Đánh giá quá trình hoạt động của các Công ty chứng khoán ở Việt Nam những năm qua và định hướng phát triển trong thời gian tới

36 701 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2013, 16:45

Trong những năm gần đây với sự đổi mới trong quản lí kinh tế, thị trường chứng khoán đã ra đời và bước đầu đạt được những thành công nhất định. Góp phần làm nên thành công đó một yếu tố không thể thiếu là sự có mặt của chủ thê tham gia kinh doanh trên thị trường chứng khoán. Mục tiêu hình thành thị trường chứng khoán là thu hút vốn đầu tư dài hạn để phát triển kinh tế và tạo ra tính thanh khoản cho các loại chứng khoán. Do vậy, việc thúc đẩy thị trường chứng khoán hoạt động một cách có trật tự, công bằng và hiệu quả cần phải có sự ra đời và hoạt động của các Công ty chứng khoán.ở Việt Nam, hoạt động thị trường chứng khoán cũng như hoạt động của các Công ty chứng khoán tính đến nay đã tròn 3 năm. Một thời điểm thích hợp để chúng ta nhìn nhận những kết quả bước đầu đạt được so với mục tiêu đặt ra trong giai đoạn hoạt động ban đầu. Đồng thời rút ra những kinh nghiệm còn thiếu sót, yếu kém và đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán cho các bước tiếp theo trong thời gian tới.Để hiểu rõ hơn về các vấn đề trên, em đã đi sâu tìm hiểu hoạt động của thị trường chứng khoán và mạnh dạn lựa chọn đề tài: Đánh giá quá trình hoạt động của các Công ty chứng khoán ở Việt Nam những năm qua và định hướng phát triển trong thời gian tới. làm bài đề án môn học Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lời mở đầu Trong những năm gần đây với sự đổi mới trong quản lí kinh tế, thị trờng chứng khoán đã ra đời bớc đầu đạt đợc những thành công nhất định. Góp phần làm nên thành công đó một yếu tố không thể thiếu là sự có mặt của chủ thê tham gia kinh doanh trên thị tr- ờng chứng khoán. Mục tiêu hình thành thị trờng chứng khoán là thu hút vốn đầu t dài hạn để phát triển kinh tế tạo ra tính thanh khoản cho các loại chứng khoán. Do vậy, việc thúc đẩy thị tr- ờng chứng khoán hoạt động một cách có trật tự, công bằng hiệu quả cần phải có sự ra đời hoạt động của các Công ty chứng khoán. Việt Nam, hoạt động thị trờng chứng khoán cũng nh hoạt động của các Công ty chứng khoán tính đến nay đã tròn 3 năm. Một thời điểm thích hợp để chúng ta nhìn nhận những kết quả bớc đầu đạt đợc so với mục tiêu đặt ra trong giai đoạn hoạt động ban đầu. Đồng thời rút ra những kinh nghiệm còn thiếu sót, yếu kém đề ra phơng hớng, giải pháp tiếp tục phát triển thị trờng chứng khoán cho các bớc tiếp theo trong thời gian tới. Để hiểu rõ hơn về các vấn đề trên, em đã đi sâu tìm hiểu hoạt động của thị trờng chứng khoán mạnh dạn lựa chọn đề tài: Đánh giá quá trình hoạt động của các Công ty chứng khoán Việt Nam những năm qua định hớng phát triển trong thời gian tới. làm bài đề án môn học . Bài đề án gồm 3 chơng: - Chơng I : Khái quát chung về thị trờng chứng khoán Công ty chứng khoán Việt Nam. - Chơng II : Thực trạng hoạt động phát triển Công ty chứng khoán Việt Nam trong những năm qua. - Chơng III : Một số giải pháp kiến nghị nhằm khắc phục nhũng tồn tại ảnh h- ởng tới quá trình hoạt động phát triển hầu hết các Công ty chứng khoán trong thời gian qua. Thị trờng chứng khoán cũng nh hoạt động của các Công ty chứng khoán là một vấn đề còn rất mới mẻ đối với em nên do khả năng trình độ kinh nghiệm thực tế có hạn, bài viết không tránh khỏi có những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc những ý kiến đóng góp của thầy cô các bạn để bài viết hoàn thiện hơn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng I Khái quát chung về thị trờng chứng khoán Công ty chứng khoán Việt Nam. I. Sơ lợc về lịch sử hoạt động phát triển thị trờng chứng khoán Thị trờng chứng khoán ban đầu hình thành phát triển một cách rất tự phát sơ khai, xuất phát từ một nhu cầu đơn lẻ từ buổi ban đầu. Vào giữa thế kỉ XV tại những thành phố trung tâm buôn bán Phơng Tây, các thơng gia thờng tụ tập tại các quán cà phê để trao đổi mua bán các vật phẩm hàng hoá Lúc đầu chỉ một nhóm nhỏ, sau đó tăng dần hình thành một khu chợ riêng. Cuối thế kỉ XV để thuận tiện hơn cho việc buôn bán, khu chợ trở thành thị trờng với việc thống nhất các qui ớc dần dần các qui ớc này đợc sửa đổi hoàn chỉnh thành những qui tắc có giá trị bắt buộc chung cho mọi thành viên tham gia thị tr- ờng. Sự phát triển thị trờng ngày càng mạnh mẽ cả về lợng chất với số thành viên tham gia đông đảo những nội dung khác nhau. Do đó nó đợc phân ra thành nhiều thị trờng khác nhau nh: thị trờng giao dịch hàng hoá, thị trờng hối đoái, thị trờng giao dịch các hợp đồng tơng lai thị trờng chứng khoán tạo thuận lợi cho giao dịch của ngời tham gia trong đó. Các phơng thức giao dịch ban đầu đợc diễn ra ngoài trời với những kí hiệu giao dịch bằng tay có th kí nhận lệnh của khách hàng. Cho đến năm 1921 sở giao dịch chứng khoán chính thức đợc thành lập. Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, khoa học kỹ thuật các phơng thức giao dịch tại các sở giao dịch chứng khoán cũng đã đợc cải tiến theo tốc độ khối lợng yêu cầu nhằm đem lại hiệu quả chất lợng cho giao dịch. Các sở giao dịch dần dần sử dụng máy vi tính để truyền các lệnh đặt hàng chuyển dần từ giai đoạn thủ công kết hợp với máy vi tính sang sử dụng hoàn toàn hệ thống giao dịch điện tử. Cho đến nay, các nớc trên thế giới đã có khoảng trên 160 sở giao dịch chứng khoán phân tán trên khắp các châu lục, bao gồm cả các nớc phát triển trong khu vực Đông Nam á vào những năm 1960- 1970 những nớc nh: Balan, Hungary, Séc, Nga, Trung Quốc vào những năm đầu 1990. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thị trờng chứng khoán phát triển mức có thể nói là không thể thiếu trong đời sống khinh tế của những nớc theo cơ chế thị trờng nhất là những nớc đang phát triển cần thu hút luồng vốn dài hạn cho nền kinh tế quốc dân. II. Tổng quan về Công ty chứng khoán Công ty chứng khoán Việt Nam Lịch sử hình thành phát triển của thị trờng chứng khoán trên thế giới cho thấy thời tiền sử của thị trờng chứng khoán các nhà môi giới hoạt động cá nhân độc lập với nhau. Sau này cùng với sự phát triển của thị trờng chứng khoán, chức năng qui mô hoạt động giao dịch của các nhà môi giới tăng lên đòi hỏi sự ra đời của các Công ty chứng khoán, đó là sự tập hợp có tổ chức của các nhà môi giới riêng lẻ. 1. Mô hình tổ chức Công ty chứng khoán 1.1 Định nghĩa về Công ty chứng khoán Có nhiều định nghĩa về Công ty chứng khoán. Việt nam các công ty chứng khoáncác công ty cổ phần, công ty TNHH đợc thành lập hợp pháp tại Việt Nam đợc uỷ ban chứng khoán cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số loại hình kinh doanh chứng khoán. Trong lịch sử trên thực tế, các công ty chứng khoán có nhiều loại hình tổ chức, hoạt động của Công ty rất đa dạng, phức tạp khác hẳn với các doanh nghiệp sản xuất hay thơng mại thông thờng. Do đó, mô hình tổ chức kinh doanh của công ty chứng khoán mỗi nớc đều có những đặc điểm riêng tuỳ theo đặc điểm của hệ thống tổ chức sự cân nhắc lợi hại của những ngời làm công tác quản lí nhà nớc. Hiện nay trên thế giới có hai mô hình phổ biến về công ty chứng khoán: - Mô hình công ty chuyên doanh chứng khoán: Theo mô hình này, hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ do các công ty chứng khoán độc lập, chuyên môn hoá trong lĩnh vực chứng khoán đảm nhận, các ngân hàng không đợc tham gia vào kinh doanh chứng khoán. Mô hình này đợc áp dụng nhiều nớc nh: Mĩ, Nhật, Hàn Quốc, Canada - Mô hình công ty đa năng: + Công ty đa năng một phần: Các ngân hàng muốn tham gia kinh doanh chứng khoán phải thành lập công ty con kinh doanh độc lập. + Công ty đa năng hoàn toàn: Các ngân hàng thơng mại đợc phép kinh doanh tổng hợp (chứng khoán, bảo hiểm, tiền tệ). Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Việt Nam: Về lâu dài nên đi theo mô hình công ty đa năng vì đây là xu thế chung của các nớc đang hớng tới. Tuy nhiên, trong thời gian hiện nay việc lựa chọn mô hình công ty chứng khoán nớc ta cần đợc căn cứ vào các điều kiện hiện tại của nền kinh tế khả năng phát triển trong tơng lai. Sơ đồ ph ơng thức tổ chức của công ty chứng khoán n ớc ta Ngời tiết kiệm Ngời đầu t Quĩ đầu t Doanh nghiệp Quĩ tơng hỗ Kho bạc NN Chính quyền Địa phơng 1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty chứng khoán: Với những mức độ phát triển khác nhau của thị trờng chứng khoán, cơ cấu tổ chức của Công ty chứng khoán cũng khác nhau để đáp ứng những nhu cầu riêng của Công ty. Tuy nhiên chúng đều có đặc điểm chung là hệ thống các phòng ban chức năng đợc chia ra làm hai khối tơng ứng với hai khối công việc mà công ty chứng khoán đảm nhận: - Khối I (front office): Do một phó giám đốc trực tiếp phụ trách các giao dịch mua bán kinh doanh chứng khoán, nói chung là có liên hệ với khách hàng. Khối này đem lại thu nhập cho công ty bằng cách đáp ứng nhu cầu của khách hàng tạo ra các sản phẩm phù hợp với các nhu cầu đó. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sở giao dịch Văn phòng đại diện công ty chứng khoán Đơn đặt hàng Văn phòng đại diện công ty chứng khoán Văn phòng đại diện công ty chứng khoán Công ty chứng khoán Kết quả giao dịch Lệnh thu (lệnh chi) Hệ thống thư ơng lượng đấu giá Đại diện công ty chứng khoán Tổng hợp đơn đặt hàng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 1 - Khối II (back office): Khối này cũng do một phó giám đốc phụ trách, thực hiện công việc yểm trợ cho khối I. Bất kỳ nghiệp vụ nào khối I đềi cần sự trợ giúp của các phòng ban thuộc khối II. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phó giám đốc điều hành khối I Phòng môi giới Phòng bảo lãnh phát hành Phòng tư vấn đầu tư Phòng quản lý quỹ đầu tư Phòng tự doanh (kinh doanh) Phòng tư vấn tài chính công ty Phòng thanh toán lưu giữ chứng khoán Phòng quản lí thu nhập chứng khoán Phòng uỷ quyền Phòng cho vay chứng khoán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 2 Ngoài sự phân biệt rõ ràng hai khối nh vậy, công ty chứng khoán còn có thể có thêm một số phòng ban nh: phòng cấp vốn, phòng tín dụng Đối với những công ty lớn còn có thêm chi nhánh văn phòng các địa phơng hoặc các nớc khác nhau. 1.3 Vai trò của Công ty chứng khoán: Khi thực hiện các hoạt động của mình, các công ty chứng khoán cũng tạo ra sản phẩm vì họ là đại lí hay uỷ thác trong quá trình mua bán chứng khoán, dịch vụ t vấn đầu t cho các cá nhân đầu t, công ty cả chính phủ. - Vai trò huy động vốn: Các công ty chứng khoán là trung gian tài chính có vai trò huy động vốn tức họ là kênh chuyển vốn từ nơi d thừa sang nơi có nhu cầu sử dụng vốn. Thực hiện vai trò này thông qua các hoạt động về nghiệp vụ ngân hàng đầu t môi giới chứng khoán. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phó giám đốc điều hành khối II Phòng kí quỹ (quản lí tài khoản) vay mua Phòng hành chính tổ chức Phòng thông tin phân tích chứng khoán Phòng ngân quỹ Phòng nghiên cứu phát triển Phòng kế toán Phòng hạch toán tín dụng Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng phát triển sản phẩm mới Phòng máy tính tin học Phòng pháp chế Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Vai trò xác định giá cả chứng khoán: Thông qua sở giao dịch chứng khoán, thị trờng OTC, các công ty chứng khoán cung cấp một cơ chế giá cả nhằm giúp nhà đầu t có đợc sự đánh giá đúng thực tế chính xác về giá trị khoản đầu t của mình. - Vai trò thực hiện tính thanh khoản của thị trờng chứng khoán: Các công ty chứng khoán thực hiện cơ chếchuyển đổi này, từ đó giúp nhà đầu t thực hiện mong muốn chuyển tiền mặt thành chứng khoán ngợc lại một cách ít thiệt hại nhất. - Thúc đẩy vòng quay của chứng khoán: Các công ty chứng khoán cũng là ngời tạo ra sản phẩm bằng cách cung cấp cho khách hàng các cách đầu t khác nhau. Qua đó, họ góp phần làm tăng vong quay của chứng khoán qua việc chú ý đến nhu cầu của ngời đầu t, cải tiến các công cụ tài chính của mình làm cho chúng phù hợp với nhu cầu của khách hàng. - Dịch vụ t vấn tài chính: Các công ty chứng khoán với dịch vụ tổng hợp không chỉ thực hiện lệnh của khách hàng mà còn tham gia vào nhiều dịch vụ t vấn, cung cấp các thông tin đa dạng, nghiên cứu thị trờng cho các công ty cổ phần cá nhân đầu t. - Các sản phẩm đầu t: Các sản phẩm đầu t hiện nay phát triển rất mạnh do yếu tố dung lợng thị trờng biến động thị trờng ngày càng lớn, nhận thức rõ ràng hơn của khách hàng đối với thị trờng chứng khoán, sự nỗ lực trong tiếp thị của các công ty chứng khoán. 2. Thành lập Công ty chứng khoán: Trớc khi thành lập, các sáng lập viên cần xác địnhcông ty chứng khoán tơng lai thuộc loại hình sở hữu nào. Vì nó quyết định cách thức huy động vốn, quản lí điều hành của công ty. Các sáng lập viên phải đáp ứng đợc các tiêu chuẩn điều kiện do luật pháp qui định, nó là cơ sở để cácqua quản lí thị trờng chứng khoán cấp giấy phép thành lập cho công ty. Các tiêu chuẩn bao gồm: - Có phơng án hoạt động kinh doanh chứng khoán phù hợp với ngành chứng khoán. - Có cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ tốt cho việc kinh doanh chứng khoán. - Yêu cầu về vốn điều lệ: Côg ty xin giấy phép phải đạt mức vốn điều lệ tối thiểu do luật định theo từng loại nghiệp vụ. * Tại Việt Nam: Mức vốn pháp định đợc phân theo từng loại hình kinh doanh: Nghiệp vụ môi giới: 3 tỷ đồng; tự doanh: 12 tỷ đồng; quản lí danh mục đầu t: 3 tỷ đồng; bảo lãnh phát hành: 22 tỷ đồng; t vấn đầu t chứng khoán: 3 tỷ đồng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Yêu cầu về nhân sự: Cá nhân đợc cấp giấy phép hành nghề kinh doanh chứng khoán trong công ty chứng khoán phải có đủ năng lực pháp lí năng lực hành vi dân sự; có đủ các chứng chỉ đào tạo chuyên môn cần thiết, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nộp lệ phí đầy đủ Ngời đại diện cho công ty chứng khoán phải có đủ trình độ chuyên môn, đợc Uỷ ban chứng khoán cấp giấy phép hành nghề. * Tại Việt Nam: Các công ty chứng khoán hiện nay đợc thành lập hoạt động theo nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của chính phủ về chứng khoán thị trờng chứng khoán. Quyết định số 04/1998/QĐ- UBCK ngày 13/10/1998 của chủ tịch Uỷ ban chứng khoán nhà nớc về việc ban hành qui chế tổ chức hoạt động của công ty chứng khoán. Theo đó, toàn bộ quá trình thành lập, hoạt động của công ty chứng khoán đợc qui định rõ ràng về mặt luật pháp những qui định sẽ thay đổi tuỳ theo tình hình hoạt động thực tế của thị trờng. 3. Hoạt động tài chính của Công ty chứng khoán 3.1 Chế độ tài chính: Cơ cấu vốn của các Công ty chứng khoán là tuỳ thuộc vào luật định của từng n- ớc đặc điểm của Công ty chứng khoán. Công ty phải mở quản lí tài khoản của khách hàng tách biệt với nhau. Công ty cũng không đợc phép tiết lộ tình hình về tài khoản của khách hàng cho ngời khác biết. Công ty phải xác định đợc vốn khả dụng tổng vốn nợ đã điều chỉnh theo qui định của luật pháp. Các qui định về sử dụng vốn của Công ty phải tuân thủ theo đúng qui định. * Tại Việt Nam: Theo quyết định số 04/1998/QĐ- UBCK 3 ngày 13/10/1998, Công ty chứng khoán không đợc sử dụng quá 50% vốn điều lệ để mua sắm trang thiết bị tài sản cố định; không đợc đầu t quá 20% tổng số chứng khoán đang lu hành của một công ty niêm yết; không đợc đầu t quá 15% tổng số chứng khoán đang lu hành của một công ty không niêm yết; không đợc bảo lãnh phát hành chứng khoán vợt quá 4 lần hiện sốgiữa giá trị TSLĐ tổng số nợ ngắn hạn của công ty chứng khoán. Công ty cũng phải trích 5% lãi ròng hàng năm lập quĩ bổ sung vốn lu động cho đến khi bằng 10% vốn lu động. Công ty chứng khoán phải thực hiện chế độ kế toán theo qui định của pháp luật mỗi nớc phải có xác nhận các báo cáo tài chính của một công ty kiểm toán độc lập. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty chứng khoán phải tuân thủ nghiêm chỉnh qui định của UBCK về chế độ báo cáo thờng kì bất thờng theo yêu cầu của UBCK. 3.2 Thu nhập chi phí: Nói chung, Công ty chứng khoán có tiền lơng tiền lãi là hai khoản chi phí lớn nhất, lãi đi vay chiếm khoảng 80% tổng thu nhập. Các công ty cũng phụ thuộc nhiều vào hoa hồng môi giới: 80-90% tổng số hoa hồng. Còn bảo lãnh chứng khoán mua bán tuy có qui mô rất lớn song không có đóng góp nhiều vào thu nhập, mặt khác có độ rủi ro cao. * Tại Việt Nam: theo thông t số 01/2000/TT-UBCK ngày 17/4/2000 của UBCK nhà nớc về hớng dẫn tạm thời chế độ thu phí đối với khách hàng của công ty chứng khoán, công ty đợc phép thu phí bảo lãnh phát hành tối đa không vợt quá 3% tổng giá trị bảo lãnh phát hành chi phí môi giới đối với cổ phiếu; chứng chỉ quĩ đầu t tối đa không vợt quá 0,75% trị giá giao dịch; đối với trái phiếu tối đa không quá 0,5% trị giá giao dịch; phí t vấn đầu t cung cấp thông tin là theo thoả thuận giữa khách hàng công ty; phí quản lí danh mục đầu t tối đa không quá 2% /năm/giá trị vốn uỷ thác bình quân; phí quản lí quĩ đầu t tối đa không quá 2%năm/ giá trị tài sản quĩ bình quân năm; phí dịch vụ bảo quản, giám sát tài sản của quĩ đầu t đợc thu theo hợp đồng giá sát bảo quản tài sản giữa công ty khách hàng; phí đại diện ngời sở hữu trái phiếu tối đa không quá 0,1% tổng giá trị trái phiếu phát hành. Các mức này đợc thay đổi tuỳ theo tình hình hoạt động thực tế của thị trờng. 4. Các nghiệp vụ Công ty chứng khoán: Công ty chứng khoán hoạt động theo nguyên tắc bắt buộc nh: Giao dịch trung thực công bằng vì lợi ích của khách hàng; kinh doanh có kĩ năng, có tinh thần trách nhiệm; Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trớc khi thực hiện lệnh của Công ty; Đảo bảo nguồn tài chính trong cam kết chứng khoán với khách hàng. 4.1 Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán của Công ty chứng khoán: a. Giao dịch chứng khoán theo uỷ thác (môi giới) (in commission) Giao dịch theo uỷ thác là các hoạt động mua bán chứng khoán theo hợp đồng uỷ thác giao dịch của khách hàng: - Quyết định mua bán là do khách hàng đa ra Công ty chứng khoán phải thực hiện theo lệnh đó. - Công ty chứng khoán đứng tên mình thực hiện các giao dịch theo lệnh của khách hàng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Việc hạch toán các giao dịch phải đợc thực hiện trên các khoản thuộc sở hữu của khách hàng. - Công ty chứng khoán chỉ đợc thu phí dịch vụ theo thoả thuận trong hợp đồng uỷ thác giao dịch. Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng uỷ thác, tạo cơ sở pháp lí cho việc xử lí các tranh chấp về giá trị thực thi hợp đồng tạo thuận lợi cho các hoạt động tự giao dịch của công ty chứng khoán, pháp luật các nớc có qui định nh sau: Các hợp đồng giao dịch chứng khoán đợc niêm yết của khách hàng phải đợc đa vào giao dịch trên sở (trung tâm) giao dịch chứng khoán, ngoại trừ khách hàng có chỉ thị bàng văn bản. * Tại Việt Nam: Theo nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của chính phủ: nghiệp vụ môi giới chúng khoánhoạt động trung gian hoặc đại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hởng hoa hồng. Theo nguyên tắc uỷ thác, công ty chứng khoán phải: - Tuân thủ tuyệt đối quy định của khách hàng uỷ thác đợc ghi cụ thể trên các lệnh giao dịch. - Công ty chứng khoán phải hoàn toàn chịu trách nhiệm do sai phạm hay sai sót của mình. - Khi các giao dịch đợc thực hiện (tức khi đợc khớp giá trên sở- trung tâm giao dịch- công ty chứng khoán phải thông báo ngay cho khách hàng chuyển ngay chứng khoán sang sở hữu của khách hàng (mua). - Công ty chứng khoán phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trớc khách hàng uỷ thác về trách nhiệm thực thi (hoàn tất) các giao dịch đối tác thứ ba. b. Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán (in property): Giao dịch tự doanh là các giao dịch bằng chính nguồn kinh doanh của Công ty chứng khoán nhằm phục vụ mục đích đầu t kinh doanh thu lợi của chính mình. * Tại Việt Nam: Theo nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 của chính phủ thì nghiệp vụ tự doanh là công ty chứng khoán mua bán chứng khoán cho chính mình. Giao dịch tự doanh đợc thực hiện theo phơng thức giao dịch trực tiếp hay giao dịch gián tiếp: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá quá trình hoạt động của các Công ty chứng khoán ở Việt Nam những năm qua và định hướng phát triển trong thời gian tới, Đánh giá quá trình hoạt động của các Công ty chứng khoán ở Việt Nam những năm qua và định hướng phát triển trong thời gian tới

Từ khóa liên quan