THUYẾT TRÌNH Trình bày đặc điểm của giáo dục trong gia đình truyền thống Việt Nam

19 167 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:29

CÁC VẤN ĐỀ VỀ XÃ HỘI HỌC ĐƯƠNG ĐẠI Chuyên đề : Trình bày đặc điểm giáo dục gia đình truyền thống Việt Nam biến đổi vai trò, địa vị xã hội phụ nữ Việt Nam GVHD :TS Phạm Đức Trọng DANH SÁCH NHÓM STT Họ tên MSSV Ghi Nguyễn Thị Thu Phương 1456090107 Nhóm trưởng Nguyễn Thị Tường Vi 1456090168   Trương Thị Minh Thùy 1456090130   Nguyễn Hoàng Tuyết Trinh 1456090146   Phạm Thị Thanh Thảo 1456090232   BỐ CỤC CỦA BÀI o • Câu hỏi nghiên cứu • Lý chọn đề tài • Thao tác hóa khái niệm • Tổng quan • Đặc điểm giáo dục gia đình trùn thống Việt Nam • Sự biến đổi về vai trò, địa vị người phụ nữ Việt Nam CÂU HỎI NGHIÊN CỨU • Tại phải nghiên cứu đặc điểm giáo dục gia đình truyền thống Việt Nam biến đổi vai trò, địa vị người phụ nữ Việt Nam nay? • Gia đình gì? Gia đình truyền thống gia đình nào? • Vai trò xã hội gì? Vị xã hội gì? Địa vị xã hội gì? • Giáo dục gia đình truyền thống Việt Nam có nội dung giáo dục, hình thức giáo dục vai trò thành viên gia đình với việc giáo dục nào? • Vai trò, địa vị người phụ nữ Việt Nam có biến đổi lĩnh vực kinh tế - trị - văn hóa, xã hội? LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI tế bào xã hội Gia đình mơi trường xã hội hóa quan trọng q trình xã hội hóa cá nhân tồn phát triển xã hội Gia đình truyền thống Việt Nam gia đình tuân theo tư tưởng Nho giáogiáo dục từ phía gia đình có vai trò vơ to lớn phát triển hoàn thiện nhân cách người  việc giáo dục từ gia đình vấn đề bậc cha mẹ ưu tiên hàng đầu  tư tưởng Nho giáo có ảnh hưởng tương đối lớn tư tưởng, nếp sống đặc biệt việc giáo dục gia đình truyền thống vai trò, địa vị người phụ nữ Việt Nam  Ngày nay, đa phần người ta quan tâm đến việc giáo dục gia đình đại mà quên việc giáo dục gia đình truyền thống có ưu điểm mà theo thời gian bị lãng quên dần có biến đổi THAO TÁC HĨA KHÁI NIỆM Gia đình • thiết chế xã hội, nhóm xã hội nhỏ, có tổ chức định mặt lịch sử, thành viên nhóm gia đình liên hệ với trách nhiệm qua lại đạo đức Gia đình truyền thốnggia đình tổ chức sở quản lý thống người chủ gia đình Người chủ gia đình dựa vào quy định giá trị xã hội tạo quy định bất thành văn để điều tiết hoạt động thành viên theo hướng thống Vai trò • Theo I Robertson, vai trò xã hội tập hợp chuẩn mực hành vi, nghĩa vụ quyền lợi gắn với vị trí xã hội định Vị • khái niệm dùng để vị trí cá nhân hay nhóm xã hội cấu xã hội xác định, quy định chỗ cá nhân hay nhóm xã hội mối quan hệ với người khác Địa vị • phản ánh vị xã hội cá nhân, cá nhân đạt nhóm thứ bậc nhóm so sánh với thành viên nhóm khác TỔNG QUAN • Nội dung giáo dục gia đình truyền thống đạo đức cách sống làm người Sự đánh giá xã hội với gia đình ln lấy tiêu chí nhìn vào Mục đích giáo dục gia đình truyền thống khác theo loại hình gia đình, nhà nghèo khó cố gắng cho học đến nơi đến chốn Người cha thường giáo dục nghiêm khắc, người mẹ thường giáo dục nhân từ, "thương cho roi cho vọt, ghét cho cho bùi "con hư mẹ, cháu hư bà“ • Trong giáo dục gia đình trước thường quan tâm, ba đạo lí: Hiếu, nghĩa, lễ theo quan niệm giáo dục truyền thống phương Đơng Có thể nói giá trị đạo đức người mà gia đình truyền thống ơng cha ta thường lấy làm tiêu chí để dậy dỗ cái.(Đỗ Văn Giáng) • Trong lối giáo dục truyền thống gia đình Việt Nam ảnh hưởng tư tưởng Nho giáo Tư tưởng Nho giáo gia đình có ảnh hưởng to lớn phát triển văn hóa gia đình Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam nhiều kỷ (GS TS Lê Thị Q) • Tuy nhiên vai trò, vị trí phụ nữ nâng cao đáng kể so với trước sánh ngang so với nam giới xã hội Theo Bùi Thế cường phụ nữ có đại diện lãnh đạo tất lĩnh vực đời sống xã hội so với tỉ lệ nữ lực lượng lao động lĩnh vực Và nơi có tham gia phụ nữ vào vị trí lãnh đạo, họ thường khơng giữ vị trí lãnh đạo cao (Bùi Thế Cường) Đặc điểm giáo dục gia đình truyền thống Việt Nam 4.1 4.2 4.3 NỘI DUNG GIÁO DỤC HÌNH THỨC GIÁO DỤC VAI TRỊ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH VỚI VIỆC GIÁO DỤC 4.1 NỘI DUNG GIÁO DỤC KIẾN TH ỨC TƯ TƯ ỞNG Nguyện vọng cha mẹ cái: mang tính hướng ngoại trai hướng nội gái => trai làm cơng việc có “uy tín” gái Giáo dục cha mẹ gia đình truyền thống chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng “trọng nam khinh nữ” Đ ẠO ĐỨ C Quyền lực gia đình phụ thuộc vào người cha Thành viên gia đình phải suy nghĩ hành động theo vị trí ấn định sẵn; đón nhận thụ hưởng hi sinh phụ nữ QUAN HỆ Giữa ông bà - cháu Giữa cha mẹ - Giữa anh chị em 4.2 HÌNH THỨC GIÁO DỤC Việc giáo dục gia đình trình liên tục lâu dài từ sơ sinh đến tận tuổi già Được thực phương pháp đặc biệt giảng giải, thuyết phục làm gương Được thực chủ yếu sở tình cảm Được thực thơng qua cách thức tổ chức đời sống gia đình; lồng ghép hoạt động sống gia đình 4.3 VAI TRỊ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH VỚI VIỆC GIÁO DỤCGia đình truyền thống: ảnh hưởng người mẹ tới phát triển nhân cách trẻ em  Giáo dục gia đình cách thống người đàn ông gia đình gia trưởng xem người định nội dung, hình thức giáo dụcGiáo dục cha  Trong mối quan hệ cha mẹ: mẹ Người cha lệnh - người gia đình phục tùng cha mẹ sử truyền thống chịu dụng bạo lực việc dạy ảnh hưởng sâu bảo Quan hệ sắc tư tưởng: ông bà - cháu: Thường trọng nam khinh cụ ơng có tiếng nói quan nữ trọng 5 Sự biến đổi về vai trò, địa vị người phụ nữ Việt Nam KINH TẾ CHÍNH TRỊ VĂN HĨA XÃ HỘI TRONG GIA ĐÌNH 5.1 KINH TẾ Phụ nữ tham gia nhiều vai trò lĩnh vực kinh tế Hơn 71% phụ nữ từ 13 tuổi trở lên có thu nhập Xuất ngày nhiều gương tiêu biểu, nữ anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, hội nhập Trong tổng số gần 500.000 doanh nghiệp, có 100.000 doanh nghiệp nữ làm lãnh đạo => Người phụ nữ gia đình ngày tơn trọng hơn, có nhiều hội hơn, tự trước nhiều 2 CHÍNH TRỊ • Trong lịch sử dân tộc, phụ nữ đóng góp to lớn cho nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng đất nước • Trong xu hội nhập, phát triển, phụ nữ vượt qua thành kiến thử thách, vươn lên đóng góp tích cực vào hoạt động xã hội Gần 50% lực lượng lao động tham gia vào lĩnh vực đời sống xã hội, giữ chức vụ quan trọng máy nhà nước Có tới 33,1% đại biểu nữ Quốc hội (khóa XII) - cao châu Á 3 VĂN HÓA – XÃ HỘI Xưa quyền hành tập trung vào tay người đàn ông Người chồng đóng vai trò “trụ cột” gia đình Phụ nữ: “tam tòng tứ đức”, “cơng dung ngơn hạnh”…, điều hòa mối quan hệ gia đình Là người vợ hiền, chiều chồng, chia vấn đề gia đình,chăm sóc gia đình, giáo dục Ngày nay, phụ nữ giữ nét văn hóa truyền thống, đồng thời hậu phương vững chắc, người thắp lửa cho gia đình 4 TRONG GIA ĐÌNH • Xã hội truyền thống tồn số yếu tố tiêu cực: tập tục kết hôn sớm cho con, quyền tự yêu đương, => phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi • Ngày phụ nữ có quyền ngang với nam giới, giữ vị trí quan trọng lĩnh vực đời sống xã hội Khơng phân biệt lớn vợ chồng, trai gái vấn đề học hành, nghề nghiệp địa vị xã hội Hiện phụ nữ Việt Nam sánh vai nam giới lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội Tuy nhiên tâm lý trọng nam khinh nữ sâu nặng gia đình nơi cơng sở TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Đinh Thị Vân Chi, “Giáo dục gia đình quan hệ với mơi trường giáo dục khác q trình xã hội hố cá nhân”, Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội, 20/04/2015, < http:// huc.edu.vn/chi-tiet/3407/Giao-duc-gia-dinh-va-quan-he-cua-no-voi-nhung-moi-t ruong-giao-cu-khac-trong-qua-trinh-xa-hoi-hoa-ca-nhan.html > Quyết Lam, “Gia đình Việt Nam xưa nay”, Trang Thơng tin điện tử thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước, < http://binhlong.binhphuoc.gov.vn/3cms/gia -dinh-viet-nam-xua-va-nay.htm > TS Ngô Thị Ngọc Anh “Nghiên cứu đặc thù gia đình Việt Nam truyền thống để xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn CNH, HĐH”, Vụ Gia Đình - Ủy ban Dân số - Gia Đình – Trẻ em “TRONG XHTT, TAIJ SAO TRONG XHTT LAI DO THUA CHO NG PHU NU VVE NHUNG SAI LAM CUA CON TRE NHUNG TIEU CUC TRONG SU PHAT TRIEN VI TRO CUA NG PHU NU TRO XH TIJ SAO LAIJ CO SU BIEN DOI TRONG VAI TRO CUA NGUOI PHU NU QUAN ĐIỂM TAM TÒNG TRONG THỜI NAY VS THOI XUA KHAC NHAU NTN ? ... Cường) Đặc điểm giáo dục gia đình truyền thống Việt Nam 4.1 4.2 4.3 NỘI DUNG GIÁO DỤC HÌNH THỨC GIÁO DỤC VAI TRỊ CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH VỚI VIỆC GIÁO DỤC 4.1 NỘI DUNG GIÁO DỤC KIẾN... CỨU • Tại phải nghiên cứu đặc điểm giáo dục gia đình truyền thống Việt Nam biến đổi vai trò, địa vị người phụ nữ Việt Nam nay? • Gia đình gì? Gia đình truyền thống gia đình nào? • Vai trò xã hội... xã hội gì? • Giáo dục gia đình truyền thống Việt Nam có nội dung giáo dục, hình thức giáo dục vai trò thành viên gia đình với việc giáo dục nào? • Vai trò, địa vị người phụ nữ Việt Nam có biến
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH Trình bày đặc điểm của giáo dục trong gia đình truyền thống Việt Nam, THUYẾT TRÌNH Trình bày đặc điểm của giáo dục trong gia đình truyền thống Việt Nam, 1 NỘI DUNG GIÁO DỤC, VĂN HÓA – XÃ HỘI

Từ khóa liên quan