CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG lực PHẢN BIỆN CHO học SINH TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 11 tại TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc GIANG THỰC NGHIỆM sư PHẠM

71 71 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:55

CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 11 TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC GIANG THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM - Những điều kiện cần đủ để phát triển lực phản biện dạy học Lịch sử - Những điều kiện cần - Thứ phải đảm bảo đồng yếu tố trình dạy học Trong trình dạy học lịch sử, để phát triển lực phản biện cho học sinh, điều quan trọng hàng đầu đảm bảo phải đồng yếu tố trình dạy học mục tiêu, nội dung dạy học, hoạt động thầy trò, mơi trường dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá… Bởi lẽ, dù muốn hình thành hay phát triển lực cho học sinh phải đảm bảo việc dạy học tiến hành đồng tổng hòa yếu tố trình dạy học Hình thành lực phản biện cho học sinh học tập lịch sử phải tiến hành tổng hòa yếu tố trình dạy học Việc phải xác định mục tiêu dạy học Đây kết mà chủ thể giáo viên hình dung trước với việc sử dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học để tác động vào đối tượng (là học sinh), làm biến đổi đối tượng cho phù hợp với mục tiêu đặt Mục tiêu phải đắn, cụ thể, chí phải đo đếm định tính định lượng Về nội dung dạy học, nhân tố quan trọng trả lời cho câu hỏi lớn dạy học gì? Đó khơng phải kiến thức ghi chép sách giáo khoa, thầy biết Khi xác định nội dung dạy học, giáo viên không ý đến dạy gì, nhiều hay mà phải xác định mức độ nông - sâu kiến thức, kiến thức bản, trọng tâm… Xu hướng tinh giản nội dung, phải đảm bảo độ kiến thức nông - sâu Kiến thức lịch sử mở rộng nằm sách giáo khoa (như đưa thêm nhận định, ý kiến khác kiện, tượng, nhân vật lịch sử…); đơn vị kiến thức trình độ nhận thức học sinh khác giáo viên khai thác sâu hoạc tinh giản để phù hợp với lực nhân thức học sinh Nội dung dạy học định đến việc lựa chọn phương pháp người thầy Đây vấn đề có tính ngun tắc dạy học mà giáo viên cần quán triệt, thực cách linh hoạt, sáng tạo Nắm vững mục tiêu, xác định nội dung dạy học xác định phương pháp dạy học tốt, sử dụng phương pháp tốt giúp học sinh năm vững nội dung, thể mục tiêu dạy học Thầy Trò, hai chủ thể quán trình dạy học, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thầy dạy trò học Hiện nay, hoạt động dạy học chuyển đổi từ chỗ đặt trọng tâm vào hoạt động dạy sang dạy cách học, ngun lí hai chủ thể thống với Mọi yếu tố q trình dạy học phải thơng qua hai chủ thể mà phát huy tác dụng Kiểm tra đánh giá yếu tố trình dạy học Kiểm tra đánh giá đánh giá ưu điểm, nhược điểm q trình dạy học, có tác động nguowci trở lại để điều chỉnh hoạt động dạy thầy hoạt động học trò - Thứ hai, phải có khơng khí dân chủ q trình học tập Trong môi trường nào, không khí dân chủ tạo thoải mái, hứng khởi cho người Trong trình học tập, từ lâu người ta thường quen với hình ảnh thầy đọc trò chép hay thầy nói học sinh học thuộc theo Tính độc đốn, chiều làm cho học sinh thể quan điểm, suy nghĩ, từ trở nên thụ động làm hạn chế phát triển lực cần thiết cho học sinh Người giáo viên phải tạo hồ đồng hai q trình tác động kiện, tượng lịch sử tiếp nhận tác động học sinh Tạo khơng khí dân chủ học xác lập mối quan hệ bình đẳng, cởi mở, tự sáng tạo quan hệ giao tiếp Bầu khơng khí dân chủ tiền đề kích thích hăng hái, sáng tạo em để trao đổi, thảo luận với giáo viên, với bạn bè ý kiến, đánh giá khác nhận vật, kiện lịch sử Thông qua đối thoại dân chủ, giáo viên hướng dẫn, điều chỉnh, bổ sung nhận thức em tác động hình thành nên trí tuệ mới, phẩm chất học sinh, để em chủ thể tiếp nhận chủ động thực thể thụ động Các em phát triển tư lịch sử mà phát triển nhiều mặt bộc lộ nhân cách, trau dồi khả giao tiếp Không khí dân chủ học phải xác lập sở ý thức sâu sắc tính sư phạm giáo viên tổ chức tiến hành phải phù hợp với yêu cầu nội học vận động trí tuệ, vốn kinh nghiệm học sinh Đó phải khơng khí cởi mở thực khơng phải khơng khí giả tạo Ở đó, lực tiếp nhận em có điều kiện bộc lộ, cọ xát qua trao đổi để tự điều chỉnh (mình) phù hợp với hệ thống chuẩn giá trị mang ý nghĩa xã hội Giờ dạy phải có sức hấp dẫn, thuyết phục cao từ hay kiến thức lịch sử, hấp dẫn say mê người học Tức người thày phải biết khơi gợi, biết mở điều hay sau câu, chữ, hình ảnh nằm chết cứng trang giấy để chúng lên tiếng đối thoại với học sinh Tạo khơng khí dân chủ học đòi hỏi giáo viên phải xử lí nhiều mối quan hệ phức tạp Khơng thể hiểu sâu sắc lịch sử đủ mà phải dự kiến tình tiếp nhận nảy sinh cách bộc lộ đối thoại giao tiếp với học sinh nhằm định hướng việc sử dụng phương pháp, biện pháp tổ chức hoạt động tiếp nhận cho em cách linh hoạt, phối hợp có hiệu phương pháp, biện pháp tác động, tạo điều kiện cho em tham gia vào tình đầy sáng tạo Hiện nay, việc đổi phương pháp dạy học hướng tới dạy học theo hướng tiếp cận lực, giáo viên người hướng dẫn người áp đặt kiến thức Muốn thực điều đó, lớp học phải có khơng khí dân chủ, phải tạo tin tưởng, thoải mái, giáo viên phải có kích lệ, động viên để học sinh tự tin đưa quan điểm thân chủ động việc tiếp thu kiến thức Đây không yêu cầu riêng việc phát triển lực phản biện mà yếu tố cần thiết để học sinh có mơi trường học tập, thể hiện, rèn luyện phát triển tổng hợp lực giai đoạn - Thứ ba, phải tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tương tác lớp học Song song với việc tạo khơng khí dân chủ học tập, việc tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tương tác lớp học yếu tố quan trọng đề cao Muốn để học sinh phát triển lực, thể phê phán, độc lập sáng tạo hay nhạy bén học sinh phải có mơi trường điều kiện để rèn luyện, có hội để phát triển Để học sinh tương tác với cách tự nhiên, thoải mái, giáo viên cần trao cho học sinh công cụ hỗ trợ Những cơng cụ khơng kiến thức mà mẫu câu để em sử dụng thuận lợi trình tương tác như: Làm rõ Khơng đồng tình - Em trình bày cho tơi - Tơi nghĩ khác vì… nghe ý kiến khơng? - Những liệu mà tơi tìm hiểu - Ý kiến em là… lại dẫn đến quan điểm - Để làm rõ hơn, em nói… khác - Quan điểm có phần - Tơi thấy thất vọng em nói… Em giải thích cho tơi khơng? có phần chủ quan - Tơi đồng tình với quan điểm tơi nghĩ nên cân nhắc… - Chúng tơi có ý kiến khác Diễn giải Triển khai ý tưởng - Nói cách khác, ý kiến em - Y nhận định rằng… là… - Vâng thế… - Vậy ý em là… - Thực em tin rằng… - Tôi nghe em nói rằng… Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tương tác việc giáo viên kết hợp phương pháp dạy học thảo luận nhóm, thảo luận lớp, ghép đôi, dạy học dự án… để học sinh có điều kiện để trao đổi với với giáo viên Tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tương tác hóp phần bồi dưỡng kiến thức, giáo dục tư tưởng, thái độ phát triển tồn diện học sinh Trong q trình đó, học sinh bộc lộ, thể quan điểm thân Đó điều kiện để phát triển lực phản biện cho học sinh dạy học lịch sử nói riêng dạy học nhà trường nói chung - Những điều kiện đủ Thứ sử dụng phương pháp dạy học phù hợp để tổ chức học sinh phát triển lực phản biện Để phát triển lực phản biện cho học sinh người giáo viên phải kết hợp đa dạng tổng hợp tất phương pháp dạy học, bên cạnh đó, người giáo viên khơng ngừng đổi mới, học hỏi để tiếp cận với phương pháp tiến giới Đổi phương pháp công việc thân giáo viên phải đảm nhận Phương pháp dạy học thể mối quan hệ giảng dạy GV học tập HS Tuy nhiên, biện pháp hay phương pháp học tập sử dụng việc phát triển lực phản biện cho học sinh học sử dụng tất phương pháp để phát triển lực phản biện cho học sinh Điều phải phụ thuộc vào nội dung kiến thức học, đơn vị kiến thức mục đích giáo viên q trình hình thành phát triển lực Ví dụ, để phát triển lực phản biện cho học sinh, giáo viên sử dụng phương pháp dạy học dự án - phương pháp đạt hiệu cao Tuy nhiên, phương pháp lại đòi hỏi thời gian, công sức giáo viên học sinh nhiều Đồng thời phương pháp sử dụng học có số lượng tiết nhiều hay vấn đề lớn có tính chất phức tạp Bởi vậy, giáo viên lúc hay tiết học sử dụng phương pháp dạy học dự án việc phát triển lực phản biện cho học sinh Thêm vào đó, việc áp dụng phương pháp dạy học không phù hợp tiết học tạo tâm lí phức tạp, nhàm chán học sinh Điều ảnh hưởng lớn đên hiệu học tập học sinh - Thứ hai, học sinh phải có đam mê, tâm có thái độ học tập Trong trình dạy học, học sinh chủ thể hoạt động Chính vậy, để phát triển lực phản biện, thân học sinh phải có chủ động, tâm, đam mê có thái độ học tập đắn Đây không yếu tố quan trọng mà tiền đề, động lực cho trình học tập hay làm việc HS Nếu học sinh có đam mê lịch sử, tự thân em có động lực để học tập, tìm hiểu kiến thức Trong trình hăng say tìm hiểu kiến thức có tâm thái độ đắn nghiêm túc học tập đó, em có tư độc lập học tập, có nhạy bén việc đặt bối cảnh lịch sử để lí giải kiến thức có ý học tập, dũng cảm nói lên quan điểm thân Như vậy, thái độ, tinh thần em điều kiện tiên quan trọng hàng đầu để hình thành phát triển lực phản biện cho học sinh trình dạy học lịch sử - Xác định nội dung lịch sử Việt Nam lớp 11 góp phần phát triển lực phản biện cho học sinh - Vị trí Lịch sử lớp 11 phần Việt Nam từ năm 1858 - 1918 có vai trò qua trọng tiến trình lịch sử dân tộc Phần cung cấp cho học sinh kiến thức lịch sử tình hình Việt Nam từ năm 1858 đến 10 + Ngay liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng xâm lược bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng (1/9/1858), triều đình cử Nguyễn Tri Phương làm tổng đốc huy mặt trận Quảng Nam Ông huy động nhân dân đắp lũy không cho giặc tiến sâu vào nội địa + Quân triều đình anh dũng chiến đấu, gây cho Pháp nhiều khó khăn Suốt tháng liền, quân Pháp bị giam chân chỗ, lực lượng hao mòn dần, thuốc men thực phẩm thiếu tiếp tế khó khăn Chứng tỏ nhà Nguyễn chủ động kháng chiến chống Pháp ngày từ đầu - Mắc sai lầm khơng thể tha thứ + Do khơng có đường lối, phương pháp đắn nên triều Nguyễn từ bỏ đường đấu tranh vũ trang, từ chủ chiến đến thủ hiểm, dễ dàng thương lượng, bước đầu hàng tới đầu hàng hoàn toàn Dẫn chứng đầu hàng bước qua hiệp ước: Nhâm Tuất (5/6/1862), Giáp Tuất (15/3/1874), Hác-măng (25/8/1883), Patơnốt (6/6/1884)… + Trong trình kháng chiến, nhà Nguyễn sợ Pháp, không dám tin dựa vào lực chiến đấu nhân dân, nhà Nguyễn từ sợ Pháp đến sợ dân, khơng đồn kết với nhân dân, khơng phát 57 động chiến tranh nhân dân mà xa rời nhân dân đến chống lại nhân dân Chính bỏ lỡ nhiều hội đáng quý để phản công quân Pháp, chuyển bại thành thắng Dẫn chứng: mặt trận Đà Nẵng cuối năm 1858, mặt trận Gia Định năm 1860, miền Đơng Nam Kì 1862, Bắc Kì 1873 1883,… + Khi tỉnh Nam Kì rơi vào tay Pháp, vận nước nguy nan, số sĩ phu yêu nước có học vấn cao, có dịp nước mở rộng tầm mắt Nguyễn Lộ Trạch, Đinh Văn Điền, Nguyễn Trường Tộ,…đưa đề nghị cải cách tân nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội, mong muốn nước nhà cường thịnh, đương đầu với mở rộng xâm lược thực dân Pháp Tuy nhiên nhà Nguyễn tiếp tục trì sách bảo thủ, cố giữ ngai vàng, tăng cường áy đàn áp, quyền lợi ích kỷ giai cấp mà hy sinh quyền lợi dân tộc, không thực cải cách tân, khước từ đề nghị cải cách người có tâm huyết để đổi đất nước, tăng cường tiềm lực mặt cho đất nước, tạo điều kiện cho kẻ thù dễ dàng xâm lược đạt mục đích => Kết luận: Nhà Nguyễn chủ động kháng chiến từ đầu suốt trình kháng chiến, lịch sử ghi nhận gương anh dũng chủ động kháng chiến, dốc hết tâm sức ngăn 58 cản bước tiến Pháp Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Trương Định,…Tuy vậy, trình kháng chiến ấy, nhà Nguyễn lại mắc phải sai lầm tha thứ, không kiên việc tiêu diệt giặc Nhà Nguyễn biến việc nước từ không tất yếu thành tất yếu, vậy, Việt Nam rơi vào tay Pháp cuối TK XIX trách nhiệm phần lớn vua quan nhà Nguyễn VD2: Về Phan Bội Châu, cụ Huỳnh Thúc Kháng có viết: “Với bầu nhiệt huyết yêu nước, Ông khăng khăng nhắm vào đích cứu quốc giải dân tộc, thủ đoạn để ứng phó với biến chuyển lẫn ngồi không ngần ngại” Bằng hiểu biết chủ trương cứu nước hoạt động Phan Bội Châu, em làm sáng tỏ nhận định trên? VD3: Khi nói đến nội dung phong trào Cần Vương, đồng chí Lê Duẩn nhận xét "Nội dung phong trào biểu mâu thuẫn đế quốc với phong kiến Nội dung cốt tử biểu mâu thuẫn tinh thần dân tộc độc lập với chế độ đế quốc cướp nước" Anh (chị) có đồng ý với nhận định khơng? Vì sao? VD4: Hai xu hướng bạo động cải cách nước ta đầu kỉ XX có làm suy yếu phong trào u nước khơng? Vì sao? 59 VD5: Phát biểu ý kiến em quan điểm cụ Phan Bội Châu “Trông bánh xe đổ trước, thay đổi đường thất bại, tìm kiếm đường thành cơng” - Thực nghiệm sư phạm - Mục đích đối tượng thực nghiệm Trên sở lí luận, đề xuất biện pháp sư phạm phát triển lực phản biện cho học sinh dạy học lịch sử lớp 11 trường THPT tiến hành thực nghiệm sư phạm trường THPT Chuyên Bắc Giang - Bắc Giang Thực nghiệm sư phạm khâu quan trọng nhằm kiểm nghiệm, đánh giá ưu điểm, hạn chế hiệu việc phát triển lực phản biện cho học sinh dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 Ngoài ra, sở thực nghiệm sư phạm kiểm định tính khoa học tính khả thi biện pháp sư phạm đề xuất, làm sở rút kết luận khái quát vấn đề phát triển lực phản biện cho học sinh dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 trường THPT Để trình thực nghiệm thành cơng kết thu xác, khách quan, ý đến việc đảm bảo mục tiêu học, khối lượng, nội dung kiến thức phù hợp với trình độ học 60 sinh, với phân phối chương trình giảng dạy Bộ GD-ĐT quy định Việc tiến hành thực nghiệm tuân thủ nghiêm túc thời khóa biểu trường THPT, khơng gây ảnh hưởng đến việc học tập môn học khác học sinh Kết thực nghiệm sở để vận dụng biện pháp đề xuất vào thực tiễn giảng dạy trường THPT - Về đối tượng thực nghiệm: để tiến hành thực nghiệm, chọn hai lớp 11 Văn 11 Sử Địa trường THPT Chuyên Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Đây hai lớp có sĩ số trình độ nhận thức mặt tương đương Trong lớp 11 Sử Địa lớp thực nghiệm; lớp 11 Văn lớp đối chứng - Nội dung phương pháp thực nghiệm Ở hai lớp thực nghiệm đối chứng, chuẩn bị hai giáo án khác cho giảng: giáo án có vận dụng số biện pháp dạy học tích cực để nhằm phát huy lực phản biện cho học sinh giáo án dạy thường - Ở lớp thực nghiệm: thực nghiệm soạn chi tiết, có sâu vào sử dung số biện pháp dạy học tích cực nhằm phát huy lực phản biện cho học sinh trình học tập 61 - Ở lớp đối chứng: giảng phương pháp học tập tiến hành theo phương pháp cũ, chưa thực trọng đến việc phát triển lực phản biện HS Chúng tiến hành đánh giá việc phát triển lực phản biện cho học sinh vấn đề sau: + Sự hình thành tiến lực phản biện học sinh Do giới hạn đề tài nên lựa chọn số kĩ năng lực phản biện để tổ chức biện pháp phát triển đánh giá + Hiệu lĩnh hội tri thức phần Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 - 1918 học sinh Giáo án thực nghiệm Bài 20: Chiến lan rộng nước Cuộc kháng chiến nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884 Nhà Nguyễn đầu hàng Phần thực nghiệm tiến hành theo phân phối chương trình thời khóa biểu nhà trường đề năm học 2017 - 2018, phù hợp với kế hoạch Bộ Giáo dục Đào tạo Sau chuẩn bị kĩ giáo án, tiến hành khảo sát lớp 11 Văn lớp 11 Sử Địa trường THPT Chuyên Bắc Giang 62 Để đo phát triển lực phản biện học sinh, dùng bảng hỏi, bảng quan sát, phiếu vấn học sinh vào giai đoạn đầu cuối thực nghiệm Chúng tơi tính tỉ lệ % mức độ chênh lệch giai đoạn, đồng thời kiểm định độ tin cậy liệu Bên cạnh việc trọng phát triển lực cho học sinh, lĩnh hội kiến thức học sinh yếu tố vô quan trọng Để kiểm tra hiệu lĩnh hội tri thức học sinh, sau thực nghiệm, cho học sinh làm kiểm tra tính điểm trung bình để đối chiếu hiệu học lớp thực nghiệm với lớp đối chứng Câu hỏi kiểm tra xây dựng dạng trắc nghiệm Nội dung câu hỏi bám sát học, phù hợp với trình độ học sinh lớp Điểm toàn 10, học sinh làm thời gian 15 phút - Kết thực nghiệm a Sự tiến lực phản biện học sinh Để đánh giá tiến lực phản biện cho học sinh, mặt định lượng theo phải sử dụng phiếu đánh giá lớp thực nghiệm hai thời điểm đầu cuối thực nghiệm, có so sanh đối chiếu lớp đối chứng Phiếu đánh giá thể kĩ năng lực phản biện ba mức độ: 63 - Mức độ (mức độ thấp, học sinh chưa có kĩ năng): học sinh xác định mục đích hoạt động học tập, chưa nắm đặc điểm, dạng phản biện, hoạt động học tập chưa thể đắn, thành thạo nên thực hoạt động học tập để thể khả phản biện rời rạc, khiên cưỡng, chưa biết phát vấn đề, chưa thể quan điểm cá nhân Hiệu học tập phải có hỗ trợ, hướng dẫn giáo viên - Mức độ (mức độ trung bình – học sinh bước đầu có kĩ năng): em học sinh thể đầy đủ, mức độ cần thiết thao tác, hành động, suy nghĩ để thực hoạt động phản biện Tuy nhiên hoạt động học sinh chưa thành thạo, em bước đầu tham gia cách cởi mở, bước đầu phát vấn đề mang tính “có vấn đề”, tất nhiên phải có gợi mở, hướng dẫn giáo viên - Mức độ (mức độ cao – học sinh có kĩ hồn chỉnh): học sinh nhận diện đầy đủ dạng lực phản biện, thể đặc điểm phản biện, chủ động tham gia vào học, tự tin thể quan điểm cá nhân, đạt kết học tập tốt 64 Tuy nhiên tiến học sinh trình lâu dài, kì, năm học, đòi hỏi học sinh phải tự rèn luyện, đòi hỏi kiên trì giáo viên việc thường xun đầu tư nâng cao trình độ chun mơn, tiếp cận kiến thức mới, áp dụng biện pháp đổi mới… Trong khuôn khổ luận văn, thời gian thực nghiệm ngắn, tiến hành thực nghiệm tiết học nên kết tiến lực học sinh chủ yếu xét mặt định tính Qua q trình quan sát vấn học sinh sau tiến hành dạy chúng tơi nhận thấy học sinh có thay đổi thái độ, hành vi, kĩ trình học tập theo chiều hướng tích cực hiệu hơn: - Học sinh tích cực, hăng hái phát biểu ý kiến, tham gia làm việc nhóm tích cực, chủ động trao đổi thông tin tranh luận bạn Trong trình làm việc, học sinh nghiêm túc, tập trung, phấn đấu thể thân, thể hiểu biết, tự tin thân trước cô giáo bạn - Các kĩ diễn đạt, lắng nghe, phản hồi, viết báo cáo, trình bày báo cáo, trình bày ý kiến cá nhân… cho thấy học sinh có tiến thể chỗ học sinh tự tin, trình bày lưu loát ý kiến thân, chủ động tham gia vào giảng, chủ động trao đổi 65 thông tin cô giáo bạn, phần thống ý kiến làm việc nhóm nhanh, xác không cần can thiệp giáo viên - Khơng khí học tập lớp sơi nổi, cởi mở, học sinh tích cực thể ý kiến, biết trình bày cách tự tin trước lớp, tham gia tích cực vào nhiệm vụ học tập, khơng có học sinh thể thái độ gay gắt trao đổi ý kiến với bạn Điều chứng tỏ học sinh bước đầu xây dựng môi trường phản biện thể lực phản biện thân b Sự tiến lĩnh hội tri thức học sinh Sau học sinh làm kiểm tra 15 phút, chấm lập bảng phân loại kết học tập theo mức: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu - Giỏi: 9-10 điểm, trả lời câu hỏi - Khá: - điểm, trả lời tương đối câu hỏi - Trung bình: - điểm, trả lời nửa số câu hỏi 66 - Yếu: điểm, trả lời chưa nửa câu hỏi Từ xử lí số liệu, chúng tơi thu kết sau 67 Điểm Điểm Giỏi Lớp Số lượng 11 Sử Địa 11 Văn Khá Tổng số 35 11 35 06 Điểm Tỉ Số lệ lượng 31,4 % 17,1 % TB Tỉ lệ (%) (%) 54,3 19 % 16 Điểm Số lượn g 45,7% 12 Yếu Tỉ lệ (%) 14,3 % 34,3 % Số lượn g Tỉ lệ (%) 2,9 Qua bảng kết thực nghiệm, thấy chất lượng học tập lớp thực nghiệm cao so với lớp đối chứng Ở lớp thực nghiệm, số đạt loại Khá, Giỏi nhiều so với lớp đối chứng, số đạt trung bình so với lớp đối chứng khơng có điểm yếu Tỉ lệ chênh lệch điểm Giỏi 29,4 %, điểm Khá 8,6 %, điểm Trung bình 41,2 % Mức độ chênh lệch cho thấy khác biệt rõ rệt hai lớp Học sinh lớp thực nghiệm đa số trả lời câu hỏi trắc nghiệm Học sinh vận dụng kiến thức tốt, biết phân tích, đánh giá để tìm câu trả lời xác cho câu hỏi mang tính 68 % phân loại học sinh Tỉ lệ học sinh đạt điểm Khá, Giỏi mức cao cho thấy việc sử dụng biện pháp dạy học để phát triển lực phản biện không giúp cho học sinh hứng thú tham gia học tập mà làm cho việc tiếp thu kiến thức học sinh đạt hiệu cao Lớp thực nghiệm khơng có học sinh bị điểm Yếu dấu hiệu đáng mừng tiếp thu kiến thức học sinh hiệu việc vận dụng phương pháp dạy học Ở lớp đối chứng, kết học tập em hơn, tỉ lệ điểm Khá, Giỏi thấp so với lớp thực nghiệm Bên cạnh đó, chúng tơi thấy khơng khí học tập lớp thực nghiệm sơi hơn, khơng khí trao đổi cởi mở, sau giáo viên giao nhiệm vụ, đưa tình huống, hướng dẫn học sinh học tập, em sôi nổi, mạnh dạn phát biểu ý kiến, quan điểm cá nhân Tuy nhiên, phải nhận thấy điều bên cạnh em tiếp cận nhanh với cách học có nhiều học sinh chưa bắt kịp được, lúng túng trình học tập, nguyên nhân có lẽ em quen với lối học thụ động, suy nghĩ, lười phát biểu xây dựng Những kinh nghiệm rút từ tiết học ý kiến đóng góp từ giáo viên q giá, sở để chúng tơi có thêm sở thực tiễn khả áp dụng biện pháp tính khả thi để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp 69 Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến1918 với nội dung phong phú, sinh động có ý nghĩa quan trọng phù hợp với việc phát triển lực nói chung lực phản biện cho học sinh dạy học lịch sử nói riêng Trên sở yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đổi phương pháp dạy học nội dung lịch sử nêu trên, chọn lựa số nguyên tắc phương pháp dạy học nhằm phát triển lực phản biện cho học sinh dạy học lịch sử trường phổ thơng Đó dạy học nêu vấn đề, phương pháp tranh luận, phương pháp làm việc nhóm, hệ thống tập thực hành lịch sử, đổi kiểm tra đánh giá… Tuy nhiên khơng có phương pháp dạy học vạn mà phương pháp có ưu điểm nhược điểm riêng Vì trình vận dụng phương pháp dạy học vào giảng dạy lịch sử trường phổ thông, giáo viên cần nắm phương pháp dạy học mà sử dụng Trong học lịch sử, không thiết phải sử dụng nhiều phương pháp, mà nên sử dụng vài phương pháp điển hình vận dung linh hoạt phương pháp để phát triển lực phản biện cho học sinh Để chứng minh cho việc đề xuất số hình thức biện pháp để phát triển lực phản biện, tiến hành thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính khả thi đề tài Kết thực 70 nghiệm cho thấy, phương pháp dạy học mà chúng tơi đề xuất có hiệu định phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh giải nhiệm vụ học tập, phát triển lực riêng – lực phản biện cho học sinh dạy học lịch sử 71 ... thành phát triển lực phản biện cho học sinh trình dạy học lịch sử - Xác định nội dung lịch sử Việt Nam lớp 11 góp phần phát triển lực phản biện cho học sinh - Vị trí Lịch sử lớp 11 phần Việt Nam. .. học tập - Các biện pháp phát triển lực phản biện cho học sinh dạy học lịch sử Việt Nam lớp 11 trường THPT Chuyên Bắc Giang - Tạo tâm nhập cho học sinh thông qua tình phản biện Khi hướng dẫn học. .. dung lịch sử phát triển lực phản biện Nội dung lịch sử Việt Nam lớp 11 học sinh THPT nói chung học sinh THPT chuyên Bắc Giang nói riêng nội dung khó với nhiều vấn đề lịch sử đòi hỏi học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG lực PHẢN BIỆN CHO học SINH TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 11 tại TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc GIANG THỰC NGHIỆM sư PHẠM , CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG lực PHẢN BIỆN CHO học SINH TRONG dạy học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 11 tại TRƯỜNG THPT CHUYÊN bắc GIANG THỰC NGHIỆM sư PHẠM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn