Nghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốc (tt)

28 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 14:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN MINH HÙNG NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ TỔN THƯƠNG ĐỘNG MẠCH VÀNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP NONG BÓNG PHỦ THUỐC Chuyên ngành: Nội – Tim mạch Mã số: 62 72 01 41 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC HÀ NỘI - 2019 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.NGUYỄN LÂN VIỆT PGS.TS PHẠM MẠNH HÙNG Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ cấp Trường họp Trường Đại học Y Hà Nội thể tìm luận án thư viện: Thư viện Quốc gia Thư viện Trường Đại học Y Hà Nội DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Nguyễn Minh Hùng, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Lân Việt (2017) Kết sớm sau sử dụng bóng phủ thuốc paclitaxel cho bệnh nhân tái hẹp lại Stent động mạch vành Viện Tim mạch Việt Nam Tạp chí Y học Việt Nam Tập 458, 1, 251-253 Nguyễn Lân Việt, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Hùng cộng (2015) Kết sớm trung hạn sau nong bóng phủ thuốc (paclitaxel) điều trị tổn thương mạch nhỏ tái hẹp Stent Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai Tạp chí Tim mạch học Việt Nam, 69, 90-97 GIỚI THIỆU LUẬN ÁN DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ĐMV BN Động mạch vành Bệnh nhân THA Tăng huyết áp ĐK Đường kính SVD MLD RVD DEB Bệnh lí mạch vành nhỏ (Small vessel disease) Đk lòng mạch nhỏ (Minimum luminal Diameter) Đk mạch tham chiếu (Reference Vessel Diameter) Bóng phủ thuốc(Drug-eluting Balloon) ĐTĐ RLLP NMC T HSH Q Đái tháo đường Rối loạn lipit ISR Tái hẹp Stent(In-Stent Restenosis) DS LLL CCS DES Stent phủ thuốc(Drug- eluting Stent) TIMI BMS Stent kim loại thường(Bare Metal Stent) TLR MAC E Nhồi máu tim Hệ số hồi quy Phần trăm đk hẹp lòng mạch(Diameter stenosis) Mức độ lòng mạch muộn(Late Lumen Loss) Mức độ đau ngực theo Hội Tim mạch Canada (Canadian Cardiovascular Society) Phân loại dòng chảy ĐMV theo nghiên cứu Thrombolysis In acute Myocardioal Infarction Tái can thiệp tổn thương đích(Target Lesion Revascularisation) Biến cố tim mạch chính(Major Adverse Cardiac Events) Đặt vấn đề Bệnh lý động mạch vành (ĐMV) ngày trở nên phổ biến giới nguyên nhân gây tử vong hàng đầu quốc gia phát triển lẫn nước phát triển, Việt Nam Mặc dù nhiều tiến chẩn đoán điều trị, bệnh lý ĐMV loại bệnh nặng, diễn biến phức tạp, nhiều biến chứng nguy hiểm, ln đe dọa tính mạng người bệnh, tỷ lệ tử vong cao Mỹ, tỷ lệ tử vong nhồi máu tim khoảng 30%, nửa bị tử vong Với việc áp dụng kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da điều trị bệnh lí ĐMV cho ưu hẳn về hiệu sớm lâu dài so với phương pháp điều trị kinh điển áp dụng rộng rãi giới Đặt Stent động mạch vành ưu vượt trội so với nong bóng đơn Tuy nhiên, hiệu lâu dài bị hạn chế tượng tái hẹp lòng mạch can thiệp trước kể với việc sử dụng rộng rãi Stent phủ thuốc Theo nghiên cứu, tỷ lệ tái hẹp từ 35-40% nong bóng từ 20-25% đặt Stent sau tháng Đây nguyên nhân khiến bệnh nhân tái phát triệu chứng phải nhập viện để tái can thiệp mạch vành Sự đời bóng phủ thuốc (DEB) bước đầu giúp khắc phục hạn chế Stent bọc thuốc (DES) Các thử nghiệm lâm sàng gần việc giảm cách ý nghĩa tỉ lệ tái hẹp điều trị tái hẹp Stent (ISR) tởn thương mạch vành kích thước nhỏ (SVD) Ở Việt Nam, từ năm 2002 áp dụng tim mạch can thiệp điều trị NMCT Đặc biệt từ năm 2009 số trung tâm Tim mạch nước bước đầu áp dụng bóng phủ thuốc điều trị tái hẹp Stent, số tổn thương mạch vành khác bước đầu thu kết đáng khích lệ Tuy nhiên chưa nghiên cứu phân tích khả DEB điều trị bệnh lý mạch vành Do đó, chúng tơi thực đề tài nhằm hai mục tiêu sau: Đánh giá kết phương pháp can thiệp động mạch vành qua da với bóng phủ thuốc paclitaxel điều trị tái hẹp Stent tổn thương động mạch vành nhỏ Đánh giá số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hẹp lại [biểu thị phần trăm hẹp đường kính lòng mạch (DS) số lòng mạch muộn (LLL)] bệnh nhân nong bóng phủ thuốc paclitaxel Tính thời luận án Luận án tiến hành bối cảnh bệnh lí ĐMV ngày thường gặp Việt Nam giới, gia tăng bệnh lí liên quan tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn lipit máu Các can thiệp điều trị đặt Stent áp dụng rộng rãi Và vấn đề tái hẹp lại Stent, tổn thương phức tạp mạch dài, mạch nhỏ, nhóm bệnh nhân nguy cao tiểu đường tăng dần theo thời gian cần biện pháp can thiệp sử dụng bóng nong phủ thuốc paclitaxel để điều trị Các nghiên cứu về bóng phủ thuốc paclitaxel Việt nam chưa nhiều Do đó, đề tài cần thiết bối cảnh Việt Nam Những đóng góp khoa học luận án Đây nghiên cứu đánh giá kết phương pháp nong bóng phủ thuốc paclitaxel cho điều trị tổn thương mạch nhỏ tái hẹp lại Stent đánh giá số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hẹp lại lòng mạch vành sau can thiệp với kĩ thuật Việt Nam Nghiên cứu ra: thành công về kĩ thuật đạt 100%, thành công về kết can thiệp đạt 96,7%, chưa gặp biến chứng nặng (tỷ lệ tử vong 0%), biến cố tim mạch (MACEs) tái can thiệp mạch đích chiếm 5%, bệnh nhân xuất huyết tiêu hố nhẹ bệnh nhân tách thành động mạch vành kiểu A Mức độ mở rộng lòng mạch sau thủ thuật 1,43 ± 0,46 mm (với 95%CI: 1,31-1,55; p < 0,05) Phần trăm trung bình đường kính lòng mạch mở rộng sau nong với bóng phủ thuốc 60,3 ± 10,44% (với 95% CI: 57,61- 65; p=0.0001) Với thời gian theo dõi trung bình 22,4  13,41 tháng, tỷ lệ tái can thiệp lại tởn thương đích 5% Tỷ lệ tái hẹp lại 50% đường kính lòng mạch 10,8% Hiện tượng lòng mạch muộn (LLL) 0,38 ±0,7 mm (nếu tính riêng cho bệnh nhân khơng tái hẹp LLL 0,210,53mm) Mức độ đau ngực liên quan đến gắng sức bệnh nhân cải thiện đáng kể Sau tháng, mức độ CCS I 80% (so với trước can thiệp 15% CCS I), mức độ CCS II 20% (so với trước can thiệp 85% CCS II III) Nghiên cứu cho thấy chiều dài đoạn mạch tổn thương(mm), rối loạn lipit máu tuổi ≥ 70 yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hẹp lại [tính theo phần trăm đường kính lòng mạch vành mức độ lòng mạch muộn (mm)] sau can thiệp nong bóng phủ thuốc paclitaxel Khi đưa vào phân tích hồi quy đa biến cho thấy biến ý nghĩa thống kê Đó chiều dài tởn thương mạch máu (mm) tổn thương dài thêm milimet làm tăng trung bình thêm 2,11 % mức độ hẹp lòng mạch (với HSHQ: 2,11; 95% CI: 0,567 tới 3,66;p< 0,05) làm hẹp lại trung bình 0,062 mm lòng mạch vành (HSHQ: 0,062; 95% CI: 0,015 tới 0,109; p
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốc (tt) , Nghiên cứu hiệu quả điều trị một số tổn thương động mạch vành bằng phương pháp nong bóng có phủ thuốc (tt)

Từ khóa liên quan