THUYT TRINH ỨNG DỤNG GIS TRONG QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ CỦA PHƯỜNG THUẬN HOÀ, THÀNH PHỐ HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ

33 111 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:29

ỨNG DỤNG GIS TRONG QUY HOẠCH QUẢN KHÔNG GIAN ĐƠ THỊ CỦA PHƯỜNG THUẬN HỒ, THÀNH PHỐ HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ SVTH: NHÓM GVHD: TS TRẦN THỊ PHƯỢNG NỘI DUNG 1.MỞ ĐẦU 2.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3.ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 5.KẾT LUÂN – KIẾN NGHỊ 1.MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề Công nghệ GIS (Hệ thống thông tin địa lý) ứng dụng vào quản quy hoạch đô thị tỏa hiệu tiện ích GIS trở thành hệ thống quản thông tin không gian GIS không hỗ trợ nhìn tổng quan thịGIS giúp ta quản đô thị thành hệ thống liệu thống nhất, tra cứu thông tin nhanh chóng đồng thời hỗ trợ đưa kịch quản lý, quy hoạch đô thịquan quản đất đai Thành phố Huế thực q trình tin học hóa việc quy hoạch quản không gian đô thị với mục tiêu ln đảm bảo hợp lý, tính pháp đầy đủ đối tượng sử dụng đất, đảm bảo cho việc bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa khu vực Xuất phát từ ý nghĩa vai trò việc ứng dung công nghệ thông tin quy hoạch quản đô thị, đồng thời hướng dẫn GV.TS.Trần Thị Phượng, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng GIS quy hoạch quản không gian thị phường Thuận Hòa” 1.MỞ ĐẦU 1.2.Mục đích, u cầu đề tài Mục đích •Nghiên cứu khả ứng dụng hệ thống thông tin địa (GIS), đặc biệt khả ứng dụng phần mềm ArcGIS Desktop 10.2 vào việc quy hoạch quản khơng gian thị •Xây dựng sở liệu đất đai, khơng gian, thuộc tính để phục vụ cho công tác quy hoạch quản khơng gian phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với yêu cầu quản lý, quy hoạch thị theo quy định pháp luật •Từ sở xây dựng, tiến hành phân tích, đánh giá, khai thác liệu phục vụ cho công tác quản đất đai phường 1.MỞ ĐẦU 1.2.Mục đích, u cầu đề tài u cầu •Nắm vững thao tác thành lập hệ thống thông tin địa máy tính •Nắm vững quy định quy hoạch quản không gian đô thị khu vực nội thành Thành phố Huế nói chung phường Thuận Hòa nói riêng •Nắm u cầu việc xây dựng quản sở dự liệu khơng gian thị phường Thuận Hòa •Dữ liệu đảm bảo xác, cập nhật đơn giản nhanh chóng •Cấu trúc các sở liệu hệ thống phải thống tuân thủ theo quy định, yêu cầu công tác quản nhà nước đất đai •Đáp ứng nhu cầu phân tích, xử lý, tìm kiếm, cung cấp thông tin cần thiết công tác quản không gian đô thị 2.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1.Giới thiệu GIS •Khái niệm Hệ thống thông tin địa (GIS) GIS hệ thống kết hợp người hệ thống máy tính thiết bị ngoại vi để lưu trữ, xử lý, phân tích, hiển thị thơng tin địa để phục vụ mục đích nghiên cứu, quản định 2.TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU • Các thành phần GIS Cấu trúc liệu GIS 2.2.Tình hình ứng dụng GIS xây dựng, quản lý, khai thác sở liệu đất đai giới Việt Nam • Tình hình ứng dụng giới • Tình hình ứng dụng GIS xây dựng, quản lý, khai thác sở liệu đất đai Việt Nam • Ưu điểm hạn chế việc ứng dụng kỹ thuật GIS Ưu điểm: Kỹ thuật GIS công nghệ ứng dụng tiến khoa học máy tính, việc sử dụng GIS mục tiêu nghiên cứu so với phương tiện cổ điển mang lại hiệu cao Hạn chế: Trong q trình sử dụng kỹ thuật GIS có trở ngại xuất hiện, trở ngại đặc biệt quan trọng cần cân nhắc thận trọng trình phát triển GIS nước phát triển Việt Nam 2.3.Mơ hình sở liệu hệ thống thông tin đất đai KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN Xây dựng sở liệu không gian Tạo vùng cho lớp liệu vừa chuyển đổi KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN Xây dựng sở liệu thuộc tính Mở bảng thuộc tính KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN Xây dựng sở liệu thuộc tính Tạo trường thuộc tính Thêm trường thuộc tính KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN Xây dựng sở liệu thuộc tính Trường thuộc tính ranh giới đất KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN Xây dựng sở liệu thuộc tính Trường thuộc tính giao thơng Trường thuộc Tính thuỷ hệ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN Xây dựng sở liệu thuộc tính Nhập số liệu Kết thúc nhập số liệu Khi nhập xong số liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN Xây dựng sở liệu thuộc tính Khi chuyển sang chế độ 3D tạo thêm trường độ cao cho tồ nhà, lòng đường, lề đường, sơng, … Ví dụ: chiều cao số tầng nhà KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.3.Phân tích, tìm kiếm cung cấp thông tin đất đai phục vụ cho công tác quản lý, khai thác liệu đất đai địa bàn  Truy vấn, tính tốn, cung cấp thơng tin cho quản •Tra cứu nhanh chóng thơng tin đối tượng •Truy vấn liệu thuộc tính •Truy vấn đối tượng theo quan hệ không gian •Cập nhật chỉnh biến động (tách thửa, gộp thửa) KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN  Phân tích, tính tốn, cung cấp thơng tin, trợ giúp đinh cho nhà quy hoạch Từ file ranhgioisudung moc_qh ta tính tốn phần giải toả đền bù cho chủ sử dụng đất  Tìm kiếm cung cấp thông tin cho người sử dụng đất đối tượng khai thác thông tin khác KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.4 Thuận lợi, khó khăn q trình thực chun đề •Thuận lợi Trong trình làm chuyên đề, giúp đỡ tận tình giáo viên hướng dẫn nên có hội đến gần dễ dàng với số nguồn tài liệu phù hợp với đề tài tiếp xúc với hệ thống cơng nghệ chuyên ngành cần thiết cho đề tài Địa điểm làm đề tài tương đối gần nên chúng tơi có hội tiếp xúc trực tiếp với thực tiễn nhiều hơn, thuận lợi giúp cho đề tài chúng tơi hồn thành KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.4 Thuận lợi, khó khăn q trình thực chun đề •Khó khăn Trong q trình làm đề tài cơng trình độ chun mơn nhiều thành viên hạn chế nên nhiều vướng mắc dễ lẫn lộn trình tìm lựa chọn tài liệu để làm Cơng tác làm nhóm nhiều thiếu sót nên chưa thực phát huy hết khả thành viên gây khó khăn việc họp làm theo nhóm Do chưa có nhiều thời gian nên việc xin số liệu cần thiết phường để phục vụ cho đề tài chưa đáp ứng Mặc dù gần địa điểm làm đề tài thiếu phương tiện thời gian nên chưa tiếp xúc nhiều với thực tiển việc quy hoạch quảnkhơng gian đo thị phường 5.KẾT LUÂN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Phường Thuận Hòa trung tâm thành phố Huế, việc quản sử dụng tài nguyên đất xem trọng cấp thiết trình sử dụng cấp quyền sử dụng đất, việc lưu trữ lại giấy tờ, hồ sơ… giấy nên việc tìm kiếm truy vấn tương đối khó khăn Với trợ giúp phần mềm ArcGIS việc quản biên tập sở liệu trở nên dễ dàng, nhanh chóng thuận tiện nhiều so với phương pháp truyền thống kể số phần mềm Microstation ArcGIS có khả phân tích, xử liệu mạnh xác Phần mềm có khả ứng dụng tốt việc quy hoạch quản không gian đô thị số ứng dụng quản khác 5.KẾT LUÂN – KIẾN NGHỊ 5.2 Kiến nghị Có quy định chuẩn thống xây dựng quản sở sử dụng đất đai đồng hoàn chỉnh Cần trọng đầu tư thiết bị vật chất nâng cao chuyên môn cho cán địa chính, cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để nâng cao hiểu biết Bộ sở liệu cần đưa vào sử dụng, cập nhập, chỉnh thường xuyên theo biến động thực tế đảm bảo độ xác hiệu cao công tác quản DANH SÁCH SINH VIÊN • • • • • • • • • • BÙI HOÀNG TIẾN (NT) HÀ THỊ PHƯỢNG ĐỒNG VĂN NHIỆM NGUYỄN THỊ NHUNG TRẦN THỊ HẰNG NY PHAN CÔNG QUÝ PHAN THẾ QUÝ PHAN THÁI SƯ PHAN THỊ TÂM ĐẶNG HỒNG THƯƠNG CHÂN THÀNH CẢM ƠN CƠ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... thuộc tính để phục vụ cho công tác quy hoạch quản lý không gian phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với yêu cầu quản lý, quy hoạch thị theo quy định pháp luật •Từ sở xây dựng,... việc ứng dung cơng nghệ thông tin quy hoạch quản lý đô thị, đồng thời hướng dẫn GV.TS.Trần Thị Phượng, tiến hành nghiên cứu đề tài: Ứng dụng GIS quy hoạch quản lý không gian thị phường Thuận. .. tin không gian GIS không hỗ trợ nhìn tổng quan thị mà GIS giúp ta quản lý đô thị thành hệ thống liệu thống nhất, tra cứu thông tin nhanh chóng đồng thời hỗ trợ đưa kịch quản lý, quy hoạch đô thị
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYT TRINH ỨNG DỤNG GIS TRONG QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ CỦA PHƯỜNG THUẬN HOÀ, THÀNH PHỐ HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ, THUYT TRINH ỨNG DỤNG GIS TRONG QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ CỦA PHƯỜNG THUẬN HOÀ, THÀNH PHỐ HUẾ, THỪA THIÊN HUẾ, TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, KẾT LUÂN – KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan