bài thuyết trình ETHANOL

13 177 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:25

CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN BUỔI THUYẾT TRÌNH CỦA m ó Nh I Đinh Thế Hiển * II Võ Trọng Nhân III Nguyễn Văn Sang IV Nguyễn Tấn Dũng V Hà Hữu Phúc ETHANOL Khái Niệm Khái Niệm Thành Phần Hóa Học Đặc Tính Ưu Điểm Nhược Điểm Các ứng dụng Đặc Điểm Của Động Cơ Sử Dụng Nhiên Liệu Cồn Khái Niệm Ethanol có cơng thức hóa học C2H5OH Trong đời sống hàng ngày, ethanol biết đến tên cồn y tế, cồn thực phẩm, rượu uống… Và sử dụng ethanol làm nhiên liệu • Một số câu chuyện thực tế việc sử dụng nhiên liệu ethanol: • Việc sử dụng ethanol làm nhiên liệu khơng phải điều Chiếc động Nikolaus August Otto chế thử năm 1860 sử dụng ethanol làm nhiên liệu; • Năm 1908, với ý tưởng “công – nông liên minh” nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh chóng lĩnh vực nông nghiệp, Henry Ford tung thị trường xe Ford model T sử dụng ethanol sản xuất từ nông sản Tuy nhiên, sau này, Ethanol cạnh tranh tính tiện dụng so với nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu mỏ Vừa qua, giá dầu mỏ tăng cao, cộng thêm quy định khắt khe bảo vệ môi trường, đặc biệt chất gây hiệu ứng nhà kính CO2 yêu cầu an ninh lượng nên số quốc gia lại đưa giải pháp sử dụng ethanol làm nhiên liệu thay cho nhiên liệu thơng dụng có nguồn gốc từ dầu mỏ THành Phần Hóa Học Methanol Đặc Tính Của Nhiên Liệu -Chất lỏng khơng  màu suốt, mùi thơm dễ chịu đặc trưng, vị cay, nhẹ nước (khối lượng riêng 0,7936 g/ml 15o C), dễ bay (nhiệt độ sơi 78,39o C), hóa rắn -114,15oC, tan nước vô hạn, tan trong eter chloroform hút ẩm, dễ cháy, cháy khơng có khói lửa có màu xanh da trời   - Ethanol là dung mơi linh hoạt , hòa tan nước nhiều hợp chất hữu khác như: acid acetic, acetone, benzene, cacbon tetraclorua,chloroform, diethyl ether,ethylene glycol, glycerin, nitromethane, pyridine,và toluene Có thể tạo hỗn hợp với hydrocacbon béo chẳng hạn pentan hexane, với clorua béo trichloroethane tetraloethylene CTPT : C2H5OH – C2H6O • Tên khác : Absolute alcohol, Drinking alcohol, Ethyl alcohol,Ethyl hydrate,Grain alcohol,Hydroxyethane • Tỷ trọng  : 0,789 g/cm • Điểm nóng chảy       : -114,3°C • Điểm sơi                    : 78,4°C • Độ nhớt                     : 1,200 cP ở 20°C • Khả hòa tan nước : tan hoàn toàn Ưu Điểm Của Nhiên Liệu Cồn - Cồn có số octan cao xăng, dung xăng +100% cồn nguyên chất (95% 99%) số octan tang từ 95-100 - Cồn cháy giảm nhiều chất gây ô nhiễm môi trường - Cồn nhiên liệu tái sinh sản xuất cồn công nghệ như: lên men, ủ, phương pháp tổng hợp, … Nhược Điểm Của Nhiên Liệu - Thực tế cho thấy, xăng pha ethanol có trị số ốc tan cao so với xăng gốc ban đầu - Do nhiệt trị ethanol khoảng 0,6 so với nhiệt trị xăng thơng dụng nên ngun lý, để sản sinh lượng nhiệt phải cần lượng ethanol gấp khoảng 1,67 lần so với  xăng Vì vậy, để trì cơng suất cho động cơ  chuyển từ xăng sang ethanol nguyên chất nhiên liệu hỗn hợp có thành phần ethanol cao cần phải có biện pháp để tăng lượng nhiên liệu cung cấp tương ứng với hàm lượng ethanol có - áp suất bay ethanol cao nhiều so với xăng Đối với số kim loại, ethanol có tính ăn mòn cao Các Ứng Dụng Của Nhiên Liệu Cồn Hỗn hợp nhiên liệu ethanol Sửa đổi động đốt Tế bào nhiên liệu ETBE phụ gia Sử dụng số nước: Brazil Châu âu Nhiên liệu cồn Colombia Hoa kỳ Đặc Điểm Của Động Cơ Sử Dụng Nhiên Liệu Cồn cồn tỏa nhiệt xăng nên động đốt cồn máy mát Cồn khơng cần pha thêm hợp chất chì (rất độc) có số octa xăng pha chì Chất carbon ơxit, nitơ ôxit mà cồn cháy thải nửa so với xăng cồn thứ nhiên liệu Cồn dùng để chạy xe phải chứa nước, điều khó thực lò cất cồn thủ cơng Muốn dùng hồn tồn cồn để chạy máy phải sửa đổi số phận máy, có biện pháp chống ngưng tụ nước buzi xilanh, chống ăn mòn axit acetic có cồn The end ... hàng ngày, ethanol biết đến tên cồn y tế, cồn thực phẩm, rượu uống… Và sử dụng ethanol làm nhiên liệu • Một số câu chuyện thực tế việc sử dụng nhiên liệu ethanol: • Việc sử dụng ethanol làm... xăng sang ethanol nguyên chất nhiên liệu hỗn hợp có thành phần ethanol cao cần phải có biện pháp để tăng lượng nhiên liệu cung cấp tương ứng với hàm lượng ethanol có - áp suất bay ethanol cao... xăng pha ethanol có trị số ốc tan cao so với xăng gốc ban đầu - Do nhiệt trị ethanol khoảng 0,6 so với nhiệt trị xăng thông dụng nên nguyên lý, để sản sinh lượng nhiệt phải cần lượng ethanol gấp
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thuyết trình ETHANOL, bài thuyết trình ETHANOL