Phát triển năng lực dạy học tích hợp môn xã hội cho giáo viên trung học cơ sở thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh

110 95 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:15

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN ANH TUẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP MÔN HỘI CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐOÀN ANH TUẤN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP MƠN HỘI CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản lý giáo dục Mã ngành: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phó Đức Hồ THÁI NGUN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa thực nghiên cứu Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Đoàn Anh Tuấn i LỜI CẢM ƠN Hai năm học tập nghiên cứu trường đại học sư phạm Thái Nguyên khoảng thời gian không dài để lại tơi ấn tượng sâu sắc khó qn Đó khoảng thời gian đồng môn thầy trường tận tình giúp đỡ để tơi nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn hồn thành chương trình khóa học Với trân trọng lòng biết ơn sâu sắc tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo trường đại học sư phạm Thái Nguyên, lãnh đạo thầy giáo, Phòng Đào tạo Sau đại học (trường đại học sư phạm Thái Nguyên) quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp tơi hồn thành nhiệm vụ học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS, TS Phó Đức Hòa người thầy, người hướng dẫn khoa học tận tình bảo giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình Lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục Phòng GD&ĐT thành phố Cẩm Phả; Các bạn đồng nghiệp người thân tận tình giúp đỡ, cung cấp tài liệu, số liệu, thơng tin bổ ích động viên, khích lệ tơi q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Đoàn Anh Tuấn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ iv MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC MÔN HỘI CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Ở nước 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm 12 1.2.1 Năng lực 12 1.2.2 Năng lực dạy học 14 1.2.3 Tích hợp 14 1.2.4 Dạy học tích hợp 15 1.2.5 Năng lực dạy học tích hợp 16 1.2.6 Năng lực dạy học tích hợp mơn hội 17 1.2.7 Phát triển lực dạy học tích hợp mơn hội 18 1.3 Năng lực dạy học tích hợp môn hội cho giáo viên trung học sở 19 iii 1.3.1 Đặc điểm môn hội trường trung học sở 19 1.3.2 Năng lực dạy học tích hợp môn hội giáo viên trung học sở 21 1.4 Nội dung phát triển lực dạy học tích hợp mơn hội cho giáo viên trung học sở 24 1.4.1 Mục tiêu phát triển lực dạy học tích hợp môn hội cho giáo viên trung học sở 24 1.4.2 Phát triển lực dạy học tích hợp mơn hội cho giáo viên trung học sở 24 1.4.3 Các đường phát triển lực dạy học tích hợp môn hội cho giáo viên trung học sở 31 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển lực dạy học tích hợp môn hội cho giáo viên trung học sở 32 1.5.1 Yếu tố khách quan 32 1.5.2 Yếu tố chủ quan 34 Kết luận chương 36 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC MƠN HỘI CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ CẢM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 37 2.1 Khái quát tình hình kinh tế - hội, hệ thống giáo dục bậc học trung học sở địa bàn nghiên cứu 37 2.1.1 Tình hình kinh tế, hội 37 2.1.2 Tình hình ngành giáo dục thành phố Cẩm Phả 37 2.2 Giới thiệu khái quát khảo sát thực trạng 39 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 39 2.2.2 Nội dung khảo sát 40 2.2.3 Địa bàn quy mô khảo sát 40 2.2.4 Phương pháp công cụ khảo sát 40 2.2.5 Thời gian tiến trình khảo sát 40 2.2.6 Xử lý kết khảo sát 40 iv 2.3 Thực trạng lực dạy học tích hợp mơn hội giáo viên trung học sở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 41 2.3.1 Thực trạng số lượng, trình độ giáo viên trường trung học sở thành phố Cẩm Phả 41 2.3.2 Thực trạng lực dạy học tích hợp môn hội giáo viên trường trung học sở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 43 2.4 Thực trạng phát triển lực dạy học tích hợp mơn hội cho giáo viên trung học sở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 45 2.4.1 Nhận thức khách thể khảo sát cần thiết phải phát triển lực dạy học tích hợp môn hội cho giáo viên trường THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 45 2.4.2 Thực trạng phát triển lực dạy học tích hợp môn hội cho giáo viên trường trung học sở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 47 2.4.3 Thực trạng tạo điều kiện cho việc phát triển lực dạy học tích hợp cho giáo viên trường trung học sở thành phố Cẩm Phả 51 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng phát triển lực dạy học tích hợp môn hội cho giáo viên trung học sở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 52 2.6 Đánh giá chung thực trạng phát triển lực dạy học tích hợp mơn hội cho giáo viên trung học sở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 54 Kết luận chương 56 Chương 58BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CÁC MƠN HỘI CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH 58 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 58 3.1.1 Đảm bảo tính mục tiêu 58 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn 58 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi 59 3.1.4 Đảm bảo tính đồng bộ, tồn diện 59 3.2 Đề xuất biện pháp phát triển lực cho giáo viên trường trung học sở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 59 v 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức CBQL, GV, lực lượng liên quan phát triển lực GV THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 59 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch phát triển lực cho giáo viên trung học sở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 62 3.2.3 Biện pháp 3: Tổ chức, triển khai hiệu kế hoạch phát triển lực cho giáo viên trung học sở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 65 3.2.4 Biện pháp 4: Đảm bảo nguồn lực cho hoạt động phát triển lực giáo viên trung học sở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 68 3.2.5 Biện pháp thứ 5: Đổi hoạt động kiểm tra, đánh giá lực DHTH cho giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 71 3.3 Khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi biện pháp luận văn đề xuất 74 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm 74 3.3.2 Đối tượng khảo nghiệm 74 3.3.3 Quy trình khảo nghiệm 74 3.3.4 Đánh giá tính cần thiết, tính khả thi biện pháp 75 Kết luận chương 82 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 83 Kết luận 83 Khuyến nghị 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC vi DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CB : Cán CBQL : Cán quản lí CBQLGD : Cán quản lý giáo dục CNTT : Công nghệ thông tin DHTH : Dạy học tích hợp GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GDPT : Giáo dục phổ thông GV : Giáo viên HS : Học sinh KHTN-CN : Khoa học tự nhiên - công nghệ KHXH-NV : Khoa học hội - nhân văn NL : Năng lực NVSP : Nghiệp vụ sư phạm THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông UBND : Ủy ban nhân dân XH : hội iv DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng: Bảng 2.1 Quy mô trường, lớp THCS Thành phố Cẩm Phả, năm học 2017-2018 41 Bảng 2.2 Bảng chất lượng viên chức bậc THCS thành phố Cẩm Phả 42 Bảng 2.3 Tổng hợp đánh giá lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 43 Bảng 2.4 Tổng hợp đánh giá lực dạy học tích hợp mơn hội giáo viên trường THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh .44 Bảng 2.5 Tổng hợp kết đánh giá cán bộ, giáo viên lập kế hoạch hoạt động phát triển lực dạy học tích hợp mơn hội cho giáo viên hiệu trưởng trường THCS thành phố Cẩm Phả .47 Bảng 2.6 Đánh giá cán bộ, giáo viên thực kế hoạch phát triển lực dạy học tích hợp cho giáo viên trường trung học sở 49 Bảng 2.7 Đánh giá cán bộ, giáo viên tạo điều kiện cho việc phát triển lực dạy học tích hợp cho giáo viên trường THCS 51 Bảng 2.8 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng phát triển lực dạy học tích hợp mơn hội cho giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 53 Bảng 3.1 Bảng tổng hợp ý kiến tính cần thiết biện pháp 75 Bảng 3.2 Bảng tổng hợp ý kiến cán quản lý, giáo viên tính khả thi biện pháp 77 Bảng 3.3 Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp 80 Biểu đồ: Biểu đồ 2.1 Nhận thức khách thể khảo sát cần thiết phát triển lực dạy học tích hợp mơn hội cho giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 46 Biểu đồ 3.1 Tính cần thiết biện pháp 77 Biểu đồ 3.2 Tính khả thi biện pháp 79 Biểu đồ 3.3 Tương quan tính cần thiết tính khả thi 81 iv DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ương Đảng (2013), Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Đổi toàn diện Giáo dục Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Bộ Giáo dục & Đào tạo (2000), Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục & Ðào tạo (2009), Thông tư 30 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT Bộ Giáo dục & Ðào tạo (2011), Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ÐT ngày 28/3/2011 ban hành Ðiều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thơng nhiều cấp học, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII định hướng phát triển giáo dục đào tạo thời kỳ CNH-HĐH Nguyễn Minh Đường (chủ biên 2006), Đào tạo nhân lực đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường, tồn cầu hóa hội nhập quốc tế, NXB Đại học quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thanh Hoàn (2003), "Chất lượng giáo viên sách cải thiện chất lượng giáo viên", Tạp chí phát triển giáo dục Hà Nội Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), "Nghề nghiệp người giáo viên", Tạp chí Thơng tin Khoa học Giáo dục, (112), Hà Nội Quốc hội nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Quyết định 404/QĐ-TTg Thủ tướng phủ ngày 27 tháng năm 2015 việc Quyết định phê duyệt đề án đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 11 Raja Rosingh, Nền giáo dục cho kỷ XXI - Những triển vọng châu Á - Thái Bình Dương 12 Tác phẩm chủ yếu “Quản lý công nghiệp tổng quát” (Administration industrielle et générale), xuất năm 1949, Henri Fayol (người Pháp, 1841 1925) 13 Tạp chí lý luận khoa học giáo dục, số 277/ Kỳ 1/ tháng 1/2012 14 Tập thể tác giả (2005), Từ điển bách khoa Việt Nam, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội 15 Thuyết quản lý khoa học F.W.Taylor 16 Nguyễn Thị Tính, Giáo trình lí luận chung quản lí quản lí giáo dục, Tập giảng cho học viên Cao học Quản lý giáo dục, Đại học sư phạm Thái Nguyên Tổ chức OECD, Nhận định vai trò lãnh đạo quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên 17 18 19 20 21 22 23 Từ điển Giáo dục học (2002), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội Từ điển tiếng việt thông dụng (1998), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội Thái Duy Tuyên (1999), Những vấn đề giáo dục học đại, NXB Giáo dục V.A.Xukhômlinxki, Trong tác phẩm tiếng “Trường trung học Pavluts” Viện Ngôn ngữ học (2004), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng Nguyễn Như Ý, Nguyễn Văn Khang (1996), Từ điển Tiếng Việt thông dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho giáo viên THCS) Để thơng tin đánh giá phẩm chất, lực nghề nghiệp giáo viên trường THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh trước yêu cầu đổi giáo dục phổ thông”, xin Anh/Chị vui lòng đánh giá phẩm chất, lực nghề nghiệp giáo viên trường THCS thành phố Cẩm Phả (đánh dấu X vào ô anh/chị lựa chọn) Câu 1: Anh/Chị cho biết lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục giáo viên trường THCS địa bàn thành phố? STT Nội dung đánh giá Tốt Mức độ đánh giá Trung Khá bình Yếu phương pháp thu thập xử lí thơng tin thường xuyên nhupháp cầu thu đặc củalýhọc sinh.tin phương thậpđiểm xử thơng tình hình trị, kinh tế, văn hoá, hội địa phương Khả trao đổi với đồng nghiệp để nắm thông tin phương pháp thu thập xử lí thơng tin điều kiện giáo dục nhà trường Sử dụng thông tin thu vào dạy học, giáo dục Câu 2: Anh/Chị cho biết lực dạy học tích hợp giáo viên trường THCS địa bàn thành phố? Mức độ đánh giá Tốt Khá T.B Yếu TT Tiêu chí đánh giá SL % SL % SL % SL % Hiểu biết thấu đáo dạy học tích CB 10 28.57 15 42.86 25.71 2.86 ĐT KS hợp (nội môn, liên môn Năng lực hiểu biết DHTH Năng lực phát hiện, xác định mức độ tích hợp, phân loại xếp chủ đề cần tích hợp chương dạy học Năng lực vận dụng phương pháp dạy học tích hợp Năng lực sư dụng thiết bị phương tiện dạy học tích GV 12 24.00 17 34.00 19 38.00 4.00 CB 22.86 12 34.29 15 42.86 GV 13 26.00 20 40.00 15 30.00 4.00 CB GV CB GV 57.14 44.00 51.43 52.00 10 24 15 19 28.57 48.00 42.86 38.00 5 14.29 8.00 5.71 10.00 0 0 20 22 18 26 0 0 hợp Năng lực tổ chức, điều khiển CB 15 42.86 16 45.71 hoạt động học tập học sinh dạy học tích hợp GV 22 44.00 23 46.00 11.43 0 10.00 0 Chúng tơi xin chân thành cảm ơn đóng góp quý báu Anh/Chị! Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho CBQL nhà trường chuyên viên Phòng GD&ĐT) Để thơng tin đánh giá phẩm chất, lực nghề nghiệp giáo viên trường THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông, xin Anh/Chị vui lòng đánh giá phẩm chất, lực nghề nghiệp giáo viên trường THCS thành phố Cẩm Phả (đánh dấu X vào ô anh/chị lựa chọn) Câu 1: Anh/Chị cho biết lực tìm hiểu đối tượng môi trường giáo dục giáo viên trường THCS địa bàn thành phố? Mức độ đánh giá STT Nội dung đánh giá phương pháp thu thập xử lí thơng tin thường xun nhu cầu đặc điểm học sinh phương pháp thu thập xử lý thơng tin tình hình trị, kinh tế, văn hố, hội địa phương Khả trao đổi với đồng nghiệp để nắm thơng tin phương pháp thu thập xử lí thơng tin điều kiện giáo dục nhà trường Sử dụng thông tin thu vào dạy học, giáo dục Tốt Trung bình Khá Yếu Câu 2: Anh/Chị cho biết lực dạy học tích hợp giáo viên trường THCS địa bàn thành phố? Mức độ STT Nội dung đánh giá Khả thiết kế chương trình dạy học theo quy định Khả thiết kế dạy Khả thiết kế dạy theo chủ đề (Dự án) Khả dạy tích hợp liên môn Lựa chọn áp dụng phương pháp dạy học tích cực Dạy học theo định hướng phát triển lực HS (Dạy học phân hóa) Sử dụng công nghệ thông tin dạy học tích cực Tốt Khá Trung bình Yếu Mức độ STT Nội dung đánh giá Đổi kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển lực HS Khả thiết kế hoạt động giáo dục 10 Khả giáo dục học sinh qua môn học 11 Khả tích hợp giáo dục học sinh hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo 12 Giáo dục học sinh qua hoạt động cộng đồng lao động cơng ích, hoạt động hội… 13 14 Tốt Khá Trung bình Sử dụng phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục phù hợp Đánh giá kết rèn luyện đạo đức học sinh tác dụng thúc đẩy phấn đấu vươn lên học sinh Chúng tơi xin chân thành cảm ơn đóng góp q báu Anh/Chị! Yếu Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho giáo viên THCS) Để thơng tin đánh giá thực trạng Quản lý hiệu trưởng phát triển lực giáo viên trường THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thơng, xin Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến theo câu hỏi phương án trả lời Nếu đồng ý với phương án nào, Anh/chị đánh dấu “X” vào bên phải phương án trả lời Chúng mong nhận hợp tác Anh/Chị! Câu 1: Anh/Chị cho biết thực trạng lập kế hoạch hoạt động phát triển lực DHTH cho giáo viên hiệu trưởng trường THCS thành phố? Mức độ thực TT Năng lực Xây dựng kế hoạch phát triển lực cho giáo viên thực theo chuẩn quy định chuyên đề môn học Mục tiêu kế hoạch phát triển lực cho giáo viên xác định rõ ràng với thời gian thực mục tiêu xác định cụ thể Xây dựng kế hoạch triển khai công việc để thực mục tiêu lựa chọn phù hợp thể tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi kế hoạch Xác định thuận lợi, khó khăn phát triển lực cho giáo viên để phân bổ nguồn lực thực mục tiêu kế hoạch chác hợp lý Xây dựng kế hoạch cho giáo viên tự nghiên cứu phát triển lực cá nhân theo chương trình quy định (thơng qua giáo trình, tài liệu cung cấp) Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 2: Anh/Chị cho biết thực trạng tổ chức thực kế hoạch hoạt động phát triển lực DHTH cho giáo viên hiệu trưởng trường THCS thành phố? TT Nội dung Mức độ thực Trung Tốt Khá Yếu bình Thành lập Ban tổ chức triển khai thực kế hoạch hoạt động phát triển lực cho giáo viên Triển khai kịp thời hoạt động bồi dưỡng phát triển lực cho kế hoạch đượcbộxây dựngtrường phêđến duyệt Triểngiáo khaiviên kế hoạch cáchđãđồng từ nhà tổ chun mơn giáo viên phân cơng nhiệm vụ cụ thể từ ban giám hiệu, tổ chuyên môn, đến giáo viên, đoàn thể thực kế hoạch phát triển lực cho giáo viên Tạo chế môi trường thuận lợi để giáo viên học tập nâng cao lực Động viên giáo viên tích cực tham gia hoạt động tự học, tự bồi dưỡng, tập dụng huấn, linh học nâng caotạo, trình độ phát lực vận hoạt, sáng điều chỉnhtriển hợpnăng lý triển khai thực kế hoạch phát triển lực cho giáo viên giai đoạn cụ thể Câu 3: Anh/Chị cho biết thực trạng Chỉ đạo phát triển lực DHTH cho giáo viên hiệu trưởng trường THCS thành phố? Mức độ thực TT Nội dung Chỉ đạo lập kế hoạch phát triển lực giáo viên Chỉ đạo nội dung, phương pháp thực phát triển lực giáo viên Chỉ đạo, xếp hoạt động phát triển lực giáo viên Hướng dẫn cán bộ, viên chức lực lượng liên quan kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát hoạt động, lực lượng tham gia phát triển lực giáo viên Động viên, kích thích, uốn nắn việc thực thi kế hoạch đề Nêu gương tốt hoạt động phát triển lực Tốt Khá Trung Yếu bình Câu 4: Anh/Chị cho biết thực trạng kiểm tra, đánh giá kết phát triển lực DHTH cho giáo viên hiệu trưởng trường THCS thành phố? Mức độ thực TT Nội dung kiểm tra, đánh giá Kiểm tra, đánh giá việc thực hồ sơ: dạy học, giáo dục, tự học tự nghiên cứu giáo viên Kiểm tra, đánh giá kế hoạch dạy học theo chủ đề, dạy học phân hóa, dạy học tích hợp giáo viên, thơng qua kết học tập học sinh dự thăm lớp Phối hợp lực lượng liên quan đánh giá lực dạy học cho giáo viên Đánh giá thông qua kết kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên trường, phòng giáo dục Tổng kết, rút kinh nghiệm việc đánh giá lực giáo viên qua hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, thi khoa học kỹ thuật, thiết kế dạy tích hợp, thiết kế giảng Violet Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 5: Anh/Chị vui lòng cho biết việc tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển lực DHTH cho giáo viên trường THCS thành phố Cẩm Phả? Mức độ thực TT Nội dung Phụ cấp lương Thực thường xuyên kịp thời sách đãi ngộ GV Chính sách, chế độ cho đào tạo, bồi dưỡng Thực khen thưởng cho hoạt động phát triển lực nghề nghiệp Động viên, khuyến khích tạo mơi trường thuận lợi cho phát triển lực giáo viên Thực chế độ GV sau đào tào, bồi dưỡng Tốt Khá Một lần xin cảm ơn cộng tác, giúp đỡ Anh/Chị! Trung bình Yếu Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho CBQL nhà trường, tổ chuyên mơn chun viên Phòng GD&ĐT ) Để thơng tin đánh giá thực trạng Quản lý hiệu trưởng phát triển lực giáo viên trường THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thơng, xin Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến theo câu hỏi phương án trả lời Nếu đồng ý với phương án nào, Anh/chị đánh dấu “X” vào bên phải phương án trả lời Chúng mong nhận hợp tác Anh/Chị! Câu 1: Anh/Chị cho biết thực trạng lập kế hoạch hoạt động phát triển lực DHTH cho giáo viên hiệu trưởng trường THCS thành phố? Mức độ thực TT Năng lực Xây dựng kế hoạch phát triển lực cho giáo viên thực theo chuẩn quy định chuyên đề môn học Mục tiêu kế hoạch phát triển lực cho giáo viên xác định rõ ràng với thời gian thực mục tiêu xác định cụ thể Xây dựng kế hoạch triển khai công việc để thực mục tiêu lựa chọn phù hợp thể tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi kế hoạch Xác định thuận lợi, khó khăn phát triển lực cho giáo viên để phân bổ nguồn lực thực mục tiêu kế hoạch chác hợp lý Xây dựng kế hoạch cho giáo viên tự nghiên cứu phát triển lực cá nhân theo chương trình quy định (thơng qua giáo trình, tài liệu cung cấp) Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 2: Anh/Chị cho biết thực trạng tổ chức thực kế hoạch hoạt động phát triển lực DHTH cho giáo viên hiệu trưởng trường THCS thành phố? TT Nội dung Mức độ thực Trung Tốt Khá Yếu bình Thành lập Ban tổ chức triển khai thực kế hoạch hoạt động phát triển lực cho giáo viên Triển khai kịp thời hoạt động bồi dưỡng phát triển lực cho giáo viên kế hoạch xây dựng phê duyệt Triển khai kế hoạch cách đồng từ nhà trường đến tổ chun mơn giáo viên phân cơng nhiệm vụ cụ thể từ ban giám hiệu, tổ chuyên môn, đến giáo viên, đoàn thể thực kế hoạch phát triển lực cho giáo viên Tạo chế môi trường thuận lợi để giáo viên học tập nâng cao lực Động viên giáo viên tích cực tham gia hoạt động tự học, tự bồi dưỡng, tập huấn, học nâng cao trình độ phát triển lực vận dụng linh hoạt, sáng tạo, điều chỉnh hợptriển khai thực kế hoạch phát triển lực cho giáo viên giai đoạn cụ thể Câu 3: Anh/Chị cho biết thực trạng Chỉ đạo phát triển lực DHTH cho giáo viên hiệu trưởng trường THCS thành phố? TT Nội dung Chỉ đạo lập kế hoạch phát triển lực giáo viên Chỉ đạo nội dung, phương pháp thực phát triển lực giáo viên Chỉ đạo, xếp hoạt động phát triển lực giáo viên Hướng dẫn cán bộ, viên chức lực lượng liên quan kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát hoạt động, lực lượng tham gia phát triển lực giáo viên Động viên, kích thích, uốn nắn việc thực thi kế hoạch đề Nêu gương tốt hoạt động phát triển lực Mức độ thực Trung Tốt Khá Yếu bình Câu 4: Anh/Chị cho biết thực trạng kiểm tra, đánh giá kết phát triển lực DHTH cho giáo viên hiệu trưởng trường THCS thành phố? Mức độ thực TT Nội dung kiểm tra, đánh giá Kiểm tra, đánh giá việc thực hồ sơ: dạy học, giáo dục, tự học tự nghiên cứu giáo viên Kiểm tra, đánh giá kế hoạch dạy học theo chủ đề, dạy học phân hóa, dạy học tích hợp giáo viên, thông qua kết học tập học sinh dự thăm lớp Phối hợp lực lượng liên quan đánh giá lực dạy học cho giáo viên Đánh giá thông qua kết kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên trường, phòng giáo dục Tổng kết, rút kinh nghiệm việc đánh giá lực giáo viên qua hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, thi khoa học kỹ thuật, thiết kế dạy tích hợp, thiết kế giảng Violet Tốt Khá Trung bình Yếu Câu 5: Anh/Chị cho biết thực trạng tạo điều kiện cho việc phát triển lực DHTH cho giáo viên trường trung học sở thành phố Cẩm Phả nay? TT Nội dung đánh giá Mức độ thực Tốt Khá Phụ cấp lương Thực thường xuyên kịp thời sách đãi ngộ giáo viên Chính sách, chế độ cho đào tạo, bồi dưỡng Thực khen thưởng cho hoạt động phát triển lực nghề nghiệp Động viên, khuyến khích tạo mơi trường thuận lợi cho phát triển lực Thực chế độ giáo viên sau đạo tạo, bồi dưỡng Một lần xin cảm ơn cộng tác, giúp đỡ Anh/Chị! TB Yếu Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT (Dành cho CBQL nhà trường, chuyên viên Phòng GD&ĐT giáo viên trường THCS) Phiếu xin ý kiến tính cần thiết khả thi biện pháp phát triển lực giáo viên trường THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thơng Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết khả thi biện pháp phát triển lực giáo viên trường THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phổ thông cách đánh dấu x vào ô biện pháp bảng sau: Tính cần thiết Tính cần thiết TT Các biện pháp Nâng cao nhận thức CBQL,GV, lực lượng liên quan phát triển lực DHTH cho GV THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Xây dựng kế hoạch phát triển lực DHTH cho giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ chức, triển khai hiệu kế hoạch phát triển lực DHTH cho giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Đảm bảo nguồn lực cho hoạt động phát triển lực DHTH cho giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Đổi hoạt động kiểm tra, đánh giá lực DHTH cho giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Động viên, khuyến khích giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh tự học tập, phát triển lực DHTH Rất cần Không Cần thiết thiết cần thiết Tính khả thi Tính khả thi TT Các biện pháp Rất khả thi Khả thi Nâng cao nhận thức CBQL,GV, lực lượng liên quan phát triển lực DHTH cho GV THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Xây dựng kế hoạch phát triển lực DHTH cho giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Tổ chức, triển khai hiệu kế hoạch phát triển lực DHTH cho giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh Đảm bảo nguồn lực cho hoạt động phát triển lực DHTH giáođộng viên kiểm THCStra, thành phốgiáCẩm Phả, Đổi mớicho hoạt đánh lựcQuảng DHTH cho giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Động viên, khuyến khích giáo viên THCS thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh tự học tập, phát triển lực DHTH Xin Anh/Chị vui lòng cho biết thân - Họ tên (có thể ghi tên khơng ghi tên): - Chức vụ: - Đơn vị công tác: Xin trân trọng cảm ơn! Không khả thi ... lực dạy học tích hợp mơn xã hội giáo viên trường trung học sở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 43 2.4 Thực trạng phát triển lực dạy học tích hợp mơn xã hội cho giáo viên trung học sở thành phố. .. viên trung học sở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Biện pháp phát triển lực dạy học tích hợp môn xã hội cho giáo viên trung học sở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN... trạng phát triển lực dạy học tích hợp môn xã hội cho giáo viên trường trung học sở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh 47 2.4.3 Thực trạng tạo điều kiện cho việc phát triển lực dạy học tích hợp cho giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển năng lực dạy học tích hợp môn xã hội cho giáo viên trung học cơ sở thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh , Phát triển năng lực dạy học tích hợp môn xã hội cho giáo viên trung học cơ sở thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh