Đào tạo giọng soprano việt nam chất lượng cao

153 466 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:16

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa để bảo vệ học vị nào, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thị Tân Nhàn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I MỤC LỤC II DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN III DANH MỤC CÁC BẢNG IV BẢNG CHÚ THÍCH ÂM VỰC CÁC LOẠI GIỌNG HÁT TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC OCTAVES CỦA ĐÀN PIANO V DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN VI MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .9 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN .10 BỐ CỤC LUẬN ÁN 10 NỘI DUNG 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÀO TẠO GIỌNG SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 11 1.1 VÀI NÉT VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO .11 1.1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 11 1.1.2 MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 14 1.2 KHÁI LƯỢC VỀ GIỌNG SOPRANO 16 1.2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GIỌNG SOPRANO 16 1.2.2 CÁC LOẠI GIỌNG SOPRANO 19 1.2.3 VỊ TRÍ, VAI TRỊ CỦA GIỌNG SOPRANO TRONG LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT THANH NHẠC .22 1.3 ĐÔI NÉT VỀ ĐÀO TẠO THANH NHẠC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM .25 1.3.1 VỀ ĐÀO TẠO THANH NHẠC TRÊN THẾ GIỚI 25 1.3.2 LỊCH SỬ ĐÀO TẠO THANH NHẠC TẠI VIỆT NAM 33 1.4 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO GIỌNG SOPRANO VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO .46 1.4.1 NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN 47 1.4.2 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN 48 1.4.3 VỀ CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH 52 TIỂU KẾT CHƯƠNG 57 CHƯƠNG KỸ THUẬT THANH NHẠC TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 58 2.1 NHỮNG YÊU CẦU KHI THỰC HIỆN CÁC KỸ THUẬT CỦA GIỌNG COLORRATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO .59 2.1.1 HƠI THỞ 59 2.1.2 KHẨU HÌNH 62 2.1.3 VỊ TRÍ ÂM THANH CỘNG MINH 65 2.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT HÁT CHO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 69 2.2.1 KỸ THUẬT HÁT CANTILENA 70 2.2.2 KỸ THUẬT HÁT STACCATO…… 74 2.2.3 KỸ THUẬT HÁT PASSAGE .81 2.2.4 KỸ THUẬT HÁT TRILLO .85 2.2.5 HÁT SẮC THÁI TO NHỎ 89 TIỂU KẾT CHƯƠNG 105 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM 98 3.1 CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 98 3.1.1 NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN 99 3.1.2 CÁC NĂNG LỰC BỔ TRỢ 101 3.1.3 NĂNG LỰC SƯ PHẠM 103 3.2 NHỮNG YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 111 3.2.1 VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN .111 3.2.2 VỀ NĂNG LỰC CÁC MÔN BỔ TRỢ .112 3.2.3 NĂNG LỰC XỬ LÝ TÁC PHẨM VÀ BIỂU DIỄN 113 3.3 CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO .120 3.4 TIÊU CHÍ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 133 iii 3.5 HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 135 3.5.1 NHỮNG MẶT THUẬN LỢI TRONG CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ .135 3.5.2 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 139 3.5.3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ .142 TIỂU KẾT CHƯƠNG 158 KẾT LUẬN 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ .171 MỤC LỤC CỦA PHỤ LỤC .159 PHỤ LỤC 160 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN CS GD&ĐT CLC GS GV HV HVANQGVN NS NGND NSND NSUT NGUT PGS SV QĐ TN TS VH-TT-DL Ca sĩ Giáo dục Đào tạo Chất lượng cao Giáo sư Giảng viên Học viên Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam Nghệ sĩ Nhà giáo nhân dân Nghệ sĩ nhân dân Nghệ sĩ ưu tú Nhà giáo ưu tú Phó giáo sư Sinh viên Quyết định Thanh nhạc Tiến sĩ Văn hóa, thể thao, du lịch iv DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 1: SO SÁNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ VÀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO ĐỐI VỚI GIỌNG COLORATURE SOPRANO CLC .15 BẢNG 2: SO SÁNH MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG CỦA GIỌNG COLORATURE SOPRANO TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ VÀ ĐÀO TẠO CLC 95 Bảng 3: Bảng đánh giá lực học tập SV 134 v BẢNG CHÚ THÍCH ÂM VỰC CÁC LOẠI GIỌNG HÁT TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC OCTAVES CỦA ĐÀN PIANO vi DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ CHUN MƠN Cantilena Liền âm, tn trào, liên tục Colorature Màu sắc Colorature Soprano Nữ cao màu sắc Crescendo Từ nhỏ đến to Diminuendo Từ to đến nhỏ Dramatic Soprano Nữ cao kịch tính Forte To Gruppetto Láy chùm Legato Liền âm, liền từ Lirico Soprano Nữ cao trữ tình Passage Lướt nhanh Piano Nhỏ Potamento Trượt vuốt Soprano Nữ cao Spinto Soprano Nữ cao trữ tình kịch tính Staccato Trillo Âm nảy Rung láy Tenor Nam cao Vocalise Luyện MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bộ môn đào tạo nhạc (TN) chuyên nghiệp Việt Nam đời với thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1956, đến phát triển thành Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN) Đây trung tâm đào tạo âm nhạc lớn nước bao gồm đào tạo hệ thống ngành biểu diễn âm nhạc có đào tạo nhạc biểu diễn chuyên nghiệp ngành đào tạo lý luận, sáng tác, huy Cũng HVANQGVN, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh đời tháng 71976 (Tiền thân Trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ Sài Gòn -1956) Học viện Âm nhạc Huế (tiền thân Trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ Huế - 1962), Khoa nhạc thành lập với đời Cả hai sở đào tạo âm nhạc, nhạc lớn Miền Nam, Miền Trung Việt Nam với mơ hình đào tạo có nhiều nét tương đồng với HVANQGVN Cho đến nay, phần lớn nguồn giảng viên (GV) có trình độ cao phân bổ sở đào tạo âm nhạc, nhạc HVANQGVN cung cấp Các mơ hình đào tạo chuyên ngành nói chung, nhạc nói riêng thống theo mơ hình HVANQGVN Nghiên cứu thành công tác đào tạo 60 năm qua thấy vượt trội mặt chất lượng số lượng diễn viên, cán giảng dạy nữ Riêng HVANQGVN số giảng viên nhạc 19 người, số có 14 người nữ Tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh số giảng viên nhạc 20, số có 15 giảng viên nữ Những giảng viên vừa giảng dạy tốt vừa biểu diễn tốt đa số nữ Những Nghệ sĩ nhân dân (NSND) tiêu biểu đào tạo Trường Âm nhạc Việt Nam, Nhạc viện Hà Nội HVANQGVN tính gương mặt nữ có: NSND Lê Dung, NSND Tường Vi, NSND Thanh Huyền, NSND Thanh Hoa, Nghệ sĩ ưu tú (NGUT) Diệu Thúy, NSUT Thu Lan, PGS.TS.NSUT Ngọc Lan, NSUT Măng Thị Hội, NSUT Hà Thủy, NSUT Kim Phúc, NSUT Mỹ An, NSUT Mai Tuyết Ngoài nhiều NSUT nữ trường Văn hóa Nghệ thuật, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp nước Trong số giọng nữ đó, giọng Soprano, cụ thể giọng Colorature Soprano chiếm tỷ lệ vượt trội, đội ngũ ca sĩ thành danh đa số giọng Colorature SopranoViệt Nam việc đào tạo giọng Soprano đạt nhiều thành công tích lũy kiến thức học thuật tốt hơn, thuận lợi so với kiến thức đào tạo loại giọng khác Mặc dù có trội mặt số lượng, ưu màu sắc, âm vực chất giọng, lượng sinh viên, ca sĩ đạt khả vượt trội học tập, biểu diễn mức hạn chế Thực tế, để tiến hành đào tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao (CLC) đổi cách đồng từ sở vật chất, chương trình, giáo trình, nội dung, trình độ giảng viên, tiêu chí sinh viên, phương pháp dạy học cần rà sốt theo lộ trình phù hợp với đào tạo chất lượng cao Hiện nay, Khoa Thanh nhạc HVANQGVN đáp ứng tiêu chuẩn chung đào tạo, đa số sinh viên giọng Soprano nói chung Colorature Soprano nói riêng sau tốt nghiệp làm tốt nhiệm vụ mình, nhiều ca sĩ thành danh, tiếng dòng nhạc cụ thể mà họ lựa chọn, phần lớn họ nghệ sĩ, ca sĩ, giảng viên có uy tín Mặc dù vậy, số lượng SV giọng Colorature Soprano để chọn lựa với tiêu chí đào tạo chất lượng cao lại mức độ hạn chế số lượng chất lượng Không nhiều nghệ sĩ, ca sĩ có đủ khả năng, trình độ để tham gia biểu diễn chương trình ca nhạc mang tính chuyên nghiệp đỉnh cao, xuất gương mặt mới, đặc biệt hạn chế số lượng sinh viên, học viên có khả tham gia chương trình quy mơ quốc tế Thấy rõ bất cập này, năm 2009 HVANQGVN hoàn thành đề tài “… Đa dạng hóa mơ hình đào tạo âm nhạc đáp ứng với tình hình mới” đề tài GS.NSND Trung Kiên làm chủ nhiệm Năm 2011, HVANQGVN tiếp tục hoàn thành đề tài cấp Bộ “Đào tạo tài âm nhạc đỉnh cao Việt Nam” GS.TS.NGND Trần Thu Hà làm chủ nhiệm có nhánh nghiên cứu “Đào tạo tài đỉnh cao TN” GS.NSND Nguyễn Trung Kiên tác giả Dựa Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT Về đào tạo CLC trình độ đại học với mục đích: “Nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học sở đào tạo có đủ điều kiện nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao thị trường lao động thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực giới” [5, tr 2] Dựa vào Quyết định 1341/QĐ-TTg Thủ tướng phủ ngày 08/07/2016 việc phê duyệt đề án “Đào tạo tài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu cụ thể: “Phát hiện, đào tạo học sinh, SV có khiếu vượt trội để trở thành nghệ sĩ tài biểu diễn, sáng tác, giảng dạy; tham gia biểu diễn, dự thi chương trình, thi nghệ thuật chuyên nghiệp nước quốc tế” [10, tr 1] Như vậy, việc định hướng đào tạo TN chuyên nghiệp để phát triển xứng tầm với nước khu vực giới việc làm cấp thiết Nối tiếp hướng nghiên cứu nêu mong muốn sớm có giải pháp đào tạo nguồn nhân lực ngành TN CLC nhằm góp phần phát huy tiềm giọng Soprano nói chung, giọng Colorature Soprano Việt Nam nói riêng Chúng tơi lựa chọn đề tài “Đào tạo giọng Soprano Việt Nam CLC” làm đề tài nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu Chúng tơi tìm hiểu số cơng trình chun khảo sách nước, số luận án, báo khoa học chuyên ngành nhạc Là cơng trình nghiên cứu lịch sử chun ngành, sư phạm nhạc; nghiên cứu chuyên khảo đào tạo giọng Soprano nhằm mục đích tìm vấn đề bỏ ngỏ, từ xây dựng hướng nghiên cứu luận án Dưới số cơng trình đáng ý Sách nước ngồi Nghiên cứu lịch sử chuyên ngành phương pháp sư phạm TN “Những vấn đề phương pháp nhạc” L.B.Dimiriev (1963), Nxb Matxcơva Cuốn sách giới thiệu lịch sử phát triển trường phái nhạc Nga nghệ thuật nhạc Xô Viết; Hoạt động quan giọng hát ca hát; Một số vấn đề làm việc thực hành với học sinh Đây tài liệu quý, giới thiệu đầy đủ đề lý thuyết thực hành phương pháp sư phạm, giúp người đọc hiểu sâu sắc vấn đề TN cần quan tâm Học hát (2003) tác giả O.V.Dalexky, Nxb Matxcơva Cuốn sách nêu vấn đề cần ý học hát Nghệ thuật hát phương pháp nhạc Enrico Caruso (2005) tác giả Salvatore Fustrito - Barnet Beler, Nxb Saint Peterburg Cuốn sách nói kinh nghiệm ca hát phương pháp sư phạm nhạc Caruso On the Art of Singing (2011), tạm dịch “Nghệ thuật ca hát” tác giả Richard Miller, Nxb Đại học Oxford Cuốn sách chứa đựng nhiều thông tin cần thiết cho người học hát Từ sinh lý học âm tiếng hát đến việc xây dựng nghiệp Cuốn sách chia làm bốn phần chính: Kỹ thuật TN, phong cách giải thích, chuẩn bị chuyên nghiệp phương pháp sư phạm TN Những cơng trình kể nghiên cứu cách sâu rộng nhiều vấn đề quan trọng đào tạo TN chuyên nghiệp dành cho tất loại giọng hát Đây nguồn tư liệu lớn, sở giúp nghiên cứu vấn đề lịch sử chuyên ngành phương pháp sư phạm nhạc nói chung Nghiên cứu chuyên khảo đào tạo cho giọng Soprano bao gồm: Kinh nghiệm dạy giọng Soprano tạp chí “Những vấn đề Sư phạm TN” (1967) tác giả T.D.Smelkova, In.V.Xaveliev, Nxb Matxcơva Những tập nhằm phát triển giọng nữ (1994) tác giả Rojdextvenskaia, Nxb Matxcơva Bao gồm tác phẩm nhạc dành rieeg đào tạo giọng nữ Training Soprano Voices (2000), tạm dịch “Đào tạo giọng Soprano” tác giả Richard Miller, Nxb Đại học Oxford Cuốn sách cung cấp hệ thống vấn đề đào tạo giọng Soprano bao gồm: kỹ thuật quản lý thở, rung, cân cộng hưởng, phát âm, nhanh nhẹn giọng hát, đăng ký giọng hát thích hợp điều khiển giọng hát Cuốn sách đúc kết chế độ phát triển nhạc hàng ngày để hát lành mạnh trình diễn nghệ thuật Chúng tơi nhận thấy, số nghiên cứu đề cập tương đối nhều giọng Soprano nói chung, đưa kinh nghiệm đào tạo loại giọng Tuy nhiên, cơng trình chun khảo loại giọng Colorature Soprano, đặc biệt, nghiên cứu đào tạo chất lượng cao loại giọng tới thời điểm chúng tơi chưa thấy cơng trình đề cập Sách nước Sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực lịch sử chuyên ngành: “Nghệ thuật opera” (2004) tác giả Nguyễn Trung Kiên, Nxb Viện Âm nhạc Cuốn sách giới thiệu điều opera; Những giai đoạn lịch sử nghệ thuật Opera; Nhà hát Opera Đây sách không lớn, giới thiệu nét opera “Lịch sử nghệ thuật nhạc phương tây” (2005) tác giả Hồ Mộ La, Nxb Từ điển Bách Khoa Cuốn sách giới thiệu trình hình thành phát triển nghệ thuật nhạc từ thời kỳ Trung Cổ, Phục Hưng, Tiền cổ điển, Cổ điển, Lãng mạn “Lược sử Opera 50 Opera chọn lọc” (2011) tác giả Nguyễn Trung Kiên, Nxb Từ điển Bách Khoa Cuốn sách giúp cho giảng viên sinh viên nắm lược sử tác giả tác phẩm Opera tiếng, bên cạnh sách giới thiệu 50 opera chọn lọc cách tương đối chi tiết Đây tài liệu tham khảo hữu dụng học tập đào tạo nhạc Có thể thấy, sách nêu bật lịch sử nghệ thuật nhạc phương Tây nói chung nghệ thuật Opera nói riêng Đây nguồn tư liệu quan trọng để tìm hiểu lĩnh vực luận án Sách nghiên cứu sư phạm nhạc Sách học nhạc (1997), Nxb Trẻ tác giả Mai Khanh Cuốn sách trang bị kiến thức lĩnh vực nhạc như: Bộ máy phát âm, phương pháp sử dụng thở, kỹ thuật hát cách phát âm nhả chữ Giúp người học nắm cách hát phương pháp sư phạm cần thiết dạy học 133 Danh sách ca khúc/tác phẩm âm nhạc dành cho giọng Soprano Các kỹ thuật luyện hát giọng Soprano Tài liệu tham khảo Mục lục Phụ lục Kế hoạch giảng dạy Tên bài: Luyện kỹ thuật Passaga, Staccato ứng dụng vào tác phẩm I Mục tiêu Kiến thức Luyện mở rộng âm vực giọng hát Luyện kỹ mẫu Passage Staccato.Ứng dụng vào hai tác phẩm Aria Nữ hồng đêm tối Der Holle Rache trích “Cây sáo thần” Mozart [PL11, tr 230] Aria Ah! non credea mirarti trích “La sonnambula” V Bellini [PL10, tr 170] Kỹ SV hiểu thực số mẫu luyện Passage, staccato phức tạp Thể giai điệu, tiết tấu, lời ca tác phẩm Thái độ SV chủ động, tự giác, hoạt động tích cực học II Chuẩn bị Chuẩn bị giáo viên - Đàn Piano - Tác phẩm Chuẩn bị SV Các tác phẩm cần học Phương pháp dạy học Hướng dẫn thực hành, luyện tập, thị phạm, nghiên cứu trường hợp điển hình, thảo luận nhóm, trình diễn III Tiến trình dạy học Ổn định lớp (5 phút) - Giới thiệu GV dự giờ: Gs Nguyễn Trung Kiên; Ths Bùi Thị Lan Anh - Giới thiệu SV tiết dạy Lại Thị Hương Ly; Nguyễn Thị Hà SV lớp tham gia lớp học Kiểm tra cũ Thực trình luyện tập Tiến trình dạy học Thời gian Nội dung giảng PP Hoạt Hoạt động động GV SV 134 30 phút Luyện Hoạt động (Luyện nhóm) Luyện mẫu âm thông thường, liền giọng, tác dụng thống vị trí âm thanh, bật âm phát triển thở, luyện mẫu âm sau Mẫu1 Mẫu Mẫu Mẫu Nghiên cứu trường hợp điển hình Vấn đáp, thị phạm, phân tích, học nhóm Phân tích,thị phạm,phân nhóm… Lựa chọn số mẫu luyện giúp phát triển kỹ thuật hát đặc biệt kỹ thuật Passage Staccato mức độ khó, giúp mở rộng âm vực giọng hát - Phân nhóm SV Tập chung lĩnh hội kiến thức Tập chung lĩnh hội kiến thức Thực hành 135 Hoạt động Luyện cá nhân Phân tích, Chọn số mẫu âm sau Sửa, thị phạm cố tật hát SV nghiên cứu Mẫu Kỹ thuật catilena trường hợp điển hình, Chọn mẫu âm phù hợp với phát triển giọng hát SV Mẫu Kết hợp Legato Staccato Mẫu Kỹ thuật Staccato Mẫu 10 30 phút Hoạt động Dựng tác phẩm Aria Nữ hoàng đêm tối Der Holle Rache trích “Cây sáo thần” Mozart - Những điểm cần lưu ý Chú ý Chú ý Nghiên cứu Hướng dẫn trường hợp SV cách hát điển hình, thể đóng vai, thị phạm, phân tích… Thực hành lĩnh hội kiến thức 136 - Dựng tác phẩm Aria Ah! non credea mirarti trích “La sonnambula” V Bellini - Những điểm cần lưu ý phút Nhận xét buổi học Nhắc nhở Giao nhà + Tiếp tục ôn luyện kỹ thuật học, nghe tập tác phẩm Đánh giá kết thực nghiệm Sau tiến hành thực nghiệm, kết thu sau: Về ý thức: SV có ý thức cao học tập, hồn thành tập giao, có trao đổi tình khó học hỏi kinh nghiệm lẫn Về kiến thức: Nắm tương đối tốt yêu cầu kiến thức đặt Áp dụng PPDH mới, mang lại kết cao học tập, giúp SV có thói quen học tập chủ động, sáng tạo SV dần hình thành thói quen tư vấn đề vướng mắc bị lệ thuộc Qua buổi dự (buổi buổi 8) việc đổi PPDH, GV dự hài lòng đổi PPDH, cho nên thường xuyên áp dụng PPDH SV hứng thú học tập hơn, sơi u thích môn học 137 Phụ lục 4: Thực nghiệm sư phạm Mục đích Với cách thức chúng tơi trình bày phần trên, chúng tơi tiến hành thực nghiệm sư phạm, nhằm kiểm định tính khả thi đánh giá hiệu việc đào tạo giọng Colorature Soprano CLC cho SV ngành TN, HVANQGVN Nội dung đối tượng thực nghiệm Chúng chọn SV giọng Colorature Soprano đạt nhiều tiêu chí đào tạo CLC SV thực nghiệm: Lại Thị Hương Ly Nguyễn Thị Hà Hai SV học theo cách thức trình bày Ngồi mẫu luyện giúp phát triển giọng hát (luyện nhóm), chúng tơi tăng cường mẫu luyện khó nhằm phát triển giọng Colorature Soprano Ứng dụng vào tác phẩm lựa chọn đào tạo giọng Colorature Soprano (như đề xuất mục 2.2 chương 2) Lại Thị Hương Ly với Aria Nữ hồng đêm tối “Der Holle Rache” trích opera “Cây sáo thần” Mozart [PL11, tr 230] Nguyễn Thị Hà với aria Ah! non credea mirarti trích “La sonnambula” V Bellini [PL10, tr 170] GV thực hiện: Nguyễn Thị Tân Nhàn Thời gian Thực nghiệm triển khai, từ 2016- 2018 Tiến hành thực nghiệm Buổi GV giao tác phẩm phù hợp với tiếp nhận SV, yêu cầu SV tự tìm hiểu tác phẩm, phân tích cấu trúc, tự vỡ giai điệu, tiết tấu, khoanh vùng đoạn khó cần ý Luyện số mẫu âm thuận lợi để ứng dụng vào tác phẩm Buổi Luyện với mẫu âm khác nhau, đặc biệt mẫu Staccato với Lại Thị Hương Ly kỹ thuật Passage với Nguyễn Thị Hà GV yêu cầu SV trình bày hiểu biết tác phẩm giao GV bổ sung kiến thức tác giả, tác phẩm, nhân vật aria GV hướng dẫn SV luyện tập giai điệu, tiết tấu đoạn, nhiên hát nốt nhạc, nhấn mạnh giai điệu khó Tập nhiều lần câu khó, buổi học SV cần nắm giai điệu hát yêu cầu tiếp tục nghiên cứu xử lý đoạn hát chạy passage Staccato Buổi Luyện với mẫu âm khác 138 Tập phát âm, phát âm theo tiết tấu u cầu SV tập nói vị trí âm thanh, sau ghép lời với với giai điệu SV tự luyện tập đoạn khó Buổi [Kế hoạch giảng dạy PL3] Luyện mẫu âm khác GV kiểm tra lại kiến thức học SV ghép lời với giai điệu, tiết tấu tác phẩm GV hướng dẫn SV nghe số ca sĩ, nghệ sĩ thể thành công aria SV học, nhấn mạnh kỹ thuật cần ý GV tiếp tục hướng dẫn SV thực hành với số kỹ thuật tác phẩm Yêu cầu SV luyện tập kiến thức học Buổi Luyện mẫu âm khác GV nghe SV trình bày với kiến thức học, kiểm tra lại trình độ, tiếp tục giới thiệu hướng dẫn SV thực hát hoàn thiện tác phẩm Sửa chỗ chưa xác Chú ý thở, vị trí, cường độ âm khoảng vang SV tiếp tục nghe tác phẩm ý tới sắc thái biểu cảm Buổi Luyện mẫu âm khác SV tự trình bày hồn thiện tác phẩm, GV trao đổi, góp ý sửa lỗi cho SV, giúp SV hoàn thiện hát Hướng dẫn cách biểu cảm đoạn tác phẩm Ngoài kỹ thuật chung, người học cần quan tâm nhiều tới sắc thái biểu cảm tác phẩm SV tiếp tục tự ôn luyện để hoàn thiện hát Buổi Luyện mẫu âm khác Ghép đàn, luyện tập thể tác phẩm trọn vẹn, thể yêu cầu đặt ra, tự tin thể cảm xúc phong cách biểu diễn Buổi Luyện mẫu âm khác biểu diễn Đánh giá kết thực nghiệm Qua trình học tập, nghiên cứu giảng dạy, với buổi học lớp tự học, SV thể tương đối tốt hai aria kể Từ vấn đề giao tác phẩm, lập kế hoạch dạy học, đưa nội dung dạy học, phương phát dạy học phát huy tính tích cực chọn lựa kỹ lưỡng Trên lớp học: SV tiếp thu kiến thức, chăm nghe giảng, học hỏi bạn bè, bàn luận kiến thức học, phát huy lực học nhóm Với mẫu âm đơn giản, SV luyện nhóm, mẫu âm phức tạp, mở rộng âm vực như: Kỹ thuật Passage, Staccato, kỹ thuật biểu sắc thái luyện cá nhân Ứng dụng vào tác phẩm phải thể xác 139 yêu cầu kỹ thuật đặt ra, đặc biệt ý phần cảm xúc hướng dẫn cách biểu diễn tác phẩm Khi SV thể hồn chỉnh tác phẩm, SV lại GV có vai trò đóng vai làm khán giả để có bình luận, góp ý mặt hạn chế người học Tự nghiên cứu: SV cần tìm hiểu nội dung học tập trước tới lớp, tự học thuộc tác phẩm nhà, tìm hiểu cấu trúc, điểm cần lưu ý Nghe băng đĩa cách có chọn lọc Khi SV đạt kết định q trình học tập, chúng tơi khuyến khích, tạo động lực, điều kiện để SV tham gia thi ca nhạc uy tín ngồi nước bước đầu hai SV đạt thành định, cụ thể: Lại Thị Hương Ly: Đã đạt kết từ thi sau: Cúp vàng: Festival âm nhạc Châu Á Thái Bình Dương - 2017, (Đại học II) Giải ba: Tiếng hát Truyền hình tồn quốc (Sao Mai) dòng nhạc Thính phòng, tháng 10 năm 2017, (Đại học II) Giải Huy chương vàng: Tài trẻ trường Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, năm 2017, (Đại học II) Giải nhì thi Kyushu music Concour 2018 Nhật Bản, tháng 32018 (Đại học III) Nguyễn Thị Hà: Cúp vàng Festival âm nhạc Châu Á Thái Bình Dương, tháng 8-2017 Hồng Kơng Trung Quốc (Đại học II) Với giải pháp chúng tơi ứng dụng triển khai kết đạt hai giọng Colorature Soprano coi thành quan trọng mà bước đầu đạt Những biện pháp chúng tơi tiếp tục nghiên cứu hồn thiện bước tới nhằm đạt mục tiêu đào tạo CLC loại giọng tiềm Việt Nam, giọng Colorature Soprano 140 Phụ lục Một số gương mặt tiêu biểu Học viện đạt thành tích cao lĩnh vực TN giọng Soprano TT 10 11 12 13 14 Họ tên Danh hiệu đạt Giải Nhất Sao Mai 2001 dòng nhạc thính Nguyễn Thị Phương Nga phòng Giải Nhì Sao Mai 2001 dòng nhạc thính Nguyễn Thị Hồng Vy phòng Giải Nhất Sao Mai 2005 dòng nhạc dân Nguyễn Thị Tân Nhàn gian Giải Nhất Sao Mai 2007 dòng nhạc dân Đinh Thị Thành Lê gian Giải nhì Sao Mai 2007 dòng nhạc thính Nguyễn Thị Hiền Anh phòng Giải Nhất Sao Mai 2011 dòng nhạc thính Đào Tố Loan phòng Giải Nhất Sao Mai 2011 dòng nhạc dân Lương Nguyệt Anh gian Giải Nhì Sao Mai 2013 dòng nhạc thính Đinh Thị Trang phòng Giải Nhất Sao Mai 2015 dòng nhạc dân Nguyễn Thị Thu Hằng gian Giải Nhì Sao Mai 2009 dòng nhạc thính Trần Thị Hồng Nhung phòng Phan Ngọc Ánh Giải Nhì Sao Mai 2017 dòng nhạc dân gian Giải Ba Sao Mai 2017 dòng nhạc thính phòng, Giải Nhất Hội thi Tài trẻ học sinh - SV trường Văn hố - Nghệ thuật tồn quốc 2017 Cúp Vàng Festival Lại Thị Hương Ly âm nhạc châu Á Thái Bình Dương Hồng Kơng tháng 8/2017 Giải Nhì thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music Concour 2018 Nhật Bản Phạm Thị Duyên Huyền Giải Nhì thi hát Thính phòng, Nhạc kịch tồn quốc năm 2009; Cup Vàng Festival âm nhạc Châu Á Thái 15 Nguyễn Thị Hà Bình Dương Hồng Kơng, tháng năm 2017 Và, nhiều học sinh, SV đạt thành tích cao HVANQGVN (Nguồn: chúng tơi tổng hợp) 141 STT HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH MÃ KHỐ CHUN KHĨA HỌC NGÀNH HỌC Nguyễn Ánh Thị Ngọc Lê Anh Dũng 13.10 Hà Nội K18 1985 2011 26.06 Thanh 1982 Hóa K18 2011 Phạm Hà Thị Thu 09.10 Hải 1982 Phòng K18 2011 Nguyễn Quỳnh Thu 24.08 Lạng 1984 Sơn K18 2011 Lê Thị 03.08 Thanh 1982 Hóa K18 2011 Phạm Xuân Mai Hiền Nguyễn Hồng Thị Bích Nguyễn Hương Huyền 18.09 Ninh 1982 Bình K18 2011 26.01 Hà Nội K19 1988 2012 08.05 Hà Nội K19 1990 2012 Ngô Thị Huyền Thanh 29.01 Thái 1987 Bình K19 2012 10 Nguyễn Ly Khánh 15.01 Nghệ 1984 An K19 2012 11 Trần Nhung Thị Hồng Nguyễn Quyết Duy 09.10 Bắc 1984 Ninh K19 2012 24.09 Hà Nội K19 1986 2012 12 Út Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh MÃ SỐ CBHD CN tốt nghiệp Phụ lục 6: Bảng điểm tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Thanh nhạc từ 2011 đến 2016 60 21 GS Nguyễn 9,6 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 10,0 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 9,5 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 9,8 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 9,6 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 9,5 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 10,0 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 10,0 02 02 Trung Kiên 60 21 TS Trần 9,6 02 02 Thị Ngọc Lan 60 21 GS Nguyễn 9,8 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 9,8 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 9,7 02 02 Trung Kiên 142 nhạc 13 Lê Thị 14 Tình 29.05 Thanh 1987 Hoá K19 2012 Nguyễn Hương Thị Mai 03.01 Nam 1984 Định K21 2014 15 Đào Thị Loan Tố 15.09 Thái K21 1986 Nguyên 2014 16 Trần Thị Trang 23.10 Nghệ 1986 An K21 2014 17 Bùi Văn Tuyên 04.04 Hòa 1984 Bình K21 2014 18 Lê Thị Vi Hà 18.08 Quảng 1983 Trị K21 2014 19 Lê Thị Tuyến Kim 02.08 Hà Nội K21 1980 2014 20 Nguyễn Tú Quang 19/12/ Hà Nội K22 1985 2015 21 Nguyễn Tuyết Thị Ánh 05/01/ Hà Tĩnh K22 1989 2015 22 Phạm Thị 20/08/ Hà Tĩnh K22 1989 2015 23 Nguyễn Hải Ngọc 16/11/ Thanh 1984 Hóa K23 2016 24 Lê Thị 18/08/ Quảng 1980 Ninh K23 2016 25 Trần Anh Thị Vân 10/01/ Nghệ 1988 An K23 2016 Dung Thu Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc 60 21 GS Nguyễn 9,8 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 9,0 02 02 Trung Kiên 60 21 PGS TS 10,0 02 02 Trần Thị Ngọc Lan 60 21 GS Nguyễn 10,0 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 9,4 02 02 Trung Kiên 60 21 PGS TS 9,0 02 02 Trần Thị Ngọc Lan 60 21 GS Nguyễn 8,5 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 10,0 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 10,0 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 9,8 02 02 Trung Kiên 60 21 PGS TS 8,00 02 02 Trần Thị Ngọc Lan 60 21 PGS TS 8,40 02 02 Trần Thị Ngọc Lan 60 21 PGS TS 8,00 02 02 Trần Thị Ngọc Lan 143 26 Nguyễn Hằng Thu 19/10/ Hà Nội K23 1987 2016 27 Nguyễn Hường Thị Mai 02/03/ Hà Bắc K23 1987 2016 28 Lê Minh Tuyến 05/03/ Thanh 1984 Hóa K23 2016 29 Lê Thị Trang 17/12/ Hưng 1990 Yên K23 2016 30 Bùi Thị Trang 15/10/ Thái K23 1987 Nguyên 2016 31 Đinh Thị 01/10/ Nghệ 1988 An K23 2016 32 Lương Anh Nguyệt 16/05/ Bắc 1989 Giang K23 2016 33 Nguyễn Hiền Thị 19/06/ Hà Nội K23 1987 2016 34 Nguyễn Đức Huy 03/05/ Hà Nội K23 1979 2016 Trang Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc Biểu diễn Thanh nhạc 60 21 PGS TS 9,40 02 02 Trần Thị Ngọc Lan 60 21 PGS TS 8,60 02 02 Trần Thị Ngọc Lan 60 21 GS Nguyễn 8,80 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 9,00 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 9,20 02 02 Trung Kiên 60 21 GS Nguyễn 9,00 02 02 Trung Kiên 60 21 PGS TS 02 02 Trần Thị Ngọc Lan 60 21 PGS TS 02 02 Trần Thị Ngọc Lan 60 21 GS Nguyễn 02 02 Trung Kiên Bảo lưu 9,10 10,00 144 Phụ lục 7: Bảng đề xuất chương trình đào tạo TN giọng Coloratura Soprano CLC Bổ sung, SV hát thính SV hát nhạc kịch SV giọng Colorature Đổi phòng Soprano CLC Chương Học tác phẩm Học tác phẩm Học tác phẩm trình phát triển khả lớn, phức tạp kỹ opera phức tạp, phù biểu diễn thể loại thuật với nhiều hợp với đặc trưng âm nhạc thính phong cách khác giọng, tác phẩm phòng, phát triển tư thính phòng mang tính nghệ thuật, nghệ thuật cao Học thẩm mỹ nghệ thuật trích đoạn nhạc kịch hiểu biết lớp chuyên môn phong cách trải nghiệm tác giả khác sân khấu Thời gian học buổi tuần buổi tuần buổi tuần chuyên ngành Đệm buổi tuần buổi tuần buổi tuần đàn Các Bổ sung môn: Bổ sung môn: Bổ sung môn: môn bổ Nhảy cổ điển; Học Nhảy cổ điển; Kỹ Nhảy cổ điển; Kỹ trợ phát âm tiếng Ý, nói sân khấu; nói sân khấu; Kỹ chuyên Đức, Nga, Pháp Học phát âm tiếng Ý, hành động sân ngành Đức, Nga, Pháp khấu; Phát âm tiếng Ý, Đức, Nga, Pháp Năm Học 16 bao gồm: Học 16 bao gồm: Học 18 bao gồm: thứ Luyện Luyện Luyện Aria Aria Aria Romance (cổ điển Romance (cổ điển Romance (cổ điển đương đại) đương đại) đương đại) Ca khúc Việt Nam Ca khúc Việt Nam Ca khúc Việt Nam Dân ca Việt Nam Dân ca Việt Nam Dân ca Việt Nam Năm Học 16 bao gồm: Học 18 bao gồm: Học 18 bao gồm: thứ Luyện Luyện Luyện Aria Aria Aria Romance (cổ điển Romance (cổ điển Romance (cổ điển, đương đại) đương đại) đương đại 145 Ca khúc Việt Nam Dân ca Việt Nam Năm thứ Tốt nghiệp Ca khúc Việt Nam Dân ca Việt Nam Ca khúc Việt Nam Dân ca Việt Nam Học 18 bao gồm: Luyện Aria cổ điển Aria đương đại Romance cổ điển Romance đương đại Ca khúc Việt Nam Gồm 10 Gồm Gồm 10 Aria (từ Mozart trở Aria (từ Mozart trở Aria (từ Mozart trở trước) trước) trước) Romance cổ điển Aria kỷ XIX Aria kỷ XIX Romance đương Aria kỷ XX Aria kỷ XX đại Romance cổ điển Romance cổ điển Ca khúc Việt Nam 1Romance đương đại Romance đương đại dân ca Việt Nam Ca khúc Việt Nam Ca khúc Việt Nam dân ca Việt Nam dân ca Việt Nam 146 Phụ lục Mẫu phiếu khảo sát, vấn PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI CÁC CA SĨ/NGHỆ SĨ Họ tên:……………………………………… Sinh năm:…………… Tốt nghiệp/được đào tạo tại:…………………………………………… Một số thành tích bật lĩnh vực biểu diễn (các giải thưởng, danh hiệu) Đánh giá điểm mạnh nghệ sĩ giọng Colorature Soprano Việt Nam - Năng khiếu/tài - Các kỹ năng/kỹ thuật - Sức khỏe - Các kỹ mềm khác: ngoại ngữ, giao tiếp, tự tin… Đánh giá hạn chế nghệ sĩ giọng Colorature Soprano Việt Nam - Năng khiếu/tài - Các kỹ năng/kỹ thuật - Sức khỏe - Các kỹ mềm khác: ngoại ngữ, giao tiếp, tự tin… Đánh giá công tác đào tạo phát triển tài giọng Colorature Soprano Việt Nam - Cơ sở đào tạo/các trường đào tạo - Giảng viên/giảng viên - Hoạt động biểu diễn (mơi trường, sách tạo điều kiện) - Giáo trình/tài liệu học tập - Khác Những kinh nghiệm thân rèn luyện, nâng cao trình độ Những đề xuất, kiến nghị cho công tác đào tạo phát triển tài giọng Colorature Soprano Việt Nam trình hội nhập quốc tế (tham gia thi/biểu diễn quốc tế) PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI CÁC GIẢNG VIÊN THANH NHẠC Họ tên:……………………………………………………………… Đang công tác tại:……………………………………………………… Những điểm mạnh nghệ sĩ giọng Soprano Việt Nam - Năng khiếu/tài - Các kỹ năng/kỹ thuật - Sức khỏe - Các kỹ mềm khác: ngoại ngữ, giao tiếp, tự tin… Đánh giá hạn chế nghệ sĩ giọng Soprano Việt Nam - Năng khiếu/tài - Các kỹ năng/kỹ thuật - Sức khỏe 147 - Các kỹ mềm khác: ngoại ngữ, giao tiếp, tự tin… Đánh giá công tác đào tạo phát triển tài giọng Soprano Việt Nam - Cơ sở đào tạo/các trường đào tạo - Giảng viên/giảng viên - Hoạt động biểu diễn (môi trường, sách tạo điều kiện) - Giáo trình/tài liệu học tập - Khác Những kinh nghiệm thân rèn luyện, nâng cao trình độ thân Những đề xuất, kiến nghị cho công tác đào tạo phát triển tài giọng Soprano Việt Nam trình hội nhập quốc tế (tham gia thi/biểu diễn quốc tế) ... tiễn đào tạo giọng Soprano chất lượng cao Chương II: Kỹ thuật đào tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Chương III: Giải pháp đào tạo giọng Colorature Soprano. .. định tiêu chí đào tạo chất lượng cao đào tạo giọng Colorature Soprano Xác định giống, khác hai mơ hình đào tạo đại trà chất lượng cao ngành nhạc nói chung, đào tạo giọng Colorature Soprano nói... PHÁP TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM 98 3.1 CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 98 3.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo giọng soprano việt nam chất lượng cao , Đào tạo giọng soprano việt nam chất lượng cao , Lịch sử nghiên cứu, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÀO TẠO GIỌNG SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO, Nữ cao kịch tính màu sắc (Dramatic Colorature Soprano), NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM, Ví dụ 13: Trích đoạn Lucia di Lammermoor của Donizetti [ô nhịp 1- 8], Ví dụ 25: Trích aria “Danza, danza, faciulla gentile” của Durante, (ô nhịp 54 - 61)., Ví dụ 35: Aria “Der Holle Rache” trích opera “Cây sáo thần” của Mozart (ô nhịp 25 - 30)., Ví dụ 52: Trích Die Nachtigall của Alabieff [PL13, tr.362]., Ví dụ 54: Trích Fruhlingsstimmen - Walzer của Johann Strauss ( từ ô nhịp 240- 246), SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM, Ví dụ 55: Trích Aria Ah! non credea mirarti trích “La sonnambula” của V. Bellini., Ví dụ 56 : Trích Caro mio ben của G.Giordani (từ ô nhip 4 - 8)., Những tác phẩm Việt Nam, Kỹ năng diễn xuất, Tài liệu Tiếng Việt, Luận án, luận văn đã công bố, NỘI DUNG CỦA GIÁO TRÌNH, Phụ lục 3. Kế hoạch giảng dạy, Đánh giá kết quả thực nghiệm, Phụ lục 5. Một số gương mặt tiêu biểu của Học viện đạt thành tích cao trong lĩnh vực TN giọng Soprano, Phụ lục 6: Bảng điểm tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Thanh nhạc từ 2011 đến 2016., Phụ lục 7: Bảng đề xuất chương trình đào tạo TN giọng Coloratura Soprano CLC

Mục lục

Xem thêm