BIỆN PHÁP GIÁO dục ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO học SINH TRUNG học cơ sở THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP tại CỘNG ĐỒNG HUYỆN GIA lâm, THÀNH PHỐ hà nội

49 59 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:32

BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP TẠI CỘNG ĐỒNG HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Nguyên tắc đề xuất biện pháp - Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Các giải pháp đề xuất đảm bảo quan điểm, chủ trương, sách Đảng, nhà nước, địa phương, luật định Các giải pháp đảm bảo quyền lợi nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục, không ảnh hưởng đến hoạt động chung nhà trường - Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống Nguyên tắc đòi hỏi hoạt động GDHN phải thực liên tục, thường xuyên, giải pháp phải liên kết tạo thành chuỗi giải pháp nhằm nâng cao nhận thức vai trò GDHN cho học sinh - Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học Nguyên tắc đòi hỏi việc đề xuất giải pháp phải đảm bảo tính xác, dựa hành lang pháp lý điều luật, thông tư, nghị định, văn Nhà nước qui định - Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển tồn diện người học Việc đề xuất giải pháp phải đảm bảo tính phát triển tồn diện người học, có nghĩa tạo điều kiện cho người học tiếp cận với số sở khoa học, tri giác nhận thức đắn vật - tượng, nội dung phải phù hợp với vùng miền, địa phương, phù hợp với lứa tuổi, có khả vận dụng tri thức vào thực tiễn có thái độ tích cực tham gia hoạt động học tập - Các biện pháp đề xuất - Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh lực lượng cộng đồng cấp huyện tầm quan trọng giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện - Mục tiêu biện pháp Nhận thức vấn đề quan trọng công tác hướng nghiệp, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội có vai trò quan trọng định hướng việc học cho học sinh Do biện pháp hướng tới giúp cho chủ thể tham gia giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh học sinh xác định rõ tầm quan trọng giáo dục định hướng nghề nghiệp nhà trường với lựa chọn hướng sau tốt nghiệp THCS học sinh vừa phù hợp với lực sở thích cá nhân, điều kiện gia đình đáp ứng nhu cầu lao động xã hội - Nội dung biện pháp Nhà trường có trách nhiệm giúp phụ huynh học sinh học sinh, lực lượng khác xã hội nhận thức đắn vai trò, ý nghĩa hoạt động giáo dục hướng nghiệp Hoạt động ảnh hưởng đến chất lượng mơn văn hố mà cơng tác giúp học sinh phát triển tồn diện Từ nhận thức đầy đủ hoạt động nhà trường dễ dàng tranh thủ hỗ trợ, hợp tác nhân lực sở vật chất trình thực cơng tác hướng nghiệp Các trường THCS tổ chức tuyên truyền tới phụ huynh học sinh cuối cấp THCS hướng nghiệp phân luồng sau THCS, giúp phụ huynh học sinh hiểu rõ phân luồng sau tốt nghiệp THCS cho số học sinh xếp học lực mức trung bình khá, học sinh có điều kiện hồn cảnh gia đình khó khăn, số học sinh có hội vào học đại học, cao đẳng qua hình thức liên thơng theo định đào tạo liên thông Bộ GD&ĐT Phổ biến rộng rãi mơ hình đào tạo liên thông cho tầng lớp nhân dân huyện biết - Cách thực biện pháp Các trường cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị 33/2003/CT- BGD-ĐT ngày 23/07/2003 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tăng cường GDHN cho HSPT Nâng cao nhận thức cho CBQL, GV tầm quan trọng công tác hướng nghiệp Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện cần xây dựng Website hướng nghiệp với đầy đủ nội dung tuyên truyền hướng nghiệp chủ trương, sách Đảng Nhà nước, địa phương, tiêu phân luồng học sinh, thông tin ngành nghề, chương trình đào tạo, nơi đào tạo nghề, dự báo nhu cầu nhân lực, tình hình chuyển dịch cấu, phát triển nghề địa phương nước.Trong điều kiện chưa có trang web riêng hướng nghiệp nên kết hợp với đài phát huyện để tổ chức chương trình hướng nghiệp thu hút quan tâm phụ huynh học sinh nhân dân huyện Nhà trường nên trang bị bảng tin hướng nghiệp để cung cấp thông tin thiết yếu cho học sinh, đặc biệt mơ hình đào tạo liên thơng để học sinh THCS sớm định hướng việc học tập Thơng qua tiết hướng nghiệp, sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, tăng cường tư vấn hướng nghiệp, cung cấp thông tin đào tạo nhu cầu việc làm cho học sinh lớp trước kỳ thi tốt nghiệp THCS, đặc biệt từ tháng hàng năm, tiếp cận, gần gũi, tư vấn để giúp học sinh hiểu rõ khả thân gia đình việc lựa chọn hướng sau tốt nghiệp THCS qua phiếu thăm dò, điều tra Đối tượng học sinh có điều kiện kinh tế khó khăn hay lực học tập từ trung bình trở xuống cần định hướng cho học sinh vào trường nghề, trung cấp chuyên nghiệp Từ trung cấp chuyên nghiệp học sinh học liên thơng lên trình độ cao đẳng, đại học qua hình thức đào tạo liên thơng có nhu cầu Khuyến khích học sinh thành lập câu lạc nghề nghiệp để học sinh tự tìm hiểu thơng tin nghề có hội trải nghiệm phù hợp nghề Tổ chức cho học sinh tự thuyết trình giới thiệu nghề nghiệp mà u thích kèm theo hình ảnh minh hoạ Đối tượng tun truyền có yếu tố định phụ huynh học sinh cần quan tâm mức Cần tổ chức họp phụ huynh học sinh lớp vào thời điểm thích hợp để tư vấn định hướng chọn lựa nghề nghiệp học sinh, đặc biệt sau kết thúc học kỳ sau có kết xét tuyển THPT, giúp phụ huynh học sinh tìm hiểu kế hoạch phân luồng sau THCS huyện Tạo điều kiện để tất phụ huynh học sinh có học lớp tham gia tư vấn hướng nghiệp, gặp gỡ, trao đổi với đại diện trường có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp gần địa bàn huyện ngành nghề đào tạo, nhu cầu tuyển dụng ngành Để phụ huynh ngày quan tâm nhiều đến công tác hướng nghiệp, hiểu vào THPT, sau thi vào đại học đường lập thân cho học sinh Thông qua hoạt động ngoại khóa, giúp GV nhận thức tầm quan trọng công tác hướng nghiệp, nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục nói chung trường nói riêng nhằm góp phần giáo dục tồn diện học sinh Thành lập ban đạo tư vấn phân luồng để đẩy mạnh triển khai hiệu đến cấp, xây dựng đề án phân luồng học sinh sau THCS, lập kế hoạch thực hiện, chọn lựa đơn vị liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng, đại học để định hướng nhiều đường cho học sinh, tư vấn học sinh lớp việc định hướng chọn nghề tương lai Thông báo rộng rãi cho học sinh biết chế độ sách tham gia học nghề để khuyến khích học sinh vào trung cấp chuyên nghiệp, học nghề Các thông tin việc hỗ trợ vay vốn học tập ngân hàng sách xã hội để học sinh khơng lo lắng nhiều học phí điều kiện gia đình khó khăn Hạn chế công tác hướng nghiệp chủ yếu nhận thức chưa tầm quan trọng cơng tác này, việc tun truyền nâng cao nhận thức cho CB, GV, phụ huynh học sinh, học sinh lực lượng xã hội nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao hiệu công tác hướng nghiệp - Điều kiện thực CBQL, GV, phụ huynh học sinh, học sinh cần có kiến thức sâu rộng loại hình nghề nghiệp, kiến thức giáo dục hướng nghiệp để tư vấn cho học sinh cách có hiệu CBQL, GV, phụ huynh học sinh, học sinh cần tự nhận thấy tầm quan trọng hoạt động hướng nghiệp tương lai nghiệp học sinh em Học sinh cần tích cực, chủ động tìm kiếm tư liệu cho việc định hướng nghề nghiệp thân đảm bảo phù hợp với sở thích, khả hồn cảnh gia đình Cần đa dạng hình thức cách thức tuyên truyền - Nhà trường THCS xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cơng đồng huyện nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn Qua khảo sát thực trạng, hạn chế việc thực hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp việc xây dựng thực kế hoạnh giáo dục nhà trường mang tính lý thuyết hàn lâm hình thức - Mục tiêu biện pháp - Xác định mục tiêu, kế hoạch hành động rõ ràng làm định hướng cho công tác quản lý triển khai hoạt động tổ chức, phối hợp ăn ý với lực lượng cộng đồng giáo dục định hướng nghề nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh THCS; tạo thống hoạt động toàn trường, hướng nỗ lực phận, cá nhân vào mục tiêu chung; - Giúp nhà trường phát triển ổn định có khả ứng phó kịp thời trước biến đổi môi trường; - Là sở tiến hành kiểm tra - đánh giá kết hoạt động - Nội dung biện pháp - Nhà trường xây dựng kế hoạch hành động để phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục định hướng nghề nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh THCS theo năm học, học kỳ; theo đợt Tăng cường 10 nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cộng đồng huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Nội dung phiếu hỏi tính cần thiết 06 biện pháp giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cộng đồng huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đề xuất với câu hỏi mức độ: - Tính cần thiết: + Rất cần thiết; + Cần thiết; + Khơng cần thiết - Tính khả thi biện pháp Tác giả tiến hành trưng cầu ý kiến 300 người tính khả thi biện pháp giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cộng đồng huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Nội dung phiếu hỏi tính khả thi 06 biện pháp giáo 35 dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cộng đồng huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đề xuất với câu hỏi mức độ: - Tính khả thi : + Rất khả thi + Khả thi + Không khả thi - Đối tượng khảo sát Để khẳng định tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất, tiến hành trưng cầu ý kiến 300 người cán lãnh đạo Đảng, quyền, tổ chức hội đồn thể, phòng ban, huyện Gia Lâm; lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT, Cán quản lý, GV cốt cán, Hội phụ huynh học sinh trường THCS địa bàn huyện Gia Lâm mức độ tán thành tính cần thiết khả thi biện pháp Kết tổng hợp sau: - Phân tích kết khảo nghiệm - Khảo sát tính cần thiết giải pháp 36 - Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp Mức độ cần thiết TT Rất cần Tên biện pháp thiết SL Không Cần thiết % SL cần thiết % SL % Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh lực lượng cộng đồng cấp huyện tầm quan trọng giáo dục hướng 255 85,0 45 15,0 0 nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện Nhà trường THCS xây dựng kế 285 95,0 15 hoạch giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt 37 5,0 0 động trải nghiệm hướng nghiệp cơng đồng huyện phù hợp với tình hình thực tiễn Xây dựng chế phối hợp nhà trường cộng đồng huyện giáo dục hướng nghiệp cho 0 tác hướng nghiệp mối 237 79,0 63 21,0 0 học sinh THCS thông qua hoạt 288 96,0 12 4,0 động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện Tổ chức bồi dưỡng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp Đa dạng hóa hình thức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải 241 80,3 59 19,7 nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện 38 Đổi phương thức triển khai, đánh giá kết giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông 200 66,7 100 33,3 qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện Qua bảng kết khảo sát cho thấy hầu hết khách thể cho giải pháp mang tính cần thiết, cần thực để góp phần nâng cao hiệu hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS Đa số ý kiến đánh giá cao biện pháp xây dựng chế phối hợp nhà trường cộng đồng huyện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện cần thiết chiếm 96%, cần thiết 4% Cụ thể biện pháp có tỉ lệ đánh giá cần thiết cao chiếm 96,0% biện pháp Biện pháp tính cần thiết thấp đổi phương thức triển khai, đánh giá kết giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện (biện pháp 6) chiếm 66,7% - Khảo sát tính khả thi giải pháp 39 Tính khả thi TT Rất khả Tên biện pháp Khả thi thi SL Không khả thi % SL % SL % Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh lực lượng cộng đồng cấp huyện tầm quan trọng giáo dục 54 18,0 210 70,0 36 12,0 hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện Nhà trường THCS xây dựng kế 282 94,0 18 hoạch giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện 40 6,0 0 phù hợp với tình hình thực tiễn Xây dựng chế phối hợp nhà trường cộng đồng huyện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS 225 75,0 75 25,5 0 thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện Tổ chức bồi dưỡng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác hướng nghiệp 291 97,0 3,0 0 mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp Đa dạng hóa hình thức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt 150 50,0 100 33,3 50 16,7 động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện Đổi phương thức triển 200 66,6 50 16,7 50 16,7 41 khai, đánh giá kết giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện Kết khảo sát đa số ý kiến CBQL, GV cho giải pháp mang tính khả thi, thực để góp phần cải thiện chất lượng HĐHN trường Giải pháp nhiều ý kiến cho tính khả thi cao giải pháp số 4: Tổ chức bồi dưỡng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác hướng nghiệp mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp (chiếm 97%) Vì đội ngũ đối tượng tiếp xúc trực tiếp thường xuyên với người học Giải pháp nhiều ý kiến cho không khả thi nhiều hai giải pháp 5, 6: Đa dạng hóa hình thức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện; Đổi phương thức triển khai, đánh giá kết giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện Hai 42 giải pháp tính khơng khả thi chiếm 16,7% Vì hai giải pháp điều kiện thực nhiều khó khăn Từ kết nghiên cứu sở lý luận thực tiễn giáo dục hướng nghiệp, từ thực trạng giáo dục giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cộng đồng huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, người nghiên cứu đưa giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng Các giải pháp tập trung vào giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp địa bàn nghiên cứu Các giải pháp có mối quan hệ tương hổ với nhau,tác động lẫn định hướng nghề nghiệp Các giải pháp nhận đồng thuận đa số CBQL, GV, đại diên lực lượng cộng đồng tham gia công tác hướng nghiệp Nếu thực đồng giải pháp góp phần khắc phục hạn chế hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cộng đồng huyện Gia Lâm, thành phố Hà 43 Nội Từ việc tìm hiểu tìm hiểu chủ trương, sách Đảng, Nhà nước, văn bản, định Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT TP Hà Nội, Phòng GD&ĐT Huyện Gia Lâm, tìm hiểu sở lý luận thực tiễn hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cộng đồng huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, người nghiên cứu thấy rằng, công tác hướng nghiệp cấp lãnh đạo, ngành quan tâm sâu sắc, nhiệm vụ quan trọng ngành giáo dục Việt Nam Thông qua việc điều tra khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp nay, người nghiên cứu nhận thấy có nhiều nguyên nhân làm công tác định hướng nghề nghiệp chưa đạt hiệu mong muốn Cơ sở vật chất dành cho giáo dục định hướng nghề nghiệp chưa đầu tư mức, nhận thức CBQL GV, lực lượng cộng đồng huyện, học sinh chưa thực đắn tầm quan trọng công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS Quá trình kiểm tra đánh giá kết thực nhiều vướng mắc, thực mang tính hình thức Chưa 44 tạo mối liên hệ gia đình, nhà trường lực lượng xã hội thực nhiệm vụ giáo dục định hướng nghề nghiệp Từ kết nghiên cứu thực tế, quan tâm đến công tác định hướng nghề nghiệp, hiểu biết cá nhân định hướng nghề nghiệp, người nghiên cứu đưa giải pháp với mong muốn góp phần khắc phục hạn chế cơng tác giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS giải pháp là: Tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh lực lượng cộng đồng cấp huyện tầm quan trọng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện Nhà trường THCS xây dựng kế hoạch giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện phù hợp với tình hình thực tiễn Xây dựng chế phối hợp nhà trường cộng đồng huyện giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện 45 Tổ chức bồi dưỡng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác hướng nghiệp mối quan hệ với cộng đồng doanh nghiệp Đa dạng hóa hình thức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyện Đổi phương thức triển khai, đánh giá kết giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp công đồng huyệnĐối với lứa tuổi học sinh THCS, việc lựa chọn hướng đi, nghề nghiệp tương lai phụ thuộc nhiều vào ý kiến thầy cô, PHHS Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức đối tượng ảnh hưởng có ý nghĩa quan trọng lựa chọn hướng đắn học sinh, đặc biệt đối tượng PHHS Thông qua việc tham khảo ý kiến CBQL GV, đại diện lực lượng cộng đồng tham gia công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp, người nghiên cứu nhận đồng thuận nhiều ý kiến Đa số đối tượng tham gia đánh giá cho giải pháp có mức độ cấp thiết 46 mức độ khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế cần thực Vì thời gian nghiên cứu lực thân có hạn nên người nghiên cứu đưa giải pháp mang tính Mong kết nghiên cứu góp phần nâng cao nhận thức đối tượng có liên quan đến cơng tác giáo dục định hướng nghề nghiệp, để công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cộng đồng huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thời gian tới đạt hiệu cao Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp học sinh THCS nay, người nghiên cứu có số kiến nghị sau: Tạo điều kiện cho học sinh tham quan sở sản xuất, quan, xí nghiệp địa phương, trường ĐH, CĐ trung tâm đào tạo nghề Thường xuyên tổ chức chương trình giới thiệu ngành nghề địa phương cho học sinh Có kế hoạch sử dụng lao động phù hợp với HĐHN nhà trường 47 Có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo CBQL, GV làm công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp nhà trường Tham mưu UBND huyện ban hành văn đạo ban ngành đoàn thể tăng cường phối hợp với nhà trường việc giáo dục định hướng nghề nghiệp nhà trường cho học sinh THCS Trong công tác đạo năm học phải yêu cầu trường THCS phải xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục định hướng nghề nghiệp nhà trường cho học sinh Tổ chức lớp bồi dưỡng giáo viên số nội dung phương pháp phối hợp lực lượng cộng đồng giáo dục định hướng nghề nghiệp nhà trường cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp Nghiên cứu, nắm vững đường lối chủ trương Đảng nhà nước công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp Tăng cường mối liên hệ với sở giáo dục, lực lượng xã hội để tranh thủ hỗ trợ nhân lực tài lực cho công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp 48 Tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp cho đối tượng nhà trường Phát huy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn công tác giáo dục định hướng nghề nghiệp, khai thác triệt để trang thiết bị, phương tiện có nhà trường để tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Tăng cường tích hợp, lồng ghép nhiệm vụ hướng nghiệp vào việc giảng dạy mơn văn hóa Xây dựng kế hoạch hoạt động nhấn mạnh đến việc rèn luyện lực, phẩm chất cần có người lao động thời kỳ Quan tâm đến hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp nhà trường, nhận thức hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp trách nhiệm thành viên xã hội, kết hợp hỗ trợ nhân lực sở vật chất cho nhà trường q trình thực cơng tác giáo dục định hướng nghề nghiệp 49 ... trò quan trọng định hướng việc học cho học sinh Do biện pháp hướng tới giúp cho chủ thể tham gia giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh học sinh xác định rõ tầm quan trọng giáo dục định hướng. .. lượng cộng đồng để xác định nội dung hoạt động giáo dục định hướng nghề nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh THCS Mời chuyên gia tham gia xây dựng nội dung giáo dục định. .. tham gia giáo dục định hướng nghề nghiệp cho em - Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để tham gia giáo dục định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS huyện Gia Lâm thông qua hoạt động trải nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP GIÁO dục ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO học SINH TRUNG học cơ sở THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP tại CỘNG ĐỒNG HUYỆN GIA lâm, THÀNH PHỐ hà nội , BIỆN PHÁP GIÁO dục ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO học SINH TRUNG học cơ sở THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP tại CỘNG ĐỒNG HUYỆN GIA lâm, THÀNH PHỐ hà nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn