ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CHO VIỆT NAM

34 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:11

ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CHO VIỆT NAM Hà Nội, 26/9/2018 CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CHO VIỆT NAM Thời gian: Sáng thứ Tư, ngày 26/9/2018 Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội Thời gian Chương trình 08h30 – 09h00 Đăng ký đại biểu 09h00 – 09h15 Tuyên bố lý giới thiệu đại biểu 09h05 – 09h15 Phát biểu khai mạc - PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách (VEPR) - Ơng Peter Girke, Trưởng Đại diện Viện KAS Việt Nam 09h15 – 10h30 10h30 – 10h45 Trình bày tham luận - PGS.TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Chính sách (VEPR) - TS Lê Văn Hùng, Viện Kinh tế Việt Nam (VIE) - PGS.TS Nguyễn Đăng Minh, Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Viện Quản trị Tinh gọn GKM Nghỉ giải lao Phản biện 1: PGS.TS Hồ Đình Bảo, Trưởng Bộ mơn Kinh tế Vi mô, Khoa Kinh tế học, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 10h45 – 11h15 Phản biện 2: PGS TS Phan Chí Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN 11h15 – 11h55 Thảo luận mở 11h55 – 12h00 Tổng kết Bế mạc 12h00 – 13h00 Ăn trưa khách sạn VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH (VEPR), tiền thân Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính sách, thành lập ngày 7/7/2008, Viện nghiên cứu trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, VEPR có tư cách pháp nhân, đặt trụ sở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội Mục tiêu VEPR thực nghiên cứu kinh tế sách nhằm giúp nâng cao chất lượng định quan hoạch định sách, doanh nghiệp nhóm lợi ích, dựa thấu hiểu chất vận động kinh tế q trình điều hành sách vĩ mơ Việt Nam Hoạt động VEPR bao gồm phân tích định lượng định tính vấn đề kinh tế Việt Nam tác động chúng tới nhóm lợi ích; tổ chức hội thảo đối thoại sách với mục đích tạo điều kiện cho nhà hoạch định sách, lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức xã hội gặp gỡ, trao đổi nhằm đề xuất giải pháp cho vấn đề sách quan trọng hành; đồng thời, tổ chức khoá đào tạo cấp cao kinh tế, tài phân tích sách  CÁC NGHIÊN CỨU KHÁC Đánh giá tác động việc tăng thuế VAT lên tổng thể kinh tế phúc lợi hộ gia đình Báo cáo Công thuế Việt Nam 2017 Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2018: Hiểu thị trường lao động để tăng suất Báo cáo Đánh giá vai trò Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) ngành lúa gạo đề xuất biện pháp cải tổ hiệp hội Báo cáo Chỉ số Công khai Ngân sách tỉnh 2017 Báo cáo Tăng trưởng tiền lương suất lao động Việt Nam Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2017: Đẩy nhanh cải cách nhà nước kiến tạo Báo cáo Tăng cường trao đổi nhân lực Việt Nam – Nhật Bản thông qua chương trình thực tập sinh kỹ ... tác động chúng tới nhóm lợi ích; tổ chức hội thảo đối thoại sách với mục đích tạo điều kiện cho nhà hoạch định sách, lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức xã hội gặp gỡ, trao đổi nhằm đề xuất giải pháp... Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế ĐHQGHN 11h15 – 11h55 Thảo luận mở 11h55 – 12h00 Tổng kết Bế mạc 12h00 – 13h00 Ăn trưa khách sạn VỀ VIỆN NGHIÊN CỨU KINH... Nguyễn Đăng Minh, Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Viện Quản trị Tinh gọn GKM Nghỉ giải lao Phản biện 1: PGS.TS Hồ Đình Bảo, Trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CHO VIỆT NAM, ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CHO VIỆT NAM

Từ khóa liên quan