Hệ sinh thái của các công việc và dịch vụ vi mô cho cộng đồng các thị trường mới nổi

31 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:13

Hệ sinh thái công việc dịch vụ vi mô cho cộng đồng thị trường CrowdForce sử dụng công nghệ di động mạng lưới đại lý lớn để giúp doanh nghiệp, ngân hàng, ví điện tử cơng ty chứng khốn quy mơ vừa người có thu nhập thấp thị trường Mục lục TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM LAI LỊCH GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU Lợi việc thực blockchain  Xử lý toán phân cấp  Giảm chi phí giao dịch  Tạo hệ thống nắm bắt  Bảo mật cải thiện THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI Kinh tế dân số Ngành công nghiệp nghiên cứu thị trường Ngành tài 10 Thâm nhập blockchain & hội 11 Kiều hối 11 KHUNG GIẢI PHÁP CỦA CROWFORCE 12 Công nghệ crowdforce 12 Mạng lưới đại lý buôn bán crowdforce 13 TÍNH NĂNG ỨNG DỤNG 14 Dịch vụ tác vụ vi mô 14 CHỨC NĂNG MÃ THÔNG BÁO 16 Chi tiết chức mã thông báo 16 Nhu cầu dự kiến 18 BÁN MÃ THÔNG BÁO NỀN TẢNG CROWDFORCE 18 Chi tiết bán mã thông báo 19 Tóm tắt bán mã thông báo 19 Sử dụng Quỹ 20 LỘ TRÌNH DỰ ÁN 21 ĐỘI NGŨ CROWFDFORCE 22 CỐ VẤN 24 NHÀ ĐẦU TƯ 26 CÔNG TY 26 KẾT LUẬN 27 QUYỀN HẠN 27 CÁC YẾU TỐ RỦI RO 27 Rủi ro kỹ thuật Rủi ro liên quan đến công nghệ blockchain 27 Rủi ro quy chế 29 Rủi ro kinh doanh 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VUI LÒNG XEM KỸ PHẦN “TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ” NÀY NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ NGHI NGỜ NÀO VỀ NHỮNG HÀNH ĐỘNG BẠN NÊN THỰC HIỆN, CHÚNG TÔI KHUYÊN BẠN NÊN THAM KHẢO Ý KIẾN VỚI CỐ VẤN PHÁP LÝ, TÀI CHÍNH, THUẾ HOẶC CỐ VẤN CHUYÊN NGHIỆP KHÁC CỦA BẠN Khơng có phần Tài liệu kỹ thuật chép, nhân phân phối mà không bao gồm phần "Tuyên bố từ chối trách nhiệm” Mục đích Sách Trắng trình bày mã thơng báo CrowdForce CRF cho người nắm giữ mã thông báo tiềm liên quan đến ICO đề xuất Thông tin cung cấp cho THƠNG TIN PURPOSES Nó không đầy đủ không hàm ý yếu tố mối quan hệ hợp đồng nghĩa vụ Mặc dù cố gắng để đảm bảo tính xác, cập nhật liên quan tài liệu Sách trắng này, tài liệu tài liệu có tài liệu lời khuyên chuyên nghiệp khơng có cách cung cấp tư vấn chun mơn hình thức Hơn nữa, CrowdForce có quyền sửa đổi cập nhật Sách trắng thơng tin có tài liệu thời điểm mà không cần thông báo Trong phạm vi tối đa cho phép luật, quy định quy tắc hành nào, CrowdForce không đảm bảo không chịu trách nhiệm pháp lý chất nào, cho gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, hậu tổn thất khác hình thức cách khác (bao gồm không giới hạn việc doanh thu, thu nhập lợi nhuận việc sử dụng liệu), phát sinh liên quan đến tính xác, độ tin cậy, mức độ liên quan đầy đủ tài liệu Sách trắng Hơn nữa, CrowdForce không thực dự định thực từ chối, đại diện, bảo hành cam kết hình thức thực thể, cá nhân quan nào, bao gồm đại diện, bảo hành cam kết liên quan đến thật, xác đầy đủ thơng tin nêu Sách trắng Bạn nên liên hệ với cố vấn chun mơn độc lập có liên quan trước dựa vào thực cam kết giao dịch dựa tài liệu xuất Sách trắng Sách trắng không phụ thuộc vào hệ thống pháp luật không chịu điều chỉnh luật Khơng có quan quản lý xem xét chấp thuận thông tin nêu Sách trắng này, khơng có hành động thực theo luật, yêu cầu pháp lý quy tắc quyền tài phán Việc xuất bản, phân phối phổ biến Sách trắng không ngụ ý luật hành, yêu cầu pháp lý quy tắc tn thủ Bạn khơng có quyền không nên mua thẻ CRF bạn (i) chủ thẻ xanh Hoa Kỳ, (ii) công dân cư dân (thuế cách khác) Hoa Kỳ , Puerto Rico, Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, tài sản khác Hoa Kỳ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hàn Quốc, người quốc gia đó, (iii) công dân cư dân (thuế cách khác) quốc gia vùng lãnh thổ mà giao dịch mã thông báo kỹ thuật số / tiền tệ kỹ thuật số bị cấm theo cách khác bị hạn chế luật hành (“Người” thường định nghĩa người tự nhiên cư trú tiểu bang có liên quan tổ chức tổ chức hợp theo luật tiểu bang có liên quan) Mã thơng báo mua cung cấp phân phối không bán lại bị người khác xa lánh với người đề cập Trách nhiệm bạn thiết lập, cách tư vấn (nếu cần) với tư vấn pháp lý, thuế, kế toán chuyên gia khác bạn, hạn chế, có, áp dụng cho quyền hạn tình hình cụ thể bạn, đảm bảo bạn tuân thủ tuân thủ tất hạn chế, với chi phí riêng bạn khơng có trách nhiệm pháp lý CrowdForce Mã CRF không không dự định tạo thành chứng khoán, tiền tệ kỹ thuật số, hàng hóa loại cơng cụ tài khác chưa đăng ký theo quy định chứng khoán liên quan, bao gồm luật chứng khoán khu vực pháp lý cư dân Sách trắng cáo bạch đề xuất mục đích khơng phải cung cấp chứng khoán yêu cầu đầu tư hình thức chứng khốn khu vực pháp lý Tuy nhiên, bất chấp điều trên, luật pháp số khu vực pháp lý có thể, tương lai, nhận mã thơng báo CRF chứng khốn CrowdForce khơng chấp nhận trách nhiệm pháp lý việc nhận dạng \ hậu pháp lý hậu khác chủ thẻ CRF tiềm không cung cấp ý kiến hay lời khuyên việc mua bán hoạt động khác với mã thông báo CRF quy định Sách Trắng khơng hình thành sở khơng nên dựa vào vấn đề liên quan đến việc ký kết hợp đồng định đầu tư chấp nhận Sách trắng không bắt buộc tham gia vào hợp đồng nào, có nghĩa vụ pháp lý việc bán mua mã thông báo CRF chấp nhận tiền điện tử hình thức tốn khác Chủ sở hữu tiềm thẻ CRF nên liên hệ với cố vấn chuyên nghiệp độc lập có liên quan, vấn đề Các báo cáo, ước tính thơng tin tài định có tài liệu này, tạo thành tuyên bố thông tin tương lai Những tuyên bố thông tin hướng tới tương lai liên quan đến rủi ro không chắn biết khơng xác định, gây kiện kết thực tế khác với ước tính kết ngụ ý thể tuyên bố hướng tới tương lai Hơn nữa, tất ví dụ tính toán thu nhập lợi nhuận sử dụng Sách trắng cung cấp cho mục đích trình diễn để chứng minh mức trung bình ngành Để tránh nghi ngờ, khơng có nội dung Sách trắng dựa vào đảm bảo, hứa hẹn, đại diện cam kết hiệu suất tương lai mã thông báo CrowdForce / CRF / lời hứa đảm bảo lợi nhuận tương lai mã thông báo CRF Không thể sử dụng mã thông báo CRF cho mục đích khác ngồi mục đích cung cấp Sách trắng này, bao gồm khơng giới hạn mục đích đầu tư, đầu tài khác Mã thơng báo CRF khơng có quyền khác hình thức nào, bao gồm khơng giới hạn quyền sở hữu, phân phối (bao gồm, không giới hạn, lợi nhuận), mua lại, lý, tài sản (bao gồm tất hình thức sở hữu trí tuệ) quyền tài pháp lý khác , chi tiết nêu cụ thể bên Mặc dù ý kiến phản hồi cộng đồng tính đến, mã thông báo CRF không cung cấp quyền tham gia vào việc định hướng kinh doanh liên quan đến dịch vụ CrowdForce Ngôn ngữ tiếng Anh Sách trắng nguồn thông tin thức mã thơng báo CRF, thơng tin tài liệu dịch sang ngôn ngữ khác sử dụng trình giao tiếp văn miệng với khách hàng, nhà thầu, đối tác, v.v trình dịch giao tiếp số thơng tin có tài liệu bị mất, bị hỏng xuyên tạc Trong trường hợp có xung đột mâu thuẫn dịch thơng tin liên lạc ngơn ngữ tiếng Anh Sách trắng, việc cung cấp ngôn ngữ tiếng Anh Sách trắng tài liệu gốc chiếm ưu Bằng cách tiếp tục đọc Sách trắng này, bạn xác nhận bạn đọc, hiểu, chấp nhận đồng ý với, phần "Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý" CROWDFORCE LAI LỊCH Chúng bắt đầu theo cách ba năm trước, xác định vấn đề đối mặt với thị trường - thiếu liệu đáng tin cậy kiểm chứng Tomi Iorinde, tổng giám đốc chúng tơi, nói điều Liên hợp quốc Geneva đề xuất để giải vấn đề cách thu hút nguồn lực Các thị trường không cần sở hạ tầng lớn, đắt tiền mà nhiều năm để xây dựng Họ cần sưu tập nhỏ người thiết bị xây dựng lòng tin làm việc để đưa người vào kinh tế kỹ thuật số Chúng bắt đầu làm việc trung tâm ấp trứng tốt châu Phi nhanh chóng nhận tới 500 công ty khởi nghiệp, nhà đầu tư sung mãn mắt máy gia tốc giới, có trụ sở Thung lũng Silicon Ở đó, Thung lũng Silicon, chúng tơi kiểm tra quan điểm tồn cầu vấn đề thị trường (ở châu Phi, châu Á Nam Mỹ) nhanh chóng học điều sau đây: Mỗi doanh nghiệp thị trường cần mạng lưới phân phối tự trị cho dịch vụ nghiên cứu, toán kỹ thuật số Sự hấp dẫn hàng tỷ người tiêu dùng thị trường kinh tế kỹ thuật số đòi hỏi liên lạc người Do đó, khuyến khích cửa hàng địa phương đáng tin cậy cộng đồng cung cấp dịch vụ cho thị trường đại chúng chìa khóa Những khoảnh khắc giải thích lý Giám đốc điều hành Alphabet Eric Schmidt dự đốn "cơng ty 100 tỷ la dựa định dựa cơng chúng." Sách trắng giải thích phạm vi giải pháp CrowdForce để giải vấn đề nêu để cuối tích hợp tham gia tài kỹ thuật số vào tỷ người lại thị trường Chúng tơi mong gặp bạn hành trình GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ Nhóm CrowdForce nhóm chuyên gia có kinh nghiệm khác lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu người tiêu dùng tài Các nhà đồng sáng lập phần đội xây dựng giải pháp ngân hàng thành công cho ngân hàng tài vi mơ Châu Phi phía nam sa mạc Sahara, thực dự án thành công lĩnh vực dịch vụ tài chính, nghiên cứu người tiêu dùng khu vực đô thị xa xôi Châu Phi CrowdForce xây dựng mặt sau Mobile Forms, mạng phân phối ngoại tuyến cho nghiên cứu thị trường thăm dò ý kiến, hỗ trợ nhà đầu tư thiên thần truyền thống hàng đầu như: 500 Startups, công ty tăng tốc công nghệ hàng đầu giới, Draper Dark Flow, Một quỹ đầu tư thung lũng silicon đầu tư vào công ty khởi nghiệp châu Phi thay đổi giới Ventures Platform, cơng ty đầu tư mạo hiểm Pan-African Quản lý vốn Right Side Capital TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG 94% tất giao dịch hầu hết thị trường thực cách sử dụng quỹ vật lý [1] Kết là, phần lớn hoạt động kinh tế, kéo dài vùng này, có mức tự cung tự cấp thực chủ yếu chế độ tự trị thông qua cửa hàng bán lẻ truyền thống Điều tạo vấn đề lớn cho công ty cố gắng xác định hành vi người tiêu dùng phong vũ biểu để hiểu động thái thị trường Điều quan trọng phát triển chiến lược đầy đủ kích thích tăng trưởng thị trường nổi, chúng xa câu chuyện kinh tế tồn cầu Dân số khơng phục vụ muốn tiếp cận giá phải với sản phẩm chất lượng dịch vụ tài Các cơng ty, tổ chức phi phủ, cơng ty khởi nghiệp, phủ cơng ty blockchain liên tục tìm cách phục vụ hiệu thị trường CrowdForce sử dụng công nghệ di động mạng lưới thương gia lớn để giúp doanh nghiệp, ngân hàng, ví kỹ thuật số cơng ty trao đổi có quyền truy cập vào dân số có thu nhập thấp thị trường Mục đích tài liệu để chứng minh giá trị phương pháp CrowdForce, tạo cấu trúc phù hợp cho phép công ty mở rộng quy mô thị trường Cách tiếp cận cung cấp gia tăng 100% hội nhập tài giới năm tới Sử dụng hệ sinh thái giao dịch mở rộng gánh nặng chi phí giảm liên quan đến việc thực chuỗi chặn, CrowdForce cố gắng cung cấp sở hạ tầng chuỗi khối mạnh mẽ để nghiên cứu thị trường, tích hợp tài đưa vào kỹ thuật số GIỚI THIỆU Với đời công nghệ blockchain năm 2008, Satoshi Nakamoto giới thiệu bitcoin [2], nỗ lực phối hợp thực để áp dụng phong tỏa cho số khía cạnh q trình kinh doanh tồn cầu Cơng nghệ Blockchain mơ tả có khả phá vỡ hoạt động nhiều ngành công nghiệp với chi phí giao dịch thấp, bất biến tăng cường bảo mật Trong năm tiếp theo, nhiều triển khai phong tỏa khác phát triển, số thể chức độc đáo phù hợp với mục đích sử dụng cụ thể Blockchain cho phép tài sản phát hành thơng qua cấu trúc kế tốn phân phối Sử dụng mã thông báo tiền điện tử, tài sản cung cấp giá trị kinh tế để bắt đầu xác minh số quy trình giao dịch Một số giao thức phát triển số công ty thành lập thành lập để tạo giải pháp dựa phim bom LỢI THẾ CỦA VIỆC THỰC HIỆN BLOCKCHAIN  Xử lý toán phân cấp Cấu trúc xử lý toán cho thương mại toàn cầu dựa hệ thống tập trung yêu cầu dịch vụ bên xác thực bên thứ ba Các đại lý bên thứ ba chịu trách nhiệm đảm bảo tính trung thực hệ thống tốn tồn cầu tính phí cho dịch vụ họ Một nguyên tắc tảng công việc phong tỏa loại bỏ đại lý bên thứ ba chi phí liên quan tin tưởng thay họ sở toán phân phối đáng tin cậy [3] Sự thành cơng CrowdForce đòi hỏi hệ thống xử lý toán hiệu cho phép đáng tin cậy quán thưởng cho đại lý cộng đồng Blockchain cung cấp giải pháp toán làm giảm đáng kể phức tạp việc toán cho đại lý trường vị trí họ (nông thôn, thành thị ngoại ô)  Giảm chi phí giao dịch Việc xử lý tốn cấp độ thương mại chính, khơng thay đổi nhiều kể từ xuất giao thức fintech Cơng nghệ Blockchain có khả phá vỡ thương mại cách gây thay đổi mơ hình chế giao dịch Khoản phí bên thứ ba bên trung gian tính chuỗi toán phần quan trọng giá trị giao dịch Loại trừ trung gian, chi phí giao dịch giảm đáng kể  Tạo hệ thống nắm bắt Blockchain lần thực thành công khung công tác sổ phân tán Trên blockch cơng cộng, sổ kế tốn phân phối cấu thành hệ thống bất biến hồ sơ có sẵn cho tất người tham gia Tính bất biến blockchain đảm bảo giả mạo Người dùng tảng CrowdForce có thêm tự tin giới thiệu hệ thống hồ sơ đáng tin cậy  Bảo mật cải thiện Làm việc quy mô đa quốc gia mở doanh nghiệp cho hoạt động tin tặc muốn phá vỡ tính tồn vẹn cấu trúc chức tảng Công nghệ Blockchain cung cấp hệ thống bảo mật đáng tin cậy giúp ngăn chặn khả xâm nhập vào tảng hacker Khơng có điểm trung tâm thất bại và, đó, khơng có điểm vào cho công kỹ thuật số độc hại Điều đảm bảo an toàn bảo mật liệu thu thập đại lý trường mạng lưới xử lý tốn Nó cung cấp tài khoản xác toàn tảng THỊ TRƯỜNG MỚI NỔI Tại thị trường nổi, 90% hoạt động kinh tế diễn cửa hàng truyền thống [4] Khối lượng giao dịch nghìn tỷ la Có thiếu vốn có ngân hàng việc sử dụng thẻ ngân hàng nhiều thị trường nổi, lý kinh tế dựa tiền mặt, người thích giao dịch từ thương gia đại lý địa phương lĩnh vực họ 40% dân số hầu hết thị trường khơng có thẻ ngân hàng ngân hàng phi ngân hàng [5] KINH TẾ VÀ DÂN SỐ Mckinsey Global Institute báo cáo tài kỹ thuật số có tiềm cung cấp quyền truy cập vào giao dịch tài cho khoảng 1,6 tỷ người kinh tế nổi, khoảng 2,5 tỷ dân số toàn cầu bị chi trả không bị ràng buộc (6) Những số cho thấy có tiềm doanh thu cao việc cung cấp giao dịch chi phí thấp với khối lượng cao thị trường dạng nhiệm vụ dịch vụ vi mơ đơn giản thực thương gia địa phương theo cách mở rộng Các dịch vụ cần phải Thiết bị di động tận dụng lợi USSD lưu internet không khả dụng NGÀNH CÔNG NGHIỆP NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Hơn 60 tỷ đô la chi cho nghiên cứu thị trường tiêu dùng thị trường [7] Sau phân tích lĩnh vực khác (CNG, dịch vụ tài chính, NGO, nhà đầu tư phủ) Dịch vụ tài 22 tỷ USD (8) Hàng tiêu dùng đóng gói (còn gọi hàng tiêu dùng nhanh) 1,02 tỷ USD (9) Tổ chức phi phủ (NGO): 540 triệu USD (10) Chính phủ nhà đầu tư: 60 tỷ USD (11) R&D chi tiêu ngành cơng nghiệp khác Chính phủ & Nhà đầu tư Chi phí (nghìn tỷ) R&D (tỷ) NGOs CPG/IMCG Dịch vụ tài 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Những số cho thấy nhu cầu lớn nghiên cứu phát triển, khoản đầu tư thường không mang lại giá trị đồng tiền hầu hết liệu từ thị trường không đáng tin cậy Bằng cách sử dụng công nghệ di động thích hợp tạo báo cáo vi mơ tập trực tiếp cho đại lý địa phương, thu thập xác minh liệu thị trường cách đáng tin cậy hiệu Chúng giải vấn đề cho công ty hàng đầu cách sử dụng Ứng dụng Biểu mẫu di động NGÀNH TÀI CHÍNH Trên giới có tỷ người nghèo phi ngân hàng, chủ yếu thị trường [12] Nghiên cứu sau cho thấy lý khiến người khơng phải ngân hàng, bao gồm: - Thiếu niềm tin vào lĩnh vực tài tập trung - Thiếu quyền truy cập vào dịch vụ ngân hàng khu vực họ - Phí giao dịch tốn khơng đủ tiền để chứng minh khoản phí - Do đó, khơng có lịch sử sổ sách, khơng có khả cho vay Báo cáo lý khơng có ngân hàng Khơng có đủ tiền Thành viên gia đình có tài khoản Q đắt Q xa Thiếu tài liệu Thiếu tin tưởng Lý tôn giáo 10 15 20 25 30 35 Chúng giải vấn đề cách cung cấp cho nhà cung cấp địa phương PayForceMobileApp, điều mang lại cho họ hội trở thành ngân hàng đại lý lĩnh vực họ Các ngân hàng đại lý kích thích thơng qua hoa hồng đăng ký bắt đầu làm việc vòng chưa đầy ngày cách tài trợ ví họ tiền mặt, vốn trở thành vốn đầu tư họ 10 Một ví dụ quy trình bao gồm bước sau: Xin lưu ý số dành cho mục đích ví dụ CrowdForce tạo ví tiền đại lý với số dư 100 đô la rút từ ví Crowdforce với khoản phí 1% Đại lý cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng cách thực giao dịch $ 10 Số tiền giao dịch $ toán cho chủ doanh nghiệp dịch vụ vi mô Mã thông báo CRF sử dụng để xác minh đại lý tảng, phí tốn mã thông báo CRF thông tin cá nhân đại lý người dùng xác minh (địa Ethereum cá nhân kiểm soát họ) ghi vào blockchain Công ty CrowdForce yêu cầu liệu cá nhân để xác minh giai đoạn đầu phát triển ghi hợp đồng thông minh kết hàm Hash từ tập hợp tài liệu thử nghiệm liệu Agent lưu trữ sở đáng tin cậy máy chủ web công ty Trong giai đoạn lộ trình chúng tơi, đám đơng có kế hoạch ghi lại kết hàm băm Ethereum theo lô, lưu trữ liệu người dùng thực tế (quét, liệu cá nhân nhạy cảm) mạng lưu trữ dựa blockchain Storj, Filecoin blockchain tương đương khác Phạm vi tính tương tự lên kế hoạch để tích hợp cho người tiêu dùng, điều tạo cho Nền tảng CrowdForce hội để thiết lập khuôn khổ cho giải pháp nhận dạng kỹ thuật số châu Phi khu vực khác Người dùng xác minh chứng minh danh tính kỹ thuật số xác minh họ Nền tảng CrowdForce cách ký tin nhắn từ địa Ethereum kiểm soát riêng tư hợp đồng thơng minh tích hợp vào hệ sinh thái Quyền truy cập vào tích hợp bên nhận dạng số có sẵn để cấp phí thẻ CRF cho tổ chức tài doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khác yêu cầu phương pháp xác minh danh tính đáng tin cậy Các mã thơng báo nhận tảng CrowdForce phí hoa hồng thu nhập tảng và Công ty bảo lưu quyền xem xét đốt phần CRF hàng Quý (phá hủy tính hợp đồng thông minh), kiện thông báo qua kênh tin tức thức CrowdForce 17 Nhu cầu dự kiến Một hệ sinh thái bao gồm triệu nhà cung cấp đại lý cung cấp dịch vụ giao dịch cho tỷ người tiêu dùng ngày đảm bảo cần thiết cho mã thông báo CRF để tạo thuận lợi cho giao dịch BÁN MÃ THÔNG BÁO NỀN TẢNG CROWDFORCE Mã định danh CRF mã thông báo gốc tảng CrowdForce Các mã CRF phải sử dụng CrowdForce, tạo thành chế tài thơng qua tất giao dịch tảng tạo điều kiện thuận lợi Các thẻ phát hành điểm đánh dấu ERC20 thông qua tảng blockchain Ethereum Bán mã thông báo Công ty Đội ngũ cố vấn Cộng đồng 18 Tổng nguồn cung cấp mã thông báo giới hạn tỷ mã thơng báo CRF, 50% có sẵn q trình bán mã thơng báo Mã phân bổ cho đội ngũ bị khóa năm với lịch biểu trùng lặp Chi tiết bán mã thông báo Bắt đầu bán trước: 15 tháng 9, 2018 Kết thức bán trước: 31 tháng 10, 2018 Bắt đầu bán chính: 12 tháng 11, 2018 Kết thức bán chính: 14 tháng 12, 2018 Mã định danh CRF trình bày cơng ty Mã thơng báo sử dụng tảng sau kết thúc bán mã thông báo, giới hạn số tính chứa quảng cáo thơng qua Ứng dụng di động Ngoài ra, chủ sở hữu mã thơng báo bán mã thơng báo họ cho người dùng cần họ truy cập tảng sử dụng dịch vụ Mã CRF tương đương 192 BTC toán cho ICOBox khoản toán cho dịch vụ sử dụng tảng ICOBox Phân phối mã thông báo: mã thông báo phân phối cho người mua sau 14 ngày theo lịch kể từ ngày kết thúc Bán mã thông báo, với điều kiện khơng có trường hợp khơng lường trước tn theo quy trình xác minh KYC (Biết khách hàng bạn) Cho đến kết thúc việc bán mã thông báo CRF, tất khoản tiền nhận ký quỹ để bảo vệ thêm quyền lợi người mua thẻ Tiền nhận từ việc bán thẻ CRF đặt ký quỹ chuyển đến CrowdForce sau kết thúc ICO người dùng nhận mã thơng báo họ Tóm tắt bán mã thông báo Hardcap USD 15,000,000 Số mã số CRF tối đa có sẵn để bán 600,000,000 Số mã thơng báo CRF tối đa có sẵn để phân phối 700,000,000 Giá mã thông báo CRF = USD 0.03 Trang web bán mã thông báo token.crowdforce.io 19 Các phương thức toán chấp nhận ETH,BTC,LTC,XRP, 70 tiền điện tử khác Ngày bắt đầu bán trước 15 Tháng 9, 2018 Ngày kết thúc bán trước 31 Tháng 10, 2018 Bắt đầu bán 12 Tháng 11, 2018 Kết thúc bán 14 Tháng 12, 2018 Ngày phân phối mã thông báo Trong 10 ngày sau việc bán mã thơng báo hồn tất, mã thơng báo Airdrop không phân phối sớm hai tuần sau phân phối mã thông báo Mã thông báo chưa bán Tất mã thông báo chưa bán bị đốt cháy Quốc gia bị cấm Hoa Kỳ, Somalia, Hàn Quốc, Trung Quốc KYC Cần thiết, yêu cầu trước thẻ thu thập Khóa mã Khóa năm cho đội ngũ cố vấn Sử dụng Quỹ Nghiên cứu & Phát triển Hoạt động Mạng lưới bán buôn Bán hàng & Tiếp thị Hoạt động khác 20 LỘ TRÌNH DỰ ÁN Hình thức di động mắt Nigeria THÁNG 8, 2016 Khởi chạy mạng lưới đại lý bán buôn di động THÁNG 1, 2017 Tham gia 500 Startups THÁNG 7, 2017 Xây dựng mạng truy cập cho 100.000 đại lý THÁNG 8, 2017 Phát triển nghiên cứu khái niệm CrowdForce THÁNG 5, 2018 Phát hành sách trắng THÁNG 2018 Bán trước THÁNG 9, 2018 Sự kiện tạ mã thông báo THÁNG 12, 2018 Ra mắt ứng dụng thiết bị di động (Công việc dịch vụ vi mô) Q1 2019 Tiếp cận thị trường nước châu Phi cận Sahara Q2 2019 Mở rộng sang nước châu Phi khác Q3 2019 Ra mắt Blockchain CrowdForce Q4 2019 Mở rộng sang Trung Đông Ấn Độ Q1 2020 Mở rộng sang châu Mỹ Latinh Đông Nam Á Q3 2020 21 ĐỘI NGŨ CROWFDFORCE Oluwatomi Ayorinde (Giám đốc điều hành / Đồng sáng lập) Oluwatomi Ayorinde người đồng sáng lập CrowdForce Ông kỹ sư phần mềm hướng kết với kinh nghiệm sâu rộng phân tích, thiết kế phát triển Hệ thống thông tin doanh nghiệp với khả đóng góp, dẫn dắt thúc đẩy nhóm đảm bảo thành công môi trường Trước bắt đầu CrowdForce, Tomi nhà tư vấn phát triển tích hợp SAP, nơi ơng cung cấp dịch vụ tư vấn phát triển cho khách hàng SAP khắp châu Phi Ông xây dựng giải pháp ngân hàng thành công cho ngân hàng tài vi mơ Nigeria Tomi tốt nghiệp hạng khoa học quản lý thông tin từ Đại học Covenant, Nigeria Oluwadamilola Ayorinde (Giám đốc điều hành / Đồng sáng lập) Oluwadamilola Ayorinde người đồng sáng lập CrowdForce Ông người quản lý dự án chứng nhận kết doanh số bán hàng chuyên nghiệp với hồ sơ theo dõi cao ngành công nghiệp khác Oluwadamilola đam mê thúc đẩy tăng trưởng tổ chức cách xây dựng mối quan hệ có giá trị mở lãnh thổ cho doanh thu theo cấp số nhân tăng trưởng doanh thu Dami lãnh đạo số nhóm để đạt doanh thu nhiều triệu la Hàng hóa tiêu dùng nhanh/Hàng tiêu dùng đóng gói ngành công nghiệp nghiên cứu khu vực công Với Thạc sĩ từ Đại học Đông London, Dami nhà đàm phán giàu kinh nghiệm, kinh nghiệm chuyên gia Ojonoka Yusufu (Dẫn đầu sản phẩm, Nhiệm vụ vi mô) Ojonoka Yusufu người xây dựng mối quan hệ với xu hướng xây dựng mối quan hệ cao kết nối người với mục tiêu tương tự Cô mang lại kết “ra khỏi hộp” cách sử dụng kỹ phát triển dự án khả thành thạo vượt trội Ojonoka quản lý dự án thực địa cho số tổ chức bao gồm Cục Thống kê Quốc gia, Quỹ Bill Melinda Gates, Dufil Foods, Tổ chức Chiến lược Giao hàng Y tế, Beiersdorf, nhiều tổ chức khác Trước gia nhập Crowdforce, Ojonoka làm việc Cancer Research UK với tư cách tình nguyện viên dự án Cô cựu sinh viên Đại học Birmingham, Vương quốc Anh 22 Oluwabukunmi Akinmeye (Dẫn đầu sản phẩm, Dịch vụ tài vi mơ) Oluwabukunmi nhà tư tưởng sâu sắc với niềm đam mê tạo tương tác bền vững tài chính, cơng nghệ mơ hình kinh doanh sáng tạo Tại CrowdForce, Trưởng nhóm phát triển bao gồm tài Gần đây, Bukunmi quản lý danh mục đầu tư công ty ngân hàng đầu tư hàng đầu Nigeria, giúp họ tăng doanh thu mở rộng mạng lưới khắp Nigeria Một bác sĩ y khoa thú y đào tạo, Bukunmi nhân viên kinh doanh cốt lõi cho dịch vụ bao gồm tài chúng tơi Lawal Abubakar (Trưởng nhóm phát triển) Luật pháp chuyên gia nghiên cứu phát triển kinh doanh có kinh nghiệm với niềm đam mê giúp tổ chức tạo quy trình kinh doanh bền vững nhằm nâng cao hiệu họ Ông chuyên gia phát triển kinh doanh thực tế với mức độ thông minh cao quy hoạch doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường đàm phán hợp đồng cho tổ chức cỡ trung lớn Trước gia nhập CrowdForce, Lawal nhà nghiên cứu cấp cao Nielsen, nơi ông quản lý số tài khoản cho tổ chức đa quốc gia khắp Tây Phi Tunde Kelani (Quan hệ đối tác sáng tạo) Tunde đam mê công ty khởi nghiệp công nghệ Trước gia nhập CrowdForce, Tunde nhà tư vấn nhóm dẫn đầu số dự án tư vấn cho tổ chức tư nhân công cộng bao gồm nhóm Dangote, HP Nigeria, Nhà máy bia Nigeria Bộ quan phủ liên bang Đáng ý số dự án ông làm việc việc thực kịp thời hiệu chương trình Ân xá Delta Delta Tunde có tảng học thuật lý luận phân tích, điều tra khoa học nghiên cứu thực tế Ông tốt nghiệp Học viện Lãnh đạo Daystar Nigeria Okorougo Austin (Giám đốc kỹ thuật) Austin đam mê biến công nghệ tiềm thành giải pháp thực dụng mang lại lợi ích cho xã hội Anh thích giải phần mềm giải vấn đề phân tán cứng cách sử dụng công nghệ Trước đây, ông làm việc nhóm xây dựng tảng giải ngân tiền mặt cho Văn phòng Chuyển tiền Quốc gia Ngân hàng Thế giới Austin nhà tư vấn Ngân hàng Thế giới với số giải pháp công nghệ tác động xã hội tác động đến sống tích cực Nigeria Ơng làm việc công nghệ di động, web tích hợp CrowdForce 23 CỐ VẤN Bob Blower Guru tài tất nhà mạng Thúc đẩy công nghệ kinh doanh tập trung chuyên nghiệp bao gồm khu vực đa dạng tài sản mật mã Dẫn xuất, tài nợ Chính phủ, Tài chuỗi cung ứng, thương mại toán Quản lý tiền mặt Kola Aina Người sáng lập Ventures Platform, công ty đầu tư mạo hiểm Pan-African, đầu tư vào công ty công nghệ giai đoạn đầu tăng trưởng Kola cố vấn Google Launchpad Accelerator chương trình World Bank XL Africa James (JJ) Sowers James nhà đầu tư thiên thần giàu kinh nghiệm, diễn giả phòng thí nghiệm MIT Media cố vấn chiến lược blockchain Cố vấn Giám đốc Accelerator alchemist Greater Good Society Cố vấn CS359B Đại học Stanford Thiết kế ứng dụng phân cấp Blockchain Người sáng lập nhiệm vụ Reunite James tin tưởng vào việc gia nhập người sáng lập giỏi dự án tạo tương lai biết Ơng nói rằng: " Chìa khóa để xác định lại mục tiêu để xem người khác " "Tài đánh mục tiêu khơng khác đánh, thiên tài đánh trúng mục tiêu mà khơng khác thấy " Opeyemi Awoyemi Người sáng lập Jobberman Jobberman tảng tuyển dụng lớn châu Phi với triệu người dùng Toro Oreo Quản lý đối tác, Draper Dark flow, quỹ đầu tư mạo hiểm dựa Silicon Valley (được hỗ trợ Tim Draper; Founder, DFJ) đầu tư vào công ty khởi nghiệp Châu Phi có quy mơ tồn cầu 24 Saeed Hareb Al Darmaki Saeed giám đốc điều hành đồng sáng lập quỹ tiền tệ kỹ thuật số Alphabit kể từ Ông chuyên gia thu nhập cố định quỹ cho quỹ đầu tư tài lớn kể từ tháng năm 2013 trước cho chuyên gia hoạt động kể từ tháng 10 năm 2009 Adam Wright Adam nhà phân tích Tập đoàn Vanbex, đam mê đổi kinh tế mã hóa Hoạt động khơng gian blockchain từ 18 tuổi, trước ơng làm việc Văn phòng Đổi Ngân hàng ING Alex Linenko Alex doanh nhân giàu kinh nghiệm chuyên gia blockchain Ông người đồng sáng lập đồng sáng lập công ty Seopult, Uptopromo, SatangDee, ICOyard 25 NHÀ ĐẦU TƯ Venture Platform: Ventures Platform công ty đầu tư mạo hiểm Pan-African đầu tư vào công ty công nghệ giai đoạn đầu phát triển DraperDarkFlow: Quỹ đầu tư mạo hiểm Silicon Valley đầu tư vào cơng ty khởi nghiệp châu Phi thay đổi giới 500 Startups: 500 Startups nhà đầu tư lớn giới, với 3.000 cơng ty hỗ trợ tồn cầu 500 công ty đầu tư khởi nghiệp bao gồm Credit Karma, Remind, Talkdesk Udemy Right Side Capital Management: RSCM công ty đầu tư công nghệ khởi động tập trung hoàn toàn vào giai đoạn tiền hạt giống Với danh mục đầu tư 800 đầu tư tiền hạt giống CƠNG TY Mã thơng báo CRF tạo tổ chức Quifas Inc thay mặt cho chủ sở hữu mã thông báo Quifas Inc công ty thành lập Seychelles hoạt động theo luật pháp Seychelles Quifas hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ quản trị cho Bán hàng ngắn hạn công ty Mobile Forms thời gian dài Ngoài quy định rõ ràng giấy trắng này, Quifas không cung cấp dịch vụ khác liên kết với Mobile Forms 26 KẾT LUẬN Trong năm 2016 CEO Alphabet, Eric Schmidt dự đốn "cơng ty 100 tỷ la định hướng giải pháp dựa đám đông." CrowdForce tận dụng blockchain, công nghệ di động mạng lưới đại lý đông đảo để mang lại hàng tỷ người tiêu dùng cho kinh tế kỹ thuật số QUYỀN HẠN Các luật điều chỉnh tiền điện tử khác khu vực pháp lý khác Theo đó, điều hiểu khơng có đồng thuận việc liệu Chính phủ xem xét tiền điện tử "Tiền tệ" hay "Hàng hóa" Vì vậy, chúng tơi tn thủ quy định giới hạn khu vực pháp lý khác Đối với dịch vụ tài CrowdForce chiến lược ban đầu hợp tác với cơng ty có giấy phép tài cần thiết mở mạng lưới bán hàng chúng tơi để giúp họ cung cấp dịch vụ Chúng tơi có quyền sử dụng có giấy phép thẩm quyền nơi mà chúng tơi tin lợi ích lâu dài cho CrowdForce hệ sinh thái Chúng làm việc với cơng ty có giấy phép cần thiết cho tiền điện thoại di động Nigeria (nền kinh tế lớn châu Phi), tích cực trao đổi với quan chức đối tác nước khác có liên quan để đảm bảo chúng tơi có ủy quyền hợp pháp thẩm quyền CÁC YẾU TỐ RỦI RO Việc mua mã thông báo CRF (sau gọi "Mã" "Thẻ") có liên quan đến mức độ rủi ro cao Để bảo vệ quyền lợi người mua Token tiềm năng, nhóm CrowdForce (sau gọi "Cơng ty") tiến hành phân tích rủi ro tiềm ẩn trình bày kết phân tích chương QUAN TRỌNG: DANH SÁCH CÁC YẾU TỐ RỦI RO SAU ĐÂY KHÔNG ĐẦY ĐỦ NGOÀI NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC NÊU RA TRONG SÁCH TRẮNG NÀY, CÓ THỂ CÓ THÊM RỦI RO MÀ NHÓM NGHIÊN CỨU TẠI THỜI ĐIỂM NÀY KHÔNG THỂ THẤY TRƯỚC MỘT CÁCH HỢP LÝ Những rủi ro xảy hình thức rủi ro khác so với rủi ro định Trước mua Tokens, người mua Token tiềm nên cân nhắc cẩn thận tất thông tin đánh giá rủi ro việc mua lại, bao gồm không giới hạn rủi ro nêu WP định mua lại Tokens dựa kết luận riêng Rủi ro kỹ thuật Rủi ro liên quan đến công nghệ blockchain Các mã phát hành Ethereum Blockchain ("Ethereum") Về vấn đề này, cố Giao thức Ethereum gây hạn chế việc sử dụng mã thông báo, và/hoặc chức tảng 27 theo cách bất ngờ Nguy hacker xâm nhập mã thông báo Mã thơng báo bị tước đoạt / hành vi trộm cắp, cách hack hacking, hoạt động hacking tương tự Tin tặc nhóm tổ chức khác can thiệp vào hợp đồng thông minh mã thông báo theo nhiều cách khác nhau, bao gồm không giới hạn, công phần mềm độc hại, công DDOS, công phối hợp, công mạng công từ chối dịch vụ Ngồi ra, tảng Ethereum dựa phần mềm nguồn mở, có nguy hợp đồng thơng minh Ethereum chứa lỗi cố ý khơng chủ ý sai sót ảnh hưởng tiêu cực đến Tokens dẫn đến Tokens, quyền truy cập quản lý Token Trong trường hợp lỗi điểm yếu phần mềm đó, khơng có biện pháp khắc phục khơng hồn tiền bồi thường cho chủ thẻ Nguy hacking máy tính chủ sở hữu Mã thơng báo, mật \ khóa riêng Mã thơng báo mà người mua mua người mua (chủ sở hữu) lưu trữ ví lưu trữ kỹ thuật số họ, để truy cập vào mật khẩu, khóa kỹ thuật số kết hợp phím số yêu cầu Theo đó, khóa cần thiết liên quan đến ví kỹ thuật số người mua lưu trữ lưu trữ Mã thơng báo dẫn đến quyền truy cập vào Mã thơng báo Ngồi ra, bên thứ ba có quyền truy cập vào mật / khóa cá nhân vậy, bao gồm việc truy cập thông tin đăng nhập vào ví lưu trữ kho tiền, người mua sử dụng, đạt hacker cẩu thả chủ sở hữu thẻ người đáng tin cậy anh ta, sử dụng Mã thông báo người mua Công ty không chịu trách nhiệm tổn thất Rủi ro liên quan đến công nghệ thay đổi công nghệ tương lai Mã thông báo Blockchain công nghệ tương đối chưa kiểm tra Mặc dù chúng chứng minh hoạt động cao, đáng tin cậy an tồn, khơng có đảm bảo cơng nghệ khơng bị lỗi tương lai Ngồi ra, tiến công nghệ tiến phát triển, cơng nghệ tìm thấy thiếu sót để ngăn chặn chúng hoạt động theo cách chúng hoạt động Cuối cùng, khơng có đảm bảo công nghệ đề cập tương thích với cơng nghệ phát minh tương lai việc sử dụng chúng khơng bị chấm dứt lý khơng tương thích Rủi ro ví dịch vụ khơng tương thích Mã điện tử nhà cung cấp dịch vụ ví, sử dụng để nhận lưu trữ Mã thơng báo phải tương thích mặt kỹ thuật với Mã thông báo Việc không làm dẫn đến việc người mua khơng 28 nhận truy cập Mã thơng báo Người mua mã thông báo nên độc lập thiết lập thật tính tương thích ví tiền điện tử với Mã thơng báo Cơng ty khơng chịu trách nhiệm cho sai sót phạm vi sở Rủi ro quy chế Rủi ro không chắn quy chế Tình trạng pháp lý mã thơng báo mã hóa, tài sản kỹ thuật số cơng nghệ Blockchain không rõ ràng không quy định nhiều khu vực pháp lý Không thể loại trừ công nghệ vậy, đặc biệt mã thông báo, tuân theo nhiều luật thông qua thông dịch (hoặc quy định khác), định tòa án hành động quan quản lý khác giới, bao gồm không giới hạn áp đặt hạn chế việc sử dụng sở hữu mã thông báo kỹ thuật số, chẳng hạn Mã thông báo Những thay đổi ảnh hưởng xấu đến mã thông báo theo nhiều cách khác nhau, bao gồm, ví dụ xác định mã thơng báo cơng cụ tài u cầu u cầu đăng ký yêu cầu thủ tục pháp lý khác Cơng ty chấm dứt phân phối mã thông báo, phát triển tảng giao dịch khu vực pháp lý cụ thể hành động quan quản lý khu vực pháp lý có liên quan làm cho khơng hợp pháp thương mại không phù hợp để tiếp tục Rủi ro khơng đạt được, trì gia hạn giấy phép chứng nhận Kể từ ngày bán Token, khơng có u cầu pháp lý u cầu Cơng ty lấy giấy phép giấy phép cần thiết cho việc bán Mã thơng báo, khơng có rủi ro yêu cầu pháp lý áp dụng tương lai Trong trường hợp này, câu hỏi việc bán sử dụng thêm Mã thông báo phụ thuộc vào thủ tục cấp giấy phép giấy phép đó, tuân thủ điều khoản họ Không thể loại trừ yêu cầu pháp lý mặt kỹ thuật kinh tế thực Công ty Công ty chấm dứt việc phân phối Mã thơng báo, phát triển tảng hoạt động khu vực pháp lý định trường hợp kinh tế, cơng nghệ khơng thể có giấy phép giấy phép cần thiết thẩm quyền Rủi ro đến từ hành động phủ Ngành công nghiệp Blockchain lưu thông mã thông báo mới, đơn giản tính chịu giám sát kiểm soát theo quy định gia tăng, bao gồm điều tra thực thi Khơng thể đảm bảo phủ khơng kiểm tra hoạt động bên Tất điều điều tra, có tác động tiêu cực đáng kể đến mã thơng báo và/hoặc phát triển tảng 29 Rủi ro kinh doanh Rủi ro thất bại phát triển Khơng thể loại trừ nhiều lý có thể, bao gồm khơng giới hạn, lý phá sản chiến lược kinh doanh công nghệ xếp kinh doanh, vấn đề công nghệ, lên cơng nghệ mới, v.v Mơ hình WP khơng tìm thấy chức mong muốn, không hoạt động không hoạt động theo cách mà nhà phát triển muốn đạt Ngoài ra, loại trừ rủi ro cho lý cụ thể lý khác, việc phát triển triển khai mơ hình nhiều thời gian dự đoán thời điểm thời điểm sẵn sàng mơ hình, lỗi thời / không liên quan Rủi ro thiếu đồng Chúng loại trừ thực tế nhiều lý có thể, bao gồm khơng giới hạn, chiến lược tiếp thị phá sản, hạn chế bên hành động đối thủ cạnh tranh, mơ hình, Cơng ty phát triển mơ tả mơ hình WPP / khơng cần thiết, để trải nghiệm thiếu khả sử dụng tính khả thi Rủi ro phụ thuộc vào bên thứ ba Ngay sau mắt, mô hình phát triển Cơng ty mơ tả WP phụ thuộc toàn phần vào bên thứ ba để chấp nhận thực chức định, tiếp tục phát triển, bảo trì hỗ trợ Mặc dù bên thứ ba nhóm Cơng ty tin tưởng tốt khơng có bảo hiểm đảm bảo bên thứ ba thực công việc họ cách hợp lý đáp ứng nhu cầu người dùng điều có tác động bất lợi đáng kể tảng Rủi ro tiền Dự án mô tả WPP này, phát triển tảng mơ hình Cơng ty tạo ra, khoản tiền thu thập khuôn khổ ICO mô tả, không bảo hiểm Trong trường hợp thất bại dự án lý gì, mất chức Token tảng, khơng có đại diện bảo hiểm tư nhân cơng cộng mà người mua Token nộp đơn xin bồi thường Rủi ro bất khả kháng ("cơng nghệ vượt trội") Trong tương lai, có trường hợp bất thường mà Công ty thấy trước ngăn chặn hợp lý bị hạn chế trở ngại hoạt động tảng mã thông báo Công ty 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO Payment Developments in Africa A report by KPMG: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/za/pdf/2016/09/PaymentDevelopments-in-Africa-20 15.pdf [Accessed 22 March 2018] Sophie Bearman Bitcoin’s creator may be worth $6billion-but people still don’t know who it is 27 October 2017 (Blog entry) Available from: https://www.cnbc.com/2017/10/27/bitcoins-origin-story-remains-shrouded-in-mystery-heres-why-it-matters.html [Accessed 22 March 2018] Sean Williams big Advantages of Blockchain, and Reason to be very worried 11 December 2017 (Blog entry) Available from: https://www.fool.com/investing/2017/12/11/5-big-advantages-of-blockchain-and-1-reason-to-be.aspx [Accessed 22 March 2018] Optimetriks Identifying Africa’s FMCG distribution challenges March 2019 Avaliable from: http://optimetriks.com/2018/03/06/ africa-fmcg-distribution-challenges-reading-nielsen-report/ [Accessed July 2018] Alberto Chaia, Tony Goland, and Robert Schiff Counting the world’s unbanked March 2010 Avaliable from: https:// www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/counting-the-worlds-unbanke d [Accessed July 2018] M elanie Standish and Jake Kendall Informal Cash transfer dominate in developing Countries (Blog entry) Available from: https:// news.gallup.com/poll/164339/informal-cash-transfers-dominate-developing-countries.aspx [Accessed 3rd of July 2018] Scheherazade Daneshkhu ‘New and improved’ products drive sales, but sometimes in reverse June2017.Avaliablefrom:h ttps://www.ft.com/content/5ac03316-477f-11e7-8d27-59b4dd6296b8 [Accessed July 2018] McKinsey & Company Digital Finance For All: Powering Inclusive Growth in Emerging Economies Sept 2016 Available from https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/mg-digital-finance-for-all-full-repo rt-september-2016.pdf [ Accessed 17th July, 2018] Kantar world Panel Emerging Markets Overtake Developed in FMCG May 2017 Available from https:// www.kantarworldpanel.com/global/News/Emerging-markets-overtake-developed-in-FMCG-spend [Accessed 17th July, 2018] 10 Tom Esslemont Which aid relief charities spend the most on Fundraising? Available from: https://www.reuters.com/article/usaid-business/exclusive-which-aid-relief-charities-spend-the-most-on-fundr aising-idUSKCN0PP00F20150715 [Accessed 17th of July 2018] 11 Macquarie Global Investments investing in their Future: Emerging Markets Infrastructure Available from: http:// static.macquarie.com/dafiles/Internet/mgl/ca/investments/docs/mgi-memif-brochure.pdf?v=1 [Accessed 17th of July 2018] 12 Ekin Selcuk The Implications of Being Underbanked/Unbanked 21 June 2018 Avaliable from: https://www.colendi.com/blog/ the-implications-of-being-underbanked-unbanked/ [Accessed July 2018] 13 Garrick Hileman & Michel Rauchs Global Cryptocurrency Benchmarking Study 20 April 2017 Available from: https:// www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/ 2017-04-20-global-cryptocurrencybenchmarking-study.pdf [Accessed July 2018] 14 Lynn Stephen Mexico, Immigration, and Trump: Towards Transborder Thinking Konturen, 2017, Available from: http:// journals.oregondigital.org/index.php/konturen/article/view/3974/3764 [Accessed July 2018] 15 Yange Ikyaa WorldRemit calls for urgent restoration of money transfers to Nigeria August 2016 Available from: http:// www.businessdayonline.com/morecompanies/article/worldremit-calls-for-urgent-restoration- of-money-transfers-to-nigeria/ [Accessed July 2018] 16 Enzo Vecchio As the cycle of crisis continues in Somalia, vital remittance pipelines risk being cut 19 February 2015 Available from: https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2015-02-19/cycle-crisis-continues-somalia-vital-r emittance-pipelines-risk [Accessed July 2018] 31
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ sinh thái của các công việc và dịch vụ vi mô cho cộng đồng các thị trường mới nổi, Hệ sinh thái của các công việc và dịch vụ vi mô cho cộng đồng các thị trường mới nổi