Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy (Luận văn thạc sĩ)

104 245 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 23:11

Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích ThúyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích ThúyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích ThúyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích ThúyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích ThúyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích ThúyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích ThúyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích ThúyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích ThúyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích ThúyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích ThúyThế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI THỊ MINH HẢO THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA ĐỖ BÍCH THÚY LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƠN NGỮ VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM THÁI NGUYÊN - 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM BÙI THỊ MINH HẢO THẾ GIỚI NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA ĐỖ BÍCH THÚY Ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 8.22.01.21 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ VĂN HÓA VÀ VĂN HỌC VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Thủy Nguyên THÁI NGUYÊN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn khoa học Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy riêng Các số liệu, kết nghiên cứu đoạn văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, tháng năm 2018 Tác giả luận văn Bùi Thị Minh Hảo i LỜI CẢM ƠN Bằng tất u mến kính trọng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo - PGS.TS Đào Thuỷ Nguyên, người động viên, bảo, giúp đỡ nhiều trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban Chủ nhiệm khoa Ngữ văn, phận Sau đại học - Phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Các thầy cô giáo Viện Văn học, trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy cho suốt khoa học Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Thái nguyên, tháng 9, năm 2018 Tác giả luận văn Bùi Thị Minh Hảo ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục .iii MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Lịch sử vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Cấu trúc luận văn NỘI DUNG Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.2 Tiểu thuyết nghiệp sáng tác Đỗ Bích Thúy 18 1.2.1 Vài nét đời người nhà văn Đỗ Bích Thúy 18 1.1.2 Tiểu thuyết nghiệp sáng tác Đỗ Bích Thúy 21 Chương 2: THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT VIẾT VỀ MIỀN NÚI CỦA ĐỖ BÍCH THÚY 28 2.1 Thế giới nhân vật 28 2.1.1 Nhân vật có số phận éo le, bất hạnh 28 2.1.2 Nhân vật cam chịu, giầu đức hi sinh 35 2.1.3 Nhân vật lĩnh, dám đấu tranh để thực khát vọng 39 2.1.4 Nhân vật tha hóa 43 2.2 Nghệ thuật xây dựng nhân vật 44 2.2.1 Nghệ thuật miêu tả ngoại hình nhân vật 44 2.2.2 Nghệ thuật miêu tả tâm lý, tính cách nhân vật 48 Chương 3: KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT VIẾT VỀ MIỀN NÚI CỦA ĐỖ BÍCH THÚY 56 iii 3.1 Không gian nghệ thuật 56 3.1.1 Không gian bối cảnh xã hội 56 3.1.2 Không gian thiên nhiên 68 3.2 Thời gian nghệ thuật 76 3.2.1 Thời gian kiện 76 3.2.2 Thời gian tâm lí 81 TIỂU KẾT 91 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 iv MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Văn học loại hình nghệ thuật, nét đặc trưng so với lọai hình nghệ thuật khác - nghệ thuật ngơn từ Có thể nói, giới nghệ thuật tác phẩm nghệ thuật yếu tố định đến thành bại tác phẩm văn học yếu tố thể rõ nét tài người sáng tạo Đỗ Bích Thuý tượng văn đàn với giải thưởng truyện ngắn tiểu thuyết Ai đọc tác phẩm chị hẳn khó quên chất văn mộc mạc giản dị.Tâm trạng nhân vật số phận tác phẩm chị nơi mà cảm xúc người viết gắn quyện vào Tác phẩm Đỗ Bích Thúy thành cơng sức ám gợi lâu bền đọng lại tâm trí người đọc trăn trở, suy tư mà nhà văn muốn gửi gắm tới bạn đọc Đến nay, Đỗ Bích Thúy bút khẳng định tên tuổi nhiều thể loại sáng tác như: truyện ngắn, tiểu thuyết, tản văn, kich phim Mỗi thể loại sáng tác chị mang sắc màu riêng, chúng đứa tinh thần người đàn bà nặng lòng với người sống Sáng tác nói chung tiểu thuyết nói riêng chị độc giả, giới phê bình văn học đánh giá cao chọn làm đối tượng nghiên cứu nhiều đề tài khoa học Tuy nhiên, việc nghiên cứu giới nghệ thuật sáng tác Đỗ Bích Thúy chưa quan tâm đầy đủ chưa thật chuyên sâu Hơn hai mươi năm sáng tạo nghệ thuật, Đỗ Bích Thúy cho đời tiểu thuyết, có viết đề tài dân tộc miền núi Tiểu thuyết viết miền núi Đỗ Bích Thúy có vẻ đẹp riêng khó lẫn, với giới nghệ thuật phong phú, giàu sức ám ảnh người đọc Nghiên cứu theo hướng thi pháp học giúp nhìn sâu vào vấn đề hình thức tác phẩm, từ phát nét riêng tư nghệ thuật nhà văn, chiều sâu nội dung thực vẻ đẹp thẩm mỹ tác phẩm văn học Đó lí khiến chúng tơi chọn đề tà i nghiên cứu cho luận văn là: Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy, xin giới hạn nghiên cứu sâu vào vùng thẩm mỹ nghệ thuật đặc sắc tiểu thuyết nhà văn trang văn viết miền núi Với cơng trình nghiên cứu chun sâu này, chúng tơi hi vọng góp thêm tiếng nói mới, từ góc nhìn để khẳng định tài phong cách riêng Đỗ Bích Thúy thể loại tự cỡ lớn mảng sáng tác đề tài dân tộc miền núi - mảng sáng tác mà chị dành nhiều tâm huyết gặt hái nhiều thành công Lịch sử vấn đề Đỗ Bích Thúy đến với văn chương từ sớm Sau thành công đáng kể nghiệp, tên tuổi chị lưu lại làng văn học Việt Nam đương đại Sự nghiệp văn học chị báo giới, nhà nghiên cứu phê bình độc giả lưu tâm nhiều hơn, ý kiến đánh giá tác phẩm Đỗ Bích Thúy ngày phong phú, đa dạng Về bản, cơng trình, viết khẳng định tài Đỗ BíchThúy-“Người đàn bà viết văn bước từ dòng Nho Quế” Nhà thơ Trần Đăng Khoa đánh giá:“Tôi không ngại khẳng định rằng, Đỗ Bích Thúy nhà văn nữ xuất sắc nay” Tác giả Nguyễn Hòa viết: “Trong vài năm trở lại đây, số bút trẻ viết đề tài dân tộc miền núi khơng nhiều Đỗ Bích Thúy người thành cơng số đó” [18] Tuy nhiên, phần lớn viết cơng trình nghiên cứu tập trung vào truyện ngắn Đỗ Bích Thúy, tiểu thuyết chị chưa phải mảng sáng tác quan tâm nhiều, có số viết, cơng trình đề cập đến tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy 2.1 Những báo, cơng trình nghiên cứu tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy nói chung Theo khảo sát chúng tơi, có báo, cơng trình tập trung nghiên cứu tồn tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy Phần lớn ý kiến nằm viết cảm nhận, nghiên cứu, phân tích tiểu thuyết nhà văn.Xin điểm lược số viết tiêu biểuvề tác phẩm: Với tiểu thuyết Bóng sồi có viết Nguyễn Hồng Linh Giang: “Đỗ Bích Thúy tiểu thuyết Bóng sồi”, cand.com.vn; Nguyễn Thị Thu Hiền: “Đọc tiểu thuyết Bóng sồi Đỗ Bích Thuý”, http://vănchuong.org.vn; Nguyễn Hữu Quý: “Đọc tiểu thuyết đầu tay Bóng sồi Đỗ Bích Thúy”, Tạp chí Văn nghệ Quân đội Tiểu thuyết Cánh chim kiêu hãnh Đỗ Bích Thúy đời sau 10 năm thai nghén thu hút ý nhà phê bình như: Thiện Nguyễn với “Cánh chim kiêu hãnh - Tiểu thuyết Đỗ Bích Th”, phongdiep.net; Nguyễn Văn Thọ có viết:“Câu chuyện tình yêu chết”(in cuối tiểu thuyết Cánh chim kiêu hãnh); Lãng Ma với bài: Đỗ Bích Thúy & “Cánh chim kiêu hãnh”: Tinh khơi đến…chói mắt, Thể thao & Văn hóa Tiểu thuyết Cửa hiệu giặt là, tiểu thuyết (đến nay) Đỗ Bích Thúy viết Hà Nội có điểm sách như: Hiền Đỗ: “Cửa hiệu giặt là- Bức tranh Hà Nội văn xuôi”, giaitri.vnexpress.net; Phan Nhân: “Nữ nhà văn miền núi với tình yêu Hà Nội riêng”, nhavantre.com.vn; Dương Tử Thành: “Cửa hiệu giặt - Cuốn hộ thành phố Đỗ Bích Thuý”, vannghequandoi.com.vn Chúa đất - tiểu thuyết đời sau 17 ngày Đỗ Bích Thúy dốc tồn tâm lực tạo nên tượng văn học nhận nhiều ý kiến bàn luận sơi Tiêu biểu kể đến viết Đào Thủy Nguyên: “Chúa đất thân phận người phụ nữ”, Tạp chí Lí luận phê bình văn học; Nguyệt Hà: “Chúa đất, tình u khơng thể dùng sức mạnh để cương tỏa”, vannghequandoi.com.vn; Hoàng Nhung (2015): “Bản ngã người ám ảnh Chúa đất, www.danang.vn; Tuyết Loan: “Chúa đất Đỗ Bích Thúy đủ giầu hình ảnh để lên phim”, Báo nhân dân điện tử; Lam Thu: “Đỗ Bích Thúy quay lại đề tài vùng cao với Chúa đất”, vannghequandoi.com.vn; Mới nhất, tiểu thuyết Lặng yên vực sâu đời năm 2017 điểm nhấn nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy Tác phẩm nhanh chóng thu hút quan tâm độc giả Tiêu biểu là: Nguyễn Văn Toàn với “Lặng yên vực sâu - bi kịch nhân khơng tình yêu”, htt://cinet.vn/doisongvanhoc; Thi Dân với “Những thật lặng người phản chiếu qua tiểu thuyết Lặng yên vực sâu” https://sachnhanam.com; Tạ Hồng Hạnh với “Lặng yên vực sâu, điệu khèn u sầu người khao khát yêu thương nhân bản” htt:// cinet.vn/doisongvanhoc Nhìn chung, viết đánh giá nét lớn vấn đề nội dung nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy, đồng thời ghi nhận nỗ lực, thành cơng, đóng góp hạn chế nhà văn tác phẩm Tuy nhiên, ý kiến tản mạn chủ yếu viết theo kiểu điểm sách 2.2 Những báo, cơng trình nghiên cứu giới nghệ thuật tiểu thuyết viết miền núi Đỗ Bích Thúy Theo tìm hiểu chúng tơi, có cơng trình nghiên cứu giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy nói chung Đó luận văn thạc sĩ tác giả Nguyễn Thị Thu Hà, Đại học Sư phạm Huế, năm 2015: Thế giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy Tuy nhiên qua khảo sát tài liệu cụ thể, nhận thấy, luận văn nghiên cứu số tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy Bóng sồi, Cánh chim kiêu hãnh Cửa hiệu giặt là, không nghiên cứu giới nghệ thuật tiểu thuyết nhà văn theo hướng thi pháp học công trình nghiên cứu chúng tơi, mà khai thác giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy phương diện: - Chương 1: Những vùng thẩm mỹ sáng tác Đỗ Bích Thúy - Chương 2: Hiện thực đời sống người giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy - Chương 3: Nghệ thuật biểu tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy Tuy nhiên, cơng trình bước đầu có kiến giải riêng giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy Do vậy, luận văn tài liệu tham khảo thiết thực chúng tơi nghiên cứu đề tài luận văn Bên cạnh cơng trình nêu trên, có số viết đề cập đến yếu tố giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy Nhìn chung, nhà nghiên cứu phê bình số vấn đề bật vào giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy Về nhân vật, ý kiến khẳng định: Nhân vật quen thuộc tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy người đồng bào dân tộc thiểu số sống nơi địa đầu Tổ quốc Họ có số phận riêng với nỗi niềm riêng Song phần lớn nhân vật Đỗ Bích Thúy người phụ nữ miền núi với đời bất hạnh, nhiều trắc trở Bạch Tử Lạc Hoa Viên có nhận định khái quát: “Những tác phẩm nhà văn Đỗ Bích Thúy nói nhiều dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Việt Nam, người Tày, Dao, Mơng”[75] Nhìn chung giới nhân vật Đỗ Bích Thúy, Nguyễn Hữu Quý cho rằng, lại sau tiếp xúc với nhân vật nhà văn học sống: “Mỗi nhân vật tác phẩm có mảnh đời riêng có giá trị, mang tính thời nhân vật nén hồn cảnh, tình khác để neo lại cho người đọc cần cho sống”[73] Nguyễn Thị Thu Hà nhận thấy niềm trăn trở, day dứt tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy thân phận người phụ nữ rẻo cao với triền miên nỗi đau nói lần chưa hết: “Bước vào giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy, bắt gặp nhiều nhân vật với số phận khác song phần đông người phụ nữ với nỗi đau nói lần chưa thể hết“[14] Tác giả Đào Thủy Nguyên sau phân tích loạt nhân vật phụ nữ với tính cách số phận khác tiểu thuyết Chúa đất Đỗ Bích Thúy khẳng định: “Dù không gian sống nào, quay vào bên hay hướng bên ngồi, dấu diếm, lút kiếm tìm hay trực diện đối mặt với thách thức số phận, họ khó đạt đến hạnh phúc lứa đơi bình dị người“ [29] Về không gian nghệ thuật, nhà nghiên cứu nhận thấy: Vùng thẩm mĩ khơi nguồn cảm hứng nghệ thuật Đỗ Bích Thuý vùng đất địa linh Hà Giang nơi gắn bó máu thịt chị - với đặc điểm riêng thiên nhiên, văn hóa, xã hội, ... người nhà văn Đỗ Bích Thúy 18 1.1.2 Tiểu thuyết nghiệp sáng tác Đỗ Bích Thúy 21 Chương 2: THẾ GIỚI NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT VIẾT VỀ MIỀN NÚI CỦA ĐỖ BÍCH THÚY 28 2.1 Thế giới. .. nghiên cứu giới nghệ thuật tiểu thuyết viết miền núi Đỗ Bích Thúy Theo tìm hiểu chúng tơi, có cơng trình nghiên cứu giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy nói chung Đó luận văn thạc sĩ tác... Những vùng thẩm mỹ sáng tác Đỗ Bích Thúy - Chương 2: Hiện thực đời sống người giới nghệ thuật tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy - Chương 3: Nghệ thuật biểu tiểu thuyết Đỗ Bích Thúy Tuy nhiên, cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy (Luận văn thạc sĩ), Thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của Đỗ Bích Thúy (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan