Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT hoành bồ, tỉnh quảng ninh

139 169 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:15

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ MẠNH HÙNG QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ MẠNH HÙNG QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN HỒNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phó Đức Hồ THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đỗ Mạnh Hùng i LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng tới lãnh đạo trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy cung cấp kiến thức bản, sâu sắc, tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phó Đức Hòa, người thầy trực tiếp hướng dẫn khoa học tận tình giúp đỡ em xuất trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giáo viên trường THPT huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh cộng tác tạo điều kiện giúp đỡ tơi suất q trình học tập, nghiên cứa hồn thành luận văn Trong q trình học tập nghiên cứu thân cố gắng hết sức, song luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong q Thầy giáo, Cơ giáo, bạn bè đồng nghiệp dẫn Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 11 năm 2018 Tác giả luận văn Đỗ Mạnh Hùng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích Khách thể đối tượng nghiên cứu 4 Giả thuyết khoa học 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THƠNG MỚI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Một số kinh nghiệm nước Việt Nam hoạt động BDTX cho đội ngũ GV 11 1.2 Một số khái niệm 15 1.2.1 Bồi dưỡng 15 1.2.2 Bồi dưỡng giáo viên THPT 16 1.2.3 17 Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT 1.2.4 17 Quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT 1.3 Hoạt động BDTX cho GV THPT 18 iii 1.3.1 Nội dung bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT mà người quản phải tập trung vào bao gồm vấn đề sau 18 1.3.2 Hình thức tổ chức bồi dưỡng thường xuyên 19 1.3.3 Phương pháp bồi dưỡng thường xuyên 20 1.3.4 Đánh giá kết bồi dưỡng thường xuyên 20 1.4 Quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV THPT theo chương trình giáo dục phổ thơng 20 1.4.1 Vai trò, tầm quan trọng việc quản hoạt động BDTX cho GVTHPT 21 1.4.2 Yêu cầu lực giáo viên đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông 21 1.5 34 Yếu tố ảnh hưởng tới việc quản hoạt động BDTX cho GV THPT 1.5.1 Nhận thức GV THPT việc BDTX 34 1.5.2 Yêu cầu đổi công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên thời kỳ 35 1.5.3 Năng lực quản hoạt động BDTX cho GV lãnh đạo Sở GD&ĐT 35 1.5.4 Nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc quản hoạt động BDTX cho GV 35 Kết luận chương 37 Chương THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH 38 2.1 38 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục huyện Hoành Bồ 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội huyện Hoành Bồ 38 2.1.2 Tình hình phát triển giáo dục đào tạo 39 2.2 Thực trạng quản hoạt động BDTX cho GVTHPT huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 43 2.2.1 Nhận thức GV cấp QLGD hoạt động BDTX 43 iv 2.2.2 Về công tác lập kế hoạch BDTX cho GV 44 2.2.3 Về tổ chức triển khai hoạt động BDTX 46 2.2.4 Nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp điều kiện tổ chức BDTX cho GVTHPT 47 2.3 Đánh giá chung số biện pháp quản hoạt động BDTX cho GVTHPT của trường THPT địa bàn huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 53 Kết luận chương 55 Chương BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG BDTX CHO GVTHPT CỦA CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH 57 3.1 Các nguyên tắc xây dựng biện pháp quản hoạt động BDTX cho GVTHPT 57 3.1.1 Đảm bảo tính kế thừa 57 3.1.2 Đảm bảo tính toàn diện, đồng thống 57 3.1.3 Đảm bảo tính thực tiễn 58 3.1.4 Đảm bảo tính khả thi, tính hiệu 59 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo 60 3.2 Đề xuất số biện pháp quản hoạt động BDTX cho GVTHPT huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 60 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho GV CBQL công tác BDTX hoạt động nghề nghiệp 60 3.2.2 Khảo sát nhu cầu BDTX GV THPT để lập kế hoạch bồi dưỡng cho sát với nhu cầu trình độ GV 61 3.2.3 Đổi nội dung, cách thức tổ chức thực phương pháp BDTX để nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho GV 62 3.2.4 Tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động BDTX cho GVTHPT 65 v 3.2.5 Tăng cường điều kiện sở vật chất phục vụ cơng tác BDTX 67 3.2.6 Khuyến khích vật chất tinh thần GV việc BDTX 68 3.3 Mối quan hệ biện pháp 70 3.4 70 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 3.4.1 Tính cần thiết biện pháp quản đề xuất 71 3.4.2 Tính khả thi biện pháp quản đề xuất 73 3.4.3 Mối quan hệ tính cần thiết tính khả thi biện pháp 74 Kết luận Chương 75 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Khuyến nghị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC vi KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BDTX CBQL CBQLGD CĐSP CNH CT-SGK ĐHSP GD&ĐT GD : Bồi dưỡng thường xuyên : Cán quản : Cán quản giáo dục : Cao đẳng sư phạm : Cơng nghiệp hóa : Chương trình sách giáo khoa : Đại học sư phạm : Giáo dục Đào tạo : Giáo dục GD-ĐT GS.TS GV : : : Giáo dục đào tạo Giáo sư Tiến sĩ Giáo viên GVTHPT HĐH HS KH-CN KT- XH NCKHGD NNGV NVSP NXBGD PGS.TS QLDG SGK THCS THPT THSP TS UBND : : : : : : : : : : : : : : : : : Giáo viên trung học sở Hiện đại hóa Học sinh Khoa học- Công nghệ Kinh tế- xã hội Nghiên cứu khoa học giáo dục Nghề nghiệp giáo viên Nghiệp vụ sư phạm Nhà xuất giáo dục Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản giáo dục Sách giáo khoa Trung học sở Trung học phổ thông Trung học sư phạm Tiến sĩ Uỷ ban nhân dân Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã Mô đun Tên nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Thời Thời gian học gian tập trung (tiết) tự Thực học thuyết hành (tiết) Mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục Tổ chức thực kế hoạch hoạt động giáo dục Giáo dục học sinh THPT thông qua hoạt động Xây dựng tổ giáo dục THPT 29 chức Vai trò việc tổ chức hoạt động giáo hoạt động giáo dục dục phù hợp với 10 Xây dựng hoạt động đối giáo dục nhà trường tượng 3 đặc điểm Tổ chức thực nhà trường hoạt động giáo dục Đánh giá kết rèn luyện Nắm vững đạo đức học sinh THPT nguyên tắc Mục tiêu đánh giá THPT Nguyên tắc đánh giá 30 Nội dung đánh giá sử dụng PP, kĩ thuật đánh giá kết 10 Phương pháp kĩ thuật rèn luyện đánh giá đạo đức học sinh THPT XI Tăng cường lực làm Lập kế hoạch công tác chủ THPT nhiệm 31 Vị trí, vai trò giáo viên chủ nhiệm lớp Có kĩ lập kế hoạch cơng 15 tác chủ nhiệm Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã Mô đun Tên nội dung mô đun công tác chủ Mục tiêu, nội dung công nhiệm tác giáo viên chủ nhiệm Mục tiêu bồi dưỡng Thời Thời gian học gian tập trung (tiết) tự Thực học thuyết hành (tiết) trường THPT Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm Hoạt động giáo viên chủ nhiệm Các hoạt động giáo viên chủ nhiệm cấp THPT Có kĩ tổ THPT 32 Các hình thức tổ chức chức hoạt hoạt động giáo viên chủ động nhiệm cấp THPT công 15 tác chủ Phương pháp hình nhiệm thức tổ chức hoạt động công tác chủ nhiệm cấp THPT Giải tình sư phạm cơng tác chủ nhiệm Một số tình thường gặp công tác THPT chủ nhiệm trường THPT 33 Một số kĩ cần thiết giải tình cơng tác chủ nhiệm trường THPT Phân tích giải số tình điển hình Có kĩ giải tình sư phạm 15 công tác chủ nhiệm Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã Mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Tên nội dung mô đun Thời Thời gian học gian tập trung (tiết) tự Thực học thuyết hành (tiết) công tác chủ nhiệm trường THPT Tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp (GDNGLL) trường THPT Vai trò, mục tiêu hoạt động GDNGLL Có kĩ tổ THPT trường THPT 34 chức hoạt Nội dung tổ chức hoạt động GDNGLL 15 động GDNGLL trường trường THPT THPT Phương pháp tổ chức XII Phát hoạt động GDNGLL triển trường THPT lực tổ chức Giáo dục kĩ sống cho hoạt học sinh THPT động giáo Quan niệm phân loại kỹ sống dục Vai trò mục tiêu giáo Có kĩ tổ dục kỹ sống cho học chức giáo dục THPT sinh THPT 35 kỹ sống Nội dung nguyên tắc qua môn giáo dục kỹ sống cho học hoạt học sinh THPT Phương pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh THPT qua môn học hoạt động giáo dục động giáo dục 15 Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã Mô đun Tên nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Thời Thời gian học gian tập trung (tiết) tự Thực học thuyết hành (tiết) Giáo dục giá trị cho học sinh THPT Quan niệm giá trị phân loại giá trị Có kỹ tổ Vai trò mục tiêu giáo chức giáo dục THPT 36 dục giá trị cho học sinh giá trị cho học giáo dục phổ thông sinh qua Nội dung giáo dục giá trị môn học cho học sinh 10 hoạt động giáo Phương pháp giáo dục dục giá trị cho học sinh THPT qua môn học hoạt động giáo dục Giáo dục phát triển bền vững trường THPT Khái niệm phát triển bền vững; giáo dục phát THPT triển bền vững 37 Các nội dung giáo dục phát triển bền vững Thực giáo dục bền Mô tả nội dung giáo dục PTBV đường 10 thực giáo dục PTBV trường THPT vững trường THPT Giáo dục hòa nhập Phân tích THPT giáo dục THPT 38 khái niệm Những vấn đề chung giáo dục hòa nhập yếu tố Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã Mô đun Tên nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Thực giáo dục hòa GDHN Thời Thời gian học gian tập trung (tiết) tự Thực học thuyết hành (tiết) nhập giáo dục THPT giáo dục THPT Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh cộng đồng cơng tác giáo dục học sinh THPT Vai trò mục tiêu việc phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng hoạt động giáo dục nhà THPT trường THPT XIII Phát triển lực hoạt 39 Nội dung phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng hoạt động giáo dục trường THPT động Lập kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh đồng cộng 15 công tác giáo dục học sinh Một số biện pháp tăng trị - xã hội cường phối hợp phụ huynh, cộng đồng hoạt động giáo dục trường THPT Phối hợp với tổ chức xã hội công tác giáo dục THPT Vai trò mục tiêu 40 việc phối hợp với tổ chức xã hội cơng tác giáo dục học sinh THPT Có kĩ phối hợp với tổ chức xã hội 15 giáo dục học sinh THPT Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng Mã Mô đun Tên nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Thời Thời gian học gian tập trung (tiết) tự Thực học thuyết hành (tiết) Nội dung phối hợp với tổ chức xã hội giáo dục học sinh THPT Một số biện pháp phối hợp lực lượng giáo dục để giáo dục học sinh THPT Tổ chức hoạt động tập thể học sinh THPT Vai trò mục tiêu hoạt động tập thể THPT 41 giáo dục học sinh THPT Các nội dung hoạt động tập thể hoạt động giáo dục học sinh THPT Các phương pháp tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THPT Có kĩ hướng dẫn, tổ chức hoạt động tập học THPT thể sinh 15 Phụ lục 2: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN GIÁO VIÊN PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản giáo viên) Để góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến cách trả lời câu hỏi Ý kiến đồng chí ý kiến vơ quý báu, sử dụng vào mục đích nghiên cứu, ngồi khơng sử dụng vào mục đích Câu Đồng chí nhận thức công tác bồi dưỡng thường xuyên GV nay? Hãy đánh dấu X vào ô đây: Mức độ Nội dung Rất đánh giá quan trọng Nhận thức công dưỡng tác bồi thường xuyên GV Quan trọng Không Rất quan cần trọng thiết Cần Không thiết cần thiết Câu 2: Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức hình thức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT năm qua Sở GD&ĐT a) Đánh giá chung: Rất TT Các mặt đánh giá phù hợp Về nội dung bồi dưỡng Về phương pháp bồi dưỡng Về cách thức tổ chức bồi dưỡng Về hình thức bồi dưỡng Về thời gian điều kiện khác… Phù Không hợp phù hợp b) Các ý kiến cụ thể mặt trên? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… c) Để hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV có hiệu quả, đ/c có đề nghị cải tiến gì? + Về Nội dung: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… + Về phương pháp bồi dưỡng: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… +Về cách thức tổ chức: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… +Về hình thức bồi dưỡng: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… + Về điều kiện khác: ………………………………………………………………………… ………….…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu Đồng chí đánh chất lượng, hiệu qủa hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV THPT năm qua Sở GD&ĐT? Nội dung đánh giá Đánh giá lượng, chất hiệu qủa hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV THPT Có chất lượng Khơng chất lương Bình thường Rất Khơng hiệu hiệu quả Bình thường Câu Đồng chí đánh công tác quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Sở GD&ĐT thời gian qua? Mức độ Nội dung đánh giá Rất tốt Bình Chưa thường tốt Rất hiệu Hiệu Chưa hiệu Đánh giá công tác quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Sở GD&ĐT thời gian qua Câu 5: Đồng chí cho biết ý kiến vấn đề sau đây: a) Việc lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Sở GD&ĐT nào? (nêu rõ tính khoa học, tính phù hợp với thực tế, tính khả thi ) ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… b) Những ưu điểm hạn chế việc lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Sở GD&ĐT: ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… * Hạn chế: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu Đồng chí đánh cơng tác tổ chức, quản đạo hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV THPT Sở GD&ĐT? a) Về tổ chức hoạt động bồi dưỡng thường xuyên: …………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… b) Về quản đạo: …………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… c) Về kiểm tra đánh giá hoạt động bồi dưỡng: …………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………… d) Ý kiến đánh giá chung: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu Đồng chí nêu biện pháp quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên GV THPT mà Sở GD&ĐT thực hiện? …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu Những biện pháp quản bồi dưỡng thường xuyên GV THPT Sở GD&ĐT theo đ/c đạt mức độ nào? Mức độ Những biện pháp quản bồi dưỡng TT thường xuyên GV THPT Sở Rất GD&ĐT tốt Tốt Chưa Bình tốt thường Khảo sát trình độ, nhu cầu bồi dưỡng GV Xây dựng nội dung chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng Tiến hành lập kế hoạch bồi dưỡng sát với nhu cầu thực tế GV Tổ chức thực bồi dưỡng thường xuyên cho GV Đổi nội dung, đa dạng hóa phương thức bồi dưỡng cho phù hợp với GV Cung cấp tài liệu, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng bồi dưỡng… Đổi chế, sách tạo động lực cho GV nâng cao lực chuyên môn Biện pháp khác… Câu Để nâng cao chất lượng hiệu quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV THPT, đồng chí cần đề xuất thêm biện pháp nào? Biện pháp quan trọng, cần thiết nhất? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 10 Đồng chí cho biết vài nét thân: - Họ tên:…………………………………… Tuổi…………… - Đơn vị công tác:……………………………………………… - Chức vụ:…………………………………………………… - Trình độ đào tạo (Ghi chun mơn tương ứng với trình độ đào tạo) Thạc sỹ Đại học Cao đẳng (Xin chân thành cảm ơn đồng chí) Trung cấp Phụ lục 3: MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN GIÁO VIÊN VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản giáo viên) Để góp phần nâng cao chất lượng công tác quản hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến cách trả lời câu hỏi Ý kiến đồng chí ý kiến vơ q báu, sử dụng vào mục đích nghiên cứu, ngồi khơng sử dụng vào mục đích Câu Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết biện pháp quản hoạt động BDTX giáo viên THPT đề xuất đây: Mức độ cần thiết TT Biện pháp đề xuất Tiếp tục nâng cao nhận thức cho giáo viên cán quản công tác bồi dưỡng thường xuyên hoạt động nghề nghiệp Khảo sát nhu cầu BDTX để lập kế hoạch bồi dưỡng cho sát với nhu cầu trình độ giáo viên Đổi nội dung, phương pháp đa dạng hóa hình thức tổ chức bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho giáo viên Tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động bồi dưỡng thường xuyên GVTHPT Tăng cường điều kiện sở vật chất phục vụ công tác BDTX Rất cần Cần thiết thiết Không cần thiết Mức độ cần thiết TT Biện pháp đề xuất Rất cần Cần thiết thiết Khơng cần thiết Khuyến khích vật chất tinh thần giáo viên việc BDTX Câu Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính khả thi biện pháp quản hoạt động BDTX giáo viên THPT đề xuất đây: Mức độ khả thi TT Biện pháp đề xuất Rất khả thi Tiếp tục nâng cao nhận thức cho GV cán CBQL công tác BDTX hoạt động nghề nghiệp Khảo sát nhu cầu BDTX giáo viên THPT để lập kế hoạch bồi dưỡng cho sát với nhu cầu trình độ GV Đổi nội dung, phương pháp đa dạng hóa hình thức tổ chức BDTX để nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho GV Tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá hoạt động bồi dưỡng thường xuyên GVTHPT Đảm bảo điều kiện cần thiết cho công tác BDTX đạt hiệu Khuyến khích vật chất tinh thần GV việc BDTX Khả thi Không khả thi ... quản lý hoạt động BDTX cho GV trường THPT huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Kết luận kiến nghị Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ MẠNH HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THƠNG MỚI Ở CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Quản. .. làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động BDTX cho GV trường THPT Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động BDTX cho GV trường THPT huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh Chương 3: Biện pháp quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT hoành bồ, tỉnh quảng ninh , Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT hoành bồ, tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan