NHỮNG LOẠI THẺ cần THIẾT CHO NGƯỜI nước NGOÀI làm VIỆC tại SINGAPORE

3 118 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:14

LẤY THẺ VIỆC LÀM CHO NHỮNG NGƯỜITHẺ THĂM VIẾNG DÀI HẠN (LONG-TERM VISIT PASS) ĐƯỢC CẤP BỞI ICA - Những sinh viên tốt nghiệp từ trường Giáo dục cấp cao (Đại học, Cao đẳng,…) tìm kiếm việc làm Singapore cầnthẻ Thăm viếng dài hạn (LTVP) - Nếu bạn có Thẻ thăm viếng dài hạn (LTVP), bạn làm việc SingaporeThẻ việc làm (Work Pass) - Thẻ LTVP phải hiệu lực tháng bạn muốn đăng kí Giấy phép việc làm (Work Permit) - Phí đăng kí làm thẻ LTVP tốn qua hệ thống eService vòng 30 ngày: • • • Phí làm Thẻ LTVP: S$60 Phí làm Visa nhiều hành trình: S$30 (nếu có) Phí gia hạn: S$40 (nếu có) (nếu muốn gia hạn thẻ thăm viếng ngắn hạn chấp nhận phải trả phí này) CÁC LOẠI THẺ VIỆC LÀM VÀ GIẤY PHÉP LÀM VIỆC Tất người nước muốn làm việc Singapore phải có thẻ hiệu lực (thường biết đến work visa) trước bắt đầu làm việc Chuyên gia Loại thẻ Dành cho ai? Employment Pass Những người nước làm việc chuyên nghiệp, cấp quản lý, điều hành, lương tối thiểu S$3,600 tháng có cấp chấp nhận EntrePass Những doanh nhân nước đủ tư cách muốn làm kinh doanh Singapore Personalized Employment Pass Những ngườiviệc làm thu nhập cao chuyên gia nước ngồi Thẻ PEP có tính linh động so với thẻ Employment Pass Công nhân chuyên bán chuyên Loại thẻ Dành cho ai? S Pass Những nhân viên có trình độ trung cấp, lương tối thiểu S$2,200 tháng đáp ứng tiêu chí đánh giá Work Permit for Những cơng nhân nước ngồi bán chun foreign worker lĩnh vực xây dựng sản xuất, đóng tàu biển, chế biến dịch vụ Work Permit for Những người biểu diễn nước làm performing nơi giải trí cơng cộng bar, khách sạn CLB artiste đêm Thực tập sinh học sinh, sinh viên Loại thẻ Dành cho ai? Training Employment Pass Những chuyên gia nước ngồi tham gia kì tập huấn thực tế, lương tối thiểu S$3,000 tháng Work Holiday Pass (trong Chương trình làm việc ngày lễ) Những HSSV người tốt nghiệp tuổi từ 18 đến 25 muốn làm việc kì nghỉ lễ Singapore tháng Training Work Permit Những thực tập sinh nước bán chuyên sinh viên tham gia kì tập huấn thực tế Singapore nhiều tháng Các thành viên gia đình Loại thẻ Dành cho ai? Dependant's Pass Vợ/chồng ngườithẻ Employment Pass S Pass hợp pháp Long Term Visit Pass Cha mẹ, vợ/chồng khơng thống, riêng bị khuyết tật ngườithẻ Employment Pass S Pass hợp pháp Letter of Consent Những ngườithẻ LTVP/ LTVP+ thẻ Dependant's Pass muốn làm việc Singapore Những miễn trừ làm thẻ Viếng thăm Loại thẻ Dành cho ai? Miscellaneous Work Pass Những người nước ngồi có có cơng việc ngắn hạn Singapore tối đa 60 ngày Work Pass Exempt Activities Những người làm hoạt động ngắn hạn hợp pháp Singapore mà khơng có Thẻ việc làm Những trường hợp phải thông báo cho Bộ Nhân lực Singapore (MOM) hoạt động Work pass exemption for foreign students Những HSSV nước học toàn thời gian trường hay học viên chấp thuận Singapore (có danh sách) Work pass ngườithẻ LTVP cấp ICA Những người nước ngồi kết với cơng dân Singapore thường trú nhân, cha mẹ với học tập Singapore ... có thẻ LTVP/ LTVP+ thẻ Dependant's Pass muốn làm việc Singapore Những miễn trừ làm thẻ Viếng thăm Loại thẻ Dành cho ai? Miscellaneous Work Pass Những người nước ngồi có có cơng việc ngắn hạn Singapore. .. ngày Work Pass Exempt Activities Những người làm hoạt động ngắn hạn hợp pháp Singapore mà khơng có Thẻ việc làm Những trường hợp phải thông báo cho Bộ Nhân lực Singapore (MOM) hoạt động Work pass... foreign students Những HSSV nước học toàn thời gian trường hay học viên chấp thuận Singapore (có danh sách) Work pass người có thẻ LTVP cấp ICA Những người nước ngồi kết với cơng dân Singapore thường
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG LOẠI THẺ cần THIẾT CHO NGƯỜI nước NGOÀI làm VIỆC tại SINGAPORE, NHỮNG LOẠI THẺ cần THIẾT CHO NGƯỜI nước NGOÀI làm VIỆC tại SINGAPORE

Từ khóa liên quan