TIỂU LUẬ KINH tế LƯỢNG

15 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:01

TIỂU LUẬN:KINH TẾ LƯỢNG ………………………………………………… ĐỀ TÀI: Nghiên cứu yếu tố định cấu trúc vốn số công ty VIỆT NAM NGƯỜI HƯỚNG DẪN: THS TRẦN NHA GHI NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ THU HÀ-DH15KT NGUYỄN THỊ THU HẰNG-DH15KT NGUYỄN THỊ HIỀN THẢO-DH15KT NGUYỄN THỊ NGỌC-DH15KC2 NGUYỄN THỊ HUYÊN TRANG –DH14KC TRẦN THỊ KIM ANH-DH15KC2 VŨNG TÀU, NGÀY THÁNG NĂM 2017 MỤC LỤC: GIỚI THIỆU I, TỔNG QUAN TÀI LIỆU……… II,MỤC TIÊU…………… III,NGUỒN DỮ LIỆU……………… IV,PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……………… V, TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………… GIỚI THIỆU: TỪ KHĨA: CƠ CẤU VỐN; MỘT SỐ CƠNG TY TẠI VIỆT NAM; ĐỊN BẢY; TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP; VIỆT NAM Các công ty phải vật lộn với cấu vốn bốn thập kỷ Trong q trình mở rộng tín dụng, cơng ty khơng thể xây dựng đủ khả toán để tồn cú sốc này, đặc biệt doanh nghiệp có dòng tiền mặt khơng thể đốn trước cuối nợ mức thời gian kinh doanh chậm lại Các nhân viên tài (Chief Financial Officer - CFO) liên tục gặp phải câu hỏi quản lý bảng cân đối kế toán họ: nên trả lại tiền mặt cho cổ đơng đầu tư vào nó, thứ hai, họ tài trợ cho dự án cách thêm nợ huy động vốn từ vốn chủ sở hữu? Đạt cấu trúc vốn cách xác định thành phần nợ vốn cổ phần cho tổ chức để tài trợ cho hoạt động đầu tư thách thức học giả học viên nhau.Một số cơng ty tập trung vào lợi ích thuế truyền thống nợ, lãi suất thường khoản chi phí khấu trừ thuế, nhiều cơng ty khác nắm giữ số tiền đáng kể tiền mặt khám phá lựa chọn để làm với nó.Việc lựa chọn cấu trúc vốn cho doanh nghiệp vấn đề khung tài doanh nghiệp.Phương pháp mà tập đồn cơng tài trợ cho tài sản họ thiết lập cấu sở hữu họ phản ánh tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp họ Cơ cấu vốn phù hợp cho tổ chức câu hỏi tranh cãi nhiều.Mặc dù số lập luận cho cấu trúc vốn khơng có ý nghĩa quan trọng việc định giá chứng khốn cơng ty rủi ro việc đầu tư vào chúng, người khác cho cấu vốn ngày ảnh hưởng đến giá trị rủi ro.Cơ cấu vốn tối ưu phát triển liên tục, nhà lãnh đạo doanh nghiệp thành công phải không ngừng xem xét yếu tố công ty quản lý, kinh tế, quy định phủ xu xã hội, tình trạng thị trường vốn động lực ngành Bất kỳ định tăng giảm đòn bẩy phụ thuộc vào điều kiện thị trường chấp nhận nợ nhà đầu tư.Khoảng thời gian cuối năm 1970 năm 1980 ủng hộ việc tài trợ nợ Sau đó, lần 15 năm, vào cuối năm 80, giá trị thị trường chứng khoán tăng lên chi phí thay giá trị sổ sách tài sản nhà máy thiết bị Đó tín hiệu để deleverage Tiếp cận thị trường vốn khơng phải khó khăn cách thập kỷ trước.Các doanh nghiệp không phụ thuộc vào ngân hàng, sở hữu phần ba khoản vay mà họ có nguồn gốc Một phần năm 2009 chứng kiến nhiều tập đoàn lợi dụng lãi suất thấp để gây quỹ thị trường trái phiếu tồn cầu Kịch tài dường vào đầu năm 1975, báo cáo tài bắt đầu có dấu hiệu cải thiện tổ chức có cấu vốn mạnh bắt đầu mua lại công ty khác Trong số công ty nâng cao tài họ thị trường công, số sử dụng tiền thu từ trái phiếu để trả nợ ngân hàng ngắn hạn tăng cường bảng cân đối kế toán giúp tái thiết khoản ngân hàng Thập kỷ chứng kiến nhiều cơng ty, tổ chức tài chính, phủ bắt đầu vượt mức thu nhập Nếu không mua lại cổ phần, nhiều công ty kết thúc có nợ có tính linh hoạt cao giai đoạn tăng ràng buộc tín dụng Nói cách khác, vấn đề tài công ty tự áp đặt Thay đối mặt với hai suy thoái với khoản đủ nợ dài hạn thấp, họ có cấu trúc vốn sai giai đoạn đó.Do đó, câu hỏi chưa trả lời yếu tố định định công ty Câu hỏi đạt ý nghĩa quan trọng sau xuất báo Modigliani Miller (1958, 1963) Các nhà nghiên cứu điều tra nhiều yếu tố định cấu trúc vốn đưa lý thuyết thống nhất, chủ đề mở để nghiên cứu thêm Chúng kiểm tra số công ty Việt Nam , khu vực tư nhân phủ, thử nghiệm loạt giả thuyết để xác định yếu tố ảnh hưởng đến định cấu vốn.Trong nghiên cứu chủ đề bối cảnh thị trường phát triển mở rộng, nghiên cứu bối cảnh kinh tế giai đoạn sơ bộ.Đã có báo quan trọng so sánh nước nước (Booth, Aivazian, Demirguc-Kunt, & Maksmivoc, 2001, De Jong, Kabir, & Nguyen, 2008, Rajan & Zingales, 1995); Một số nhà nghiên cứu Bhaduri (2002) tập trung chủ yếu vào số nước châu Âu châu Á Các kinh tế liên tục tăng đến mức nợ nước phát triển Tuy nhiên, phát từ thị trường phát triển mở rộng đến vấn đề cấu vốn thị trường nổi, mà không cần phải chắn công ty hai thị trường tuân thủ nguyên tắc lựa chọn cấu trúc vốn.Một số nhà nghiên cứu cho yếu tố định cấu trúc vốn bị ảnh hưởng đáng kể yếu tố luật pháp quy định quốc gia, hệ thống thuế doanh nghiệp cá nhân quản trị doanh nghiệp Do đó, điều cần thiết nghiên cứu kinh tế theo quốc gia không coi họ nhóm Do đó,Việt Nam cần phải nghiên cứu trường hợp để hiểu hành vi doanh nghiệp kinh tế Việt Nam Sự trưởng thành thị trường Việt Nam động lực để nghiên cứu yếu tố định cấu trúc vốn cho công ty Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu điều tra là: Điều định cấu trúc vốn công ty Việt Nam ? Về chất, thử nghiệm khả áp dụng số phát nghiên cứu trước nước khác Các mục tiêu phụ cho câu hỏi nghiên cứu là: • Xác định yếu tố công ty xem xét trước đưa định tài • Xem làm yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cơng ty • Hiểu cấu trúc vốn ảnh hưởng đến giá trị cổ đơng • Nghiên cứu ảnh hưởng cấu vốn lên lợi nhuận tổ chức • Xem cấu vốn phản ánh kế hoạch tương lai tổ chức I, TỔNG QUAN TÀI LIỆU: Cuộc tranh luận việc xác định cấu trúc vốn lý tưởng giá trị cơng ty tìm kiếm từ Modigliani Miller (1958) nghiên cứu họ kết luận giá trị công ty tự xác định cấu trúc vốn giá trị công ty không vay nợ Tương đương với cơng ty có sử dụng vốn vay Nghiên cứu dựa giả định khơng có thuế Giả định coi không thực tế nghiên cứu họ, Modigliani Miller (1963) xem xét thuế kết luận chắn thuế nợ yếu tố, giá trị cơng ty có vay nợ lớn giá trị công ty không vay nợ Giá trị với giá trị chắn thuế Modigliani Miller (1977) sau sửa đổi nghiên cứu trước họ vào năm 1963 kết hợp hiệu thuế cá nhân Thuế cá nhân phân thành hai loại, thuế thu nhập từ cổ phần nắm giữ thuế thu nhập từ chứng khoán nợ Trong nghiên cứu (1977), Modigliani Miller xác định số trường hợp đặc biệt mà lợi ích từ đòn bẩy trở thành khơng, cho kết ban đầu (1958) Do đó, kết họ thể tồn cấu trúc vốn tối ưu cấp độ vĩ mô không mức vi mô Theo Jensen Meckling (1976), cấu vốn tối ưu thu cách bù trừ chi phí quan lợi ích nợ Ở đây, Jensen Meckling lần xác định tranh chấp cổ đông nhà quản lý quyền sở hữu người quản lý 100% vốn cổ phần Jensen (1986) đề xuất vấn đề giảm cách tăng phần trăm cổ phần người quản lý cách tăng nợ cấu vốn Điều dẫn đến việc giảm số tiền không sử dụng cho nhà quản lý (Jensen, 1986, Stulz, 1990) Điều cuối có lợi cho việc tài trợ nợ Các mơ hình đại lý cho thấy mối quan hệ tích cực đòn bẩy giá trị công ty, tuân thủ quy định, xác suất vỡ nợ, giá trị thời điểm lý, luồng tiền mặt sẵn sàng tự tầm quan trọng danh tiếng quản lý Đòn bẩy cho có mối tương quan tiêu cực với bao phủ lãi suất, hội tăng trưởng khả tái tổ chức sau vỡ nợ Người ta nói giá trị cơng ty đòn bẩy có mối quan hệ tích cực hai biến di chuyển để đối phó với số nhân tố ngoại sinh (Hirschleifer & Thakor, 1989) Lý thuyết quan làm sáng tỏ lý thuyết cấu vốn khơng giải thích chi tiết khác biệt cấu trúc vốn quan sát thấy thực tế Ngoài lý thuyết quan, nghiên cứu trước xác định khác biệt thông tin dự án hội đầu tư công ty lý thuyết để giải thích cấu vốn Cấu trúc vốn xem dẫn nhà quản lý cho nhà đầu tư (Leland & Pyle, 1977) cách để giảm thiếu hiệu không đối xứng thông tin Tài liệu giảm thiểu bắt đầu với Myers Majluf (1984) Harris Raviv (1990) nghiên cứu họ nói cấu trúc tối ưu thu thông qua cân định lý chi phí điều tra cao Họ kết luận đòn bẩy cao kết với giá trị lớn công ty, xác suất tổ chức lại thấp theo mặc định, mức nợ cao Stulz (1990) nói cấu trúc vốn tối ưu thiết kế cách đánh đổi lợi ích nợ chi phí nợ Lập luận ơng dựa thực tế nhà quản lý phát hành nợ họ sợ tiếp quản Diamond (1989), Hirschleifer and Thakor (1989) nghiên cứu họ cho vấn đề thay tài sản (như sử dụng nợ để tài trợ dự án có nguy cao thay vốn chủ sở hữu) bị giảm sút danh tiếng ban giám đốc bị đe dọa Mặc dù cổ đông muốn tối đa hoá lợi tức kỳ vọng, nhà quản lý tối đa hố khả thành cơng Diamond (1989) lập luận công ty trở nên lớn tuổi hơn, họ chọn dự án rủi ro hơn, giảm khoản nợ khơng tốn, dẫn tới chi phí nợ thấp Lý thuyết cho thấy cơng ty trẻ có nợ công ty cũ Myers Majluf (1984) nhấn mạnh nhà đầu tư thông báo tốt người nội công ty, cổ phiếu ban hành, dẫn đến việc định giá sai Định giá sai tránh cơng ty sử dụng nguồn vốn bên ngồi theo sau nợ có rủi ro thấp cuối vốn chủ sở hữu để tài trợ cho đầu tư Đây gọi "lý thuyết trật tự" tài Krasker (1986) cho thấy nghiên cứu ông công bố vấn đề vốn cổ phần, giá vốn cổ phần giảm dự án tài trợ quỹ nội nợ có rủi ro thấp Korajczyk, Lucas, McDonald (1990) lập luận vấn đề thiếu đầu tư nghiêm trọng sau phát hành thơng tin Có thể kết luận doanh nghiệp có tài sản hữu hình có liên quan đến tổng giá trị cơng ty có xu hướng có nhiều thơng tin khơng đối xứng Constantinides Grundy (1989) lập luận công ty phép có nhiều lựa chọn tài hơn, kết Myers Majluf bị hủy bỏ số trường hợp Copeland Weston (1983) nghiên cứu họ nhấn mạnh chi phí phá sản nguyên nhân gây khác biệt cấu vốn doanh nghiệp Theo họ, chi phí phá sản khơng giả định, cấu vốn tối ưu tồn dẫn đến thay đòn bẩy khả phá sản Các chứng khoán tài nợ chuyển đổi ưu đãi quản lý sử dụng để loại bỏ vấn đề quan (Dybvig & Zender, 1989) Haugen Senbet (1978) lập luận giá thị trường xác định nhà đầu tư hợp lý sau phá sản chi phí khơng tồn Lập luận Ronn & Senbet nghiên cứu họ (1995) Trong phát triển lý thuyết tháo gỡ vĩnh viễn Kraus Litzenberger (1973) đề nghị nên thu nợ để cân chi phí phá sản tiết kiệm thuế Correia, Flynn, Uliana Wrmald (2000) kết luận tồn phá sản chi phí giảm giá trị chắn thuế Mayer (1990) nghiên cứu mức độ phát triển thị trường tài ngân hàng kết luận mức độ phát triển có tác động đến cấu trúc vốn cơng ty riêng lẻ ChoVí dụ thị trường trái phiếu phát triển so với phần lại thị trường tài ngân hàng đất nước ngành mức tài trợ nợ doanh nghiệp tăng lên phía cao Demirguc-Kunt Maksimovic (1996) tìm thấy mối quan hệ tiêu cực mức độ thị trường chứng khoán đòn bẩy, mối quan hệ tích cực phát triển đòn bẩy ngân hàng Các mơ hình dựa tổ chức công nghiệp phát triển để giải thích cấu trúc vốn Một lý thuyết kiểm tra mối quan hệ cấu vốn cơng ty chiến lược công ty khác xem xét mối quan hệ cấu vốn công ty đặc điểm sản phẩm đầu vào Brander Lewis (1986) cho thấy theo số giả định trị đa số xác định, doanh nghiệp cân chọn nợ tích cực cấp Maksimovic (1988) nghiên cứu ông kết luận lực nợ tăng lên với tính đàn hồi nhu cầu sản phẩm giảm với tỷ suất chiết khấu Bình luận ảnh hưởng cấu vốn khách hàng nhà cung cấp, Titman (1984) cho biết cấu vốn thiết kế để đảm bảo cổ đông không lý công ty chủ nợ lý công ty nà tun bố phá sản, cơng ty mặc định lợi nhuận để lý vượt chi phí cho khách hàng công ty Sarig (1988) lập luận công ty lao động có việc làm có kỹ chuyển nhượng cao có nhiều nợ Các doanh nghiệp thường gây quỹ cho khoản đầu tư nội thông qua thu nhập giữ lại bên ngồi thơng qua vốn chủ sở hữu vấn đề Masulis (1988) quan sát thấy sụp đổ công ty tổng thể đòn bẩy thời gian 1946 1986, Taggart (1985) nhận thấy gia tăng chung đòn bẩy kể từ chiến tranh giới thứ hai Masulis (1988) xem xét thực nghiệm văn học kiện nghiên cứu liên quan đến cung cấp an ninh mua lại cổ phiếu kết luận việc tăng vốn cổ phần kết giao dịch làm giảm giá cổ phiếu đòn bẩy tăng giao dịch kết giá cổ phiếu tăng lên Nghiên cứu mối quan hệ cơng ty ngành đặc điểm tìm thấy cấu trúc vốn tương tự ngành Xếp hạng đòn bẩy tương đối giữ lạ thời gian (Bradley, Jarrell, & Kim, 1984) Titman Wessels (1988), số người khác, thấy đòn bẩy tăng lên vớilá chắn thuế khơng phải nợ, tài sản cố định, kích cỡ công ty hội tăng trưởng, giảm với lợi nhuận, chi phí nghiên cứu phát triển, chi phí quảng cáo, tính độc đáo sản phẩm, biến động Phương pháp nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu để khảo sát thực nghiệm yếu tố định cấu vốn công ty Ấn Độ dựa lý thuyết cấu vốn tối ưu tiếng sử dụng liệu cụ thể công ty II, MỤC TIÊU: Mục tiêu nghiên cứu xác định yếu tố công ty xem xét trước đưa định tài Các câu hỏi điều tra tốt cách phá vỡ mục tiêu mơ hình khác Mẫu bao gồm cơng ty Ấn Độ (khu vực cơng phủ) Xem xét ba biến phụ thuộc (nợ ngắn hạn, nợ dài hạn tổng nợ) tất 10 biến độc lập (lợi nhuận, tăng trưởng, khả hữu hình tài sản, quy mơ, chi phí nợ, khoản, khủng hoảng tài chính, thuế suất, khả chi trả nợ tuổi tác ), Các mục tiêu chia thành mơ sau: Mơ hình 1: Các công ty Việt Nam nợ ngắn hạn: Để hiểu tác động biến độc lập tăng nợ ngắn hạn cho công ty Việt Nam Mô hình 2: Các cơng ty Ấn Độ nợ dài hạn: Để hiểu tác động biến độc lập tăng nợ dài hạn cho công ty Việt Nam Mơ hình 3: Các cơng ty Việt Nam tổng nợ: Để hiểu tác động biến độc lập nâng tổng số nợ cho công ty Việt Nam III, NGUỒN DỮ LIỆU: Mẫu có chứa liệu cắt ngang cho công ty liệt kê Trang cophieu68.vn bvsc.com.vn Số liệu bao gồm giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010 Nghiên cứu sử dụng số liệu kế tốn Các cơng ty lựa chọn sở có sẵn hồ sơ hồn chỉnh 10 năm Những cơng ty khơng có hồ sơ đầy đủ biến số mơ hình loại trừ Dữ liệu thu thập lập bảng, phân tích, giải thích SPSS (Bộ thống kê cho Khoa học Xã hội) Thơng số trung bình liệu 10 năm cho biến công ty lấy để đưa kết luận để hấp thụ thay đổi cấu trúc có IV, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phân tích hồi quy đa biến sử dụng, đáp ứng tất giả định nó, thí dụ Test Test Giả thuyết bình thường, Test Assumption Assistance, Test Linearity Assumption Test biến độc lập với biến phụ thuộc, DurbineWatson d Statistic Test để phát mối tương quan nối tiếp Multicolline Thử nghiệm để hiểu tầm quan trọng khơng đáng kể biến Các biến giải thích Các biến phụ thuộc Tổng tỷ suất nợ (TDR): Tổng tỷ suất nợ tỷ số tài cho thấy tỷ lệ tài sản công ty cung cấp so với nợ Đây tỷ lệ tổng nợ tổng tài sản tính cách chia tổng nợ tổng tài sản Tỷ lệ nợ dài hạn (LTDR): Tỷ lệ nợ dài hạn tổng tài sản, đơn giản nhất, thể phần tài sản cơng ty tài trợ từ dài hạn nợ Giá trị khác từ ngành công nghiệp đến công nghiệp công ty cho công ty So sánh tỷ lệ với công ty ngành chuẩn mực tốt Tỷ lệ nợ dài hạn tính nợ dài hạn / tổng tài sản Tỷ lệ nợ ngắn hạn (STDR): Nợ ngắn hạn khoản nợ thể tài khoản nợ bảng cân đối kế tốn cơng ty Tài khoản bao gồm khoản nợ Các khoản nợ phải trả công ty phải trả vòng năm Khoản nợ tài khoản thường gồm khoản vay ngân hàng ngắn hạn cơng ty Tỷ lệ việc tính tốn nợ phải trả vòng năm cho tổng tài sản Tỷ lệ cho biết liệu công ty đáp ứng nghĩa vụ tài hay khơng Nó tính nợ ngắn hạn tổng tài sản Biến độc lập Khả sinh lời: Lợi nhuận lợi ích tài thực số tiền thu từ hoạt động kinh doanh vượt chi phí, chi phí thuế cần thiết để trì hoạt động Bất kỳ khoản lợi nhuận đạt thuộc chủ sở hữu doanh nghiệp, người định chi tiêu vào kinh doanh Tỷ suất lợi nhuận hoạt động (lợi nhuận trước lãi thuế (EBIT) / tổng tài sản) sử dụng thước đo lợi nhuận Các biện pháp khác bao gồm lợi nhuận tài sản lợi nhuận doanh thu (biên lợi nhuận) Tăng trưởng (GROW): Các doanh nghiệp có lựa chọn tăng trưởng doanh nghiệp có dự án mở rộng lực tương đối nhiều, dòng sản phẩm mới, mua lại doanh nghiệp khác trì thay tài sản có Các cơng ty có lựa chọn tăng trưởng cao biến động dòng tiền mặt cao có động giảm nợ cấu vốn họ khoảng thời gian Mức tăng trưởng đo tốc độ tăng trưởng tổng tổng tài sản Yếu tố tăng trưởng tính phần trăm thay đổi tài sản Tài sản hữu hình(TAN): Khả hữu hình tài sản liên quan đến tất loại tài sản hữu hình (ví dụ đất đai, xây dựng, máy móc thiết bị) có khả nợ Cơng thức dùng nghiên cứu để đo lường giá trị tài sản hữu hình cơng ty tỷ số tài sản cố định ròng tổng tài sản Quy mô (SIZE): Các doanh nghiệp lớn thường đa dạng có dòng tiền mặt ổn định hơn; Khả vỡ nợ công ty lớn nhỏ so với công ty nhỏ Do rủi ro rủi ro tài coi thấp doanh nghiệp lớn Đo lường kích thước cơng ty sử dụng nghiên cứu logarithm tự nhiên tổng tài sản Chi phí nợ (COD): Chi phí nợ tỷ lệ hiệu mà công ty trả cho khoản nợ Điều xác định khai thuế trước sau khai thuế Vì chi phí lãi vay khấu trừ, chi phí sau thuế thường xem thường xuyên Đây phần cấu trúc vốn cơng ty, bao gồm chi phí vốn cổ phần Đo lường chi phí nợ nghiên cứu sử dụng lãi suất trước thuế / nợ dài hạn Tính khoản (LIQ): Tính khoản khả chuyển đổi tài sản thành tiền mặt Nó gọi "tính khả thi" Tính khoản tính cách chia tổng tài sản lưu động tổng nợ ngắn hạn Khó khăn tài (FINDIST): Khó khăn tài điều kiện mà cơng ty gặp khó khăn việc tốn nghĩa vụ tài cho chủ nợ Cơ hội suy thối tài tăng doanh nghiệp có doanh thu nhạy cảm với suy thối kinh tế, chi phí cố định cao tài sản không khoản Sự biến động (độ lệch tiêu chuẩn) dòng tiền mặt cơng ty sử dụng cho rủi ro quan sát công ty xác suất căng thẳng tài (S Narayan Rao Jijo Lukose P J (2001)) Thuế suất (TAXR): Thuế suất tỷ lệ phụ thuộc vào lợi nhuận công ty; Tỷ lệ khác sử dụng cho mức lợi nhuận khác Thuế doanh nghiệp thường đánh thuế tất cảMức độ phủ (tức quốc gia quốc gia) Thuế suất đo cho công ty cách chia khoản thuế cho lợi nhuận trước thuế Khả phục vụ nợ (DSC): Khả cung cấp dịch vụ nợ cao nghĩa cơng ty đáp ứng khoản nợ phải trả EBIT bị suy giảm đáng kể Nói cách khác, mức độ nợ cao, khả cơng ty có cấu phần tài cao có tỷ lệ nợ cao Vì vậy, lực cơng ty mượn trực tiếp tỷ lệ thuận với khả để tơn trọng nghĩa vụ tốn cố định Do đó, nâng cao lực cơng ty để phục vụ nợ, lớn khả năngTỷ lệ nợ cao Các nghiên cứu ủy thác cho nợ với tỷ lệ lợi nhuận trước khấu hao, lãi suất thuế cho tổng lãi suất Tuổi (TUỔI): Tuổi số năm kể từ thành lập công ty Biến giả sử dụng giá trị công ty 20 tuổi khơng khơng Các kết Kết phân tích hồi quy cho số công ty Việt Nam ... trúc vốn bị ảnh hưởng đáng kể yếu tố luật pháp quy định quốc gia, hệ thống thuế doanh nghiệp cá nhân quản trị doanh nghiệp Do đó, điều cần thiết nghiên cứu kinh tế theo quốc gia không coi họ nhóm... định cấu vốn.Trong nghiên cứu chủ đề bối cảnh thị trường phát triển mở rộng, nghiên cứu bối cảnh kinh tế giai đoạn sơ bộ.Đã có báo quan trọng so sánh nước nước (Booth, Aivazian, Demirguc-Kunt, &... 1995); Một số nhà nghiên cứu Bhaduri (2002) tập trung chủ yếu vào số nước châu Âu châu Á Các kinh tế liên tục tăng đến mức nợ nước phát triển Tuy nhiên, phát từ thị trường phát triển mở rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬ KINH tế LƯỢNG , TIỂU LUẬ KINH tế LƯỢNG