Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Than Cao Sơn

74 39 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:52

GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp TĨM LƯỢC Trong chế mới, với hoạt động nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ doanh nghiệp ngày cao Mỗi doanh nghiệp phải động, sáng tạo kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết kinh doanh mình, bảo tồn nguồn vốn kinh doanh quan trọng kinh doanh lãi Vì mục đích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lợi nhuận nên việc xác định đắn kết kinh doanh vô quan trọng Dù kinh doanh lĩnh vực nào, lợi nhuận mục tiêu mà doanh nghiệp theo đuổi Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đòi hỏi phải phối hợp nhịp nhàng khâu từ tổ chức quản lý đến sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm…Kế toán doanh nghiệp vai trò quan trọng việc cung cấp thơng tin kế tốn phục vụ cơng tác quản lý điều hành doanh nghiệp, sở cho việc định kinh tế điều hành chủ doanh nghiệp đối tượng liên quan quan quản lý Nhà nước, đối tác làm ăn, nhà đầu tư…Điều đòi hỏi cơng tác kế tốn, kế toán kết kinh doanh đơn vị nói chung, Cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn nói riêng cần hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu ngày lớn kinh tế Xuất phát từ tính cấp thiết vấn đề đặt em lựa chọn đề tài “Kế toán kết kinh doanh Công ty Cổ phần Than Cao Sơn” Nội dung luận văn việc nghiên cứu lý luận kế toán kết kinh doanh đồng thời khảo sát thực trạng kế toán kết kinh doanh Công ty Cổ phần Than Cao Sơn việc sử dụng luân chuyển chứng từ, tài khoản vận dụng tài khoản, sổ kế tốn Thơng qua đánh giá thực trạng kế tốn cơng ty nhằm làm rõ ưu điểm tồn việc vận dụng chuẩn mực chế độ kế toán nguyên nhân tồn Dựa vào hạn chế công ty em mạnh dạn đề xuất số giải pháp khắc phục tồn kế toán kết kinh doanh với mong muốn làm sở tham khảo cho cơng ty việc nâng cao hiệu kinh doanh để tồn phát triển tương lai SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Qua trình học tập trường Đại Học Thương Mại, nhờ giảng dạy bảo thầy giáo, em trang bị kiến thức chun ngành kế tốn tài chính.Kết hợp vớithời gian thực tập Công ty Cổ phần Than Cao Sơn, em hội vận dụng kiến thức học vào thực tiễn công việc Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo – Ths Nguyễn Hồng Nga hướng dẫn bảo tận tình cho em từ khâu chuẩn bị đề cương đến việc hồn thành khóa luận, góp ý sửa giúp em hồn thành khóa luận cách tốt đẹp Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến công ty Cổ phần Than Cao Sơn tạo điều kiện thuận lợi cho em hồn thành tốt khóa luận này.Đặc biệt cảm ơn đến anh chị phòng kế tốn cơng ty quan tâm, bảo tận tình cho em suốt thời gian em thực tập cơng ty Mặc dù khóa luận tốt nghiệp hồn thành hạn chế kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn chế thời gian nên khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót Vì vậy, em mong nhận đánh giá, nhận xét, góp ý thầy giáo để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC TÓM LƯỢC i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC VIẾT TẮT vi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết ý nghĩa đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vị nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.2 Phương pháp phân tích xử lý liệu Kết cấu khóa luận tốt nghiệp .5 CHƯƠNG I: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP .6 1.1 Lý luận chung kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp .6 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Một số vấn đề lý thuyết kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp .14 1.2.1 Kế toán kết kinh doanh theo chuẩn mực kế toán hành 14 1.2.2 Kế toán kết kinh doanh theo thông tư số 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài .22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN .33 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn kết kinh doanh Công ty Cổ phần Than Cao Sơn 33 2.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu kế toán kết kinh doanh 33 SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp 2.1.2 Ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kết kinh doanh Công ty Cổ phần Than Cao Sơn 35 2.2 Thực trạng kế toán kết kinh doanh Công ty Cổ phần Than Cao Sơn 42 2.2.1 Phương pháp xác định kết kinhdoanh 42 2.2.2 Chứng từ kế toán 44 2.2.3 Sử dụng tài khoản kế toán 45 2.2.4 Vận dụng tàikhoản sổ kế toán 46 CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN .51 3.1 Một số kết luận phát qua nghiên cứu 51 3.1.1 Những kết đạt 51 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân 54 3.2 Một số đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn kết kinh doanh công ty Cổ phần Than Cao Sơn 57 3.2.1 Hồn thiện việc tổ chức máy kế tốn công ty Cổ phần Than Cao Sơn 57 3.2.2 Hồn thiện việc ln chuyển chứng từ cơng ty 58 3.2.3 Hoàn thiện việc vận dụng tài khoản 59 3.2.4 Hồn thiện cơng tác sổ kế tốn 64 3.2.5 Về kế toán quản trị 64 3.3 Điều kiện thực 65 3.3.1 Về phía Nhà nước 65 3.3.2 Về phía tỉnh Quảng Ninh .66 3.3.3 Về phía cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn .66 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO .68 PHỤ LỤC SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Bảng 01: Kết phiếu điều tra Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty Cổ phần Than Cao Sơn SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC VIẾT TẮT STT Từ viết tắt CP Cổ phần DN Doanh nghiệp QĐ Quyết định BTC Bộ tài TNDN Thu nhập doanh nghiệp CCDV Cung cấp dịch vụ BH GTGT Giá trị gia tăng VNĐ Việt Nam đồng 10 QLDN 11 HTK Hàng tồn kho 12 BCTC Báo cáo tài 13 KD Kinh doanh 14 TK Tài khoản 15 KQKD 16 NKC 17 NKCT Nhật ký chứng từ 18 TLTK Tài liệu tham khảo 19 PP Phương pháp 20 DN Doanh nghiệp 21 TT Thông tư SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo Nội dung Bán hàng Quản lý doanh nghiệp Kết kinh doanh Nhật ký chung Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết ý nghĩa đề tài Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận yếu tố quan trọng hàng đầu cần quan tâm đến Mỗi doanh nghiệp ln đề cho nhiều mục tiêu khác nhau, tất mục tiêu hướng mục đích cuối cùng, cho doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao với mức chi phí bỏ tương ứng thấp Sự tồn tại, phát triển thành công doanh nghiệp phản ánh rõ qua kết lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt Nhìn vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh phân tích đánh giá hiệu hoạt động doanh nghiệp Vì vậy, cơng tác kế tốn doanh thu – chi phí cần thiết Qua việc xác định khoản doanh thu chi phí, doanh nghiệp biết kết hoạt động kinh doanh cụ thể biết lãi bao nhiêu, lỗ hay khơng? Trên sở đó, doanh nghiệp tìm cho giải pháp thích hợp để đảm bảo trì phát triển mở rộng hiệu hoạt động cơng ty Do đó, kết việc xác định kết kinh doanh – lợi nhuận - trở nên quan trọng Vì khoản mục trọng yếu báo cáo tài chính; sở để người sử dụng đánh giá tình hình hoạt động quy mơ doanh nghiệp Như vậy, cơng tác kế tốn phải cung cấp thông tin đáng tin cậy để nhà quản lý đưa định đắn nhằm lựa chọn phương án tối ưu Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, em lựa chọn đề tài “Kế toán kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn” nhằm tìm hiểu sâu lý thuyết thực tế tiến hành cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh kế tốn viên Cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn, qua đưa kiến nghị giúp hồn thiện cơng tác Mục tiêu nghiên cứu  Về lý luận Đây hội tốt để áp dụng kiến thức học giảng đường vào thực tiễn, nhằm vận dụng lý thuyết vào thực tế Trong trình tìm hiểu cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn giúp ta hiểu phương pháp hạch toán kế toán doanh nghiệp cụ thể Xác định doanh thu chi phí q trình cơng tác kế tốn, đòi hỏi xác cẩn SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp thận, cơng việc cần thiết kế tốn viên Những thơng tin cần thiết cho việc đánh giá phân tích tình hình hoạt động tài để giúp nhà quản lý đưa lựa chọn tối ưu Qua đó, thấy ưu nhược điểm phương pháp hạch tốn kế tốn cơng ty, đưa đề xuất sửa đổi giúp cơng ty ngày hồn thiện cơng tác kế tốn  Về thực tiễn  Hệ thống hóa lý luận kế tốn kết kinh doanh doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán hành chế độ kế toán ban hành theo Thông tư 200/2014/QĐ- BTC doanh nghiệp quy định tài liên quan làm tảng cho việc nghiên cứu thực tiễn  Khảo sát thực trạng kế tốn kết kinh doanh cơng ty TNHH giao nhận vận tải DH đánh giá thực trạng ưu điểm, hạn chế tồn việc áp dụng chuẩn mực, chế độ kế toán hành để xác định kết kinh doanh  Đề xuất số giải pháp phù hợp để hồn thiện kế tốn kết kinh doanh công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu kế toán kết kinh doanh Công ty Cổ phần Than Cao Sơn 3.2 Phạm vị nghiên cứu  Về không gian: Tại Công ty Cổ phần Than Cao Sơn Địa chỉ: Phường Cẩm Sơn - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh  Về thời gian: thời gian thực tập Công ty từ ngày 02/01 – 10/02/2017 Số liệu nghiên cứu đề tài năm 2016 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập liệu Dữ liệu đề tài thu thập phương pháp: quan sát, nghiên cứu tài liệu, điều tra – vấn SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga  Khóa luận tốt nghiệp Quan sát: Thơng tin thu thập thông qua quan sát trực tiếp q trình thực tập Cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn nội dung: việc tổ chức máy quản lý công ty, việc phân công cơng việc thực kế tốn cán bộ, nhân viên kế tốn cơng ty, theo dõi q trình từ khâu lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, tới khâu nhập liệu vào máy, lên bảng cân đối tài khoản, lập Báo cáo tài Những thơng tin giúp đánh giá phần quy trình thực công việc Mặt khác, thông tin khơng phụ thuộc vào câu trả lời hay trí nhớ nhân viên kế tốn, nhờ kết thu sẽ khách quan xác hơn, làm tăng độ tin cậy thông tin  Nghiên cứu tài liệu: Đề tài thực sở nghiên cứu chứng từ, sổ sách (sổ tổng hợp, sổ chi tiết), BCTC cơng ty Ngồi ra, việc tham khảo tài liệu liên quan từ bên ngồi chuẩn mực kế tốn số 01, 02, 14, 17, sách chuyên ngành kế toán, luận văn khóa trước giúp ích nhiều cho việc nghiên cứu Qua đây, giúp thông tin cụ thể vấn đề nghiên cứu như: doanh thu, giá vốn, khoản chi phí, tình hình nhập xuất tồn hàng tồn kho doanh nghiệp Các thơng tin thu thập góp phần bổ sung kiểm nghiệm thông tin thu từ phương pháp khác, đồng thời giúp tìm ưu nhược điểm kế tốn kết kinh doanh cơng ty  Điều tra – phỏng vấn:  Phiếu điều tra chuyên sâu: mẫu phiếu điều tra bao gồm câu hỏi trắc nghiệm thiết kế để gửi cho người vấn trả lời Phiếu điều tra thiết kế đáp ứng yêu cầu khách quan, bao quát tồn diện cơng tác kế tốn kết kinh doanh công ty Sử dụng phiếu điều tra nhằm mục đích hiểu rõ cơng ty, máy kế tốn nói chung thực trạng kếtốn kết kinh doanh nói riêng Qua phát tồn đềxuất giải pháp nhằm hồn thiện kếtốn kết kinh doanh công ty Phiếu gửi tới ông (bà) Ban giám đốc ông (bà) phòng kế tốn tài Các câu hỏi phiếu điều tra xếp theo trình tự từ chung đến riêng, câu trả lời kết hợp hình thức câu trả lời mở câu trả lời đóng Tiến hành phát phiếu điều tra thu lại phiếu (Kết điều tra thống phụ lục) SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga  Khóa luận tốt nghiệp Phỏng vấn trực tiếp: Đối tượng vấn trực tiếp anh (chị) phận kế toán, tập trung nhiều vào vấn Trần Tuấn Anh – kế tốn trưởng cơng ty Các câu hỏi vấn chuẩn bị trước Thời gian địa điểm vấn thỏa thuận trước Việc vấn tiến hành theo phương thức gặp mặt vấn trực tiếp Địa điểm vấn phòng kế tốn cơng ty Những người vấn trả lời câu hỏi với thái độ nhiệt tình, cởi mở Nội dung vấn nhằm tìm hiểu sâu cơng tác tổ chức phòng ban cơng ty, tình hình kinh doanh, cơng tác kế tốn nói chung kế tốn kết kinh doanh nói riêng đơn vị Kết thu khả quan, số lượng thông tin thu nhiều, việc trao đổi trực tiếp giúp làm sáng tỏ kịp thời vấn đề khúc mắc số liệu kế toán chứng từ sổ sách công ty Mặt khác, việc kết hợp hỏi đáp quan sát trình vào số liệu kế toán chứng từ, sổ sách kế tốn đơn vị giúp em hiểu quy trình hiểu rõ ý nghĩa số sổ sách kế toán 4.2 Phương pháp phân tích xử lý liệu Bên cạnh phương pháp thu thập số liệu để đầy đủ liệu cần thiết, giá trị cho khóa luận em sử dụng phương pháp xử lý liệu Đó phép biện chứng lịch sử kỹ thuật phân tích, so sánh, đối chiếu.Kết hợp với phương pháp khác để nghiên cứu vấn đề hiệu Tất thông tin thu thập sau vấn ghi chép cẩn thận, sau hồn thiện xếp lại cách hệ thống Các thông tin thu từ phương pháp tập hợp lại, phân loại, chọn lọc thơng tin sử dụng Tất thông tin sau xử lý dùng làm sở cho việc tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động cơng ty thực trạng cơng tác kế tốn kết kinh doanh Thơng qua kết luận với việc xem xét thành công khứ định hướng tương lai công ty để đưa kiến nghị mang tính khả thi cao SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp Bộ máy kế tốn cơng ty nhìn chung tổ chức hợp lý, gọn nhẹ, rõ ràng nhiên máy kế toán, bên cạnh nhân viên chun mơn, kinh nghiệm vẫn nhân viên kế tốn khơng đào tạo chun ngành Do nhân viên khơng kiến thức chun mơn sâu, trẻ nên kinh nghiệm nghề nghiệp khơng thể tránh khỏi sai sót q trình làm việc việc xử lý số liệu cơng việc chậm  Chứng từ và việc luân chuyển chứng từ Hệ thống chứng từ sử dụng, việc lập luân chuyển chứng từ công ty thực theo quy định hành Các phận công ty cố gắng đảm bảo chuyển chứng từ đến phòng kế tốn cách nhanh để đảm bảo tính xác việc hạch tốn Tuy nhiên, thiếu nhân nên việc luân chuyển chứng từ lên phận kế tốn để hạch tốn chậm làm ảnh hưởng đến tính kịp thời việc hạch tốn kế tốn ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin cung cấp cho nhà quản trị  Vận dụng tài khoản Hệ thống tài khoản công ty tuân thủ theo chế độ hành, số tài khoản chi tiết hoá để đáp ứng nhu cầu quản lý Tuy nhiên, hệ thống tài khoản sử dụng việc vận dụng tài khoản vẫn số tồn cần hoàn thiện Các khoản giảm trừ doanh thu: Trong thực tế công ty không sử dụng tài khoản việc áp dụng sách thương mại chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán để thúc đẩy việc tăng doanh thu Mặt khác, cơng ty khơng trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi Cơng ty thường bán hàng cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế giá trị lớn, nên khách hàng mua thường trả tiền trả hết lần, dẫn đến công ty tồn số lượng lớn khoản phải thu Việc khơng tiến hành trích lập khoản dự phòng đồng nghĩa với việc cơng ty khơng dự kiến trước tổn thất Do vậy, rủi ro kinh tế bất ngờ xảy cơng ty khó xử lý kịp thời Khi đó, tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề với tổn thất khơng đáng có, ảnh hưởng đến việc phân tích, đánh giá hoạt động tình hình tài chính.Trong trước cơng ty kế hoạch tạo lập nguồn kinh phí trang trải cho rủi ro SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 54 Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh tình hình tài cơng ty sẽ giảm đáng kể Trong năm 2016, công ty không phát sinh thuế TNDN hoãn lại mà phát sinh thuế TNDN hành.Trên thực tế, khác biệt quy định kế toán thuế nên kế toán thuế TNDN trở thành vấn đề phức tạp Kế tốn cơng ty chưa thật phân biệt lợi nhuận theo kế toán thu nhập chịu thuế Đó khác biệt cách tính doanh thu, chi phí, khấu hao, dự phòng, tiền phạt, lãi vay kế toán thuế Cụ thể theo quy định luật thuế, doanh thu toàn tiền bán sản phẩm bia loại, tiền cung ứng dịch vụ vận chuyển doanh nghiệp phát hành hóa đơn, dịch vụ cung cấp hồn thành Còn theo quy định kế tốn, doanh thu tổng lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất bia, kinh doanh bia, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu (thỏa mãn điều kiện theo VAS 14) Vì vậy, vẫn tồn khoản chênh lệch kế tốn thuế, đòi hỏi kế tốn phải sử dụng phương pháp để xác định lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế vừa phản ánh nghĩa vụ thuế TNDN, vừa xử lý khác biệt kế tốn thuế nhằm trình bày báo cáo tài trung thực hợp lý Ngồi ra, cơng ty ghi nhận chi phí mà quan thuế chấp nhận, chi phí khác khơng hợp lý, hợp lệ kế tốn tách riêng, bỏ ngồi khơng ghi nhận vầo sổ sách kế tốn.Điều làm cho báo cáo tài cơng ty lệch lạc  Về sổ kế toán Đối với báo cáo liên quan đến bán hàng Cơng ty chưa báo cáo thu chi cuối ngày, báo cáo lượng hàng tồn ngày Điều nhiều gây khó khăn cho nhà quản lý.Vì vậy, Cơng ty nên đưa thêm báo cáo ngày vào trình hoạt động kinh doanh cơng ty  Về kế toán quản trị Mặc dù thực chế độ kế tốn, cơng tác Kế tốn quản trị phần phận Tài kế tốn công ty quan tâm chưa thực triệt để Mục đích việc thực kế tốn xác định kết kinh doanh để tổng kết lại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sau kỳ kế tốn cách xác, nhanh chóng, kịp thời; từ điểm làm điểm hạn chế để kỳ sau hướng phát triển kinh doanh tốt Các nhà quản trị cần thông tin chi tiết SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 55 Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp tình hình kết hoạt động kinh doanh phận, loại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, nhiệm vụ kế toán quản trị doanh nghiệp Tuy nhiên, Cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn cơng tác kế tốn quản trị chưa trọng, chưa phân cơng cụ thể cho nhân viên kế toán thực 3.2 Một số đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện kế tốn kết kinh doanh cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn kết kinh doanh nói riêng ý nghĩa vơ quan trọng doanh nghiệp Khi mà kinh tế thị trường ngày phát triển, doanh nghiệp đứng trước hội thách thức.Vì mà cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn muốn phát triển đứng vững thị trường phải khơng ngừng phát huy ưu điểm đồng thời khắc phục khó khăn hạn chế Trong hồn thiện kế tốn kết kinh doanh phải ưu tiên Hoàn thiện phải đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán hành, theo hệ thống tài khoản kế toán thống dùng cho doanh nghiệp Bộ tài định Việc hồn thiện cơng tác kế toán phải đảm bảo phù hợp với chức năng, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với trình độ đội ngũ nhân viên kế tốn nhằm đảm bảo hiệu hoạt động kinh doanh tốt Qua trình tìm hiểu thực tế kết hợp với kiến thức học từ hạn chế tồn trên, em xin đưa số ý kiến đề xuất việc hoàn thiện kế tốn kết kinh doanh cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn 3.2.1 Hoàn thiện việc tổ chức máy kế tốn cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn Bộ máy kế tốn cơng ty tổ chức hợp lý, đảm bảo thực tốt nhiệm vụ kế toán Tuy nhiên khơng thể mà cơng ty khơng cần quan tâm cải thiện máy kế toán Để máy kế tốn cơng ty hoạt động ngày hiệu quả, công ty cần trọng đến việc đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên nhân tố định hoạt động vẫn người Trình độ nhân viên kế tốn cơng ty phù hợp với yêu cầu quản lý đặc điểm công ty Tuy nhiên, hầu hết nhân viên kế toán SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 56 Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp nhân viên trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm thực tế Do đó, để nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn, cơng ty nên cần tăng cường công tác đào tạo nhân viên, tạo điều kiện khuyến khích nhân viên tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ, ngồi ra, cơng ty tổ chức buổi thảo luận tìm hiểu lịch sử cơng ty, sách kế tốn mới,… để từ nâng cao trình độ nhân viên, giúp nhân viên hiểu rõ công ty, sách kế tốn mới, góp phần vận dụng phù hợp sách Nhà nước vào cơng tác kế tốn cơng ty, đáp ứng nhu cầu phát triển doanh nghiệp kinh tế Khi đào tạo đội ngũ kế toán chuyên nghiệp cơng tác kế tốn nói chung kế tốn kết kinh doanh nói riêng sẽ xử lý nhanh nhẹn, đắn, đảm bảo tính trung thực, hợp lý xác số liệu kế tốn Hệ thống chứng từ xử lý tốt từ khâu lập chứng từ đến khâu nhập liệu sẽ giúp cho công tác kế tốn kết kinh doanh cuối kỳ khơng gặp khó khăn sai sót.Việc xác định kết kinh doanh cuối kỳ sẽ nhanh chóng hơn, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản trị định kinh doanh phù hợp Công ty nên mở rộng khơng gian cho phòng kế tốn kế tốn trưởng nên phòng làm việc riêng sẽ tạo nên tính chuyên nghiệp thoải mái cho nhân viên từ nâng cao chất lượng cơng việc 3.2.2 Hồn thiện việc ln chuyển chứng từ công ty Việc luân chuyển chứng từ cung cấp thơng tin hàng hóa, chi phí từ kho lên phòng kế tốn chậm làm cho việc phản ánh thơng tin kế tốn đơi chưa kịp thời Để khắc phục tình trạng này, cơng ty đưa số giải pháp định để đảm bảo việc luân chuyển chứng từ nhanh chóng hơn: yêu cầu cán quản lý cần thường xuyên ý đôn đốc việc luân chuyển chứng từ để đảm bảo kịp thời phản ánh số liệu kế tốn, cung cấp thơng tin kịp thời cho nhà quản trị đối tượng cần thông tin khác, tăng tần suất luân chuyển chứng từ từ kho lên phòng kế tốn lần tuần… để số liệu kế toán cập nhật kịp thời thường xuyên Việc luân chuyển chứng từ cách thường xuyên sẽ giúp cho công tác hạch tốn kế tốn thực xác, kịp thời hơn, số liệu kế toán kết kinh doanh phản ánh xác hơn, đáng tin cậy 3.2.3 Hoàn thiện việc vận dụng tài khoản SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 57 Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp  Hoàn thiện việc ghi nhận doanh thu, chi phí Để theo dõi phản ánh chi tiết doanh thu, giá vốn hoạt động bán hàng hóa cung cấp dịch vụ, cơng ty mở chi tiết tài khoản doanh thu tài khoản giá vốn theo hoạt động cho loại sản phẩm, chẳng hạn: Tài khoản 511 chi tiết thành tài khoản cấp 2: - TK 5112: Doanh thu bán thành phẩm (các loại than, điện, ) - TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ (cho thuê nhà xưởng, vận chuyển…) - TK 5118: Doanh thu khác Và tương ứng với tài khoản doanh thu, tài khoản giá vốn hàng bán cần mở chi tiết thành tài khoản: - TK 6321: Giá vốn hàng bán: Hàng hóa (các loại tha, điện, sản phẩm khác…) - TK 6323: Giá vốn dịch vụ cung cấp Hàng ngày vào hóa đơn bán hàng phiếu xuất kho kế toán ghi nhận doanh thu bán hàng hóa vào tài khoản 5111 doanh thu cung cấp dịch vụ vào tài khoản 5113, tháng kế tốn sẽ tổng hợp lên tài khoản doanh thu tổng 511 Số liệu tài khoản 511 số liệu tài khoản 5111 cộng với số liệu tài khoản 5113 cộng với số liệu tài khoản 5118 Đồng thời với bút toán ghi nhận doanh thu kế toán ghi nhận vào tài khoản 632 Cụ thể xuất kho bán hàng hóa kế tốn ghi nhận giá vốn vào tài khoản 6321 cung cấp dịch vụ kế tốn ghi nhận vào tài khoản 6323 Sau tổng hợp lên tài khoản giá vốn tổng Tài khoản 632 tổng hai tài khoản 6321 cộng với tài khoản 6323 Như vậy, việc phản ánh doanh thu sẽ rõ ràng Khi đó, việc kết chuyển doanh thu, giá vốn phải thực theo tài khoản chi tiết cấp  Hoàn thiện kế toán chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán: Đối với khách hàng mua hàng với số lượng lớn nên áp dụng chiết khấu thương mại nhằm giữ chân khách hàng, tạo mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng tương lai Việc linh hoạt phương thức bán hàng yếu tố tác dụng lớn tới việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm Để tăng cường lượng sản phẩm bán thị trường đòi hỏi cơng ty phải tích cực tìm hiểu, nghiên cứu thị trường giai đoạn tiền sản xuất khâu tiêu thụ, nắm bắt kịp thời đáp ứng nhu cầu thị hiếu khách hàng Tăng cường quảng bá, giới thiệu thực chiến lược cạnh tranh giá, đồng thời trọng xây dựng thương hiệu uy tín thị trường SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 58 Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp Khi áp dụng phương pháp kế toán mở TK 5211 (chiết khấu thương mại), TK 5213( giảm giá hàng bán) để theo dõi  Phương pháp kế toán TK 5211 sau: - Khi phản ánh số tiền chiết khấu thương mại dành cho bên mua kế toán ghi: Nợ TK 5211 – Chiết khấu thương mại Nợ TK 3331 – Thuế khoản phải nộp cho nhà nước TK 111,112,131 – Số tiền trả lại giảm cho khách hàng  Phương pháp kế toán TK 5213 sau: Theo hợp đồng mua bán hóa đơn GTGT, kế toán ghi nhận doanh thu Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 3331 – Thuế GTGT đầu Đồng thời, kế toán ghi nhận khoản giảm giá vốn hàng bán: Nợ TK 5213 – Giảm giá hàng bán Nợ TK 3331 – Thuế GTGT đầu TK 131 – Phải thu khách hàng Cuối kỳ, kế toán kết cácchuyển khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu thương mại giảm giá hàng bán) vào TK 511: Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng hóa TK 5211 – Chiết khấu thương mại TK 5213 – Giảm giá hàng bán  Công ty nên áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng: Để tăng sức cạnh tranh công ty, thu hút thêm khách hàng, cơng ty nên sách chiết khấu tốn cho khách hàng tốn sớm sẽ kích thích tiêu thụ, thu hút khách hàng, thu hồi vốn sớm tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Với khách hàng nhu cầu lớn mà khả tài lại hạn chế cơng ty nên khuyến khích khách hàng tốn sớm cách bán theo phương thức toán chậm áp dụng sách chiết khấu tốn Việc sử dụng chiết khấu tốn tác dụng lớn việc thu hồi cơng nợ, tránh tình trạng ứ đọng vốn Việc hạch toán vận dụng cụ thể sau:  Khi chiết khấu tốn sớm cho khách hàng, kế toán ghi: Nợ TK 1111 (TK 1121) – Tiền mặt (Tiền gửi ngân hàng) Nợ TK 635 – Chi phí tài TK 131 – Phải thu khách hàng  Hoàn thiện kế toán thuế TNDN Để thực tốt cơng tác kế tốn nghĩa vụ nộp thuế cơng ty cần: - Tổ chức cơng tác kế tốn phù hợp với điều kiện công ty, quy định nhà nước, tuân theo chế độ kế toán chuẩn mực kế toán hành SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 59 Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga - Khóa luận tốt nghiệp Chủ động tìm hiểu thơng tin, quy định kế tốn doanh nghiệp sách thuế giúp hồn tốt cơng tác kế tốn thuế cơng ty - Kế tốn phải sử dụng phương pháp để xác định lợi nhuận kế toán thu nhập chịu thuế vừa phản ánh nghĩa vụ thuế TNDN, vừa xử lý khác biệt kế tốn thuế nhằm trình bày báo cáo tài trung thực hợp lý  Thực việc lập dự phòng phải thu khó đòi Cơng ty nên tiến hành lập dự phòng phải thu khó đòi để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị tương lai Hàng năm, số tiền khách hàng nợ công ty tương đối nhiều, số nợ khó đòi theo đánh giá chủ quan kế tốn cơng nợ 3% số tiền phải thu khách hàng công ty Công ty thường bán hàng cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo hợp đồng kinh tế công trình giá trị lớn, nên khách hàng mua thường trả tiền trả hết lần, dẫn đến công ty tồn số lượng lớn khoản phải thu với giá trị tương đối lớn nêu Hiện phận kế tốn cơng ty khơng thống kê, đánh giá lại khoản nợ phải thu khó đòi vào cuối năm tài nên chưa số liệu xác vấn đề Tuy nhiên với số lượng ước tính nhiều theo ngun tắc thận trọng kế tốn (VAS 01) cơng ty cần lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi Theo thông tư 200/2014/TT – BTC ban hành ngày 22/12/2014 hướng dẫn việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi sau: Việc lập dự phòng tiến hành vào thời điểm khóa sổ kế tốn để lập BCTC năm theo nguyên tắc: - Việc lập khoản dự phòng khơng vượt q số lợi nhuận phát sinh công ty - Đối với khoản nợ phải thu khó đòi cần lập dự phòng phải chứng từ gốc,ghi rõ họ tên, địa người nợ, nội dung khoản nợ, số tiền phải thu, số thu, số nợ thời hạn nợ - Được trích lập với khoản nợ hạn toán khoản nợ chưa đến hạn toán tổ chức nợ bị phá sản, làm thủ tục giải thể, người nợ tích, bỏ trốn chết, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án - Đối với nợ phải thu hạn toán, mức trích lập dự phòng sau: SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 60 Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga  Khóa luận tốt nghiệp 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm  50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm  70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm  100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên Phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi a) Khi lập Báo cáo tài chính, khoản nợ phải thu phân loại nợ phải thu khó đòi, số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ kế toán lớn số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) b) Khi lập Báo cáo tài chính, khoản nợ phải thu phân loại nợ phải thu khó đòi, số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ kế tốn nhỏ số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập kỳ kế tốn trước chưa sử dụng hết, kế tốn hồn nhập phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp c) Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xác định thu hồi được, kế toán thực xoá nợ theo quy định pháp luật hành Căn vào định xoá nợ, ghi: Nợ TK 111, 112, 331, 334 (phần TCCN phải bồi thường) Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293)(phần lập dự phòng) Nợ TK 642 - Chi phí QLDN (phần tính vào chi phí) TK 131, 138, 128, 244 d) Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xử lý xố nợ, sau lại thu hồi nợ, kế toán vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi được, ghi: Nợ TK 111, 112, TK 711 - Thu nhập khác đ) Đối với khoản nợ phải thu hạn bán theo giá thoả thuận, tuỳ trường hợp thực tế, kế toán ghi nhận sau:  Trường hợp khoản phải thu hạn chưa lập dự phòng phải thu khó đòi, ghi: Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) Nợ TK 642 - Chi phí QLDN (số tổn thất từ việc bán nợ) TK 131, 138,128, 244 SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 61 Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga  Khóa luận tốt nghiệp Trường hợp khoản phải thu q hạn lập dự phòng phải thu khó đòi số lập dự phòng khơng đủ bù đắp tổn thất bán nợ số tổn thất lại hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số lập dự phòng) Nợ TK 642 Chi phí QLDN (số tổn thất từ việc bán nợ) TK 131, 138,128, 244 SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 62 Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga 3.2.4 Khóa luận tốt nghiệp Hồn thiện cơng tác sổ kế toán  Về chứng từ và luân chuyển chứng từ Các chứng từ sử dụng trình hạch tốn phù hợp với u cầu kinh tế pháp lý nghiệp vụ Các chứng từ sử dụng theo mẫu Bộ tài ban hành, thơng tin ghi chép đầy đủ, xác với nghiệp vụ kinh tế phát sinh Các chứng từ lưu giữ bảo quản cẩn thận Quá trình luân chuyển chứng từ cách hợp lý, chứng từ, từ khâu bán hàng sang phòng kế tốn thực cách khẩn trương liên tục  Về sổ kế toán chi tiết Về sổ chi tiết bán hàng Công ty sử dụng loại sổ chi tiết tài khoản theo sản phẩm phù hợp với trình tiêu thụ sản phẩm cơng ty, với loại sổ Cơng ty theo dõi đầy đủ q trình tiêu thụ hàng hố chủng loại sản phẩm Ngồi sổ mà Cơng ty sử dụng để thuận tiện cho cơng tác bán hàng Cơng ty nên mở thêm loại sổ sổ Nhật ký thu tiền Sổ chi tiết quỹ tiền mặt  Về sổ kế toán tổng hợp Tổ chức kế toán nghệ thuật vận dụng hệ thống TK kế tốn.Việc lựa chọn hình thức ghi sổ cho phù hợp với đơn vị phải tùy thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Công ty mở hệ thống sổ sách hợp lý, hoàn chỉnh gọn nhẹ, tin cậy cao Đặc biệt việc mở sổ tổng hợp tạo điều kiện cho việc kiểm tra đối chiếu số liệu khách quan, thuận lợi việc phân tích hoạt động kinh tế 3.2.5 Về kế tốn quản trị Cơng tác kế tốn quản trị công tác thu nhận xử lý cung cấp thông tin hoạt động SXKD cách cụ thể chi tiết phục vụ cho nhà quản trị việc lập kế hoạch, điều hành, tổ chức thực kế hoạch quản lý tài nội công ty, đặc biệt doanh nghiệp thương mại Thơng qua thơng tin kế tốn giúp cho nhà quản trị tình hình nội công ty theo nội dung cụ thể: - Phản ánh chi phí phận, cơng việc, loại sảnphẩm - Phân tích, đánh giá tình hình thực với kế hoạch đặt theo khoản SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 63 Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp mục doanh thu, chi phí, lợinhuận - Lựa chọn thơng tin thích hợp cho định đầu tư ngắnhạn Kế toán quản trị doanh nghiệp xây dựng theo mục tiêu quản lý khơng mang tính bắt buộc mặt pháp lý Do vậy, công ty Cổ phần Than Cao Sơn cần đưa cơng tác kế tốn quản trị vào nội dung hoạt động máy kế toán cơng ty, xây dựng cho mơ hình phù hợp, nhằm phát huy tối đa vai trò to lớn kế tốn nói chung, kế tốn kết kinh doanh nóiriêng Căn vào thực tế cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn cơng ty nên tiến hành xác định kết kinh doanh theo sản phẩm, nhóm sản phẩm để thuận lợi cho theo dõi tình hình cụ thể việc kinh doanh mặt hàng công ty Đồng thời vào quy mơ hoạt động đặc điểm kinh doanh cơng ty lập báo cáo kết kinh doanh theo biểu cụ thể Đồng thời với việc phản ánh cơng tác kế tốn tài cần kết hợp đồng việc hạch toán chi tiết doanh thu mặt hàng tài khoản doanh thu tương ứng, để dễ dàng cho việc tổng hợp kế toán quản trị, việc phân bổ chi phí làm sở cho kế toán kết kinh doanh 3.3 Điều kiện thực 3.3.1 Về phía Nhà nước Để góp phần giúp doanh nghiệp thực tốt giải pháp đề Nhà nước đóng vai trò quan trọng Trong điều kiện kinh tế thị trường, nước ta ngày phát triển hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN hội nhập kinh tế, cạnh tranh với DN quốc tế Nhà nước Việt Nam ban hành sách pháp luật hợp lý nhằm hướng dẫn, điều chỉnh, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, tạo thống kinh tế Đối với cơng tác kế tốn nói riêng, Nhà nước Việt Nam bên cạnh việc ban hành chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế tốn, luật kế tốn đồng thời đưa nghị định, thông tư nhằm hướng dẫn DN tạo nên thống kế toán DN nói chung, điều tạo điều kiện thuận lợi công tác quản lý cho DN Nhà nước Ngồi ra, kinh tế nhiều loại hình DN, loại hình doanh nghiệp quy mơ khác SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 64 Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp mà Nhà nước ban hành quy định, chế độ kế toán khác để phù hợp với DN Công ty Cổ phần Than Cao Sơn áp dụng chế độ kế toán theo TT 200/2014/TT-BTC Bộ tài phù hợp với đặc điểm hoạt động cơng ty Với sách, văn pháp luật ban hành kế tốn cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn ngày hoàn thiện tất mặt: tổ chức, lực ngày nâng cao hiệu 3.3.2 Về phía tỉnh Quảng Ninh Cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn đơn vị đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh nhà Do thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh nên chủ trương phù hợp để hỗ trợ đơn vị công tác sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm 3.3.3 Về phía cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn Để thực giải pháp cách hiệu quả, kế tốn cơng ty cần phải tn thủ chặt chẽ quy định chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Việt Nam hành Nhân viên kế toán cần thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức ngành hàng mà công ty kinh doanh để phản ánh khoản doanh thu, chi phí vào tài khoản, mở thêm tài khoản chi tiết phù hợp với đặc thù yêu cầu kinh doanh DN, trích lập khoản dự phòng hợp lý với tình hình tài đơn vị phù hợp ngun tắc thận trọng kế tốn Ngồi ra, nhân viên kế tốn cần tìm hiểu kế toán quản trị, giao nhiệm vụ cụ thể cho người, thơng tin quan trọng hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị việc định kinh doanh Bên cạnh đó, cơng ty cần tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ để đáp ứng đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng, khắc phục tình trạng chậm chễ cung cấp hàng hóa nhu cầu tăng đột biến SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 65 Lớp: K49D4 GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp cần thiết chiếm vị trí quan trọng trọng Kết cuối đánh giá thực chất trình kinh doanh, phản ánh lực kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, việc hạch tốn cách khoa học hợp lý tồn cơng tác kế toán đặc biệt kế toán kết kinh doanh ý nghĩa định tới tồn phát triển Cơng ty Qua q trình học tập trường Đại học Thương Mại việc tìm hiểu thực tế công ty Cổ phần Than Cao Sơn với hướng dẫn tận tình Th.S Nguyễn Hồng Nga anh chị phòng kế tốn giúp em điều kiện nghiên cứu đề tài: “Kế tốn kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn” Trong chuyên đề này, em mạnh dạn đưa số ý kiến cá nhân với mục đích thể quan điểm nhìn em việc hồn thiện thêm kế tốn kết kinh doanh cơng ty Trong trình vận dụng kiến thức học vào thực tế khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp Th.S Nguyễn Hồng Nga - Người hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề ý kiến đóng góp thầy khoa, cơ, chị phòng kế tốn cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn toàn thể người đọc chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn ! SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo 66 Lớp: K49D4 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam, Bộ Tài chính, NXB Lao Động,2011 Chế độ kế tốn doanh nghiệp, thơng tư 200/TT – BTC, Bộ Tài ban hành ngày 22/12/2014, NXB Lao động,2011 Giáo trình kế tốn tài chính, TS.Nguyễn Tuấn Duy, TS.Đặng Thị Hòa, ĐHTM, NXB Thống Kê2010 Giáo trình kế tốn tài chính, Đại học kinh tế TP.HCM, NXB GTVT2008 Giáo trình Kế tốn quản trị, Đại học Thương Mại, NXB Thống kê2006 Kế tốn doanh nghiệp, Học viện Tài chính, NXB Thống kê2004 Kế toán quản trị, TS Huỳnh Lợi, Đại học Kinh tế TP.HCM, NXB GTVT2009 Kế toán tài chính, PGS.TS Võ Văn Nhị, NXB Tài năm2005 Kế tốn tài chính, TS Nguyễn Phú Giang, NXB Tài chính2008 10 Một số khóa luận đề tài kế toán kết kinh doanh Trường Đại học Thương Mại 11 Tài liệu kế tốn cơng ty Cổ phần Than Cao Sơn 12 Website: Http://www.webketoan.com Http://danketoan.com Http://www.kiemtoan.com.vn GVHD: Th.S Nguyễn Hồng Nga nghiệp Khóa lu ận t ốt PHỤ LỤC Phụ lục 01: Phiếu điều tra Phụ lục 02: Kết phiếu điều tra Phụ lục chương 1: - Phụ lục 1.1: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung - Phụ lục 1.2: Trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký - Sổ - Phụ lục 1.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ - Phụ lục 1.4: Trình tự ghi sổ theo hình thức Chứng từ sổ - Phụ lục 1.5: Trình tự ghi sổ theo hình thức Kế tốn máy vi tính Phụ lục chương 2: - Phụ lục 2.1: Sổ TK 511 - Phụ lục 2.2: Sổ TK 632 - Phụ lục 2.3: Sổ TK 635 - Phụ lục 2.4: Sổ TK 515 - Phụ lục 2.5: Sổ TK 641 - Phụ lục 2.6: Sổ TK 642 - Phụ lục 2.7: Sổ TK 711 - Phụ lục 2.8: Sổ TK 811 - Phụ lục 2.9: Sổ TK 821 - Phụ lục 2.10: Sổ TK 911 - Phụ lục 2.11: Sổ TK 421 Phụ lục 03: Báo cáo tài năm 2016 Phụ lục 04: Tờ toán thuế TNDN năm 2016 SVTH: Trịnh Thị Phương Thảo Lớp 49D4 ... đề lý thuyết kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Kế toán kết kinh doanh doanh nghiệp .14 1.2.1 Kế toán kết kinh doanh theo chuẩn mực kế toán hành 14 1.2.2 Kế toán kết kinh doanh theo... TRẠNG VỀ KẾ TỐN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN .33 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố mơi trường đến kế tốn kết kinh doanh Công ty Cổ phần Than Cao Sơn ... kinh doanh, kế toán phải tổng hợp kết tất hoạt động doanh nghiệp để xác định kết kinh doanh doanh nghiệp  Kết kinh doanh trước thuế Trong doanh nghiệp, kết kinh doanh bao gồm kết hoạt động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Than Cao Sơn, Kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Than Cao Sơn, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP, 1 Lý luận chung về kế toán kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp, 2 Kế toán kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN, 1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Than Cao Sơn, 2 Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Than Cao Sơn, Chi phí thuế TNDN hiện hành, Vận dụng tài khoản, CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN, 1 Một số kết luận và phát hiện qua nghiên cứu, 2 Một số đề xuất và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Than Cao Sơn, Về sổ kế toán tổng hợp, 3 Điều kiện thực hiện

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn