Mẫu slide giới thiệu dự án quy hoạch

16 274 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 16:30

Là khu du lịch văn hóa, lịch sử sinh thái nghỉ dưỡng của tỉnh Thanh Hóa mang tầm quốc gia với các nội dung chủ yếu sau. Là điểm dừng trên đường Hồ Chí Minh từ đây du khách có thể dừng chân, ăn uống, nghỉ ngơi mua sắm các sản phẩm du lịch và tham quan khu di tích Lam Kinh. Là nơi tập trung đông người phục vụ các lễ hội hàng năm. Là nơi nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, tham quan của cộng đồng người dân. Là cơ sở du lịch với sản phẩm du lịch đặc trưng, mang tính bền vững trên cơ sở khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên du lịch. Đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch tại địa bàn Lam Kinh nói riêng và của Thanh Hóa nói chung, đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mạnh mang lại nhiều lợi nhuận cho địa phương. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KHU DU LịCH lam kinh - TỉNH THANH HóA Chủ đầu tƯ: Sở VĂN hóa, Thể thao & du lịch Thanh Hóa CƠ quan tƯ vấn: Viện QHXD Thanh Hoá Lí DO VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP QUY HOẠCH: LAM KINH LÀ NƠI KHỞI NGUỒN CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN LỪNG LẪY CHỐNG QUÂN GIẶC XÂM LƯỢC TRONG LỊCH SỬ ĐẤU TRANH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ QUÊ HƯƠNG ĐẤT TỔ CỦA HOÀNG TỘC NHÀ LÊ LÀ SƠN LĂNG, NƠI MAI TÁNG HÀI CỐT CỦA CÁC VỊ HOÀNG ĐẾ VÀ HOÀNG HẬU THỜI LÊ SƠ KHU LAM KINH LÀ NƠI AN NGHỈ CỦA CÁC VỊ VUA CĨ CƠNG LAO TO LỚN TRONG VIỆC ĐÁNH ĐUỔI NGOẠI XÂM VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC - KHU LAM KINH BIỂU HIỆN NHỮNG GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA TRIỀU LÊ THÔNG QUA BỐ CỤC TỔNG THỂ, CÁC TÁC PHẨM ĐIÊU KHẮC, VĂN HỌC TRÊN BIA, HỌA TIẾT KIẾN TRÚC, NGHỆ THUẬT MAI TÁNG, THỜ CÚNG, TẾ LỄ - LAM KINH CÒN LÀ MỘT KHU DU LỊCH HẤP DẪN CĨ NHIỀU DI TÍCH VĂN HỐ - LỊCH SỬ VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH NƠI CÓ NHIỀU TRUYỀN THỐNG VĂN HỐ VÀ CÁC LỄ HỘI ĐẶC SẮC CĨ THỂ KHAI THÁC PHỤC VỤ DU LỊCH ĐỘC ĐÁO CỦA TỈNH THANH HỐ VÀ CẢ NƯỚC - KHU DI TÍCH LỊCH SỬ LAM KINH GÓP PHẦN QUAN TRỌNG VÀO VIỆC MANG LẠI HIỆU QUẢ KINH TẾ CHO HUYỆN THỌ XUÂN NÓI RIÊNG VÀ TỈNH THANH HỐ NĨI CHUNG CHỦ YẾU LÀ QUA DU LỊCH TÂM LINH, THĂM VIẾNG VV - HÀNG TUẦN, HÀNG THÁNG, HÀNG NĂM Đà THU HÚT HÀNG VẠN DU KHÁCH ĐẾN THĂM VIẾNG, HÀNH LỄ TUY NHIÊN ĐỂ PHỤC VỤ DU KHÁCH ĐẾN THĂM VIẾNG VÀ HÀNH LỄ THĂM KHU VỰC LAM KINH VẪN CHƯA CĨ CÁC CƠNG TRÌNH PHỤC VỤ DU LỊCH NHƯ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG, CÁC CƠNG TRÌNH VUI CHƠI GIẢI TRÍ DO VẬY VIỆC QUY HOẠCH PHÂN KHU - KHU DU LỊCH LAM KINH PHỤC VỤ CƠNG TÁC DU LỊCH KHU DI TÍCH LAM KINH VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN LÀ HẾT SỨC CẦN THIẾT NHẰM MỤC ĐÍCH PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA KHU DI TÍCH LAM KINH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH LÀ ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CHO DU KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC I: SƠ ĐỒ VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH: Sơ đồ vị trí Vị trí diện tích Tỉng diƯn tích khu vực nghiên cứu lập quy hoạch khỏang 300 Trong bao gồm diện tích xã Kiên Thọ huyện Ngọc Lặc xã Xuân Lam huyện Thọ Xuân + Phía đông giáp: Nông trờng Sông Âm + Phía Tây giáp: ờng Hồ Chí Minh + Phía Nam giáp: Sông Chu giới hạn bảo vệ Khu di tích lịch sử Lam Kinh + Phía Bắc giáp: Làng ức Thịnh huyện Ngọc Lặc Tm nhỡn: Ngn hn : Năm 2025 Dài hạn : Năm 2035 - Giai đoạn : năm 2015 - Giai đoạn : năm 2020 - Giai đoạn 3: năm 2025 - Giai đoạn : năm 2030 - Giai đoạn : năm 2035 HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH Thôn Thọ Phú xã Kiên Thọ: Diện tích khoảng 179 dân số khoảng 1950 người Thôn Đức Thịnh xã Kiên Thọ: Diện tích khoảng 49 ha, dân số khoảng 480 người Thơn Đội I xã Kiên Thọ: Diện tích khoảng 32 ha, dân số khoảng 370 người Xã Xuân Lam: Diện tích khoảng 40 ha, dân số khoảng 12 người Tổng dân số khu vực khoảng 2812 người II ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH: Hình thành khu du lịch xanh thơng qua việc phát triển môi trường thân thiện sử dụng lượng tái sinh lượng Thiết kế thị thân thiện với mơi trường ∙ Hình thành tiện nghi đô thị thông qua việc thiết kế khu đất có đường Năng động hố giao thơng xanh thị ∙ Khuyến khích động hố giao thơng xanh đô thị thông qua việc Sử dụng lượng tái sinh lượng gió khơng gian thân thiện với đường nước hình thành đường chuyên dùng cho người đường xe đạp ∙ Hiệu ứng mát lạnh ứng dụng vi khí hậu xung quanh mặt nước ∙ Sử dụng lượng cơng trình cơng cộng sử dụng lương mặt trời ∙ Sử dụng kiến trúc nhà giảm nhiệt iii.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUY HOẠCH: TÝnh chÊt chøc Là khu du lịch văn hóa, lịch sử sinh thái nghỉ dưỡng tỉnh Thanh Hóa mang tầm quốc gia với nội dung chủ yếu sau Là điểm dừng đường Hồ Chí Minh từ du khách dừng chân, ăn uống, nghỉ ngơi mua sắm sản phẩm du lịch tham quan khu di tích Lam Kinh Là nơi tập trung đông người phục vụ lễ hội hàng năm Là nơi nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, tham quan cộng đồng người dân Là sở du lịch với sản phẩm du lịch đặc trưng, mang tính bền vững sở khai thác hợp lý nguồn tài nguyên du lịch Đồng thời góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch địa bàn Lam Kinh nói riêng Thanh Hóa nói chung, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mạnh mang lại nhiều lợi nhuận cho địa phương Mục tiêu đồ án Xây dựng khu du lịch văn hóa, lịch sử sinh thái để phát huy cho khu di tích lịch sử Lam Kinh Tôn vinh khởi nghĩa Lam Sơn Anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo chống quân xâm lược Nhà Minh Tạo dựng nên biểu tượng du lịch cho tỉnh Thanh Hố, tơn tạo làm phong phú cảnh quan thiên nhiên xứ Thanh, điểm đến du khách nước IV SƠ ĐỒ PHÂN KHU CHỨC NĂNG: KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ DCH V PHC V Trung tâm đón tiếp giới thiệu sn phẩm kết hợp điểm dừng xe bên đờng Hồ Chí Minh Khu du lịch dã ngoại kết hợp sân golf lỗ Khu Reoft cnh quan hồ Nh áng: Khu du lịch hóa bn địa A Trung tâm đón tiếp giới thiệu sn phẩm kết hợp ®iĨm dõng xe CỔNG CHÍNH -Nhµ ®ãn tiÕp  -Ban quản lý -Siêu thị, nhà hàng -Khu trng bày giới thiệu Sn phm - Bãi đỗ, dừng xe bên đờng -Sân đờng nội -Vờn hoa, công viên, xanh - TRUNG TÂM ĐĨN TIẾP B.Khu du lÞch vĂn hãa bẢn địa - Khu làng, dân cƯ có đƯợc chỉnh trang lại, tập huấn hƯớng dẫn nhân dân vừa lao động sn xuất vừa làm dịch vụ, kết hợp nhà nghỉ mi ni KIU NHà SàN CủA DÂN TC MNG nhà dân kết hợp nhà nghỉ để phục vụ du khách đến TIm hiểu hóa, lối sống lao động đặc trng địA PHƯƠNG - Bảo tàng nhà Lê - Di tích Lê Hoàng ĐiÖn C Khu Resort cao cÊp - Khu héi nghị - Khách sạn cao cấp - Khu biệt thự nghỉ dỡng đợc bố trí ven hồ Nh để phục vụ khách cao cấp, hội nghị, hội thảo quốc gia quốc tế - Hồ NhƯ - Suối NhƯ Khu cnh quan sông nớc CC HèNH ẢNH CẢNH QUAN SƠNG NƯỚC D Khu du lÞch d· ngoại, vhls + sân gofl lỗ - Xây dựng khu VH lịch sử nhằm tái lại khởi nghĩa Lam Sơn anh hùng dân tộc Lê Lợi lãnh đạo - Khu cắm trại - Khu vui chơi giải trí: - T chc cỏc chng trỡnh hóa văn nghệ dân gian trò múa Xn Phả, Trò Ai Lao; Trò Hòa Lan; Trò Chiêm Thành - Sõn gofl mini E Khu tái định c dịch vụ phục vụ Khu dịch vụ thơng mại dịch vụ phục vụ Khu Tái định c phục vụ cho việc di chuyển hộ dân thuộc khu vực cÇn thiÕt V TỔ CHỨC CẢNH QUAN PHƯƠNG HƯỚNG CƠ BẢN Điểm Điểm nhấn nhấn mới của khu khu du du lịch lịch - Quy hoạch biểu tượng lối vào khu du lịch - Quy hoạch điểm nhấn - Quy hoạch đa dạng Cảnh Cảnh quan quan khu khu du du lịch lịch văn văn hóa hóa có có thương thương hiệu hiệu - Quy hoạch chương trình khơng gian vui chơi giải trí - Hình thành khơng gian giao lưu cơng trình văn hóa hỗn hợp, công viên, quảng trường v.v Cảnh Cảnh quan quan đô đô thị thị thân thân thiện thiện với với môi mơi trường trường - Quan tồn cảnh hồ Như Áng - Quy hoạch mạng lưới xanh tuần hoàn - Mở rộng không gian thân thiện môi trường nước quy hoạch hình thành khơng gian nước đa dạng hình thành khu du lịch văn hóa tâm linh phát triển bền vững VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN + ViÖn Quy hoạch xây dựng có trách nhiệm: - Phối hợp với Sở Vn hóa, Thể thao & Du lịch, Sở Xây dựng ngành liên quan điều tra tài liệu, số liệu theo qui định Nhà nớc - Tổ chức nghiên cứu, thiết kế quy hoạch, lập dự án đầu t xây dựng Báo cáo xin ý kiến ngành Báo cáo UBND tỉnh - Hiệu chỉnh hồ sơ - TrInh UBND tØnh Thanh Hãa phª dut + Tỉ chøc thực hiện: - Chủ đầu t: Sở Van hóa, Thể thao & Du lịch - ơn vị tƯ vấn: Viện QHXD Thanh Hoá - Cơ quan thẩm định trinh duyệt: Sở xây dựng Thanh Hoá - Cơ quan phê duyệt: UBND tØnh Thanh Ho¸ ... lịch - Quy hoạch biểu tượng lối vào khu du lịch - Quy hoạch điểm nhấn - Quy hoạch đa dạng Cảnh Cảnh quan quan khu khu du du lịch lịch văn văn hóa hóa có có thương thương hiệu hiệu - Quy hoạch. .. tiếp giới thiệu sn phẩm kết hợp điểm dừng xe bên đờng Hồ Chí Minh Khu du lịch dã ngoại kết hợp sân golf lỗ Khu Reoft cnh quan hồ Nh áng: Khu du lịch hóa bn địa A Trung tâm đón tiếp giới thiệu. .. KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC I: SƠ ĐỒ VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH: Sơ đồ vị trí Vị trí diện tích Tổng diện tích khu vực nghiên cứu lập quy hoạch kháang 300 Trong ®ã bao gåm diƯn tÝch
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu slide giới thiệu dự án quy hoạch, Mẫu slide giới thiệu dự án quy hoạch