Thực hiện chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố hà nội

102 73 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:18

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THANH HIẾU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ THỊ THANH HIẾU THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành : Chính sánh cơng Mã số : 60 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:PGS TS NGUYỄN HỮU HẢI HÀ NỘI - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung nghiên cứu, số liệu, kết luận văn trung thực chưa cơng bố hình thức Những số liệu luận văn, bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn tư liệu khác nhau, có ghi rõ nguồn trích dẫn phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung luận văn Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017 Học viên thực Lê Thị Thanh Hiếu LỜI CÁM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến PGS.TS.Đỗ Phú Hải – Người trực tiếp hướng dẫn, giúp tiếp cận tư liệu khoa học cần thiết để tơi thực hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn Thầy giáo, Cơ giáo Khoa Chính sách cơng Tập thể Thầy Cô Khoa Sau đại học – Học viện Hành Quốc gia nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập Trường Cuối Tôi xin cảm ơn bạn lớp CS1.B1 đồng hành tơi suốt q trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017 Học viên thực Lê Thị Thanh Hiếu MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 11 11 NHÀ Ở CHO NGƯỜI THU NHẬP THẤP 11 11 1.1.1 Khái niệm sách 11 1.1.2 Thực sách nhà cho người thu nhập thấp 12 16 16 19 22 thấp 22 thấp 23 thấp 25 nhập thấp 27 28 1.3.6 Giám sá 28 thấp 29 thấp 31 1.5 Kinh nghiệm số địa phương thực sách nhà cho người thu nhập thấp 33 1.5.1.Tỉnh Bình Dương thực sách nhà cho người thu nhập thấp 33 1.5.2.Kinh nghiệm thực sách nhà thu nhập thấp Tỉnh Đà Nẵng 34 1.5.3.Kinh nghiệm thực sách nhà thu nhập thấp Tỉnh Hưng Yên 35 1.5.4.Kinh nghiệm thực sách nhà cho người thu nhập thấp tỉnh Quảng Ninh 36 1.6 Những học rút để giải vấn đề nhà cho người thu nhập thấp 37 Tiểu kết chương 38 Chương 2…………………………………………………………… .………………47 THẤP TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 40 2.1 Những đặc điểm kinh tế, xã hội có ảnh hưởng đến nhà cho người thu nhập thấp địa bàn thành phố Hà Nội 40 2.2 Đánh giá thực sách giải pháp công cụ cho người thu nhập thấp Thành phố Hà Nội 44 i thu nhập thấp 53 thấp 53 thấp 57 thấp 64 66 nhập thấp 67 69 người thu nhập thấp 71 2.4 Kết thực sách nhà cho người thu nhập thấp 72 thấp Thành phố Hà Nội 76 Tiểu kết chương 78 Chương 79 THU NHẬP THẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 79 thành phố Hà Nội 79 3.1.1 Mục tiêu thực sách nhà cho người thu nhập thấp nước ta 79 3.1.2 Mục tiêu thực sách nhà cho người thu nhập thấp Hà Nội .80 82 Tiểu kết chương 91 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần dây, nguồn dân cư lao động từ tỉnh thành tập trung sống, học tập làm việc Thành phố Hà Nội ngày đông số ngày tăng cao Mức độ gia tăng dân số nhanh, việc gia tăng dân số học khiến Thủ đô phải chịu áp lực lớn chỗ ở, điều kiện học tập, y tế, việc làm, môi trường Điều phần ảnh hưởng đến chất lượng sống giao thơng thị Thủ Để có nhà Thủ đô Hà Nội điều vô khó khăn người có thu nhập từ tiền lương, tiền làm cơng Số tiền ỏi họ kiếm đủ trang trải sống hàng ngày tích lũy chút khơng thể dư dả để mua nhà Nhận thấy tầm quan trọng tính cấp thiết vấn đề thừa người thiếu đất thiếu nhà Thành phố Hà Nội năm gần đây, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều sách thơng qua hình thức: Luật, Nghị quyết, Thơng tư, chương trình liên quan đến vấn đề Nhà nhằm tìm giải pháp tháo gỡ việc gia tăng dân số nhanh khu vực đô thị, giảm thiểu nạn thiếu nhà ở, đảm bảo đời sống cho người lao động sinh sống, học tập làm việc khu vực thị nước nói chung có Thủ Hà Nội nói riêng Thành phố Hà Nội địa phương nước xây dựng thực Chương trình phát triển nhà Thành phố để giải vấn đề cho đối tượng dân cư địa bàn Thời gian qua, công tác phát triển nhà Thành phố có bước tiến vượt bậc vững chắc, tạo lập nhiều quỹ nhà để giải cho nhu cầu xúc nhà Thành phố, nhà cho đối tượng di dân, giải phóng mặt Nhà nước lấy làm dự án, người nghèo, người thu nhập thấp với chế, sách đa dạng, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế Thành phố Năm 2005, Quốc hội thông qua Luật Nhà Luật Nhà bổ sung, sửa đổi năm 2014 Trên sở quy định Luật, Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển nhà Quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ có nêu rõ quan điểm: “Có chỗ thích hợp an toàn quyền bản, điều kiện cần thiết để phát triển người cách toàn diện, đồng thời nhân tố định để phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp phát triển đất nước Phát triển nhà trách nhiệm Nhà nước, xã hội người dân” đề cập đến “Phát triển nhà nội dung quan trọng sách phát triển kinh tế - xã hội; Nhà nước ban hành sách thúc đẩy thị trường nhà phát triển, đồng thời có sách để hỗ trợ nhà cho người thu nhập thấp nhằm góp phần ổn định trị, bảo đảm an sinh xã hội phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh đại” để từ đó:“Giải nhà cho người thu nhập thấp khu vực thị theo hướng ban hành chế, sách ưu đãi để khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng nhà thu nhập thấp để bán, cho thuê, thuê mua” theo phương thức xã hội hóa Kể từ Quyết định số 2127/QĐ-TTg thực thi, phần giải nhu cầu nhà cho người dân lao động ngoại tỉnh khu vực đô thị địa bàn nước Tuy nhiên, q trình thực sách gặp nhiều bất cập khó khăn, gây khơng vướng mắc cho người dân làm thủ tục đăng ký mua nhà máy quản lý thực sách Cụ thể: Với mức chi phí bình qn để mua nhà thị có mức giá dao động khoảng từ 12 triệu đồng/m2 đến 15 triệu đồng/m2, có diện tích từ 40 – 50m2 cho gia đình người dân phải bỏ mức vốn từ 500 đến 700 triệu đồng So với mức thu nhập làm công ăn lương chưa đảm bảo mức sống sinh hoạt tối thiểu, chưa nói đến việc tích lũy việc người thu nhập thấp có hộ để việc khó khăn Việc xét duyệt đối tượng đủ điều kiện hưởng sách phải thơng qua nhiều thủ tục hành rườm rà phức tạp Giá nhà cao so với thu nhập người dân lao động Nhiều doanh nghiệp né tránh, ngại đầu tư vào công trình nhà dành cho người thu nhập thấp lợi nhuận thấp, chế sách ưu đãi đầu tư người mua doanh nghiệp chưa tương xứng, số lượng dự án khơng nhiều phụ thuộc vào quỹ đất địa bàn khu vực đô thị Quan điểm nhận định Người lao động thu nhập thấp quan hành thực sách thiếu đồng Theo Thơng tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18 tháng 11 năm 2014 Bộ Xây dựng có nêu: “Người lao động có thu nhập thấp người làm việc quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế lao động tự khu vực đô thị có mức thu nhập khơng phải đóng thuế thu nhập cá nhân, theo quy định pháp luật thuế thu nhập cá nhân” theo nội dung công văn tổng thu nhập người có thu nhập thấp phải mức khơng phải đóng thuế thu nhập cá nhân Tuy nhiên, đại diện phía Ngân hàng lại cho người có tổng thu nhập mức thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân không đủ điều kiện chứng minh khả tài để trả nợ vay tham gia gói tín dụng ưu đãi Trong năm gần việc thực sách nhà cho người thu nhập thấp triển khai thực hiện, bước đầu có kết định Tuy nhiên theo thực tế đặt ra, sách đưa vào vận dụng chưa đáp ứng nhu cầu mong mỏi đại đa số người dân có thu nhập thấp bởi: sách khó tiếp cận, nhiều thủ tục mang tính đối phó, người có thu nhập cao mua nhà dành cho người thu nhập thấp ngược lại người có thu nhập thấp lại khó tiếp cận mua nhà điều gây bất cập xã hội Bên cạnh lãi suất vay ưu đãi cao, điều gây khó khăn lớn cho thủ tục vay mua người thu nhập thấp việc giải ngân khoản vay dở dang lãi xuất chuyển sang tính mức thương mại, người dân phải xoay sở tài để hoàn tất khoản vay cộng lãi Thứ việc triển khai thực thi sách thiếu đồng bộ, bất cập công tác quản lý Bên cạnh nhà đầu tư xây dựng nhà cho người thu nhập thấp không mặn mà dự án nhà thu nhập thấp chế ưu đãi thuế, đất đai, thủ tục đầu tư chưa thực tiễn Nhận thấy tồn tại, hạn chế việc thực sách nhà cho người thu nhập thấp lý em xin lựa chọn đề tài luận văn “Thực sách nhà cho ngƣời thu nhập thấp địa bàn Thành phố Hà Nội” nhằm làm rõ vấn đề lý luận thực sách nhà cho người thu nhập thấp Thực trạng việc thực sách nhà cho người thu nhập thấp qua nghiên cứu trường hợp Thành phố Hà Nội giải đến đâu, vướng mắc khó khăn tồn đọng để từ đưa giải pháp tăng cường thực sách nhằm mang lại hiệu tối ưu cho việc thực sách năm tới Để đẩy mạnh phát triển nhà thu nhập thấp đáp ứng yêu cầu hàng triệu người lao động thu nhập thấp khu vực thị nước nói chung Thủ Hà Nội nói riêng, cần có chế sách ổn định, lâu dài, bước triển khai thực giải pháp cách đồng bộ, quán, hiệu Giảm thiểu việc tăng dân số nhanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm tới cần xem xét cách nghiêm túc vấn đề tồn cần có giải pháp tháo gỡ để đảm bảo người thu nhập thấp có nhà ở, doanh nghiệp tích cực phối hợp với sách đầu tư xây dựng, chế sách hồn thiện đảm bảo phù hợp, đáp ứng nguyện vọng người dân, giúp cho kinh tế Thành phố ổn định phát triển Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Thực sách nhà cho người thu nhập thấp vấn đề Đảng, Nhà nước xã hội quan tâm để kiện toàn vấn đề an sinh xã hội giai đoạn năm Để thực nhiệm vụ đó, cần có phối hợp từ nhiều phía bao gồm: Nhà nước, cộng đồng xã hội người dân có thu nhập thấp để từ tìm giải pháp tối ưu khắc phục hạn chế, yếu + Nguồn vốn ngân sách thực hiện: Vốn đầu tư từ ngân sách Thành phố để đầu tư xây dựng nhà xã hội khoảng 6.968,2 tỷ đồng (chiếm 1,69% tổng vốn đầu tư xây dựng đến năm 2020) Tiếp tục khuyến khích, huy động nguồn vốn ngồi xã hội (ngoài ngân sách) để đầu tư phát triển nhà cho người thu nhập thâp + Định hướng đến năm 2030 Tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, thỏa mãn nhu cầu nhà cho đối tượng.Thành phố đề xuất chế, sách phát triển nhà xanh sạch, đại, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thành phố - Diện tích nhà bình qn tồn thành phố 31,5m 2/người (diện tích nhà tối thiểu 12,6 m2/người), khu vực thị 33,8 m2/người, khu vực nông thôn 27,1 m2/người; tiếp tục thực cải tạo, chỉnh trang nhà có - Nâng tỷ lệ nhà kiên cố tồn thành phố lên thành 93,2% - Tỷ lệ nhà chung cư dự án phát triển nhà đô thị đạt 90%; tỷ lệ nhà cho thuê dự án nhà xã hội đạt 30% - Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương khoảng 9.505,8 tỷ đồng (chiếm 1,12% tổng vốn đầu tư xây dựng đến năm 2030); - Quỹ đất đô thị nông thôn tăng thêm 5.534,2 3.2 nhập thấp Vấn đề giải nhà cho người thu nhập thấp vừa mang tính trước mắt vừa mang tính lâu dài ảnh hưởng tới phát triển bền vững Thành phố Giải vấn đề nhà cho người thu nhập thấp trách nhiệm cấp, ngành, tổ chức cá nhân toàn thành phố lãnh đạo thống Đảng Chính quyền Thành phố Mặc dù q trình triển khai thực sách nhà cho người thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn, bất cập nhiên việc ban hành sách nhà cho người thu nhập thấp lại sách đơng đảo cộng đồng xã hội quan tâm đánh giá cao Tuy 82 nhiên việc giải vấn đề nhà cho người thu nhập thấp cần có lộ trình cụ thể, khơng thể sớm chiều giải xong cần xác định cụ thể đối tượng thụ hưởng sách phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn Nhà nước ban hành Hà Nội cần có giải pháp cụ thể: Giải pháp 1: Lập quỹ đất, quy hoạch kiến trúc đô thị đánh giá quy mô đầu tư dự án trước triển khai Thực sách nhà cho người thu nhập thấp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa bàn thành phố theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Bởi có kế hoạch xây dựng sách cần chuẩn bị phương án quy hoạch, tạo lập quỹ đất hợp lý - Bố trí quỹ đất: Ngồi quy định dự án thương mại phải dành 20% (hoặc 25%) diện tích đất ở, 20% (hoặc 25%) diện tích sàn nhà để xây dựng nhà cho người thu nhập thấp với số lượng di dân từ tỉnh thành tập trung vào Thành phố ngày tăng, nhu cầu nhà cho người thu nhập thấp ngày lớn 25% quỹ đất xây nhà cho người thu nhập thấp khó đáp ứng đủ nhu cầu thị trường Điều cần Thành phố Hà Nội thực nghiêm minh quy định pháp luật để phát triển, dự trữ quỹ đất, có kế hoạch sử dụng đất, phân bổ đất xây dựng hợp lý thành phố Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát việc sử dụng quỹ đất vào dự án nhà cho người thu nhập thấp cần có lộ trình quản lý để việc sử dụng quỹ đất hiệu Kiên thu hồi dừng dự án chậm triển khai, trích nguồn quỹ đất khơng đủ - Quy hoạch đô thị: Để đẩy mạnh phát triển nhà cho người thu nhập thấp địa bàn, Hà Nội đồng thời triển khai nhiều giải pháp đồng liên quan đến quy hoạch Ngoài vấn đề quy hoạch sở hạ tầng cho khu nhà cho người thu nhập thấp việc quy hoạch nâng phân cấp cải tạo môi trường sống khu nhà người thu nhập thấp sử dụng cần quan tâm 83 Bên cạnh việc tập trung đầu tư quy hoạch nhà cho người thu nhập thấp đối tượng di dân giải phóng mặt Nhà nước lấy đất làm việc kháccũng cần quan tâm Tuy nhiên, với đối tượng mức đầu tư không cao, cần đảm bảo trả đủ số nhà cho số di dân Nghiên cứu thiết kế mẫu nhà cho người thu nhập thấp với nhiều hình thức đa dạng dễ áp dụng cho nhiều khu nhà khác cho nhiều đối tượng khác Áp dụng công nghệ xây dựng tiên tiến nước Thế giới nhằm tiết kiệm thời gian xây dựng đảm bảo chất lượng nhà, phù hợp với nhà dành cho người thu nhập thấp Hiện thị trường Việt Nam có hai đơn vị tiên phong đầu việc cải tiến vấn đề xây dựng đại vật liệu xây dựng “xanh” là: Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Mai Công ty CP Đầu tư Sông Đà Việt Đức.Với việc áp dụng công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế (công nghệ PC) công nghệ sản xuất thường Acotex Tốc độ thi công xây dựng nhanh gấp lần so với xây gạch truyền thống gấp lần so với tường gạch bê tông Rút ngắn thời gian thi cơng, tiết kiệm chi phí nhân cơng, đảm bảo tiến độ xây dựng dự án đề - Đánh giá quy mô đầu tư: Cần khảo sát, đánh giá thực tiễn địa bàn nơi có kế hoạch triển khai dự án để có nhìn tổng thể từ đánh giá cấu trạng sử dụng đất, mức độ đầu tư, công suất thiết kế, diện tích đất, mặt dự kiến sử dụng, quy mô kiến trúc xây dựng để phù hợp với nhu cầu đối tượng người thu nhập thấp Nhà cho người thu nhập thấp cần đảm bảo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật nhà hành Nhà nước sở hạ tầng (đường điện, nước sinh hoạt, khu thu gom rác thải tránh gây ô nhiễm, thông tin liên lạc, khu tiện ích khác thị cảnh quan); Đảm bảo dịch vụ thiết yếu (trường học, bệnh viện, chợ, giao thơng lại…) quy hoạch bố trí hợp lý, tránh việc đầu tư xa trung tâm, người 84 thu nhập thấp vốn khơng có điều kiện tiếp xúc lại khó khăn giao thương mua nhà Phát triển đa dạng loại diện tích nhà, mức độ tiện nghi để người thu nhập thấp có nhiều lựa chọn phù hợp với điều kiện thu nhập tầng lớp dân cư Bên cạnh việc xem xét quy mô đầu tư việc lựa chọn địa điểm đầu tư vô quan trọng địa điểm dự án đáp ứng nhu cầu tương lai khả kết nối với địa bàn dự án lân cận, thuận tiện cho người dân lại, giao thông chung chuyển giao thương, dịch vụ tiện ích khơng q xa trung tâm thành phố điểm mấu chốt thu hút sức mua người thu nhập thấp Giải pháp 2: Hỗ trợ tài gia tăng vốn Qũy tiết kiệm nhà Vốn vay đầu tư: Đổi chế cho vay mua nhà, Qũy Đầu tư phát triển nhà thành phố, Ngân hàng sách xã hội phụ trách việc cho vay nhà cho người thu nhập thấp cần Ngân hàng thương mại có cổ phần Nhà nước tham gia để lượng người thu nhập thấp không bị tập trung đông vào Ngân hàng, thứ thúc đẩy khả dàn vốn vay Ngân hàng với nhau, tỷ lệ lãi suất cho vay có tính cạnh tranh ưu đãi năm mức lãi vay 0%, ân hạn nợ gốc từ 12 tháng đến 24 tháng nhằm kích cầu vay - Đối với chủ đầu tư: cần tạo chế ưu đãi nguồn vốn vay đầu tư xây dựng với mức lãi suất phù hợp, thủ tục đơn giản, linh hoạt, đảm bảo khả khoản với mục đích giúp chủ đầu tư đảm bảo tiến độ xây dựng việc hạ giá thành bán hộ - Đối với người thu nhập thấp: ưu đãi mức lãi suất mức vay tối đa tăng từ 70% lên đến 80%, nguồn vốn tự có giảm từ 30% xuống 20%, gia tăng thời hạn vay từ 10 – 15 năm lên đến 20 năm Thủ tục vay đơn giản, linh hoạt Xem xét mức lãi xuất – năm đầu mức 0% ân hạn nợ gốc 12 tháng để người thu nhập thấp linh động nguồn vốn tự có chủ động tài trả nợ mua nhà 85 Vốn huy động ngồi: Thành phố cần khuyến khích thành phần kinh tế tham giá đầu tư phát triển nhà ở, đồng thời tạo chế cho doanh nghiệp huy động cách hợp lý nguồn từ người dân, tạo nhiều quỹ tín dụng khác Gia tăng vốn Qũy tiết kiệm nhà ở: Khuyến khích, huy động việc tham gia quỹ nhằm gia tăng vốn quỹ tạo khoản vốn lớn, đảm bảo thời gian cho vay lâu dài, phục vụ cho người thu nhập thấp tiếp cận vốn vay mua nhà đồng thời giúp doanh nghiệp vay để đầu tư xây dựng nhà phục vụ người thu nhập thấp Việc điều tiết nguồn vốn vay đầu tư mức lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến giá thành bán hộ Giá thành nhà giảm hợp lý: Cần có khảo sát lên phương án tính tốn kỹ lưỡng giá thành bán nhà để đảm bảo không cao, phù hợp với mức thu nhập người thu nhập thấp mua nhà Cần triển khai chế sách cho doanh nghiệp đầu tư dự án để khoản chi phí đầu tư khơng bị đưa vào giá bán sản phẩm dẫn đến giá nhà cao, người thu nhập thấp khó tiếp cận mua nhà Giải pháp 3: Xác minh đối tượng hưởng sách thơng qua kênh hai chiều minh bạch Việc kiểm soát đánh giá đối tượng đủ điều kiện hưởng sách có kẽ hở để đối tượng đầu lách luật mua nhà thu nhập thấp Vì cần có chế tài xử lý nghiêm cho vụ Có thể sử dụng cách đối chiếu chéo thông tin hai chiều hệ thống điện tử nơi cư trú trước người thu nhập thấp nơi tạm trú để có sở đánh giá sát đối tượng Đảm bảo hộ gia đình, cá nhân giải hỗ trợ nhà thu nhập thấp lần theo quy định tuyệt đối trùng lặp giải đối tượng gia đình giải đối tượng cá nhân hai lần Xây dựng hệ thống kiểm soát nội nhằm đảm bảo việc sát hạch đối tượng hưởng sách theo quy định pháp luật Nhà nước 86 Hà Nội thành phố thu hút lượng lao động lớn từ tỉnh thành nước tập trung Vì vấn đề nhà ln nỗi lo tồn thành phố Tuy nhiên, bên cạnh nỗi lo thành phố lại thu hút lượng lớn người dân lao động tỉnh, tạo nguồn lực lao động dồi dào, vận dụng vào phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Cần minh bạch đánh giá đối tượng sách tổ chức triển khai dự án để người thu nhập thấp cảm thấy an tâm quyền lợi họ bảo đảm Giải pháp 4: Cơ chế ưu đãi đảm bảo quỹ đất, ứng vốn, giảm lãi suất vay thu hút Nhà đầu tư Việc hình thành đầu tư dự án nhà cho người thu nhập thấp giúp thành phố thu hút lượng lớn Nhà đầu tư với khả huy động vốn thành phần kinh tế tham gia đầu tư Thành phố có chế ưu đãi nhà đầu tư: miễn tiền thuê đất, tiền giải phóng mặt bằng, áp dụng thuế suất ưu đãi thuế giá trị gia tăng – thuế thu nhập, ưu đãi vốn vay huy động đầu tư với mức lãi suất thấp, thủ tục thẩm định thiết kế sở miễn, cho phép chủ dự án cân đối tài thông qua việc sử dụng quỹ đất mức 20% để đầu tư hạ tầng vừa phục vụ nhu cầu nhà cho người thu nhập thấp vừa phát triển kinh doanh thương mại bù đắp khoản chi phí đầu tư khác Các chế thể văn nhà đầu tư cần thành phố cho triển khai áp dụng chế ưu đãi nhằm tạo động lực, niềm tin khuyến khích đầu tư Cần thành phố bố trí quỹ đất sạch, mở rộng quỹ đất vượt mức quy định nguồn vốn vay đầu tư, có có khả thu hút nhà đầu tư đầu tư vào dự án nhà cho người thu nhập thấp địa bàn thành phô Hà Nội tương lai Giải pháp 5: Đồng đầu tư xây dựng nhằm khuyến khích nhà đầu tư thu hút người thu nhập thấp mua nhà Đầu tư dự án nhà cho người thu nhập thấp không quan tâm đến vấn đề gia tăng số lượng nhà mà bên cạnh cần thành phố Hà Nội quan tâm 87 đến việc đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật tiện ích kèm đánh dấu phần quan trọng không nhỏ định mua nhà người thu nhập thấp Nếu dự án nhà cho người thu nhập thấp hình thành thiếu tiện ích liên quan đến hệ thống sở hạ tầng kỹ thuật như: giao thông, điện, nước, hệ thống thông tin liên lạc, cảnh quan xanh, hệ thống gom rác, thoát nước thải khó có sức hút người thu nhập thấp mua dù giá bán có thấp Cần thành phố triển khai đồng hạng mục triển khai xây dựng dự án nhà cho người thu nhập thấp Dù nhà dành cho người thu nhập thấp chất lượng tiện ích chung cần đảm bảo dự án nhà thương mai, khơng có phân biệt đối tượng, giá bán để thiếu đầu tư Các dự án nhà cho người thu nhập thấp triển khai cần có khảo sát, đánh giá quy hoạch hợp lý Nên lựa chọn đầu tư triển khai dự án nhà cho người thu nhập thấp đan xen số dự án nhà thương mại, dự án trước hình thành có đầy đủ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu việc phải đầu tư tiếp tiết kiệm thời gian hoàn thành đảm bảo dự án có đủ tiêu chí kèm đưa vào sử dụng Giải pháp 6: Kêu gọi dự án nhà thương mại, nhà sinh viên chuyển đổi sang mơ hình dự án nhà cho người thu nhập thấp Cần thành phố có sách, chế ưu đãi nhằm khuyến khích việc chuyển đổi, tính đến chế cho hình thức thành phố chưa “mở” Có thể bù đắp cho dự án nhà thương mại đồng ý chuyển đổi sang nhà cho người thu nhập thấp khoản thuế thuê đất, khoản chi phí lớn q trình triên khai dự án Nếu dự án thương mại đồng ý chuyển đổi sang dự án nhà cho người thu nhập thấp cần có chế hồn thuế đất nào? hình thức hồn thuế bù trừ vào khoản thuế doanh thu hoạt động kê khai 88 Việc kêu gọi chuyển đổi dự án nhà thương mại sang nhà cho người thu nhập thấp thành công giúp Thành phố Hà Nội tiết kiệm thời gian đầu tư triển khai dự án nhà cho người thu nhập thấp, toán quỹ đất tiết giảm, nhân lực - vật lực đầu tư dự án hạn chế Dự án thương mại hình thành đồng sở hạ tầng kỹ thuật, thu hút người thu nhập thấp mua nhà Giải pháp 7: Cải cách thủ tục hành Thành phố cần cải cách thủ tục hành để tiết giảm thủ tục thời gian, hạn chế phiền khó khăn cho người dân, doanh nghiệp Tập trung thủ tục phận cửa Sở Xây dựng thành phố để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải đến nhiều nơi, rút ngắn thời gian trình duyệt Cần quy định thời gian cụ thể cho việc thẩm định hồ sơ xét duyệt để đảm bảo doanh nghiệp triển khai dự án tiến độ Cải tiến quy trình thẩm định hồ sơ, công khai đấu giá, đấu thầu quỹ đất triển khai dự án nhà cho người thu nhập thấp cách minh bạch Giải pháp 8: Tăng cường cơng tác tổ chức thực sách, quản lý sách đánh giá sau thực sách Thủ tục hành cần đơn giản, tiết giảm số thủ tục rườm rà trước để người thu nhập thấp tiếp cận sách Cần có kiểm sốt chặt chẽ quan chức triển khai thực sách, tránh tượng nhiều đối tượng bỏ vốn đầu mua nhà dành cho người thu nhập thấp sau bán lại với giá trị gấp hai gấp ba lần Nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân công tác quản lý để từ cán phải tự chịu trách nhiệm phạm vi thẩm quyền giao Tăng cường đối thoại quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc xây dựng, ban hành thực thi sách với người dân để có đánh giá thực tiễn 89 Đối với Chủ dự án, thực đầu tư xây dựng không đảm bảo tiến độ cần có chế tài xử phạt nghiêm để đảm bảo tính cơng so với chế ưu đãi mà Chủ dự án nhận đảm nhận thực đầu tư xây dựng Cần tổ chức đội ngũ cán chuyên làm công tác đánh giá sau thực sách thấy sách thực có theo định hướng, mục tiêu, kế hoạch đề hay không có nhìn thực tế sách vào sốngđể điều chỉnh phù hợp, đáp ứng ý nguyện người thu nhập thấp 90 Tiểu kết chƣơng Thực sách nhà cho người thu nhập thấp địa bàn Thành phố Hà Nội cần thiết nhằm đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội toàn Thành phố Sau nhiều năm triển khai thực sách, khơng riêng Hà Nội mà khắp tỉnh thành địa phương nước đồng loạt triển khai Chính sách đời thúc đẩy góp phần ổn định an cư cho người thu nhập thấp Ngoài mục tiêu đạt được, Hà Nội phấn đấu năm đến 2020, định hướng 2030 nhà thu nhập thấp địa bàn giải triệt để vấn nạn nhà thiếu người dân, lượng người dân có thu nhập thấp chiếm số đơng Quy hoạch dự án, xác định quỹ đất để phát triển nhà cho người thu nhập thấp xác định đối tượng, điều kiện mua cần niêm yết công khai minh bạch, tạo niềm tin cho người dân Bên cạnh đó, phát triển đa dạng loai nhà với diện tích, mức độ tiện nghi khách để phục vụ cho nhiều đối tượng có nhu cầu khác Khi đưa giải pháp tăng cường thiện sách nhà cho người thu nhập thấp có vận dụng nghiên cứu nhiều phương diện khác để nhằm tìm giải pháp tối ưu, phù hợpvới xu nhà thu nhập thấp nhằm đóng góp vào việc giải bất cập sách 91 KẾT LUẬN Thực sách nhà cho người thu nhập thấp coi nội dung quan trọng sách phát triển kinh tế - xã hội Quốc gia.Việc tạo lập chỗ thích hợp, an toàn nhu cầu thiết yếu bậc nhất, quyền người điều kiện tiên để phát triển nguồn nhân lực Quốc Gia Cho đến nay, việc triển khai thực chương trình nhà xã hội nước trải qua 12 năm Trong q trình triển khai loại hình nhà đặc biệt này, Chính phủ địa phương có Thủ Hà Nội phần giải nạn thiếu nhà ở, góp phần ổn định an sinh xã hội Triển khai thực sách nhà cho người thunhập thấp toàn thể xã hội quan tâm đánh giá cao Việc xây dựng loại hình nhà ln đảm bảo phù hợp với đông đảo đối tượng lao động thu nhập thấp tập trung ngày nhiều Thủ đô vấn đề cấp thiết, đặc biệt điều kiện nay, phát triển cho người thu nhập thấp ưu tiên sách phát triển nhà tồn Thành phố Một số điều tổng hợp trình nghiên cứu đề tài: Thứ nhất: Nhu cầu nhà địa bàn thành phố Hà Nội ngày nhiều, nên cần có sách liên quan đến lĩnh vực Nhà ở, nhà cho người thu nhập thấp cần đặt lên hàng đầu hàng năm Hà Nội đón nhận hàng triệu người đổ tìm kiếm việc làm, sinh sống, học tập làm cho quỹ đất thành phố lại eo hẹp, vấn đề nhà chưa trở nên thiết Chính điều khiến cho thành phố tâm thực sách nhà cho người thu nhập thấp việc đầu tư mạnh mẽ cho việc phát triển nhà ở, thực nhiều sách ưu đãi để sách đạt hiệu cao Thứ hai: Vấn đề quỹ đất dành cho dự án nhà cho người thu nhập thấp cần thành phố định rõ vấn đề quy hoạch đô thị Tỷ lệ ưu tiên phục vụ cho dự án nhà thu nhập thấp thành phố để 25% số 92 so với lượng người nhập cư tập trung vào thành phố tăng Vì đồi hỏi thành phố cần tăng lượng đất cho dự án phục vụ đối tượng Thứ ba: Vai trò tín dụng ngân hàng việc phát triển nhà thu nhập thấp chưa đánh giá cao Sau kết thúc gói vay 30.000 tỷ đồng người dân Ngân hàng sách xã hội hỗ trợ vay vốn với điều kiện người thu nhập thấp mua nhà phải có 30% vốn tự có nộp làm thủ tục vay, điều tạo khó khăn lớn cho việc xoay sở tài Thứ tư: Cơng tác thực sách chưa triệt để Việc quản lý, đánh giá đối tượng hưởng sách bng lỏng, tạo nhiều kẽ hở cho đối tượng có điều kiện lách luật để mua nhà thu nhập thấp Trong tương lai để thực sách nhà cho người thu nhập thấp địa bàn thành phố Hà Nội đạt hiệu quả, cần: Thành phố phải có đạo thống nhất, chặt chẽ tổ chức đủ mạnh, huy động tham gia thành phần kinh tế với co chế sách phù hợp, linh hoạt theo phương châm Nhà nước Nhân dân làm để huy động nguồn lực xã hội tham gia thực sách Về sách, cần có điều chỉnh hợp lý để vận dụng vào thực tiễn, đáp ứng ý nguyện người có thu nhập thấp thúc đẩy việc phát triển nhà cho người thu nhập thấp, góp phần cải thiện mơi trường sống người dân địa bàn Thành phố 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phạm Kiên Cường (2015), Chính sách nhà cho người lao động khu công nghiệp, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội Nguyễn Hữu Hải (2008), Hoạch định Phân tích sách cơng, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Hữu Hải (2013), Đại cương sách cơng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đỗ Phú Hải (2014), Quá trình xây dựng sách cơng nước phát triển, Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ Đỗ Phú Hải (2015), Những vấn đề lý luận thực tiễn lực xây dựng thực sách công, Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ Đặng Thị Hằng (2013), Giải pháp tài phát triển nhà cho người thu nhập thấp Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Phí Thị Thu Hương (2008), Nhà cho người có thu nhập thấp - Một thị trường cần thiết đầy tiềm năng, Tạp chí kinh tế dự báo, Số tổng quan kinh tế - xã hội Việt Nam Tháng Ngọc Long (2013), Bộ Xây dựng Đà nẵng ký kết Chương trình phối hợp hành động triển khai thực Chiến lược phát triển nhà đến 2020, tầm nhìn đến 2030, Đồng hành doanh nghiệp, < http://www.ictdanang.vn/chitiet?articleId=19963> Luật nhà ngày 29/11/2005 Quốc Hội ban hành 10 Luật nhà sửa đổi ngày 25/11/2014 Quốc Hội ban hành 11 Luật đất đai ngày 29/11/2013 Quốc Hội ban hành 12 Luật xây dựng 18/06/2014 Quốc Hội ban hành 13 Luật kinh doanh bất động sản 29/06/2006 Quốc Hội ban hành 14 Vũ Thị Minh (2015), Những bất cập sách nhà cho người thu nhập thấp thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sĩ, Chuyên ngành Khoa học Quản lý khoa học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn 15 Ngô Lê Minh (2016), Vấn đề nhà xã hội Việt Nam, Tạp chí kiến trúc 16 Nhóm nghiên cứu Viện Nghiên cứu Kiến trúc, Nghiên cứu giải pháp đồng phát triển Nhà người thu nhập thấp đô thị Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học 17 Nhóm nghiên cứu Đại học xây dựng Hà nội (2016), Nghiên cứu giải pháp cơng nghệ nhằm tạo lập mơ hình phát triển nhà xã hội, Đề tài nghiên cứu khoa học 18 Nghị số 490/QĐ-TTg ngày 05/05/2008 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050 19 Nghị số 06/2013/NQ-HĐND ngày 03/7/2013 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội việc thơng qua Chương trình phát triển nhà Thành phố Hà Nội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 20 Nghị số 07/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 Hội Đồng nhân dân Thành phố Hà Nội sách ưu tiên đầu tư huy động nguồn lực đầu tư xây dựng khu đô thị, nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, đại thuận tiện, ngoại thành 21 Nghị số 17/2013/NQ-HĐND ngày 23/7/2013 Hội Đồng nhân dân Thành phố Hà Nội số biện pháp cải tạo, xây dựng chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp, cải tạo, khôi phục nhà cổ, biệt thự cũ 22 Nghị ố 6336/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2014 Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà Thành phố Hà Nội năm 2015 năm (giai đoạn 2016-2020) 23 Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính Phủ Phát triển Quản lý nhà xã hội 24 Huỳnh Nguyên Dạ Quyên (2011), Giải pháp phát triển nhà xã hội thành phố Đà Nẵng, Luận văn thạc sỹ, Chuyên ngành kinh tế phát triển, Trường Đại học Đà Nẵng 25 Quyết định 76/2004/QĐ-TTg ngày 06/05/2004 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng phát triển nhà đến năm 2020 26 Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 27 Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành số chế sách phát triển nhà cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị 28 Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 19/06/2014 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình phát triển Nhà Thành phố Hà Nội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 29 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 16/08/2010 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội việc ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua quản lý sử dụng nhà cho người thu nhập thấp khu vực đô thị 30 Nguyễn Đăng Sơn (2016), Các giải pháp chế sách nhà xã hội, nhà thu nhập thấp, Tạp chí kiến trúc 31 Văn Tất Thu (2014) , Năng lực thực sách cơng – vấn đề lý luận thực tiễn, Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ 32 Nguyễn Minh Thuyết (2012), Bài giảng Phân tích sách 33 Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 34 Thông tư số 10/2009/TT-BXD ngày 15/6/2009 Bộ Xây dựng việc Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà sinh viên, nhà công nhân khu công nghiệp nhà thu nhập thấp 35 Worldbank.org (2015), “Chìa khóa nhà giá hợp lý nhằm giải mục tiêu Việt Nam tăng suất tăng trưởng đô thị cho người”, Tiếng nƣớc 36 Michael Howlett and M Ramesh (1995), Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems, Oxford University Press, p.6 37 Considine (1994), Public policy A critical approach ... người thu nhập thấp Thành phố Hà Nội - Chương 3: Giải pháp tăng cường thực sách nhà cho người thu nhập thấp địa bàn Thành phố Hà Nội 10 Chƣơng NHÀ Ở CHO NGƢỜI THU NHẬP THẤP 1.1.Khái niệm nhà cho. .. sách nhà cho ngƣời thu nhập thấp địa bàn thành phố Hà Nội đóng góp phần giải pháp tăng cường thực sách nhà cho người thu nhập thấp, giúp sách vào thực tiễn đạt hiệu người thu nhập thấp có nhà. .. sách nhà cho người thu nhập thấp để từ kết đạt tồn cần giải nhà cho người thu nhập thấp địa bàn Thành phố Hà Nội + Đề xuất giải pháp tăng cường thực sách nhà cho người thu nhập thấp Hà Nội Đối
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố hà nội , Thực hiện chính sách nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn