Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững

21 87 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:39

Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất Tài nguyên với Phát triển bền vững Hà Nội, Việt Nam, 7/12/2018 CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ HÀ NỘI, 11/2018 ĐƠN VỊ TỔ CHỨC Trường Đại học Mỏ - Địa chất (HUMG) CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TỔ CHỨC Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam Tổng hội Địa chất Việt Nam Cục Đo đạc, Bản đồ Thông tin địa lý Việt Nam Hội Cơ học đá Việt Nam Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam Hội Địa chất Cơng trình Mơi trường Việt Nam Hội Khoa học Cơng nghệ Mỏ Việt Nam Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam Hội Công nghệ khoan - Khai thác Việt Nam Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Viện Địa chất Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - VINACOMIN Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam BAN TỔ CHỨC Trưởng ban PGS.TS Lê Hải An Phó Trưởng ban GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên GS.TS Nhữ Văn Bách, Hội Kỹ thuật Nổ mìn Việt Nam GS.TS Võ Trọng Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất GS.TS Võ Chí Mỹ, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam GS.TS Trần Văn Trị, Tổng hội Địa chất Việt Nam PGS.TS Đoàn Văn Cánh, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam PGS.TS Đỗ Cảnh Dương, Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam PGS.TS Phùng Mạnh Đắc, Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam PGS.TS Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS Nguyễn Xuân Thảo, Hội Công nghệ Khoan - Khai thác Việt Nam PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Cơng trình Mơi trường Việt Nam PGS.TS Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam TS Đào Duy Anh, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ Luyện kim TS Nguyễn Xuân Anh, Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam ThS Phạm Văn Chinh, Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam ThS Phạm Chân Chính, Viện Khoa học Cơng nghệ Mỏ - Vinacomin TS Trần Quốc Cường, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ Thông tin địa lý Việt Nam TS Trịnh Hải Sơn, Viện Khoa học Địa chất Khống sản, Bộ Tài ngun Mơi trường TS Lê Ái Thụ, Hội Địa chất kinh tế Việt Nam TS Phạm Quốc Tuấn, Hội Cơ học đá Việt Nam BAN KHOA HỌC Trưởng ban GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phó trưởng ban GS.TS Bùi Xuân Nam, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên GS.TS Võ Trọng Hùng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất GS.TS Trương Xuân Luận, Trường Đại học Mỏ - Địa chất GS.TS Đỗ Như Tráng, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải PGS.TS Bùi Thị Kim Anh, Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam PGS.TS Đỗ Văn Bình, Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS Đoàn Văn Cánh, Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam PGS.TS Phùng Mạnh Đắc, Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam PGS.TS Hồ Sỹ Giao, Hội Khoa học Công nghệ mỏ Việt Nam PGS.TS Phạm Văn Hòa, Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS Hoàng Văn Long, Liên đoàn Vật lý - Địa chất, Tổng cục Địa chất Khoáng sản Việt Nam PGS.TS Phạm Quý Nhân, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS Tạ Đức Thịnh, Hội Địa chất Cơng trình Mơi trường Việt Nam PGS.TS Nguyễn Như Trung, Viện Địa chất Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam PGS.TS Nguyễn Thế Vinh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS Nguyễn Văn Vượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội TS Đào Duy Anh, Viện Khoa học Công nghệ Mỏ Luyện kim TS Lê Anh Dũng, Viện Khoa học Đo đạc Bản đồ TS Nguyễn Tiến Dũng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất TS Trần Mỹ Dũng, Tổng cục Địa chất - Khoáng sản Việt Nam TS Trần Thùy Dương, Trường Đại học Mỏ - Địa chất TS Nguyễn Đại Đồng, Cục Đo đạc, Bản đồ Thông tin địa lý Việt Nam TS Nguyễn Anh Đức, Viện Dầu khí Việt Nam, Tập đồn Dầu khí quốc gia Việt Nam TS Nguyễn Quang Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất TS Lưu Văn Thực, Viện khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin TS Nguyễn Diệu Trinh, Học viện Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam TS Nguyễn Thế Truyện, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa BAN BIÊN TẬP Trưởng ban GS.TS Trần Thanh Hải, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Phó Trưởng ban PGS.TS Nguyễn Quang Minh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất Ủy viên PGS.TS Vũ Đình Hiếu, Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TSKH Hà Minh Hòa, Viện Khoa học Đo đạc Bản đồ PGS.TS Lê Văn Hưng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS Nguyễn Quang Luật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS Phạm Xuân Núi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS Khổng Cao Phong, Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất PGS.TS Lê Công Thành, Trường Đại học Thủy Lợi PGS.TS Ngô Xuân Thành, Trường Đại học Mỏ - Địa chất TS Lê Hồng Anh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất TS Lê Quang Duyến, Trường Đại học Mỏ - Địa chất TS Bùi Văn Đức, Trường Đại học Mỏ - Địa chất TS Nguyễn Hoàng, Viện Địa chất, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam TS Phùng Quốc Huy, Trung tâm An toàn Mỏ - Vinacomin TS Nguyễn Thạc Khánh, Trường Đại học Mỏ - Địa chất TS Nguyễn Quốc Phi, Trường Đại học Mỏ - Địa chất TS Vũ Minh Ngạn, Trường Đại học Mỏ - Địa chất TS Phí Trường Thành, Trường Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội TS Dương Thành Trung, Trường Đại học Mỏ - Địa chất BAN THƯ KÝ Trưởng ban PGS.TS Nguyễn Quang Minh Phó Trưởng ban TS Đỗ Ngọc Anh Ủy viên PGS.TS Lê Thanh Huệ PGS.TS Phạm Văn Luận PGS.TS Nguyễn Văn Sáng TS Tô Xuân Bản TS Nguyễn Trọng Dũng TS Lê Quang Duyến TS Nguyễn Thạc Khánh TS Nguyễn Quốc Phi ThS Nguyễn Thị Ngọc Dung ThS Hoàng Thu Hằng ThS Nguyễn Thanh Hải ThS Phạm Đức Nghiệp ThS Nguyễn Thị Phương Thảo ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Phòng Khoa học cơng nghệ Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam ĐT: (+84) 24.38386437 (Phòng KHQT); Email: ersd2018@humg.edu.vn CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 8h00 Thứ 6, ngày 07 tháng 12 năm 2018 Địa điểm: khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 8:00 - 8:30 Đón tiếp đại biểu 8:30 - 9:00 Khai mạc phát biểu chào mừng Ban tổ chức 9:00 - 9:45 Báo cáo điển hình phiên tồn thể 9:45 - 10:00 Kết thúc phiên họp toàn thể/Coffee break tiểu ban chuyên môn 10:00 - 10:05 Khai mạc tiểu ban chuyên môn 10:05 - 11:45 Báo cáo tiểu ban chuyên môn 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 15:10 Báo cáo tiểu ban chuyên môn 15:10 - 15:30 Coffee break 15:30 - 16:50 Báo cáo tiểu ban chuyên môn 16:50 - 17:00 Bế mạc tiểu ban chuyên môn CÁC TIỂU BAN CHUYÊN MÔN Địa chất Tài ngun địa chất Địa chất cơng trình - Địa chất thủy văn Công nghệ kỹ thuật xử lý môi trường Quản lý Tài nguyên Môi trường Sinh thái môi trường Phát triển bền vững Những tiến Khai thác mỏ Những tiến Tuyển khoáng Những tiến Xây dựng cơng trình ngầm Những tiến Vật liệu Kết cấu xây dựng 10 Kỹ thuật Dầu khí tích hợp 11 Trắc địa cao cấp Quan trắc địa động lực 12 Công nghệ viễn thám liệu không gian 13 Công nghệ thông tin ứng dụng 14 Kỹ thuật Điện Điện tử 15 Kỹ thuật điều khiển Tự động hóa 16 Kỹ thuật Cơ khí Động lực Địa điểm D1-1 D2-2 D2-3 D2-4 D3-2 D2-1 D3-3 D3-1 D3-4 D4-1 D4-2 D4-3 A207 A203 A204 A205 Tiểu ban: ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN ĐỊA CHẤT Trưởng tiểu ban: PGS.TS Ngơ Xn Thành Thư ký tiểu ban: PGS.TS Bùi Hồng Bắc Địa điểm: D1-1 Thời gian Tên báo cáo Nhóm tác giả 10:05 - 10:25 Đặc điểm khoáng vật haloysit dạng ống vùng Thạch Khoán khả ứng Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Thị Duyên, Võ dụng xử lý ô nhiễm môi trường nước Thị Hạnh 10:25 - 10:45 Ảnh hưởng kích thước độ hạt định tuổi ESR cho mùn đứt gãy, lấy ví Vũ Anh Đạo, Nguyễn Quốc Hưng, Trần Thanh Hải, Bùi Thị Thu Hiền, Ngô Xuân Thành dụ khu vực Quảng Nam 10:45 - 11:05 Tiềm tài nguyên vàng gốc khu vực Attapeu, miền Nam nước CHDCND Houmphayvanh Phatthana, Nguyễn Phương, Nguyễn Lào Tiến Dũng 11:05 - 11:25 Phát tuổi đứt gãy trẻ khu vực trung lưu sông Thu Bồn: Nguyễn Quốc Hưng, Vũ Anh Đạo, Trần Thanh Hải, chứng hoạt động kiến tạo Pleitoxen muộn - Holoxen Đặng Văn Bát, Đặng Ngọc Sơn, Ngô Xuân Thành 11:25 - 11:45 Khái quát đặc điểm cấu trúc Bồn trầm tích An Châu triển vọng dầu khí liên Nguyễn Văn Thắng, Trần Thanh Hải, Phạm Trung Hoài, quan Đào Văn Nghiêm 11:45 - 11:50 Bế mạc tiểu ban chuyên môn 11:50 - 13:30 Nghỉ ăn trưa Tiểu ban: ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH - ĐỊA CHẤT THỦY VĂN Trưởng tiểu ban: TS Bùi Trường Sơn Thư ký tiểu ban: TS Nguyễn Bách Thảo Địa điểm: D2-2 Thời gian Nhóm tác giả Tên báo cáo 10:05 - 10:25 Nghiên cứu đặc tính lý đá vôi Sebastopol phục vụ sửa chữa, bảo tồn lâu đài cổ Bùi Trường Sơn nước Pháp 10:25 - 10:45 Tiềm nước đất vùng núi cao, khan nước khu vực Bắc Bộ Nguyễn Văn Lâm, Đào Đức Bằng, Kiều Thị Vân Anh, Vũ Thu Hiền, Nguyễn Trọng Hảo, Lê Văn Tới, Phạm Hồng Kiên 10:45 - 11:05 Nghiên cứu địa chất cơng trình lũ bùn đá giải pháp phòng chống Lê Trọng Thắng 11:05 - 11:25 Apply electromagnetic approach to study saltwater intrusion in Crau coastal Nguyễn Bách Thảo aquifers, France 11:25 - 11:45 Tổng quan nghiên cứu xỉ đáy lò nhiệt điện đốt than thành phần bê tông 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Đánh giá lựa chọn mơ hình, giải pháp công nghệ khai thác sử dụng bền vững nguồn Trãi, Dương Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Thanh nước Karst vùng núi cao, khan nước khu vực Bắc Bộ Thủy, Đào Đức Bằng 13:50 - 14:10 Nghiên cứu phân chia cấu trúc khu vực Hà Nội theo tính chất động học phục vụ Nguyễn Văn Phóng thiết kế kháng chấn 14:10 - 14:30 Tăng cường hợp tác khai phát triển, khai thác, bảo vệ, quản lý tài ngun nước Đặng Đình Phúc phòng chống tác tác hại nước gây Đồng Sông Cửu Long 14:30 - 14:50 Tai biến trượt lở khu vực miền núi tỉnh Bắc Giang, phương pháp phân vùng dự Tô Xuân Vu báo 14:50 - 15:10 Research on the sustainability indexes for land and water resources in Integrated Le Thi Mai Van, Nguyen Quang Huong, Vu Thi Water Resources Management A Case Study in Cong River, Thai Nguyen Hai Ha, Tran Thi Huong: Nguyễn Thị Nụ 15:10 - 15:30 Coffee break 15:30 - 15:50 Đặc điểm địa chất cơng trình khu vực ven biển Bắc trung Việt Nam bối Tơ Hồng Nam, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Đình cảnh biến đổi khí hậu nước biển dâng Lập, Đỗ Minh Toàn: 15:50 - 16:10 Đặng Trần Trung, Phạm Q Nhân, Flemming Nghiên cứu q trình tiến hóa trầm tích Holocene vùng Đan Phượng, Thạch Thất, LARSEN, Jolanta KAZMIERCZAK, Andreas Hà Nội Elmelund Hass, Andreas Hvam Hoffmann 16:10 - 16:30 A novel approach for detailed spatio-temporal land subsidence prediction coupling Nhữ Việt Hà 3D engineering geological modeling in Hanoi city 16:30 - 16:50 Cơ sở khoa học nội dung TCCS sử dụng tro xi nhiệt điện xây dựng sở Nguyễn Thị Nụ hạ tầng giao thông 16:50 - 17:00 Bế mạc tiểu ban chuyên mơn Tiểu ban: CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT MỚI TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Trưởng tiểu ban: PGS.TS Phan Quang Văn Thư ký tiểu ban: TS Nguyễn Hoàng Nam Địa điểm: D2-3 Thời gian Tên báo cáo Nhóm tác giả 10:05 - 10:25 Trần Hùng Thuận, Hoàng Văn Tuấn, Đỗ Khắc Uẩn, Chế tạo màng lọc Polyme tiềm ứng dụng công nghệ lọc màng xử Nguyễn Sáng, Tưởng Thị Nguyệt Ánh, Chu Xuân lý nước Việt Nam Quang 10:25 - 10:45 Nghiên cứu khả hấp phụ Cd2+ hạt hydroxyapatit 10:45 - 11:05 Tổng hợp vật liệu xúc tác quang nano TiO2/tro trấu biến tính nitơ phương Nguyễn Hoàng Nam, Đặng Thi Ngọc Thủy, Phạm Thị pháp thuỷ nhiệt sol-gel để khử ion nitrate nước Thu 11:05 - 11:25 Một số ý tưởng tái chế rác thải điện tử thông thường 11:25 - 11:45 Nghiên cứu đánh giá tiềm tái sử dụng vật liệu tro, xỉ nhà máy nhiệt Đào Trung Thành, Phan Quang Văn, Nguyễn Thị Hồng điện thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Nghiên cứu phương pháp xác định phenol đánh giá ô nhiễm nước suối Đào Đình Thuần, Nguyễn Văn Dũng Cốc - Thành Phố Thái Nguyên 13:50 - 14:10 Simulation of propagation area triggered by debris flows using Flow-R: A case Nguyen Quoc Phi, Nguyen Quang Minh, Phan Dong study at Ta Phoi watershed, Lao Cai province Pha, Phi Truong Thanh 14:10 - 14:30 Nghiên cứu khả xử lý Pb2+ nước bột nano bari hydroxyapatit 14:30 - 14:50 Nghiên cứu ứng dụng hộp giảm âm cho máy thổi khí hệ thống xử lý nước Đỗ Khắc Uẩn, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Quốc Phi thải bệnh viện MEDLATEC 14:50 - 15:00 Bế mạc tiểu ban chuyên môn Lê Thị Duyên, Lê Thị Phương Thảo, Võ Thị Hạnh, Đỗ Thị Hải, Hà Mạnh Hùng,Phạm Tiến Dũng, Cao Thùy Linh, Đinh Thị Mai Thanh Trần Thị Thanh Hà, Trần Đình Huy, Đặng Thu Hiếu Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh Tiểu ban: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Trưởng tiểu ban: PGS.TS Nguyễn Phương Thư ký tiểu ban: TS Nguyễn Quốc Phi Địa điểm: D2-4 Thời gian Tên báo cáo Nhóm tác giả 10:05 - 10:25 Ứng dụng GIS số API đánh giá chất lượng môi trường khơng khí khu Nguyễn Thị Cúc,Nguyễn Phương, Đỗ Văn Nhuận, Phan vực thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Thị Mai, Hoa, Vũ Thị Lan Anh 10:25 - 10:45 Nghiên cứu đặc điểm thành phần độ hạt thành phần khoáng vật đất Trần Hồng Minh, Nguyễn Thị Thục Anh, Đỗ Mạnh Tuân khu vực tả ngạn song Hồng, Hà Nội 10:45 - 11:05 Đánh giá trạng môi trường liên quan hoạt động khai thác khoáng sản vùng Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Quốc Phi, Nguyễn Phương, Quỳnh Lưu - Nghệ An Nguyễn Phương Đông 11:05 - 11:25 Phân vùng khu vực an toàn cho xây dựng nhà máy điện hạt nhân gần biên Nguyễn Phương Đông, Nguyễn Phương giới Việt Nam - Trung Quốc 11:25 - 11:45 Đánh giá chất lượng tài nguyên đất, nước mỏ sa khống Titan sau khai Đỗ Văn Bình, Nguyễn Văn Long, Đỗ Thị Hải, Đỗ Cao thác đề xuất giải pháp sử dụng Cường 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Ứng dụng GIS đánh giá quy hoạch sử dụng đất nhằm phòng tránh giảm nhẹ Nguyễn Quang Minh, Phí Trường Thành nguy trượt lở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 13:50 - 14:10 Nguyên nhân trượt lở đất dọc theo sông Đà khu vực hạ lưu đập thủy điện Hòa Lê Cảnh Tn Bình 14:10 - 14:30 Áp dụng phối hợp mơ hình thống kê phương pháp phân tích yếu tố để Nguyễn Phương, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Phương đánh giá dự báo biến động môi trường trầm tích cụm cảng Quảng Đơng, Nguyễn Thị Hằng Ninh 14:30 - 14:50 Bổ sung tính phí bảo vệ mơi trường khai thác khống sản nhằm Lê Thị Thu Hằng nâng cao hiệu giảm thiểu ô nhiễm môi trường 14:50 - 15:00 Bế mạc tiểu ban chun mơn Tiểu ban: SINH THÁI MƠI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Trưởng tiểu ban: PGS.TS Đỗ Văn Bình Thư ký tiểu ban: TS Trần Thị Thanh Thủy Địa điểm: D3-2 Thời gian Nhóm tác giả Tên báo cáo 10:05 - 10:25 Áp dụng phương pháp SWOT để lựa chọn phương án nhằm xử lý đất ô nhiễm Dioxin Vũ Thị Lan Anh, Ngô Thị Thúy Hường sân bay Biên Hòa, Đồng Nai 10:25 - 10:45 Mơi trường, tài nguyên thiên nhiên tiến trình nâng cao mức sống dân cư Trần T Thanh Hà tỉnh Sơn La 10:45 - 11:05 Nghiên cứu đặc điểm phát tán phóng xạ đến mơi trường hoạt động khai thác Nguyễn Văn Dũng, Đào Đình Thuần chế biến quặng sa khống titan ven biển tỉnh Bình Định 11:05 - 11:25 Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Hồng đoạn chảy qua tỉnh Thái Bình đề Trần T Thanh Thủy, Phạm Khánh Huy xuất giải pháp quản lý 11:25 - 11:45 Một số ý kiến cải tạo phục hồi mơi trường mỏ sa khống ven biển 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Nguyễn Phương, Nguyễn Phương Đơng, Trịnh Đình Áp dụng phương pháp toán thống kê đánh giá trạng biến động môi trường Huấn, Nguyễn Thị Cúc, Vũ T Lan Anh, Nguyễn Thị khu vực hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh lào cai Hằng 13:50 - 14:10 Nghiên cứu đánh giá tiềm năng lượng điện gió tỉnh Bạc Liêu Lấy ví dụ phát Vũ Duy Hùng, Nguyễn Quốc Phi triển dự án khu vực ven biển thành phố Bạc Liêu 14:10 - 14:30 Tính toán nhu cầu sử dụng nước tỉnh thuộc lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy 14:30 - 14:50 Nghiên cứu biến động rừng ngập mặn khu vực dải ven biển Tây Nam Việt Nam sử Trần Anh Tuấn, Trần Thị Tâm, Phạm Việt Hồng, dụng liệu viễn thám GIS Nguyễn T Ánh Nguyệt, Lê Đình Nam 14:50 - 15:00 Bế mạc tiểu ban chuyên môn Đỗ Văn Bình, Nguyễn Văn Long Nguyễn Mai Hoa, Phạm Khánh Huy Tiểu ban: NHỮNG TIẾN BỘ TRONG KHAI THÁC MỎ Trưởng tiểu ban: GS.TS Bùi Xuân Nam GS.TSKH Vyatkin Nikolai Leontievich Thư ký tiểu ban: TS Đào Văn Chi Địa điểm: D2-1 Thời gian Tên báo cáo Nhóm tác giả 10:05 - 10:25 Vai trò Tổ chức nổ mìn quốc tế Liên bang Nga phát triển ngành công Vjatkin Nikolai, Belin Vladimir Arnoldovich nghiệp khai thác mỏ Nga 10:25 - 10:45 Phát triển sản xuất loại chất nổ mới, chế tạo ứng dụng nhà máy dạng môđun Melnikov Anton Vladimirovich để sản xuất loại chất nổ nhũ tương 10:45 - 11:05 Kinh nghiệm sản xuất sử dụng hệ thống kích nổ phi điện tử với kíp nổ Pozdnjakov Xergey Alexandrovich thơng thường kíp nổ điện tử 11:05 - 11:25 Chế tạo loại mồi nổ trung gian loại chất nổ tiên tiến Nga Gershgorin Vladimir Ysijanovich 11:25 - 11:45 Ngăn chặn phát triển nổ bụi khí khai thác ngầm mỏ than hầm lò Gorlov Juriy Vladimirovich 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Thực trạng triển vọng sử dụng chất nổ công nghiệp phương tiện gây nổ Đàm Trọng Thắng, Trần Quang Hiếu công nghiệp Việt Nam 13:50 - 14:10 Nghiên cứu ứng dụng lượng nổ để nén ép đất yếu lượng nổ tập trung 14:10 - 14:30 Nguyễn Cao Khải, Đào Văn Chi, Lê Tiến Dũng, Xác định chế độ làm việc hợp lý quạt gió khu mỏ than Thành Cơng Nguyễn Văn Quang, Vũ Thái Tiến Dũng, Đinh Cao Thắng, Công ty than Hòn Gai Thị Thanh Nhàn 14:30 - 14:50 Tác động độ ẩm đến q trình ơxy hóa than 14:50 - 15:10 Ứng dụng phần mềm EndNoteX8 quản lý tài liệu tham khảo cơng trình khoa Đào Văn Chi, Lê Tiến Dũng, Vũ Thái Tiến Dũng học Đại học Mỏ - Địa chất 15:10 - 15:30 Coffee break 15:30 - 15:50 Uncertainties in the stability analysis of slope cuts 15:50 - 16:10 Nghiên cứu, phân tích, lựa chọn điều kiện biên hợp lý sử dụng phần mềm RS2 xác Dương Đức Hùng, Phạm Quốc Tuấn, Đỗ Ngọc Tú định dịch chuyển đất đá xung quanh lò chợ khai thác 16:10 - 16:20 Bế mạc tiểu ban chun mơn Đàm Trọng Thắng, Nguyễn Trí Tá Lê Trung Tuyến, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Khôi, Phạm Khánh Minh Nguyễn Anh Tuấn Tiểu ban: NHỮNG TIẾN BỘ TRONG TUYỂN KHOÁNG Trưởng tiểu ban: PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung Thư ký tiểu ban: PGS.TS Phạm Văn Luận Địa điểm: D3-3 Thời gian Nhóm tác giả Tên báo cáo 10:05 - 10:25 Công nghệ kết hợp máy lắng lưới chuyển động - máy tuyển tầng sôi - tuyển thu hồi Nhữ Thị Kim Dung, Vũ Thị Chinh than từ đất đá lẫn than số mỏ than vùng Hòn Gai - Cẩm Phả 10:25 - 10:45 Cơng nghệ tuyển chế biến sâu quặng Graphit mỏ Bảo Hà, Lào Cai 10:45 - 11:05 11:05 - 11:25 Trần Thị Hiến, Đào Duy Anh, Đỗ Hồng Nga, Trần Ngọc Anh Nghiên cứu tuyển bùn than khu vực Cẩm Phả hỗn hợp thuốc pha chế từ dầu Phạm Văn Luận, Lê Việt Hà, Nguyễn Thị Tuyết thải Mai Nghiên cứu tuyển trọng lực mẫu quặng Fenspat Mỏ Ngọt - Phú Thọ sử dụng Phạm Thị Nhung, Nguyễn Hoàng Sơn số thuốc tập hợp Viện hóa học cơng nghiệp Việt Nam 11:25 - 11:45 Kết nghiên cứu đề xuất công nghệ tuyển than chất lượng thấp vùng Quảng Ninh Đỗ Nguyễn Đán, Nguyễn Hữu Nhân thiết bị xoáy lốc huyền phù sản phẩm không áp 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Nghiên cứu tách đồng xỉ lò SKS Lào Cai trình thiêu sunfat với axit Trần Trung Tới H2SO4 hòa tách nước 13:50 - 14:10 Nghiên cứu tuyển quặng loại khó tuyển khu vực Bắc Nhạc Sơn, Lào Cai 14:10 - 14:30 Kết nghiên cứu cơng nghệ tuyển quặng sunfua chì - kẽm nghèo vùng Thái Nguyên, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Văn Minh Bắc Kạn 14:30 - 14:50 Kết nghiên cứu thay máy tuyển cũ máy tuyển giới - khí nén tự Lý Xuân Tuyên, Trần Thuận Đức, Đỗ Văn Quang, tràn nhà máy tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai Tạ Quốc Hùng, Phạm Văn Luận 14:50 - 15:10 15:10 - 15:20 Nguyễn Ngọc Phú, Phạm Văn Luận, Lê Việt Hà Kết nghiên cứu lựa chọn chất trợ lắng hợp lý bùn thải nhà máy tuyển Bauxit Triệu Văn Bình, Nguyễn Văn Minh Nhân Cơ Bế mạc tiểu ban chuyên mơn Tiểu ban: NHỮNG TIẾN BỘ TRONG XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH NGẦM Trưởng tiểu ban: GS.TS Võ Trọng Hùng Thư ký tiểu ban: TS Trần Tuấn Minh Địa điểm: D3-1 Thời gian Nhóm tác giả Tên báo cáo 10:05 - 10:25 Đề xuất giải pháp nâng cao khả chịu tải neo than Vũ Đức Quyết, Trần Thanh Hùng 10:25 - 10:45 Nghiên cứu đề xuất tiêu chuẩn kiểm định kết cấu chống linh hoạt thép áp dụng Khiếu Thị Hà, Đào Viết Đoàn mỏ hầm lò vùng than Quảng Ninh 10:45 - 11:05 Nghiên cứu trạng thái ứng suất biến dạng khối đất đá xung quanh đường hầm Nguyễn Văn Quang, Lê Hoàng Anh đào qua lớp sét 11:05 - 11:25 Áp dụng kết cấu neo chống giữ đường lò dọc vỉa than Công ty cổ phần than Núi Béo - Nghiêm Xuân La, Đào Viết Đoàn Vinacomin 11:25 - 11:45 Nghiên cứu ảnh hưởng bãi thải bề mặt đến độ ổn định vỏ chống giếng đứng Đặng Văn Kiên, Võ Trọng Hùng, Đỗ Ngọc Anh, mỏ lò Việt Nam Khuất Mạnh Thắng, Đỗ Thế Anh 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Nghiên cứu ảnh hưởng tham số chiều dài dự ứng lực neo cáp đến độ ổn định Phạm Thị Nhàn khối đá xung quanh đường lò 13:50 - 14:10 Nghiên cứu ảnh hưởng kích thước đệm neo đến phân bố ứng suất biến Đào Viết Đoàn dạng đệm 14:10 - 14:30 Ảnh hưởng áp lực nổ mìn đến tính ổn định vỏ hầm mở rộng đường Trần Tuấn Minh, Bùi Xuân Nam, Trần Quang hầm phụ dự án hầm Hải Vân Hiếu, Nguyễn Quang Huy,V.I.Golik 14:30 - 14:50 A Back Analysis for a Blow-out Case Study in Hochiminh Metro Line 14:50 - 15:10 Một số kiến nghị, đề xuất nâng cao hiệu thiết kế, thi công công trình ngầm Đặng Trung Thành máy đào hầm loại nhỏ 15:10 - 15:30 Coffee break Vũ Minh Ngạn 15:30 - 15:50 Tính tốn vỏ hầm áp lực hai lớp, tiết diện tròn, lớp có chiều dày thay đổi phần Nguyễn Xuân Mãn, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn đáy Duyên Phong, 15:50 - 16:10 Đánh giá ảnh hưởng việc xây dựng cơng trình ngầm tới cơng trình bề mặt 16:10 - 16:30 Nghiên cứu ảnh hưởng động đất đến đường hầm tàu điện ngầm tiết diện ngang Nguyễn Chí Thành, Phạm Quang Nam hình vng Hà Nội 16:30 - 16:40 Bế mạc tiểu ban chuyên môn Nguyễn Tài Tiến, Nguyễn Văn Quang Tiểu ban: NHỮNG TIẾN BỘ TRONG VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG Trưởng tiểu ban: PGS.TS Nguyễn Xuân Mãn Thư ký tiểu ban: TS Nguyễn Trọng Dũng Địa điểm: D3-4 Thời gian Nhóm tác giả Tên báo cáo 10:05 - 10:25 Nghiên cứu mơ q trình sinh nhiệt truyền nhiệt thủy hóa bê tơng xi măng Nguyễn Văn Mạnh phần mềm FLAC3D 10:25 - 10:45 Numerical modeling of unreinforced and reinforced piled embankments Part I: Phạm Văn Hùng Numerical modeling sequence 10:45 - 11:05 Nghiên cứu xác định thông số vật liệu ứng xử kết cấu dựa kết đo Đặng Văn Phi, Đinh Hải Nam, Tăng Văn Lâm trường 11:05 - 11:25 Mơ hình lưới Thủy - Cơ đánh giá độ thấm bê tông cốt thép Phạm Đức Thọ, Bùi Anh Thắng 11:25 - 11:45 Mơ hình tính tốn mức độ thủy hóa chất kết dính thành phần hồ xi măng Nguyễn Trọng Dũng 11:45 - 11:50 Bế mạc tiểu ban chuyên môn 11:50 - 13:30 Nghỉ ăn trưa Tiểu ban: KỸ THUẬT DẦU KHÍ TÍCH HỢP Trưởng tiểu ban: PGS.TS Nguyễn Thế Vinh Thư ký tiểu ban: TS Lê Quang Duyến Địa điểm: D4-1 Thời gian Nhóm tác giả Tên báo cáo 10:05 - 10:25 Phạm Thành Vinh, Nguyễn Hoài Vũ, Phan Đức Tối ưu hệ thống thu gom, vận chuyển dầu khí mỏ Vietsovpetro điều kiện Tuấn, Tống Cảnh Sơn, A.G.Alberta, Châu Nhật suy giảm sản lượng Bằng, Nguyễn Thế Vinh, Lê Văn Nam 10:25 - 10:45 Giải pháp tối ưu khai thác Gaslift giếng dầu có hàm lượng nước cao mỏ Nguyễn Hải An, Nguyễn Văn Thịnh Thăng Long 10:45 - 11:05 Improved gas production from Oligocene Reservoir under Reserve Faulting Stress Nguyễn Hữu Trường regime by Hydraulic Fracturing 11:05 - 11:25 Hoàng Linh, Phạm Trường Giang, Hoàng Long, Nghiên cứu, đánh giá khả áp dụng giải pháp ngăn cách nước phương pháp Lê Thế Hùng, Đinh Đức Huy, Trần Xuân Quý, hóa học cho tầng trầm tích bể Cửu Long Phạm Chí Đức, Phạm Văn Tú, Vương Việt Nga, Lưu Đình Tùng, Trần Đăng Tú, Lê Quang Duyến 11:25 - 11:45 Lê Quốc Trung, Lê Vũ Quân, Nguyễn Văn Đô, Đánh giá mức độ ảnh hưởng giếng bơm ép tới giếng khai thác cho đối tượng Triệu Hùng Trường, Nguyễn Văn Thịnh, Trần Miocen bể Cửu Long hàm tương quan Spearman Nguyên Long, Trần Văn Tiến 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Trần Đăng Tú, Nguyễn Thế Đức, Lê Quang Nghiên cứu ứng dụng mơ hình mạng trí tuệ nhân tạo để dự báo khai thác cho mỏ Bạch Duyến, Phạm Trường Giang, Lê Vũ Quân, Lê Hổ - đối tượng Móng Quốc Trung, Trần Xuân Quý, Trần Đăng Đức 13:50 - 14:10 Tổng quan giải ngược tổ hợp tài liệu địa vật lý 14:10 - 14:30 Đinh Đức Huy, Lê Quang Duyến, Lê Thế Hà, Nghiên cứu giải pháp bơm ép nước hợp lý cho đối tượng Mioxen hạ Mỏ Hồng Ngọc Phạm Chí Đức, Trần Xuân Quý, Dương Đức Hiếu, nhằm cải thiện hệ số thu hồi dầu Phạm Văn Tú, Trần Đăng Tú, Lưu Đình Tùng, Vương Việt Nga 14:30 - 14:40 Bế mạc tiểu ban chuyên môn Kiều Duy Thông Tiểu ban: TRẮC ĐỊA CAO CẤP VÀ QUAN TRẮC ĐỊA ĐỘNG LỰC Trưởng tiểu ban: PGS.TS Nguyễn Văn Sáng Thư ký tiểu ban: PGS.TS Lê Đức Tình Địa điểm: D4-2 Thời gian Nhóm tác giả Tên báo cáo 10:05 - 10:25 Phương pháp ước tính độ xác lưới GPS cơng tác trắc địa cơng trình Nguyễn Quang Phúc 10:25 - 10:45 Một số giải pháp nâng cao độ xác xác định dị thường trọng lực số liệu đo Phạm Văn Tuyên, Nguyễn Văn Sáng cao vệ tinh vùng biển vịnh Bắc - Việt Nam 10:45 - 11:05 Ứng dụng phương pháp hướng chuẩn quan trắc chuyển dịch ngang cầu Chương Dương 11:05 - 11:25 Phân tích đánh giá chất lượng liệu trạm tham chiếu hoạt động liên tục CORS Nguyễn Hải Ninh, Trần Vân Anh lãnh thổ Việt Nam phục vụ xử lý sau 11:25 - 11:45 Phương pháp xác định tọa độ vệ tinh COMPASS theo thời gian 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phát triển hệ thống quan trắc chuyển dịch biến dạng Phạm Công Khải, Nguyễn Quang Thắng, Vũ cơng trình theo thời gian thực Trung Rụy, Trần Trọng Xuân 13:50 - 14:10 Khảo sát số dạng đồ hình đặc trưng lưới thi cơng thuỷ điện Nguyễn Hà, Trần Thùy Linh 14:10 - 14:30 Khảo sát khả đo thủy chuẩn hạng cao máy DiNi07 Vũ Trung Rụy 14:30 - 14:50 Phương án sử dụng trị trung bình nhân diện tích elip sai số vị trí điểm đánh Lê Ngọc Giang giá độ tin cậy lưới khống chế tọa độ 14:50 - 15:10 Ứng dụng phương pháp bình sai hiệu trị đo để xử lý lưới quan trắc độ lún cơng trình 15:10 - 15:30 Coffee break 15:30 - 15:50 Khảo sát ảnh hưởng địa triều đến kết định vị GNSS lãnh thổ Việt Nam 15:50 - 16:00 Bế mạc tiểu ban chuyên môn Trần Khánh, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Kim Thanh Nguyễn Gia Trọng, Nguyễn Văn Lâm, Lê Thị Thanh Tâm Lê Đức Tình, Tạ Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Kim Thanh Nguyễn Gia Trọng, Phạm Ngọc Quang Tiểu ban: CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Trưởng tiểu ban: PGS.TS Bùi Ngọc Quý Thư ký tiểu ban: PGS.TS Trần Vân Anh Địa điểm: D4-3 Thời gian Nhóm tác giả Tên báo cáo 10:05 - 10:25 Sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 thành lập đồ phân bố hàm lượng Chlorophyll- Chu Xuân Huy, Đỗ Thị Phương Thảo, Nguyễn a khu vực Nhơn Trạch, Đồng Nai Minh Ngọc, Hoàng Hải 10:25 - 10:45 Nghiên cứu xác định sở liệu không gian thời gian phục vụ khai thác Vũ Văn Trí lượng Mặt Trời 10:45 - 11:05 Ứng dụng tin học cơng tác chỉnh lý đồ số địa hình, địa 11:05 - 11:25 Kết hợp cơng nghệ UAV, RTK SES thành lập đồ địa hình tỷ lệ lớn vùng Trần Trung Anh rừng ngập mặn ven biển 11:25 - 11:45 Phạm Thị Làn, Nguyễn Quốc Long, Nguyễn Viết Đánh giá biến động lớp phủ/sử dụng đất thành phố ng Bí sở ứng dụng cơng Nghĩa, Đào Văn Khánh, Đồn Thanh Hóa, Trần nghệ viễn thám GIS Quốc Đạt 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Sử dụng số phổ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-2 Landsat-8 thành lập Nguyễn Văn Trung, Đoàn Thị Nam Phương, Bùi đồ mức độ cháy rừng xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An Tiến Diệu 13:50 - 14:10 Nghiên cứu khai thác sở liệu mạng lưới thoát nước phục vụ công tác quản lý Trần Quỳnh An, Trần Thị Tuyết Vinh, Nguyễn sở hạ tầng đô thị Mạnh Hà, Dương Thành Đạt 14:10 - 14:30 Lê Thị Thu Hà, Lê Thị Vân Anh, Phạm Thị Làn, Xác định tác động q trình thị hóa đến thay đổi nhiệt độ bề mặt khu vực Nguyễn Văn Trung, Vương Trọng Kha, Phạm Văn quận Tây Hồ, TP Hà Nội công nghệ viễn thám GIS Chung, Đỗ Bá Bình, Nguyễn Tấn Đồn, Võ Đức Nhân 14:30 - 14:50 Xây dựng mơ hình 3D dạng tuyến phục vụ thiết kế đường điện cao 220 KV Mê Bùi Ngọc Quý, Phạm Văn Hiệp Linh - Bá Thiện từ liệu ảnh chụp UAV 14:50 - 15:00 Bế mạc tiểu ban chun mơn Đinh Cơng Hòa Tiểu ban: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG Trưởng tiểu ban: GS.TS Trương Xuân Luận Thư ký tiểu ban: PGS.TS Lê Thanh Huệ Địa điểm: A207 Thời gian Nhóm tác giả Tên báo cáo Bùi Thị Vân Anh, Đặng Hữu Nghị, Đặng Quốc Trung 10:05 - 10:25 Kỹ thuật học sâu toán nhận dạng ký tự 10:25 - 10:45 Tạ Quang Chiểu, Đào Thị Thu Vân, Vũ Lan Tối thiểu hóa tổng thời gian trễ cho toán flow shop hai máy thuật toán di truyền Phương, Trần Thị Hải Vân, Hà Thị Thu Hiền, Trần Thị Hiệp 10:45 - 11:05 Mạng nơron nhân tạo ứng dụng xử lý phiếu trả lời trắc nghiệm Trần Trung Chuyên, Lê Hồng Anh, Nguyễn Thị Mai Dung, Phạm Quang Hiển 11:05 - 11:25 Wekly-informed Audio Source Separation Based on Nonnegative Matrix Factorization Trần Thanh Huân, Dương Thị Hiền Thanh, Nguyen Thu Hằng 11:25 - 11:45 Thuật toán đa thức tuyến tính giải tốn MaxMin định vị Lê Thanh Huệ, Nguyễn Thế Bình, Phạm Thị Nguyệt 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Ứng dụng IoT ngành mỏ khả áp dụng Việt Nam Nguyễn Duy Huy 13:50 - 14:10 Nghiên cứu ứng dụng định toán tuyển dụng nhân Đặng Văn Nam, Nguyễn Thị Phương Bắc, Nguyễn Thị Hải Yến 14:10 - 14:30 Ứng dụng hệ chuyên gia GIS Đặng Hữu Nghị, Bùi Thị Vân Anh, Phạm Đức Hậu 14:30 - 14:50 Đánh giá khả thi việc triển khai mạng thông tin di động 4G Lte băng tần 700Mhz Phạm Đình Tân, Trần Thị Thu Thúy, Diêm Cơng Hồng 14:50 - 15:10 Dữ liệu không gian SQL Server ứng dụng để xác định mức phạm vi cung cấp Nguyễn Văn Tuấn, Nông Thị Oanh, Nguyễn Thị liệu đo đạc đồ mạng Internet Phương Bắc, Nguyễn Thùy Dương 15:10 - 15:15 Bế mạc tiểu ban chuyên môn Tiểu ban: KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ Trưởng tiểu ban: TS Nguyễn Thạc Khánh Thư ký tiểu ban: PGS.TS Phạm Trung Sơn Địa điểm: A203 Thời gian Nhóm tác giả Tên báo cáo 10:05 - 10:25 Điều khiển động không đồng ba pha theo trị số điện trở ước lượng mạch stator Nguyễn Thạc Khánh 10:25 - 10:45 Nghiên cứu, đề xuất yêu cầu rơle bảo vệ cắt nhanh để đảm bảo nguồn máy phát phân tán làm việc ổn định xảy ngắn mạch ba pha lưới Phạm Trung Sơn, Nguyễn Đình Tiến 10:45 - 11:05 Một phương pháp dự đoán nhiễu điện từ (EMI-Electromagnetic Interference) cho nguồn chuyển mạch SMPS Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Trường Giang, Hà Thị Chúc 11:05 - 11:25 Giải pháp nâng cao hiệu vận hành trạm biến áp khai trường mỏ lộ thiên Đinh Văn Thắng 11:25 - 11:45 Hệ thống giám sát thể trạng người không dây Wireless Body Area Networks Tống Ngọc Anh 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Đánh giá đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện lưới điện 6kV Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin Hồ Việt Bun, Nguyễn Thị Bích Hậu 13:50 - 14:10 Đánh giá hiệu suất hệ thống truyền tải lượng điện không dây trường gần công cụ mô số Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Tiến Sỹ, Hà Thị Chúc 14:10 - 14:30 Thuật toán trung bình bình phương nhỏ (LMS) chuyển đổi tương tự số (ADC) thích nghi nhằm giảm sai số Cung Quang Khang 14:30 - 14:50 Khảo sát đề xuất số giải pháp hạn chế sóng hài thiết bị điện tử công suất Lê Xuân Thành lưới điện 380V dây chuyền sàng tuyển 14:50 - 15:10 Tác động ảnh hưởng biện pháp khắc phục thành phần sóng hài bậc cao hệ thống cung cấp điện xí nghiệp cơng nghiệp mỏ 15:10 - 15:20 Bế mạc tiểu ban chun mơn Phạm Trung Sơn, Nguyễn Đình Tiến Tiểu ban: KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA Trưởng tiểu ban: PGS.TS Nguyễn Đức Khoát Thư ký tiểu ban: TS Đặng Văn Trí Địa điểm: A204 Thời gian Tên báo cáo Nhóm tác giả 10:05 - 10:25 Mơ điều khiển kích từ máy phát cho hệ truyền động điện máy xúc EKG chỉnh Khổng Cao Phong, Lưu Hồng Quân lưu Thyristor 10:25 - 10:45 Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống tự động điều chỉnh có kết hợp thuật tốn tác Nguyễn Chí Tình, Kuzishchin Viktor động nhanh, điều khiển PID mô-đun điều chỉnh tự động dành cho đối tượng điều Fedorovich, Merzlikina Elena Igorevna, Hoàng khiển nhiệt Văn Va, Võ Thị Cẩm Thùy 10:45 - 11:05 Hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động tảng IoT 11:05 - 11:25 Ứng dụng Matlab để nghiên cứu phân tích phổ tần số rung động cho máy khoan xoay Đặng Văn Chí, Lê Ngọc Dùng cầu CBW-250T công nghiệp khai thác mỏ 11:25 - 11:45 Chuyển đổi góc tính tốn góc điều khiển Robot cơng nghiệp 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Giám sát thơng số cho trạm bơm nước cơng nghiệp mỏ Uông Quang Tuyến, Phạm Minh Hải 13:50 - 14:10 Nghiên cứu, thiết kế chế tạo máy phay CNC trục cỡ nhỏ Đặng Văn Chí, Nguyễn Thế Lực 14:10 - 14:30 Nghiên cứu chế tạo nguyên mẫu thiết bị thử nổ phá hủy xung điện Khổng Cao Phong, Đào Hiếu 14:30 - 14:50 Điều khiển phối hợp dựa tín hiệu DC-bus cho hệ DC-Microgrid Phạm Thị Thanh Loan 14:50 - 15:00 Bế mạc tiểu ban chuyên môn Vũ Thị Quyên, Phạm Ngọc Minh, Đặng Minh Chính, Vũ Tiên Sinh, Trần Vĩnh Phú Nguyễn Đức Khốt, Phạm Minh Hải Tiểu ban: KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ ĐỘNG LỰC Trưởng tiểu ban: TS Nguyễn Văn Xô Thư ký tiểu ban: ThS Nguyễn Duy Chỉnh Địa điểm: A205 Thời gian Tên báo cáo Nhóm tác giả 10:05 - 10:25 Numerical Analysis of Friction Factor in Perforated and Slotted Horizontal Filters used to Pham Duc Thien, Tran Duc Huan dewater Opencast Mines 10:25 - 10:45 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ cắt máy khấu mỏ than Phạm Văn Tiến, Đoàn Văn Giáp, Nguyễn hầm lò Việt Nam Khắc Lĩnh 10:45 - 11:05 Nghiên cứu mơ hình hố q trình đưa khơng khí vào buồng bánh cơng tác, nhằm làm Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Bày, giảm lực hướng tâm tác động lên rôto máy bơm - tuabin thuỷ lực thuận nghịch hai chiều Nguyễn Thị Nhớ 11:05 - 11:25 Phân tích chuyển động vật liệu mặt sàng trình máy sàng rung làm việc Nguyễn Văn Xơ, Phạm Đức Thiên 11:25 - 11:45 Nghiên cứu cấu bắt băng bị đứt dùng cho băng tải nghiêng làm việc mỏ Trần Viết Linh, Nguyễn Văn Xô, Nguyễn Thế hầm lò vùng Quảng Ninh Hồng, Lê Thị Hồng Thắng 11:45 - 13:30 Nghỉ ăn trưa 13:30 - 13:50 Tính tốn mơ dòng chảy hai pha rắn - lỏng bơm ly tâm 13:50 - 14:10 Nghiên cứu động học, động lực học tham số công nghệ để nâng cao khả làm việc Nguyễn Văn Xô máy sàng rung thẳng 14:10 - 14:30 Nâng cao hiệu trình chất than lên máng cào tang máy khấu Nguyễn Khắc Lĩnh, Phạm Văn Tiến, Đồn Văn Giáp 14:30 - 14:50 Thiết lập phương trình động lực học máng cào Nguyễn Văn Xô 14:50 - 15:00 Bế mạc tiểu ban chuyên môn Bùi Minh Hoàng, Nguyễn Duy Chỉnh ... gian 13 Công nghệ thông tin ứng dụng 14 Kỹ thuật Điện Điện tử 15 Kỹ thuật điều khiển Tự động hóa 16 Kỹ thuật Cơ khí Động lực Địa điểm D 1-1 D 2-2 D2 -3 D 2-4 D 3-2 D 2-1 D3 -3 D 3-1 D 3-4 D 4-1 D 4-2 D4 -3 A207... Hồng, Lê Thị Hồng Thắng 11:45 - 13: 30 Nghỉ ăn trưa 13: 30 - 13: 50 Tính tốn mơ dòng chảy hai pha rắn - lỏng bơm ly tâm 13: 50 - 14:10 Nghiên cứu động học, động lực học tham số công nghệ để nâng cao khả... Ninh 11:45 - 13: 30 Nghỉ ăn trưa 13: 30 - 13: 50 Nghiên cứu phương pháp xác định phenol đánh giá ô nhiễm nước suối Đào Đình Thuần, Nguyễn Văn Dũng Cốc - Thành Phố Thái Nguyên 13: 50 - 14:10 Simulation
- Xem thêm -

Xem thêm: Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững, Hội nghị Toàn quốc Khoa học Trái đất và Tài nguyên với Phát triển bền vững

Từ khóa liên quan