Quy trình vận hành MC GL314

22 155 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2019, 17:05

QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY CẮT ĐIỆN SỬ DỤNG KHÍ SF6 KIỂU GL314 - AREVA (Ban hành kèm theo định số /QĐ-TTĐ3-P4 ngày / 4/ 2008) CHƯƠNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1-1 Quy trình quy định yêu cầu cần thiết cho công tác vận hành máy cắt điện sử dụng khí SF 6, mã hiệu GL314 với truyền động FK3-1 Quy trình biên soạn sở : - Qui trình vận hành bảo dưỡng máy cắt SF Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, xuất năm 1998 - Qui trình kỹ thuật an tồn điện cơng tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây trạm điện, xuất năm 2002 - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành máy cắt GL314 AREVA - Tiêu chuẩn IEC-62271-100 Điều 1-2 Những người sau phải nắm vững quy trình - Các cán kỹ thuật Phòng Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật An tồn, Đội Thí nghiệm, Đội Điều độ sản xuất, Xưởng Cơ điện - Các cán kỹ thuật Truyền tải điện trực thuộc - Các cán kỹ thuật, nhân viên vận hành trạm biến áp 220kV, 500kV có sử dụng loại máy cắt điện GL314 Điều 1-3 Các nhân viên vận hành trạm biến áp 220kV/500kV phải học tập quy trình vận hành này, kiểm tra trước vận hành kiểm tra định kỳ hàng năm QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA CHƯƠNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Điều 2-1 Đặc điểm chung máy cắt điện dùng khí SF6 loại GL314 : Điều kiện vận hành : - Lắp đặt trời - Nhiệt độ môi trường : từ -25 0C đến +40 0C Máy cắt điện (MC) loại GL314 loại máy cắt điện cao áp hãng AREVA chế tạo, cấp điện áp định mức 245 kV, khí SF6 dùng để cách điện dập hồ quang Một MC điện có cực tủ phân phối chung Mỗi cực máy cắt bao gồm trụ cực, truyền động (BTĐ) loại FK3-1 giá đỡ Mỗi trụ cực MC lắp ráp, hiệu chỉnh thí nghiệm xuất xưởng, sẵn sàng cho việc lắp đặt, sau nạp khí SF6 bảo quản áp lực xấp xỉ 0,03 MPa Khi vận hành, cực MC nạp khí SF6 đạt tỉ trọng định mức MC có cấu giám sát tỉ trọng khí trụ cực, có hai ngưỡng cảnh báo tỉ trọng khí giảm thấp Thơng số cụ thể (Đơn vị tính áp suất hiệu dụng, nhiệt độ 20 0C, độ cao mực nước biển): - Áp lực vận hành định mức Pre= 0,65 MPa (Đọc mêga Pascal) - Ngưỡng cảnh báo áp lực giảm thấp thứ Pae  0,54 MPa - Ngưỡng cảnh báo áp lực giảm thấp thứ nhì P me  0,51 MPa (thơng thường khóa mạch thao tác MC hay tự động cắt MC) Trong tủ truyền động tủ phân phối có mạch sấy vận hành liên tục Điều 2-2 Các thông số kỹ thuật máy cắt: Đặc tính kỹ thuật máy cắt: STT 2(*) 7(*) 9(*) Thông số Kiểu máy cắt GL 314 Kiểu truyền động FK3-1 Điện áp định mức (r.m.s) Dòng điện định mức Tần số định mức Mức chịu điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp 50/60 Hz, phút (Ud): - Pha – Đất - Ngang qua tiếp điểm mở Mức chịu điện áp xung sét (Up): - Pha – Đất - Ngang qua tiếp điểm mở Khoảng cách đường rò : - Pha – Đất - Qua đầu cực Dòng cắt ngắn mạch định mức pha đối xứng: Thời gian cắt (tổng) Dòng cắt khơng đồng pha định mức Đơn vị Số liệu kV A Hz 245 3150 50 kV kV 460 460 kV kV 1050 1050 mm mm kA ms kA 6740 6740 40 40 ±2 10 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA 10(*) 11(*) 12 13 14 15 16 17 18 Khoảng thời gian ngắn mạch định mức Dòng đóng định mức (giá trị đỉnh) Chu kỳ hoạt động định mức: Cắt - 0,3 s - Đóng cắt - phút - Đóng cắt Khối lượng khí SF6 MC Khối lượng tồn máy cắt (khơng có giá đỡ) Áp lực khí SF6 20 0C - Áp lực khí SF6 định mức (Pre) - Áp lực khí SF6 giảm thấp cảnh báo (Pae) - Áp lực khí SF6 giảm thấp khóa mạch đóng mạch cắt MC (Pme) - Áp lực khí SF6 cho phép MC vận chuyển (không lớn hơn) Số cuộn đóng Số cuộn cắt Điện trở tiếp xúc máy cắt s kA 100 Kg Kg 16,5 2565 Bar Bar Bar 6,5 5,4 5,1 Bar 0,5   55 Thơng số Bộ truyền động khí loại FK 3-1 Cuộn đóng, cuộn cắt: - Điện áp định mức (Vdc) - Dải điện áp làm việc cuộn đóng Đơn vị Số liệu V - Công suất tiêu thụ cuộn đóng - Dải điện áp làm việc cuộn cắt W - Công suất tiêu thụ cuộn cắt Motor căng lò xo: - Điện áp định mức (Vdc) - Giải điện áp làm việc motor W 220 85 110%Un 340 70 110%Un 340 - Thời gian căng lò xo - Cơng suất tiêu thụ motor Các mạch phụ: - Dòng tải liên tục định mức - Dung lượng cắt tiếp điểm phụ: 230VAC 220VDC (trong mạch điện cảm với số thời gian L/R=20ms) Bộ sấy chống ngưng tụ - Điện áp định mức (VAC) - Công suất tiêu thụ s VA 220 85 110 %Un 4 950 A 10 A 10 A V W 220 50 Đặc tính kỹ thuật truyền động khí kiểu FK 3-1 STT ( ) * ( ) * ( ) * ( ) * ( ) * V QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA ( ) * : Các thơng số thay đổi tùy thuộc máy cắt cụ thể QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA CHƯƠNG III CHỨC NĂNG CẤU TẠO - NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC Điều 3-1 Cấu tạo MC điện kiểu GL314: Hình Các phận: A - Trụ cực máy cắt B - Khung đế C - Bộ truyền động kiểu FK3-1 D - Tủ phân phối Một MC ba pha bao gồm trụ cực (mỗi trụ cực truyền động) tủ phân phối chung * Hình 2: Cực máy cắt - Buồng ngắt - Sứ đỡ - Nắp che phận khí - Ống để nối trụ cực với truyền động - Đầu cực - Cơ cấu nạp giám sát khí SF6 * Nguyên lý dập hồ quang: Buồng ngắt dạng buồng thổi nhiệt, sử dụng lượng hồ quang hiệu ứng tự động nén khí phụ Mơi trường khí SF6 áp lực cao Buồng ngắt thiết kế để làm tăng cách điện tạo điều kiện thuận lợi cho việc dập hồ quang QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA * Mô tả: Hình – Đầu cực – Thân tiếp điểm tĩnh - Tiếp điểm - Tiếp điểm động - Thân tiếp điểm động - Lớp vỏ 10 - Tiếp điểm hồ quang 11 – Thanh tiếp điểm tĩnh 12 – Vòi phun cách điện 13 - Van * Hoạt động: Ở vị trí đóng (Hình 4): Dòng điện qua đầu cực 1, tiếp điểm tĩnh 2, tiếp điểm 3, tiếp điểm động 4, thân tiếp điểm động đến đầu cực đối diện Hình 4:  Bắt đầu cắt (Hình 5): Khi tiếp điểm động (4) tách khỏi tiếp điểm (3) dòng điện qua tiếp điểm hồ quang (10) Áp lực khí tăng lên thể tích Vp bị nén QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA Hình 5:  Hiệu ứng nhiệt (Hình 6): Khi tiếp điểm (10) tách ra, hồ quang xuất lượng hồ quang làm tăng áp lực Vt (nằm cạnh tiếp điểm tĩnh miệng thổi (12) Hình 6:  Giai đoạn dập hồ quang (Hình 7): Khi tiếp điểm tĩnh tách khỏi miệng thổi (12), khối khí nén Vt thổi luồng nóng hồ quang dập tắt dòng qua trị số (zero) Hình 7:  Ở cuối hành trình cắt (Hình 8): Hồ quang bị dập tắt, phân tử SF6 tái tạo lại nhanh chóng Một phần khí dư trình dập hồ quang hấp thụ hộp lọc đáy trụ cực Hình 8:  QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA Điều 3-2 Cấu tạo nguyên lý làm việc truyền động loại FK 3-1 Các phận (Hình 9): * Cơ cấu dẫn hướng bao gồm: Trục (1) nối với trụ cực qua ống trụ (2) Giảm chấn (4) nối với tay đòn (32) Ở vị trí đóng, trục (1) yên vị lẫy cắt (6) nhờ vào tay đòn (5) Tay đòn có lăn (11) tựa lên cam đóng (10) Lò xo cắt (3) truyền động qua xích (34) để tác động lên đòn bẩy (33) * Trục đóng bao gồm: Trên trục đóng (7) có bánh đà (8), cam đóng (10), cam (26) gắn truyền tới tiếp điểm giới hạn hành trình động (17) Lò xo đóng (9) truyền động tới bánh đà (8) qua xích (15) Lẫy đóng (14) trục xoay (16) * Cơ cấu tích lò xo: Lò xo đóng (9) nén động (12) qua bánh giảm tốc (13) Nguyên lý làm việc: * Thao tác đóng máy cắt (Hình 10): - Bước 1: Khi cuộn đóng tác động hay dùng tay vặn cần thao tác đóng, lẫy đóng (14) giải phóng khỏi bánh đà (8) Hình 10:  - Bước Trục đóng (7) xoay 1800 lò xo đóng (9) QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA Cam (10) làm trục (1) xoay nhờ ăn khớp với lăn (11) Sau xoay góc 600, đòn bẩy (5) dừng lại lẫy cắt (6) Ngay lúc đó, lò xo cắt (3) tích đòn bẩy (33) qua xích (34) Một bánh xe tự lắp bánh trụ (19), ngăn ngừa bánh giảm tốc (13) động (12) bị kéo bánh đà (8) Chú ý: Có cấu ngăn chặn tất thao tác đóng máy cắt vị trí đóng * Tích cho lò xo đóng (Hình 11) Khi động (12) cấp nguồn, động quay truyền động tới bánh giảm tốc (13), bánh đà (8), qua xích (15) để nén lò xo đóng (9) Khi nén hồn tồn, bánh (19) không ăn khớp với bánh đà (8) bánh (13) dừng lại mà khơng làm ảnh hưởng tới lẫy đóng (14) Hình 11: Chú ý: Trong tích lò xo đóng, mạch cấp nguồn cho cuộn đóng bị cắt để ngăn ngừa thao tác đóng khơng lúc * Thao tác cắt máy cắt (Hình 12): Khi cuộn cắt (27) tác động hay gạt cần thao tác cắt (28) tay, lẫy cắt (6) giải phóng đòn bẩy (5) Lò xo cắt (3) giải phóng lượng làm trục (1) xoay góc 600 theo chiều kim đồng hồ - Trước máy cắt đạt tới vị trí “OPEN” Giảm chấn (4) cản dịu kết thúc hành trình Hình 12: Khơng vận hành cấu đóng cắt chưa lắp tủ truyền động vào trụ cực Không vận hành máy cắt áp lực khí SF6 nhỏ áp lực Pme * Các cấu điện phụ trợ: - Tiếp điểm cảnh báo (30) kích hoạt nối đòn bẩy (31), Đòn bẩy 31 lại chịu điều khiển trục (1) QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA - Tiếp điểm hành trình động (17) bị kích hoạt cam (26) đòn bẩy (35) Cam (26) lắp trục đóng (7) - Cuộn đóng (22) cấp điện kích hoạt lẫy đóng (14) Cuộn cắt (27) cấp điện kích hoạt lẫy lẫy cắt (6) * Các cấu khí phụ trợ: - Để đóng hay cắt MC tay, sử dụng cần thao tác đóng (24) cần thao tác cắt (28) - Bộ thị (29) dùng để thị trạng thái máy cắt “Đóng” “Cắt” Một đếm (36) dùng để đếm số lần đóng -cắt MC - Bộ thị (23)dùng để thị trạng thái lò xo đóng MC “Đã tích năng” hay “Khơng tích năng” 10 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA - Tay quay tích lò xo đóng: Nếu nguồn cung cấp cho động cơ, dùng tay quay (21) để tích cho lò xo đóng tay * Bộ giám sát áp lực: Có chức giám sát áp lực khí SF6 người vận hành quan sát áp lực thực khí SF6 (sử dụng hệ đơn vị MPa psi) Bộ giám sát áp lực lắp đáy trụ cực, nối thông với khối khí SF6 MC Bộ giám sát áp lực có tiếp điểm bên trong, tiếp điểm khép lại tỉ trọng khí giảm thấp có ngưỡng riêng biệt Người sử dụng kết nối tiếp điểm vào mạch điện để sử dụng cho mục đích: + Kích hoạt cảnh báo áp lực khí ngưỡng Pae (cần nạp thêm khí) + Khố mạch thao tác MC tự động mở MC áp lực khí ngưỡng Pme (người sử dụng tùy chọn thiết lập theo yêu cầu vận hành Mặc định MC khố mạch đóng cắt Nếu muốn tự động cắt MC áp lực khí tới ngưỡng Pme , tủ phân phối MC, ta nối tắt hàng kẹp X101/19 với X101/13 - Tự động cắt mạch cắt Hoặc nối tắt hàng kẹp X101/37 với X101/17 - Tự động cắt mạch cắt 2) Mặt số giám sát áp lực chia làm vùng màu: Xanh, vàng đỏ Kim thị giá trị theo áp suất tuyệt đối Các ngưỡng áp lực định mức: - Pre= 0,75 MPa - Pae  0,64 MPa - Pme  0,61 MPa (áp suất tuyệt đối) 11 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA Điều 3-3 Thao tác vận hành đóng cắt máy cắt - Thao tác đóng máy cắt thực lò xo đóng tích Lò xo đóng tích điện (nhờ động điện) tay (nhờ tay quay) - Thao tác cắt máy cắt thực lò xo cắt tự động tích sau q trình đóng - Thao tác đóng/cắt MC có nhiều cách: + Dùng khố điều khiển từ xa hay nút nhấn chỗ (bằng điện) + Dùng cần thao tác khí (bằng khí) - Khi lò xo đóng tích năng, thị trạng thái lò xo chuyển từ trạng thái lò xo khơng bị nén sang trạng thái lò xo bị nén Trong q trình đóng, lò xo đóng giải phóng lượng sau nén lại tự động nhờ động điện (nếu có nguồn) - Trong trường hợp khẩn cấp nguồn, việc tích lò xo đóng thực tay quay (cấp kèm với máy cắt): Gắn tay quay vào lỗ cắm phía trước tủ truyền động, quay theo chiều kim đồng hồ, ngừng lại lò xo nén hồn tồn 1/ Thao tác đóng máy cắt - Thao tác đóng máy cắt điện từ xa: + Kiểm tra lò xo đóng tích (tại trụ cực) + Đặt khoá Remote/Local tủ phân phối MC vị trí Remote + Kiểm tra điều kiện logic đóng máy cắt từ xa + Đóng MC khố điều khiển máy cắt tủ điều khiển từ xa, kiểm tra đèn thị trạng thái MC (ở vị trí đóng), kiểm tra máy cắt đóng tốt pha - Thao tác đóng máy cắt điện tủ phân phối (D – Hình 1): + Kiểm tra lò xo đóng tích (tại trụ cực) + Đặt khoá Remote/Local tủ phân phối MC vị trí Local + Kiểm tra điều kiện logic đóng máy cắt chỗ + Nhấn nút ON (gần khoá Remote/Local), kiểm tra thị trạng thái MC mặt trước truyền động (I) (tại trụ cực) - Thao tác đóng máy cắt tay chỗ: + Kiểm tra lò xo đóng tích + Kiểm tra điều kiện logic đóng máy cắt chỗ + Vặn cần thao tác đóng khí mặt trước tủ truyền động để đóng MC, kiểm tra thị trạng thái MC mặt trước truyền động (I) (Trường hợp lần thao tác đóng pha MC) 2/ Thao tác cắt máy cắt: - Thao tác cắt máy cắt điện tủ điều khiển từ xa: + Đặt khố Remote/Local tủ phân phối MC vị trí Remote + Cắt MC khoá điều khiển máy cắt tủ điều khiển từ xa, kiểm tra đèn thị trạng thái MC vị trí cắt, kiểm tra MC cắt tốt pha 12 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA - Thao tác cắt máy cắt điện tủ phân phối: + Đặt khoá Remote/Local tủ phân phối MC vị trí Local + Nhấn nút OFF (gần khoá Remote/Local), kiểm tra thị trạng thái MC mặt trước truyền động (O), kiểm tra MC cắt tốt pha - Thao tác cắt máy cắt tay chỗ: + Vặn cần thao tác cắt khí truyền động để cắt MC, kiểm tra thị trạng thái MC mặt trước truyền động (O) (Trường hợp lần thao tác cắt pha MC) Điều 3-4 Nạp khí cho máy cắt: Cực máy cắt nạp khí SF6 vận chuyển /bảo quản 0,03MPa 20 0C (áp suất hiệu dụng) * Dụng cụ nạp khí: Các dụng cụ cần thiết hình bên Khi nạp khí cho MC, dùng đồng hồ áp lực mẫu thang đo từ – 1MPa (đo áp suất hiệu dụng), giá trị áp lực khí SF6 nạp vào cực MC phải đọc đồng hồ 13 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA 1/ Tính tốn áp suất nạp trường: Ví dụ tính tốn áp lực nạp: Giả sử ta phải nạp khí cho máy cắt có giá trị áp lực hiệu dụng định mức P re = 0.65Mpa, trường có nhiệt độ 50C, áp suất khí 93,2 kPa Cách tính: Tra bảng qui đổi giá trị áp suất theo nhiệt độ (phía dưới) ta có: nhiệt độ 0C giá trị Pre = 0,603 Mpa Tính tốn chênh lệch áp suất khí quyển: 0,1013 – 0,0932 = 0,0081 Mpa Áp suất tính toán: Pre = 0,603 + 0,0081 = 0,6111 Mpa Áp suất nạp (= Áp suất tính tốn + Sai số thiết bị đo 0,01Mpa): Pthực nạp = 0,6111 + 0,01 = 0,6211 Mpa 2/ Cơng đoạn nạp khí: Bước 1: Mở nắp (17) MC, lắp đầu nối (2) vào, lắp vòi nạp (10) vào đầu nối (2) Mở nắp chai khí (7) điều chỉnh khí từ từ cách chỉnh cần van (9)(Trong lúc nạp, lại vặn nắp chai khí lại để kiểm tra áp suất đồng hồ (11)) Bước 2: Nạp áp suất trụ cực đạt mức yêu cầu Bước 3: Đóng nắp chai khí (7) đến cần van (9) 3/ Công đoạn kiểm tra hồn thành: Bước 1: Tháo vòi nạp (10) khỏi đầu nạp khí (2) MC (Giữ đầu vòi cao đầu vòi gắn với van tiết lưu, khố van tiết lưu, để khí SF6 vòi, tránh ẩm thâm nhập vào) Bước 2: Nối ống (15) đồng hồ (14) vào đầu nạp khí (2) MC để kiểm tra áp lực, sau tháo ống 14 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA Bước 3: Mở đầu nối (2) vặn lại nắp (17) (4 daN.m) Khoảng 12 sau nạp, lúc nhiệt độ ổn định, kiểm tra lại giá trị áp lực khí MC (cách làm bước 2), hiệu chỉnh lại áp lực khí cho yêu cầu vận hành theo nhiệt độ áp suất trường Dùng máy dò để kiểm tra khí SF6 rò rỉ xung quanh nắp (17) vị trí nối khác 15 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA Bảng tương quan tỉ trọng khí SF6 theo nhiệt độ (Loại MC có áp suất khí SF6 định mức 0,65 MPa 20 oC, áp suất khí 101,3 kPa) t o C -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 11 Pre Pae Pme 0,492 0,495 0,498 0,501 0,505 0,508 0,511 0,514 0,517 0,520 0,524 0,527 0,530 0,533 0,536 0,539 0,543 0,546 0,549 0,552 0,555 0,558 0,562 0,585 0,568 0,571 0,574 0,577 0,580 0,584 0,587 0,590 0,593 0,596 0,599 0,603 0,606 0,609 0,612 0,615 0,618 0,622 0,409 0,412 0,415 0,417 0,420 0,422 0,425 0,428 0,430 0,433 0,435 0,438 0,441 0.443 0,446 0,449 0,451 0,454 0,456 0,459 0,462 0,464 0,487 0,469 0,472 0,475 0,477 0,480 0,483 0,485 0,488 0,490 0,493 0,496 0,498 0,501 0,503 0,506 0,509 0,511 0,514 0,516 0,387 0,389 0,391 0,394 0,396 0,399 0,401 0,404 0,406 0409 0,411 0,414 0,416 0,419 0,421 0,424 0,426 0,429 0,431 0,433 0,436 0,438 0,441 0,443 0,446 0,448 0,451 0,453 0,456 0,458 0,461 0,463 0,466 0,468 0,470 0,473 0,475 0,478 0,480 0,483 0,485 0,488 t o C 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 16 Pre Pae Pme 0,637 0,641 0,644 0,647 0,65 0,653 0,656 0,659 0,663 0,666 0,669 0,672 0,675 0,678 0,682 0,685 0,688 0,691 0,694 0,697 0,701 0,704 0,707 0,710 0.713 0.716 0,720 0,723 0,726 0,729 0,732 0,735 0.738 0,742 0,745 0,748 0,751 0,754 0,757 0,761 0,764 0,767 0,530 0,532 0,535 0,537 0,54 0,543 0,545 0,548 0,550 0,553 0,556 0,556 0,561 0,564 0,566 0,569 0,57 0,574 0,577 0,579 0,582 0,584 0,587 0,590 0,592 0,595 0,597 0,500 0,603 0,605 0.608 0,611 0,613 0,616 0,618 0,621 0,624 0,626 0,629 0,631 0,634 0,637 0,500 0,503 0,505 0,508 0,51 0,512 0,515 0,517 0,520 0,522 0,525 0,527 0,530 0,532 0,535 0,537 0,540 0,542 0,545 0,547 0,550 0,552 0,554 0,557 0,559 0,562 0,564 0,567 0,569 0,572 0,574 0,577 0,579 0,582 0,584 0.587 0,589 0,591 0,594 0,596 0,599 0,601 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA 12 13 14 15 0,625 0,628 0,631 0,634 0,519 0,522 0,524 0,527 0,490 0,493 0,495 0,498 58 59 60 0,770 0,773 0,776 0,639 0,642 0,645 0,604 0,606 0,609 CHƯƠNG IV KIỂM TRA TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO VẬN HÀNH Điều 4-1 Kiểm tra sau lắp đặt hoàn chỉnh - Máy cắt sau lắp ráp, đại tu, hiệu chỉnh phải kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh để đạt thơng số có đầy đủ biên kèm theo - Các rơle mạch điều khiển, bảo vệ phải thử nghiệm, kiểm tra đảm bảo hoạt động tốt, mạch bảo vệ mạch điều khiển sẵn sàng làm việc - Mạch cảnh báo, mạch khóa MC áp lực khí SF6 giảm thấp hoạt động tốt - Các bulông, đai ốc, vit … kiểm tra mômen định mức BẢNG MƠMEN BULƠNG Loại bulơng M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 M24 M30 Cấp 6.8 thép không rỉ A2-70, A4-70, A2-80, A4-80 (daN.m) 0,05 0,09 0,19 0,38 0,66 1,58 3,2 4,97 8,67 13,42 26,22 45,68 90,44 Cấp 8.8 (daN.m) 0,06 0,11 0,26 0,51 0,88 2,11 4,27 6,63 11,56 17,9 34,98 60,93 120,65 Điều 4-2 Kiểm tra trước đưa vào vận hành Tất điểm nối đất vỏ tủ điều khiển, giá đỡ máy cắt… Đấu nối chắn, sơ đồ thiết kế Áp lực khí SF6 định mức Biên thí nghiệm trường Tiến hành đóng cắt từ xa lần Chú ý: Để đề phòng nguy hiểm, tất người có mặt suốt q trình đóng cắt phải chổ trú ẩn giữ khoảng cách với MC tối thiểu 50m 17 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA CHƯƠNG V KIỂM TRA MÁY CẮT TRONG VẬN HÀNH Điều 5-1 Sau lần thao tác MC phải kiểm tra hạng mục sau: - MC đóng cắt tốt chưa ? - MC có tượng khác thường khơng (xì khí ?, áp lực khí …?), lò xo đóng căng chưa ? Điều 5-2 Công việc kiểm tra vận hành : Nhân viên vận hành lần ca trực giờ, phải kiểm tra hạng mục sau đây: - Trị số dòng điện, điện áp có vượt q định mức khơng - Tính ngun vẹn trụ sứ, khơng có tượng phóng điện, nứt vỡ - Kiểm tra áp lực khí SF6 - Số lần thao tác máy cắt - Các đầu cốt đấu nối thứ - Tủ phân phối - Kiểm tra tình trạng tính lò xo đóng cắt Khi kiểm tra MC vận hành, phải thực nghiêm túc qui trình an tồn Ghi đầy đủ thông số, chi tiết vào sổ vận hành Báo cáo cấp huy có tượng bất thường Điều 5-3 Ghi chép vận hành: Tất phát vận hành, công việc làm kết thí nghiệm phải ghi vào sổ theo dõi máy cắt Phải ghi chép thông số sau: - Số lần thao tác - Thời điểm đưa vào vận hành, thời gian vận hành - Số lần cắt ngắn mạch lũy kế dòng cắt ngắn mạch Các thông số cần theo dõi suốt trình vận hành máy cắt để làm sở định việc bảo dưỡng, đại tu máy cắt Điều 5-4 Kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu máy cắt Định kỳ tháng lần  Kiểm tra vận hành đếm số lần thao tác  Kiểm tra tổng thể: ăn mòn kim loại, lớp sơn, dấu vết nhiệt  Kiểm tra sấy, điều kiện thơng khí Định kỳ năm lần  Làm hạng mục định kỳ tháng  Kiểm tra ngưỡng tác động áp lực khí SF6  Kiểm tra vặn chặt bulơng giá đỡ, khớp nối, tủ điều khiển …(Với giá đỡ sản xuất nước cần phải kiểm tra momen bulông, đai ốc năm)  Kiểm tra vặn chặt kẹp cực MC, đầu nối cáp nhị thứ (sau thí nghiệm phải kiểm tra hạng mục này)  Kiểm tra hoạt động rơle (chức khoá mạch đóng, chống giã giò…)  Kiểm tra làm việc lẫy đóng, cắt  Đo thời gian đóng, cắt tích lò xo Các tiêu chuẩn để đại tu MC: Nếu MC đạt điều kiện sau: 18 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA  Thời gian vận hành: Đến 20 năm  Số lần thao tác: 3000 lần  Đến giới hạn hao mòn điện Giới hạn hao mòn điện tra theo đường đặc tuyến bên Đường đặc tuyến xác định theo công thức: NI2 = 16.000 KA2 (N số lần cắt với giá trị dòng cắt I) Số lần cắt (của cực) Ví dụ: Có thể cắt 40 lần dòng điện 40kA 19 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA CHƯƠNG VI QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN KHI VẬN HÀNH MÁY CẮT Điều 6-1 Tất công việc máy cắt cần tiến hành theo quy trình Qui trình kỹ thuật an toàn thiết bị Nhà máy điện Trạm biến áp Các công nhân sửa chữa cần qua đào tạo, hiểu biết nguyên lý cấu tạo đặc điểm máy cắt khí SF6 Điều 6-2 Khơng trèo lên sứ đỡ, buồng dập hồ quang chưa cắt dao cách ly tiếp đất đầu cực trụ cực, giải phóng lượng lò xo đóng cắt Cách giải phóng lượng lò xo sau: Sau MC cô lập khỏi lưới, ta cắt nguồn cung cấp cho động căng lò xo (Có thể cắt áptomát Q23, Q33, Q43 tủ phân phối), tiến hành đóng - cắt MC vài lần MC khơng thể đóng cắt thơi Điều 6-3 Khi MC bị xì khí SF6, nhân viên vận hành khơng đứng luồng khí xì để tránh bị ngạt bụi phân hủy khí SF6 sau dập hồ quang Điều 6-4 Khung giá máy cắt, vỏ tủ phân phối phải nối đất chắn trình vận hành Điều 6-5 Qui định an toàn thao tác máy cắt: - Chỉ thao tác máy cắt theo yêu cầu trưởng nhóm cơng tác, trực vận hành theo qui định an toàn - Chỉ thao tác đóng, cắt máy cắt từ xa khơng có người máy cắt, khơng đồ vật vướng máy cắt sứ - Khi không thao tác phòng điều khiển khơng làm việc máy cắt chưa thông qua kỹ sư điều hành hệ thống điện Miền Trung (A3) - Không lắp tay quay để căng lò xo tay động hoạt động chưa cắt nguồn cung cấp cho động - Không thao tác cấu truyền động cấu chưa nối với trụ cực - Khơng thao tác MC áp suất khí nhỏ mức P me (Ngưỡng áp lực khí SF6 giảm thấp cấp 2) Xem giá trị P me “Điều 2-1” Điều 6-6 Quy định an toàn bảo dưỡng MC khí SF6: - Khơng ăn, uống, hút thuốc, cất giữ thực phẩm nơi có khí SF6 - Khơng tiếp xúc trực tiếp với khí SF6 sản phẩm phân hủy khí SF6 dạng bột - Chỉ người bảo dưỡng mang vác dụng cụ phục vụ cho công tác bảo dưỡng nên khu vực định - Tiến hành công việc cách tỉ mỉ, chu đáo * Người bảo dưỡng MC khí SF6 phải trang bị bảo hộ lao động sau: - Mặt nạ phòng độc thích hợp, thở có kính chống độc - Quần áo bảo hộ chống bụi khí SF6 - Bao tay, giày ống cao su 20 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA Sau hồn tất cơng việc, rửa mặt nạ phòng độc, thở, kính chống độc, giày ống, bao tay cao su nước Nha Trang , ngày tháng năm 2008 KT GIÁM ĐỐC Phó Giám đốc Nguyễn Văn Xuân 21 QTVH Máy cắt SF6 220kV kiểu GL314-AREVA PHỤ LỤC Áp suất hiệu dụng: Áp lực khí SF6 đo đồng hồ áp lực có màng ngăn đàn hồi, hiển thị kiểu kim quay mặt số Một bề mặt màng tiếp xúc với khí SF6, mặt lại tiếp xúc với khí Giá trị đo đồng hồ chênh lệch áp suất khí SF6 khí Lấy áp suất khí sở tham chiếu áp suất khí SF6 mà đồng hồ đo áp suất hiệu dụng Áp suất tuyệt đối: Nếu mặt màng ngăn đàn hồi tiếp xúc với khí SF6, mặt bên chân khơng giá trị đo đồng hồ chênh lệch áp suất khí SF6 chân không Lấy áp suất chân không zero, áp suất khí SF6 đo áp suất tuyệt đối Áp suất tuyệt đối khí SF6 độc lập với áp suất khí quyển, phản ánh số lượng khí bình chứa mật độ khí nhiệt độ hành Áp suất tuyệt đối đo cách sử dụng đồng hồ áp suất tuyệt đối, loại thơng dụng tính hiệu hẳn đồng hồ áp suất hiệu dụng Lý đồng hồ áp suất hiệu dụng sử dụng cho quan sát thân thiện làm để đáp ứng yêu cầu đo kiểm phụ thuộc vào thay đổi áp suất khí (do nhiễu loạn khí hay chênh lệch độ cao) Một số đơn vị áp suất thông dụng: - Đơn vị đo áp suất quốc tế là: Pascal (viết tắt Pa) - Đơn vị đo áp suất thông dụng là: bar bar = 000 hPa = 100 kPa = 0,1 MPa bar = 14,503 p.s.i - Áp suất khí tiêu chuẩn (tại mực nước biển 20 0C): Xấp xỉ 101,3 kPa Đo áp lực khí sử dụng đồng hồ áp lực hiệu dụng: Lấy giá trị đo thực tế đồng hồ trường qui đổi điều kiện áp suất khí tiêu chuẩn (101,3kPa) nhiệt độ môi trường định mức 20 0C 22 ... kiểm tra MC vận hành, phải thực nghiêm túc qui trình an tồn Ghi đầy đủ thông số, chi tiết vào sổ vận hành Báo cáo cấp huy có tượng bất thường Điều 5-3 Ghi chép vận hành: Tất phát vận hành, công... MC tự động mở MC áp lực khí ngưỡng Pme (người sử dụng tùy chọn thiết lập theo yêu cầu vận hành Mặc định MC khố mạch đóng cắt Nếu muốn tự động cắt MC áp lực khí tới ngưỡng Pme , tủ phân phối MC, ... Số lần thao tác - Thời điểm đưa vào vận hành, thời gian vận hành - Số lần cắt ngắn mạch lũy kế dòng cắt ngắn mạch Các thông số cần theo dõi suốt trình vận hành máy cắt để làm sở định việc bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình vận hành MC GL314 , Quy trình vận hành MC GL314 , Điều 2-2 Các thông số kỹ thuật của máy cắt:, Điều 3-1 Cấu tạo MC điện kiểu GL314:, Điều 3-2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ truyền động loại FK 3-1., Điều 3-4 Nạp khí cho máy cắt:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn