Phân tích hiệu quả sử vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TechOne Việt Nam

53 91 0
  • Loading ...
1/53 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 20:52

GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp TĨM LƯỢC Trong hoạt động sản xuất, doanh nghiệp muốn đạt kết kinh doanh tốt nhiệm vụ quan trọng xem xét, đánh giá có biện pháp để quản lý sử dụng tài hay vốn cách có hiệu Trong bối cảnh kinh tế thị trường nay, hội doanh nghệp phải đối mặt với thách thức không nhỏ Việt Nam gia nhập nhiều tổ chức thương mại khu vực giới, có hội mở rộng thị trường, tiếp cận với khoa học đại Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh lớn, xét nhiều mặt khả cạnh tranh doanh nghiệp nước ta hạn chế Vì vậy, doanh nghiệp cần phát huy sức mạnh nội mình, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực bên để nâng cao hiệu kinh doanh, xây dựng củng cố vị Để có tảng phát triển bền vững, doanh nghiệp cần huy động sử dụng vốn tiết kiệm hiệu Xuất phát từ yêu cầu đó, em tiến hành nghiên cứu khóa luận với đề tài “Phân tích hiệu sử vốn kinh doanh Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam” Khóa luận trình bày khái qt lý luận phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh, đưa tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Từ liệu thu thập được, em tiến hành phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh cơng ty để từ rút kết luận đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH TechOne Việt Nam SVTH: Nguyễn Minh Hồn Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khố luận với đề tài: “Phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH TechOne Việt Nam” với nỗ lực thân, em nhận giúp đỡ từ phía thầy cô giáo trường Đại học Thương mại tồn thể anh chị Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam Em xin gửi lời cám ơn sâu sắc tới tập thể thầy cô Trường Đại Học Thương Mại dạy dỗ bảo truyền đạt cho em kiến thức quý báu trình học tập trường, đặc biệt cô giáo ThS Lê Thị Trâm Anh người trực tiếp hướng dẫn bảo em nhiệt tình, ln ln động viên giúp đỡ em suốt trình từ bắt đầu đến em hồn thành khóa luận Cơ khơng sửa chữa sai sót, bất hợp lý viết cho em mà cung cấp cho em nhiều tài liệu tham khảo quý báu, lời dẫn cô giống kim nam, giúp em xác định đắn hồn thành khóa luận theo yêu cầu Em xin gửi lời cám ơn tới vị lãnh đạo toàn thể anh chị nhân viên Công ty TNHH TechOne Việt Nam, anh chị phòng kế tốn tận tình bảo, hướng dẫn em trình thực tập cung cấp tài liệu số liệu quý báu giúp em hồn thành khóa luận tốt Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Minh Hoàn Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT 10 Tên bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ Sơ đồ1.1: Sơ đồ Tổ chức máy quản lý Techone Bảng 2.1: Kết điều tra thông qua phiếu điều tra Bảng 2.2: Cơ cấu biến động VKD năm2015 – 2016 Bảng 2.3: Cơ cấu biến động VLĐ năm 2015 – 2016 Bảng 2.4: Cơ cấu biến động VCĐ năm 2015 – 2016 Bảng 2.5: Phân tích hiệu sử dụng VKD năm 2015 - 2016 Bảng 2.6: Phân tích hiệu sử dụng VLĐ công ty năm 2015 – 2016 Bảng 2.7: Phân tích hiệu sử dụng VLĐ cơng ty năm 2015 – 2016 Bảng 2.8: phân tích tổng hợp ROE theo phương trình Dupont thứ Bảng 2.9: phân tích tổng hợp ROE theo phương trình Dupont thứ hai SVTH: Nguyễn Minh Hoàn Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Từ viết tắt VKD VCSH VLĐ VCĐ DN TNHH TSCĐ SXKD BCTC LN DTT BQ PTNH PTDH PTTCDH TSDH BĐS SVTH: Nguyễn Minh Hoàn Nội dung Vốn kinh doanh Vốn chủ sở hữu Vốn lưu động Vốn cố định Doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Sản xuất kinh doanh Báo cáo tài Lợi nhuận Doanh thu Bình quân Phải thu ngắn hạn Phải thu dài hạn Phải thu tài dài hạn Tài sản dài hạn Bất động sản Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết, ý nghĩa đề tài nghiên cứu Vốn yếu tố quan trọng thiếu doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt kinh tế nước ta chuyển từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường, điều lại đắn Nếu trước kia, vai trò vốn kinh doanh kinh tế cấp phát không thực trọng doanh nghiệp hoạt động cách nghĩa vụ không nghĩ tới việc quản lý hay sử dụng vốn cho hiệu toàn vốn kinh doanh Nhà nước cấp chuyển sang kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải tự bỏ vốn để hoạt động tự chịu trách nhiệm với số vốn Từ cho thấy vốn vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm hàng đầu trở thành yếu tố quan trọng thiếu tăng trưởng kinh tế nói chung hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói riêng Vấn đề cốt yếu doanh nghiệp cần phải có quản lý sử dụng vốn để đạt hiệu mong muốn Do việc phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh có ý nghĩa to lớn doanh nghiệp Việc phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh giúp ta thấy kết doanh nghiệp đạt được, tồn đưa giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh để doanh nghiệp ngày phát triển Việc tổ chức sử dụng có hiệu nguồn vốn kinh doanh giúp doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận, tiết kiệm chi phí kinh doanh góp phần tăng doanh thu lợi nhuận doanh nghiệp Đồng thời nâng cao khả cạnh tranh, huy động nguồn tài trợ, vấn đề tốn đảm bảo, Trong q trình thực tập Công ty TNHH TechOne Việt Nam, em nhận thấy ban lãnh đạo công ty quan tâm, trọng đến phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh đặc biệt hai năm trở lại Điều hồn tồn đắn, nhiên cơng ty chưa có nhân viên chuyên trách lĩnh vực phân tích kinh tế nói chung phân tích hiệu sử dụng vốn kế tốn trưởng cơng ty đảm nhiệm, tiêu phân tích sơ sài, chưa đánh giá hết hiệu sử dụng vốn cơng ty Do cơng ty cần trọng đầu tư cho hoạt động phân tích hiệu sử SVTH: Nguyễn Minh Hồn Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp dụng vốn kinh doanh nhằm giúp công ty quản lý sử dụng vốn cách hiệu hơn, góp phần làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Xuất phát từ thực tế nhận thức yêu cầu đòi hỏi sau thời gian thực tập Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam, em chọn đề tài “Phân tích hiệu sử dụng vốn Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam” để làm khóa luận tốt nghiệp, với mong muốn vận dụng kiến thức học vào thực tiễn để phân tích hiệu sử dụng vốn cơng ty từ tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty TNHH TechOne Việt Nam thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu đề tài  Mục tiêu nghiên cứu chung: phân tích hiệu sử dụng VKD giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VKD Công ty TNHH TechOne Việt Nam  Mục tiêu cụ thể: + Hệ thống hóa vấn đề lý luận vốn kinh doanh phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp + Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam + Tìm điểm hạn chế, nguyên nhân trình quản lý sử dụng vốn + Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH TechOne Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Công ty TNHH TechOne Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi không gian: Nghiên cứu Công ty TNHH TechOne Việt Nam, địa : Số 20, ngõ 08, Phố Hoa Lư, Phường Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội + Phạm vi thời gian: Số liệu tình hình hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH TechOne Việt Nam qua năm 2015, 2016 SVTH: Nguyễn Minh Hoàn Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp Phương pháp thực đề tài 4.1 Phương pháp thu thập liệu 4.1.1 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp  Phương pháp điều tra trắc nghiệm Phương pháp điều tra trắc nghiệm phương pháp thực thông qua phiếu câu hỏi trắc nghiệm Để tìm kiếm thơng tin phục vụ cho việc làm khóa luận, em tiến hành phát phiếu điều tra cho Ban lãnh đạo nhân viên phòng kế tốn cơng ty Nội dung câu hỏi xoay quanh vấn đề thực trạng sử dụng VKD công tác phân tích hiệu sử dụng VKD cơng ty Thu phiếu điều tra sau 01 ngày từ phát Phiếu điều tra thu phân loại, kiểm tra, đánh giá mức độ hợp lệ Tổng hợp phiếu điều tra theo câu hỏi, tính tỉ lệ phần trăm cho đáp án câu hỏi phân tích kết thu thập  Phương pháp vấn Phương pháp vấn vận dụng trình khảo sát Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam phương pháp vấn trực tiếp giám đốc, kế tốn trưởng số kế tốn viên Cơng ty vấn đề liên quan đến vấn đề nghiên cứu Những câu hỏi cụ thể trọng vào vấn đề liên quan đến hiệu sử dụng VKD công ty năm 2015 2016, định hướng công ty thời gian tới nhằm làm rõ vấn đề mà phương pháp khác chưa đạt Ví dụ như: “ Cơng ty huy động vốn từ nguồn Việc huy động vốn gặp phải khó khăn nào?” hay “ Xin ông(bà) cho biết mục tiêu đề ra, giải pháp khắc phục tồn công ty hoạt động quản lý sử dụng vốn?” 4.1.2 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp Phương pháp thu thập liệu thứ cấp phương pháp nghiên cứu tài liệu, gồm tài liệu bên bên DN + Tài liệu bên trong: Các BCTC công ty đặc biệt BCTC: bảng CĐKT báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2015 2016 để làm sở cho việc phân tích + Tài liệu bên ngồi: Các chuẩn mực kế tốn, thơng tư, giáo trình phân tích kinh tế, giáo trình kế tốn tài chính, giáo trình tài doanh nghiệp trường SVTH: Nguyễn Minh Hoàn Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp Đại học Thương Mại trường đại học khác, luận văn đề tài khóa trước… 4.1.3 Phương pháp tổng hợp liệu Dựa vào phiếu điều tra, vấn thu về, qua số liệu bảng CĐKT, báo cáo kết hoạt động SXKD số tài liệu khác em tiến hành tập hợp, tính tốn tổng hợp số liệu làm sở cho việc phân tích hiệu sử dụng VKD cơng ty 4.2 Phương pháp phân tích liệu  Phương pháp so sánh So sánh phương pháp nghiên cứu để nhận thức tượng, vật thông qua quan hệ đối chiếu tương hỗ vật, tượng với vật tượng khác Phương pháp so sánh tác giả sử dụng tất nội dung phân tích Từ việc tính tốn tỷ lệ, tỷ trọng, kết hợp phương pháp so sánh với phương pháp bảng biểu để so sánh tỷ lệ, tỷ trọng hệ số năm tài với Phương pháp so sánh sử dụng để so sánh số liệu kỳ báo cáo so với kỳ gốc, nhằm thấy biến động cấu VKD biến động hiệu sử dụng VKD qua kỳ Các hình thức so sánh mà em sử dụng bao gồm so sánh tuyệt đối so sánh tương đối tiêu như: tỷ trọng VCĐ, tỷ trọng VLĐ, hệ số doanh thu VKD, hệ số lợi nhuận VKD,…  Phương pháp thay liên hoàn Phương pháp dùng để phân tích nhân tố ảnh hưởng tới tiêu phân tích cách thay trị số nhân tố kỳ gốc sang kỳ phân tích Khi thay nhân tố nhân tố lại ln cố định trị số Qua thấy mức độ tính chất ảnh hưởng nhân tố đến đối tượng nghiên cứu số liệu cụ thể Thấy nhân tố ảnh hưởng nhiều, nhân tố ảnh hưởng ít, từ đề xuất giải pháp rõ ràng cụ thể đến nhân tố ảnh hưởng  Phương pháp tỷ suất, hệ số + Phương pháp tỷ suất: Dùng để phản ánh mối quan hệ so sánh tiêu với tiêu khác có mối quan hệ chặt chẽ như: tỷ suất lợi nhuận vốn bình qn, tỷ suất chi phí vốn bình quân,… Để thấy mối quan hệ chúng ví dụ tỷ suất lợi SVTH: Nguyễn Minh Hồn Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp nhuận vốn bình qn thấy đồng lợi nhuận đảm bảo đồng vốn… Từ đó, thấy chất lượng trình SXKD + Phương pháp tính hệ số: Hệ số tiêu tương đối phản ánh mối quan hệ so sánh hai tiêu kinh tế khác có mối quan hệ tác động, phụ thuộc lẫn Ví dụ: Hệ số nợ phản ánh mối quan hệ so sánh hai tiêu nợ phải trả nguồn vốn kinh doanh…  Pương pháp Dupont Phương pháp phân tích dupont cho thấy tác động tương hỗ số tài cụ thể tỷ số hoạt động doanh lợi để xác định khả sinh lời vốn đầu tư Đây mối quan hệ hàm số tỷ số: hệ số vòng quay vốn, tỷ suất lợi nhuận doanh thu tỷ suất lợi nhuận vốn Mối quan hệ thể mơ hình dupont sau: Hay, ROE=ROA Đòn bẩy tài Vì mơ hình dupont tiếp tục triển khai chi tiết thành: Hay,ROE Hệ số lợi nhuận ròngHiệu suất sử dụng tổng tài sảnĐòn bẩy tài Phân tích lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu mơ hình dupont có ý nghĩa lớn doanh nghiệp chỗ đánh giá đầy đủ khách quan nhân tố tác động đến hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp từ doanh nghiệp có biện pháp cải tiến tổ chức quản lý vốn doanh nghiệp Kết cấu khóa luận Khóa luận tốt nghiệp gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận vốn kinh doanh phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH TechOne Việt Nam Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH TechOne Việt Nam CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SVTH: Nguyễn Minh Hoàn Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp 1.1 Cơ sở lý luận vốn kinh doanh, hiệu sử dụng vốn kinh doanh 1.1.1 Một số khái niệm  Vốn kinh doanh Đứng góc độ quan điểm khác nhau, với mục đích nghiên cứu khác có quan niệm khác vốn + Theo quan điểm C.Mác – nhìn nhận góc độ yếu tố sản xuất C.Mác cho rằng: “Vốn tư bản, giá trị đem lại giá trị thặng dư, đầu vào trình sản xuất” + Theo “Kinh tế học” David Begg cho rằng: Vốn loại hàng hoá sử dụng tiếp tục vào trình sản xuất kinh doanh Có hai loại vốn vốn vật vốn tài Vốn vật dự trữ loại hàng hoá sản xuất hàng hoá dịch vụ khác Vốn tài tiền giấy tờ có giá DN + Theo giáo trình Tài doanh nghiệp trường Học viện tài PGS.TS Nguyễn Đình Kiệm TS Bạch Đức Hiển làm chủ biên “VKD biểu tiền mặt giá trị toàn tài sản có DN” + Theo giáo trình “Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại” trường Đại học Thương Mại PGS.TS Trần Thế Dũng làm chủ biên: Nguồn vốn kinh doanh nguồn vốn huy động để trang trải cho khoản chi phí mua sắm tài sản sử dụng hoạt động kinh doanh + Hiện khái niệm vốn kinh doanh sử dụng phổ biến là: Vốn kinh doanh doanh nghiệp thương mại biểu tiền toàn tài sản nguồn lực mà doanh nghiệp sử dụng hoạt động kinh doanh bao gồm: - Tài sản vật như: nhà kho, cửa hàng, hàng hoá dự trữ - Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng đá quí - Bản quyền sở hữu trí tuệ tài sản vơ hình khác  Hiệu sử dụng vốn kinh doanh Theo giáo trình “Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại” trường Đại học Thương Mại: + Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế khách quan phản ánh lợi ích kinh tế – xã hội đạt từ trình hoạt động kinh doanh Hiệu kinh doanh bao SVTH: Nguyễn Minh Hoàn 10 Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh 1.Tổng TS BQ 2.VCSH BQ 3.LNST 4.HS đòn bẩy tài chính(EM)(1/2) 5.ROA(%)(3/1) 6.ROE(%) Khóa luận tốt nghiệp 44,873,570 25,000,000 -49,118 1.79 -0.11 -0.196 65,678,444 30,000,000 28,623 20,804,874 5,000,000 77,741 46.36 20.00 - 2.19 0.044 0.095 0.4 0.154 0.291 22.35 - Ta sử dụng phương pháp thay liên hoàn để đánh giá ảnh hưởng ROA EM đến ROE: - Mức độ ảnh hưởng ROA đến ROE: = = =1.79(0.044+0.11)=0.276 - Mức độ ảnh hưởng EM đến ROE: = = =0.044(2.19-1.79)=0.015 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến ROE, ta có: ==0.276+0.015=0.291 Từ kết cho thấy: ROE năm 2016 so với năm 2015 tăng lên 0.291% nhân tố ROA EM tang lên: ROA năm 2015 mức -0.11%, sang năm 2016 số 0.044% tăng 0.154% làm cho ROE tăng lên 0.276% Hệ số đòn bẩy tài năm 2015 1.79 lần, sang năm 2016 2.19 lần tăng 0.4 lần làm cho ROE tăng lên 0.015% Kết ROE tăng lên lợi nhuận sau thuế năm 2016 dương tiêu năm 2015 âm, bên cạnh tiêu Tổng TS bình quân tăng nhanh VCSH bình qn Từ cho thấy, doanh nghiệp nâng cao hiệu sử dụng VCSH quản lý tốt q trình bán hàng kiểm sốt chi phí doanh nghiệp  Phương trình Dupont thứ hai: Hay, ROE = Hệ số Lợi nhuận ròng x Hiệu suất sử dụng tổng tài sản x Đòn bẩy tài =ROSAUEM Bảng 2.9: phân tích tổng hợp ROE theo phương trình Dupont thứ hai Đơn vị tính: Nghìn đồng Chỉ tiêu SVTH: Nguyễn Minh Hoàn Năm 2015 39 Năm 2016 Chênh lệch 2016/2015 Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp Số tiền 1.Tổng TS BQ 2.DTT 3.VCSH BQ 4.LNST 5.HS đòn bẩy tài chính(EM) (1/3) 6.ROS(%)(4/2) 7.AU(2/1) 8.ROE(%) 44,873,570 65,678,444 325,316,79 491,972,503 TL(%) 20,804,874 46.36 166,655,712 51.23 -49,118 30,000,000 28,623 5,000,000 77,741 20.00 - 1.79 2.19 0.4 22.35 -0.015 0.006 0.021 - 7.25 7.49 0.24 3.31 -0.196 0.095 0.291 - 25,000,000 Ta sử dụng phương pháp thay liên hồn để phân tích ảnh hưởng nhân tố ROS,AU,EM đến ROE: - Mức độ ảnh hưởng ROS đến ROE: =( =(0.006+0.015)7.251.79 =0.272 - Mức độ ảnh hưởng AU đến ROE: = =0.006(7.49-7.25)1.79 =0.003 - Mức độ ảnh hưởng EM đến ROE: = =0.0067.49(2.19-1.79) =0.016 Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến ROE, ta có: = =0.272+0.003+0.016=0.291 Từ kết cho thấy: ROE năm 2016 so với năm 2015 tăng lên nhân tố hệ số lợi nhuận ròng(ROS), hiệu suất sử dụng tổng TS(AU), đòn bẩy tài chính(EM) tăng: đó, ROS năm 2015 đạt mức -0.015% sang năm 2016 tiêu 0,006%, tăng 0.021% làm cho ROE tăng 0,272% Hiệu suất sử dụng tổng TS năm 2016 so với năm 2015 tăng 0.24 lần làm cho ROE tăng 0.03% Hệ số đòn bẩy SVTH: Nguyễn Minh Hồn 40 Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp tài chính(EM) năm 2015 1.79%, sang năm 2016 2.19% làm cho ROE tăng 0.015% Như vậy, ROE tăng lên chủ yếu hệ số lợi nhuận ròng tăng lên Như công ty sử dụng hiệu nguồn vốn chủ sở hữu, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp năm 2016 đạt lợi nhuận dương Và tăng lên tổng tài sản bình quân nhanh so với nguồn vốn chủ sở hữu bình quân làm cho tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu tăng lên Tuy ROE tăng chủ yếu lợi nhuận sau thuế tăng lên, nhiên tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu thấp, doanh nghiệp cần có biện pháp bán hàng hợp lý để giảm chi phí doanh nghiệp đồng thời tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp CHƯƠNG III: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TECHONE VIỆT NAM 3.1 Các kết luận qua phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH TechOne Việt Nam 3.1.1 Những kết đạt Trải qua khơng khó khăn, nay, Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam tự khẳng định mình, trở thành cơng ty độc lập có uy tín thị trường Trong thời buổi kinh tế thị trường ngày với nhiều đối thủ cạnh tranh lớn cạnh tranh liệt, việc Công ty TNHH TechOne Việt Nam đứng vững, ngày chiếm nhiều lòng tin khách hàng điều vơ đáng mừng Qua số liệu phân tích với việc quan sát nghiên cứu thực tế, thấy công ty đạt kết sau: Thứ nhất, vốn kinh doanh bình quân năm 2016 tăng lên so với năm 2015, chứng tỏ công ty mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh Việc mở rộng quy mô sản xuất thu hút đội ngũ quản lý có trình độ, giải công ăn việc làm cho người thất nghiệp, đồng thời đóng góp khơng nhỏ việc xây dựng sở hạ tầng góp phần thúc đẩy nâng cao phát triển kinh tế thời đại tồn cầu hóa SVTH: Nguyễn Minh Hồn 41 Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp Thứ hai, năm 2016, công ty mở rộng quy mô vốn lưu động, khoản phải thu ngắn hạn bình quân, hàng tồn kho bình quân tăng chứng tỏ việc công ty trọng tăng cường vốn lưu động Bên cạnh đó, nguồn vốn chủ sở hữu công ty năm 2016 tăng so với năm 2015 cho thấy công ty ngày chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh 3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn nguyên nhân 3.1.2.1 Những mặt hạn chế, tồn Bên cạnh kết đạt được, Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam hạn chế vấn đề sử dụng vốn kinh doanh Những tồn khiến cho hiệu kinh doanh công ty chưa tốt hai năm qua Để cơng ty tiếp tục hoạt động kinh doanh có hiệu quả, cơng ty cần tìm ngun nhân có biện pháp khắc phục kịp thời tồn Một số tồn trọng yếu nguyên nhân sau: Một là, kết cấu vốn kinh doanh cơng ty chưa có cân đối, vốn lưu động chiếm tỷ trọng lớn so với vốn cố định Mặc dù doanh nghiệp muốn đảm bảo khả toán tốt việc trì tỷ lệ vốn lưu động lớn doanh nghiệp cần trang bị them thiết bị, tài sản cố định nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh Các khoản tiền tương đương tiền bình qn âm bên cạnh khoản phải thu dài hạn tăng mạnh ảnh hưởng lớn đến khả toán doanh nghiệp chịu khoản nợ xấu khó đòi Hai là, kết cấu vốn lưu động, tỷ trọng hàng tồn kho công ty lớn, 64.66 % vào năm 2015 50.03 % vào năm 2016 Tuy doanh nghiệp giảm dần việc dự trữ hàng tồn kho song tỷ lệ cao, doanh nghiệp bán sản phẩm điện tử công nghệ cao nên sản phẩm dễ bị rớt giá Ba là, doanh nghiệp chưa tận dụng triệt để nguồn vốn có để tăng hiệu sử dụng vốn, góp phần sinh lợi trình sản xuất kinh doanh Hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty năm 2016 tăng so với năm 2015 thể tất tiêu công ty tăng cường quy mô vốn kinh doanh bên cạnh tăng lên lợi nhuận doanh thu nhiên tiêu mức thấp 3.1.2.2 Nguyên nhân SVTH: Nguyễn Minh Hồn 42 Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn hạn chế việc sử dụng vốn kinh doanh công ty song nguyên nhân chủ yếu khó khăn chung kinh tế năm qua Sự cạnh tranh gay gắt thị trường nguyên nhân khiến cho khả tiêu thụ sản phẩm công ty bị suy giảm, doanh thu năm 2016 so với năm 2015 có tăng không đủ để bù đắp chi phí bỏ năm 2015 đạt lợi nhuận tương đối thấp so với doanh thu năm 2016 cho thấy vấn đề sử dụng vốn công ty chưa tốt Hiện tại, cơng ty chưa có phận chuyên trách để xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết quản lý sử dụng vốn, chưa tiến hành phân tích tiêu kết kinh doanh, hiệu sử dụng vốn nên cơng ty chưa có phương án sử dụng vốn tối ưu Hiệu sử dụng vốn cố định bị giảm cơng ty sử dụng máy móc, thiết bị chưa hợp lý, chưa trọng đầu tư vào việc mua sắm trang bị thiết bị Bên cạnh đó, có tài sản khơng sử dụng bảo dưỡng cách làm cho trình hao mòn diễn nhanh 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH TechOne Việt Nam 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Đánh giá lại tài sản cố định áp dụng phương pháp tính khấu hao hợp lý: Định kỳ doanh nghiệp phải xem xét đánh giá lại tài sản cố định đồng thời điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với giá thị trường Đánh giá đánh giá lại tài sản cố định giúp cho nhà quản lý nắm bắt tình hình biến động vốn cơng ty để có giải pháp đắn loại vốn Bên cạnh doanh nghiệp cần áp dụng phương pháp tính khấu hao cho hợp lý để doanh nghiệp kịp thời tái đầu tư TSCĐ qua làm tăng hiệu kinh doanh doanh nghiệp Tăng cường việc đầu tư đổi tài sản cố định, chế độ bảo dưỡng quản lý tài sản cố định hợp lý: Công ty cần xây dựng kế hoạch mua sắm, đầu tư tài sản cố định từ đầu kỳ kinh doanh Dựa vào tình hình khấu hao lũy kế, cơng ty xác định xem tài sản khấu hao phần trăm giá trị, bù đắp vốn đầu tư bỏ hay chưa để có kế hoạch đổi Đồng thời, vào dự án, hợp đồng SVTH: Nguyễn Minh Hoàn 43 Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp mục tiêu công ty kỳ kinh doanh để xác định quy mô vốn cố định cần đầu tư Doanh nghiệp cần thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng máy móc thiết bị, phương tiện vận tải… nhằm khôi phục lực hoạt động máy móc, phương tiện, kịp thời phát máy móc, phương tiện lỗi thời để có phương án đầu tư mua sắm cho phù hợp 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Quản lý việc dự trữ tiền mặt quỹ cho hợp lý: Quản trị tiền mặt trình bao gồm quản lý lưu lượng tiền mặt quỹ tài khoản toán ngân hàng, kiểm soát chi tiêu, dự báo nhu cầu tiền mặt doanh nghiệp, bù đắp thâm hụt ngân sách, giải tình trạng thừa, thiếu tiền mặt ngắn hạn dài hạn Bởi tiền mặt có vai trò vơ quan trọng đầu mối kết nối tất hoạt động liên quan đến tài doanh nghiệp nhà quản lý cần phải tập trung vào quản trị tiền mặt để giảm thiểu rủi ro khả toán, tăng hiệu sử dụng đồng tiền tăng hiệu sử dụng vốn lưu động công ty Quản lý chặt chẽ khoản phải thu: Các khoản phải thu có tác dụng làm tăng doanh thu bán hàng, chi phí tồn kho giảm, tài sản cố định sử dụng có hiệu Quản lý chặt chẽ khoản phải thu giúp công ty vừa tăng doanh thu, tận dụng tối đa lực sản xuất có Để quản lý khoản phải thu, cơng ty áp dụng biện pháp sau: Tiến hành đánh giá kỹ lưỡng khả tín dụng khách hàng nhằm xác định liệu khoản tín dụng khách hàng toán thời hạn hay không Để làm điều công ty phải xây dựng hệ thống tiêu tín dụng như: Phẩm chất, tư cách tín dụng, lực trả nợ, vốn khách hàng, tài sản chấp, điều kiện khách hàng Theo dõi chặt chẽ khoản phải thu cách xếp chúng theo độ dài thời gian để theo dõi có biện pháp giải khoản phải thu đến hạn Theo dõi kỳ thu tiền bình quân, thấy kỳ thu tiền bình qn tăng lên mà doanh thu khơng tăng có nghĩa cơng ty bị ứ đọng khâu tốn, cần phải có biện pháp kịp thời để giải Có thể đẩy nhanh tốc độ thu hồi khoản phải thu khách hàng cách thực hình thức chiết khấu tốn tổng số tiền phải thu Thực giải SVTH: Nguyễn Minh Hoàn 44 Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp pháp khiến cơng ty phải gánh chịu thêm khoản chi phí chiết khấu toán lại đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn phần vốn lưu động Quản lý hàng tồn kho: Hàng tồn kho công ty phần lớn hàng hóa, hàng hóa thường có xu hướng giá sau khoảng thời gian định doanh nghiệp cần có phương pháp quản lý việc mua bán hàng hóa hợp lý để tránh phải khoản lỗ giá hàng hóa Muốn làm điều doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ chu kỳ sống mặt hàng để đưa chiến lược kinh doanh hiệu giúp nâng cao hiệu kinh doanh công ty, đẩy nhanh trình luân chuyển hàng tồn kho 3.2.3 Các giải pháp khác Tăng doanh thu bán hàng: Doanh thu yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp doanh thu bán hàng chiếm phần lớn tổng doanh thu doanh nghiệp, việc doanh nghiệp sử dụng biện pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng cần thiết Hiện doanh nghiệp sử dụng nhiều biện pháp để tăng doanh thu bán hàng thực sách quảng cáo vừa phương pháp truyền thống vừa internet, thực sách bảo hành hợp lý cho khách hàng… Tuy nhiên doanh nghiệp cần phải thực nhiều biện pháp để thúc đẩy q trình bán hàng qua làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp thực sách chiết khấu giảm giá có khách hàng mua với số lượng lớn, hay bán hàng kèm theo phụ kiện khuyến mại… Tiết kiệm chi phí: Hiện chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp tương đối lớn ảnh hưởng tiêu cực đến kết sản xuất kinh doanh cơng ty Chính cơng ty cần phải có biện pháp quản lý tốt chi phí để hoạt động kinh doanh hiệu Ví dụ cơng ty cần có chiến lược maketing hợp lý để giảm thiểu chi phí cho nhân viên chi phí bán hàng doanh nghiệp Tăng khả cạnh tranh, trọng tìm kiếm thị trường ổn định: Tăng cường công tác nghiên cứu dự báo thị trường để nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường, tổ chức mạng lưới tiêu thụ có hiệu Việc nghiên cứu thị trường giúp công ty nắm bắt nhu cầu khách hàng, từ hướng đến cải tiến dịch vụ, chất lượng sản phẩm góp phần giúp cơng ty nâng cao kết hoạt động sản xuất kinh doanh Có thị trường lâu dài ổn định cơng ty đẩy mạnh việc tiêu thụ SVTH: Nguyễn Minh Hồn 45 Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp sản phẩm, dịch vụ, tăng tốc độ luân chuyển, làm cho hiệu sử dụng vốn không ngừng tăng lên, từ cải thiện đời sống cán công nhân viên, mở rộng phát triển quy mơ sản xuất cơng ty Để có thị trường tiêu thụ cách tốt hơn, thực biện pháp sau: Liên tục cập nhật thị trường xu hướng người tiêu dùng, nắm bắt yêu cầu khách hàng chất lượng, dịch vụ, giá sản phẩm Từ có biện pháp khắc phục kịp thời mặt tồn tại, hạn chế đồng thời phát huy mạnh có Tìm kiếm khách hàng tiềm thị trường nước quốc tế thông qua mối liên hệ bạn hàng, tiếp cận với công ty lớn với sách ưu đãi để mở rộng thị trường tiêu thụ Coi trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán công nhân viên nữa: Do đó, cơng ty cần tổ chức bố trí lao động cho phù hợp, xếp vị trí làm việc cho phù hợp với khả cán người lao động để họ phát huy tiềm sáng tạo mình, góp phần nâng cao suất lao động, từ nâng cao hiệu sử dụng vốn cơng ty Thường xuyên đánh giá hiệu sử dụng vốn công ty: Để hoạt động sản xuất kinh doanh thực có hiệu doanh nghiệp phải biết đồng vốn bỏ đem đồng lợi nhuận Việc thường xuyên đánh giá hiệu sử dụng vốn giúp cơng ty có nhìn đắn xác tình hình tài mình, từ đưa biện pháp kịp thời có hiệu để giải mặt hạn chế phát huy mặt tích cực việc sử dụng vốn 3.3 Các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH TechOne Việt Nam 3.3.1 Đối với quan Nhà nước Trong kinh tế thị trường, Nhà nước đóng vai trò quản lý điều tiết vĩ mơ, ổn định đắn sách kinh tế Nhà nước có tác động to lớn đến doanh nghiệp Một số kiến nghị Nhà nước nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa nói riêng doanh nghiệp nói chung: SVTH: Nguyễn Minh Hồn 46 Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp Hoàn thiện khung khổ, hành lang pháp lý: Điều giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ luật có sách cụ thể cho cơng ty Ngồi ra, Nhà nước cần xây dựng nguyên tắc việc tổ chức thủ tục hành cho gọn nhẹ, nhanh pháp luật Như tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi muốn mở rộng hay đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh Đảm bảo ổn định sách vĩ mơ: Nhà nước cần đảm bảo ổn định sách vĩ mơ, năm tới cần tiếp tục khống chế không để lạm phát tăng cao Mục tiêu kiềm chế lạm phát phải kèm với mục tiêu tăng trưởng kinh tế Đặc biệt kinh tế thị trường nay, Nhà nước cần có sách ưu đãi doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực thương mại, tạo hội thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động có hiệu Các sách Nhà nước ban hành cần phải sát với thực tế nay, có quy định áp dụng cụ thể cho loại hình doanh nghiệp 3.3.2 Đối với doanh nghiệp Cần tăng cường biện pháp để quản lý chặt chẽ hàng tồn kho khoản phải thu khách hàng Tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn q nhiều điều làm cho nguồn vốn công ty bị hạn chế khơng có khả tạo lợi nhuận Bên cạnh đó, cơng ty cần giảm thiểu chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Từ góp phần làm tăng lợi nhuận cơng ty khiến cơng ty hoạt động có hiệu Ngồi ra, cơng ty cần tiến hành xem xét , hạch toán mua sắm thêm tài sản cố định, công cụ dụng cụ phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh SVTH: Nguyễn Minh Hồn 47 Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Vốn kinh doanh nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh vấn đề doanh nghiệp quan tâm Tuy nhiên, công tác phân tích kinh tế nói chung phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh nói riêng doanh nghiệp nhỏ vừa chưa thực trọng Công ty TNHH TechOne Việt Nam ngoại lệ vấn đề Từ thực tế đó, thơng qua khóa luận, em cố gắng giúp cho nhà quản trị công ty thấy phần thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty dựa kiến thức học trường, em đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình Ths Lê Thị Trâm Anh, Ban lãnh đạo tập thể nhân viên phòng kế tốn Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam giúp đỡ em hoàn thành khóa luận SVTH: Nguyễn Minh Hồn 48 Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO • PGS.TS Trần Thế Dũng – Giáo trình “Phân tích kinh tế doanh nghiệp thương mại” – Trường Đại học Thương mại - Nhà xuất Thống kê, năm 2006 • PGS.TS Phạm Cơng Đồn, TS Nguyễn Cảnh Lịch – Giáo trình “Kinh tế doanh nghiệp thương mại” – Trường Đại học Thương Mại - Nhà xuất Thống kê, năm 2004 • TS Đàm Văn Huệ - Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp vừa nhỏ - Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, năm 2006 • Tạp chí Kế tốn Thời báo kinh tế Việt Nam • Website: www.gso.gov.vn, www.webketoan.vn, vietstock.vn,… SVTH: Nguyễn Minh Hoàn Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mẫu phiếu điều tra trắc nhiệm Phụ lục 2: Câu hỏi vấn Phụ lục 3: Bảng cân đối tài khoản công ty TNHH TechOne Việt Nam năm 2015 Phụ lục 4: Bảng cân đối tài khoản công ty TNHH TechOne Việt Nam năm 2016 SVTH: Nguyễn Minh Hoàn Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp Mẫu phiếu điều tra trắc nghiệm Trường Đại học Thương Mại Khoa Kế toán-Kiểm toán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM Qua trình thực tập tìm hiểu thực tế Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam, nhận thấy công tác phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh vấn đề cấp thiết cơng ty Để góp phần đưa giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh, mong hợp tác anh (chị) thông tin phiếu điều tra Xin vui lòng trả lời câu hỏi cách đánh dấu (X) vào lựa chọn Theo Ơng (Bà) việc phân tích hiệu sử dụng vốn kinh doanh có cần thiết cho Cơng ty thương mại hay không? □ Không cần thiết □ Cần thiết □ Rất cần thiết Theo Ông (Bà) nhân tố bên ảnh hưởng nhiều đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty? □ Chính sách pháp luật nhà nước □ Chính sách kinh tế nhà nước □ Thị trường hoạt động cạnh tranh Theo Ông (Bà) nhân tố bên ảnh hưởng nhiều đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty? □ Nhân tố người □ Bộ máy tổ chức quản lý □ Chi phí vốn Cơng ty có thường xun xem xét, đánh giá tài sản cố định không? □ Không □ Ít □ Thường xuyên SVTH: Nguyễn Minh Hoàn Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp Cơng ty có quan tâm đến vấn đề th tài sản cố định không? □ Không quan tâm □ Ít quan tâm □ Quan tâm Cơng ty có thực quan tâm đến việc xây dựng sách thu hồi công nợ không? □ Không quan tâm □ Ít quan tâm □ Quan tâm Việc đầu tư trích khấu hao TSCĐ Cơng ty có hợp lý khơng? □ Khơng hợp lý □ Hợp lý Theo Ông (Bà), nhu cầu vốn kinh doanh cơng ty có lớn khơng? □ Không lớn □ Khá lớn □ Lớn Theo Ông (Bà), tình hình phân bổ vốn kinh doanh Cơng ty có hợp lý khơng? □ Không hợp lý □ Hợp lý Xin chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến Ơng (Bà) phiếu điều tra SVTH: Nguyễn Minh Hoàn Lớp: K49D6 GVHD: ThS.Lê Thị Trâm Anh Khóa luận tốt nghiệp CÂU HỎI PHỎNG VẤN Phỏng vấn bà Trần Thị Nhàn – kế tốn trưởng Cơng ty TNHH TechOne Việt Nam Câu hỏi 1: Công ty huy động vốn kinh doanh từ nguồn nào? Việc huy động vốn vay năm 2016 cơng ty gặp phải khó khăn nào? Trả lời: Là sở kinh doanh sản phẩm sản phẩm điện tử cơng nghệ cao ngồi số vốn cơng ty có, cơng ty phải huy động từ nguồn vốn vay ngân hàng nhà cung cấp Trong năm 2014 việc vay vốn cơng ty gặp nhiều khó khăn, lãi suất cho vay cao thủ tục vay vốn nhiều hạn chế, tài sản chấp vay vốn công ty chưa đáp ứng qui định ngân hàng Phỏng vấn ông Lê Ngọc Tâm– giám đốc Công ty TNHH TechOne Việt Nam Câu hỏi 1: Xin ông cho biết mục tiêu đề ra, giải pháp khắc phục tồn công ty hoạt động quản lý sử dụng vốn năm 2016? Trả lời: Tăng cường quản lý biện pháp quản lý qui trình sản xuất Xây dựng đưa phận Phân tích – Tài vào hoạt động Lên kế hoạch chi tiết việc quản lý sử dụng tài sản cố định có, đầu tư máy may cơng nghiệp để đem lại suất cao Câu hỏi 2: Xin ông cho biết kiến nghị, đề xuất cơng ty với sách kinh tế Nhà nước? Trả lời: Nhu cầu vốn công ty giống doanh nghiệp cần thiết, Nhà nước cần đơn giản số thủ tục việc vay vốn ngân hàng, giảm lãi suất cho vay, quy định tài sản chấp cần linh hoạt hơn, gia hạn thêm thời gian nộp thuế tình hình kinh tế khó khăn SVTH: Nguyễn Minh Hoàn Lớp: K49D6 ... HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TECHONE VIỆT NAM 2.1 Tổng quan công ty TNHH TechOne ảnh hưởng nhân tố môi trường đến hiệu sử dụng vốn công ty 2.1.1 Tổng quan công ty TNHH TechOne. .. hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH TechOne Việt Nam Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh. .. + Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH TechOne Việt Nam + Tìm điểm hạn chế, nguyên nhân trình quản lý sử dụng vốn + Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hiệu quả sử vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TechOne Việt Nam, Phân tích hiệu quả sử vốn kinh doanh tại Công ty TNHH TechOne Việt Nam, Bảng 2.9: phân tích tổng hợp ROE theo phương trình Dupont thứ hai, Kết cấu của khóa luận, CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP, CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TECHONE VIỆT NAM, 1 Tổng quan về công ty TNHH TechOne và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến hiệu quả sử dụng vốn tại công ty, Bảng 2.7: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty năm 2015 – 2016, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY TNHH TECHONE VIỆT NAM, Tăng doanh thu bán hàng: Doanh thu là yếu tố quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và doanh thu bán hàng chiếm phần lớn trong tổng doanh thu thuần của doanh nghiệp, vì vậy việc doanh nghiệp sử dụng những biện pháp nhằm tăng doanh th

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn