Phân công và hiệp tác lao động tại công ty Canon Quế Võ

23 130 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 22:29

Phân công và hiệp tác lao động tại công ty Canon Quế Võ. Để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh thì vấn đề phân công và hợp tác lao động là một trong những công việc cực kì quan trọng trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh .Trong nền kinh tế cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay thì đây là mục tiêu và là yếu tố quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp. Việc phân công và hợp tác lao động phù hợp góp phần không nhỏ trong việc tăng năng xuất lao động và đem đến hiệu quả cao cho doanh nghiệp. Phân công và hiệp tác lao động trong một tổ chức là vấn đề hết sức quan trọng, các tổ chức là vấn đề hết sức quan trọng, các tổ chức đứng vững muốn khẳng định trong giai đoạn hiện nay, ngoài các công tác hoạt động khác như về tài chính, marketing…thì vấn đề phân công lao động và hiệp tác lao động luôn giữ vai trò hết sức quan trọng và đặt trên hàng đầu.Nói về phân công lao động và hiệp tác lao động là nội dung có bản chất nhất của tổ chức lao động, nó chi phối toàn bộ nội dung còn lại của tổ chức lao động Do phân công lao động mà tất cả các cơ cấu lao động trong xí nghiệp được hình thành tạo nên bộ máy vì tất cả các bộ phận, chức năng cần thiết, với những tỷ lệ tương ứng và theo yêu cầu sản xuất. Hiệp tác lao động là sự vận hành của cơ cấu lao động ấy trong không gian và thời gian. Phân công lao động và hiệp tác lao động hợp lý là cơ sở, điều kiện để nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Mặt khác trong nền kinh tế thị trường lợi nhuận và vị thế cạnh tranh trên thị trường lợi nhuận và vị thế cạnh tranh trên thị trường là mục tiêu của hầu hết các doanh nghiệp luôn phải tìm mọi biện pháp để giảm giá thành sản phẩm và mở rộng thị trường của mình. Phân công và hiệp tác lao động hợp lý sẽ góp phần làm nâng cao chất lượng lao động, không những thế còn giúp giảm giá thành sản phẩm. Vì vậy trong những năm gần đây, công tác phân công và hợp tác lao động ngày càng được quan tâm nhiều hơn, không chỉ trong doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn trong mọi tổ chức thương mại và phi thương mại Xuất phát từ thực tế trên, qua thời gian nghiên cứu tại công ty Canon Quế Võ, nhóm 1 quyết định tìm hiểu về đề tài : “Phân công và hiệp tác lao động tại công ty Canon Quế Võ”.   LỜI MỞ ĐẦU Để đạt hiệu sản xuất kinh doanh vấn đề phân cơng hợp tác lao động cơng việc quan trọng trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Trong kinh tế cạnh tranh ngày gay gắt mục tiêu yếu tố quan trọng doanh nghiệp Việc phân công hợp tác lao động phù hợp góp phần khơng nhỏ việc tăng xuất lao động đem đến hiệu cao cho doanh nghiệp Phân công hiệp tác lao động tổ chức vấn đề quan trọng, tổ chức vấn đề quan trọng, tổ chức đứng vững muốn khẳng định giai đoạn nay, ngồi cơng tác hoạt động khác tài chính, marketing…thì vấn đề phân công lao động hiệp tác lao động giữ vai trò quan trọng đặt hàng đầu.Nói phân cơng lao động hiệp tác lao động nội dung có chất tổ chức lao động, chi phối tồn nội dung lại tổ chức lao động Do phân công lao động mà tất cấu lao động xí nghiệp hình thành tạo nên máy tất phận, chức cần thiết, với tỷ lệ tương ứng theo yêu cầu sản xuất Hiệp tác lao động vận hành cấu lao động không gian thời gian Phân công lao động hiệp tác lao động hợp lý sở, điều kiện để nâng cao suất hiệu lao động Mặt khác kinh tế thị trường lợi nhuận vị cạnh tranh thị trường lợi nhuận vị cạnh tranh thị trường mục tiêu hầu hết doanh nghiệp ln phải tìm biện pháp để giảm giá thành sản phẩm mở rộng thị trường Phân cơng hiệp tác lao động hợp lý góp phần làm nâng cao chất lượng lao động, khơng giúp giảm giá thành sản phẩm Vì năm gần đây, công tác phân công hợp tác lao động ngày quan tâm nhiều hơn, không doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh mà tổ chức thương mại phi thương mại Xuất phát từ thực tế trên, qua thời gian nghiên cứu cơng ty Canon Quế Võ, nhóm định tìm hiểu đề tài : “Phân cơng hiệp tác lao động công ty Canon Quế Võ” BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM I – TỔ CHỨC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG Địa điểm: Sân thư viện Thời gian: 19/03/2018, 26/03/2018 Thành viên có mặt: Vũ Thị Hồng Ánh Phạm Thị Bích Lý Thị Cấp Nguyễn Thị Ngọc Châm Ngô Vũ Mai Chi Đặng Thị Thủy Chung Ngô Thành Đạt Nguyễn Đông Dương Phạm Tuyết Mai Nội dung đề tài: - Nghiên cứu đề tài Chọn đề tài Lập dàn ý cho thảo luận Phân công nhiệm vụ cho thành viên Nhiệm vụ cho thành viên: - Mở đầu, Kết luận Cơ sở lý thuyết Thực trạng phân công lao động hiệp tác lao động Canon Quế Tổng quan tập đoàn Canon Giới thiệu Canon Việt Nam chi nhánh Quế Phương hướng hồn thiện phân cơng lao động, hiệp tác lao động Canon Quế Làm slide Thuyết trình Tổng hợp word, làm biên họp nhóm Nhóm Trưởng BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN Thư kí STT Họ tên Vũ Thị Hồng Ánh Phạm Thị Bích Lý Thị Cấp Nguyễn Thị Ngọc Châm Ngô Vũ Mai Chi Đặng Thị Thủy Chung Ngô Thành Đạt Nguyễn Đông Dương Phạm Tuyết Mai Mã sv Nhiệm vụ Đánh giá Ký tên I.CÁC CƠ SỞ LÝ THUYẾT, PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG HIỆP TÁC LAO ĐỘNG: Phân công lao động: 1.1 Khái niệm, đặc điểm: 1.1.1 Khái niệm: Phân công lao động chia nhỏ công việc để giao cho người hay khoán người lao động thực phù hợp với khả họ (kiến thức, kĩ năng, phẩm chất nghề nghiệp) 1.1.2 Đặc điểm:       Tách biệt, cô lập chức lao động Tạo nên trình lao động độc lập Gắn q trình lao động nhóm người lao động cụ thể Phân công lao động xã hội: chia sản xuất thành ngành, lĩnh vực Phân công lao động nội nghành: chia sản xuất thành ngành, lĩnh vực Phân công lao động doanh nghiệp: tách riêng hoạt động lao động doanh nghiệp 1.2 Ý nghĩa phân công lao động:     Do phân công lao động hình thành chun mơn hóa tạo điều kiện cho người lao động dễ thành thạo kỹ năng, kỹ xảo người lao động không tốn nhiều thời gian vào việc thy dụng cụ, điều chỉnh thiết bị để làm công việc khác Giảm thời gian bước chuyển tiếp, tiết kiệm thời gian chi phí đào tạo đồng thời thúc đẩy tăng suất lao động Nhờ có phân cơng lao động dẫn tới chun mơn hóa cơng cụ sản xuất, dẫn đến xuất lợi ích doanh nghiệp tiến hành giới hóa đại hóa sản xuất Bố trí cơng việc phù hợp với khả năng, sở trường, tận dụng khả riêng người 1.3.Các hình thức phân công lao động: -Phân công lao động theo chức năng: Là hình thức phân cơng lo động theo nhóm cơng cơng việc, nhiệm vụ nhằm hồn thành chức định -Phân công lao động theo công nghệ: Là phân công lao động theo loại công viejc có tính chất, quy trình cơng nghệ thực -Phân công lao động theo mức độ phức tạp công việc; Là phân cơng lao động theo tính chất phức tạp công việc Hiệp tác lao động: 2.1 Khái niệm: Hiệp tác lao động đại lượng quan trọng lao động tập thể, có kế hoạch tác đọng phân công lao động chuyên môn hó qua tạo sức mạnh tổng hợp, khai thac tối đa tiềm người lao động 2.2 Ý nghĩa:   Đem lại suất hiệu cao công việc nhiều so với lao động có tính chất cá nhân Làm tăng tính trách nhiệm, ghanh đua (cạnh tranh) trình lao động 2.3 Các hình thức hiệp tác lao động: - Hiệp tác mặt khơng gian: Gồm hình thức hiệp tác nhóm/ phận chun mơn hóa tổ chức, doanh nghiệp -Hiệp tác mặt thời gian: Là tổ chức cá nhân làm việc ngày, tận dụng lực thiế bị điều kiện thể lực, tâm lý người lao động Mối quan hệ phân công lao động hiệp tác lao động: Phân công hiệp tác lao động nội dung quan trọng tổ chức lao động Qua phân công lao động câu lao động tổ chứ, doanh nghiệp hình thành tạo máy với phận với chức năng, nhiệm vụ phận đảm bảo thực mục tiêu tổ chức, doanh nghiệp Hiệp tác lao động liên kết, phối hợp, tương tác lẫn cá nhận, phận tổ chức doanh nghiệp trình hoạt động nhằm hướng đến mục tiêu chung tổ chức, doanh nghiệp mục tiêu riêng cá nhân, phận ấn định chức năng, nhiệm vụ tổ chức giao phó II Thực trạng phân cơng lao động hiệp tác lao động Canon Quế Tổng quan tập đoàn Canon Canon Inc (Kyanon Kabushiki Gaisha) tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản, công ty lĩnh vực sản xuất sản phẩm hình ảnh quang học, bao gồm máy camera, photocopy máy in Trụ sở tập đoàn đặt Ota, Tokyo Trụ sở Bắc Mỹ nằm Lake Success, New York, Hoa Kỳ Canon khởi đầu từ cơng ty có số nhân viên ỏi niềm đam mê cháy bỏng Cơng ty nhanh chóng trở thành nhà sản xuất máy ảnh tiếng toàn giới tập đoàn đa phương tiện phạm vi toàn cầu Với tài sản 60 năm chuyên gia công nghệ, niềm đam mê không thay đổi Canon tiếp tục sử dụng công nghệ để mang lại lợi ích cho người, mục tiêu mà hãng theo đuổi trở thành cơng ty người dân tồn giới u mến • Năm1933, phòng thí nghiệm nhỏ chuyên chế tạo máy ảnh chất lượng cao dựng lên từ phòng hộ giản đơn khu Roppongi Tokyo • Năm 1934, Kwanon (được đặt theo tên Bồ Tát Quan Thế Âm) máy ảnh có độ phóng to thu nhỏ 35mm Nhật Bản sản xuất theo nguyên mẫu • Sau vào năm 1935, máy ảnh cửa sập mặt phẳng tiêu điểm 35 mm Nhật Bản, Hanza Canon, đời, tạo nên nguồn gốc cho thương hiệu Canon • 1937, cơng Ty TNHH Precision Optical Industry thành lập • 1939, q trình tự sản xuất thấu kính Serenar bắt đầu • 1940, máy ảnh dùng tia X quang gián tiếp Nhật Bản thiết kế • 1942, trình sản xuất cho máy ảnh tiêu cự thẳng trung bình JII bắt đầu • 1946, máy ảnh Canon SII giới thiệu • 1947, cơng ty đổi tên thành Cơng ty Máy ảnh Canon • 1949, máy ảnh Canon IIB giành giải triển lãm máy ảnh quốc gia tổ chức San Francisco • 1952, máy ảnh Canon IVSb, máy ảnh đèn chiếu đồng hoá tốc độ ánh sáng 35mm giới giới thiệu • 1954, phòng thí nghiệm Canon phòng thí nghiệm Nghiên cứu Kỹ thuật Khoa Học NHK hợp tác để phát triển loại máy ảnh tivi để chuẩn bị cho truyền hình • 1956, máy ảnh Canon 8T, máy ảnh cho rạp chiếu 8mm, giới thiệu • 1957, máy ảnh tĩnh Canon L1 máy ảnh cho rạp chiếu 8T 8mm trở thành sản phẩm nhận giải thưởng Thiết kế Giỏi Bộ Ngoại thương Công nghiệp Nhật Bản • 1958, loạt ống kính có độ phóng to thu nhỏ dảnh cho truyền hình giới thiệu • 1959, hợp tác với Cơng ty Documat Mỹ, bước vào thị trường khảo sát kính hiển vi • 1960, Canon phát triển đầu tĩnh điện để sử dụng cho VTRs Tới năm 1970, doanh số Canon tăng tới 44,8 tỉ yên với đội ngũ nhân viên 5.000 người Tuy nhiên, loạt cú sốc đồng đô la dầu lửa, rắc rối từ phận hiển thị máy tính điện tử bị lỗi năm 1974, đưa Canon vào thời điểm khó khăn nghiêm trọng nửa đầu năm 1975, lần kể từ trở thành công ty đại chúng, Canon chi trả cổ tức Năm 1976, Canon tiết lộ kế hoạch Premier Company Plan mình, chiến lược đầy tham vọng để chuyển đổi Canon thành "cơng ty tồn cầu xuất sắc" qua biện pháp giới thiệu cấu tập đoàn kinh doanh theo chiều dọc thiết lập hệ thống phát triển, sản xuất bán hàng theo chiều ngang Kế hoạch đề lí tưởng huy động sức mạnh nhân viên, tạo điều kiện cho cơng ty phục hồi nhanh chóng Các dòng sản phẩm:  Máy ảnh DSRL  Máy ảnh sổ  Máy ảnh ống kính rời gương khơng lật  Máy quay kĩ thuật số  Máy fax  Máy in (máy in laser, máy in phun)  Máy chiếu  Máy quét  Máy camera quan sát theo internet  Máy tính Các hoạt động tiếp thị dịch vụ châu Á nằm quản lý hai trụ sở cấp khu vực châu Á: Bắc Á thuộc phạm vi công ty TNHH Canon Trung Quốc Pte đặt Bắc Kinh công ty TNHH Canon Singapore Pte giám sát khu vực Nam & Đông Nam Á Châu Á nhà ba số trung tâm phát triển nghiên cứu Canon Philipin tập trung vào việc phát triển ba số trung tâm phát triển nghiên cứu Canon Philipin chun mơn hóa vào việc phát triển phần mềm thiết bị ứng dụng điện tử Ấn Độ lại tập trung vào kỹ thuật xử lý hình ảnh phần mềm khác Phòng thí nghiệm nghiên cứu Trung Quốc lại tập trung vào việc phát triển ngôn ngữ tiếng Trung, công nghệ xử lý hình ảnh ứng dụng liên quan tới internet Có nhà máy sản xuất Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan Việt nam sản xuất loạt sản phẩm Canon ống kính, máy photocopy, máy in phun bubble, máy ảnh số máy ảnh phim Thông tin công ty TNHH Canon Việt Nam chi nhánh Quế Công ty TNHH Canon Việt Nam – Chi nhánh Quế thành lập năm 2006, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản chuyên sản xuất, gia công loại máy in Lazer, linh kiện, bán thành phẩm máy in Lazer Trải qua năm hoạt động phát triển, đến Công ty khẳng định vị trí quan trọng tỉnh Bắc Ninh nói riêng Việt Nam nói chung Cơng ty có địa đặt lô B1, KCN Quế Võ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Việc Nhà máy Quế thành lập đem lại nhiều phát triển cho tỉnh Bắc Ninh nhiều địa phương lân cận khác Sau vào vận hành, số lượng nhà cung cấp cho Nhà máy Quế tăng lên nhanh theo năm, điều khơng góp phần tạo điều kiện cho nhà cung cấp phát triển, mà hội tiềm cho nhà cung cấp mới, góp phần khơng nhỏ vào việc phát triển ngành cơng nghiệp phụng trợ Việt Nam Có thể nói, Canon Việt Nam - Chi nhánh Quế doanh nghiệp Nhật Bản thành cơng, hình mẫu cho doanh nghiệp FDI khác Việt Nam học hỏi Để đạt thành tích trên, Canon Việt Nam - Chi nhánh Quế nỗ lực lĩnh vực cụ thể với biện pháp sau: Đầu tư sản xuất Nhà máy trọng tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện sở vật chất, ngày có nhiều trang thiết bị máy móc đại phục vụ sản xuất Nhà máy thường xuyên tổ chức hoạt động cải tiến sản xuất, cải tiến công nghệ nhằm nâng cao công nghệ sản xuất sản phẩm “Made in Vietnam” chất lượng cao Thêm vào đó, để đáp ứng u cầu đổi cơng nghệ, kỹ thuật, Cơng ty thường xun đưa đội ngũ kỹ sư, quản lý sang Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc đào tạo tập huấn Đồng thời, chuyên gia từ Nhật Bản cử sang Việt Nam để đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật Năng suất lao động Nhờ việc trọng tới đầu tư cho trang thiết bị máy móc nên suất lao động Nhà máy ngày tăng Hàng năm, số máy in Công ty cung cấp cho thị trường xuất tăng dần theo thời gian Tính lũy kế từ năm 2006 tới thời điểm tháng 5/2013, giá trị xuất Nhà máy đạt 3.949 triệu USD, đứng vị trí cao doanh thu xuất nước Chất lượng sản phẩm Với hiệu “Chất lượng sản phẩm chất lượng mình”, Nhà máy Quế định hướng Công ty thường xuyên trọng tới vấn đề chất lượng, coi nhiệm vụ sống Nhận thấy tầm quan trọng đó, Nhà máy sớm áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến quốc tế vào sản xuất Từ năm 2006, Nhà máy cấp chứng ISO 9001 quản lý chất lượng hàng năm đạt yêu cầu TUV kiểm tra Ngoài ra, Canon Việt Nam Chi nhánh Quế áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Canon Nhật Bản áp dụng cho nhà máy Tập đồn Cơng ty áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 hệ thống quản lý chất lượng giới Ngoài việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến quốc tế, Nhà máy Quế đẩy mạnh việc thực chương trình quản lý chất lượng nhà cung cấp SQM (Suppilers Quality Management) Hiện khoảng 65% nhà cung cấp Cơng ty đặt Việt Nam, khoảng 37% nhà cung cấp địa bàn Bắc Ninh Nhà máy Quế tiến hành hỗ trợ nhà cung cấp Việt Nam cách hướng dẫn họ phương pháp đánh giá quản lý linh kiện, cho nhà cung cấp mượn dụng cụ kỹ thuật để kiểm tra chất lượng linh kiện cho phù hợp với tiêu chuẩn Canon Việt Nam Canon Nhật Bản… Môi trường Hiện nay, môi trường ô nhiễm mối lo tồn xã hội, có nhiều lo ngại ô nhiễm chất thải từ sản xuất công nghiệp Nhận thức điều đó, Nhà máy Quế trọng tới việc bảo vệ môi trường.Hiện Nhà máy sản xuất với phương châm “Kyosei” (Cộng sinh) với môi trường Trái Đất thông qua việc thiết lập sách mơi trường Về thực thi pháp luật Luật Môi trường: Luôn ý thức việc tuân thủ pháp luật nói chung Luật Mơi trường nói riêng, Canon Việt Nam - Chi nhánh Quế cam kết tuân thủ bảo vệ môi trường Từ năm 2007, Nhà máy nhận “chứng ISO 14001:2004 mơi trường” Cơng ty SGS cấp Cơng ty thúc đẩy hoạt động tiết kiệm lượng tài nguyên, loại bỏ chất độc hại thông qua hoạt động cải tiến liên tục, ngăn chặn ô nhiễm phá huỷ môi trường, bước giảm thiểu gánh nặng mơi trường Bên cạnh đó, Nhà máy thường xuyên tổ chức lớp đào tạo môi trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho tồn cơng nhân viên Song song với việc bảo vệ môi trường Nhà máy, Canon Việt Nam – Chi nhánh Quế đề chương trình “Điều phối xanh” nhà cung cấp Thông qua chương trình nhà cung cấp phải tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn môi trường theo quy định pháp luật quy định Canon Việt Nam đề Do vậy, tất linh kiện trước chuyển đến nhà máy đảm bảo “Sản phẩm thân thiện với môi trường” Luật Thuế - Hải quan: Canon Việt Nam tự hào minh bạch cơng tác thuế hải quan tiến hành sản xuất, kinh doanh Việt Nam Năm 2011, Canon Việt Nam 12 doanh nghiệp công nhận “doanh nghiệp ưu tiên” hải quan Việc tuân thủ thời hạn làm thủ tục hải quan, không chậm nộp chứng từ, không chậm khoản, đảm bảo không để xảy sai phạm vốn quy định cần thiết mà doanh nghiệp đặt trình hoạt động Doanh nghiệp giữ trách nhiệm nghiên cứu kỹ, thường xuyên cập nhật, thực nghiêm chỉnh quy định pháp luật nói chung, pháp luật doanh nghiệp ưu tiên nói riêng Luật Lao động mơi trường lao động: Là doanh nghiệp 100% vốn nước với số lượng công nhân viên lớn (gần 9.000 người), Nhà máy trọng đào tạo cán Việt Nam trở thành cán chủ chốt Nhà máy Mặt khác, nâng cao đời sống cho CBCNV chiến lược hàng đầu Cơng ty Tồn CBCNV Công ty hưởng chế độ phúc lợi theo quy định Bộ Luật Lao động Việt Nam, đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ thai sản Hơn nữa, Cơng ty tích cực vận động CBCNV chấp hành nghiêm quy định pháp luật quy định thêm sách đãi ngộ cao so với luật quy định hành dành cho công nhân viên nữ chế độ nghỉ tháng trước sinh hưởng nguyên lương, chế độ phụ cấp nuôi nhỏ, chế độ làm việc đặc biệt cho phụ nữ mang thai… Công ty quan tâm sâu sắc tới đời sống người lao động vật chất lẫn tinh thần Hàng năm, Cơng ty có chế độ tặng thưởng vào dịp lễ tết; tổ chức thăm quan, nghỉ mát hàng năm; tổ chức khám sức khoẻ định kì cho CBCNV… Thêm vào đó, sở thiết bị vật chất công ty ký túc xá cải thiện nhằm đáp ứng nhu cầu CBCNV Không dừng lại đó, Nhà máy Quế quan tâm đến phong trào giáo dục nhà máy 100% nguời lao động đào tạo trước bắt đầu công việc sản xuất Hàng năm, nhiều khoá học nâng cao kĩ năng, đào tạo quản lý, đào tạo ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật) tổ chức cho công nhân viên… Bên cạnh đó, thành cơng hơm nhờ vào nỗ lực lớn lao đội ngũ CBCNV Cơng ty, Canon ln trọng tạo lập môi trường làm việc chuyên nghiệp, quốc tế, động cơng bằng, cơng nhân viên vui vẻ, say mê làm việc, không ngừng sáng tạo, gắn bó lâu dài với cơng ty Từ đó, cơng nhân viên đóng góp nhiều cho cơng ty mà cụ thể tỷ lệ làm đầy đủ chiếm từ 97 - 98% tỷ lệ nghỉ việc giảm xuống 1,5% Phân tích thực trạng phân công lao động Canon Quế 3.1 Phân Phân cơng lao động theo chức năng: 3.1.1.Hình thức Xét hình thức phân cơng lao động theo chức năng, cơng ty Canon phân chia thành phòng sau :  Phòng hành nhân  Phòng quản lý sản xuất ( PDC )  • Bộ phận quản lý Sản phẩm • Bộ phận quản lý Sản xuất hàng loạt • Bộ phận đặt hàng linh kiện • Bộ phận cải tiến Phòng kỹ thuật • Phòng khn đúc ép nén kim loại: sản xuất vỏ nhựa bao linh kiện nhựa hay kim loại máy in • Phòng mạch PCB: sản xuất mạch PCB • Phòng cảm biến hình ảnh: kiểm tra tác động vào linh kện máy in, giúp máy in in hình ảnh sắc nét rõ ràng • Phòng nhập linh kiện: nhập linh kiện thiếu, khơng thể sản xuất nhà máy từ công ty vệ tinh xung quanh nước ngồi • Phòng cấp linh kiện: tập hợp cung cấp đầy đủ linh kiện cho phòng lắp ráp  Phòng lắp ráp: chiếm ¾ số cán công nhân viên nhà máy, công việc lắp ráp linh kiện đầy đủ để tạo thành sản phẩm hồn chỉnh  Phòng quản lý chất lượng sản phẩm  Phòng tiếp vận: sản phẩm đạt tiêu chuẩn quy định phân phối thị trường qua phòng tiếp vận  Trong phòng có nhóm hoạt động theo cơng việc chun mơn riêng mà người nhóm khác khơng làm được: QC – quản lý chất lượng , PX vận hành máy, Plan – lập kế hoạch sản xuất … Ví dụ:  Phòng MO & MS (Molding $ Metal Stamping ) sản xuất linh kiện cho đời máy in nhà máy với nhóm sản xuất riêng: nhóm sản xuất linh kiện nhựa nhóm sản xuất linh kiện kim loại  Nhóm sản xuất nội chế – inhouse: sản xuất linh kiện kim loại cho đời máy in, sản xuất linh kiện(sản phẩm công nghệ cao) để xuất sang Nhật Bản 3.1.2.Ưu điểm  Phân công lao động theo chức tạo nên cấu lao động chung toàn doanh nghiệp, chất lượng lao động thuộc việc phân chia nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn thực mối liên hệ chức đặc điểm loại lao động bố trí phận chức  Phân cơng lao động theo chức giúp lao động làm việc theo phạm vi trách nhiệm tránh chồng chéo đổ lỗi cho nhau, từ ảnh hưởng trực tiếp tới suất lao động người lao động, ảnh hưởng chung tới toàn doanh nghiệp 3.1.3 Nhược điểm  Phân công lao động theo chức đem lại hạn chế cho doanh nghiệp Việc phân chia phòng ban yêu cầu đội ngũ quản lý với lực cao Đòi hỏi canon phải có đội ngũ quản lý có trình độ đào tạo tốt dẫn đến việc tìm nguồn nhân lực khó khăn  Phân công công việc làm cho canon xuất nhiều phận, chia công việc nhỏ dẫn đến vấn đề người làm việc 3.2 Phân công lao động theo mức độ phức tạp cơng việc 3.2.1 Hình thức Phân cơng lao động theo cơng nghệ theo chức hình thành cấu lao động đảm bảo phù hợp nghề nghiệp đào tạo công nhân cơng việc giao Để đánh giá trình độ tay nghề mức độ phức tạp công việc ta phải xem xét phân cơng lao động theo mức độ phức tạp công việc mà đánh giá phù hợp cấp bậc công nhân mức độ phức tạp công việc Dựa vào mức độ phức tạp công việc Canon phân công lao động theo cấp bậc quản lý, cán cơng nhân viên theo trình độ đào tạo lực thực tế, chất lượng công tác họ Theo cấp bậc : Mỗi cấp bậc chịu trách nhiệm mức cấp độ khác nhau, cấp bậc chia thành mức sau : GD Tổng giám đốc DGD Phó tổng giám đốc FM Giám đốc nhà máy GM Giám đốc phận DFM Phó giám đốc nhà máy AGM Phó giám đốc phận M1 Trưởng phòng G5 Phó phòng thăng chức từ G4 G4 Quản đốc thăng chức từ G3 G3 Staff, Shift Leader đầu vào Đại học G2 Leader đầu vào cao đẳng G1 Công nhân phổ thông 3.2.2.Ưu điểm:  Canon phân thành 12 cấp bậc dựa chun mơn,kỹ năng, kinh nghiệm, kinh nghiệm làm cơng ty, tuổi tác,… Khi phân công lao động theo cấp bậc trên, gần phân cơng trình độ chun mơn kinh nghiệm người lao động, mà người quản lý quản lý tốt trình sản xuất chung, góp phần ổn định sản xuất cơng ty  Về tổng thể tồn tiến trình công việc, phân công lao động theo cấp bậc giảm hao phí nguồn lực sản xuất, nâng cao hiệu suất làm việc qua thúc đẩy tiến trình cơng việc cách hiệu  Ưu điểm thứ trợ giúp tuyển dụng tốt hơn, tuyển dụng đơn giản nhiều dựa vào phân cơng lao động theo cấp bậc Nó giúp việc quản lý trả lương, trả thù lao lao động dễ  Cho phép sử dụng lao động hợp lí phù hợp với trình độ lành nghề yêu cầu công việc, tăng hứng thú, thúc đẩy tăng suất lao động   Nâng cao trình độ lành nghề để đáp ứng yêu cầu công việc Tạo điều kiện cho tăng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện trả công hợp lý 3.2.3 Nhược điểm:  Phân cơng lao động theo cấp bậc gây bất bình lao động Vị trí G3, G4 G5 phân cơng khơng ổn dựa kinh nghiệm làm công ty mà thực chất kinh nghiệm bên ngồi thay Vị trí G1 khơng có ý nghĩa thăng tiến tạo lòng tin cho người lao động Nhìn chung, có cơng việc phân cơng theo cách khơng phù hợp với người lao độngPhân công lao động theo cấp bậc cách phân công lao động, cơng ty dựa vào cách thiếu sót lớn tổ chức lao động Nhìn phân cơng, ta thấy phân công gần để phù hợp với trả lương người lao động khơng làm theo cách phân cơng bất tiện cơng việc có quy mơ nhỏ cụ thể chi tiết Cách phân công không dõ công việc người lao động phải làm mà nói chung thuộc vùng cơng việc thơi Vì người quản lý khơng thể dựa vào mà lý hiệu tiến trình sản xuất 3.3 Phân công lao động theo công nghệ: * Phân cơng lao động theo đối tượng: hay nhóm công nhân thực tổ hợp trọn vẹn hay tương đối công việc chuyên chế tạo sản phẩm hay chi tiết định sản phẩm – Ưu điểm: đơn giản dễ tổ chức – Nhược điểm: suất không cao * Phân công lao động theo bước công việc: người lao động thực hay vài bước công việc quy trình chế tạo sản phẩm – Ưu điểm:    Sự chun mơn hóa lao động tạo điều kiện cho người lao động nhanh chóng thành thạo kỹ năng, kỹ xảo giảm chi phí đào tạo, tăng suất lao động Tạo điều kiện cho doanh nghiệp giới hóa, tự động hóa, sử dụng thiết bị chuyên dụng đặc biệt ngành sản xuất độc hại dùng máy móc thay người Tạo điều kiện tiết kiệm tối đa chi phí lao động sống doanh nghiệp áp dụng thiết bị tổ chức ( bàn, kệ, bục đứng) thiết bị công nghệ (công cụ, thiết bị lao động chuyên dụng) giúp nâng cao trình độ mặt tổ chức sử dụng sức lao động hợp lý – Nhược điểm: dễ phát sinh tính đơn điệu sản xuất chun mơn hóa lao động sâu, xuất bệnh căng thẳng thần kinh stress, giảm suất lao động lâu dài Kết luận:  Kết hợp loại phân công lao động trên, người lao động làm việc tổ chức phân công nhiệm vụ làm phần cơng việc để giúp cho doanh nghiệp đạt mục tiêu đặt có nghĩa thân người lao động phải hoàn thành nhiệm vụ giao Nhiệm vụ ghi hợp đồng lao động  Trong tổ chức luôn coi trọng phân công lao động thực cách hợp lý giúp hoàn thiện phát triển toàn diện người lao động, tăng hiệu sản xuất kinh doanh  Phân cơng lao động q trình tách riêng loại lao động khác theo tiêu thức định điều kiện xác định, mà thực chất chia trình sản xuấtkinh doanh thành phận giao cho cá nhân phù hợp với lực sở trường đào tạo họ để tạo tiền đề nâng cao suất lao động hiệu kinh tế sản xuấtkinh doanh Sự phân công lao động tất yếu dẫn đến hiệp tác lao động tổ chức, doanh nghiệp Ý nghĩa:  Trước hết, nhờ có phân công lao động, mà tất cấu lao động doanh nghiệp hình thành tạo nên máy với tất phận, chức cần thiết theo tỷ lệ tương ứng với yêu cầu sản xuất  Phân công lao động cho phép cá nhân tập thể có điều kiện thực chun mơn hố sản xuất, nhờ mà họ nhanh chóng tích luỹ kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng cơng tác, nâng cao suất lao động  Đối với doanh nghiệp, nhờ có chun mơn hố mà doanh nghiệp giảm chi phí đào tạo, lại có điều kiện thiết kế sử dụng máy móc trang thiết bị chuyên dùng … Vừa góp phần nâng cao suất lao động, vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm hoạt động sản xuất kinh doanh đạt tới hiệu kinh tế cao 4.Phân tích thực trạng hiệp tác lao động Canon Quế 4.1.Hiệp tác lao động theo khơng gian Canon Quế Q trình để tạo sản phẩm bao gồm nhiều công đoạn, tất nhiên nhóm xưởng sản xuất cần phối hợp với để tạo sản phẩm Mọi việc tiến hành theo dòng chảy sau : PLAN lên kế hoạch sản xuất gồm yếu tố : thời gian sản xuất, số lượng sản xuất, thời gian kết thúc-> PX ( nhóm vận hành máy ) theo kế hoạch nhóm Plan chuẩn bị yêu cầu : khuôn, nguyên liệu, người phản hồi lại có thay đổi, gặp khó khăn-> QC ( nhóm quản lý chất lượng ) kiểm tra chất lượng sản phẩm đảm bảo theo tiêu chuẩn đề ra, phản ánh lại với nhóm liên quan có khó khăn gặp cố Nếu sản phẩm đạt yêu cầu chuyển hàng kho cho bên lắp ráp Mọi công đoạn quản lý chung Shift Leader Sản xuất nội chế chiếm tỉ lệ lớn Vì vậy, việc phối hợp phòng ban quan trọng để tránh tình hướng Urgent xảy làm nguy hiểm đến sản xuất, lắp ráp Giữa phân xưởng phòng : tất mục tiêu chung mà cần hỗ trợ cần nhóm cung phòng chí khơng phòng.Hợp tác giũa người tổ đội Việc cần thiết *Ưu điểm: Mọi việc liên kế hoạch trước nên xảy sai sót đạt kết định trước:đúng thời gian, số lượng chất lượng sản phẩm *Nhược điểm: Quy trình để tạo sản phẩm bao gồm nhiều cơng đoạn, cơng đoạn có nhóm chun mơn riêng, khơng có phối hợp tốt tất nhiên hiệu sản xuất khơng cao, tỉ lệ hàng lỗi nhiều 4.2 Hiệp tác lao động theo thời gian công ty Canon Quế Hiệp tác lao động mặt thời gian nghĩa tổ chức cá nhân làm việc ngày Tức tổ chức ca làm việc mét ngày đêm Bố trí ca làm việc hợp lý nội dung tổ chức lao động xí nghiệp Thường thường công nhân làm việc ban ngày hiệu ban đêm, yêu cầu sản xuất tận dụng lực máy móc thiết bị mà cơng ty Canon Quế phải bố trí làm việc ba ca Nhà máy áp dụng chế độ đảo ca thuận nghỉ ngày chủ nhật Admin ( hành ) : làm từ 8h-17h Nghỉ ăn trưa 55 phút, lần nghỉ giải lao lần 10 phút tháng nghỉ ngày CN ngày Thứ Shift ( ca ) : chia làm ca.ngày ca đêm Ca ngày làm việc theo khung nhóm Admin Ca đêm làm việc từ 21h-6h sáng hôm sau, thời gian nghỉ ăn, giải lao Nhóm nghỉ CN Thứ B-type shift ( kíp ) : chia làm ca ngày – đêm: • Ca ngày làm từ 8h-20h nghỉ ăn trưa 55', lần giải lao lần 10' đc • nghỉ ăn chiều 45' Ca đêm làm việc từ 20h-8h sáng hôm sau Thời gian nghỉ tương tự làm ngày Nhóm làm ngày ca ngày chuyển sang ngày làm ca đêm nghỉ ngày Ko phân biệt thứ 7, CN, tháng có ngày nghỉ cty đến ngày rơi vào ngày nghỉ nghỉ bù thêm ngày, rơi vào thời gian làm việc nghỉ, tiếp tục vào hôm sau ( VD : T2,T3 làm ca ngày T4,T5 làm ca đêm T6,T7 nghỉ CN lại bắt đầu kíp giống ngày T2, ngày CN ngày nghỉ cty nghỉ bắt đầu làm vào T2 ) * Ưu điểm: Hiệp tác mặt thời gian có phối hợp cách nhịp nhàng phân xưởng, phòng ban, phận phục vụ sản xuất cá nhân đơn vị nhỏ để bảo đảm tiến độ sản xuất, kế hoạch dự kiến doanh nghiệp.Tổ chức hợp lý ca làm việc ngày đêm, có chệ độ đảo ca hợp lý vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất vừa đảm bảo sức khoẻ cho người lao động *Nhược điểm: - Con người sinh vật hoạt động vào ban ngày làm ca đêm dẫn đến thay đổi đồng hồ sinh học thể theo nhịp ngày đêm làm ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ, làm thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí… - Làm ca đêm làm bạn hạn chế mối quan hệ với anh em họ hàng, bạn bè, hạn chế hoạt động trời dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi làm tăng nguy mắc bệnh - Mất ngủ, ngủ không sâu giấc, mệt mỏi kéo dài, không linh hoạt làm giảm xuất, chất lượng sản phẩm dễ bị bị tai nạn lao động - Những người làm ca đêm kéo dài thường tăng nguy mắc bệnh như: + Đau dày, tá tràng; + Các bệnh tim mạch nhồi máu tim, bệnh động mạch vành… + Mắc bệnh chuyển hóa: đái tháo đường, gout (thống phong), rối loạn chuyển hóa mỡ máu làm việc vào ban đêm, nồng độ đường, axit uric, cholesterol, triglycerides máu thường tăng lên cao so với làm việc ban ngày + Tăng nguy mắc bệnh ung thư như: ung thư tuyến tiền liệt nam giới, ung thư vú nữ giới III Phương hướng hồn thiện phân cơng lao động , hiệp tác lao động Canon Quế Về phân công lao động: - Phân công lao động theo chức chia phòng ban Điều yêu cầu đội ngũ nhân viên có chuyên môn, kỹ cao Canon Quế cần quan trọng tới đầu vào, ý tới việc tuyển dụng nguồn nhân lực, dùng chiến lược phù hợp để thu hút nguồn lao động Quá trình tuyển dụng cần chọn lọc kỹ lưỡng, chọn người lao động phù hợp với tiêu chí, u cầu mà cơng ty đề Tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng, chun mơn cho đội ngũ nhân viên nhằm nâng cao kỹ chun mơn cho người lao động, từ nâng cao suất lao động, phát triển công ty Phải lập kế hoạch giải lao động dư thừa để bổ xung thêm lao động tuỳ theo yêu cầu sản xuất mà góp phần hồn thiện phân cơng lao động Nên sử dụng phù hợp nguồn lực, lực có phân xưởng để tránh tượng việc người nhiều, tránh hao phí cho cơng ty Vấn đề phân công lao động theo cấp bậc, khơng ổn dựa vào kinh nghiệm làm cơng ty mà thực chất kinh nghiệm bên ngồi thay Điều gây bất bình nội vụ nhân viên Vì mà Canon Quế cần trọng vào đánh giá lực nhân viên cách xác để đưa định đắn, làm lòng nhân viên, khơng để xảy khơng cơng Từ tạo lòng tin cho người lao động, người lao động gắn bó lâu dài với cơng ty Cơng ty cần coi người lao động khách hàng bên mình, có sách chăm sóc đãi ngộ tới nhân viên Việc đảm bảo nguồn lực cho cơng ty, từ đảm bảo phân cơng lao động hay hiệp tác lao động diễn thuận lợi, dễ dàng - Công ty nên tổ chức cấp bậc, hay chức vụ phù hợp, phân côngcông việc cho người lao động, hay cho phận, phòng, ban đảm bảo cho q trình phân cơng lao động, phân cơng người lao động cần phải làm làm cho q trình kiểm sốt, dễ dàng hơn, quản lý dễ dàng đảm bảo hiệu công việc - Về hiệp tác lao động: - Hiệp tác lao động theo không gian theo phần sản xuất sản phẩm thực qua nhiều cơng đoạn, mơix cơng đoạn cần có kết hợp khéo léo với nhau, điều yêu cầu tay nghề, chun mơn lao động cao nói phần phân cơng lao động nói trên, cơng ty cần trọng vào công tác tuyển dụng đào tạo kỹ người lao động để tối ưu số lượng sản phẩm lỗi Về hiệp tác lao ddoojng mặt thời gian thì, vấn đề đảm bảo sức khoẻ cho người lao động nhiều bất cập Do làm việc ban đêm ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ người lao động, nhiên tính chất cơng việc ca đêm khơng thể tránh khỏi Nếu công nhân làm theo lịch từ thứ đến thứ tuần làm ca ngày tuần sau làm ca tối, ngày chủ nhật nghỉ, công nhân quen với giấc giảm ảnh hưởng tới suất lao động Bên cạnh phía cơng ty cần tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho người lao động, chăm lo sức khoẻ người lao động bữa ăn, mơi trường, khơng gian làm việc, từ tạo môi trường làm việc thoải mái cho người lao động, đảm bảo trình làm việc đảm cho phân công hay hiệp tác lao động diễn hiệu ( Ví dụ: Tiến hành tổ chức nơi làm việc nhà máy tương đối tốt phân xưởng có mặt rộng, thống mát, máy móc thiết bị quy định) Nói tóm lại, phòng chức quan tâm sâu sắc để giải công việc tránh hạn chế sai xót q trình phân cơng hiệp tác lao động tạo nên phân xưởng, bố trí nơi làm việc, nơi sản xuất phải phù hợp với đặc điểm phân xưởng, kho để vật tư, nguyên vật liệu, thành phần có đủ, nơi để dơng cụ, đồ nghề phù hợp với sản xuất hạn chế thời gian tổn thất cơng nhân Bên cạnh đó, hồn thiện công tác định mức thành viên hội đồng nên có đơn vị liên quan phòng đại diện phân xưởng sản xuất từ phân cơng lao động, phân cơng cơng việc rõ ràng quản lý dễ dàng kiểm soát dễ dàng hơn, theo hiệp tác lao động hiệu Hay tạo động lực cho người lao động, có sách đãi ngộ từ người lao động gắn bó lâu dài, làm việc hiểu quả, phân công hiệp tác lao động tiến hành hiêu góp phần làm cho cơng ty ngày phát triển - KẾT THÚC Như qua tiểu luận thấy phân cơng hợp tác lao động có vai trò quan trọng Nó điều kiện làm tăng suất lao động hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hy vọng viết đem đến thơng tin bổ ích cho bạn Chúng em xin chân thành cảm ơn ! ... lý người lao động Mối quan hệ phân công lao động hiệp tác lao động: Phân công hiệp tác lao động nội dung quan trọng tổ chức lao động Qua phân công lao động câu lao động tổ chứ, doanh nghiệp hình... thiện phân cơng lao động , hiệp tác lao động Canon Quế Võ Về phân công lao động: - Phân công lao động theo chức chia phòng ban Điều yêu cầu đội ngũ nhân viên có chuyên môn, kỹ cao Canon Quế Võ cần... THUYẾT, PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ HIỆP TÁC LAO ĐỘNG: Phân công lao động: 1.1 Khái niệm, đặc điểm: 1.1.1 Khái niệm: Phân công lao động chia nhỏ công việc để giao cho người hay khoán người lao động thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân công và hiệp tác lao động tại công ty Canon Quế Võ, Phân công và hiệp tác lao động tại công ty Canon Quế Võ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn