Tổng quan về thực trạng và hướng phát triển hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm ở Việt Nam

38 99 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:10

Tổng quan thực trạng hướng phát triển hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm Việt Nam Overview of Current Issues & Future Developments in Laboratory Management Systems in Vietnam TS Nguyễn Hữu Thiện Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Chủ tịch VINALAB Dr Nguyen Huu Thien, Former Director General, Directorate for Standards, Metrology and Quality, President of Vietnam Association of Testing Laboratories, VINALAB www.vinalab.org.vn info@vinalab.org.vn Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2012 Thử Testing nghiệmand Cuộc Life sống Động đất tai hoạ sóng thần, dự báo khí tượng From the earthquakes and tsunami disasters, the thuỷ văn, mưa nắng, bão lũ ảnh hưởng tồi tệ nhiều nước meteorological forecast, rain or shine, the worst floods châu Á, bệnh dịch SARS, cúm gà, nhiễm độc affected many Asian countries, diseases such as SARS, dioxin, dịch bệnh thông thường; yêu cầu avian flu, dioxin contamination, to the common diseases; người dân thực phẩm an toàn, môi trường people's requirements of food safety, clean environment, sạch,; chẩn đoán trúng bệnh ability to diagnose diseases since their very emergence, thời gian bệnh tật xuất hiện; an ninh, quốc phòng; of security and national defense, requirements of new yêu cầu cơng nghệ mới, sản phẩm có chất lượng technology, product quality for consumption and export, để tiêu thụ nước xuất khẩu, chống thất thoát prevention of losses during the process of goods giao nhận hàng hóa cho thấy tầm quan trọng delivery, all these things prove the importance of phòng thí nghiệm sồng phát triển laboratories for our life and the development ngày Vài nét Phòng Thử nghiệm Nhìn chung phòng thí nghiệm địa bàn nước phát triển đáng kể so với 10-15 năm trước Tuy số liệu xác, theo ước tính (qua thông tin kinh doanh thiết bị, đầu tư số phòng thí nghiệm lớn Bộ ngành trung ương Thành phố quản lý) thập kỷ qua nhà nước đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ (vài ngàn tỷ đồng VN) cho thiết bị khoa học kỹ thuật, không kể số thiết bị KHKT lớn Công ty, đặc biệt Cơng ty có vốn nước ngồi, đầu tư cho sở họ địa bàn thành phố khu công nghiệp lân cận Vài nét Phòng Thử nghiệm Nếu cách 20 năm, chủng loại số lượng thiết bị quý thống kê cách dễ dàng, ngày thật khơng dễ thống kê đầy đủ chủng loại số lượng thiết bị trang bị phòng thí nghiệm Những thiết bị có giá từ vài tỉ đồng trở lên trở thành phổ biến Đặc biệt năm gần đây, nhiều thiết bị quý hiếm, đắt tiền, đạt trình độ quốc tế trang bị, hệ thống quang phổ, sắc ký, khối phổ, cộng hưởng từ, phân tích nhiệt vi sai, máy phân tích dioxin, máy Realtime PCR, thiết bị phân tích DNA (sinh học), thiết bị thụ tinh ống nghiệm, thiết bị thử cao áp, máy đo ốc-tan, thiết bị tương thích từ trường EMC, EMI với giá đầu tư cho thiết bị từ vài tỉ đến vài chục tỉ đồng Thông điệp ngày hôm nay: Từ năm 2008, Viêt Nam nhập 230 triệu USD thiết bị phân tích & thử nghiệm Ngoại trừ vài thiết bị đơn giản sản xuất nước, Việt Nam phải nhập toàn thiết bị phân tích & thử nghiệm.Thống kê Hải Quan cho thấy tầm cỡ thị trường Việt Nam tương lai Nhiều Thương hiệu thiết bị tiếng có Việt Nam Nhiều Cơng ty kinh doanh thiết bị (40-50) đời Việt Nam Ngày có nhiều Thương hiệu tiếng: Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy Electron Microscopy Surface Analysis Instruments Thermal Analysis Series ICP-MS Bio Tech Stem Cells New Material Research: Nano Technology Vài nét Phòng Thử nghiệm Nếu trước đây, Phòng thí nghiệm đầu tư vài chục triệu đồng (theo giá nay) chưa phải nhiều, ngày số Phòng thí nghiệm đầu tư 50, 70 tỉ đồng cá biệt có Phòng thí nghiệm đầu tư trăm tỉ đồng Đặc biệt năm gần đây, Nhà nước đầu tư gần 20 Phòng thí nghiệm trọng điểm (quốc gia), với mức đầu tư ban đầu 50-70 tỉ VNĐ nhiều Phòng thí nghiệm lớn Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm lớn trực thuộc Bộ /Ngành Trung Ương Ai người sử dụng? Các Trung tâm, Trường, Viện nghiên cứu, Bệnh viện, Cơ quan quản lý, Doanh nghiệp, Phòng Thử nghiệm nhiều nhành Hóa, Thưc phẩm, Dược phẩm, Mỹ phẩm, Mơi trường, Dầu khí, Nơng Lâm Thủy sản, Cơ khí Luyện kim, Điện- Điện tử, Xây dựng, Hàng tiêu dùng… Các Dự án Quốc gia Quốc tế: WB, ADB, UNDP, WHO, UNICEF, EU, OPEC, JICA, SIDA, CIDA Mạng lưới phân phối nước Vài nét Phòng Thử nghiệm Ngồi Phòng thí nghiệm đầu tư từ ngân sách nhà nước, số Phòng thí nghiệm thuộc thành phần kinh tế khác (tập thể, tư nhân, vốn đầu tư nước ) quan tâm mua sắm trang thiết bị thí nghiệm, ví dụ trường Đại học Cao đẳng dân lập (ngồi cơng lập), Phòng xét nghiệm tư nhân, tập thể Trung tâm Đào tạo Phát triển Sắc ký Thành phố Hồ Chí Minh (EDC), nhiều Doanh nghiệp Vài nét Phòng Thử nghiệm 10 Vài nét Phòng Thử nghiệm BIPM /APMP ISO IEC ITU PASC Physical Standards Standardization OIML/APLMF Society Legal Metrology Accreditation of Certification IAF/PAC Accreditation of Labs ILAC/APLAC 24 Vài nét Phòng Thử nghiệm Specialist Regional Bodies for Standards and Conformance Measurement Standards Legal Metrology Document Standards Laboratory Accreditatiion Management System Accreditation BIPM OIML ISO/ IEC/ITU ILAC IAF Regional Level Asia Pacific Metrology Programme (APMP) Asia Pacific Legal Metrology Forum (APLMF) Pacific Area Standards Congress (PASC) Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) Pacific Accreditation Cooperation (PAC) National Level National Metrology Institutes Weight &Measures Authority KIM-LIPI ILCC DOM (Cambodia) BSN (Indonesia) ISC (Cambodia) TCVN (Vietnam) NATA (Australia) KAN (Indonesia) BoA(Vietnam) UKAS (UK) JAS-ANZ (Australia-NZ) CNAS (Vietnam) Field Global Level Industries 25 THẬP NIÊN QUA Chất lượng GRP EMS TQM 5S KAIZEN GTCL GLP v.v… GMP Dấu CL QMS KCS Chứng nhận MRA Công nhận TCH Đo lường Kinh tế, Xã hội, Đời sống 26 Thay đổi kịch Changing Scenarios Hôm qua Yesterday Hôm Today Ngày mai Tomorrow Quality Control Kiểm tra CL Cost Reduction Giảm chi phí Use of Data Sử dụng số liệu Problem-solving Mindset Tư duy: giải công việc Quality Management Quản lý CL Cost Management Quản lý chi phí Use of Information Sử dụng thông tin A Quality Mindset Tư duy: CL Innovation & Quality Đổi & CL Value Creation Tạo giá trị Use of Knowledge Sử dụng Tri thức An Innovation Mindset Tư duy: Đổi 27 Thay đổi kịch Changing Scenarios Quản lý Tri thức 2000 Tái cấu trúc q trình sản xuất TQM Quản lý CL tồn diện 1990 1980 28 Thay đổi kịch Changing Scenarios Knowledge is the next paradigm shift 1966-1995 Quản lý thông tin 1945-1965 Xử lý số liệu Thời đại Tri thức Knowledge Age Thời đại thông tin Information Age CKO/ Knowledge Thời đại công nghiệp Industrial Age CIO / Information Thời đại Nông nghiệp Agriculture Age CEO /Executive 29 THẬP NIÊN ĐẾN Lean Manufacturing Six Sigma Lean Six Sigma Giải pháp tt nht Best in Class TKỹDUY T PH Lãnh đạo Kỹ Quản lý Gii phỏp Nng sut ton diện TPS TPM Quản lý Tri thức Tư sáng tạo TRIZ Chuỗi Cung ứng Supply Chain Knowledge Management Hệ thống sản xuất Toyota TPS- Toyota Production System Hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp - ERP Vân vân And Other… Enterprise Resource Planning 30 Thuận lợi hóa Thương mại & Vai trò Phòng Thử nghiệm Hàng hóa lưu thông tự Cơ hội thách thức nước phát triển 31 Được chấp nhận nơi Cấp chứng Kiểm tra lần Được chấp nhận nơi Hàng hóa lưu thơng tự 32 Được chấp nhận nơi Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Thừ nhận kết kiểm tra chất lượng bên đối tác Kết thử nghiệm ISO 17025 Có Hệ thống chất lượng ISO 9000, HACCP,GMP 33 Được chấp nhận nơi Trước Kiểm tra chất lượng lô hàng Ngày Một chế quản lý, tiêu chuẩn, lần kiểm tra , chứng chỉ, chấp nhận nơi 34 Được chấp nhận nơi Hiệp định khung thừa nhận MRA Hiệp định theo lĩnh vực chuyên ngành SEOM – Hội nghị quan chức cấp cao kinh tế Ủy ban chuyên ngành hỗn hợp Ban Thư ký ASEAN Ủy ban Tư vấn ASEAN TCCL (ACCSQ) Cơp quan Chỉ định Tổ chức đánh gía phù hợp: CÁC PHÕNG THỬ NGHIỆM Tổ chức Chứng nhận Đánh giá phù hợp Chứng nhận sản phẩm dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn Thừa nhận kết đánh giá phù hợp HÀNG HĨA LƯU 35 THƠNG TỰ DO CÁC BƯỚC HỘI NHẬP VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM Chọn lĩnh vực ưu tiên Hài hòa tiêu chuẩn minh bạch hóa chế quản lý (GRP) Kiện toàn sở hạ tầng kỹ thuật (tiêu chuẩn, đo lường, thử nghiệm chất lượng Chứng nhận sản phẩm hệ thống chất lượng Thừa nhận lẫn chứng chất lượng 36 Vài đề xuất Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn cho nhà cung cấp thiết bị phân tích, thử nghiệm Các nhà sản xuất thiết bị quan tâm thu hút nhà khoa học Việt Nam người sử dụng thiết bị Vai trò tham gia Cơng ty Hội chợ Triển lãm (ECMI) VINALAB phát huy vai trò việc phát triển khai thác thiết bị, cung cấp thông tin thiết bị phương pháp ứng dụng Thử nghiệm; khai thác Bản tin Thử nghiệm ngày trang web www.vinalab.org.vn Viện Hóa Học Malaysia IKM lãnh đạo Ông Chủ tịch Datuk Dr Soon Ting-Kueh phối hợp hỗ trợ phát triển hoạt động phân tích thử nghiệm Việt Nam 37 Acknowledgement The Presenter would like to express his sincere thanks and appreciation to Institut Kimia Malaysia (IKM), IKM President Datuk Dr Soon Ting-Kueh, ECMI Trade Fairs S.E.A Sdn Bhd and ECMI Managing Director CP Saw for inviting VINALAB to be a Joint Organiser of VTLMS 2012 today Xin Cam on Thank You Terima Kasih 38
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về thực trạng và hướng phát triển hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm ở Việt Nam, Tổng quan về thực trạng và hướng phát triển hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm ở Việt Nam

Từ khóa liên quan