Hãy làm rõ nội dung và tác động của chính sách tiền tệ trong việc thực hiện mục tiêu kinh tế vĩ mô ở việt nam hiện nay

8 59 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2019, 15:14

MỞ ĐẦU Chính sách tiền tệ sách kinh tế đề thực nhằm mục tiêu ổn định giá cả, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo công ăn việc làm xã hội quốc gia, tùy thuộc vòa phát triển nên kinh tếChính phủ nước thực sách tiền tệ cách khác nhằm phát huy hiệu quả, tránh tác động xấu từ kinh tế giới Việt Nam, bên cạnh sách tài khóa, Chính phủ thực sách tiền tệ phủ ưu tien thực giải pháp quan trọng phát huy hiệu Với ý nghĩa đó, gợi ý tổ môn, em xin chọn đề tài: “ Hãy làm nội dung tác động sách tiền tệ việc thực mục tiêu kinh tế Việt Nam nay” NỘI DUNG Chương 1: Những vấn đề lý luận sách tiền tệ 1.1 khái niệm sách tiền tệ Chính sách tiền tệ (monetary policy) Chính sách lưu thơng tiền tệ q trình quản lý cung tiền quan quản lý tiền tệ , thường hướng tới lãi suất mong muốn để đạt mục đích ổn định tăng trưởng kinh tế - kiềm chế lạm phát, trì ổn định tỷ giá hối đối, đạt tồn dụng lao động hay tăng trưởng kinh tế Chính sách lưu thông tiền tệ bao gồm việc thay đổi loại lãi suất định, trực tiếp hay gián tiếp thông qua nghiệp vụ thị trường mở; qui định mức dự trữ bắt buộc; trao đổi thị trường ngoại hối 1.2 mục tiêu sách tiền tệ Chính sách tiền tệ nhắm vào hai mục tiêu lãi suất lượng cung tiền Thông thường, thực đồng thời hai mục tiêu Chỉ để điều tiết chu kỳ kinh tế tình trạng bình thường, mục tiêu lãi suất lựa chọn Còn kinh tế q nóng hay kinh tế lạnh, sách tiền tệ nhằm vào mục tiêu trực tiếp hơn, lượng cung tiền thực chất sách tiền tệ nhằm cụ thể hóa biện pháp nhằm tác động vào mức cung tiền kinh tế, từ ảnh hưởng đến lãi xuất thị trường thơng qua vai trò lãi xuất, sách tiền tệ tác động vào tổng cầu sản lượng kinh tế, thúc đảy hoạt động kinh tế nhằm giải mục tiêu kinmh tế đề gắn với trừng thời kỳ, giai đoạn phát triển kinh tế 1.3 cơng cụ sách tiền tệ Gồm có cơng cụ sau: Cơng cụ tái cấp vốn: hình thức cấp tín dụng Ngân hàng Trung ương Ngân hàng thương mại Khi cấp khoản tín dụng cho Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Trung ương tăng lượng tiền cung ứng đồng thời tạo sở cho Ngân hàng thương mại tạo bút tệ khai thông khả tốn họ Cơng cụ tỷ lệ dự trữ bắt buộc: tỷ lệ số lượng phương tiện cần vơ hiệu hóa tổng số tiền gửi huy động, nhằm điều chỉnh khả toán (cho vay) Ngân hàng thương mại Công cụ nghiệp vụ thị trường mở: hoạt động Ngân hàng Trung ương mua bán giấy tờ có giá ngắn hạn thị trường tiền tệ, điều hòa cung cầu giấy tờ có giá, gây ảnh hưởng đến khối lượng dự trữ Ngân hàng thương mại, từ tác động đến khả cung ứng tín dụng Ngân hàng thương mại dẫn đến làm tăng hay giảm khối lượng tiền tệ Cơng cụ lãi suất tín dụng: xem công cụ gián tiếp thực sách tiền tệ thay đổi lãi suất không trực tiếp làm tăng thêm hay giảm bớt lượng tiền lưu thơng, mà làm kích thích hay kìm hãm sản xuất Nó công cụ lợi hại Cơ chế điều hành lãi suất hiểu tổng thể chủ trương sách giải pháp cụ thể Ngân hàng Trung ương nhằm điều tiết lãi suất thị trường tiền tệ, tín dụng thời kỳ định Cơng cụ hạn mức tín dụng: cơng cụ can thiệp trực tiếp mang tính hành Ngân hàng Trung ương để khống chế mức tăng khối lượng tín dụng tổ chức tín dụng Hạn mức tín dụng mức dư nợ tối đa mà Ngân hàng Trung ương buộc Ngân hàng thương mại phải chấp hành cấp tín dụng cho kinh tế Tỷ giá hối đoái:Tỷ giá hối đoái tương quan sức mua đồng nội tệ đồng ngoại tệ Nó vừa phản ánh sức mua đồng nội tệ, vừa biểu hiên quan hệ cung cầu ngoại hối Tỷ giá hối đối cơng cụ, đòn bẩy điều tiết cung cầu ngoại tệ, tác động mạnh đến xuất nhập hoạt động sản xuất kinh doanh nước Chính sách tỷ giá tác động cách nhạy bén đến tình hình sản xuất, xuất nhập hàng hóa, tình trạng tài chính, tiện tệ, cán cân toán quốc tế, thu hút vốn đầu tư, dự trữ đất nước Về thực chất tỷ giá cơng cụ sách tiền tệ tỷ giá không làm thay đổi lượng tiền tệ lưu thông Tuy nhiên nhiều nước, đặc biệt nước có kinh tế chuyển đổi coi tỷ giá cơng cụ hỗ trợ quan trọng cho sách tiền tệ 1.4 phân loại sách tiền tệ sách tiền tệ có loại: sách tiền tệ mở rộng chi9nhs sách tiền tệ thắt chặt tùy theo tình hình hoạt động nề kinh tế mục tiêu kinh tế đặt tronh thời kỳ phát triển nề kinh tế xã hội mà ngân sách trung ương thực hai sách Chính sahcs tiền tệ mở rộng việc ngana hàng trung ương mở mức cung tiền kinh tế, làm cho lãi xuất giảm xuống làm tăng tổng cầu, nhờ mà quy kinh tế mở rộng, thu nhập tăng tỷ lệ thất nghiệp giảm Chính sách tiền tệ thắt chặt việc ngân hang ftrung ương tác động làm giảm mức cung tiền kinh tế, làm cho lãi xuất thị trường tăng lên, thu hẹp tổng cầu, làm cho mức giá chung giảm xuống Thơng thường sách tiền tệ thắt chặt áp dụng kinh tếmức tăng trưởng cao, kinh tế tình trạng q nóng, lạm phát có nguy bừng nổ, Trái lại sách tiền tệ mở rộng áp dụng kinh tế bị suy thoái có mức tăng trưởng thấp Chương 2: Nội dung tác động sách tiền tệ việc thực mục tiêu kinh tế Việt Nam 2.1 Nội dung sách tiền tệ Việt Nam Mặc dù khó khăn kinh tế giới năm 2011 lường trước, biến động năm nằm ngồi dự đốn Giá vàng giao động với biên độ mạnh chưa có liên tiếp lập đỉnh lịch sử; khủng hoảng nợ Hy lạp lan rộng sang nước Châu Âu, giá nguyên vật liệu (NVL) leo thang, đặc biệt giá dầu… Theo báo cáo triển vọng kinh tế giới tháng 9/2011 Ngân hàng giới, tăng trưởng kinh tế giới năm 2011 giảm sút, giá dầu tăng khoảng 30,6%, giá NVL phi dầu tăng 21,2% Giá tiêu dùng tăng cao, nước phát triển khoảng 2,6%, nước phát triển khoảng 7,5% (so với mức tương ứng 1,6% 6,1% năm 2010) Trong nước, đối mặt với bất ổn kinh tế thách thức lớn Ngoài tác động biến động kinh tế giới, khó khăn nước xuất phát từ yếu nội kinh tế Giá vàng nước vượt xa so với giá vàng giới Giá tăng cao, số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 11/2010 1,9% , 2% vượt lên 2% vào tháng 2, 3/2011 Trong bối cảnh vậy, sách tiền tệ (CSTT) thắt chặt áp dụng kể từ ngày 5/11/2010 tăng cường với Nghị 11 ngày 24/2/2011 Có thể nói, CSTT thắt chặt với giải pháp hành hỗ trợ lựa chọn hợp lý trước bất ổn gia tăng kinh tế Tính chung năm, tổng phương tiện toán (PTTT) dự kiến tăng 10%; Tăng trưởng tín dụng khoảng 12-13%, tín dụng sản xuất kinh doanh tăng 15%, tín dụng nơng nghiệp nơng thơn tăng 24%, có thời điểm 30%; Tín dụng xuất tăng 58%; ngược lại tín dụng chứng khoán bất động sản lại giảm mạnh Lạm phát, kiềm chế Kể từ tháng 8, CPI xuống 1%/tháng Các áp lực tỷ giá hạ nhiệt Khoảng cách tỷ giá thị trường tự tỷ giá thức thu hẹp, có thời điểm tỷ giá thị trường tự thấp tỷ giá thức Giá vàng nước kéo xuống gần với giá vàng giới có thời điểm giá vàng nước xuống thấp gía vàng giới qui đổi 2.2 Những tác động sách tiền tệ thắt chặt Tác động tới ngân hàng thương mại Trước hết, giá vàng, tỷ giá biến động mạnh, CPI tháng cuối năm 2010 đầu năm 2011 mức cao, tháng áp Tết Nguyên đán, cộng việc áp trần LS huy động VND 14%/năm, nên nguồn vốn vào hệ thống ngân hàng chững lại, chí giảm Tháng 1, nguồn vốn huy động hệ thống giảm gần 2,5% so với cuối năm 2010 Các tháng sau, nguồn vốn phục hồi, mức tăng thấp nhiều so với năm trước Nguồn vốn vào hệ thống tăng đáng kể Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực mua USD vào tháng năm Mặc dù vậy, tính đến cuối tháng 10, huy động hệ thống tăng 8,59% so với cuối năm 2010 (khoảng 40% mức tăng kỳ năm ngoái) Nguồn vốn vào hạn chế, đối lập với nhu cầu lớn NHTM, áp trần tín dụng mới, nghĩa vụ trả nợ tiền gửi nghĩa vụ thực cam kết giải ngân tín dụng từ trước lớn, nên khỏan NHTM tình trạng căng thẳng Cộng với việc theo đuổi CSTT thắt chặt, NHNN tăng LS thị trường mở, kéo theo việc tăng LS thị trường liên ngân hàng (LNH) (vào tháng 4, Lãi suất thị trường LNH kỳ hạn qua đêm lên tới 19 – 20%/năm, kỳ hạn tháng khoảng 22 – 23%/năm) việc qui định tỷ lệ huy động thị trường tối đa 20% huy động thị trường 1, nên lách trần LS huy động với sản phẩm huy động siêu ngắn bùng phát LS huy động NHTM đẩy lên từ tháng đầu năm Mức vượt trần phụ thuộc vào qui tiền gửi “nghệ thuật thương lượng” khách hàng, phổ biến lên khoảng – 5%/năm, tức 17 – 20%/năm, không phân biệt ngân hàng to nhỏ Bên cạnh đó, NHTM áp dụng hình thức khuyến khác tặng quà, rút thăm trúng thưởng Vấn đề trần LS NHNN thức qui định từ 3/3/2011(trước NHTM tự thỏa thuận), nên việc lách trần LS huy động gây méo đáng kể cơng tác hạch toán kế toán Nghiêm trọng văn hóa kinh doanh ngân hàng suy giảm tình trạng hai giá phổ biến, khách hàng đến ngân hàng giao dịch đương nhiên mặc LS, không quan tâm tới trần LS NHNN, bảng LS giao dịch ngân hàng Thứ hai, tăng tính bị động rủi ro khoản hoạt động ngân hàng: Không dừng lại đó, LS huy động khơng kỳ hạn đẩy lên tương ứng với LS có kỳ hạn Các sản phẩm tiền gửi kỳ hạn siêu ngắn NHTM nhanh chóng chào bán, nhằm đánh vào tâm lý khách hàng gửi tiền thời bão giá Các NHTM cho khách hàng rút tiền gửi linh hoạt tính LS theo kỳ hạn thực gửi (thực chất áp lãi tiền gửi có kỳ hạn khoản tiền gửi không kỳ hạn) Như vậy, khơng chi phí bị đội lên, NHTH tự đẩy họ vào điều kiện bất lợi, bị động, rủi ro Cộng với thực tế khoản tín dụng có kỳ hạn có tới 30 – 40% dư nợ tín dụng tín dụng trung dài hạn rủi ro khoản hệ thống tăng vọt Hệ dễ nhận thấy khó khăn khoản, NHTM nhỏ kể từ thời điểm NHNN cưỡng chế nghiêm ngặt trần LS huy động 14% từ tháng 9/2011 Việc hợp ngân hàng vừa qua cho thấy căng thẳng khoản hệ thống điều hạn chế khơng khả điều hành CSTT nói chung, chủ trương giảm LS nói riêng Tăng tín dụng so với cuối năm 2010 Nguồn: số liệu mạng rickstock Thứ ba, cân đối tiền tệ, khoản ngoại tệ căng thẳng áp lực tỷ giá: Huy động VND hạn chế thúc đẩy NHTM tìm kiếm nguồn thay Ngoại tệ lựa chọn đầu tiên, không nguồn ngoại tệ kinh tế dồi dào, mà lợi ích cao so với tín dụng VND tạo động lực mạnh mẽ hoạt động tín dụng ngoại tệ Tín dụng ngoại tệ tăng mạnh kể từ tháng đầu năm Mặc dù khoảng cách tốc độ tăng dư nợ ngoại tệ VND thu hẹp với hàng loạt sách hạn chế tín dụng ngoại tệ (tăng tỷ lệ DTBB tiền gửi ngoại tệ; áp tỷ lệ DTBB 1% tiền gửi ngoại tệ TCTD nước ngoài; thu hẹp đối tượng tín dụng ngoại tệ; ), năm, ước tín dụng ngoại tệ tăng tới 18,7%, gần gấp đôi tốc độ tăng dư nợ VND Do dư nợ huy động ngoại tệ tăng nhanh tháng đầu năm, nên việc áp trần LS huy động USD, thực qui định bán ngoại tệ tổ chức siết chặt quản lý ngoại hối, quản lý ổn định tỷ giá nên NHTM lại rơi vào tình trạng căng thẳng khoản ngoại tệ Các sản phẩm huy động ngoại tệ đa dạng lại xuất gây khó khăn cho cơng tác quản lý tỷ giá, quản lý ngoại hối quản lý vấn đề la hóa NHNN Thứ tư, dư nợ kinh tế thấp so với trần cho phép nợ xấu gia tăng: Dư nợ năm ước tăng 12 – 13%, thấp so với trần cho phép Lý từ hai phía Bản thân nhu cầu vay hạn chế LS cao, hạn chế lượng tiền kinh tế làm giảm mạnh sức mua nước Xuất tăng chủ yếu giá tăng kinh tế giới trì trệ so với năm 2010 Phía cung, số có khả cho vay bị giới hạn trần, số khác “room”, lại khơng có nguồn Bên cạnh đó, LS thị trường LNH cao khuyến khích NHTM cho vay NHTM, TCTD khác, thay cho vay kinh tế Hệ dư nợ năm tăng 12- 13%, nợ xấu gia tăng, mức 3,6-3,8% tổng dư nợ Các tác động tới kinh tế Không hệ thống ngân hàng, TCTD rơi vào tình trạng đứng ngồi khơng n, mà theo tính tốn sơ có tới hàng ngàn doanh nghiệp phải đóng cửa Tổng đầu tư xã hội chịu tác động nặng nề, đặc biệt đầu tư khu vực nhà nước Theo số liệu cuả Tổng cục Thống kê, tổng đầu tư xã hội năm 2011 tăng 5,7%, mức thấp năm qua, đặc biệt đầu tư nhà nước năm 2011 tăng 3,3%, vào khoảng 1/8 tốc độ tăng năm 2010 Tốc độ tăng đầu tư theo thành phần kinh tế Sức mua kinh tế Nguồn: Tổng cục Thống kê Sức mua nội địa giảm mạnh Tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá thực tế năm ước tăng 24,2% so với năm 2010 Nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng 4,7%, thấp nhiều so với mức tăng 14% năm 2010 11% năm 2009 2.3 giải pháp nhằm thực thiện sách tiền tệ thời gian tới Trước mắt, điều hành CSTT nên nhằm vào việc giảm LS, đảm bảo mức dư nợ cấu tăng trưởng hợp lý cho kinh tế Nếu xu hướng đầu tư tư nhân sức mua nội địa năm 2011 tiếp tục kéo sang năm 2012 trình cải cách kinh tế khó thành thực Vấn đề giảm LS cho vay nào; làm để có mức dư nợ hợp lý cấu tăng trưởng hỗ trợ trình cải cách bối cảnh kinh tế giới không thuận tiện? Vấn đề khoản NHTM hữu Các bất ổn giới nước thường trực LS khó giảm khơng có can thiệp hành (mặc dù số NHTM lớn giảm lãi suất cho vay theo chương trình cụ thể) Tuy nhiên, giảm trần LS huy động căng thẳng khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục, ngân hàng nhỏ Áp lực thị trường LNH lại hữu, áp lực LS thị trường LNH lại tăng cao, NHNN khó theo đuổi mục tiêu giảm LS cho vay nguồn vốn tín dụng kinh tế có nhiều hạn chế Bên cạnh đó, áp trần LS huy động, tác động tới LS cho vay khoảng cách xa Do vậy, phải tính đến giải pháp hành trực tiếp việc giảm LS cho vay Thứ hai, giải pháp xử lý tình trạng nguồn USD đất nước nằm rải rác hệ thống tiền tệ, ngân hàng, dẫn đến thâm hụt cán cân tổng thể thức nguồn vốn vào lớn thâm hụt tài khoản vãng lai, gây áp lực giả tạo lên tỷ giá, sách tín dụng ngoại tệ cần phải tiếp tục điều chỉnh theo hướng hạn chế khoảng cách lợi ích tín dụng ngoại tệ với tín dụng VND, xem hệ thống giải pháp xử lý vấn đề la hóa kinh tế Thứ ba, bên cạnh đó, CSTT nhằm vào việc lành mạnh hóa hệ thống NHTM, TCTD Đây vấn đề cốt lõi kinh tế nào, đặc biệt nước ta Vấn đề sáp nhập, hợp khía cạnh, chủ yếu tăng qui mơ, phạm vi, kèm với giảm chi phí, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, đối tượng khách hàng ngân hàng sau hợp Vấn đề cốt lõi nằm hệ thống quản trị NHTM Tăng cường quản trị NHTM theo tiêu chuẩn an toàn định hướng xác định thực sớm tốt Đi kèm với hệ thống chế tài đủ mạnh, hệ thống tra, kiểm tra, báo cáo có hiệu qủa, hiệu lực Vấn đề phân khúc thị trường hoạt động nhóm vấn đề cần phải xem xét, nhằm hạn chế cạnh tranh không lành mạnh tác động hệ thống, ngân hàng, khu vực có tác động dây chuyền nhanh, qui rộng lớn./ Đánh giá chung: bối cảnh kinh tế giới gặp nhiều khó khăn, song với tâm phủ, sách tiền tệ chặt chẽ thực góp phần quan trọng việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế KẾT BÀI Có thể nói sách tiền tệ tác động tới nề kinh tế vơ to lớn, sách tiền tệ không thực đắn phù hợp với điều kiện kinh tế nước ảnh hưởng không nhỏ tới nề kinh tế đất nước theo chiều hướng xấu ngược lại, sahcs tiền tệ thực phù hợp với phát triển kinh tế đất nước góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế mô, đưa kinh tế khỏi quỹ đạo khủng hoảng ... dụng kinh tế bị suy thối có mức tăng trưởng thấp Chương 2: Nội dung tác động sách tiền tệ việc thực mục tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam 2.1 Nội dung sách tiền tệ Việt Nam Mặc dù khó khăn kinh tế giới... trọng cho sách tiền tệ 1.4 phân loại sách tiền tệ sách tiền tệ có loại: sách tiền tệ mở rộng chi9nhs sách tiền tệ thắt chặt tùy theo tình hình hoạt động nề kinh tế mục tiêu kinh tế vĩ mô đặt tronh... trọng việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mơ KẾT BÀI Có thể nói sách tiền tệ tác động tới nề kinh tế vơ to lớn, sách tiền tệ khơng thực đắn phù hợp với điều kiện kinh tế nước ảnh hưởng khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hãy làm rõ nội dung và tác động của chính sách tiền tệ trong việc thực hiện mục tiêu kinh tế vĩ mô ở việt nam hiện nay , Hãy làm rõ nội dung và tác động của chính sách tiền tệ trong việc thực hiện mục tiêu kinh tế vĩ mô ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn