BÀI TẬP NHÓM TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM

3 238 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:25

II Vai trò yếu tố giáo dục hình thành phát triển nhân cách Giáo dục giữ vai trò quan trọng, mà theo quan điểm tâm học giáo dục đại, giáo dục giữ vai trò chủ đạo việc hình thành nhân cách 2.1 Giáo dục vạch phương hướng tổ chức dẫn đắt trình hình thành phát triển nhân cách Qua giáo dục, hệ trước truyền lại cho hệ sau kinh nghiệm xã hội – lịch sử kết tinh sản phẩm văn hoá vật chất tinh thần nhân loại Thế hệ trẻ lĩnh hội kinh nghiệm để biến chúng thành kinh nghiệm thân, tạo nên nhân cách Một đứa trẻ sinh chưa nhận thức mặt tốt đẹp hay xấu xa giới, chúng chưa hình thành khái niệm điều thiện điều ác chưa hiểu đâu giá trị nhân văn tốt đẹp mà người ta cần hướng tới Và giáo dục, cách nhanh nhất, xác để dẫn dắt hình thành phát triển nhân cách trẻ em theo chiều hướng Ví dụ :Ngay từ nhỏ, cha mẹ, thầy cô giáo dạy phải biết lễ phép với ông bà, cha mẹ, phải biết kính nhường dưới, phải ngoan ngỗn, lễ phép, chào hỏi, phải biết yêu thương đoàn kết, giúp đỡ bạn bè người xung quanh, Đó tác động giáo dục việc hình thành, phát triển nhân cách người từ sớm Sự định hướng giáo dục khơng thích ứng với u cầu xã hội mà phải thích hợp với u cầu phát triển tương lai để thúc đẩy tiến xã hội Vì vậy, giáo dục phải trước, đón đầu phát triển Muốn trước, đón đầu phát triển, giáo dục dự báo gia tốc phát triển xã hội, thiết kế nên mơ hình nhân cách người thời đại với hệ thống định hướng giá trị tương ứng 2.2 Giáo dục can thiệp, điều chỉnh phát huy tối đa yếu tố khác chi phối hình thành nhân cách (yếu tố sinh thể, hồn cảnh sống…) Giáo dục uốn nắn phẩm chất tâm xấu, tự phát môi trường, xã hội gây nên làm cho phát triển theo chiều hướng mong muốn xã hội Các yếu tố bẩm sinh - di truyền, môi trường hoạt động nhân có ảnh hưởng đến phát triển nhân cách mức độ khác nhau, nhiên yếu tố giáo dục lại tác động đến yếu tố để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nhân cách - Đối với di truyền: Giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để mầm mống người có chương trình gen phát triển Giáo dục rèn luyện, thúc đẩy hoàn thiện giác quan vận động thể, phát tư chất cá nhân tạo điều kiện để phát huy khiếu thành lực cụ thể Giáo dục tìm cách khắc phục khiếm khuyết thể để hạn chế khó khăn người khuyết tật phát triển nhân cách (phục hồi chức hướng dẫn sử dụng cơng cụ hỗ trợ) Ngồi giáo dục góp phần tăng cường nhận thức xã hội trách nhiệm cộng đồng người khuyết tật tổ chức cho toàn xã hội chia sẻ, hỗ trợ người khuyết tật vượt qua khó khăn bất hạnh - Đối với mơi trường: Giáo dục tác động đến môi trường tự nhiên qua việc trang bị kiến thức ý thức bảo vệ môi trường người, khắc phục cân sinh thái, làm cho môi trường tự nhiên trở nên lành, đẹp đẽ Giáo dục tác động đến môi trường xã hội lớn thông qua chức kinh tế - xã hội, chức trị - xã hội, chức tư tưởng – văn hóa giáo dục Giáo dục làm thay đổi tính chất mơi trường xã hội nhỏ gia đình, nhà trường nhóm bạn bè, khu phố…, để môi trường nhỏ tạo nên tác động lành mạnh tích cực đến phát triển nhân cách người - Đối với hoạt động cá nhân: Giáo dục tổ chức nhiều loại hình hoạt động giao tiếp bổ ích, lành mạnh nhằm phát huy phẩm chất lực cá nhân (sân chơi nhà văn hóa cho lứa tuổi, câu lạc xây dựng gia đình hạnh phúc địa phương, …) Giáo dục tạo tiền đề cho tự giáo dục cá nhân Tự giáo dục thể tính chủ thể cá nhân người đáp ứng tự vận động nhằm chuyển hóa yêu cầu giáo dục thành phẩm chất lực thân Nếu cá nhân thiếu khả tự giáo dục phẩm chất lực họ hình thành mức độ thấp chí khơng thể hình thành Trình độ, khả tự giáo dục cá nhân phần lớn bắt nguồn từ định hướng giáo dục Giáo dục đắn đầy đủ giúp người hình thành khả tự giáo dục, đề kháng trước tác động tiêu cực xã hội để phát triển nhân cách mạnh mẽ “Chỉ có người biết tự giáo dục người thực có giáo dục.” 2.3 GD đón trước phát triển, “hoạch định nhân cách tương lai” để tác động hình thành phát triển phù hợp với phát triển xã hội Những tác động tự phát xã hội ảnh hưởng đến cá nhân mức độ có nó, mơi trường lớp học giúp người hòa đồng, đồn kết với tập thể, môi trường làm việc giúp người chuyên nghiệp, trách nhiệm Nhưng để trước tại, hướng tới giá trị, phẩm chất mà người, xã hội cần có tương lai có giáo dục định hướng, trước thực, xây dựng người với phẩm chất cần có cho tương lai, cần có cho xã hội Đây tính chất tiên tiến giáo dục Chẳng hạn, mục tiêu giáo dục xây dựng người xã hội chủ nghĩa Bằng phương pháp giáo dục, định hướng từ ghế nhà trường, qua mơn học Những nguyên chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, … Qua phương tiện thông tin đại chúng, biện pháp tuyên truyền giáo dục phong trào “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quá trình giáo dục hướng người tới việc hồn thiện thân, hoàn thiện, trau dồi kỹ cần có tương lai để trở thành người có ích, trở thành cơng dân tồn cầu ... nhà trường, qua môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, … Qua phương tiện thông tin đại chúng, biện pháp tuyên truyền giáo dục phong trào Học tập làm theo gương... Những tác động tự phát xã hội ảnh hưởng đến cá nhân mức độ có nó, mơi trường lớp học giúp người hòa đồng, đồn kết với tập thể, môi trường làm việc giúp người chuyên nghiệp, trách nhiệm Nhưng để trước...Giáo dục uốn nắn phẩm chất tâm lý xấu, tự phát môi trường, xã hội gây nên làm cho phát triển theo chiều hướng mong muốn xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP NHÓM TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM, BÀI TẬP NHÓM TÂM LÝ HỌC TỘI PHẠM

Từ khóa liên quan