Giáo án hóa học 12 Bài 39 Thực hành Tính chất hóa học của sắt đồng và những hợp chất của sắt crom

3 112 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 21:38

Giáo án hóa học 12: Bài 39 Thực hành Tính chất hóa học của sắt đồng và những hợp chất của sắt crom. Giáo án hóa học 12: Bài 39 Thực hành Tính chất hóa học của sắt đồng và những hợp chất của sắt crom. Tuần 32 (Từ 2/4/2018 đến 7/4/2018) Tiết 61 Ngày soạn: 27/3/2018 Ngày dạy tiết đầu: ……/……/2018 BÀI 39: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT HỐ HỌC CỦA SẮT, ĐỒNG HỢP CHẤT CỦA SẮT, CROM A MỤC TIÊU Kiến thức Củng cố kiến thức tính chất hố học sắt, crom, đồng số hợp chất chúng Tiến hành số thí nghiệm: + Điều chế FeCl2, Fe(OH)2 + Thử tính oxi hố K2Cr2O7 + Cu tác dụng H2SO4 đặc nóng Kỹ Tiếp tục rèn luyện kỹ thực hành thí nghiệm với lượng nhỏ hố chất, quan sát giải thích tượng thí nghiệm Thái độ, tư tưởng Có thái độ nghiêm túc học tập Có lòng u thích mơn Có ý thức sử dụng tiết kiệm hóa chất Có ý thức chấp hành nội quy, ví dụ nội quy thực hành thí nghiệm Định hướng phát triển lực Năng lực ngơn ngữ hóa học Năng lực tư logic: liên hệ kiến thức biết vào học .Năng lực giải vấn đề: thơng qua tập hóa học, vận dụng nhiều kiến thức để giải vấn đề B CHUẨN BỊ Giáo viên: - phương pháp: - phương pháp đàm thoại - phương pháp thực hành thí nghiệm - đồ dùng: giáo án + Dụng cụ: ống nghiệm, giá để ống nghiệm, đèn cồn + Hoá chất: Fe, Cu, dd: HCl, NaOH, K2Cr2O7, H2SO4 đặc Học sinh Xem trước thí nghiệm, ơn tập kiến thức liên quan C TIẾN TRÌNH PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Ổn định tổ chức Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ Trong trình làm thí nghiệm Dẫn vào Thực hành kiểm chứng số tính chất học sắt, đồng hợp chất sắt, crom Tổ chức hoạt động lớp Hoạt động GV - HS GV nêu nội dung buổi thực hành, ôn tập kiến thức sắt, crom, đồng GV chia lớp thành nhóm thực hành, phân cơng nhóm trưởng Giới thiệu hố chất, dụng cụ nhóm GV chia dụng cụ hóa chất cho nhóm Nội dung Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm I Nội dung thí nghiệm TN1: Điều chế FeCl2 - GV hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm SGK GV hướng dẫn HS quan sát tượng GV y/c HS đặt ống thí nghiệm vào giá để sử dụng tiếp cho thí nghiệm sau HS giải thích viết phương trình Hiện tượng: có bọt khí sủi lên Giải thích: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Hoạt động 2: Tiến hành thí nghiệm TN2 Điều chế Fe(OH)2 - GV hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm SGK GV hướng dẫn HS quan sát tượng xảy GV y/c HS để kết tủa đến cuối buổi thực hành quan sát tiếp (kết tủa trở thành màu nâu đỏ) GV y/c HS giải thích viết ptpư Hiện tượng: có kết tủa màu trắng xanh Giải thích: FeCl2 + 2NaOH  Fe(OH)2 + 2NaCl Trắng xanh 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3 Nâu đỏ Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm TN3: Thử tính oxi hố K2Cr2O7 - GV hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm SGK GV hướng dẫn HS quan sát tượng xảy Hiện tượng: - Màu da cam dung dịch K2Cr2O7 chuyển thành màu nâu đỏ GV y/c HS giải thích viết ptpư Giải thích: K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 7H2SO4  3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + H2O Màu nâu đỏ màu ion Fe3+ Hoạt động 4: Tiến hành thí nghiệm TN4: Đồng tác dụng H2SO4 đặc nóng - GV hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm SGK GV hướng dẫn HS quan sát tượng xảy GV y/c HS giải thích viết ptpư Hiện tượng: - Có khí - Nhỏ dung dịch NaOH thấy xuất kết tủa xanh Giải thích: Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O CuSO4+NaOHCu(OH)2 + Na2SO4 Xanh Kết thúc thí nghiệm, GV nhận xét sau buổi thực hành nhắc HS thu dọn dụng cụ hoá chất vệ sinh vị trí Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhắc lại kiến thức tính chất hố học sắt, crom, đồng số hợp chất chúng * Hướng dẫn nhà HS viết tường trình buổi sau nộp Rút kinh nghiệm, bổ sung sau dạy ... GV nêu nội dung buổi thực hành, ôn tập kiến thức sắt, crom, đồng GV chia lớp thành nhóm thực hành, phân cơng nhóm trưởng Giới thiệu hố chất, dụng cụ nhóm GV chia dụng cụ hóa chất cho nhóm Nội dung... GV nhận xét sau buổi thực hành nhắc HS thu dọn dụng cụ hoá chất vệ sinh vị trí Củng cố hướng dẫn nhà * Củng cố GV nhắc lại kiến thức tính chất hố học sắt, crom, đồng số hợp chất chúng * Hướng dẫn... Tiến hành thí nghiệm TN2 Điều chế Fe(OH)2 - GV hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm SGK GV hướng dẫn HS quan sát tượng xảy GV y/c HS để kết tủa đến cuối buổi thực hành quan sát tiếp (kết tủa trở thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 12 Bài 39 Thực hành Tính chất hóa học của sắt đồng và những hợp chất của sắt crom, Giáo án hóa học 12 Bài 39 Thực hành Tính chất hóa học của sắt đồng và những hợp chất của sắt crom

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn