Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần kiến trúc Aspace

57 21 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 21:23

TĨM LƯỢC Hiện nay, đất nước ta chuyển mạnh mẽ lĩnh vực ngành kinh tế Bất doanh nghiệp phải đối đầu với khó khăn quy luật cạnh tranh thị trường, Đứng trước khó khăn đó, đòi hỏi doanh nghiệp ngày phải nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh, hiệu sử dụng vốn, quản lý sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất nhân lực Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh giúp nhà quảng trị thấy rõ tranh thực trạng hoạt động công ty, xác định đầy đủ đắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng nhân tố đến hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Thấy tầm quan trọng tính cấp thiết việc phân tích hiệu sử dụng vốn, từ đề giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn, chọn đề tài " Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần kiến trúc Aspace" làm khóa luận tốt nghiệp Khóa luận vào nghiên cứu số định nghĩa, khái niệm số lý thuyết vốn kinh doanh, nghiên cứu thực trạng phân tích hiệu sử dụng vốn Công ty thông qua nội dung phân tích như: Phân tích cấu biến động vốn kinh doanh, vốn lưu động, vốn cố định, phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh, vốn lưu động, vốn cố định Qua việc phân tích nội dung giúp công ty đánh giá mặt đạt tồn nguyên nhân từ đề giải pháp hợp lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh cho Công ty Với đề tài luận văn tốt nghiệp " Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần kiến trúc Aspace" hy vọng phần giúp công ty cải thiện hiệu sử dụng vốn mình, góp phần nâng cao hiệu sử dụn vốn cho công ty LỜI CẢM ƠN Thực khóa luận tốt nghiệp bước đánh dấu quan trọng nghiệp học tập, nghiên cứu sinh viên Để hoàn đề tài khóa luận "Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace" cố gắng thân q trình học tập giúp đỡ nhiều từ phía Nhà trường , thầy cơ, ban lãnh đạo phận công nhân viên công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace Trước hết, xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, thầy Khoa kế tốn- Kiểm tốn tồn thể thầy giao Trường Đại học Thương Mại tận tình giảng dạy tạo hộ tốt cho suốt thời gian học tập trường Qua đây, muốn gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy PGS TS Nguyễn Quang Hùng tạo điều kiện thuận lợi tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình thực khóa luận tốt nghiệp Sự quan tâm, tận tâm nhiệt tình cảu thầy giúp tơi hồn thành khóa luận thuận lợi, u cầu thời gian Ngồi ra, tơi muốn gửi lời cảm ơn đến quý Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace, giám đốc công ty Vũ Quang Định tất cá nhân anh/chị cán công nhân viên Công ty giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành khóa luận Trong q trình thực hiện, cố gắng thời gian khả thân hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi sai sót Tơi kinh mong nhận góp ý q thầy để khóa luận tơi hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơi! Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2018 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thanh Hà MỤC LỤC DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT TÊN Sơ đồ 1.3.1 Bộ máy tổ chức Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace Bảng 2.1.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP kiến trúc xây dựng qua năm 2015 2016 Bảng 2.2.1.1 Phân tích cấu biến động vốn kinh doanh Bảng 2.2.1.3 Phân tích cấu biến động vốn cố định Bảng 2.2.2.1(a) Các chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh Bảng 2.2.2.1(b) Phân tích tỷ suất lợi nhuận vốn vay Bảng 2.2.2.2 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Bảng 2.2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động VKD Vốn kinh doanh VLĐ Vốn lưu động VCĐ Vốn cố định VCSH Vốn chủ sở hữu CP Cổ phần KTS Kiến trúc BH Bán hàng CCDV Cung cấp dịch vụ TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Trong môi trường kinh tế phát triển đầy cạnh tranh ngày mục tiêu cuối mà doanh nghiệp muốn hướng tới để tồn phát triển " Hiệu tài chính" Đây là yếu tố mà nhà đầu tư quan tâm Một doanh nghiệp hiệu tài cao điều kiện cho doanh nghiệp tăng trưởng Việc sử dụng bốn hiệu hay khơng? ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanhhiệu kinh doanh nguồn gốc chủ yếu tạo nên hiệu tài doanh nghiệp Chính vốn ý nghĩa hết quan trọng sống doanh nghiệp Và việc tiến hành phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh giúp doanh nghiệp thấy kết đạt được, mặt hạn chế tồn để đưa giải pháp cần khắc phục nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn để đảm bảo an tồn tài Việc dụng vốn hiệu giúp doanh nghiệp nâng cao khả huy động nguồn tài trợ dễ dàng hơn, khả toán doanh nghiệp đảm bảo, tăng khả cạnh tranh thị trường, doanh nghiệp đủ khả để khắc phục khó khăn rủi ro kinh doanh hay không Do đó, nhà kinh tế phải coi hoạt động phân tích hiệu sử dụng vốn hoạt động mang tính chất thường xuyên đển giúp doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu Xuất phát từ thực tiễn nhận thức tầm quan trọng vấn đề, kết hợp với tìm hiểu tình hình đơn vị thực tập Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng Aspace tơi chọn đề tài " Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace" để làm luận văn tốt nghiệp, với mong muốn vận dụng kiến thức học vào thực tiễn để phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty, từ tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu đề tài Khi tiến hành nghiên cứu đề tài " Phân tích hiệu dụng vốn kinh doanh Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace" mục tiêu mà tơi muốn hướng đến là: Mục tiêu chung tiến hành phân tích thực trạng sử dụng vốn Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace, từ đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn cơng ty Mục tiêu cụ thể:  Hệ thống hóa vấn đề lý luận phân tích tình trạng biến động vốn kinh doanh Công ty CP kiến trúc xây dựng AspacePhân tích hiệu sử dụng vốn Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace  Những tồn trình quản lý sử dụng vốn  Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu nghiên cứu đề tài Đề tài khóa luận tập trung nghiên cứu vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace Phạm vi nghiên cứu đề tài Về không gian: tiến hành nghiên cứu sở lý thuyết vốn kinh hoanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh, tài liệu thu thập đề tài nghiên cứu khoa học hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Đồng thời, tiến hành nghiên cứu tài liệu hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace Về thời gian: đề tài sử dụng số liệu liên quan đến công ty hai năm gần 2015-2016 Phương pháp thu thập xử lý liệu Phương pháp thu thập liệu Thu thập liệu thứ cấp: Thu thập liệu thông qua báo cáo kết kinh doanh, tài liệu thống kê, Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace tìm hiểu trích lọc thơng tin, kiến thức từ cơng trình nghiên cứu, luận văn liên quan đến đề tài như: giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn, quản trị nguồn vốn kinh doanh, Thu thập liệu sơ cấp: Tiến hành quan sát cách thức làm việc vận hành hoạt động kinh doanh tài cơng ty tham gia làm việc để tìm hiểu rõ hoạt động tài cơng ty Từ số liệu thu thập qua thời gian thực tập Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace phòng kế tốn cung cấp dựa vào báo cáo tài cơng ty từ tiến hành phân tích để biết tình hình tài sản nguồn vốn công ty Từ đây, ta đưa vấn đề mà cơng ty gặp phải trình hoạt động, sử dụng nguồn vốn kinh doanh tìm hướng giải Phương pháp xử lý số liệu Phương pháp so sánh: phương pháp nghiên cứu nhận thức vật, tượng thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ vật tượng vật tượng khác Đối với liệu thứ cấp thu thập Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối tương dối để thấy rõ biến động tình hình sử dụng vốn Cơng ty CP kiến trúc Aspace qua hai năm qua Phương pháp thống kê việc sử dụng số liệu thống kê thời gian dài nhằm đảm bảo tính ổn định, lâu dài, độ tin cậy số liệu thông tin Phương pháp phân tích thống kê phương pháp quan trọng, ln ln sử dụng nhằm phân tích tổng hợp số liệu, thơng tin liên quan nhằm khái qt hóa, mơ hình hóa yếu tố nghiên cứu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp Ngồi phần như: Tóm lược; Lời cảm ơn; Mục lục; Danh mục bảng biểu; Danh mục từ viết tắt khoa luậ tốt nghiệp bao gồm: Phần I: Mở đầu Nội dung phần đưa tính cấp thiết đề tài nghiên cứu đồng thời đưa mục tiêu, hướng giải cho đề tài, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp thực hiên đề tài Phần II Nơi dung khóa luận gồm chương Chương sở lý luận phân tích hiệu sử dụng vốn Cơng ty CP kiến trúc xây dựng Aspce Chương trình bày hai phần sở lý thuyết vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh; nội dung phân thích hiệu sử dụng vốn kinh doanh với khái niệm, vai trò, mục tiêu, phương pháp liên quan trực tiếp đến vốn kinh doanh hiệu dụng vốn kinh doanh Chương Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace Nội dung chương trình bày tổng quan Cơng ty CP kiến trúc xây dựng Aspace Từ thơng tin thu thập q trình thực tập cơng ty tiến hành phân tích, đánh giá ảnh hưởng nhân tố môi trường đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Chương Các kết luận đề xuất hiệu sử dụng vốn Công ty CP kiến trúc xây dựn Aspace Từ dùng phân tích chương chương nêu lên kết đạt hạn chế sử dụng vốn kinh doanh cơng ty từ đưa giải pháp cụ thể để sử dụng vốn kinh doanh hiệu dựa thực trạng thực tế công ty PHẦN II NỘI DUNG KHÓA LUẬN CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH 1.1 sở lý luận vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh 1.1.1 Khái quát chung vốn kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh Vốn vai trò quan trọng đến tồn phát triển doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Do vậy, từ trước đến nhiều quan niệm vốn, hoàn cảnh kinh tế khác quan niệm khác vốn Theo quan điểm Mác, góc độ yếu tố sản suất, Mác cho "Vốn (tư bản) giá trị đem lại giá trị thặng dư, đầu vào trình sản suất" Định nghĩa Mác vốn tầm khái qt lớn bao hàm đầy đủ chất vai trò vốn Bản chất vốn giá trị, thể nhiều hình thức khác nhau: tài sản cố định, nguyên vật liệu, tiền công David Begg, “Kinh tế học” ông đưa hai định nghĩa vốn :Vốn vật vốn tài cùa doanh nghiệp "Vốn vật dự trữ hàng hoá sản xuất để sản xuất hàng hố khác" "Vốn tài giấy tờ giá tiền mặt doanh nghiệp" Như vậy, đồng vốn với tài sản doanh nghiệp định nghĩa David Begg Theo giáo trình kinh tế doanh nghiệp thương mại Trường đại học Thương Mại PGS TS phạm Cơng Đồn TS Nguyễn Cảnh Lịch đồng chủ biên: “ Vốn biểu tiền tài sản doanh nghiệp” Theo giáo trình phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại Trường đại học Thương Mại PGS.TS Trần Thế Đông làm chủ biên: “ Nguồn vốn kinh doanh lànguồn vốn huy động để trang trải cho khoản chi phí mua sắm tài sản sử dụng hoạt động kinh doanh” Qua khái niệm cho thấy, doanh nghiệp dù hoạt động lĩnh vực cần lượng vốn định Lượng vốn dùng để thực khoản đầu tư cần thiết chi phí thành lập doanh nghiệp, chí phí mua sắm tài sản cố định, nguyên vật liệu Vốn đưa vào sản xuất kinh doanh nhiều hình thái vật chất khác để từ tạo sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu thị trường Số tiền mà doanh nghiệp thu sau khâu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ phải bù đắp chi phí bỏ ra, đồng thời phải lãi Q trình diễn liên tục đảm bảo cho tồn phát triển doanh nghiệp 1.1.1.2 Đặc điểm vốn kinh doanh Trong kinh tế thị trường nhận thấy vai trò định vốn kinh doanh doanh nghiệp.Việc quản lí sử dụng vốn ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng tới sống doanh nghiệp Để huy động, quản lý sử dụng VKD cách tiết kiệm, hiệu trình SXKD cần phải tìm hiểu đặc trưng vốn kinh doanh Những đặc trưng bao gồm: Thứ nhất, vốn phải đại diện cho lượng tài sản thực định Nghĩa vốn thể giá trị tài sản thực doanh nghiệp( hữu hình vơ hình) Cụ thể, thể tài sản hữu hình doanh nghiệp như: nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất, phương tiện vận tải…v…v tài sản vơ hình như: chi phí mua phát minh sáng chế, giá trị lợi vị trí địa điểm kinh doanh doanh nghiệp…v…v Thứ hai, Vốn giá trị mặt thời gian Do tác động rủi ro, khả sinh lời chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác lạm phát, thay đổi giá cả, tiến không ngừng khoa học công nghệ… nên sức mua đồng tiền thời điểm khác khác Một đồng vốn kinh doanh giá trị kinh tế khác với đồng vốn kinh doanh tương lai Do đó, nhận thức đặc trưng giúp doanh nghiệp xác định biện pháp để tận dụng tối đa vốn thời điểm tại, tránh lãng phí Thứ ba,vốn phải vận động mục đích sinh lời Tiền tệ coi vốn chúng đưa vào SXKD, chúng vận động hình thái biểu thay đổi, tuyi điểm xuất phát vòng tuần hồn hình thái tiền tệ điểm cuối hình thái tiền tệ với giá trị lớn hơn, tức kinh doanh lãi Đây mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp Thứ tư, vốn phải gắn với chủ sở hữu để quản lý chặt chẽ Trong kinh tế, vốn đóng vai trò quan trọng đồng vốn cần phải gắn với liền với chủ sở hữu, khơng thể đồng vốn vơ chủ, tùy nguồn vốn tách biệt quyền sở hữu quyền sử dụng vốn Việc vốn gắn với chủ sở hữu giúp khai thác sử dụng cách hiệu tránh tình trạng lãng phí thất thoát vốn sản xuất kinh doanh Thứ năm,vốn phải tích tụ, tập trung đến lượng định phát huy tác dụng Do đó, để đầu tư vào sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không khai thác tiềm vốn mà phải tìm cách thu hút nguồn vốn kêu gọi góp vốn, phát hành cổ phiểu, liên doanh Điều khơng giúp doanh nghiệp khuyếch đại tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu mà giúp doanh nghiệp phân tán rủi ro trình sản xuất kinh doanh Thứ sáu, kinh tế thị trường, VKD không điều kiện tiên đời doanh nghiệp mà loại hàng hóa đặc biệt Vốn đưa vào thị trường lưu thông từ người thừa vốn đến người thiếu vốn Người huy động vốn phải trả khoản chi phí sử dụng vốn định cho chủ sở hữu nguồn vốn Như vậy, khác với hàng hóa thơng thường, vốn “bán ra” không bị quyền sở hữu mà quyền sử dụng, người mua quyền sử dụng vốn thời gian định 1.1.1.3 Phân loại vốn kinh doanh Trong kinh tế thị trường, vốn kinh doanh doanh nghiệp hình thành từ nhiều nguồn khác Để tổ chức lựa chọn hình thức huy động vốn thích hợp cần thiết phải phân loại vốn Ta phân loại vốn vào cách thức sau: Căn vào nguồn hình thành vốn:  Vốn chủ sở hữu số vốn góp chủ sở hữu, nhà đầu tư đóng góp Số vốn khoản nợ, doanh nghiệp cam kết tốn, khơng phải trả lãi suất Tuy nhiên, lợi nhuận thu kinh doanh lãi doanh nghiệp đẽ chia cho cổ đông theo tỷ lệ phần vốn góp cho Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp, 2.2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace Để phản ánh xác ảnh hưởng cụ thể tình trạng cách quản lý sử dụng TSCĐ đến doanh thu lợi nhuận công ty thương mại quốc tế Anh Đạt thời gian qua, xem xét số tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn cố định cơng ty trình bầy đây: Chênh lệch Chỉ tiêu Đvt Năm 2016 Năm 2015 Tỷ lệ Số tuyệt đối % 1.Doanh thu bán hàng cung cấp đồng 17,531,845,963 14,489,128,895 3,042,717,068 21.00% đồng thuế 3.Lợi nhuận sau thuế đồng 4.Nguyên giá TSCĐ đồng bình quân 5.Vốn cố định bình đồng quân 6.Hiệu suất sử dụng 2,108,452,779 1,898,993,635 209,459,144 11.03% 1,686,762,223 1,519,194,908 167,567,315 11.03% 26,344,018,127 23,902,641,145 2,441,376,982 10.21% 10,000,317,356 9,974,374,924 25,942,432 0.26% vốn cố định (6) = (1) : 1.75 1.45 0.30 20.69% 0.570 0.688 -0.12 0.665 0.606 0.06 9.79% 21.08% 19.04% 2.05% 10.74% 16.87% 15.23% 1.64% 10.74% dịch vụ 2.Lợi nhuận trước (5) Hàm lượng vốn cố định (7) = (5) : (1) Hiệu suất sử dụng TSCĐ (8) = (1) : (4) Tỷ suất lợi nhuận trước thuế VCĐ = % 17.14% (2) : (5) 10 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế VCĐ = % (3) : (5) Bảng 2.2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn cố định Ta thấy, doanh thu (DTT) lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2016 biến động Cụ thể: DTT tăng 3,042,717,068 đồng tương ứng với tỷ lệ tăng 21%, LNTT tăng 209,459,144đồng tương ứng tỷ lệ tăng 11.03%, nguyên giá TSCĐ bình quân sử dụng kỳ tăng 2,441,376,982 đồng với tỷ lệ tăng 10.21%.Những điều làm cho tiêu biến động theo: hiệu suất sử dụng VCĐ, hiệu suất sử dụng TSCĐ tỷ suất lợi nhuận VCĐ tăng, hàm lượng VCĐ lại giảm Hiệu suất sử dụng VCĐ: Hiệu suất sử dụng VCĐ năm 2016 tăng 0.3 so với năm 2015 Nếu năm 2015, đồng VCĐ bình quân tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại 1.45 đồng doanh thu năm 2016 1.75 đồng Nguyên nhân VCĐ bình quân tăng nhẹ (tăng 0.26% ) năm 2016 doanh thu lại tăng nhanh (tăng 21%) Trong năm, Công ty đầu tư để mua sắm thêm nhiều máy móc thiết bị, điều làm VCĐ tăng lên việc đầu tư máy móc thiết bị góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh daonh khiến cho doanh thu tăng làm cho hiệu suất sử dụng VCĐ tăng theo Hiệu suất sử dụng TSCĐ: Hiệu suất sử dụng TSCĐ năm 2016 tăng so với năm 2015 từ 0.606 lên đến 0.665 Điều nghĩa đồng TSCĐ tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 tạo 0.665 đồng doanh thu tăng so với năm 2015 0.06đồng Như vậy, năm qua việc đầu tư cho TSCĐ để làm tăng doanh thu đạt hiệu chưa cao, doanh thu tăng, nguyên giá TSCĐ lại tăng lên, điều thể việc sử dụng TSCĐ công ty chưa đạt hiệu cao Hàm lượng VCĐ (HLVCĐ): HLVCĐ năm 2016 giảm 0.12 so với năm 2015 (từ 0.688 xuống 0.57 ) với mức giảm 17.14% nghĩa để tạo đồng DTT năm cơng ty cần bỏ 17.14 đồng VCĐ bình qn Nguyên nhân năm 2016 VCĐ bình quân tăng tăng chậm, doanh thu lại tăng nhanh Tỷ suất lợi nhuận VCĐ ( TSLN VCĐ): Hai số tỷ suất lợi nhuận vốn cố định năm 2016 tăng so với năm 2015 Cụ thể: tỷ suất lợi nhuận trước thuế vốn cố định năm 2016 21.08% tăng 2.05% so với năm 2015, tương ứng với tỷ lệ tăng 10.74% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn cố định: năm 2016 16.87% tăng 1.64% so với năm 2015 với tỷ lệ tăng 10.74%, điểm thành côngcông ty cần phải tập trung phát huy Tóm lại: TSCĐ năm 2016 tăng lên đáng kể công ty tăng đầu tư mua sắm tài sản cố định, cho thấy cố gắng công ty việc bảo tồn phát triển vốn cố định Nhìn chung công tác quản lý sử dụng tài sản cố định công ty tốt chưa đạt hiệu cao Trong năm tới cơng ty cần tìm kiếm giải pháp giảm bớt chi phí, tăng lợi nhuận, cải thiện hiệu sử dụng vốn cố định CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ASPACE 3.1 Các kết luận phát qua phân tích 3.1.1 Những kết công ty đạt Xét tình hình tổ chức quản lý sử dụng VKD năm 2016, cơng ty cố gắng nỗ lực định, thu vài thành tích sau: Quy mơ vốn kinh doanh mở rộng, công ty tập trung tăng cường đầu tư vào tài sản dài hạn chủ yếu đầu tư vào máy móc thiết bị Điều phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty Cơng ty thực sách tín dụng với khách hàng thắt chặt, đồng thời sách chiết khấu tốn chương trình tri ân khách hàng mặt làm tăng uy tín củng cố mối quan hệ bạn hàng tốt đẹp công ty với khách hàng truyền thống tiềm mình, mặt khác đẩy nhanh kỳ thu hồi nợ, giảm tình trạng bị chiếm dụng vốn, từ giảm vốn bị ứ đọng tốn khâu lưu thơng, đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn Công ty biện pháp gia tăng chiếm dụng vốn, lợi dụng khoản chưa đến hạn toán giúp tiết kiệm chi phí sử dụng vốn Quy mơ cơng nợ phải trả tăng, mở rộng quan hệ tín dụng với nhà cung cấp Công ty chủ động đầu tư, nâng cấp TSCĐ, gia tăng lực kinh doanh, sử dụng tương đối hiệu tài sản có, góp phần tạo sản phẩm chất lượng cao, tính vượt trội, an toàn Trong năm lượng hàng tồn kho tăng với số lượng lớn, chủ yếu tăng nguyên vật liệu, điều đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành liên tục, đặn Hàng hóa thành phẩm tồn kho giảm cho thấy năm vốn hàng hóa thành phẩm khơng bị ứ đọng, từ góp phần giảm bớt chi phí bảo quản, dự trữ hàng tồn kho, tác dụng tốt đến hiệu sử dụng vốn lưu động 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân Bên cạnh thành đạt tích cực năm vừa qua, tồn số vấn đề việc tổ chức sử dụng vốn công ty sau: Công ty tập trung chủ yếu vào ngành xây dựng, thiết kế, đầu tư tài dài hạn, với tổng giá trị tỷ trọng nhỏ mang lại kết kinh doanh mong đợi Hoạt động kinh doanh cải thiện so với năm 2015, thể tiêu phản ánh doanh thu, lợi nhuận tiêu phản ánh tỷ suất sinh lời tăng cao so với kỳ năm trước Mặt khác, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao tổng VLĐ chiều hướng tăng cuối năm quy mô kinh doanh bị thu hẹp Điều làm tăng chi phí tồn trữ, bảo quản gây ứ đọng vốn nhiều khâu sản xuất, giảm vòng quay VLĐ nguyên nhân khiến cho khả tốn nhanh cơng ty mức thấp Cơng tác quản trị chi phí kém, biểu việc chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp mức cao tăng với tốc độ lớn nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận, giảm tỷ suất doanh lợi Công ty chưa tận dụng khoản chiếm dụng từ lương người lao động, đồng thời khơng trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi để khuyến khích người lao động tích cực tham gia sản xuất 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doan Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace Để nâng cao hiệu sử dụng VKD, nhiều biện pháp bao gồm hàng loạt phương pháp, biện pháp công cụ quản lý nhằm sử dụng tiết kiệm với hiệu cao nguồn lực sẵn công ty, tiềm kỹ thuật công nghệ, lao động lợi khác công ty Nhưng trước hết, thân công ty phải không ngừng hoàn thiện cấu máy quản lý, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, tổ chức tốt công tác sản xuất đảm bảo tổ chức, sử dụng vốn cách hiệu tiết kiệm từ khâu dự trữ, sản xuất tới lưu thơng Căn vào tình hình thực tế cơng tác tổ chức, quản lý sử dụng VKD Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace năm vừa qua đặc biệt năm 2016, xin đề xuất số giải pháp sau: 3.2.1 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace Thu hút huy động vốn đầu tư ảnh hưởng trực tiếp đến việc nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Để đảm bảo nhu cầu vốn cho trình tái sản xuất hoạt động đầu tư, cơng ty huy động vốn từ nhiều nguồn tài trợ khác như: phát hành trái phiếu doanh nghiệp, vay ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng, bổ sung từ lợi nhuận giữ lại hay từ vốn đầu tư chủ sở hữu… Mỗi nguồn vốn tài trợ lại đặc điểm chi phí sử dụng vốn định với ưu điểm hạn chế khác công ty Việc lựa chọn nguồn quan trọng, phải dựa nguyên tắc hiệu kinh tế Mọi doanh nghiệp muốn xây dựng cho cấu nguồn vốn tối ưu, nhiên vào đặc điểm ngành nghề kinh doanh tình hình tài doanh nghiệp mà doanh nghiệp nên xây dựng cho cấu phân bổ vốn hợp lý cho sử dụng vốn cách hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm chi phí mà đảm bảo tính hiệu kinh tế Khi nhìn vào cấu nguồn vốn, dễ dàng nhận thấy theo phân tích chương hai, hệ số nợ công ty thấp so với số doanh nghiệp khác ngành hệ số vốn chủ lại cao xu hướng giảm Việc bố trí nguồn vốn làm tăng chi phí sử dụng vốn chi phí sử dụng vốn chủ cao chi phí sử dụng vốn vay, mặt khác không tân dụng lợi “tấm chắn thuế” tác dụng khuếch đại đòn bẩy tài Vì vậy, cơng ty cần xây dựng bố trí lại nguồn vốn cách hợp lý, giảm hệ số vốn chủ gia tăng hệ số nợ đặc biệt tình hình hoạt động kinh doanh công ty tương đối khả quan Công ty cần tăng vốn chiếm dụng như: mở rộng quan hệ tín dụng nhà cung cấp, chiếm dụng lương người lao động… thời gian chưa đến hạn toán, giúp tiết kiệm chi phí sử dụng vốn cho cơng ty Ngồi ra, nguồn vốn chủ sở hữu, cơng ty cần tăng cường bổ sung từ lợi nhuận để lại, gia tăng tiềm lực tài lâu dài cho công ty Việc xây dựng cấu vốn phẫn bổ nguồn vốn rât quan trọng phải dựa sở thực tế kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm Do đó, cơng ty cần phải xác định xác nhu cầu vốn tối thiểu cần thiết đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh xây dựng thêm nhiều nhà máy tỉnh thành phía nam theo mục tiêu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm mà công ty đặt ra, từ đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn thường xuyên, liên tục, không phát sinh nhu cầu tăng đột biến Từ việc xác định nhu cầu vốn, công ty tiến hành lập kế hoạch huy động nguồn vốn tài trợ, chủ động xây dựng cấu nguồn vốn hợp lý lập kế hoạch sử dụng, phân phối nguồn vốn cho hiệu 3.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace  Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho Trong cấu VLĐ, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng khoảng 30% chiều hướng tăng quy mô qua năm Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao vậy, nguyên nhân chủ yếu trang thiết bị, phụ tùng, thiết bị điện tử, hàng hải công ty mua nước mà nhập từ nhà cung ứng nước ngồi, việc dự trữ lượng hàng tồn kho để đảm bảo yếu tố đầu vào sản xuất tránh biến động giá Mặt khác, giá trị vật tư, thiết bị, phụ tùng lớn nên tổng giá trị hàng tồn kho lơn quy mô điều dễ hiểu Hầu hết đơn đặt hàng cơng ty qua tìm hiểu thực tế, ký hợp đồng với khách hàng từ trước, đó, việc dự trữ hàng hóa nhiều ngun nhân Cơng ty cần biện pháp giải phóng lượng hàng tồn kho cách nhanh chóng, tối thiểu hóa vốn bị ứ đọng khâu sản xuất hàng hóa sau:  So sánh lợi ích đạt với chi phí phải bỏ chi phí tồn trữ, bảo quản, chi phí nhân cơng (thủ kho), chi phí đặt hàng, chi phí thiệt hại khơng hàng tồn kho từ định phương thức cảu hàng tồn kho Công ty cần xác định mức nguyên, vật liệu tiêu hao cần thiết để sản xuất đơn đặt hàng, dự trữ hàng hóa phù hợp tránh dự trữ nhiều so với nhu cầu làm phát sinh thêm chi phí  Cơng ty cần chiến lược giảm giá thành phảm tồn kho hàng năm giảm giá khoảng -10 % giá bán sản phẩm, mặt thu hút khách hàng, gia tăng tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường; mặt khác đẩy nhanh q trình tiêu thụ, giải phóng nhanh chóng hàng tồn kho  Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho giúp tránh biến động giá  Thường xuyên kiểm tra, nắm vững tình hình dự trữ, kiểm kê đánh giá cuối kỳ để nhanh chóng phát kịp thời tình trạng vật tư bị ứ đọng từ biện pháp giải phóng kịp thời, thu hồi vốn 3.2.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố đinh Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace VCĐ số vốn đầu tư ban đầu mà doanh nghiệp bỏ để đầu tư hình thành nên TSCĐ phục vụ trình sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm Trong q trình thực vòng ln chuyển mình, VCĐ dịch chuyển dần dần, phần giá trị vào TSCĐ Trình độ trang bị TSCĐ ảnh hưởng trực tiếp đến lực sản xuất chất lượng hàng hóa, dịch vụ cơng ty cung cấp Vì vậy, để nâng cao hiệu sử dụng tổ chức quản lý tốt VCĐ, cần thiết phải tăng cường công tác quản lý sử dụng TSCĐ cơng ty Từ phân tích chương hai dựa tình hình thực tế cơng tác quản lý sử dụng TSCĐ công ty thời gian vừa qua, thấy, cơng ty tiếp tục đầu tư đổi TSCĐ, tỷ lệ đầu tư thêm nhỏ so với mức hao mòn TSCĐ, làm giảm giá trị lại tài sản, giảm lực sản xuất khai thác tài sản cơng ty Chính vậy, cơng ty cần:  Tăng cường đầu tư TSCĐ nguồn vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận để lại quỹ khấu hao sở trích khấu hao, huy động từ nguồn vốn vay dài hạn Một mặt đầu tư thêm TSCĐ, gia tăng lực sản xuất cho công ty, mặt khác góp phần điều chỉnh lại cấu phân bổ nguồn vốn theo hướng giảm tỷ trọng vốn chủ tăng hệ số nợ  Hạn chế tối đa tình trạng ngừng việc TSCĐ, phải tận dụng khai thác tối đa cơng suất hoạt động máy móc thiết bị, bố trí dây chuyền sản xuất cách hợp lý, sử dụng triệt để diện tích sản xuất từ giảm chi phí khấu hao Riêng nhóm TSCĐ thiết bị, dụng cụ quản lý, chiếm tỷ nhỏ lực khai thác mức cao, cơng ty cần tích cực sử dụng nhóm tài sản vào công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp, nâng cao tính hiệu đồng máy quản lý, đồng thời tổ chức theo dõi trình sản xuất, quản lý lao động…  Tổ chức theo dõi, quản lý phân loại TSCĐ theo nhóm, loại, đồng thời phân cấp quản lý TSCĐ cho phận sản xuất, phân xưởng, quản lý để nâng cao trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản cơng ty Từ đó, mặt theo dõi tình trạng TSCĐ có, lực sản xuất mà biện pháp sửa chữa, bảo dưỡng kịp thời, hạ thấp hao phí lượng, hạn chế hao mòn vơ hình; mặt khác phân loại TSCĐ cũ kỹ, lạc hậu không cần dùng mà từ biện pháp lý, nhượng bán phù hợp, giảm chi phí khấu hao nhanh chóng thu hồi vốn thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng tài sản, thực kiểm kê định kỳ, xác định số lượng tình trạng tài sản, đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải thu, công nợ phải trả cuối kỳ trả sổ sách kế tốn để lập báo cáo tài biện pháp xử lý tổn thất tài sản  Dựa phương pháp khấu hao đường thẳng mà công ty đăng ký, công ty cần thiết phải theo dõi chi tiết cách lập hồ sơ, đánh số mở sổ theo dõi, quản lý tài sản từ kế hoạch trích khấu hao hợp lý làm sở cho việc thu hồi vốn kịp thời đầy đủ Sử dụng quỹ khấu hao cách hợp lý 3.3 Các kiến nghị để triển khai thực giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kết hợp chặt chẽ giữ đảm bảo chế độ tài Nhà nước doanh nghiệp nhằm giảm tối đa giá thành sản phẩm, dịch vụ; tăng cường hiệu sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác thu hồi nợ, giải dứt điểm khoản nợ đến hạn nợ hạn Hướng đến việc tăng doanh thu năm tới, doanh nghiệp sách hợp lý việc tiết kiệm chi phí Từ chi phí nhỏ chi phí điện, nước Quản lý tốt nguồn tiền mặt quỹ cách xác định nhu cầu sử dụng tiền mặt giai đoạn, tránh gây ứ đọng vốn, cho tiền sinh lợi mức tốt Công ty phải thường xuyên kiểm tra hiệu hoạt động cải tiến, đổi máy móc, dây chuyền cơng nghệ, đầu tư thêm tài sản cố định Công ty nên giữ lại quỹ khấu hao để Cơng ty tăng thêm nguồn vốn bổ sung đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh Cần thực tốt công tác giảm biên chế theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, sử dụng cán phù hợp với lực, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm kỷ luật, vi phạm quy chế tài Đẩy mạnh cơng tác đào tạo, nâng cao nhận thức chuyên môn cán công nhân viên, đảm bảo nguồn lực thực sử trở thành lợi cạnh tranh dài hạn doanh nghiệp KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường để tồn tại, phát triển tìm chỗ đứng vững thị trường, doanh nghiệp phải quan tâm đến vấn đề tạo lập sử dụng đồng vốn cho hiệu Đây vấn đề ý nghĩa quan trọng, định tồn phát triển doanh nghiệp Cũng tất doanh nghiệp khác trình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần kiến trúc xây dựng Aspace quan tâm đến vấn đề nâng cao hiệu sử dụng vốn Trong năm qua cơng ty nhiều cố gắng tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh bị hạn chế Do đó, để tăng khả tổ chức sản xuất sử dụng vồn kinh doanh, tăng tích lũy để tái sản xuất mở rộng Cơng ty cần phải tích cực tìm giải pháp hữu hiệu cho trình kinh doanh Qua thời gian nghiên cứu tìm hiểu thức tế Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace, tơi dịp sâu nghiên cứu vấn đề tổ chức nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Đây đề tài tương đối rộng, trình độ nhận thức lý luận tơi chưa sâu sắc khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp – Học Viện Tài Chính, Nhà xuất Tài Chính Hà Nội năm 2010 Giáo trình Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp – Học Viện Tài Chính, Nhà xuất Tài năm 2010 Giáo trình Tài Chính Doanh Nghiệp Hiện Đại – Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Mẫu số B 01 – DNN Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ – BTC Ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2016 Người nộp thuế: Công Ty CP Kiến Trúc Và Xây Dựng Aspace Mã số thuế: 0103394476 Địa trụ sở: Số 18 Hẻm 29/70/19 Phố Khương Hạ, Phường Khương Đình Quận/ Huyện: Thanh Xuân Tỉnh/ Thành phố: Hà Nội Điện thoại: 02422090888 Fax: STT CHỈ TIÊU Mã Thuyết minh Số năm Số năm trước (1) (2) (3) (4) (5) (6) A I II III TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền II Đầu tư tài ngắn hạn (120=121+129) Đầu tư tài ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư tài ngắn hạn (*) III Các khoản phải thu ngắn hạn Email: 100 5,357,630,857 3,907,696,610 110 III.01 1,163,146,841 828,433,020 120 III.05 0 121 0 129 0 130 1,745,218,684 1,217,372,759 1 Phải thu khách hàng 131 1,745,218,684 1,217,372,759 2 Trả trước cho người bán 132 0 3 Các khoản phải thu khác 138 0 4 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 0 IV IV Hàng tồn kho 140 2,422,865,622 1,861,890,831 1 Hàng tồn kho 141 III.02 2,422,865,622 1,861,890,831 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 V V Tài sản ngắn hạn khác 150 26,399,710 Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 151 26,399,710 152 157 0 4 Tài sản ngắn hạn khác 158 B B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240) 200 I I Tài sản cố định 210 1 Nguyên giá 10,000,317,356 9,974,374,924 10,000,317,356 9,974,374,924 211 26,344,018,127 23,902,641,145 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 212 (16,343,700,771) (13,928,266,221) 3 Chi phí xây dựng dở dang 213 0 II II Bất động sản đầu tư 220 0 III.03.04 1 Nguyên giá 221 0 2 Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 222 0 III III Các khoản đầu tư tài dài hạn 230 0 231 0 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) 239 0 IV Tài sản dài hạn khác 240 0 IV Đầu tư tài dài hạn III.05 1 Phải thu dài hạn 241 0 2 Tài sản dài hạn khác 248 0 249 0 250 15,357,948,213 13,882,071,534 3 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250 =100 + 200) NGUỒN VỐN A A - NỢ PHẢI TRẢ ([300] = [310] + [330]) 300 8,476,348,213 7,626,071,534 I I Nợ ngắn hạn 310 7,362,062,498 6,790,357,248 1,023,721,725 843,064,950 1 Vay ngắn hạn 311 2 Phải trả cho người bán 312 3 Người mua trả tiền trước 313 4 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 III.06 6,317,134,126 0 21,206,647 18,465,214 5,928,827,084 5 Phải trả người lao động 315 6 Chi phí phải trả 316 0 7 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 318 0 8 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 0 327 0 328 0 329 0 330 1,114,285,714 835,714,286 331 1,114,285,714 835,714,286 10 11 II Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 10.Doanh thu chưa thực ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Quỹ dự phòng trợ cấp việc làm Doanh thu chưa thực dài hạn Quỹ phát triển khoa học công nghệ 332 334 336 5 Phải trả, phải nộp dài hạn khác 338 6 Dự phòng phải trả dài hạn 339 B B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410) 400 I I Vốn chủ sở hữu 410 III.07 6,881,600,001 6,256,000,000 6,881,600,001 6,256,000,000 1 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 6,881,600,001 6,256,000,000 2 Thặng dư vốn cổ phần 412 0 3 Vốn khác chủ sở hữu 413 0 4 Cổ phiếu quỹ (*) 414 0 5 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 415 0 6 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu 416 0 417 0 440 15,357,948,214 13,882,071,534 7 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400) CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG 1- Tài sản th ngồi 0 2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, 0 nhận gia cơng 3- Hàng hố nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 0 4- Nợ khó đòi xử lý 0 5- Ngoại tệ loại 0 Ghi chú: (1) Số liệu ghi tiêu dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn.( ) (2) Các tiêu khơng số liệu khơng báo cáo khơng đánh "Mã số" (3) Doanh nghiệp kỳ kế tốn năm năm dương lịch (X) "số năm cuối" ghi "31 12 X", "số đầu năm" ghi "01 01 X" Lập ngày 16 tháng 02 năm 2017 PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2016 CHỈ TIÊU (2) Mã số Thuyết minh (3) (4) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 IV.08 Các khoản giảm trừ doanh thu Năm Năm trước (5) (6) 17,531,845,963 14,489,128,895 02 0 Doanh thu bán hàng cung 10 cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 17,531,845,963 14,489,128,895 Giá vốn hàng bán 11 13,231,214,130 10,584,971,304 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp 20 dịch vụ (20 = 10 - 11) 4,300,631,832 3,904,157,591 Doanh thu hoạt động tài 21 3,129,630 1,710,180 Chi phí tài 22 362,500,000 309,829,060 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 362,500,000 309,829,060 Chi phí quản lý kinh doanh 24 1,832,808,683 1,697,045,077 Lợi nhuận từ hoạt động kinh 30 2,108,452,779 1,898,993,635 doanh (30 = 20 + 21- 22- 24) 10 Thu nhập khác 31 0 11 Chi phí khác 32 0 12 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 0 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 2,108,452,779 1,898,993,635 14 Chi phí thuế TNDN 51 421,690,556 379,798,727 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 60 nghiệp (60 = 50 – 51) 1,686,762,223 1,519,194,908 IV.09 Lập ngày 16 tháng 02 năm 2017 ... với doanh nghiệp 1.2 Nội dung phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh 1.2.1 Phân tích tình hình sử dụng vốn kinh doanh 1.2.1.1 Phân tích cấu biến động vốn kinh doanh Vốn biểu tiền tài sản Phân tích. .. II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG ASPACE 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố môi trường đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty. .. tập Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng Aspace tơi chọn đề tài " Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty CP kiến trúc xây dựng Aspace" để làm luận văn tốt nghiệp, với mong muốn vận dụng kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần kiến trúc Aspace, Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần kiến trúc Aspace, PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU, Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp, CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH