Báo cáo thực tập Tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng.DOC

77 854 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2012, 16:29

Báo cáo thực tập Tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng Lời nói đầuTrong nền kinh tế thị trờng, mỗi doanh nghiệp đợc xem nh là một tế bào của nền kinh tế với nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hoá, lao vụ dịch vụ cung cấp cho xã hội, từ đó đạt tới mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận. Đất nớc ta đang trong thời kỳ đổi mới chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Để có thể hội nhập đợc với nền kinh tế thế giới, chúng ta cần phải có một cơ sở hạ tầng vững chắc bởi đây chính là nền tảng cho các ngành khác phát triển. Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng tạo cơ sở, tiền đề phát triển cho nền kinh tế quốc dân.Với nguồn vốn đầu t lớn cùng đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thi công kéo dài, quy mô lớn. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra là làm sao quản lý vốn tốt, có hiệu quả, khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong thi công, giảm chi phí, giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.Dù là một doanh nghiệp Nhà nớc hay t nhân, để tồn tạiphát triển thì công tác tổ chức tài chính kế toán đóng một vai trò quan trọng bởi việc quản lý tài chính mà phù hợp và đúng đắn sẽ không dẫn đến thất thoát tài sản làm cho Công ty có chiều hớng đi xuống.Qua thời gian thực tập tại Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng, dù thời gian không nhiều song em bớc đầu cũng đã tiếp cận đợc thực tế hoạt động kinh doanh, quản lý và công tác kế toán tại Công ty,vận dụng những kiến thức lý thuyết để đánh giá, nhận xét những hạn chế còn tồn tại trong các mặt hoạt động quản lý.Nội dung báo cáo thực tập gồm 3 phần:- Phần A: Khái quát chung về Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng.- Phần B: Bộ máy kế toán và thực trạng hoạt động các phần hành kế toán của Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng.- Phần C: Nhận xét chung về công tác kế toán của Công ty. 1Phần A: Khái quát chung về công ty phát triển kỹ thuật xây dựng.I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty phát triển kỹ thuật xây dựng. Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng(TDC) là doanh nghiệp Nhà nớc, đ-ợc thành lập theo quyết định số 177A/BXD_TCLĐ ngày 05 tháng 05 năm 1993 của Bộ trởng Bộ Xây dựng, là doanh nghiệp hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội HACC.Tên giao dịch chính thức của công ty là: Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng( Construction Technology Development Company). Viết tắt: TDC. Công ty có trụ sở tại 243A_La Thành_Đống Đa_Hà Nội. Với 1650 cán bộ kỹ thuậtcông nhân viên bao gồm: Các chuyên viên kỹ thuật cao cấp và kỹ s các ngành nghề. Đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên lành nghề đang làm việc tại công trờng, xởng sản xuất và phòng thí nghiệm. Trong quá trình hoạt động và phát triển, do thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình ngày 14 tháng 07 năm 2000 theo quyết định số 965/QĐ_BXD của Bộ trởng Bộ Xây dựng công ty phát triển kỹ thuật xây dựng(TDC) đợc xếp loại doanh nghiệp hạng 1 và đợc cấp giấy phép đăng kinh doanh số 108233 vào ngày 18 tháng 05 năm 1993, đăng lại ngày 13 tháng 11 năm 2002. Ngày 04 tháng 12 năm 2000 bổ sung hành nghề kinh doanh, hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông thuỷ lợi, tvấn, khảo sát, thiết kế, thí nghiệm, thẩm định dự án, hợp tác quốc tế, đầu t phát triển nhà, kinh doanh xuất nhập khẩu . Tháng 01 năm 2004, Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng đã đợc Tổng cục tiêu chuẩn đo lờng chất lợng, Trung tâm chứng nhận QUACERT cấp chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý chất lợng theo ISO 9001:2000.Ngoài ra, công ty còn có các đơn vị trực thuộc đang tổ chức triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cả nớc nh:2 _ Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. _ Xí nghiệp xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng._ Xí nghiệp xây dựng và nền móng công trình. _ Xí nghiệp xây dựng và thi công cơ giới._ Xí nghiệp xây dựng và hoàn thiện công trình._ Xí nghiệp xây dựng các công trình liên hợp. _ Các đội xây dựng trực thuộc công ty. _ Đội quản lý thiết bị và xởng cơ khí. _ Phòng thí nghiệm LAS XD_62. _ Trung tâm chuyển giao công nghệ xây dựng. _ Chi nhánh công ty tại Đà Nẵng. _ Chi nhánh công ty tại Thái Nguyên. _ Chi nhánh công ty tại Bắc Cạn.Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng(TDC) thuộc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội hoạt động trên các lĩnh vực: Nhận thầu thi công các công trình gồm: _ Các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình công cộng, nhà cao tầng, công trình văn hoá thể thao và xây dựng khác. _ Công trình giao thông, thuỷ lợi, các công trình đờng dây và trạm biến thế điện, các công trình bu chính viễn thông.v.v. _ Các công trình kỹ thuật hạ tầng bao gồm san lấp, xử lý nền móng .cho khu công nghiệp, khu đô thị và nông thôn. _ Khoan khai thác nớc ngầm, khoan phụt xử lý nền và các công trình đê đập, thi công các công trình kỹ thuật hạ tầng nông nghiệp và nông thôn. _ Kinh doanh phát triển nhà, sản xuất cấu kiện bê tông, kinh doanh xuất nhập khẩu vật t, thiết bị công nghệ xây dựng.3 _ Thi công các công trình có quy mô lớn, tổng thầu theo hình thức BOT. Thi công các dự án đấu thầu quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 9000. _ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa hoc kỹ thuật và tiến bộ kỹ thuật và thi công xây dựng và sản xuất vật liệu. T vấn và lập dự án đầu t, khảo sát, thiết kế: _ T vấn xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, bu chính viễn thông, đờng dây điện, trạm biến thế, các công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị và công nghiệp gồm:+ Lập dự án đầu t, khảo sát, thiết kế và thiết kế kỹ thuật thi công, thí nghiệm kiểm tra chất lợng xây dựng và vật liệu xây dựng.+ T vấn đấu thầu, thẩm định dự án đầu t, kiểm định chất lợng thi công, thẩm tra thiết kế dự toán.+ Quản lý dự án, t vấn giám sát thi công, xây dựng thực nghiệm._ T vấn chuyển giao các công nghệ xây dựng tại Việt Nam. Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nớc để triển khai các công nghệ xây dựng mới. Công ty có đội ngũ chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, công nhân có nhiều kinh nghiệm trong thi công xây mới, cải tạo, sữa chữa các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, giao thông, thuỷ lợi tại nhiều tỉnh, thành phố trong cẩ nớc và đợc các cơ quan hữu quan đánh giá cao. Trong những năm qua, với tiềm năng sẵn có và sử dụng đúng phơng pháp chiến lợc, giá trị sản xuất của công ty tăng lên không ngừng. Các công trình do công ty thi công đều đạt chất lợng, đảm bảo tiến độ và không xảy ra mất an toàn lao động. Một số công trình đạt danh hiệu công trình chất lợng cao, đợc Bộ Xây dựng và Công đoàn ngành tặng huy chơng vàng. Do vậy, công ty đợc sự tín nhiệm cao trên thị trờng xây dựng. Trong những năm qua công ty đã thực hiện thành công nhiều công trình hoặc hạng mục công trình, các công việc yêu cầu có kỹ thuật cao và phức tạp nh: Nhà chung c B3C Làng quốc tế Thăng Long, Bênh viện y học cổ truyền Việt Nam, Nhà đào tạo sau 4Đại học_trờng Đại học Kinh tế quốc dân, Nhà ăn sinh viên_trờng Đại học Kinh tế quốc dân, Trung tâm điều hành giao dịch NASCO_VietnamAirlines . Công ty còn thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, t vấn đầu t trên các lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, kết cấu hạ tầng và các lĩnh vực khác nh: Dự án quản lý đất và nớc( hợp tác với Canada), công nghệ xử lý nền bằng cột đất xi măng Lime-Cement Column của Thụy Điển, t vấn mời thầu các công trình quy hoạch thoát nớc Việt Trì, Nhà ở tập thê Đại học Kiến trúc Hà Nội, thiết kế chợ văn hoá du lịch Cổ Loa_ Đông Anh_ Hà Nội, khảo sát địa chất làng Quốc tế Thăng Long, kiểm tra chất lợng công trình Công ty gang thép Thái Nguyên, đo vẽ bản đồ địa chính nội thị Hà Nội, Việt Trì, lắp đặt thiết bị trạm quan trắc công trình thuỷ lợi Tân Giang- Ninh Thuận. Hiện nay công ty đang mở rộng kết hợp đa dạng hoá loại hình sản xuất nh đầu t phát triển khu dân c, khu công nghiệp tập trung, xuất nhập khẩu xây dựng .Các công trình đạt huy chơng vàng và đợc cấp bằng chất lợng: _ Trụ sở Uỷ ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. _ Trung tâm điều hành giao dịch hàng không sân bay Nội Bài. _ Nhà đào tạo sau đại học_ trờng Đại học Kinh tế quốc dân.Đối với các doanh nghiêp nớc ngoài, Công ty đã tạo đợc sự tín nhiệm ngày càng tăng. Nhiều chủ đầu t, Công ty t vấn và xây lắp thuộc các nớc Nhật, ấn Độ, Philipin, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Malaisia đã khẳng định mối quan hệ ban đầu lâu dài với công ty trong lĩnh vực t vấn đầu t thi công xây dựng.5II. Đặc điểm hoạt động kinh doanh, xây lắp của công ty phát triển kỹ thuật xây dựng. Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Là ngành sản xuất vật chất nhng sản phẩm ngành xây dựng cơ bản lại mang những đặc điểm riêng biệt so với sản phẩm của các ngành sản xuất khác. Ngành sản xuất này thờng có đặc điểm : _ Sản phẩm xây lắp là các công trình, kiến trúc nhà cửa, . có quy mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài và phân tán .Do vậy, trớc khi tiến hành xây lắp, sản phẩm dự định đều phải qua các khâu từ dự án đến dự toán công trình. Dự toán công trình là tổng mức chi phí cần thiết cho việc đầu t công trình đợc tính toán cụ thể ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Tổng dự toán công trình có liên quan đến khảo sát, thiết kế, xây dựng, mua sắm thiết bị và các chi phí khác bao gồm các chi phí dự phòng, các yếu tố trợt giá. Dự toán chi phí bao gồm: dự toán thiết kế, dự toán thi công phải lập cho từng công việc. Trong suốt quá trình xây lắp phải lấy dự toán làm thớc đo kể cả về mặt thớc đo lẫn kỹ thuật. _ Sản phẩm xây lắp hoàn thành không thể nhập kho mà đợc tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu t từ trớc, do đó tính chất của hàng hoá thể hiện không rõ. _ Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất còn các điều kiện sản xuất khác phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. Đặc điểm này đòi hỏi công tác sản xuất phải có tính lu động cao. _ Thời gian sử dụng dài, giá trị sản phẩm lớn: khác với các sản phẩm thông thờng, sản phẩm xây dựng thờng có kích thớc lớn, yêu cầu về độ bền phải cao, thời gian sử dụng lâu dài. Vì vậy nên sản phẩm này có nhu cầu về sữa chữa lớn, thờng xuyên, cải tạo hoặc mở rộng. Phí đầu t cho một công trình xây dựng có thể rải ra trong nhiều kỳ.6 _ Tổ chức sản xuất trong các doanh nghiêp xây lắp ở nớc ta nói chung và ở công ty phát triển kỹ thuật xây dựng nói riêng thờng theo phơng thức khoán gọn các công trình, hạng mục công trình, khối lợng công việc hoặc công việc cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.1. Quy mô về vốn và tài sản:Vì đây là một công ty xây lắp nên nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dợc hình thành từ nhiều nguồn khác nhau: Vốn ngân sách cấp (khi Công ty thành lập và cấp bổ sung hàng năm), lợi nhuận từ các hoạt động giữ lại bổ sung nguồn vốn kinh doanh, nguồn vốn huy động đợc từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng, nguồn vốn chiếm dụng từ phía đối tác.Đối với công tác quản lý và thu hồi vốn ban lãnh đạo Công ty có quy định bằng văn bản rất rõ nh sau:+ Để đảm bảo vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh tình trạng bị bên A chiếm dụng thì các công trình trớc khi duyệt hợp đồng phải đợc ngời đại diện và các phòng ban chức năng kiểm tra, tìm hiểu đầy đủ các thông tin chính xác để giúp Giám đốc xem xét trớc khi kỹ hợp đồng.+ Công ty chỉ duyệt cho các đơn vị trực thuộc vay vốn tối đa là 70% khối l-ợng thực hiện trong tháng, trong một hạng mục công rình.+ Các đơn vị sản xuất có yêu cầu vay vốn đều phải trả lãi suất hàng tháng theo quy định của ngân hàng từ khi bắt đầu vay đến khi hoàn trả.+ Tất cả công trình Công ty kết hợp đồng giao nhận, khi bên A tạm ứng hay thanh toán tiền phải làm thủ tục chuyển ngay về quỹ hay tài khoản Công ty. Các đơn vị trực thuộc không đợc tiếp nhận tiền khi không có uỷ quyền của Công ty. 7Bảng 1: Cơ cấu vốn của Công ty.STT Khoản mục Năm 2001 Năm 2002 Năm 20031. Tổng số tài sản 57.457.668.370 72.465.323.314 115.879.465.7012. Tài sản hiện hành 43.134.833.788 57.020.466.710 99.319.389.2133. Tổng số các khoản nợ41.981.246.794 56.596.180.973 99.681.850.0464. Các khoản nợ hiện hành37.053.607.102 49.414.791.123 84.568.570.6835. Giá trị ròng (1-3) 15.476.421.576 15.869.142.341 16.197.615.6556. Vốn lu động (2-4) 6.081.226.686 7.605.675.587 14.750.818.5307. Lợi nhuận trớc thuế 591.846.972 584.271.533 460.324.1718. Lợi nhuận sau thuế 498.023.374 480.496.269 345.243.128Tổng số tiền tín dụng: 35 tỷ2.Quy mô về lao động của Công ty:Công ty có lực lợng chuyên gia, cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, có năng lực và kinh nghiệm trong quản lý, điều hành dự án, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, kiểm định chất lợng công trình, tổ chức quản lý thi công và trong công tác t vấn xây dựng. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật của Công ty đ-ợc đào tạo chính quy, trình độ chuyên môn cao, thờng xuyên đợc đào tạo bổ sung và nâng cao trình độ ở trong và ngoài nớc thông qua các chơng trình đào tạo và quan hệ hợp tác của Công ty. Tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng công trình hoặc theo sự thoả thuận với bên đối tác mà Công ty có thể đa ra các đội xây lắp phù hợp . Công ty có một số quy định về chế độ lơng cho công nhân viên và lao động thuê ngoài nh sau: + Hợp đồng giao khoán, bảng chấm công thời gian phải ghi đầy đủ các điều kiện theo mẫu biểu, có chữ của ngời chấm công, ngời giao khoán, nhận khoán. + Tiền lơng phải đợc phát đến tận tay ngời lao động, trong trờng hợp nhận thay thì phải và ghi rõ họ tên ngời nhận thay.8 + Đối với chứng từ lơng, khi nhận tiền ứng kỳ I tháng sau phải nộp chứng từ thanh toán lơng tháng trớc về phòng tài chính kế toán để tập hợp làm cơ sở cho việc trích KPCĐ, BHYT, BHXH và nghĩa vụ đối với Nhà nớc. + Công ty quy định việc trả lơng cho cán bộ công nhân viên một tháng 2 kỳ, kỳ 1 tạm ứng 20 ngày đầu của tháng, kỳ 2 10 ngày còn lại. + Định kỳ hàng tháng Công ty nộp : 15% BHXH, 2% BHYT, 2% KPCĐ. + Ngoài ra Công ty phải trả tiền thởng, lơng nghỉ phép, phụ cấp an toàn mua sắm các thiết bị an toàn .9Bảng 2: Lực lợng cán bộ, kỹ thuậtcông nhânSTT Danh mục Số l-ợngTheo thâm niên>5 năm > 10 năm > 15 nămIĐại hoc và trên đại học1 Thạc sỹ kỹ thuật 5 1 - 42 Kỹ s xây dựng 63 12 18 203 Kỹ s máy xây dựng 7 - - 74. Kỹ s địa chất công trình15 - 5 105 Kỹ s kinh tế xây dựng9 2 - 76 Cử nhân kinh tế và tài chính17 4 8 57 Kiến trúc s 34 14 10 68 Kỹ s trắc địa 7 - - 79 Kỹ s cầu, đờng 2 2 - -10 Kỹ s công trình thuỷ lợi3 3 - -11 Kỹ s đô thị, cấp thoát nớc2 1 - 112 Kỹ s các ngành nghề khác31 1 12 18II Cao đẳng và trung cấp25 2 14 9III Công nhân lành nghề 1430 - - -3. Doanh thu kết quả hoạt động kinh doanh:Là một doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động trên lĩnh vực xây lắp, do đặc thù của ngành xây dựng công trình thi công có thể kéo dài trong nhiều năm, chi phí bỏ ra lớn, vốn thu hồi chậm, doanh thu chỉ đợc công nhận khi đợc chấp nhận thanh toán vì vậy nên dẫn đến tình trạng có những quý, những năm doanh thu của Công ty rất lớn nhng cũng có thời kỳ doanh thu rất thấp.10[...]... của Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng 1 Cơ cấu tổ chức bộ máy trong Công ty: Bộ máy tổ chức trong Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng đợc tổ chức theo mô hình tập trung gồm: Giám đốc Công ty, giúp việc cho Giám đốc có các Phó giám đốc phụ trách các mảng khác nhau, Kế toán trởng quản lý về mặt tài chính, các phòng ban chức năng, các đội xây dựng, các xí nghiệp xây lắp và các chi nhánh trực thuộc Công. .. xét về công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng - Tại Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng mặc dù xi măng, sắt thép đợc theo dõi nh nguyên vật liệu nhng chúng mang tính chất hàng hoá nhiều hơn Nhng ở phòng kế toán Công ty, kế toán sử dụng TK 152 để theo dõi tình hình biến động nguyên vật liệu mà không dùng TK 156 - Nguyên vật liệu chỉ đợc nhập kho Công ty khi... hoạch, đầu t mở rộng liên doanh liên kết _ Phó giám đốc Công ty: giúp Giám đốc Công ty theo sự phân công và uỷ quyền của Giám đốc Công ty; chịu trách nhiệm trớc Giám đốc Công ty và pháp luật về nhiệm vụ đợc phân công và uỷ quyền _ Kế toán trởng Công ty: giúp Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức việc thực hiện phân công công tác kế toán, thống kê của Công ty; có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của pháp... biểu Công ty hớng dẫn, các chứng từ vật t, tiền lơng và các chứng từ chi khác theo quy định + Lập kế hoạch thu hồi vốn + Hạch toán giá thành, phân tích hoạt động kinh tế của Công ty trên cơ sở các thông t hớng dẫn của Bộ tài chính và chế độ chính sách của Nhà nớc 14 Phần B: Thực trạng tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng I Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty phát triển kỹ thuật. .. chi nhánh trực thuộc Công ty Ta có thể khái quát cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty qua sơ đồ sau: 11 Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty phát triển kỹ thuật xây dựng giám đốc công ty các phó giám đốc Xí nghiệp xây lắp và SXVLXD Xí nghiệp hoàn thiện Công trình Xí nghiệp xây dựng ct và giao thông Phòng kế hoạch - đầu t Phòng kỹ thuật thi công Phòng kinh tế tt dự án Xí nghiệp thi công cơ giới và XD Phòng tài... kế toán riêng mà chỉ bố trí các nhân viên kinh tế làm nhiệm vụ hớng dẫn, thực hiện hạch toán ban đầu, thu thập kiểm tra chứng từ về phòng tài chính kế toán của Công ty 15 Phòng tài chính kế toán của Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng gồm 7 ngời và đợc tổ chức theo sơ đồ sau: Sơ đồ : Bộ máy kế toán Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp kiêm kế toán chi phí_ giá thành... dụng tại Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng là mô hình vừa tập trung, vừa phân tán Đối với các xí nghiệp và chi nhánh cần phải có những thông tin phục vụ trực tiếp cho quản lý, hạch toán kinh doanh, đợc phân công thực hiện công tác kế toán tơng đối đầy đủ và đợc hình thành bộ máy kế toán riêng Đối với các đội xây dựng trực thuộc Công ty, do đặc điểm, điều kiện cha đạt đến mức phải phân công công... trình lên Giám đốc Tổng Công ty chờ duyệt 29 - Sau khi đợc chấp nhận, Công ty lập dự án đầu t, tiếp đó Công ty sẽ thực hiện thủ tục đấu thầu - Công ty tiến hành hợp đồng kinh tế với nhà cung cấp ghi rõ phơng pháp bàn giao, phơng thức thanh toánrồi lập biên bản giao nhận TSCĐ - Giám đốc Tổng Công ty sau khi nhận đợc công văn của Công ty về việc giao nhận TSCĐ sẽ cho phép Công ty ghi tăng TSCĐ - Kế... phận: _ Giám đốc Công ty: Do Hội đồng quản trị Tổng Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thởng, kỷ luật theo đề nghị của Tổng Giám đốc Giám đốc Công ty là đại diện pháp nhân của Công ty và chịu trách nhiệm trớc Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và pháp luật về điều hành hoạt động của Công ty Giám đốc có quyền hạn cao nhất trong Công ty nh: tổ chức điều hành các hoạt động của Công ty; xây dựng các phơng... thức khấu hao Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng chỉ hạch toán tài sản cố định hữu hình Những tài sản này đợc đầu bởi nguồng vốn cấp từ ngân sách, nguồn vốn tự bổ sungBên cạnh những tài sản thuộc sở hữu của Công ty, Công ty còn phải đi thuê ngắn hạn một số loại máy móc thiết bị đặc biệt phục vụ thi công công trình a) Tài khoản và hệ thống chứng từ sử dụng: Để phản ánh sự tăng giảm TSCĐ và công tác trích . về công ty phát triển kỹ thuật xây dựng. I. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty phát triển kỹ thuật xây dựng. Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng( TDC). tổ chức công ty phát triển kỹ thuật xây dựng Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty phát triển kỹ thuật xây dựng s12Phòng kế hoạch - đầu tPhòng kỹ thuật thi côngPhòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập Tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng.DOC, Báo cáo thực tập Tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng.DOC, Báo cáo thực tập Tại Công ty Phát triển kỹ thuật xây dựng.DOC, Quy mô về vốn và tài sản:, Cơ cấu tổ chức bộ máy trong Công ty: Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng phòng ban, bộ phận:, Cơ cấu tổ chức hệ thống kế toán và chức năng của các nhân viên kế toán., Hạch toán nguyên vật liệu., Hạch toán tài sản cố định TSCĐ:, Hạch toán lao động, tiền lơng:, Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán: 1. Thanh toán với nhà cung cấp và khách hàng:, Hạch toán tiêu thụ công trình và xác định kết quả: Kế toán báo cáo tài chính và công tác kế toán cuối năm.