TỔNG QUAN VỀ GIÁ TRỊ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA

59 90 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:43

MỤC LỤC Trang MỤC LỤC Trang TỔNG QUAN VỀ GIÁ TRỊ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA Bs Nguyễn Hồng Ninh, Sv k39 Nguyễn Thị Ngọc Anh .2 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BIỆN PHÁP CAN THIỆP NHẰM GIẢM TỶ LỆ NHIỄM GIUN KIM Ở TRẺ EM VÀ NGOẠI CẢNH TẠI TRƯỜNG MẦM NON XÃ SƠN CẨM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN .8 Phạm Thị Hiển, Lô Thị Hồng Lê, Nông Phúc Thắng, Nguyễn Thị Oanh, Diệp Thị Xoan, Nguyễn Thị Mai Huệ, Bùi Trung Hiếu THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN KHÁNG NGUYÊN BỀ MẶT CÚM A/H5N1 14 TRONG THỰC VẬT 14 Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thu Giang .14 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÁC RỐI LOẠN HÀNH VI Ở HỌC SINH TIỂU HỌC THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN 24 Đàm Thị Bảo Hoa .24 XÂY DỰNG QUY TRÌNH PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG MÁU VÀ NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ .30 Nguyễn Thị Mỹ Ninh, Nguyễn Thị Ánh Tuyết 30 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH HUYẾT TƯƠNG 36 Ở BỆNH NHÂN GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC .36 Nguyễn Thị Hoa*, Hà Phan Hải An**, Phạm Thiện Ngọc** * Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, ** Trường Đại học Y Hà Nội .36 TIÊM STEROID NGỒI MÀNG CỨNG KHƠNG CĨ LỢI CHO BỆNH NHÂN MẮC BỆNH CỘT SỐNG 52 Người dịch: Phạm Công Kiêm 52 VIÊM DA DỊ ỨNG CĨ NGUY CƠ CAO BỊ SUY GIẢM TÌNH DỤC 53 Người dịch: Phạm Công Kiêm 53 KẼM LÀM GIẢM NGUY CƠ TỬ VONG Ở TRẺ BỊ VIÊM PHỔI 54 Người dịch: Phạm Công Kiêm 54 U BUỒNG TRỨNG Ở TRẺ EM: KINH NGHIỆM 37 BỆNH NHÂN TRONG TÁM NĂM 56 Người dịch: Vũ Hồng Anh 56 CÁC ENZYME BETA-LACTAMASE PHỔ RỘNG TRONG THẾ KỶ 21: ĐẶC ĐIỂM, DỊCH TỄ HỌC VÀ SỰ PHÁT HIỆN MỐI ĐE DỌA ĐỀ KHÁNG QUAN TRỌNG NÀY 58 Người dịch: Nguyễn Đắc Trung 58 TỔNG QUAN VỀ GIÁ TRỊ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2012 Bs Nguyễn Hồng Ninh, Sv k39 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên TÓM TẮT Đối tượng phương pháp: Để góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh viêm ruột thừa.Tác giả áp dụng phương pháp siêu phân tích – meta analysis (còn gọi phương pháp phân tích gộp) để đánh giá giá trị phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa Sử dụng phần mềm EndNote tìm kiếm Từ 289 cơng trình nghiên cứu phương pháp chẩn đốn viêm ruột thừa tìm thấy sở liệu Thư viện Y học Hoa Kỳ PubMed (NLM) khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2009, chúng tơi nhận thấy có nhóm phương pháp để chẩn đốn viêm ruột thừa chẩn đoán dựa vào lâm sàng đơn thuần, chẩn đoán dựa vào cận lâm sàng, chẩn đoán dựa theo bảng điểm Kết nghiên cứu: Phương pháp chẩn đốn dựa vào kinh nghiệm lâm sàng có độ xác < 80 %, cần có kết hợp với cận lâm sàng để nâng cao độ xác Các phương pháp cận lâm sàng, chủ yếu dùng siêu âm chụp CT scan ổ bụng có giá trị cao Độ nhậy độ đặc hiệu 93,7 ± 5,34% 93,49 ± 6,63% cho CT, 76,53 ± 19,84% 92,53 ± 8,97% cho siêu âm Giá trị dự báo dương tính, giá trị dự báo âm tính 90,7 ± 6,39% 82,23 ± 13.65% cho siêu âm, 91,01 ± 14,41% 83,27 ± 19,57% cho CT scan Xét nghiệm máu (số lượng bạch cầu, tỷ lệ BC ĐNTT, CPR) xét nghiệm nước tiểu có độ nhậy cao độ đặc hiệu thấp Các bảng điểm Alvarado Lindberg có giá trị tốt chẩn đốn viêm ruột thừa nam giới trẻ em, không tốt áp dụng cho phụ nữ Từ khóa: viêm ruột thừa, phân tích tổng hợp, chẩn đốn viêm ruột thừa SYSTEMATIC REVIEW ON THE DIAGNOSTIC METHODS IN ACUTE APPENDICITIS Nguyen Hong Ninh, Nguyen Thi Ngoc Anh Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy SUMMARY Objective: To determine the value of the diagnostic methods in acute appendicitis and how way to reduce complications and unnecessary appendectomies Material and methods: a meta- analysis to be used to analyse the results of a lot of studies The author used software of Endnote 1.1 to search for articles published on the U.S National Library of Medicine – NLM from 1990 to 2009 that related to diagnosis methods in cases suspected an appendicitis and then to analyse according to the objectives Results: A diagnostic methods of appendicitis based on only clinical experience with accuracy < 80%, so that it was necessary to combine with Para clinic tests to improve the accuracy Para clinical tests mainly using ultrasound, CT scan of abdominal cavity were the most valuable Sensitivity and specificity, were 93.7 ± 5.34% and 93.49 ± 6.63%, respectively for CT and 76.53 ± 19.84% and 92.53 ± 8.97%m respectively for ultrasound The positive predictive value, negative predictive value was 90.7 ± 6.39% and 82.23 ± 13.65%, respectively for ultrasound, 91.01 ± 14.41% and 83.27 ± 19.57% , respectively for CT scan Blood tests (WBC, BC rate, CPR) and urine tests had high sensitivity but low specificity Alvarado and Lindberg score scale were also pretty good value in the diagnosis of appendicitis in men and in children, but not good when applied to women Keywords: diagnostic appendicitis, meta- analysis, acute appendicitis ĐẶT VẤN ĐỀ Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2012 Viêm ruột thừa cấp cứu ngoại khoa thường gặp lứa tuổi Theo nghiên cứu Đặng Văn Quế, Bệnh viện Việt Đức từ năm 1974 đến năm 1978 phẫu thuật viêm ruột thừa chiếm 45.5% tổng số phẫu thuật cấp cứu bụng[8] Tại bệnh viện Bạch Mai theo Phan Khánh Việt từ 01/06/1998 đến 31/12/1998 tỷ lệ 52% Viêm ruột thừa cấp khơng chẩn đốn điều trị kịp thời thường diễn biến đến viêm phúc mạc dẫn đến tử vong Để chẩn đốn viêm ruột thừa có nhiều phương pháp đưa áp dụng như: dựa vào triệu chứng lâm sàng (cơ năng, toàn thân thực thể.), cận lâm sàng (siêu âm, xét nghiệm máu, chụp x quang ), phương pháp dựa vào kết hợp lâm sàng cận lâm sàng, sử dụng bảng điểm cho chẩn đoán Bảng điểm Alvarado, Bảng điểm Lindberg ) Mỗi phương pháp chẩn đốn có ưu điểm, nhược điểm riêng có độ xác khác Mặc dù việc chẩn đốn xác viêm ruột thừa trường hợp triệu chứng điển hình người lớn tương đối dễ dàng, thực tế lại có nhiều trường hợp khơng điển hình với lý khác làm cho chẩn đoán khó khăn dẫn đến thái độ xử trí khơng đắn, tỷ lệ mổ âm tính cao mổ muộn (khi viêm phúc mạc) Theo nhiều nghiên cứu tỷ lệ mổ âm tính viêm ruột thừa (tức mổ lại không viêm ruột thừa) mức cao 15 - 30%, nước có y học phát triển Theo nghiên cứu Dado (2000) cho thấy tỷ lệ 23%, Fente (2009)là 26,4% đặc biệt Izbicki (1992) tỷ lệ lên tới 40%[22, 26, 32] Trên giới Việt Nam có nhiều tác giả sâu nghiên cứu phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa với với hy vọng làm giảm tỷ lệ mổ âm tính giảm tỷ lệ mổ muộn viêm ruột thừa cấp Với mong muốn có nhìn khách quan, tổng hợp xác phương pháp chẩn đốn viêm ruột thừa, từ rút kết luận ứng dụng lâm sàng áp dụng vào thực tế Việt Nam nói chung Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên nói riêng nhằm nâng cao độ xác kịp thời chẩn đốn phẫu thuật viêm ruột thừa Tơi hy vọng sâu tổng hợp, phân tích kết nghiên cứu khác phương pháp chẩn đốn viêm ruột thừa giải vấn đề nêu Chính tơi lựa chọn nghiên cứu vấn đề với đề tài "Tổng quan phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa" sở tập hợp phân tích kết nghiên cứu chẩn đoán viêm ruột thừa cơng bố tạp chí y học có uy tín giới cập nhật vào trang thông tin Thư viện Y học Hoa Kỳ PubMed (NLM) Đề tài gồm mục tiêu: Thống kê cách có hệ thống phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa Xác định giá trị phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa thông qua giá trị: độ nhậy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính, giá trị dự báo âm tính ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Là cơng trình nghiên cứu khoa học hay báo cáo khoa học phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa đăng tạp chí chuyên ngành y học uy tín khắp giới cập nhật vào sở liệu Thư viện Y học Hoa Kỳ PubMed (U.S National Library of Medicine - NLM) khoảng thời gian từ 1/1/1990 đến 31/12/ 2009 2.1.1 Tiêu chuẩn chọn tài liệu: Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2012 Là cơng trình nghiên cứu khoa học hay báo cáo khoa học phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa đăng tạp chí chuyên ngành y học uy tín khắp giới cập nhật vào sở liệu Thư viện y học Hoa Kỳ PubMed (NLM) từ năm 1990 đến năm 2009, nghiên cứu phải có cỡ mẫu lớn 60 bệnh nhân, có đủ thơng tin thuộc tiêu nghiên cứu cần thống kê độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính giá trị dự báo âm tính phương pháp 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ: Các tài liệu tìm kiếm theo phương pháp có cỡ mẫu nhỏ 60 bệnh nhân khơng có đủ tiêu nghiên cúu 2.2 Phương pháp nghiên cứu Áp dụng phương pháp nghiên cứu Meta– analysis (còn gọi phơng pháp phân tích meta hay phân tích tổng hợp) Đó phương pháp nghiên cứu tổng hợp sâu phân tích kết loạt nhiều nghiên cứu có trước vấn đề cần làm rõ, cụ thể nghiên cứu có phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa cập nhật vào Thư viện y học Hoa Kỳ Pubmed (NLM) 2.2.1 Qui trình nghiên cứu: Nghiên cứu tiên hành qua bước sau: * Bước 1: Tìm kiếm tài liệu Qua Internet, tơi sử dụng phần mềm EndNote 1.1 để tìm kiếm tài liệu sở liệu Thư viện Y học Hoa Kỳ PubMed cơng trình nghiên cứu hay báo cáo khoa học liên quan đến phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa * Bước 2: Chọn lọc tài liệu đáp ứng tiêu nghiên cứu theo số tiêu chuẩn đề * Bước 3: Trích xuất (export) số liệu liệu cần thiết từ kết tài liệu tìm * Bước 4: Phân tích kết theo phương pháp thống kê y học * Bước 5: Bàn luận dựa kết thu để đánh giá độ tin cậy phương pháp chẩn đoán (độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính, giá trị dự báo âm tính) 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu: * Nơi tìm kiếm tài liệu: Cơ sở liệu Thư viện y học Hoa Kỳ PubMed (U.S National Library of Medicine) * Cơng cụ tìm kiếm: sử dụng phần mềm EndNote X1 để tìm mạng Internet Đây cơng cụ giúp quản lý, tìm kiếm tài liệu tham khảo lập thư viện tài liệu tham khảo cách có hệ thống * Cách tìm kiếm: Sử dụng phần mềm EndNote sau: + Chọn mục Tools→ Online Search→ New Search + Trong mục Choose a connection chọn PubMed ( NLM) + Trong cửa sổ Online search PubMed MEDLINE at PubMed (NLM) chọn từ khóa (Từ khóa): diagnosis appendicitis cho mục Title, tên phương pháp (ultrasound, X ray, CT- scanner, diagnosis score, clinical symptom…) chọn năm (từ Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2012 1990 - 2009) để tìm kiếm Sau loại bớt tài liệu trùng qua lần tìm (References – Find Duplicates) + Kết tìm kiếm lưu file EndNote tạo thành thư viện nhỏ đọc phần mềm EndNote gồm danh sách nghiên cứu bao gồm tên đề tài, địa điểm nghiên cứu, thời gian nghiên cứu, tóm tắt kết quả, nguồn tài liệu gốc (tên tạp chí đăng đề tài, số tập, quyển, trang ), trích xuất danh sách, tóm tắt nghiên cứu lưu word + Dùng lệnh Export để lấy nội dung theo tiêu nghiên cứu đặt (phần abstract – tóm tắt nghiên cứu) + Dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt + Chọn phương pháp chẩn đốn 10 nghiên cứu theo ngun tắc: chọn tài liệu có cỡ mẫu lớn tốt Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2012 * Lập bảng thống kê từ tài liệu chọn lọc phương pháp lập thành bảng, tiêu chí bảng tuỳ theo phương pháp cho phù hợp (số lượng bệnh nhân nghiên cứu, tuổi, giới, độ nhậy, độ đặc hiệu ) * Phân tích, so sánh, đánh giá phương pháp thơng qua bảng số liệu 2.2.3 Các tiêu nghiên cứu: * Phân loại thống kê phương pháp chẩn đốn viêm ruột thừa có * Ghi nhận kết phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa qua giá trị độ nhậy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính, giá trị dự báo âm tính phương pháp * Thơng qua số tiêu độ nhậy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương tính, giá trị dự báo âm tính để đánh giá giá trị phương pháp chẩn đoán * So sánh phương pháp chẩn đoán viêm ruột thừa: điểm tương đồng, ưu điểm, nhược điểm phương pháp KẾT QUẢ Qua phân tích tổng hợp từ 289 cơng trình nghiên cứu phương pháp chẩn đốn viêm ruột thừa tìm thấy sở liệu Thư viện Y học Hoa Kỳ PubMed (NLM) khoảng thời gian từ năm 1990 đến năm 2009, chúng tơi nhận thấy có nhóm phương pháp để chẩn đốn viêm ruột thừa là: Phương pháp chẩn đoán dựa vào lâm sàng đơn thuần: Thường không dựa vào lâm sàng đơn để chẩn đốn viêm ruột thừa cấp độ xác, độ nhậy, độ đặc hiệu phương pháp không cao (dưới 80%) Phương pháp chẩn đoán dựa vào cận lâm sàng: Tập trung chủ yếu vào siêu âm CT scanner 2.1 Xét nghiệm máu: * Số lượng bạch cầu công thức bạch cầu: - Độ nhậy: 82,83 ± 3,92% - Độ đặc hiệu: 57,98 ± 24,6% - Độ xác: 68,4% * Định lượng CRP (C reactive protein): - Độ nhậy: 77,43 ± 7,98% - Độ đặc hiệu: 56,35 ± 32,03 - Độ xác: 63,7% Hai phương pháp có độ nhạy cao độ đặc hiệu lại thấp 2.2 Chụp X quang bụng không chuẩn bị: Đây phương pháp xác định có giá trị chẩn đoán viêm ruột thừa Trong thời gian nghiên cứu từ 1990- 2009 khơng có nghiên cứu phù hợp với tiêu đề 2.3 Siêu âm: - Độ nhậy: 76,53 ± 19,84% Đối với trẻ em: 84,33 ± 8,96% - Độ đặc hiệu: 92,53 ± 8,97% Đối với trẻ em: 96 ± 4,35% - Giá trị dự báo dương tính: 90,7 ± 6,39% - Giá trị dự báo âm tính: 82,23 ± 13.65% - Độ xác: 89,76 ± 8,81% Siêu âm có độ nhậy cao đặc biệt độ đặc hiệu cao Đây phương pháp chẩn đoán cận lâm sàng rẻ tiền, không độc hại dễ áp dụng tuyến lâm sàng nghi ngờ 2.4 CT- scan - Độ nhậy: 93.7 ± 5.34% Đối với trẻ em: 93.33 ± 6.35% - Độ đặc hiệu: 93.49 ± 6.63% Đối với trẻ em: 97.33 ± 3.78 % Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2012 - Giá trị dự báo dương tính: 91.01 ± 14.41% - Giá trị dự báo âm tính: 83.27 ± 19.57% - Độ xác: 94.9 ± 1.82% Đối với trẻ em: 95.2 ± 2.34 % CT scan ổ bụng có độ nhạy độ đặc hiệu chẩn đốn cao chi phí đắt nên khơng thể áp dụng phổ biến đượcViệt Nam 2.5 Xét nghiệm nước tiểu (định lượng – HIAA) - Độ nhậy: 68.57 ± 24.79% - Độ đặc hiệu: 71.05± 26.95% - Giá trị dự báo dương tính: 87± 14,73% - Giá trị dự báo âm tính: 78,67±15.63% Các phương pháp dùng bảng điểm cho chẩn đoán: * Bảng điểm Alvarado: - Độ nhậy: 83.4 ± 13.75% - Độ đặc hiệu: 73.91 ± 17.65% - Giá trị dự báo dương tính giá trị dự báo âm tính: nam giới trẻ em 84% 92.8%; phụ nữ 77.6% 52.4% - Độ xác: 67.7%- 90.5% * Bảng điểm Lindberg: - Độ nhậy: 77% - Độ đặc hiệu: 69% - Giá trị dự báo dương tính: 90% Bảng điểm Alvarado phương pháp tốt để chẩn đoán viêm ruột thừa nam giới trẻ em TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tham khảo tiếng Việt: [1] Nguyễn Trinh Cơ, (1995), Viêm ruột thừa cấp, Chuyên khoa ngoại, Nxb Y học, tr 45-62 [2] Nguyễn Duy Đông, (1998), "Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng siêu âm chẩn đoán VRTC" Luận văn thạc sỹ y học, Học viện Quân y [3] Nguyễn Thanh Liêm, (2000), "Viêm ruột thừa cấp" Phẫu thuật tiêu hóa, Nxb Y học, tr 205-216 [4] Đặng văn Quế, (2001), ""Nhận xét chẩn đoán xử trí viêm ruột thừa cấp năm Bệnh viện Việt Đức"" Kỷ yếu cơng trình nghiên cứu khoa học, Nxb Y học, tr.100-105 [5] Hà Văn Quyết, (2006), "Viêm ruột thừa", Bệnh học ngoại khoa sau đại học, tr 171- 188 [6] Nguyễn Văn Tuấn, (2009), "Nghiên cứu ứng dụng bảng điểm Alvarado chẩn đoán viêm ruột thừa cấp", Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ đa khoa,(tr 8- 18) B Tài liệu tham khảo tiếng Anh: [7] A M Al-Hashemy,M I Seleem, (2004), "Appraisal of the modified Alvarado Score for acute appendicits in adults" Saudi Med J 25(9): p 1229-31 [8] Bolandparvaz Shahram ; Vasei Mohammad ; Aliakbar Owjl ; Ataee Negar ; Amin Ali, (2004), "Urinary 5-hydroxy indole acetic acid as a test for early diagnosis of acute appendicitis" 37(11): p 985-989 [9] A Ang, N K Chong, A Daneman, (2001), "Pediatric appendicitis in "real-time": the value of sonography in diagnosis and treatment" Pediatr Emerg Care 17(5): p 334-40 [10] 10 M Y Chan, B S Teo, B L Ng, (2001), "The Alvarado score and acute appendicitis" Ann Acad Med Singapore 30(5): p 510-2 [11] G Dado, G Anania, U Baccarani, E Marcotti, A Donini, A Risaliti, A Pasqualucci, F Bresadola, (2000), "Application of a clinical score for the diagnosis Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2012 of acute appendicitis in childhood: a retrospective analysis of 197 patients" J Pediatr Surg 35(9): p 1320-2 A Denizbasi,E E Unluer, (2003), "The role of the emergency medicine resident using the Alvarado score in the diagnosis of acute appendicitis compared with the general surgery resident" Eur J Emerg Med 10(4): p 296-301 R Hernandez, A Jain, L Rosiere, S O Henderson, (2008), "A prospective clinical trial evaluating urinary 5-hydroxyindoleacetic acid levels in the diagnosis of acute appendicitis" Am J Emerg Med 26(3): p 282-6 D D Hershko, G Sroka, H Bahouth, E Ghersin, A Mahajna, M M Krausz, (2002), "The role of selective computed tomography in the diagnosis and management of suspected acute appendicitis" Am Surg 68(11): p 1003-7 P Impellizzeri, A Centonze, P Antonuccio, N Turiaco, S Cifala, M Basile, S Argento, C Romeo, (2002), "Utility of a scoring system in the diagnosis of acute appendicitis in pediatric age A retrospective study" Minerva Chir 57(3): p 341-6 J R Izbicki, W T Knoefel, D K Wilker, H K Mandelkow, K Muller, M Siebeck, L Schweiberer, (1992), "Accurate diagnosis of acute appendicitis: a retrospective and prospective analysis of 686 patients" Eur J Surg 158(4): p 227-31 K M Jang, K Lee, M J Kim, H S Yoon, E Y Jeon, S H Koh, K Min, D Choi, (2009), "What is the complementary role of ultrasound evaluation in the diagnosis of acute appendicitis after CT?" Eur J Radiol 74(1): p 71-6 E P Johansson, A Rydh, K A Riklund, (2007), "Ultrasound, computed tomography, and laboratory findings in the diagnosis of appendicitis" Acta Radiol 48(3): p 267-73 José Ignacio Martín-Parra1 Juan Carlos Rodríguez-Sanjuán1 Contact Information, Isabel Seco1, Luis García-Castrillo1 and Angel Naranjo1, (1999), "C-reactive protein and leukocyte count in the diagnosis of acute appendicitis in children " 42(10) S P Karakas, M Guelfguat, J C Leonidas, S Springer, S P Singh, (2000), "Acute appendicitis in children: comparison of clinical diagnosis with ultrasound and CT imaging" Pediatr Radiol 30(2): p 94-8 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BIỆN PHÁP CAN THIỆP NHẰM GIẢM TỶ LỆ NHIỄM GIUN KIM Ở TRẺ EM VÀ NGOẠI CẢNH TẠI TRƯỜNG MẦM NON XÃ SƠN CẨM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2012 Phạm Thị Hiển, Lô Thị Hồng Lê, Nông Phúc Thắng, Nguyễn Thị Oanh, Diệp Thị Xoan, Nguyễn Thị Mai Huệ, Bùi Trung Hiếu Trường Đại học Y - Dược Thái Ngun TĨM TẮT Tnh hình nhiễm giun kim trẻ em vấn đề sức khỏe cộng đồng Do việc phát can thiệp dự phòng nhiễm giun kim trẻ em việc làm cần thiết Đề tài nghiên cứu nhằm đáp ứng mục tiêu: - Xác định tỷ lệ nhiễm giun kim trẻ em ô nhiễm ngoại cảnh trường mầm non xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Xác định hiệu biện pháp can thiệp giáo dục sức khỏe điều trị bệnh giun kim trẻ em Bằng phương pháp nghiên cứu mô tả kết hợp với can thiệp trẻ em lứa tuổi mầm non môi trường lớp học trường mầm non xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên thu kết quả: Tỷ lệ nhiễm giun kim trẻ em trước can thiệp (11,94%) Trẻ gái ( 12,76%) , trẻ trai ( 11,36% ) Lứa tuổi đến có tỷ lệ nhiễm (12,98%) cao lứa tuổi đến ( 9,72% ) , Tỷ lệ nhiễm trứng giun ngoại cảnh 0% Tỷ lệ nhiễm giun kim trẻ em sau can thiệp ( 0% ) Từ khoá: Giun kim trẻ em, ngoại cảnh trường mầm non, Thái Nguyên EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF INTEVENTIONS TO DECREASE PREVALENCE RATE OF ETEROBIUS VERMICUNARIS IN CHILDREN AND SURROUNDINGS IN KINDERGARTEN IN SON CAM COMMUNE, PHU LUONG – THAI NGUYEN Pham Thi Hien, Lo Thi Hong Le, Nong Phuc Thang,Nguyen Thi Oanh, Diep Thi Xoan Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy SUMMARY Background; Children infected with Enterobius.vermicunaris are still a community health problem, so that it is necessary to detect and intervene the prevention of children infected with Oxyruidin Objectives: - To identify prevalence rate of Enterobius vermicunaris in children and surroundings in kindergarten in Son Cam commune, Phu Luong- Thai Nguyen - To determine effectiveness of interventions through health education and treatment with Oxyuriasis in children Method: By a cross- sectional study in combination with an intervention study in pre-school children and surroundings in kindergarten in Son Cam, Phu Luong- Thai Nguyen, the results obtained as follows: The prevalence rate of Enterobius vermicunaris in children before intervention was 11.94% This prevalence in female children was 12.76% and in male children was 11.36% This prevalence in children in age group of 3-6 ages was 12.98% higher than that in age group of 1- ages (9.72%) The rate of toys found infected with eggs of Enterobiusvermicunaris was 1.66% The prevalence rate of Enterobius vermicunaris in children after intervention was statistically significant decreased ( 0% ) Keywords: Enterobius.vermicunaris in children, Thai Nguyen Đặt vấn đề: Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Bản tin Y Dược học miền núi, số năm 2012 Nhiễm giun kim trẻ em vấn đề sức khỏe cộng đồng Trứng giun kim ngoại cảnh nguồn lây bệnh thường trực trường mầm non việc phát can thiệp dự phòng nhiễm giun kim trẻ em việc làm cần thiết phải tiến hành thường xuyên Đề tài nghiên cứu nhằm đáp ứng mục tiêu sau - Xác định tỷ lệ nhiễm giun kim trẻ em ô nhiễm ngoại cảnh trường mầm non xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên - Xác định kết biện pháp can thiệp giáo dục sức khỏe điều trị bệnh giun kim trẻ em Đối tượng phương pháp nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu trẻ em lứa tuổi mầm non đến tuổi môi trường lớp học trường mầm non xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu - Thời gian nghiên cứu từ tháng đến tháng 10 năm 2011 - Địa điểm nghiên cứu Chúng chọn trường vùng nông thôn tỉnh Thái Nguyên trường mầm non xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Đây trường có nề nếp sinh hoạt, học tập khoa học hợp vệ sinh Phần lớn cháu trường cháu gia đình làm ruộng làm nghề tự do, số cháu cán bộ, công nhân viên chức huyện 2.3 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp mô tả kết hợp với can thiệp + Kỹ thuật xét nghiệm tìm trứng giun kim trẻ em tiến hành theo phương pháp Graham + Tìm trứng giun kim ngoại cảnh sàn nhà, bàn ghế, đồ chơi lớn cách dùng băng dính dán vào nơi quy định lấy mẫu xét nghiệm + Điều trị cho cháu thuốc Mebendazole + Duy trì nề nếp vệ sinh tốt lớp học: Lau nhà lần ngày, tuần lau nhà nước xà phòng lần, lau bàn ghế rửa đồ chơi nhựa nước xà phòng lần ngày Rửa tay cho cháu xà phòng trước ăn + Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ tác hại giun kim cách phòng bệnh giun kim cho giáo bậc phụ huynh trường Sau áp dụng can thiệp tuần, lấy mẫu lần - Cách chọn mẫu - Cỡ mẫu + Chọn chủ đích trường mầm non xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên + Bắt thăm ngẫu nhiên lớp số 12 lớp trường + Cỡ mẫu xét nghiệm: Toàn số trẻ em lớp chọn ( 226 trẻ ), số mẫu ngoại cảnh lấy theo quy định: Mỗi lớp: sàn nhà 25 mẫu , bàn ghế 12 mẫu, đồ chơi lấy 12 mẫu + Can thiệp cộng đồng giáo dục truyền thơng cho tồn giáo viên phụ huynh trường ( 26 giáo viên 300 phụ huynh ) + Can thiệp lâm sàng: Điều trị tẩy giun cho trẻ em Mebendazole viên 500mg đánh giá kết ( trước sau điều trị ) cho 226 trẻ lớp chọn * Chỉ tiêu nghiên cứu: - Một số đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu: Tuổi, giới trẻ, nghề nghiệp bà mẹ trẻ 10 ảnh lên hình bạc khơng phân cực Các nhà quan sát đeo kính phân cực thấy hai hình ảnh độc lập, mắt nhìn thấy hình ảnh phân cực theo chiều dọc mắt lại nhìn thấy hình ảnh phân cực theo chiều ngang Khi xem lúc, não hiểu không tương xứng hai hình ảnh võng mạc tái cấu trúc lại kích thước chiều sâu giới hình ảnh nhà quan sát (Poggio Poggio, 1984) KẾT QUẢ Sử dụng phương pháp mô tả trước đó, 70 cấu trúc vùng đầu vùng cổ (bao gồm cơ, mô thần kinh, tuyến, mạch máu, xương) phân cắt xây dựng lại từ liệu chụp cắt lớp (Bảng 1) Mơ hình cung cấp nhiều tính độc đáo thiết thực: Mỗi tái cấu trúc lưu dạng tệp bề mặt riêng, 70 cấu trúc kỹ thuật số hiển thị thao tác riêng Tái cấu trúc chiếu 2D, 3D, khối không gian 3D Trong chế độ 3D khối khơng gian 3D, việc tái cấu trúc luân chuyển nhìn từ điểm Tái cấu trúc mở rộng (bằng cách sử dụng tính phóng to) để tăng cường quan sát thăm dò cấu trúc chi tiết cụ thể Tái cấu trúc tháo rời hợp lại theo thứ tự Độ chắn sáng tái cấu trúc riêng bổ xung cho phép nhìn “xun qua” trực quan Cảnh hoạt hình tạo thấy đường liên quan giải phẫu phức tạp liên quan Bảng Tóm tắt tái cấu trúc 3D tạo từ liệu chụp cắt lớp tươi vùng đầu vùng cổ Xương sụn Cơ vùng cổ Hệ thần kinh trung ương cấu trúc liên quan Xương sọ Cơ vai móng Bán cầu não trái Hàm Cơ cằm móng Bán cầu não phải Xương móng Cơ trâm móng Tiểu não Các xoang cạnh mũi Cơ hai bụng Đồi thị Sụn giáp Cơ ức móng Não thất Sụn nhẫn Cơ ức giáp Trung não Sụn phễu Cơ ức đòn chũm Cầu não Sụn sừng Cơ thang Hành não Sụn nắp thiệt Cơ nâng xương bả vai Liềm đại não Các vòng sụn khí quản Cơ gối đầu Lều tiểu não Cơ vùng đầu Cơ bán gai đầu Tủy sống Cơ cắn Cơ thẳng đầu sau nhỏ Động mạch Cơ chân bướm Cơ thẳng đầu sau lớn Cung động mạch chủ Cơ chân bướm Cơ chéo đầu Thân cánh tay đầu Cơ thái dương Cơ chéo đầu Động mạch đòn Động mạch Cung động mạch chủ Cơ thẳng Cơ móng lưỡi Động mạch cảnh chung Động mạch cảnh 45 Cơ thẳng Cơ thẳng ngồi Xoang tình mạch dọc Xoang ngang Xoang sigma Cơ thẳng Cơ chéo Cơ chéo Các tuyến nước bọt Tuyến nước bọt hàm Tuyến nước bọt mang tai Da Lưỡi Khí quản Động mạch cảnh Động mạch cảnh Cấu trúc hệ hơ hấp hệ tiêu hóa Hầu Hốc mũi Khoang miệng Tĩnh mạch Tĩnh mạch cánh tay đầu Tĩnh mạch đòn Tĩnh mạch cảnh ngồi Tĩnh mạch cảnh Xoang tĩnh mạch dọc Xoang tĩnh mạch dọc Xoang ngang Xong tĩnh mạch Sigmoid Các liệu quét ban đầu hiển thị đồng thời với mơ hình mặt phẳng trực giao tùy ý Sử dụng chuột, người sử dụng kiểm sốt tốc độ cao theo nhịp hướng mơ hình (xoay thao tác mơ hình khắp khối cầu 360 0, phóng đại chi tiết, làm thay đổi suốt bề mặt, rút trực giao 2D chụp cắt lớp CT chéo chồng hình ảnh 2D với tái cấu trúc 3D), điều khiển mức độ thấp cách cho chạy, dừng, tua chuỗi ảnh động, khơng kiểm sốt cách nhìn thụ động hình ảnh hình ảnh động Để minh họa kết đây, tái cấu trúc 3D lựa chọn trình bày Hình 1-4 hình ảnh 2D tĩnh hạn chế vốn có việc sử dụng phương tiện tranh Tuy nhiên, đặc điểm cần thiết độ sâu cứng chuyển tốt hình máy tính với hệ thống chiếu hình khối lập thể Để phóng đại hình ảnh liên quan giải phẫu phức tạp, người sử dụng thay đổi độ mờ đục cấu trúc cá thể Ví dụ, hình 3, độ mờ đục hộp sọ giảm xuống để lộ bốn đôi nhai điểm bám vào hàm chúng Do tái cấu trúc đáp lại trực tiếp từ chụp CT khu vực đầu cổ x, nên người sử dụng rút riêng ảnh quét từ liệu thô ban đầu hiển thị đồng thời với tái Hình Hình ảnh 2D tĩnh việc tái cấu tái cấu trúc 3D, riêng rẽ trúc hộp sọ theo số hướng: (a) trước; (b) thực thể riêng Thêm nữa, người dưới; (c) bên ngồi; (d) nhìn bên hộp sọ sử dụng điều chỉnh vị trí hướng 46 thu cách bay qua mặt vòm hình qt để hiển thị tùy ý theo sọ (như thể màu đỏ mũi tên hướng chéo, tạo hình 2D Hình 1a) thể người nói chung mà khơng thể sách giáo khoa thơng thường Hình 4a 4b minh họa tích hợp hình qt CT dọc ngang với mơ hình thể Hình Mọi đặc điểm mơ tả kết hợp đưa vào ảnh động để minh họa cho mối liên quan giải phẫu cụ thể khái niệm khó chứng minh với phương pháp truyền thống Ví dụ, mơ hình hoạt hình để cung cấp cho cảm giác bay qua ống sống, thể du lịch đường hầm xương không gian ảo sau lên lỗ chẩm vào khoang sọ Trong khoang sọ nguyên vẹn, người sử dụng khám phá đặc điểm bên hộp sọ thần kinh từ bên để có hiểu biết tốt xương, xương bảo vệ hỗ trợ cho hệ thống thần kinh trung ương người Hình ảnh động lưu lại dạng file mpeg (hoặc mpg), định dạng cross-platform tiêu chuẩn cho video máy tính (và âm thanh) nén liệu (CRIPT, 2009) THẢO LUẬN Tái cấu trúc trình bày cung cấp triển vọng thú vị cấu trúc đầu cổ riêng Mơ hình cho phép người sử dụng để điều tra giải phẫu đầu cổ theo cách khó chí khơng thể thiết lập phòng lab Ví dụ: - Kích thước lớp cấu trúc thay đổi để làm tăng khả nhìn thấy cấu trúc ẩn nhỏ (như xương nhỏ tai thông qua đoạn lỗ chẩm); - Nhìn qua nội soi tạo cho phép nhìn thấy bên cấu trúc rỗng (chẳng hạn hộp sọ trình bày hình 1d) - Có thể gỡ bỏ thêm cấu trúc vào để cải thiện khái niệm hóa liên quan khơng gian vị trí giải phẫu cụ thể câu hỏi (Hình 2a-2f) - Độ mờ đục mơ bổ xung để tiết lộ cấu trúc bên cải thiện khả hình dung mối liên quan giải phẫu (ví dụ thể hình 3) - Quét hình 2D chiếu lên tái cấu trúc 3D để cải thiện hiểu biết giải phẫu 2D 3D (Hình 4a 4b) Màn hình hiển thị khác (2D, 3D, lập thể 3D) tính điều khiển tương tác (điều khiển mức thấp, điều khiển mức cao, không điều khiển) mơ hình cung cấp sử dụng để kiểm tra tác dụng cấu hình mơ hình máy tính khác cho tối ưu điều kiện học tập môi trường ảo Khả để nhận thức giới hình ảnh, để tái cấu trúc nhận thức tâm trí riêng người để thực chuyển đổi bổ sung tái cấu trúc tâm trí người, Khả khơng gian yếu tố dự báo thành công quan trọng học giải phẫu (McGee, năm 1979 Gardner, 1983; Luursema, 2006) Rochford (1985) cung cấp chứng ban đầu việc tìm thấy mối tương quan bất lực học tập khơng gian thành tích sinh viên giải phẫu Ðại học sau Garg et al (1999) kết hợp gợi ý khả không gian yếu tố dự báo quan trọng thành công việc học giải phẫu cách sử dụng mơ hình máy tính 3D Cần có thêm thực nghiệm để đánh giá tầm quan trọng tương đối loại hiển thị Đặc biệt, hiệu ứng tín hiệu độ sâu khác vốn có loại hình hiển thị vùng giải phẫu tín hiệu độ sâu làm cho đóng góp nhiều sau phương pháp sư phạm giải phẫu Hơn nữa, mức độ tương tác người sử dùng với mơ hình máy tính thay đổi phát triển trình bày tâm thần đó, học tập tài liệu Nếu đối tượng nhớ đến hình ảnh nhìn chính, sau tín hiệu độ sâu bổ sung 47 mơ hình khối lập thể 3D áp đặt thơng tin khơng liên quan không cần thiết, không phù hợp với tổ chức vỏ não thông tin không gian Người ta cho tải nhận thức khơng cần thiết gây nhu cầu dung lượng nhớ làm việc ảnh hưởng đến nhận thức xác hình ảnh xác thơng tin khơng gian Tuy nhiên, trình bày trí tuệ bao gồm thơng tin khơng gian, sau tín hiệu độ sâu bổ sung mơ hình 3D lập thể cung cấp giao tiếp tốt với cấu trúc giải phẫu 3D, tạo quay đối tượng hình ảnh khơng gian (Luursema et al, 2006; Nicholson et al., 2006) Hình Các hình ảnh hiển thị bóc tách lớp lớp nhai: (a) hiển thị hộp sọ nhai với da suốt, (b) da loại bỏ để lộ hộp sọ nhai, (c) loại bỏ cắn, hiển thị xương hàm dưới, thái dương, chân bướm ngoài; (d) Bỏ thái dương để lộ nguyên ủy cơ, hố thái dượng rộng (e) Bóc tách hàm dưới, lộ phần chân bướm ngoài; (f) Loại bỏ chân bướm để lộ chân bướm hộp sọ Thăm dò hoạt động mơ hình ln chuyển thêm hình ảnh khơng gian trung gian Những lợi ích bổ sung kết việc sử dụng lệnh để di chuyển mơ hình thơng tin nhận cảm thể hai, giúp tích hợp cảnh khác cách cho phép người sử dụng để dự đoán cảnh tới liên hệ để xem trước (Harman et al, 1999; James et al, 2001.) Tuy nhiên, tạo tương tác có sẵn khơng đảm bảo sử dụng hiệu mơ hình Nguồn nhớ làm việc yêu cầu chủ động quay mơ hình, mơ hình ý từ nhiệm vụ (Keehner et al, 2008) Các nghiên cứu trước kiểm tra hiệu mô hình máy tính cho học tập 48 khơng cho thấy lợi ích phù hợp cho người sử dụng Ví dụ, Garg et al (1999, 2001, 2002) tiến hành loạt thí nghiệm điều tra tác dụng mơ hình 3D tương tác cho việc học giải phẫu cổ tay khơng tìm thấy lợi ich cho tái cấu trúc D tương tác hình ảnh tĩnh Trong thử nghiệm đầu tiên, họ so sánh giải phẫu xương cổ tay trình bày điều kiện nhìn đa chiều (giải phẫu tự quay 180 khoảng thời gian mặt phẳng ngang 3600) với điều kiện xem ( phía trước sau khoảng thời gian 1800) Họ kết luận trình bày theo trình tự cố định, mơ hình 3D cung cấp lợi làm số người học gây bất lợi cho người học có it khả khơng gian (Garg et al, 1999) Trong thực nghiệm thứ hai, chỗ mà người tham gia nhóm đưa điều khiển chủ động mơ hình 3D, họ nhận thấy lợi đáng kể cho điều kiện nhìn thấy nhiều (Garg et al., 2001) Trong thí nghiệm thứ ba, hai nhóm phép điều khiển chủ động phần trình bày Ln chuyển khơng bị giới hạn cho nhóm xem nhiều hạn chế lắc (± 10 quanh định hướng trước sau) cho nhóm xem Họ nhận thấy điều kiện xem nhiều người học điều khiển khơng có lợi việc xem người học điều khiển cộng với điều kiện lắc, điều giảm thiểu lợi ích đề xuất nhiều điều kiện xem nhiều nêu lên nghiên cứu trước (Garg et al, 2002) Ngược lại, nghiên cứu khác xác định lợi đáng kể cho người học tái cấu trúc hai tương tác tái cấu trúc 3D Trong nghiên cứu chứng ngẫu nhiên nơi mà người tham gia phải hoàn thành hướng dẫn trực tuyến có khơng có truy cập vào mơ hình 3D tương tác tai tai trong, Nicholson et al (2006) chứng minh sinh viên sử dụng mơ hình tai kỹ thuật số họ trợ giúp học tập, có điểm cao đáng kể kiểm tra tiếp sau để đánh giá sinh viên học tốt so với học sinh mà khơng truy cập vào mơ hình Tương tự vậy, Luursema cộng (2006) chứng minh khổi lập thể (stereopsis) (chiều sâu tăng cường nhờ việc sử dụng kính chắn) tương tác cải thiện việc học giải phẫu Hình bụng, đặc biệt cho người có khả Hình ảnh hiển thị hộp sọ suốt với không gian nhai Kết trái ngược từ nghiên cứu nói cho thấy nhiều nghiên cứu liên quan đến tính lợi ích mơ hình máy tính cần phải thực để hướng dẫn phát triển hội nhập mơ hình có hiệu cho việc dạy học giải phẫu Hơn nữa, liệu cho thấy số hệ thống giải phẫu phù hợp cho việc điều khiển chủ động với nhiều quan điểm khu vực khác không yêu cầu điều khiển phần lớn thông tin không gian nhận thức thể tầm nhìn Trong giai đoạn nghiên cứu này, đánh giá tác động mơ hình máy tính với kết hợp khác hình tính điều khiển tương 49 tác vào việc học kiểm tra khác biệt cá thể người sử dụng ảnh hưởng đến hiệu mơ hình máy tính trợ giúp học tập Chúng hy vọng cung cấp chứng thực nghiệm để hướng dẫn thiết kế thực mơ hình máy tính hiệu Mục tiêu chúng tơi tạo mơ hình máy tính tiêu chí kèm theo tối ưu hóa điều kiện để có kiến thức giải phẫu mơi trường học tập ảo mở ra, giải thích cho khác biệt cá nhân khả không gian khả điểu khiển khu vực giải phẫu, nơi mà thông tin không gian bổ sung điều khiển tự động không cần thiết NHỮNG HẠN CHẾ Mặc dù khả để tăng cường khả trực quan mối quan hệ giải phẫu đầu cổ, có số hạn chế cố hữu để mơ hình chúng tơi, phát sinh từ việc sử dụng vật liệu thuộc về xác chết, phần mềm phát triển, CT scan địa hạn chế, và/ công nghệ sử dụng để hiển thị mô hình ảo Trước hết, đề cập trên, mơ hình đầu cổ tạo từ việc chụp cắt lớp tử thi Những thay đổi sau chết phân hủy mô, xắp đặt và/hoặc cố định hóa chất làm cho giải phẫu tử thi khác với bệnh nhân sống Do đó, cần phải sử dụng liệu từ người sống để tăng tính thực chất lượng tái cấu trúc Thứ hai, số lượng tái cấu trúc tạo tính xác việc tái tạo bị hạn chế khả Hình Hình ảnh hiển thị tích hợp quét hình 2D với việc tái cấu trúc 3D (a) Vòng ngang 2D, (b) quét dọc chồng lên với tái cấu trúc 3D nhai người sử dụng nhận biết cấu trúc thực thể hình ảnh 2D riêng biệt độ phân giải hình ảnh Do hạn chế này, cấu trúc nhỏ không dễ dàng tách để tái cấu trúc, chẳng hạn dây thần kinh sọ, đường rãnh, mạch máu nhỏ, hạch bạch huyết cấu trúc chồng chéo với đậm độ mô giống nhau, chẳng hạn bám da mặt Những cấu trúc khó phân biệt phác họa hình ảnh cắt lớp chúng không xuất chụp quét thiếu độ phân giải không gian đầy đủ chuẩn mực khối lượng phần Để bù đắp cho hạn chế này, tăng độ phân giải sở hình ảnh chụp cắt lớp cải thiện độ tương phản cấu trúc có Ngồi ra, nguồn liệu đo thể tích khác với độ tương phản mơ mềm lớn hơn, chẳng hạn hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) hình ảnh 50 cảm quang xác ướp lạnh không cố định phẫu tích hàng loạt sử dụng để tạo điều kiện tái cấu trúc sau Việc chấp nhận kỹ thuật kết hợp với công nghệ thể thức hình ảnh ln phát triển, có đủ khả nhận dạng phân biệt tốt vật liệu cấu trúc nhỏ có tính chất phóng xạ làm suy giảm tuyến tính phóng xạ tương tự kỹ thuật áp lại gần Vì vậy, cách đạt độ phân giải, phân định đoạn xác hơn, số lượng chi tiết cấu trúc giải phẫu trả lại cho hình dung trải Hạn chế thứ hai phát sinh từ thực tế cấu trúc tái cấu trúc thành công sau đơn giản hóa (nén làm mịn) để tạo biểu trưng bề mặt dễ dàng hiển thị hình máy tính khối lập thể lên hình khơng khử cực Tuy nhiên, đơn giản hoá giống lọc số thấp, dẫn đến giảm chi tiết giải phẫu nhỏ mơ hình cuối Ví dụ, làm đơn giản hóa hộp sọ làm cho chi tiết nhỏ sọ não (đỉnh nhọn mào gà) sọ mặt (chiều dài đỉnh mỏm trâm) bị Khi phần mềm xử lý hình ảnh phần cứng phát triển để hợp với phương thức đạt hình ảnh, chi tiết giải phẫu nhỏ chẳng hạn sợi cơ, hạt chất béo điểm mốc xương thêm vào để tăng cường tính thực mơ hình đầu cổ Cuối cùng, hiển thị mơ hình kỹ thuật số hình máy tính hình khơng khử cực với khả tương tác đầy đủ đòi hỏi xử lý đồ họa tốc độ cực cao phép vận dụng thời gian thực Khi hình ảnh mường tượng trở nên phức tạp (ví dụ tăng số lượng tái cấu trúc hiển thị đồng thời hình), cần thêm thời gian để làm cho hình ảnh hiển thị, điều làm giảm khả người sử dụng để tương tác thao tác đối tượng thời gian thực Khi đồ họa máy tính công nghệ giao diện tiếp tục nâng cấp, chúng tơi hy vọng tìm cách để phát triển hiển thị mơ hình ảo chúng tơi cách hiệu tính hiệu lực 51 TIÊM STEROID NGỒI MÀNG CỨNG KHƠNG CĨ LỢI CHO BỆNH NHÂN MẮC BỆNH CỘT SỐNG Người dịch: Phạm Công Kiêm Từ http://www.medicalnewstoday.com/releases/241354.php Ngày: 10 Tháng năm 2012 Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Rothman Jefferson phân tích số liệu bệnh nhân điều trị chứng hẹp cột sống thắt lưng, thoái hoá cột sống phát thấy bệnh nhân tiêm steroid ngồi màng cứng (ESI) có tỷ lệ cao chuyển sang điều trị ngoại khoa, đau nặng so với bệnh nhân không dùng ESI Số liệu cho nghiên cứu thu thập từ số liệu nghiên cứu tập điều trị ngoại khoa so sánh với điều trị nội khoa bệnh nhân bị hẹp cột sống thắt lưng, thoái hoá cột sống Trong tháng đầu điều trị thử nghiệm, số bệnh nhân sử dụng ESI số bệnh nhân không sử dụng ESI "Ở thời điểm bắt đầu nghiên cứu, đưa giả thuyết bệnh nhân sử dụng ESI có biến chuyển tốt tỷ lệ điều trị ngoại khoa thấp so với bệnh nhân không sử dụng ESI," Tiến sĩ Kristen E Radcliff nói Những phát nghiên cứu trình bày hội nghị hàng năm Hiệp hội phẫu thuật chỉnh hình Mỹ San Francisco Nghiên cứu tiến hành 69 bệnh nhân sử dụng ESI 207 bệnh nhân không sử dụng ESI Sau năm theo dõi, bệnh nhân sử dụng ESI điều trị ngoại khoa báo cáo có biến chuyển chức thực thể triệu chứng đau Có gia tăng tỷ lệ bệnh nhân sử dụng ESI sang điều trị ngoại khoa so với bệnh nhân không sử dụng ESI (58% so với 32% số bệnh nhân không sử dụng ESI ); bệnh nhân sử dụng ESI phân công điều trị ngoại khoa phát có yêu cầu điều trị ngoại khoa cao bệnh nhân không dùng ESI (32% so với 11%) Những bệnh nhân dùng ESI có thời gian phẫu thuật trung bình 26 phút lớn so với bệnh nhân không dùng ESI thời gian nằm viện lâu so với bệnh nhân không dùng ESI Một nghiên cứu tập thoái hoá cột sống cho kết tương tự Trong số 118 bệnh nhân không dùng ESI 45 bệnh nhân dùng ESI có biến chuyển đau, chức thực thể đau ụ ngồi Tác giả cho thấy có tỷ lệ cao phẫu thuật lại sau năm bệnh nhân sử dụng ESI (26% so với 15%) Các nhà nghiên cứu Viện Rothman Jefferson tiến hành nghiên cứu để hiểu biết sâu ảnh hưởng steroids lên tế bào sụn đĩa đệm, dây thần kinh tổ chức mô cột sống 52 VIÊM DA DỊ ỨNG CÓ NGUY CƠ CAO BỊ SUY GIẢM TÌNH DỤC Người dịch: Phạm Cơng Kiêm Từ: http://www.medscape.com/viewarticle/758321 Bản tin Y tế Reuters ngày 08 tháng năm 2012 cho biết đàn ông bị viêm da dị ứng có nguy cao bị rối loạn chức cường dương (ED) so với đàn ông không bị viêm da dị ứng Các nhà nghiên cứu cho bác sĩ cần quan tâm nhiều đến vấn đề rối loạn tình dục đàn ơng bị bệnh Tuy nhiên chuyên gia dị ứng không tham gia nghiên cứu nói phát thật lý thú nhiều hạn chế để biết liệu eczema có thực làm tăng nguy bị rối loạn chức cường dương (ED) hay không " Cần có nghiên cứu sâu để khẳng định viêm da dị ứng đơn nguyên nhân rối loạn chức cường dương (ED) " Tiến sĩ Donald Leung, chuyên gia miễn dịch học Học viện Quốc gia Y tế Do Thái Denver nói với phóng viên Reuters email Một số nghiên cứu trước thấy đàn ơng bị bệnh viêm da ví dụ bệnh vẩy nến có tỷ lệ bị rối loạn chức cường dương (ED) cao người đàn ông khác Đối với nghiên cứu này, Tiến sĩ Shiu-Dong Chung cộng Đại học Y Đài Loan nghiên cứu xem liệu có mối liên quan eczema rối loạn chức cường dương (ED) hay không Sử dụng số liệu từ quan bảo hiểm, họ xác định 3997 đàn ơng chẩn đốn bị ED, 20.000 đàn ông lứa tuổi tiền sử bị ED Gần 11% đàn ông bị eczema trước chẩn đốn bị nhược tình dục Khi so sánh, 7% đàn ơng khơng bị ED có tiền sử bị eczema Sau hiệu chỉnh yếu tố khác – bao gồm tiểu đường, bệnh tim – đàn ông bị ED chắn 60% có tiền sử bị eczema cao so với đàn ơng khơng có vấn đề tình dục Một câu hỏi bệnh da bệnh vẩy nến eczema có liên quan tới rối loạn chức cường dương (ED) Theo nhóm nghiên cứu Tiến sĩ Chung, có lẽ tình trạng viêm bệnh nguyên nhân gây tượng bệnh lý Tuy nhiên nghiên cứu có số hạn chế sau: Thứ số liệu dựa khai báo người bệnh thiếu xác khơng rõ liệu đàn ơng bị eczema thời điểm chẩn đốn bị ED thời điểm vài năm trước đó, Dr Leung nói Các nhà nghiên cứu thừa nhận họ khơng có thơng tin thói quen lối sống người đàn ơng tiền sử gia đình Một số yếu tố giải thích mối liên quan eczema ED Dr Leung nhấn mạnh bệnh mãn tính tạo "sang chấn cảm xúc" cho cặp vợ chồng Dr Chung khuyến cáo “ Các nghiên cứu tương lai cho kết trùng lặp phải làm rõ chế đứng đằng sau chúng." 53 Các nhà nghiên cứu gợi ý bác sĩ cần hỏi đàn ơng bị eczema chức tình dục họ phần " chăm sóc tồn diện." Dr Leung cho kết luận tương tự "Trong trường hợp nào," ơng ta nói, " hợp lý để kết luận nghiên cứu bệnh nhân bị viêm da dị ứng có rối loạn chức cường dương (ED) cần quan tâm ý" KẼM LÀM GIẢM NGUY CƠ TỬ VONG Ở TRẺ BỊ VIÊM PHỔI Người dịch: Phạm Công Kiêm Từ: http://www.medscape.com/viewarticle/758308 Ngày Tháng năm 2012 Trong nghiên cứu tiến hành Châu Phi phát thấy trẻ em tuổi từ đến 59 tháng tuổi bị viêm phổi nặng giảm nguy tử vong sử dụng kẽm kết hợp với dùng kháng sinh Ngoài ra, tỷ lệ tử vong giảm cao số trẻ bị nhiễm HIV so với trẻ không bị nhiễm HIV Tiến sĩ Maheswari G Srinivasan đồng nghiệp từ Khoa Nhi- Trường Y thuộc Đại học Makerere University Kampala, Uganda báo cáo phát BMC Medicine ngày mồng tháng " Phát cho kẽm xem liệu pháp hỗ trợ điều trị viêm phổi nặng, đặc biệt trẻ bị nhiễm HIV sử dụng thuốc chống vi rus" tác giả kết luận Theo nhóm nghiên cứu, nhiễm khuẩn hơ hấp cấp tính nguyên nhân gây mắc bệnh tử vong phổ biến trẻ tuổi " gánh nặng nhiễm khuẩn hơ hấp cấp tính cao gấp từ đến 10 lần so với gánh nặng nước phát triển." Kết với việc bổ sung kẽm bệnh cảnh nhiều đề chưa rõ " Một nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng Bangladesh cho thấy phác đồ bổ sung kẽm làm tăng khả phục hồi trẻ bị viêm phổi năng," tác giả nhấn mạnh, " nhiên số nghiên cứu khác lại thấy khơng có hiệu quả," " chưa có nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung sắt tử vong trẻ bị viêm phổi nặng." Để đánh giá vấn đề này, nhà nghiên cứu phân công cách ngẫu nhiên trẻ từ đến 59 tháng tuổi bị viêm phổi nặng vào nhóm: nhóm 1:dùng kẽm lần ngày ngày (n = 176; 20 mg cho trẻ 12 tháng tuổi lớn 10 mg cho trẻ nhỏ tuổi hơn) nhóm dùng placebo lần ngày ngày (n = 176) Các trẻ dùng kháng sinh đặc hiệu viêm phổi nặng đánh giá lần độ bão hồ xy, nhịp thở nhiệt độ Trong số trẻ bổ sung kẽm, (4.0%) tử vong so với 21 trẻ (11,9%)ở nhóm dùng placebo Như giảm gần 70% nguy tử vong trẻ bổ sung kẽm (RR = 0.67; 95% CI = 0.24 - 0.85) Giảm nguy lớn gặp trẻ bị nhiễm HIV Trong số trẻ bị nhiễm HIV, tỷ lệ chết /mắc /27 trẻ nhóm dùng placebo so với /28 trẻ nhóm bổ sung kẽm (RR= 0.1; 95% CI, 0.0 - 1.0) Trái lại trẻ không bị nhiễm HIV khơng có khác biệt tỷ lệ chết/mắc quan sát nhóm bổ sung kẽm so với nhóm dùng placebo: tỷ lệ chết/mắc 7/127 (5.5%) 54 nhóm dùng placebo so với 5/129 (3.9%) số trẻ khơng bị HIV có bổ sung kẽm (RR= 0.7; 95% CI= 0.2 - 2.2) Theo nhà nghiên cứu, nguy trội với placebo lớn số trẻ dương tính với HIV so với trẻ âm tính với HIV ( giảm nguy tuyệt đối 26/100 trẻ so với 2/100 trẻ, cách tương ứng; P = 0,006) Họ dự đoán 13 trẻ bị bệnh cần điều trị ngừa trường hợp tử vong (NTT=13) trẻ dùng có nguy tử vong cao gấp lần so với trẻ bổ sung kẽm " Có phát nghiên cứu này: nhìn chung bổ sung kẽm cho trẻ bị bệnh giảm cách có ý nghĩa tỷ lệ chết/mắc không giảm thời gian trở lại bình thường tham số tình trạng nặng bệnh " tác giả kết luận Theo nhà nghiên cứu, bổ sung kẽm làm gia tăng đáp ứng miễn dịch việc gia tăng trình thực bào ngăn cản trình tự chết tế bào lympho T beenhj nhân bị nhiễm HIV Họ bổ sung thêm việc thiếu hụt kẽm ( thấy 20% đến 69% trẻ nghiên cứu này) " suy giảm miễn dịch thông qua số chế rối loạn chức tế bào T rối loạn điều hoà trình chết tế bào." 55 U BUỒNG TRỨNG Ở TRẺ EM: KINH NGHIỆM 37 BỆNH NHÂN TRONG TÁM NĂM Người dịch: Vũ Hồng Anh Shih-Ming Chu, Yung_ching Ming, Hsun-Chin Chao et al Theo nguồn: Chang Gung Med J, 2010, 33 (2), pp 152-156 U buồng trứng không thường gặp trẻ em Ước tính chiếm khoảng 1,5% u ác tính trẻ em U buồng trứng biểu từ mức độ ác tính cao tới nang lành tính Những tổn thương có nhiều triệu trứng khác Trong báo, tác giả tổng kết đánh giá biểu lâm sàng, giải phẫu bệnh, điều trị kết điều trị u buồng trứng Đối tượng phương pháp Trong thời gian từ 1998 đến 2006, 37 bệnh nhân nữ bị u buồng trứng điều trị khoa phẫu thuật nhi, Trung tâm Nhi khoa Chang Gung, Hàn quốc Tuổi trung bình bệnh nhân lúc chẩn đoán 9,8 tuổi Tất bệnh nhân phẫu thuật nội soi phẫu thuật mở để xác định chẩn đoán Các biểu lâm sàng, chẩn đốn mơ bệnh học, phương pháp điều trị kết điều trị đánh giá hồi cứu Thời gian theo dõi từ tháng đến 7,5 năm Những bệnh nhân bị u ác tính theo dõi khoa ung thư từ tháng đến 7,2 năm Kết Phần lớn bệnh nhân có triệu chứng đau bụng dưới, sờ thấy u bụng, chướng bụng, kết hợp triệu chứng (bảng 1) Hai bệnh nhân đau bụng cấp tính mức độ nhẹ rốn bên phải dẫn đến chẩn đoán viêm ruột thừa cấp Bảng Triệu chứng u buồng trứng Triệu chứng N (%) Đau bụng vừa 18 (48,6) Đau bụng nhiều (16,2) U bụng, chướng bụng 10 (27) Buồn nơn, nơn, chán ăn (16,2) Dậy sớm (5,4) Chẩn đoán trước sinh (21,6) Trong 37 bệnh nhân, 30 bệnh nhân có u lành tính, bệnh nhân bị u ác tính Trong số u lành tính có nang đơn nang biểu mơ, 16 u quái trưởng thành, tuyến nang nhày, u tuyến nang nhú, nang hoàng thể bị vỡ, áp xe u xơ U ác tính gồm u tế bào mầm (trong u túi nỗn hồng, u qi chưa trưởng thành, u loạn phát tế bào mầm) u tế bào gò trứng (granulosa cell tumor) Siêu âm chụp cắt lớp phát nang 11 bệnh nhân, tất lành tính Tổn thương nang kết hợp tổ chức đặc kèm theo can xi hóa gặp 17 bệnh nhân 15 u quái trưởng thành lành tính, u quái chưa trưởng thánh ác tính Trong bệnh nhân có tổn thương chủ yếu đặc kèm theo tăng sinh mạch khơng u ác, u lành tính 56 Phẫu thuật cắt vòi buồng trứng (22 bệnh nhân), cắt buồng trứng (9 bệnh nhân), cắt nang (3 bệnh nhân), hút dịch (2 bệnh nhân), sinh thiết (2 bệnh nhân) 12 bệnh nhân cắt ruột thừa kèm theo Nội soi cho 10 bệnh nhân U túi nỗn hồng giai đoạn II (2 bệnh nhân), u quái chưa trưởng thành giai đoạn III (2 bệnh nhân) có mức AFP (từ 1323ng/ml đến 11450ng/ml) u loạn phát tế bào mầm chẩn đoán giai đoạn IIb Tất cắt vòi buồng trứng điều trị hóa chất (ciplastin, etoposide, bleomycine vinblastine) sau phẫu thuật Sau theo dõi từ tháng đến năm, không bệnh nhân bệnh Bàn luận U buồng trứng chẩn đoán trẻ em chiếm khoảng 1,5% u ác tính trẻ em Các triệu chứng thường âm thầm đến chẩn đốn xác định u thường to Khi đó, u buồng trứng phát tình bệnh nhân phẫu thuật triệu chứng viêm ruột thừa Các triệu chứng thường kết hợp với nang buồng trứng, xoắn u quái vỡ nang hoàng thể Siêu âm giúp phân biệt bệnh buồng trứng khơng phải mổ với viêm ruột thừa cấp cấp cứu ngoại khoa khác Trong nghiên cứu có hai bệnh nhân tình trạng Các dòng tế bào u buồng trứng phát triển từ tế bào có nguồn gốc từ thành phần đệm ụ niệu dục, biểu mô mầm bao phủ ụ niệu dục tế bào mầm phát triển từ túi nỗn hồng Sau đó, tế bào từ dòng bị biến đổi phát triển thành u buồng trứng Ở phụ nữ, phần lớn u buồng trứng sinh từ dòng biểu mô phần lớn ung thư biểu mô tuyến Ngược lại, tế bào mầm nguồn gốc chủ yếu u buồng trứng trẻ em Trong nghiên cứu, 80% u buồng trứng u tế bào mầm U biểu mơ gặp, có hai bệnh nhân, tuổi thiếu niên U quái u tế bào mầm thường gặp nghiên cứu Phân nhóm u chia thành u quái trưởng thành (là lành tính) u qi chưa trưởng thành (có thể ác tính lành tính) Phần lớn u quái lành tính tạo tế bào trưởng thành, 20 – 25% chứa tế bào chưa trưởng thành, thường biểu mơ thần kinh Trong nghiên cứu có 18 trường hợp u quái Tuy nhiên, u quái lành tính ác tính xác định siêu âm chụp cắt lớp vi tính, vậy, cần phải làm AFP để phân biệt tổn thương trước mổ Những bệnh nhân bị xoắn u quái trưởng thành chấp nhận mổ nội soi mổ mở để cắt vòi buồng trứng Hai bệnh nhân bị u quái chưa trưởng thành giai đoạn III đánh giá AFP, phẫu thuật cắt vòi buồng trứng đa hóa trị liệu: cisplatin, etoposide, bleomycin vinblastine Tất bệnh nhân không tái phát qua theo dõi Các u tế bào mầm ác tính khác gồm u loạn sản tế bào mầm, u túi nỗn hồng, ung thư rau Có hai bệnh nhân bị u túi nỗn hồng bệnh nhân bị u loạn sản tế bào mầm IIb nghiên cứu Về mặt hình ảnh, u chủ yếu u đặc Điều trị cho tất bệnh nhân bị u buồng trứng ác tính cắt vòi uồng trứng Cắt bỏ hoàn toàn mạc nối, hạch rửa ổ bụng Với bệnh nhân bị u tế bào mầm ác tính, hóa trị liệu với cisplatin hiệu Tỉ lệ sống 100% phối hợp nhiều phương pháp điều trị chăm sóc Mặc dù tỉ lệ thực tế u nang buồng trứng thai nhi chưa biết, siêu âm thai thường qui phát từ 3% – 7% Phần lớn nang từ hết giải thích có bệnh nhân cần phẫu thuật Đơi nang có biến chứng chảy máu nang, xoắn buồng trứng hớn u ảnh hưởng tới hô hấp, ứ nước thận Thông thường, phẫu thuật đặt cho nang tăng kích thước tồn tháng kể từ sinh Mặc dù có bệnh nhân đòi hỏi phẫu thuật số này, tỉ lệ xoắn buồng trứng cao gợi ý nên phẫu sớm Phẫu thuật nội soi đánh giá xoắn soi hút nang để cải thiện tình trạng bảo tồn buồn trứng bệnh nhân 57 Tóm lại, u buồng trứng trẻ em gồm nhiều thể mô bệnh học với biều lâm sàng không đặc hiệu phong phú Phần lớn u buồng trứng lành tính U biểu mơ u quái thường tổn thương lành tính u tế bào mầm thường ác tính Phẫu thuật nội soi khả thi với phần lớn trường hợp Xử trí đúng, cắt bỏ hồn tồn, hóa trị liệu cho u ác tính cho tỉ lệ sống cao CÁC ENZYME BETA-LACTAMASE PHỔ RỘNG TRONG THẾ KỶ 21: ĐẶC ĐIỂM, DỊCH TỄ HỌC VÀ SỰ PHÁT HIỆN MỐI ĐE DỌA ĐỀ KHÁNG QUAN TRỌNG NÀY Người dịch: Nguyễn Đắc Trung By Patricia A Bradford Từ: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC89009/?tool=pubmed Giới thiệu lịch sử Sự xuất đề kháng với kháng sinh β-lactam bắt đầu trước kháng sinh β-lactam đầu tiên, penicillin, phát phát Enzyme β-lactamase xác định Escherichia coli trước penicillin giới thiệu để sử dụng y học lâm sàng [1] Trong thời kỳ mà penicillin sử dụng rộng rãi xuất nhanh chóng khả đề kháng Staphylococcus aureus nhận thấy enzyme penicillinase mã hóa qua trung gian plasmid Beta-lactamase nhanh chóng lan truyền tới hầu hết chủng S aureus lâm sàng loài vi khuẩn tụ cầu khác Nhiều giống vi khuẩn gram âm sở hữu cách tự nhiên enzyme beta-lactamase mã hóa nhiễm sắc thể Những enzyme cho hình thành từ protein gắn penicillin có tương đồng trình tự Sự phát triển áp lực chọn lọc tạo vi sinh vật từ đất có khả tạo β-lactamase tìm thấy mơi trường [3] Beta-lactamase mã hóa qua trung gian plasmid vi khuẩn gram âm, TEM-1, mô tả đầu thập niên 60 kỷ trước [2] Enzyme TEM-1 tìm thấy ban đầu chủng E coli phân lập từ cấy máu bệnh nhân người Hy Lạp tên Temoniera, gọi TEM-1 [5] Sự mã hóa qua trung gian plasmid transposon tạo thuận lợi cho lan truyền TEM-1 tới loài vi khuẩn khác Chỉ vòng vài năm sau phát lần đầu tiên, enzyme TEM-1 lan truyền toàn giới ngày tìm thấy nhiều lồi khác thành viên họ vi khuẩn đường ruột, trực khuẩn mủ xanh, hemophilus influenzae vi khuẩn lậu cầu Một beta-lactamase phổ biến khác mã hóa qua trung gian plasmid tìm thấy Klebsiella pneumonia E coli SHV-1 (sulphydryl biến đổi) Beta-lactamase SHV-1 mã hóa nhiễm sắc thể phần lớn chủng K pneumonia luôn qua trung gian plasmid E coli Trong 20 năm qua, nhiều loại kháng sinh β-lactam sản xuất, chúng cấu tạo đặc biệt để chống lại tác động thủy phân β-lactamase Tuy nhiên với lớp kháng sinh sử dụng điều trị bệnh nhân enzyme β-lactamase lại xuất tạo đề kháng với lớp kháng sinh Có lẽ, áp lực chọn lọc việc sử dụng việc lạm dụng thuốc kháng sinh điều trị bệnh nhân lựa chọn 58 biến thể β-lactamase Một lớp kháng sinh hệ oxyiminocephalosporin, sử dụng rộng rãi để điều trị bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng vi khuẩn gram âm năm 1980 Không có đáng ngạc nhiên, đề kháng với kháng sinh β-lactam phổ rộng β-lactamase xuất nhanh chóng Enzyme số enzyme có khả thủy phân kháng sinh β-lactam hệ mới, SHV-2, tìm thấy từ chủng Klebsiella ozaenae phân lập Đức [4] Do phạm vi tác động enzyme tăng lên, đặc biệt kháng sinh oxyimino-cephalosporin, enzyme gọi β-lactamase phổ rộng (Extended-spectrum β-lactamase, ESBLs) Đến nay, có 150 loại ESBLs mơ tả Những ESBLs tìm thấy tồn giới nhiều giống vi khuẩn đường ruột khác trực khuẩn mủ xanh Tài liệu tham khảo: Abraham E.P., Chain E, (1940), “An enzyme from bacteria able to destroy penicillin”, Nature Vol 146, pp 837 Datta N., Kontomichalou P, (1965), “Penicillinase synthesis controlled by infectious R Factors in Enterobacteriaceae”, Nature, vol 208, pp 239-244 Ghuysen J.M, (1991), “Serine β-lactamases and penicillin-binding proteins”, Annu Rev Microbiol.”, vol 45, pp 37-67 Kliebe C., Nies B.A., Meyer J.F., Tolxdorff-Neutzling R.M., Wiedemann B, (1985), “Evolution of plasmid-coded resistance to broad-spectrum cephalosporins”, Antimicrob Agents Chemother, vol 28, pp 302-307 Medeiros A.A, (1984), “β-Lactamases”, Br Med Bull, vol 40, pp 18-27 59
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG QUAN VỀ GIÁ TRỊ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA, TỔNG QUAN VỀ GIÁ TRỊ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN VIÊM RUỘT THỪA

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm