Tính toán Lò đốt CTR & 04 Bản vẽ CAD

87 168 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:47

Nạp liệu: Rác thải sinh hoạt sau khi được thu gom vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng đến nhà máy sẽ được công nhân dùng cào hoặc xe ủi đẩy rác vào hố (độ dốc của hố là 20 độ). Bộ phận kỹ thuật sẽ phun các chế phẩm vi sinh phân hủy, vi sinh khử mùi và gạt rác vào băng chuyền 1. Băng chuyền sẽ đưa rác lên hệ thống tách lựa để phân loại hữu cơ lớn, hữu cơ nhỏ, đất, cát, nylon... Sau đó rác được đưa vào máy xé rác tinh sẽ xé các bao gói đựng rác bằng túi nilong và xé tơi rác, rác nhẹ bay lên băng chuyền 2 trong khi đất đá kim loại và các thành phần không đốt được sẽ rơi xuống đáy. Băng chuyền 2 đưa rác đến cửa nạp rác và tại đây rác được đẩy vào buồng sơ cấp bằng các ghi động. LỜI NĨI ĐẦU Rác thải gây nhiễm mơi trường vấn đề ngày xức không đô thị, thành phố lớn mà với thị trấn, thị xã nhỏ vùng nông thôn miền núi Trong năm qua việc thu gom xử lý rác thải nơng thơn, thị trấn mang tính chất tự phát, chưa đầu tư, quan tâm triệt để nên ô nhiễm môi trường rác thải nhiều nơi mức báo động Cùng với trình phát triển ngành kinh tế, trình thị hóa gia tăng dân số, tổng lượng rác thải phát sinh ngày nay, ngày gia tăng Phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ môi trường yếu tố tách rời hoạt động người Vì vậy, đồ án mơn học với nhiệm vụ tính tốn thiết kế hệ thống lò đốt CTR sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h đóng góp nhỏ để góp phần bảo vệ môi trường ngày tốt Em xin chân thành cảm ơn:  Trường Đại học Tài Nguyên Mơi Trường TP Hồ Chí Minh  Ban Chủ nhiệm Khoa Môi Trường  Quý Thầy Cô môn  Giảng viên hướng dẫn, Cô Vũ Phượng Thư Đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đồ án mình! i Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 1000 kg/h DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ST T CHỮ VIẾT TẮT CTR CHẤT THẢI RẮN CTRSH CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CTRNH CHẤT THẢI RẮN NGUY HẠI KCN KHU CÔNG NGHIỆP BCL BÃI CHÔN LẤP QCVN QUY CHUẨN VIỆT NAM TCVN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM UBND ỦY BAN NHÂN DÂN TNHH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SVTH GVHD CHỮ ĐẦY ĐỦ Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h DANH MỤC HÌNH ẢNH SVTH GVHD Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 1000 kg/h DANH MỤC BẢNG BIỂU SVTH GVHD Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h SVTH GVHD Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 1000 kg/h PHẦN MỞ ĐẦU Đặt vấn đề Thế giới ngày phát triển khơng ngừng, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa diễn mạnh mẽ Cùng với tăng thêm sở sản xuất với quy mô ngày lớn, khu tập trung dân cư ngày nhiều, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm vật chất ngày lớn Tất điều tạo điều kiện cho ngành sản xuất, kinh doanh dịch vụ mở rộng phát triển nhanh chóng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế đất nước, nâng cao mức sống chung xã hội; mặt khác tạo số lượng lớn chất thải bao gồm: chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải y tế, chất thải nông nghiếp, chất thải xây dựng… rác thải sinh hoạt vấn đề đáng lo ngại toàn giới Dân số ngày tăng, lượng rác thải theo tỉ lệ mà tăng theo, nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe Mục tiêu đồ án Tính tốn, thiết kế lò đốt Chất thải rắn sinh hoạt đạt Quy chuẩn/ Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu chất lượng hành Nội dung đồ án − Thu thập số liệu sẵn có lượng chất thải rắn phát sinh, thành phần tính chất CTR − Các quy chuẩn quy định hành quản lý, xử lý CTR − Tổng quan công nghệ xử lý chất thải rắn − Lựa chọn cơng nghệ thích hợp xử lý chất thải rắn − Tính tốn thiết kế Phương pháp thực − Qui chuẩn/tiêu chuẩn Việt nam − Thành phần tính chất rác − Định hướng phát triển: số liệu thống kê tình hình kinh tế, xã hội Quận/huyện/tỉnh/TP , qui hoạch chung… − Phương pháp phân tích tổng hợp: thu thập kiến thức từ tài liệu sau định phương án xử lý hiệu Tham khảo, thu thập ý kiến từ Thầy Cô, chuyên gia SVTH GVHD Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 1.1 Định nghĩa [3] Chất thải rắn (còn gọi rác) bao gồm tất chất thải dạng rắn, phát sinh hoạt động người sinh vật, thải bỏ chúng không hữu ích hay người khơng muốn sử dụng Trong quan trọng loại chất thải sinh từ hoạt dộng sản xuất hoạt động sống Chất thải rắn sinh hoạt chất thải rắn thải (sinh) từ sinh hoạt cá nhân liên quan đến hoạt động người, nguồn tạo thành chủ yếu từ khu dân cư, quan, trường học trung tâm dịch vụ thương mại CTR sinh hoạt có thành phần bao gồm: kim loại, sành sứ, gạch ngói vỡ, cao su, chất dẻo, thực phẩm dư thừa hết hạn sử dụng, xác động, thực vật 1.2 Nguồn gốc chất thải rắn [3] Nguồn gốc phát sinh, thành phần tốc độ phát sinh CTR sở quan trọng thiết kế, lựa chọn công nghệ xử lý đề xuất chương trình quản lý CTR thích hợp Nguồn gốc phát sinh CTR bao gồm: Từ khu dân cư: Bao gồm khu dân cư tập trung, hộ gia đình, cơng sở, trường học, chợ, từ nhà hàng, khách sạn… Nguồn rác thải chủ yếu là: thực phẩm dư thừa, thuỷ tinh, gỗ, nhựa, cao su,… có số chất thải nguy hại Từ động thương mại: Quầy hàng, nhà hàng, chợ, văn phòng quan, khách sạn,…Các nguồn thải có thành phần tương tự khu dân cư (thực phẩm, giấy, carton, ) Các quan, công sở: Trường học, bệnh viện, quan hành chính: lượng rác thải rác thải dân cư hoạt động thương mại khối lượng Từ xây dựng: Xây dựng nhà cửa, cầu cống, sửa chữa đường xá, dỡ bỏ cơng trình cũ Chất thải mang đặc trưng riêng xây dựng: sắt thép vụn, gạch vỡ, sỏi, bê tông, vôi vữa, xi măng, đồ dùng cũ không dùng SVTH GVHD Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h Dịch vụ công cộng đô thị: Vệ sinh đường xá, phát quan, tu sửa công viên, bãi biển hoạt động khác,… Rác thải bao gồm cỏ rác, rác thải từ việc trang trí đường phố Các trình xử lý nước thải: Từ trình xử lý nước thải, nước rỉ rác, q trình xử lý cơng nghiệp Chất thải bùn,… Từ hoạt động sản xuất công nghiệp: Bao gồm chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất cơng nghiệp tiểu thủ cơng, q trình đốt nhiên liệu, bao bì đóng gói sản phẩm,… Nguồn chất thải bao gồm phần từ sinh hoạt nhân viên làm việc Từ hoạt động sản xuất nông nghiệp: Nguồn chất thải chủ yếu từ cánh đồng sau mùa vụ, trang trại, vườn cây,… Rác thải chủ yếu thực phẩm dư thừa, phân gia súc, rác nông nghiệp, chất thải từ trồng trọt, từ trình thu hoạch sản phẩm, chế biến sản phẩm nơng nghiệp Ngồi có chất thải y tế: Bao gồm rác thải sinh hoạt khu vực bệnh viện chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động chun mơn q trình khám, chữa bệnh xét nghiệm bệnh viện sở y tế Bao gồm: ống tiêm, kim chích, y cụ, loại mơ quan người, băng thấm dịch, băng thấm máu, loại thuốc loại hạn phẩm chất 1.3 Thành phần tính chất, chất thải rắn 1.3.1 Thành phần CTR sinh hoạt Bảng 1.1 SVTH GVHD Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h Thành phần CTR đô thị [3] Thành phần lý học, hóa học CTR thị khác tùy thuộc vào địa phương mức sống người dân, mức độ tiện nghi đời sống người, nhịp độ phát triển kinh tế theo mùa khu vực 1.3.2 Tính chất CTRSH [3] 1.3.2.1 SVTH GVHD Tính chất vật lý cuả CTRSH Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h Những tính chất vật lý quan trọng CTR đô thị khối lượng riêng, độ ẩm, kích thước, cấp phối hạt, khả giữ ẩm thực tế độ xốp CTR thành phần CTR sinh hoạt a Khối lượng riêng Khối lượng riêng hiểu khối lượng CTR đơn vị thể tích (kg/m 3) Khối lượng riêng CTR thay đổi tùy thuộc vào trạng thái chúng như: xốp, chứa thùng chứa, không nén, nén,… Khi báo cáo liệu khối lượng hay thể tích CTR, phải thích trạng thái mẫu rác cách rõ ràng khối lượng riêng sử dụng để ước lượng tổng khối lượng thể tích rác cần quản lý Khối lượng riêng thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: vị trí địa lý, mùa năm, thời gian lưu trữ chất thải Do đó, cần phải thận trọng lựa chọn giá trị thiết kế Khối lượng riêng chất thải đô thị dao động khoảng 180 – 400 kg/m b Độ ẩm Độ ẩm CTR xác định hai phương pháp sau: Phương pháp khối lượng ướt phương pháp khối lượng khô CTR − Theo phương pháp khối lượng ướt: độ ẩm tính theo khối lượng ướt vật liệu khối lượng nước có 100 kg rác ướt − Theo phương pháp khối lượng rác khơ: độ ẩm tính theo khối lượng khơ vật liệu phần trăm khối lượng nước có 100 kg rác khô Phương pháp khối lượng ướt sử dụng phổ biến lĩnh vực quản lý CTR Độ ẩm theo phương pháp khối lượng ướt tính sau: (CT 2.1, [3])  Trong đó: − : độ ẩm; % khối lượng − : khối lượng mẫu ban đầu − : khối lượng mẫu sau sấy khô 105oC, (kg) Bảng 1.2 SVTH GVHD 10 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h Hình 3.3 Lượng nhiên liệu tiêu hao: 0,0492 kg/s Thành phần Kmol/s n.m3 % Thể tích CO2 2,679.10-3 6,041.10-3 12,328 H2O 1,969.10-3 4,411.10-3 9,002 SO2 5,85.10-7 1,31.10-5 0,027 O2 7,35.10-3 1,646.10-3 3,359 N2 1,665.10-3 0,037 75,51 Tổng 2,206.10-3 0,049 100 Hình 3.4 Thành phần lượng khí khỏi lò đốt Thành phần Từ buồng Từ buồng thứ Tổng cộng sơ cấp cấp (kmol/s) Kmol/s (kmol/s) n.m3 % Thể tích CO2 4,97.10-4 2,697.10-4 7,667.10-4 0,0172 12,464 H2O 3,915.10-4 1,969.10-4 5,884.10-4 0,0132 9,565 SO2 7,362.10-6 5,85.10-4 7,947.10-6 2,959.10-4 0,214 O2 1,2756.10-4 7,35.10-5 2,011.10-4 4,505.10-3 3,264 N2 2,888.10-3 1,665.10-3 4,553.10-3 0,102 73,913 HCl 3,543.10-5 - 3,553.10-5 7,936.10-4 0,575 CaO 2,083.10-7 - 2,083.10-8 4,666.10-7 3,381.10-4 P2O5 2,208.10-7 - 2,208.10-7 4,946.10-6 3,584.10-3 Tổng 3,95.10-3 2,206.10-3 2,206.10-3 0,138 100 3.7 Thể xây lò tính tốn khung lò 3.7.1 Thể xây lò Cơ sở lựa chọn vật liệu: Để xây dựng lò đốt rác, cần lượng lớn loại vật liệu khác vật liệu chịu lửa, cách nhiệt vật liệu xây dựng khác SVTH GVHD 73 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 1000 kg/h Gạch chịu lửa có đặc điểm có khả chịu nhiệt độ cao mà không bị thay đổi hình dạng tính chất vật lý Khi chọn gạch hay vật liệu để xây lò cần phải vào điều kiện làm việc lò để chọn gạch vật liệu xây dựng thích hợp đảm bảo thể xây lò làm việc tốt, khơng gây lãng phí 3.7.1.1 Thể xây lò a Buồng đốt sơ cấp Nhiệt độ buồng đốt 800oC Kích thước buồng đốt: L = m ; B = 1,5 m ; H = 3,5 m Kích thước ghi: F = 15,58 m2, a = 4m Lượng nhiên liệu tiêu hao: B = 177,12 kg/h b Buồng đốt thứ cấp − Nhiệt độ buồng đốt 1200oC − Kích thước buồng đốt: L = 1,5 m ; B = 1,5 m ; H = 3,5 m − Lượng nhiên liệu tiêu hao: B = 114 kg/h − − − − Theo bảng (4.5,[1]) Gạch Samốt A loại gạch thích hợp để xây tường chịu nhiệt 1300oC Theo bảng (4.7/180, [1]) tường cao 1m (H = 3,5 m), chiều dày gạch chịu lửa phải ≥ (250 – 350mm) Gạch xây tường chọn gạch Samốt A, Samốt B, thủy tinh thép CT3 làm lớp với gạch Samốt A sử dụng số liệu H3 có thơng số: (TCVN 4710 : 1989) − − − − − A = 65 mm, b = 114 mm; c = 230 mm Thể tích V = 1180 cm3 Hệ số dẫn nhiệt = 0,7 + 0,00064t W/m.độ Nhiệt dung c = 0,865 + 0,0002 kJ/kg.độ Bơng thủy tinh có thơng số: Tỉ trọng 10 kg/m 3, độ dài 50 mm, khổ rộng 1,2 m, chiều dài 15m, hệ số R= 1,05 m3 K/W (theo: tài liệu thử nghiệm ASTM) Tường lò xây dày 330mm, xây phẳng, chiều dày mạch xây ≤ 3mm, xây vữa nhão (bột Samốt mịn) Phía ngồi tường lớp thủy tinh cách nhiệt dày 50mm Gạch thủy tinh xây ép vào thép dày mm bao bọc Mạch nhiệt thể xây tường 5mm/m chiều dài SVTH GVHD 74 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 1000 kg/h Hình 3.5 Gạch Samốt Hình 3.6 Bơng thủy tinh 3.7.1.2 Thể xây đáy lò Đáy lò xây trực tiếp móng lò Đáy lò xây phẳng, mạch nhiệt 5mm/m chiều dài Đáy lò xây hai lớp − Lớp dưới: gạch cách nhiệt Diatomit dày 115 mm − Lớp trên: gạch Samốt A dày 230 mm 3.7.1.3 Thể xây lò − Nóc lò xây bằng, tạo với tường lò góc 90 oC Thể xây lò gạch SamốtA − Chiều rộng lò với chiều rộng lò: B = 1,5 m − Chiều dài lò: L = 3000 + 1500 + 230 + 330 x = 5390 mm − Lò có góc tâm Nên bán kính R = B/2 = 750 mm − Chiều dài mạch xây d= mm Số lượng gạch cần thiết để xây vòng cung lò: SVTH GVHD 75 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 1000 kg/h  Trong − R: bán kính vòm, mm − s: chiều dày gạch xây lò, mm − a: chiều ngang viên gạch, mm − d: chiều dày mạch xây, mm − : góc tâm vòm Số gạch dùng cho tồn lò Số gạch chân vòm cần dùng 3.7.1.4 Thể xây cửa lò a Cửa tiếp liệu Cửa tiếp liệu làm thép (CT3) dày 5mm, loại với thép làm vỏ lò Các giằng thép hình (30x30) hàn dính phía bên ngồi Bên thép lớp cách nhiệt thủy tinh dày 50 mm lớp gạch cách nhiệt Samốt A dày 150 mm xây ép vàp thép Kích thước cửa (500x500)mm Tâm cửa chừa lỗ quan sát đường kính 10 mm b Cửa dẫn sản phẩm cháy từ buồng sơ cấp sang buồng thứ cấp Gồm hai cửa kích thước (300x300)mm Cửa thứ cách trần lò 500 mm, cửa thứ hai cách trần lò 100 mm c Cửa lấy tro Cửa có kích thước (250x250)mm Cửa làm lớp thép mm Giữa hai thép lớp thủy tinh cách nhiệt dày 50 mm Bên cửa giằng thép hình (10x10) mm hàn dính vào thép SVTH GVHD 76 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h 3.7.2 Khung lò 3.7.2.1 Đặc điểm khung vỏ lò Khung lò vỏ lò giúp thể xây ổn định q trình làm việc, phía ngồi thể xây bao bọc lớp thép mm Bên lớp thép hệ thống khung làm thép góc (50x50x5) kiềng chặc cạnh lò 3.7.2.2 Tính tốn khung lò Khung lò liên kết tĩnh, đặt móng lò, có thơng số: − Góc tâm = 180o − Bán kính lò: R = 750 mm − Khoảng cách cột theo chiều dài lò: a = 5390 – 330x2 = 4730 − Chiều cao vòm: f = − Khối lượng riêng gạch: − Chiều dài lò: L = 5390 mm − Chiều dày lò: 330 mm − Nhiệt độ lò: t = 1200oC Chiều dài trung bình cung vòm  Trong R= Trọng lượng gạch lò bước cột G= Lực thẳng đứng H: H = 0, 5.G 8525 x 0,5 = 4262,5 (kg) Lực ngang P: P SVTH GVHD 77 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h Đối với lò f = nên thực tế lực ngang khơng tồn Do có lực nén trung tâm H tác dụng lên phần tường lò bên 3.7.3 3.7.3.1 − − − − Kiểm tra tổn thất nhiệt qua xây lò Buồng đốt sơ cấp Kích thước buồng đốt: L = m ; B = 1,5 m ; H = 3,5 m Rác nung nhiệt độ 800oC Tường lò dày 330 mm gạch Samốt A Đáy gồm 230mm gạch Samốt A 115mm gạch Diatomit  Năng lượng nhiệt qua Nóc phẳng, nhiệt độ bên 800oC, nhiệt độ khơng khí 30oC Nhiệt độ trung bình lớp gạch xây xem trung bình cộng nhiệt độ khơng khí nhiệt độ mặt lò: ttb = 420oC Theo phụ lục IV [1] hệ số dẫn nhiệt gạch Samốt A 420oC Nhiệt lượng qua lò  Trong − F = x 1,5 = 4,5 m2 , diện tích lò − S: chiều dày nóc, m − t1,tkk: nhiệt độ mặt lò nhiệt độ khơng khí, oC − 0,06 nhiệt trở có trao đổi nhiệt ngồi mặt tường mơi trường khơng khí xung quanh, m2/độ/W − : hệ số dẫn nhiệt tường lò, W/m.độ  Nhiệt lượng qua tường đáy lò Diện tích ngồi tường đáy lò (khơng tính tường phía trước phía sau) Fn= x L x H x L x B = x x 1,5 x x 3,5 = 94,5 m2 Xem đường phân bố nhiệt tường lò bậc nhất, nhiệt độ trung bình lớp Nhiệt độ trung bình lớp Samốt SVTH GVHD 78 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 1000 kg/h Nhiệt độ trung bình lớp Diatomit Hệ số dẫn nhiệt lớp Samốt = 0,7 + 0,00065 x ts = 0,7 + 0,00065 x 607,5 = 1,095 W/m.độ Hệ số dẫn nhiệt lớp Samốt = 0,145 + 0,000314 x td = 0,145 x 0,000314 x 222,5 = 0,215 W/m.độ  Nhiệt qua tường  Nhiệt lượng qua thể xây Qx = Q + Qt = 13478 + 90399,24 = 103.877,24 W  − −  Trong Q: nhiệt lượng qua buồng sơ cấp, W Qt: nhiệt lượng qua tường buồng sơ cấp, W Nhiệt giả sử qua nóc, tường, đáy lò,… Q5 = 0,1 x (40048,33.103.Bd + 7323880) = 0,1 x (40048,33.103.0,0492 + 7323880) = 929.425,77 W  Qx < Q5 : giả thiết hợp lý 3.7.3.2 − − − −  Buồng đốt thứ cấp Kích thước buồng đốt: L = 1,5 m ; B = 1,5 m ; H = 3,5 m Rác nung nhiệt độ 1200oC Tường lò dày 330 mm gạch Samốt A Đáy gồm 230mm gạch Samốt A 115mm gạch Diatomit Năng lượng nhiệt qua SVTH GVHD 79 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h Nhiệt độ trung bình lớp gạch xây nóc: t tb = 620oC Theo phụ lục IV [1] hệ số dẫn nhiệt gạch Samốt A 420oC Nhiệt lượng qua lò Trong F = 1,5 x 1,5 = 2,25 m2 , diện tích lò S: chiều dày nóc, m t1,tkk: nhiệt độ mặt lò nhiệt độ khơng khí, oC 0,06 nhiệt trở có trao đổi nhiệt ngồi mặt tường mơi trường khơng khí xung quanh, m2/độ/W − : hệ số dẫn nhiệt tường lò, W/m.độ  Nhiệt lượng qua tường đáy lò  − − − − Diện tích ngồi tường đáy lò (khơng tính tường phía trước phía sau) Fn= x L x H x L x B = x 1,5 x 1,5 x 1,5 x 3,5 = 23,625 m2 Xem đường phân bố nhiệt tường lò bậc nhất, nhiệt độ trung bình lớp Nhiệt độ trung bình lớp Samốt Nhiệt độ trung bình lớp Diatomit Hệ số dẫn nhiệt lớp Samốt = 0,7 + 0,00065 x ts = 0,7 + 0,00065 x = 1,29 W/m.độ Hệ số dẫn nhiệt lớp Samốt = 0,145 + 0,000314 x td = 0,145 x 0,000314 x 322,5 = 0,246 W/m.độ  Nhiệt qua tường SVTH GVHD 80 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h  Nhiệt lượng qua thể xây Qx = Q + Qt = 10077,53 + 34340 = 44417,53 W  − −  Trong Q: nhiệt lượng qua buồng thứ cấp, W Qt: nhiệt lượng qua tường buồng thứ cấp, W Nhiệt giả sử qua nóc, tường, đáy lò,… Q4 = 0,1(40048,33.B + 133550) = 0,1(40048,33.103 x 0,0316 + 133550) = 139907,72 W  Qx < Q4 : giả thiết hợp lý SVTH GVHD 81 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  KẾT LUẬN Đồ án hồn thành tính tốn thiết kế hệ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt với cơng suất 1000 kg/h, có thơng số sau: Quy trình cơng nghệ: CTR sinh hoạt Hố tập trung (vi sinh khử mùi) Băng chuyền Máy xé rác Phân loại Băng chuyển Lò thu hồi nhiệt Xử lý khí Mơi trường Lò đốt Buồng đốt sơ cấp Nhiệt độ buồng đốt 800oC Kích thước buồng đốt: L = m ; B = 1,5 m ; H = 3,5 m; Vtt = 15,75 m3 Kích thước ghi: F = 15,58 m2, a = 4m Lượng nhiên liệu tiêu hao: B = 177,12 kg/h Buồng đốt thứ cấp − Nhiệt độ buồng đốt 1200oC − Kích thước buồng đốt: L = 1,5 m ; B = 1,5 m ; H = 3,5 m; Vtt = 7,875 m3 − Lượng nhiên liệu tiêu hao: B = 114 kg/h Lượng chất thải rắn xử lý : 24.000 kg/ngày − − − − Các vẽ hoàn thành: 03 vẽ − 01 vẽ mặt tổng thể − 01 vẽ mặt cắt sơ đồ công nghệ − 01 vẽ chi tiết lò đốt CTRSH Tuy nhiên, đồ án thiếu sót sau : − Lò đốt chưa tính tốn cụ thể − Tính tốn nhiên liệu đốt đường ống chưa cụ thể Bản thân em chưa có nhiều kinh nghiệm nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót học để sau em giải tốt vấn đề liên quan Em chân thành cảm ơn SVTH GVHD 82 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h  KIẾN NGHỊ Tốc độ thị hóa diễn nhanh chóng trở thành nhân tố tích cực phát triển kinh tế, xã hội đất nước Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế, xã hội, thị hóa nhanh tạo sức ép nhiều mặt, dẫn đến suy giảm chất lượng môi trường phát triển không bền vững Các hoạt động sản xuất, sinh hoạt tăng theo lượng chất thải tăng theo Do xử lý chất thải rắn sinh hoạt phương pháp đốt phù hợp với nước ta Khi tình trạng quỹ đất ngày khan giải vấn đề cấp bách việc xử lý chất thải bảo vệ môi trường Với điều kiện vật tư, thiết bị để chế tạo nước có sẵn, lò đốt rác sinh hoạt thiết kế chế tạo nước đảm bảo điều kiện kỹ thuật Khi sử dụng lò đốt CTRSH ta cần vận hành lò theo quy trình, tránh gây lãng phí nhiên liệu xử lý triệt để lượng rác cần thiết đốt đảm bảo an toàn khí thải, khơng gây nhiễm mơi trường Cơng nhân vận hành cần phải đào tạo hướng dẫn để vận hành lò đốt theo quy trình đề xuất Chất thải rắn trước đem đốt cần tổ chức thu gom, phân loại bảo quản theo quy định./ SVTH GVHD 83 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Hoàng Kim Cơ - Tính tốn kỹ thuật nhiệt lò cơng nghiệp T1, NXB Khoa học kỹ thuật, 1985 [2] Hoàng Kim Cơ - Tính tốn kỹ thuật nhiệt luyện kim, NXB Giáo dục [3] Nguyễn Văn Phước - Quản lý xử lý chất thải rắn, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM, 2015 [4] Đinh Xn Thắng - Giáo trình Kỹ thuật lò đốt chất thải nguy hại – NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM, 2012 [5] Đinh Xn Thắng –Giáo trình Cơng nghệ xử lý chất thải rắn, NXB ĐH Quốc Gia TP.HCM, 2015 [6] BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 2011 “CHẤT THẢI RẮN” [7] BÁO CÁO HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 [8] QCVN 30:2012/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lò đốt chất thải công nghiệp [9] QVCN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị [10] Niên giám thống kê tĩnh Vĩnh long năm 2017 SVTH GVHD 84 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 1000 kg/h SVTH GVHD 85 Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 1000 kg/h SVTH GVHD 86 ... phát sinh CTR sinh hoạt Nguồn gốc chất thải rắn sinh hoạt địa bàn Thành phố Vĩnh long chia thành nhóm chính: − − − − Rác sinh hoạt Rác xây dựng Rác sở y tế Rác công nghiệp Rác thải sinh hoạt: CTR. .. Thành phần CTR sinh hoạt Bảng 1.1 SVTH GVHD Đồ án kỹ thuật xử lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 1000 kg/h Thành phần CTR thị [3] Thành phần lý học, hóa học CTR đô... lý chất thải rắn Thiết kế lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cơng suất 1000 kg/h DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ST T CHỮ VIẾT TẮT CTR CHẤT THẢI RẮN CTRSH CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT CTRNH CHẤT THẢI RẮN NGUY
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính toán Lò đốt CTR & 04 Bản vẽ CAD, Tính toán Lò đốt CTR & 04 Bản vẽ CAD

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm