CÁC BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG GIÁO dục PHẨM CHẤT TRÁCH NHIỆM CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học cơ sở ĐÔNG hải QUẬN hải AN THÀNH PHỐ hải PHÒNG

76 49 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:46

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHẨM CHẤT TRÁCH NHIỆM CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔNG HẢI - QUẬN HẢI AN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống GDPCTN nằm chương trình giáo dục đạo đức phổ thơng tổng thể, nên việc quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS phải đặt tảng mang tính hệ thống chương trình giáo dục phổ thơng Điều có nghĩa quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải phải lưu ý mối quan hệ môn học, mối quan hệ phận cấu thành trình giáo dục THCS Hơn nữa, quản lý GDPCTN cho học sinh tách rời quản lý hoạt động khác nhà trường Tính hệ thống đòi hỏi GDPCTN cho học sinh trường THCS khơng đọng lại khối lớp mà bao gồm bốn khối 6, 7, 8, Mặt khác, tính hệ thống thể chỗ giải pháp đề xuất từ chung đến riêng, từ cấp độ rộng đến cấp độ hẹp Đồng thời giải pháp đề xuất liên quan đến cấp quản lý khác nội nhà trường, từ Ban giám hiệu, Tổ trưởng Tổ mơn, Cơng đồn, Đồn niên phối hợp gia đình, nhà trường xã hội - Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Các biện pháp quản lý đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, thực trạng việc quản lý hoạt động GDPCTN cho học sinh THCS, từ hạn chế, tồn trình quản lý Tránh tình trạng biện pháp mà xa vời thực tiễn quản lý Việc đề xuất biện pháp phải nằm khuôn khổ điều kiện thực tế cho phép trường học khắc phục mặt hạn chế cơng tác quản lý hoạt động GDPCTN cho học sinh THCS Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn đòi hỏi phải tổng kết thực tiễn từ thực tiễn để đề xuất Sự đổi nhanh nhạy tư phát vấn đề nảy sinh trình thực tiễn quản lý điều kiện vơ quan trọng để có biện pháp phù hợp Các biện pháp quản lý phải thể cụ thể hoá mục tiêu, đường lối phát triển Đảng, Nhà nước, Sở Giáo dục - Đào tạo, Phòng Giáo dục – Đào tạo, Nhà trường phù hợp với chế định ngành quản lý Có biện pháp quản lý GDPCTN cho học sinh THCS đề xuất vừa đảm bảo đạo theo đường lối giáo dục Đảng, Nhà nước đồng thời mang tính cụ thể, thực tiễn giáo dục đặt ra, làm cho biện pháp quản lý tồn có ý nghĩa thực tế - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, hiệu Nguyên tắc đòi hỏi, đưa giải pháp quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải phải thực đảm bảo hiệu cao Muốn GDPCTN cho học sinh phải phù hợp với nhu cầu, hứng thú, tình cảm, tâm lý độ tuổi Phải ý đến việc hướng dẫn hoạt động chủ đạo phù hợp với đối tượng giáo dục Trong trình xây dựng giải pháp quản lý PCTN cho học sinh hệ thống nguyên tắc nêu phải quán triệt thực cách nghiêm túc để đạt hiệu cao đưa vào vận dụng thực tiễn - Nguyên tắc đảm bảo tính đồng Các giải pháp đưa phải đồng bộ, phải tác động vào yếu tố trình quản lý GDPCTN cho học sinh Quá trình GDPCTN cho học sinh chịu tác động nhiều yếu tố, bao gồm yếu tố chủ quan khách quan Vì vậy, việc đưa giải pháp quản lý GDPCTN cho học sinh phải có tính thống nhất, có tính khoa học nhằm phát huy tốt ảnh hưởng tích cực, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực yếu tố - Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa GDPCTN cho học sinh vấn đề có tính truyền thống, cấp quản lý, nhà trường cơng trình nghiên cứu quan tâm từ lâu Trong trình nghiên cứu tổ chức thực GDPCTN cho học sinh, có nhiều giải pháp đề xuất vận dụng vào thực tiễn quản lý, qua có giải pháp thể tính hiệu Vì vậy, nghiên cứu đề xuất giải pháp cho quản lý GDPCTN học sinh, kế thừa giải pháp quản lý GDPCTN sở giáo dục nghiên cứu áp dụng nhằm điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể nhà trường để đảm bảo thực mục tiêu xây dựng mơ hình nhân cách người Việt Nam thời kỳ - Một số biện pháp quản lý hoạt động GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải - Quận Hải An – Thành phố Hải Phòng - Quản lý xây dựng kế hoạch hóa hoạt động GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải - Quận Hải An – Thành phố Hải Phòng cho phù hợp với chương trình giáo dục.(GP Quản lý đầu vào) Đây giai đoạn quan trọng trình quản lý, sở phân tích thực trạng, thuận lợi, khó khăn, vào tiềm khả sẵn có xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động giải pháp cần thiết - Mục tiêu biện pháp Xác định mục tiêu giải pháp cụ thể cho năm học, học kỳ toàn trường khối lớp theo chương trình giáo dục phổ thơng tổng thể, đảm bảo vừa có tính hợp lý vừa có tính khả thi nhằm định hướng hoạt động GDPCTN cho học sinh trường THCS Dựa kế hoạch để huy động tham gia giáo viên, học sinh, lực lượng xã hội - Nội dung cách thức thực a Nội dung Trên sở kế hoạch giáo dục phổ thông tổng thể Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm chi tiết hóa mặt hoạt động GDPCTN cho học sinh phù hợp với đặc điểm khóa học, khối, lớp cụ thể Phân công nhiệm vụ cho phận, cá nhân theo chức đơn vị tham gia GDPCTN cho học sinh tháng, học kỳ năm học Nhà trường nghiên cứu chủ trương sách Bộ, Sở, Phòng Giáo dục Đào tạo quyền địa phương liên quan đến vấn đề GDPCTN cho học sinh để lập kế hoạch năm học Trong trình xây dựng kế hoạch, hiệu trưởng cần phải tìm hiểu, khảo sát tình hình nhà trường, lực đội ngũ giáo viên, biểu học sinh, yếu tố thuận lợi khó khăn tác động đến GDPCTN học sinh Đặc biệt cần phải quan tâm đến chất lượng, hiệu GDPCTN cho học sinh năm học trước Đây vững chắc, thuyết phục cho lập kế hoạch hành động việc quản lý GDPCTN cho học sinh, huy động triệt để tham gia tự giác, tích cực đơng đảo cán bộ, giáo viên nhà trường lực lượng xã hội Nguồn lực quan trọng định việc thực công tác GDPCTN cho học sinh là: chất lượng đội ngũ giáo viên, cán quản lý tập thể học sinh b.Cách thức thực - Triển khai kịp thời sâu rộng Chỉ thị Đảng Nhà nước, làm tốt cơng tác giáo dục trị tư tưởng thơng qua buổi chào cờ hay ngày lễ kỷ niệm lớn đất nước ngày 2/9; 20/11, 22/12, 3/2, 8/3, 26/3, 30/4, 01/5 - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên phụ trách hoạt động quan trọng nhà trường như: công tác chủ nhiệm, đồn trường, chi đồn giáo viên, tổ chun mơn, cơng đồn trường, học sinh nội trú dân ni … để phát huy vai trò tiên phong hoạt động quản lý GDPCTN cho học sinh - Chi Đảng, Ban lãnh đạo nhà trường đưa kế hoạch gắn liền với việc GDPCTN cho học sinh tháng, tuần theo chủ điểm giao cho Đoàn niên phối hợp với tổ chủ nhiệm triển khai thực hiện: Thán Các hoạt động g - Ổn định nếp học sinh lớp - Tổ chức tuần lễ sinh hoạt tập thể cho học sinh khối làm quen với nếp nhà trường - Kiện toàn tổ chức lớp, bầu Ban cán lớp Ban huy đội - Tổ chức cho học sinh học tập Luật Giáo dục, Điều lệ trường học, quy định đánh giá xếp loại… để học sinh có sở rèn luyện PCTN năm học - Vệ sinh trường lớp sẽ, trang trí lớp học theo mẫu thống nhất, tạo môi trường giáo dục xanhsạch- đẹp - Chấm lớp học thân thiện, trao giải - Tổ chức tuyên truyền văn pháp luật, thi tìm hiểu Luật an tồn giao thơng vào tuần 03 tháng 09, tổng kết trao giải tuần 01 tháng 10 Thực sinh hoạt chuyên đề "An toàn Thán Các hoạt động g giao thơng" đầu tuần 03, chun đề "Tình bạn, tình yêu gia đình" đầu tuần 04 - Kiện tồn tổ chức thơng qua đại hội chi đội học sinh chi đoàn giáo viên, nhân viên, tiến tới Đại hội Liên Đội trường, kiện toàn đội ngũ đỏ, đội niên xung kích, lấy nòng cốt thành viên BCH chi đoàn - Phát động thi đua chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) 10 - Chấm trao giải thi tìm hiểu Luật An tồn giao thơng đường tuần 01 tháng - Phối hợp với Hội chữ thập đỏ phát động quyên góp đợt ủng hộ học sinh nghèo vượt khó - Bắt đầu triển khai tiến hành nội dung vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực": Rèn luyện kĩ sống cho học sinh thông qua tập huấn Chữ thập đỏ “Sơ cấp cứu ban Mô tả cách làm: Ban Giám hiệu nhà trường đạo cán giáo viên chủ nhiệm, Đoàn Thanh niên, Cán lớp, LLGD tổ chức cho học sinh nghiên cứu, sưu tầm, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân,… Cuối Ban tổ chức tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm * Mùa hè xanh: Hoạt động diễn vào tháng 6, thời điểm em học sinh bắt đầu nghỉ hè Mô tả cách làm: Tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cơng việc đội địa bàn quận Phân công cán, giáo viên, đoàn viên tổ chức hoạt động chuẩn bị tài lực, vật lực phục vụ cho hoạt động Đặc biệt, xếp công việc cho em học sinh tham gia, cụ thể như: giao lưu văn nghệ, làm từ thiện, * Các hoạt động xã hội nhân ngày 27/7 (ngày Thương binh, liệt sĩ) Mô tả cách làm: Tổ chức dâng hương tưởng niệm làm lễ báo công nghĩa trang liệt sĩ, nơi yên nghỉ đồng chí hy sinh tổ quốc, tham gia từ thiện Đây nghĩa cử cao đẹp để giáo dục cho học sinh trường THCS Đông Hải truyền thống yêu nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc, long biết ơn tầng lớp cha ông trước, … e Kết thử nghiệm + Đánh giá trình độ đầu vào: Tiến hành kiểm tra đầu vào nhóm học sinh thử nghiệm Nội dung gồm câu hỏi nhận thức, thái độ, hành vi học sinh trường THCS Đông Hải liên quan đến nội dung thử nghiệm Đây bước có ý nghĩa quan trọng việc xác định kết đầu vào giúp đánh giá trình độ ban đầu học sinh nhóm thử nghiệm Sau khảo sát đầu vào nhóm thử nghiệm nội dung câu hỏi nhận thức, thái độ hành vi PCTN thu kết - Kết đánh giá trình độ đầu vào nhóm thử nghiệm mặt nhận thức STT Mức độ nhận thức Kết đánh giá đầu vào, % Rất cần thiết 14.4 Cần thiết 57.3 Ít cần thiết 20.5 Khơng cần thiết 9.8 Tổng 100 Kết bảng số liệu cho thấy, ý kiến xuất mức độ tìm hiểu từ Rất cần thiết đến Không cần thiết Tuy nhiên, nhận thức em đánh giá vấn đề dừng lại mức “cần thiết”, phần đông ý kiến đánh giá, chiếm 57,3% ý kiến học sinh trả lời Mức độ Rất cần thiết em đánh giá chiếm tỷ lệ thấp hơn, chiếm 14,4% Có tới 9,8% em nhóm thực nghiệm cho Khơng cần thiết; Đây số mà nhà giáo dục cần quan tâm để có định hướng thay đổi nhận thức em Ngồi khía cạnh nhận thức, chúng tơi tìm hiểu thái độ em trước tác động thử nghiệm hoạt động chuyên đề ngoại khóa Kết hiển thị bảng - Kết đánh giá trình độ đầu vào nhóm thử nghiệm mặt thái độ STT Mức độ đồng ý Kết đánh giá đầu vào, % Hoàn toàn đồng ý 15.7 Đồng ý phần 41.6 Phần lớn không đồng ý 32.4 Hồn tồn khơng đồng ý 10.3 Tổng 100 Cũng nhận thức em khảo sát trên, mức độ “Đồng ý phần” chiếm tỷ lệ lớn số ý kiến trả lời 15,7% số học sinh khảo sát đánh giá “Hoàn toàn đồng ý” với mệnh đề đưa Trong 12 quan niệm liên quan đến PCTN, quan niệm “Kính thầy yêu bạn” 100% em “Hoàn toàn đồng ý” Tuy nhiên, ý kiến mệnh đề khác chưa mang tính tập trung, ý kiến dàn trải từ Hồn tồn đồng ý đến Hồn tồn khơng đồng ý Đánh giá với nhận thức, thái độ nội dung GDPCTN vậy, hành vi em vấn đề nào? có xảy nhận thức, thái độ đằng hành vi nẻo khơng? Nói cách khác, phải tìm hiểu tương đồng thống khía cạnh nhận thức, thái độ hành vi nhóm thực nghiệm GDPCTN Vì vậy, trước tiến hành thử nghiệm, lần nữa, luận văn tiến hành khảo sát đánh giá mức độ thực hiện/hành động em liên quan đến vấn đề GDPCTN - Kết đánh giá trình độ đầu vào nhóm thử nghiệm mặt hành vi STT Mức độ thực hành vi Kết đánh giá đầu vào, % Thường xuyên 40,0 Thỉnh thoảng 33.9 Hiếm 17.6 Không 9.7 Tổng 100 Nếu so sánh với mức độ nhận thức thái độ mức độ thực hành vi GDPCTN đánh giá thấp hai khía cạnh Hay việc GDPCTN nhà trường tốt hành động thực tế em tham gia Mức độ thường xuyên thực hành vi GDPCTN khơng cao Trong đó, tỷ lệ em đánh giá “Không bao giờ” số hành vi GDPCTN 9,7%, tức khoảng 1/10 học sinh mẫu nghiên cứu cho chưa thực hành vi mang tính GDPCTN Cụ thể, với hành vi tham gia hoạt động tư vấn nghề nghiệp, định hướng tương lai em đánh giá mức “thường xuyên” hay “thỉnh thoảng” Có lẽ, việc tư vấn nghề sớm với học sinh THCS, đặc biệt với em lớp 6, em vừa từ tiểu học lên nên tỷ lệ tham gia hoạt động không nhiều, diễn mức độ “hiếm khi” Ngồi ra, hình thức Tự nguyện xung phong vào nhóm học sinh tự quản từ tập thể lớp hình thức Vì vậy, tỷ lệ em học sinh thuộc nhóm TN tham gia hoạt động với tỷ lệ % thấp Đặc biệt, mệnh đề ngược nghĩa, em nhận thấy hành vi tiêu cực, không tốt nên tỷ lệ lựa chọn quan niệm chiếm tỉ lệ thấp, không đáng kể Tuy nhiên, số lượng em tham gia vào nhóm bạn “cá biệt” hay “đứng ngồi” hưởng ứng hành vi bắt nạt, trêu ghẹo tồn tại, quy định trường lớp đề bị vi phạm mức độ “thỉnh thoảng” Tóm lại q trình thử nghiệm tiến hành nghiêm túc, khoa học, khách quan phù hợp với đặc thù khoa học quản lý giáo dục thu kết thử nghiệm Từ khẳng định việc áp dụng giải pháp “Đa dạng hóa loại hình hoạt động chun đề ngoại khóa để nâng cao chất lượng hoạt động GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải - Quận Hải An – Thành phố Hải Phòng” khả thi có kết đánh giá cao áp dụng vào trường THCS địa phương nước có đặc điểm tương đồng Giải pháp có vai trò quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung GDPCTN cho học sinh trường THCS Đơng Hải nói riêng bối cảnh đổi giáo dục GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải trình lâu dài phức tạp Đó q trình thực đồng nâng cao nhận thức hình thành thái độ, cảm xúc, niềm tin thói quen hành vi theo chuẩn mực Để trình mang lại hiệu mong muốn, luận văn vào kết khảo sát thực trạng dựa vào sở lí luận quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải đề xuất giải pháp cụ thể Đặc biệt cán quản lý giáo dục chuyên gia đánh giá cao tính khả thi cần thiết tất giải pháp Chính vậy, cần phải thực đồng gắn bó giải pháp với nhau, làm tiền đề cho nhằm đạt kết tối ưu hệ thống quản lý trường THCS Hơn trình nghiên cứu tiến hành thử nghiệm giải pháp “Đa dạng hóa loại hình hoạt động chun đề ngoại khóa để nâng cao chất lượng hoạt động GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải - Quận Hải An – Thành phố Hải Phòng” Kết thử nghiệm cho thấy có chuyển biến thay đổi theo hướng tích cực nhận thức, thái độ hành vi học sinh Điều cho phép bước đầu khẳng định tính đắn giả thuyết khoa học việc hoàn thành nghiên cứu Luận văn Đặc biệt, giải pháp đề xuất mang tính khả thi bước đầu thử nghiệm thực tiễn quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải Việc đổi nhân rộng giải pháp quản lý GDPCTN cho học sinh không trường THCS Đơng Hải mà cho trường THCS tỉnh thành với điều kiện tương tự Về mặt lý luận: Việc nghiên cứu lý luận định hướng xác lập sở khoa học, giúp tác giả nghiên cứu luận văn nắm bắt cách có hệ thống giải pháp quản lý bao gồm quản lý trường học, quản lý giáo dục đặc biệt quản lý hoạt động GDPCTN cho học sinh THCS; giúp tác giả hệ thống nội dung, phương pháp GDPCTN cho học sinh Việc tiếp cận CIPO quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải phù hợp, giúp Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức hình thành có hiệu hoạt động GDPCTN cho học sinh nhà trường, huy động nguồn lực nhà trường phục vụ cho q trình giáo dục cách có chất lượng Về thực tiễn: Qua việc tìm hiểu xử lý kết điều tra, tác giả khẳng định hoạt động GDPCTN cho học sinh trường THCS có ưu điểm, hạn chế xác định nguyên nhân chủ quan khách quan ảnh hưởng đến kết quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải Việc khảo nghiệm nghiên cứu thực tiễn cho thấy, quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải chưa thực theo định hướng trình giáo dục trọn vẹn, chưa tổ chức cách khoa học Việc GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải kết hợp phần hoạt động dạy học, giáo dục mà chưa tổ chức theo chương trình cụ thể Chính vậy, việc hình thành định hướng giáo dục phẩm chất trách nhiệm cho học sinh thiếu tính vững chắc, dễ bị dao động, ảnh hưởng tác động yếu tố bên sống xã hội Từ kết nghiên cứu thực trạng cho thấy khái quát hóa đánh giá cán quản lý giáo dục, giáo viên, tự đánh giá học sinh LLGD có thống nhất, đồng thuận cao thực trạng GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải, quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải sau: - Nhận thức chung chung, thái độ thiếu say mê, hành động tìm tòi sáng tạo chưa phát huy hết khả đạo đức nói chung yêu nước, chấp hành, nội qui, tích cực tham gia hoạt động học tập sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội, mối quan hệ với người,… đạt mức tương đối cao - Quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS Đơng Hải hạn chế Vì nhận thức chưa rõ tầm quan trọng GDPCTN Quản lý GDPCTNcho học sinh thiếu số giải pháp phù hợp với bối cảnh đổi giáo dục Luận văn đề xuất giải pháp Quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải thể kết khảo nghiệm tính khả thi tính cần thiết thử nghiệm giải pháp thực tế áp dụng trường THCS Đông Hải Kết cho thấy luận văn bám sát yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, có giá trị thực tiễn giải vấn đề có tính cấp bách chiến lược giáo dục nói chung giáo dục phổ thơng nói riêng bối cảnh đổi giáo dục với thách thức biến động to lớn kỉ 21 ảnh hưởng nhiều đến trình quản lý GDPCTN cho học sinh Với nghiên cứu trên, tác giả hy vọng góp phần nâng cao toàn diện chất lượng GDPCTN cho học sinh Đặc biệt, mong muốn giải pháp nhân rộng kết sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cá cán quản lý giáo dục, giáo viên, lực lượng giáo dục tham gia quản lý GDPCTN cho học sinh THCS Dựa thực tiễn GDPCTN Quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS Đơng Hải để có điều kiện thực tốt giải pháp đề xuất cách có hiệu tối ưu Xin mạnh dạn đề xuất số khuyến nghị sau: * Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Xây dựng hệ thống văn pháp qui xác định nhiệm vụ, qui định trách nhiệm, nội dung thực việc Quản lý GDPCTN cho phận, tổ chức cá nhân trường THCS Trang bị cho cán quản lý giáo dục kiến thức cần thiết quản lý, đặc biệt Quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS Cần nghiên cứu bổ sung vào môn Giáo dục công dân số nội dung liên quan đến chuẩn mực PCTH cho học sinh Cần có thêm chuyên đề có liên quan đến kỹ sống cho học sinh Xây dựng ban hành chế độ sách thỏa đáng đội ngũ cán quản lý, giáo viên lực lượng giáo dục tham gia quản lý GDPCTN cho học sinh trường THCS * Đối với Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hải Phòng Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng nên định kỳ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, hội thảo cho giáo viên cán quản lý giáo dục tham gia hoạt động GDPCTN cho học sinh Tăng cường tra, kiểm tra kế hoạch thực trình Quản lý GDPCTNcho học sinh trường THCS * Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hải An Phòng Giáo dục Đào tạo quận Hải An cần: - Có chế độ đãi ngộ thỏa đáng giáo viên chưa biên chế Tạo hội để giáo viên ký hợp đồng Quận vào biên chế - Đầu tư đầy đủ sở vật chất cho nhà trường phục vụ cho công tác dạy học - Quan tâm, đạo nhà trường thực giải pháp quản lý GDPCTN cho học sinh phải coi sở để thực phong trào thi đua xây dựng chiến lược giáo dục nhà trường - Hướng dẫn, đạo trường THCS Đông Hải trường địa bàn quận thống chương trình nội dung, phương pháp GDPCTN cho học sinh nhằm phù hợp với thực tiễn địa phương * Đối với trường Trung học sở Đông Hải - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho giáo viên CBQLGD LLGD tham gia Quản lý GDPCTN cho học sinh trường - Phối kết hợp, lồng ghép hữu dạy học lớp với hoạt động giáo dục lên lớp, hoạt động nhà trường nhằm hình thành nhân cách phát huy tính chủ động tích cực tham gia học sinh - Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thống giáo dục gia đình, nhà trường xã hội Quản lý GDPCTN cho học sinh vòng tròn khép kín khơng tuyệt đối hóa vai trò chủ thể * Đối với Giáo viên chủ nhiệm, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Đội Thiếu niên tiền phong GVCN có vị trí đặc biệt quan trọng việc thực vai trò liên kết LLGD nhà trường tham gia GDPCTN cho học sinh Là đầu mối, cầu nối hoạt động GDPCTN cho học sinh Tổ Chức Đoàn, Đội trường THCS cần thường xuyên bám sát nội dung, thay đổi hình thức hoạt động, đa dạng hóa loại hình hoạt động nhằm đáp ứng nhu chủ thể học sinh ... hoạch hoạt động GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải - Quận Hải An Thành phố Hải Phòng (Giải pháp quản lý q trình) - Mục tiêu biện pháp Nhằm tạo phận vận hành cách có trách nhiệm hiệu hoạt động. .. hình nhân cách người Việt Nam thời kỳ - Một số biện pháp quản lý hoạt động GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải - Quận Hải An – Thành phố Hải Phòng - Quản lý xây dựng kế hoạch hóa hoạt động GDPCTN... chéo - Quản lý điều kiện tinh thần vật chất hỗ trợ thực kế hoạch hoạt động GDPCTN cho học sinh trường THCS Đông Hải - Quận Hải An – Thành phố Hải Phòng. (GP quản lý đầu vào) - Mục tiêu biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG GIÁO dục PHẨM CHẤT TRÁCH NHIỆM CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học cơ sở ĐÔNG hải QUẬN hải AN THÀNH PHỐ hải PHÒNG , CÁC BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG GIÁO dục PHẨM CHẤT TRÁCH NHIỆM CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học cơ sở ĐÔNG hải QUẬN hải AN THÀNH PHỐ hải PHÒNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn