Đào tạo giọng soprano việt nam chất lượng cao (tt)

24 73 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 14:54

1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nghiên cứu thành công tác đào tạo 60 năm qua thấy vượt trội mặt chất lượng số lượng diễn viên, cán giảng dạy nữ Trong số đó, giọng Soprano, cụ thể giọng Colorature Soprano chiếm tỷ lệ vượt trội Tại Việt Nam, việc đào tạo loại giọng đạt nhiều thành cơng tích lũy kiến thức học thuật tốt hơn, thuận lợi so với kiến thức đào tạo loại giọng khác Tuy nhiên,số lượng SV giọng Colorature Soprano để chọn lựa với tiêu chí đào tạo chất lượng cao (CLC) lại mức độ hạn chế số lượng chất lượng Để tiến hành đào tạo giọng Colorature Soprano CLC đổi cách đồng từ sở vật chất, chương trình, giáo trình, nội dung, trình độ giảng viên, tiêu chí sinh viên, phương pháp dạy học cần rà sốt theo lộ trình phù hợp với đào tạo chất lượng cao Thấy rõ điều này, năm 2009 HVANQGVN hoàn thành đề tài “… Đa dạng hóa mơ hình đào tạo âm nhạc đáp ứng với tình hình mới” đề tài GS.NSND Trung Kiên làm chủ nhiệm Năm 2011, HVANQGVN tiếp tục hoàn thành đề tài cấp Bộ “Đào tạo tài âm nhạc đỉnh cao Việt Nam” GS.TS.NGND Trần Thu Hà làm chủ nhiệm có nhánh nghiên cứu “Đào tạo tài đỉnh cao TN” GS.NSND Nguyễn Trung Kiên tác giả lựa chọn đề tài “Đào tạo giọng Soprano Việt Nam CLC” làm đề tài nghiên cứu với mong muốn sớm có giải pháp đào tạo nguồn nhân lực TN CLC góp phần phát huy tiềm giọng Soprano nói chung, giọng Colorature Soprano Việt Nam nói riêng Lịch sử nghiên cứu Sách nước Nghiên cứu lịch sử chuyên ngành phương pháp sư phạm TN Những vấn đề phương pháp nhạc (1963) L.B.Dimiriev, Nxb Matxcova; Học hát (2003) tác giả O.V.Dalexky, Nxb Matxcơva; Nghệ thuật hát phương pháp nhạc Enrico Caruso (2005) tác giả Salvatore Fustrito - Barnet Beler, Nxb Saint - Peterburg On the Art of Singing (2011), tạm dịch “Nghệ thuật ca hát” tác giả Richard Miller, Nxb Đại học Oxford Những cơng trình nghiên cứu cách sâu rộng nhiều vấn đề quan trọng đào tạo TN chuyên nghiệp dành cho tất loại giọng hát Đây nguồn tư liệu lớn, sở giúp nghiên cứu vấn đề lịch sử chuyên ngành phương pháp sư phạm nhạc nói chung Nghiên cứu chuyên khảo đào tạo cho giọng Soprano bao gồm: Kinh nghiệm dạy giọng Soprano tạp chí “Những vấn đề Sư phạm TN” (1967) tác giả T.D.Smelkova, In.V.Xaveliev, Nxb Matxcova; Những tập nhằm phát triển giọng nữ (1994) tác giả Rojdextvenskaia, Nxb Matxcova; Training Soprano Voices (2000), tạm dịch “Đào tạo giọng Soprano” tác giả Richard Miller, Nxb Đại học Oxford Những nghiên cứu đề cập tương đối nhều giọng Soprano nói chung, đưa kinh nghiệm đào tạo loại giọng Tuy nhiên, cơng trình chun khảo loại giọng Colorature Soprano, đặc biệt, nghiên cứu đào tạo chất lượng cao loại giọng tới thời điểm chúng tơi chưa thấy cơng trình đề cập Sách nước Sách chuyên khảo thuộc lĩnh vực lịch sử chuyên ngành: “Nghệ thuật opera” (2004) GS NSND Nguyễn Trung Kiên, Nxb Viện Âm nhạc; “Lịch sử nghệ thuật nhạc phương tây” (2005) tác giả Hồ Mộ La, Nxb Từ điển Bách Khoa; “Lược sử Opera 50 Opera chọn lọc” (2011) tác giả Nguyễn Trung Kiên, Nxb Từ điển Bách Khoa Đây sách nêu bật lịch sử nghệ thuật TN phương Tây nói chung nghệ thuật Opera nói riêng, nguồn tư liệu quan trọng giúp chúng tơi tìm hiểu lĩnh vự lịch sử chuyên ngành Sách nghiên cứu sư phạm nhạc Sách học nhạc (1997), Nxb Trẻ tác giả Mai Khanh; Phương pháp sư phạm TN (2001), Nxb Âm nhạc tác giả Nguyễn Trung Kiên; Giáo trình đại học TN (2007), Bộ VHTTDL tác giả Nguyễn Trung Kiên; Phương pháp dạy TN (2008) tác giả Hồ Mộ La, Nxb Từ điển Bách Khoa; Những vấn đề sư phạm nhạc” (2014) Nguyên Trung Kiên, Nxb Âm nhạc Những cơng trình kiến giải lý luận thực tế nhiều vấn đề sư phạm nhạc Đây nguồn tài liệu quý sư phạm nhạc thực hành Luận án có liên quan tới lĩnh vực nghiên cứu như: Luận án “Quá trình hình thành phát triển ca hát chuyên nghiệp Việt Nam” tác giả Trương Ngọc Thắng (2008); “Opera phát triển âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam” (2010) tác giả Nguyễn Thị Tố Mai; “Đào tạo ca sĩ hát Opera HVANQGVN” (2017) tác giả Đỗ Quốc Hưng; v v Có thể thấy, luận án đề cập tương đối rộng khía cạnh đào tạo TN chuyên nghiệp nói chung Nhiều đề tài nghiên cứu biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ca sĩ Tóm lại, cơng trình nêu nghiên cứu khái quát lịch sử nhạc, vấn đề kinh nghiệm quý báu sư phạm nhạc Các sách đề cập tương đối nhiều giọng Soprano nói chung Tuy nhiên, nghiên cứu chuyên sâu lý luận thực hành đào tạo giọng Colorature Soprano Việt Nam đặc biệt đào tạo CLC cơng trình chưa đề cập tới Mục tiêu nghiên cứu Làm rõ trình lịch sử hình thành phát triển nghệ thuật sư phạm TN gắn với giọng Soprano Việt Nam Nghiên cứu, đặc điểm giọng Soprano Việt Nam, thành công, hạn chế công tác đào tạo, biểu diễn, hội nhập quốc tế Xác định rõ vai trò quan trọng giọng Soprano lĩnh vực nghệ thuật TN Nghiên cứu, tìm hiểu mơ hình đào tạo CLC, phân tích kỹ thuật đặc trưng ứng dụng đào tạo giọng Colorature Soprano CLC Đề xuất số giải pháp đào tạo giọng Colorature Soprano CLC Việt Nam giai đoạn Đối tượng nghiên cứu Luận án xác định đối tượng nghiên cứu vấn đề chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy, đội ngũ sinh viên giảng viên, sở vật chất đào tạo giọng Colorature Soprano CLC bậc Đại học HVANQGVN Phạm vi nghiên cứu Về giọng Soprano nghiên cứu sâu loại giọng Colorature Soprano Đây giọng chiếm tỉ lệ vượt trội số lượng chất lượng so với loại giọng Soprano khác Việt Nam nói chung, HVANQGVN nói riêng Về địa điểm triển khai: Kể từ năm 1956 tới nay, phần lớn nguồn GV có trình độ cao phân bổ sở đào tạo âm nhạc, TN nước xuất phát từ HVANQGVN Các mơ hình đào tạo chuyên ngành nói chung, TN nói riêng thống theo mơ hình HVANQGVN Vì vậy, phạm vi nghiên cứu luận án HVANQGVN 4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, nghị luận; Phương pháp điều tra, khảo sát phương pháp thực nghiệm Đóng góp luận án Luận án xác định tiêu chí đào tạo chất lượng cao đào tạo giọng Colorature Soprano Xác định giống khác hai mơ hình đào tạo đại trà chất lượng cao ngành nhạc nói chung, đào tạo giọng Colorature Soprano nói riêng Luận án xác định rõ hướng phát triển giọng Colorature Soprano Việt Nam Nêu bật ưu điểm hạn chế đào tạo giọng Colorature Soprano HVANQGVN Bổ sung hệ thống tập nhằm phát triển kỹ thuật TN đào tạo giọng Colorature Soprano CLC Đề xuất tác phẩm chọn lọc quốc tế nước cho đào tạo giọng Colorature Soprano CLC Đề xuất số giải pháp quan trọng đào tạo giọng Colorature Soprano CLC HVANQGVN Bố cục luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, tài liệu tham khảo phụ lục, luận án chia thành ba chương Chương I: Cơ sở lý luận thực tiễn đào tạo giọng Soprano chất lượng cao Chương II: Kỹ thuật đào tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Chương III: Giải pháp đào tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao Việt Nam NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÀO TẠO GIỌNG SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 1.1 Vài nét đào tạo chất lượng cao 1.1.1 Một số khái niệm Trên sở nghiên cứu khái niệm Đào tạo, Giáo dục, Phát triển, Đại trà,chương trình đào tạo… Nghiên cứu khái niệm đào tao đại trà, đào tạo CLC theo Thông tư số 24/2014/TT-BGDĐT Về đào tạo Chất lượng cao trình độ đại học Chúng tơi đưa khái nệm vè đào tạo giọng Colorature Soprano CLC sau Là chương trình đào tạo dành riêng cho giọng Colorature Soprano xuất sắc chọn lọc từ giọng Soprano nói chung, giọng Colorature Soprano nói riêng có khả vượt trội từ chương trình đào tạo hành Những SV, học viên chọn cần đảm bảo số tiêu chí bắt buộc như: Âm sắc giọng hát có tính chất nhẹ, bay, vang xa (những đặc điểm điển hình giọng Colorature Soprano), nắm kỹ thuật hát bản, ngoại ngữ, có niềm khát khao đam mê học tập Chương trình đào tạo CLC thiết kế theo hướng điều chỉnh, bổ sung từ chương trình đào tạo hành nhằm tăng cường kiến thức chuyên sâu mức cao nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu sinh viên, học viên giọng Colorature Soprano tài năng, có khả hát tốt tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật nghệ thuật nhạc phức tạp Có khả tham dự thi nhạc lớn mang tầm quốc gia, quốc tế 1.1.2 Mục đích đào tạo chất lượng cao Mục đích đào tạo CLC giọng Colorature Soprano nhằm phát triển giọng hát vượt trội phát huy nhiều lực, có khả hội nhập với quốc tế (tham gia thi TN lãnh thổ Việt Nam, xuất nghệ sĩ biểu diễn cho nhà hát, GV cho sở đào tạo TN lãnh thổ Việt Nam) 1.2 Khái lược giọng Soprano 1.2.1 Đặc điểm chung giọng Soprano Theo Thuật ngữ âm nhạc tác giả Nguyễn Bách, Soprano “giọng nữ cao” Theo Phương pháp Sư phạm Thanh nhạc tác giả Nguyễn Trung Kiên: “Soprano loại giọng cao loại giọng” Tác giả cho rằng, âm vực giọng nữ cao từ nốt C4 đến E6 Thông thường ca sĩ đạt âm tốt từ nốt A3 đến C6 Tuy nhiên, nhiều trường hợp xuống tới G3 lên tới E6 đạt âm đẹp đặt biệt giọng Colorature Soprano 1.2.1.1 Âm khu Âm khu giọng hát chuỗi âm có màu sắc đồng nằm âm vực giọng hát, tạo nên hoạt động thống quan phát âm Giọng hát chia làm nhiều âm khu, âm khu lại mang âm với tính chất khác nhau, cụ thể: Âm khu thấp âm khu ngực, âm khu trung gồm nốt khoảng trung giọng hay gọi âm khu hỗn hợp, cuối âm khu cao (giọng óc) 1.2.1.2 Âm sắc giọng Soprano Âm sắc nhân tố để phân biệt khác loại giọng hát Có nhiệm vụ quan trọng thơng qua tiêu chí chuẩn mực âm sắc để định hướng cho chất lượng số hoạt động cần thiết học tập kỹ thuật Đối với giọng Colorature Soprano âm sắc giọng hát sáng, tính chất bay, vang xa 1.2.1.3 Âm vực Âm vực khoảng cách từ nốt thấp đến nốt cao giọng hát hay nhạc cụ, mang đậm sắc cá tính ca sĩ Các ca sĩ chuyên nghiệp muốn đạt trình độ cao phải có q trình rèn luyện nghiêm khắc có mục tiêu mở rộng âm vực cho giọng hát Nhiều giọng Colorature Soprano mở rộng quãng cực cao cực trầm để đáp ứng yêu cầu tác phẩm chuyên nghiệp dành cho giọng 1.2.2 Các loại giọng Soprano 1.2.2.1 Dramatic Soprano Theo Thuật ngữ âm nhạc Dramatic Soprano “là giọng nữ cao hý kịch” Đây loại nữ cao có âm lượng khổng lồ, khỏe khoắn nội lực Âm vực từ nốt A3 - C6, D6, có khả hát xúc cảm bè giọng nữ trung 1.2.2.2 Lirico Soprano Theo Thuật ngữ âm nhạc, Lirico Soprano “là giọng nữ cao trữ tình” Loại giọng đặc trưng nhẹ nhàng, mềm mại, nữ tính, âm lượng vừa phải Nữ cao trữ tình chia làm hai loại Nữ cao trữ tình đầy đặn (Full lirico Soprano) nữ cao trữ tình sáng mảnh (Light Lirico Soprano) 1.2.2.3 Nữ cao trữ tình kịch tính (Spinto Soprano) Đây giọng Lirico Soprano chuyển thành kịch tính đoạn cao trào Loại giọng hát trữ tình ấm áp, đầy đặn lên cao lại khỏe khoắn, đanh dày, âm lượng lớn, có màu kịch tính, phát triển mạnh quãng trung cận cao 7 1.2.2.4 Nữ cao màu sắc (Colorature Soprano) Là loại giọng nữ cao nhất, có âm sắc nhẹ nhàng linh hoạt, sáng, vang xa Colorature Soprano chia thành hai nhánh: Nữ cao trữ tình màu sắc (Lirico Colorature Soprano) Nữ cao kịch tính màu sắc (Dramatic Colorature Soprano) 1.2.3 Vị trí, vai trò giọng Soprano lịch sử phát triển nghệ thuật nhạc Vào kỷ XVI giọng hát phụ nữ không sử dụng nghệ thuật âm nhạc Đến kỷ XVI thuật ngữ Soprano sử dụng để gọi giọng hát cậu bé giọng Castratos Cuối kỷ XVI Ferrara nước Ý bắt đầu có phát triển đặc biệt giọng hát nữ, nhà soạn nhạc khai thác nhiều nét đặc sắc giọng đưa vào tác phẩm Giọng Soprano có vị trí sớm opera “Ariama” nhạc sĩ Monteverdi (1608) Tuy nhiên âm nhạc nhà thờ, việc cấm giọng hát nữ trì Đầu kỷ XIX, ca sĩ Castratos xuất thưa dần, họ lùi vào hát hợp xướng nhà thờ Giáo hoàng Leo XVIII (1878-1903) lệnh cấm hoạn trẻ em làm ca sĩ Những ca sĩ giọng Castratos sau nhà sư phạm TN, việc đào tạo nữ ca sĩ trở nên bình thường, xuất nhiều ca sĩ nữ lỗi lạc Thế kỷ XX số nhà hát opera lớn đời, đóng vai trò quan trọng cổ vũ, tạo điều kiện cho nghệ sĩ opera có bước phát triển Thời kỳ này, nhiều ca sĩ giọng nữ ghi dấu ấn nghệ thuật đặc sắc Tại Việt Nam, tính từ năm 1956 đến có nhiều tác phẩm TN sáng tác dành cho giọng Soprano Trong thi TN chuyên nghiệp nước, giải thưởng cao thường thuộc giọng Soprano loại giọng hát thể thường đạt độ tinh xảo kỹ thuật biểu diễn 1.3 Đôi nét đào tạo nhạc giới Việt Nam 1.3.1 Về đào tạo nhạc giới 1.3.1.1 Một số nhà sư phạm nhạc tiêu biểu giới có liên quan tới đào tạo giọng Soprano E Varlamov (1801 -1848) Là nhạc sĩ tên tuổi, tiếng, giữ vai trò lớn cho âm nhạc Nga Là giọng nam cao nhẹ với phương pháp tốt Năm 1840 xuất sách Trường phái hát, Francesco Lamperti (1813- 1892) Là nhà sư phạm tiếng thuộc trường phái Ý kỷ XIX Ông tiếng nhà sư phạm thực hành Ông viết sách TN như: Những tập phát triển rung láy; Những tập tinh xảo cho giọng nữ cao; Lý luận, thực hành định hướng ban đầu để học hát Nghệ thuật hát Lilli Lehmann (1848-1929) Là ca sĩ trẻ giọng Colorature Soprano (nữ cao màu sắc), kết hoạt động nghệ thuật sư phạm đúc kết Nghệ thuật hát tơi Enrico Caruso (1873 - 1921) Ơng ca sĩ tiêu biểu cho trường phái nghệ thuật ca hát Ý Được nhắc tới ca sĩ nhạy cảm, nồng nhiệt, thuộc trường phái “độc vô nhị Hát thoải mái khơng hát phơ” Ơng viết sách Phải hát 1.3.1.2 Một số mơ hình đào tạo âm nhạc giới Tìm hiểu số mơ hình đào tạo âm nhạc khu vực giới như: Singapore, Hàn Quốc, Liên Bang Nga, Italia, Mỹ… Đa số nước có hệ đào tạo cử nhân (4 năm) hệ đào tạo thạc sỹ (hai năm) Chương trình xây dựng dựa tảng âm nhạc phương Tây, thể tính ưu việt cao tạo điều kiện hội cho tất SV học phát triển giống Nhiều môn học bổ trợ môn như: Thực hành tác phẩm thính phòng, đọc thơ kết hợp với kịch, ngẫu hứng sân khấu, nhảy múa cổ điển, hát thoại với tác phẩm nhạc, phát âm ngoại ngữ chuyên ngành nhằm phát triển ca sĩ cách toàn diện, trọng phát triển ca sĩ hát opera Các nước đề cao hội nhập quốc tế, coi việc cử người học nước mở cửa cho SV nước theo học việc làm quan trọng phát triển chung TN giới, hầu trọng phát triển tài chất lượng cao, nhận thấy rõ điều thơng qua mơ hình đào tạo mang tính ưu việt nhằm phát triển ca sĩ cách toàn diện 1.3.1.3 Một số giọng Soprano tiêu biểu giới Giới thiệu sô nghệ sĩ tiếng giới giọng Soprano như: Nezhdanova (1873-1950), Maria Callas (1923 –1977), Jo Sumi ( 1962), Anna Netrebko (1971), Diana Damrau (1971), Alexander Roberta (1949) người Mỹ, Amara Lusin (1927) người Mỹ; Ameling Elly (1934) người Ba Lan; Armstrong Sheila (1942) người Anh; Mirella Freni (1935) người Ý; Katia Ricciarelli (1946) người Ý Đây giọng Soprano có nhiều đóng góp to lớn cho phát triển TN nói chung giới Chỉ tính những thu âm nghệ sĩ, ca sĩ để lại tài sản vô giá cho bao hệ ca sĩ khắp nơi giới học hỏi nối tiếp Giọng hát họ làm nguồn cảm hứng cho sáng tác nhạc để đời Đặc biệt hơn, nhiều người tham gia đào tạo nhiều hệ ca sĩ tiếp nối thành công, góp cơng sức lớn lao cho TN giới phát triển 1.3.2 Lịch sử đào tạo nhạc Việt Nam Tai Việt Nam, kể từ thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam đến cho thấy tính kế thừa liên tục phát triển.Từ sau giải phóng Thủ đô Hà Nội, phong trào ca hát không chuyên học sinh, sinh viên phát triển rầm rộ Bộ văn hóa chủ trương tuyển chọn số ca sĩ trẻ cử đào tạo số nước xã hội chủ nghĩa Tất ca sĩ trở nước giữ vai trò quan trọng đơn vị biểu diễn nghệ thuật đặc biệt tích cực đóng góp vào cơng tác đào tạo TN chuyên nghiệp nhiều năm sau 1.3.2.1 Một số nhà sư phạm nhạc tiêu biểu Việt Nam Với tiếp thu tinh hoa TN giới, thành đạt xuất nhà sư phạm có đóng góp lớn cho phát triển TN Việt Nam như: Mai Khanh, NGUT Hồ Mộ La, NGND Lô Thanh, GS NSND Trung Kiên, NGUT Mỹ Bình, Diệu Thúy, NSND Quang Thọ, PGS.TS Trần Ngọc Lan, NSND Quốc Hương, NSND Trần Hiếu, NSUT Thu Lan, NSUT Bích Việt, NSUT Hà Thủy, NSUT Phương Lan, Gia Khánh, Gia Hội số nhà sư phạm nhạc khác giọng nữ cao 1.3.2.2 Mơ hình đạo tạo nhạc Việt Nam SV đào tạo năm bậc đại học năm bậc thạc sĩ Được trang bị môn học thuộc môn kiến thức ngành (lý thuyết âm nhạc, lịch sử âm nhạc, phân tích tác phẩm, ký - xướng âm mơn chun ngành (thanh nhạc) 1.3.2.3 Một số nghệ sĩ giọng Soprano Việt Nam tiêu biểu Mặc dù vóc dáng nhỏ bé so với nghệ sĩ, ca sĩ thuộc nước phương Tây, xong, tiếp thu tinh hoa kỹ thuật TN giới nên giọng hát người Việt ngày tiến xích lại gần so với TN chung giới giới thiệu số nghệ sĩ, ca sĩ giọng Soprano tiêu biểu Việt Nam: NSUT Minh Đỗ (1929), NSUT Ngọc Dậu (1933), NSUT Thanh Trì (1935), NSND Tường Vi (1938), NSND Thanh Huyền (1942, NSND Lê Dung (1951 - 2001), NSUT Rơ Chăm Phiang (1960), Ca sĩ Lan Anh, Ca sĩ Bích Thủy, Ca sĩ Phạm Khánh Ngọc… 10 1.3.2.4 Những thành công tác đào tạo nhạc chuyên nghiệp Việt Nam Đã xây dựng đội ngũ ca sĩ, nghệ sĩ phục vụ cho hầu hết đồn ca nhạc từ khơng chun đến chuyên nghiệp Đạt nhều thành to lớn qua kỳ thi, điển hình thi hát thính phòng - nhạc kịch tồn quốc Bộ Văn hóa - Thơng tin Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tổ chức từ năm 1986 Ngồi ra, có nhiều nghệ sĩ,ca sĩ, học sinh, sinh viên nữ đoạt giải thưởng thi quốc tế 1.4 Thực trạng đào tạo giọng Soprano Việt Nam chất lượng cao 1.4.1 Năng lực sinh viên Để đảm bảo mục đích yêu cầu chất lượng đầu đào tạo CLC SV giọng Colorature Soprano khâu phát lựa chọn SV đặt lên hàng đầu Ngoài giọng hát tốt, yếu tố khác như: Kỹ thuật, phong cách, ngoại ngữ vấn đề ưu tiên lựa chọn Tìm hiểu kết tốt nghiệp năm trở lại với bậc đào tạo đại học, khóa đạt khoảng 10% tổng số SV, giọng Colorature Soprano chiếm 7% Tuy nhiên, số người tốt nghiệp đại học đạt điểm cao có lực đào tạo CLC dừng lại trình độ đại học Với bậc đào tạo thạc sỹ, số học viên giọng Colorature Soprano đạt điểm tốt nghiệp từ 9,5 trở lên, số người đạt tối đa Tuy nhiên, số lượng khiêm tốn Nhiều SV lại thiếu yếu tố nhạc cảm, chưa tự tin để biểu diễn nhiều SV chưa biết diễn xuất Thói quen học thụ động rào cản phát triển , SV chưa chủ động tìm nghe tư liệu học tập, nguồn thơng tin tham khảo hữu ích có để nâng cao phát triển chun mơn 1.4.2 Đối với giảng viên 1.4.2.1 Về lực luyện kỹ thuật nhạc Nhìn chung, GV Khoa TN HVANQGVN hướng dẫn kỹ thuật TN dành cho giọng Colorature Soprano đạt mức độ bản, người luyện mẫu âm khó trình độ piano hạn chế, đa số GV chưa đánh nhuần nhuyễn tập passage, staccato tốc độ nhanh 1.4.2.2 Năng lực nghiên cứu nội dung lựa chọn tác phẩm Năng lực lên nhiều bất cập, có người trọng kỹ thuật tác phẩm chưa hiểu rõ nội dung tác phẩm ngược lại nên ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát triển giọng hát SV Có SV nữ tốt nghiệp 11 chương trình có đầy đủ tác phẩm cho loại giọng, chí nhầm năm đại học 1.4.1.3 Năng lực hiểu biết ngoại ngữ chuyên ngành Hiện SV, học viên học tác phẩm tiếng nước chủ yếu qua hướng dẫn GV giảng dạy Thực tế vài GV lâu năm học tập nước ngồi, có tảng ngoại ngữ tương đối thuận lợi cho việc giảng dạy tác phẩm nước ngồi ngơn ngữ gốc GV hệ sau chủ yếu học ngoại ngữ tiếng Anh lực sử dụng ngôn ngữ khác phụ thuộc vào tự trau dồi hạn chế dẫn tới việc dạy SV phát âm tiếng chuyên ngành gặp nhiều khó khăn 1.4.1.4 Năng lực nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học cơng việc cần thiết, nghiên cứu để tìm nhiều cách thức giải vấn đề yêu cầu GV, đặc biệt GV đào tạo TN CLC Nghiên cứu để thấy thân đạt trình độ mức độ từ trau dồi, bồi đắp thêm tri thức cho thân Tuy nhiên, vấn đề hạn chế dễ nhận thấy GV Khoa TN, HVANQGVN Do đặc thù TN môn học thực hành nên nhiều GV không nhận thấy tầm quan trọng việc nghiên cứu khoa học 1.4.3 Về chương trình, giáo trình Chưa có phân chia ca sĩ hát thính phòng hay nhạc kịch áp dụng với tất SV Giáo trình giảng dạy tới Khoa dùng chung cho tất giọng hát Chưa phân chia tác phẩm dành riêng cho loại giọng Soprano mà sử dụng theo chương trình, giáo trình đào tạo ca sĩ chung, chưa hệ thống tài liệu đặc thù 1.4.4 Phương pháp dạy học 1.4.4.1 Phương pháp dạy giảng viên Có nhiều phương pháp dạy học khác nhau, xong dạy TN GV thường sử dụng nhóm phương pháp truyền thống như: Thị phạm, thực hành, vấn đáp đàm thoại phương pháp dạy theo kinh nghiệm thân kiểu truyền nghề tồn phổ biến Các phương pháp phát huy tính chủ động, sáng tạo, khơi gợi niềm đam mê từ người học đưa vào dạy khiến sáng tạo người học bị bó hẹp 1.4.4.2 Phương pháp học sinh viên Hiện nay, số SV giọng Colorature Soprano chăm chỉ, có ý thức tự học, tự rèn luyện, cố gắng hoàn thành yêu cầu học mà thầy cô trao 12 Tuy nhiên, nhiều SV thụ động học tập, học nhóm thảo luận, khơng thường xuyên đặt câu hỏi thắc mắc nội dung học tập 1.4.5 Cơ sở vật chất Ngành TN,HVANQGVN trang bị hệ thống phòng học tương đối khang trang, đầy đủ đàn piano phục vụ công việc giảng dạy đáp ứng nhu cầu đào tạo đào tạo âm nhạc nói chung TN nói riêng Tuy nhiên, số vấn đề tồn đọng là: Hệ thống đàn piano cũ, có đàn khó khắc phục, sửa chữa dẫn tới phơ chênh chưa thực đảm bảo chất lượng dạy học; chưa có cập nhật bổ sung sách tài liệu tham khảo mới, tư liệu sách vở, tổng phổ băng đĩa nghe nhìn hạn chế, nghèo nàn, có nhiều tài liệu, sách tham khảo tiếng nước chưa phiên dịch Năng lực sử dụng phương tiện nghe nhìn phục vụ cơng tác giảng dạy biểu diễn mức độ hạn chế Tiểu kết chương Chúng xây dựng sở lý luận nêu thực trạng đào tạo giọng Soprano qua số vấn đề cụ thể sau: Trên sở tìm hiểu mơ hình đào tạo chất lượng cao xây dựng khái niệm đào tạo CLC giọng Colorature Soprano so sánh mơ hình đào tạo đại trà với mơ hình đào tạo giọng Colorature Soprano CLC Đã nêu vị trí, vai trò giọng Soprano phát triển lịch sử TN đồng thời tìm hiểu số giọng Soprano nhà sư phạm TN kiệt xuất từ cuối kỷ XVII, đầu kỷ XVIII, XIX, XX, XXI giới Việt Nam Tìm hiểu số mơ hình đào tạo âm nhạc nói chung số Quốc gia khu vực, giới so sánh với mơ hình đào tạo TN HVANQGVN Cơ sở thực tiễn: Chúng tơi tìm hiểu khái quát thực trạng đào tạo giọng Colorature Soprano CLC HVANQGVN, nêu bật khó khăn, tồn đọng từ kỹ thuật TN, ngoại ngữ chuyên ngành; nghiên cứu nội dung tác phẩm, phương pháp dạy học, chương trình, giáo trình đào tạo giọng Colorature Soprano CLC Từ đây, làm sở để nghiên cứu đưa giải pháp đào tạo giọng Colorature Soprano CLC 13 CHƯƠNG KỸ THUẬT THANH NHẠC TRONG ĐÀO TẠO GIỌNGCOLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 2.1 Những yêu cầu thực kỹ thuật giọng Colorrature Soprano chất lượng cao 2.1.1 Hơi thở Sau SV đạt yêu cầu việc lấy hơi, nhả giữ giai đoạn phát triển thở, tập mẫu âm luyện khó để luồng tích cực hơn, có khả ứng dụng tốt vào tác phẩm TN mang tính nghệ thuật cao Luyện nhiều tập có giai điệu nhảy quãng; Luyện tập thể đồng thời cường độ sắc thái; Tập thở với mẫu âm hát nhanh 2.1.2 Khẩu hình Những SV đào tạo CLC hầu hết hiểu tầm quan trọng mở hình, đa phần thực yêu cầu mở hình hát, biết kết hợp mở phía cổ họng mở phía miệng Tuy nhiên, ứng dụng vào tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật hát phức tạp, phát âm nhả chữ âm khó đặc biệt nằm nốt cao người học cần luyện nhiều mẫu âm luyện có kết hợp nhiều nguyên âm khác nhau, thể linh hoạt, nhảy quãng… mạnh loại giọng Colorature Soprano 2.1.3 Vị trí âm cộng minh Yếu tố cộng minh giúp giọng nữ cao chun nghiệp có âm sắc hồn chỉnh thơng qua tất qng giọng Nhìn chung, SV giọng Colorature Soprano lựa chọn đào tạo CLC người hiểu biểu lực Tuy nhiên, ổn định vị trí tác phẩm hay đoạn chuyển giọng gặp nhiều khó khăn, vậy, phần xây dựng hệ thống tập nhằm thống vị trí âm 2.2 Một số kỹ thuật hát cho giọng Colorature Soprano chất lượng cao Trong đào tạo giọng Colorature Soprano việc lĩnh hội kỹ thuật luyện tập đạt đến độ tinh xảo vô quan trọng, đặc biệt với mục tiêu đào tạo CLC mà luận án nghiên cứu Trong phạm vi nghiên cứu phát triển giọng Colorature Soprano CLC tập chung số kỹ thuật sau 14 2.2.1 Kỹ thuật hát cantilena Trong tác phẩm TN, kỹ thuật cantilena chiếm tỉ trọng lớn, đòi hỏi mức độ phức tạp khác nhau, cần hát gắn kết âm với âm Thực kỹ thuât người học cần ý thở sâu chắc, thể thả lỏng, nốt đầu đặt âm chuẩn xác, đẩy đặn để chuyển âm, hình bng lỏng, ngáp mở rộng phía trong, hàm ếch nhấc cao vừa hát vừa nghe điều chỉnh khoảng vang âm Yêu cầu tiếng hát tròn có sắc thái tình cảm 2.2.2 Kỹ thuật hát staccato Hát staccato yêu cầu kỹ thuật chung tất giọng đặc biệt giọng Colorature Soprano Đây kỹ thuật khó TN kỹ thuật quan trọng cần phát triển đào tạo CLC giọng Coloratura Soprano Kỹ thuật staccato tốt để giúp người học nắm cách bật âm đúng, nhẹ nhàng, tạo điều kiện thuận lợi để củng cố âm cao cách hát gọn, nhanh lướt qua âm cao, sở để phát triển âm khu cao giọng Với yêu cầu linh hoạt, nhẹ nhàng, sáng staccato, âm phải có vị trí nơng cao, khắc phục âm sâu, tối, gằn cổ 2.2.3 Kỹ thuật hát passage Đây kỹ thuật cần thiết để giọng hát phát triển tốt, nhẹ nhàng, linh hoạt, thở tiết kiệm, hát câu nhạc dài cao, biểu yêu cầu linh hoạt sáng vui tươi hát thích hợp với giọng Colorature Soprano Đây kỹ thuật sử dụng rát nhiều tác phẩm nhạc khó mang giá trị nghệ thuật cao, phù hợp phát triển giọng Colorature Soprano 2.2.4 Kỹ thuật hát trillo Trillo theo tiếng Ý có nghĩa hát láy láy lại hai nốt liên tiếp với tốc độ nhanh Đây loại kỹ thuật khó, giọng Colorature Soprano có nhiều thuận lợi giọng khác Khi hát yêu cầu phải có thở sâu, đầy đặn để xử lý kỹ thuật rung láy 2.2.5 Hát sắc thái to nhỏ Đây kỹ thuật cần thiết đào tạo TN nói chung, đào tạo giọng Sprano Colorature nói riêng Trong hát, tình cảm phần thể sắc thái, có thay đổi to, nhỏ, mạnh, yếu nốt nhạc câu nhạc Yêu cầu hát nhỏ to dần nốt nhạc cách đặn, liên tục, 15 không bị gẫy âm thanh, không ngắt quãng, không thay đổi vị trí cộng minh âm Tóm lại, đưa số kỹ thuật TN bản, phù hợp phát triển giọng Colorature Soprano đào tạo CLC Những kỹ thuật cần người học nắm vững ứng dụng linh hoạt tác phẩm khơng đơn kỹ thuật mà đòi hỏi người học phải thực nhiều kỹ thuật luân phiên, phức tạp hơn, kỹ thuật thể đồng thời đoạn nhạc, câu nhạc Bảng So sánh số kỹ thuật đặc trưng giọng Colorature Soprano đào tạo đại trà đào tạo CLC Kỹ thuật Cantinel a Passage Staccato Đào tạo đại trà Đào tạo CLC Đạt tiêu chí liền hơi, liền từ, âm tuôn trào mức độ Ứng dụng vào tác phẩm có độ khó trung bình, trung bình Đạt tiêu chí liền hơi, liền từ, âm tuôn trào với mức độ tinh xảo cao Ứng dụng vào tác phẩm khó phức tạp Đạt tiêu chí liền hơi, chạy nốt linh hoạt, thống âm vị trí từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp với tốc độ vừa phải quãng rộng (A3 - A5) Ứng dụng vào tác phẩm độ khó trung bình Đạt độ tinh xảo chạy nốt với tốc độ nhanh, nhanh mà khơng bị dính nốt, nốt quãng rộng, rộng (A3 -E6 cao hơn) Hơi thở chắn, linh hoạt với thể thả lỏng Ứng dụng vào tác phẩm khó, khó Đạt tiêu chí bật bụng dưới, thở linh hoạt Âm vang, nảy âm vực (từ A3 đến A5) Ứng dụng vào tác phẩm có độ khó vừa phải, nhảy qng xa Đạt tiêu chí bật bụng dưới, âm sắc, nét, nảy, làm chủ tốc độ với thở linh hoạt, hát quãng rộng (từ A3 đến E6, cao hơn) Ứng dụng vào tác phẩm khó, khó, có khả hát staccato quãng nhảy xa Qua bảng so sánh thấy khác biệt yêu cầu kỹ thuật đào tạo đại trà đào tạo giọng Colorature Soprano CLC Đặc tính giọng Colorature Soprano giống nhạc cụ, từ cao độ, trường độ, cường độ, âm sắc, yếu tố cần khai thác, phát triển ứng dụng vào tác phẩm 16 TN cách tinh tế, nhạy bén uyển chuyển, diễn đạt giai điệu phong phú, làm bật lên đặc trưng giọng hát này, đặc biệt yêu cầu đào tạo CLC Các kỹ thuật: Cantilena, staccato, hát trillo, hát sắc thái to nhỏ phương tiện thiết yếu để biểu hình thức, nội dung tác phẩm biểu đạt cảm xúc Luyện tập yêu cầu kỹ thuật đồng thời luyện tập phát triển giọng hát để thực yêu cầu nghệ thuật ca hát cách chủ động vững vàng, thực tác phẩm yêu cầu đào tạo CLC Tiểu kết chương Chương hai nghiên cứu kỹ thuật nhạc dành cho đào tạo giọng Colorature Soprano CLC, nội dung trọng tâm định tới chất lượng đào tạo Chúng nghiên cứu nội dung làm hai phần Phần 1: Những yêu cầu thực kỹ thuật giọng Colorature Soprano CLC: Bao gồm thở, hình, vị trí âm cộng minh, ba yếu tố móng cho loại ca hát Chúng nghiên cứu, lựa chọn tập phù hợp với lộ trình phát triển giọng Colorature Soprano CLC như: Tập chung phát triển linh hoạt giọng hát, lựa chọn nhiều mẫu âm nhảy quãng xa, tập kết hợp lúc nhiều kỹ thuật TN khác nhằm phát triển yêu cầu mức độ cao, phù hợp với đòi hỏi đào tạo giọng Colorature Soprano CLC Phần 2: Do tính chất đặc trưng loại giọng Colorature Soprano bay, vang xa có âm vực cao tất loại giọng, phù hợp với linh hoạt Chúng lựa chọn kỹ thuật: Cantilena, Staccato, Passage, Trillo, Crescendo - Diminuendo để phát triển loại giọng Colorature Soprano đào tạo CLC Mỗi kỹ thuật, nghiên cứu, lựa chọn mẫu luyện thanh, vocalise, ứng với minh họa số trích đoạn cụ thể tác phẩm phù hợp dành cho loại giọng Coloratue Soprano đào tạo CLC CHƯƠNG GIẢI PHÁP TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM Trong công tác đào tạo CLC giọng Colorature Soprano chúng tơi xác định rõ chương trình, giáo trình cần xây dựng nào? Năng lực người GV dạy nhạc cần chuẩn hóa bồi dưỡng sao? Phương pháp dạy học cần phải 17 điều chỉnh nào? định hướng hội nhập quốc tế đào tạo giọng Colorature Soprano CLC? Những câu hỏi chúng tơi nghiên cứu tìm câu trả lời cụ thể phần nghiên cứu 3.1 Chất lượng đội ngũ giảng viên đào tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao Đào tạo SV, học viên chất lượng cao, người thầy chuyên ngành đóng vai trò quan trọng mang tính định kết trình đào tạo Để nâng cao lực GV dạy TN đáp ứng đòi hỏi đào tạo giọng Colorature Soprano CLC cần trọng yếu tố sau 3.1.1 Năng lực chun mơn Ngồi kiến thức kỹ thuật TN đáp ứng yêu cầu đào tạo ca sĩ với mục tiêu chung đặt chương trình đào tạo nhạc nay, với SV, học viên đào tạo CLC người thầy phải có kiến thức chun mơn giỏi, có thành tích đào tạo, GV dạy lâu năm, am hiểu sâu tường tận kỹ thuật mức độ cao nhằm hướng dẫn người học giải vấn đề phức tạp tác phẩm dành cho giọng Colorature Soprano Để đáp ứng yêu cầu cao phân tích GV, đặc biệt người trẻ cần không ngừng học tập, rèn luyện như: Tham gia lớp học ngắn hạn, giao lưu học tập chuyên gia nước ngoài; Nghe, học, nghiên cứu nhiều tác phẩm kinh điển dành cho giọng Soprano Colorature; Nghiên cứu sách chuyên ngành… 3.1.2 Các lực bổ trợ Đào tạo SV chất lượng cao đồng nghĩa với việc người dạy không ngừng học tập, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ bao gồm: Ngoại ngữ chuyên ngành, lực sử dụng đàn piano hiểu biết kiến thức âm nhạc Người GV cần không ngừng cố gắng học tập lúc, nơi, kết hợp nhiều cách thức khác để ngày nâng cao lực chuyên môn sâu, đáp ứng yêu cầu cao đào tạo 3.1.3 Năng lực sư phạm Để đưa giải pháp nâng cao lực sư phạm GV đào tạo giọng Colorature Soprano CLC, người GV cần có lực sư phạm sau: Năng lực xác định giọng hát SV để có nhìn nhận, phát khả người học trước hướng tới đào tạo đỉnh cao; Năng lực lựa chọn nội dung dạy học để lựa chọn xác nội dung giảng dạy cho người học phát triển tốt 18 Đặc biệt, cần ứng dụng phương pháp dạy học tích cực phát huy tính chủ động, tư sáng tạo người học 3.1.4 Năng lực nghiên cứu khoa học Trong giảng dạy giọng Colorature Soprano CLC, để mang tới hiệu cao, người GV nên nghiên cứu đặc điểm loại giọng này, kỹ thuật phù hợp để phát triển giọng hát, dạy phương pháp, phương tiện Thơng qua nghiên cứu cơng trình chun khảo, qua khảo sát tìm hiểu thực trạng đào tạo, tìm hiểu nguyên nhân người dạy đề phương hướng giải vấn đề Tóm lại, để đào tạo CLC, hướng tới đào tạo tài đỉnh cao việc bồi dưỡng lực GV mặt yếu tố cần coi trọng hàng đầu Không khác, người GV nên hiểu tầm quan trọng việc để không dừng lại một, hai lực mà tổng hòa nhiều lực với nhau, đáp ứng yêu cầu ngày cao đào tạo 3.2 Những yêu cầu lực sinh viên đào tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao Trong đào tạo giọng Colorature Soprano CLC, lực SV thường phải thể rõ vượt trội sau 3.2.1 Về lực chuyên mơn Đòi hỏi SV giọng Colorature Soprano đào tạo CLC kỹ thuật TN cần nắm vững phát triển để hoàn thiện nhiều mặt giọng hát, từ tiêu chí âm vực, âm sắc đặc trưng nhạc cảm tốt, biết thể lực biểu diễn, giọng hát có nội lực người hát phải lực tốt Ngoài ra, SV phải đạt yêu cầu cao cách xử lý, biểu cảm biểu diễn tác phẩm 3.2.2 Về lực môn bổ trợ Học tập nghiêm túc để nắm vững kiến thức âm nhạc tổng hợp Vấn đề cần GV nghiêm khắc thường xuyên nhắc nhở người học Học phát âm tiếng Ý, Đức, Nga, Pháp Không học cách phát âm ngơn ngữ khó trưởng thành mặt chun mơn khó hội nhập quốc tế thành công 3.2.3 Về lực xử lý tác phẩm biểu diễn Ngoài hoàn thiện kỹ thuật, kỹ xảo ca hát, SV giọng Colorature Soprano CLC cần nghiên cứu kỹ nội dung tác phẩm, đặc biệt tác phẩm nước ngoài, trau dồi hiểu biết lịch sử, văn hóa để hóa thân vào nhân vật dễ dàng Tham gia 19 lớp học nhảy múa cổ điển, giải phóng hình thể, dạy cách biểu cảm giúp người học phát huy lực xử lý biểu diễn tác phẩm 3.2.4 Về lực tự học Để phát huy lực tự học cho SV, học viên giọng Colorature Soprano CLC theo cần hướng dẫn cách học phương pháp tự học giúp họ: Biết cách lập kế hoạch học tập; Biết lập kế hoạch sử dụng thời gian; Biết tận dụng thời gian học lớp biết cách tự học 3.2.5 Yêu cầu sức khỏe Sức khỏe người ca sĩ bao hàm hai yếu tố, sức khỏe giọng hát sức khỏe thể Thiếu hai yếu tố mang tới kết tốt đặc biệt hát tác phẩm TN khó, phức tạp mà giọng Colorature Soprano đào tạo CLC cần thực Bởi vậy, từ việc ăn uống, bảo vệ cổ học, tập thể dục đến giấc ngủ… cần phải quan tam hợp lý 3.3 Chương trình, giáo trình đào tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao Muốn đào tạo chất lượng cao phải có chương trình dạy học thỏa mãn yêu cầu điều kiện để tiến hành Theo chúng tơi nên điều chỉnh, đổi mơ hình đào tạo hồn thiện phát triển giáo trình, tài liệu theo hướng sau Thứ nhất: Phân rõ đào tạo bậc đại học theo hai chuyên ngành Nên có đổi phần để phù hợp với đòi hỏi giai đoạn chuyên ngành TN Thính phòng Opera phân định rõ ràng, thực kế hoạch, yêu cầu riêng, u cầu chung năm qua Theo chúng tôi, bậc đào tạo đại học thời gian đào tạo tiến hành năm Riêng SV giọng Colorature Soprano lựa chọn đào tạo CLC đề xuất học năm với yêu cầu riêng Thứ hai: Tổ chức biên soạn, điều chỉnh giáo trình đào tạo CLC với tiêu chí sau: Tác phẩm phải phù hợp với đặc điểm giọng Colorature Soprano, giàu tính nghệ thuật, nội dung đa dạng phong phú, đặc biệt phải phù hợp với lộ trình phát triển giọng hát 3.4 Tiêu chí kiểm tra đánh giá đào tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao Như chúng tơi trình bày, SV giọng Colorature Soprano chọn lựa đào tạo chất lượng cao phải đạt số tiêu chí giọng 20 hát, kỹ thuật hát, cảm xúc phải SV đạt loại xuất sắc với điểm số từ 9,5 trở lên Dựa yếu tố đánh giá sinh viên giọng Colorature Soprano tiêu chí sau: Kỹ thuật hát; Sự xác tác phẩm; Khả biểu cảm xúc; Khả diễn xuất…Cần đánh giá kỹ thuật hát độ xác tác phẩm có kỹ thuật điêu luyện mà khơng có học tập nghiêm túc, kiên trì khơng thể tiến xa Tiếp đó, cần đề cao việc xử lý tác phẩm kỹ diễn xuất SV cần đạt toàn diện mặt cảm xúc, phong cách biểu diễn đặc biệt phải có ý trí phấn đấu vươn lên học tập 3.5 Hội nhập quốc tế đào tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao Để đào tạo CLC khơng thể tách rời với hội nhập quốc tế, phần tìm hiểu qua ba phần sau 3.5.1 Những mặt thuận lợi công tác hội nhập quốc tế Thực tiễn cho thấy, TN Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi q trình hội nhập quốc tế góc độ đào tạo biểu diễn, thể khía cạnh sau: Sự quan tâm Đảng Nhà nước việc cử tạo điều kiện cho GV, đội ngũ cán tham gia học tập, đào tạo nhiều Nhạc viện tiếng giới; Thế hệ trẻ có nhiều tiềm năng, triển vọng phát triển khía cạnh khiếu nghệ thuật lực tiếp cận thông tin, điều kiện đào tạo phát triển tài mình; Có điều kiện hoạt động giao lưu nghệ thuật biểu diễn sư phạm với giáo sư, nghệ sĩ tiếng giới Cơ sở đào tạo (trường, lớp, thư viện, ký túc xá, phòng tập…) đầu tư xứng đáng, từ trang thiết bị, phương tiện phục vụ học tập giảng dạy nâng cấp, đáp ứng nhu cầu giảng dạy học tập âm nhạc, tư liệu TN phong phú hơn; Lực lượng GV đào tạo, tốt nghiệp, tu nghiệp nhiều quốc gia có âm nhạc phát triển Châu Âu, châu Á… Lực lượng không tiếp thu, tiếp cận kỹ thuật trung tâm đào tạo tiên tiến giới mà tiếp thu phong cách âm nhạc, tác giả, tác phẩm; Thông tin mạng phong phú giúp cho việc tiếp cận hội nhập nhanh 3.5.2 Một số hạn chế hội nhập quốc tế Hạn chế hội nhập quốc tế khoa TN,HVANQGVN biểu mặt sau: Tư tưởng học tập nâng cao lực chun mơn ngồi nước nhiều GV SV chưa cao Thực tế cơng tác đào tạo TN chun nghiệp khơng SV chưa thực mặn mà với hát opera hát thính phòng Nhiều GV, SV có lực tốt, giới chun mơn đánh giá cao xong e ngại 21 tham gia học tập nước ngoài; Ý thức giao lưu, học hỏi GV, SV chưa cao Tại Khoa TN, liên kết, tổ chức giao lưu học tập môn TN với trường Âm nhạc lớn giới chưa nhiều Thông thường, chuyên gia nước tới giảng dạy Khoa TN GV, nghệ sĩ, ca sĩ uy tín, xuất sắc trường danh tiếng uy tín giới, mang kiến thức sâu, rộng mà giới thực để hướng dẫn cho GV SV Khoa giao lưu học tập Tuy nhiên, nghịch lý việc chưa đón nhận cách đắn; Chưa có sách ưu đãi, thu hút nhân tài, chí chưa coi trọng, điều dẫn tới chưa tạo động lực để người dạy người học hướng tới việc học để nâng cao trình độ chun mơn 3.5.3 Đề xuất số định hướng nhằm nâng cao hiệu đào tạo giọng Colorature Soprano hội nhập quốc tế Nên xây dựng kế hoạch chi tiết cho năm giai đoạn để thực hiệu nguồn lực ngân sách nhà nước mơ hình đào tạo Cử SV giọng Colorature Soprano tài xuất sắc học tập tu nghiệp trung tâm đào tạo âm nhạc phát triển giới Tăng cường giao lưu sư phạm biểu diễn nghệ thuật TN với chuyên gia, nghệ sĩ nước Tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế Nâng cao chất lượng sáng tác tác phẩm TN, sử dụng tác phẩm có chất lượng nghệ thuật, phù hợp với chuẩn mực khu vực quốc tế… Tiểu kết chương Chúng đưa số giải pháp đào tạo giọng Colorature Soprano CLC, cụ thể sau Nâng cao chất lượng đội ngũ GV Chúng đề cao lực người thầy đào tạo CLC, người thầy cần đạt lực cao chuyên môn TN, lực sư phạm lực nghiên cứu khoa học Nêu yêu cầu lực SV, học viên đào tạo giọng Colorature CLC Bởi khơng có lực cần thiết khơng thể hướng tới đào tạo CLC Đối với SV, học viên quan trọng tiêu chí giọng hát, ngồi người học cần nâng cao lực như: Tự học, xử lý tác phẩm, mơn bổ trợ Về chương trình, giáo trình, chúng tơi đề xuất xây dựng chương trình, giáo trình, lựa chọn tác phẩm dành cho đào tạo giọng Colorature Soprano CLC Nghiên cứu đưa tiêu chí đánh giá loại giọng đào tạo CLC Song song với giải pháp trên, đưa vấn đề hội nhập quốc tế: Nêu bật mặt tích cực, hạn chế định hướng hội nhập tương lai Đây yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển đào tạo CLC 22 giọng Colorature Soprano, hội giao lưu học hỏi, hỗ trợ tổ chức đào tạo, quốc gia có TN phát triển nghiên cứu biểu diễn Cuối cùng, để thấy tính khả thi biện pháp đưa tiến hành thực nghiệm triển khai hai SV giọng Colorature Soprano đạt tiêu chí đào tạo CLC KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Trên 60 năm, ca hát chuyên nghiệp đại Việt Nam hình thành phát triển bắt nguồn từ ca hát chuyên nghiệp dân tộc Đặc biệt từ Đảng Cộng sản Việt Nam đời có định hướng đắn đường lối văn hoá văn nghệ tạo cho ca hát chuyên nghiệp Việt Nam phát triển đầy đủ, toàn diện đóng góp phần quan trọng nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Trong bối cảnh đất nước ngày hội nhập mặt đời sống kinh tế xã hội lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, có TN khơng nằm ngồi xu phải hội nhập để phát triển Thực tiễn chứng minh nhiều nhân tố điển hình lĩnh vực TN đạt nhiều thành tích thi, biểu diễn phạm vi nước quốc tế Hầu hết cá nhân có mơi trường đào tạo, rèn luyện tiếp cận với phương pháp, kỹ thuật tiên tiến giới Luận án tập trung vào việc triển khai mục tiêu nội dung nghiên cứu đặt Các kết luận án tóm lược sau: Phần sở lý luận: Chúng chia làm hai phần lớn Thứ nhất, nêu khái quát đào tạo CLC, điểm qua đặc điểm chung giọng soprano, từ âm khu, âm vực, âm sắc, đặc trưng loại giọng soprano vị trí vai trò loại giọng lịch sử phát triển nhạc giới Thứ hai: Nêu đôi nét đào tạo nhạc giới Việt Nam, nhà sư phạm có đóng góp lớn cho phát triển loại giọng Soprano số mơ hình đào TN số nước giới khu vực có TN phát triển Làm rõ đặc trưng giọng Soprano Việt Nam xác định tiềm phát triển hội nhập quốc tế giọng Soprano Việt Nam qua thực tiễn hoạt động đào tạo, biểu diễn, thành tích đạt kỳ thi, hội diễn chuyên môn phạm vi quốc gia quốc tế Có so sánh mơ hình đào tạo TN VN với số mơ hình đào tạo giới 23 Về sở thực tiễn: Trên sở sử dụng phương pháp nghiên cứu chuyên ngành liên ngành, luận án tổng quan, đánh giá, khảo sát thực tế nhằm nghiên cứu thực trạng khó khăn, hạn chế cơng tác đào tạo TN nói chung, đào tạo giọng Colorature Soprano CLC nói riêng, từ đề xuất giải pháp sư phạm TN cho yêu cầu phát triển đắn kỹ thuật nghệ thuật giọng Colorature Soprano đào tạo CLC Việt Nam, từ lực chuyên môn GV, thực trạng giọng hát SV giọng Clorature Soprano, chương trình, giáo trình, phương pháp dạy học đến sở vật chất Phần đóng vai trò quan trọng luận án, nghiên cứu, chọn lọc kỹ thuật nhạc phù hợp với lộ trình phát triển loại giọng Colorature CLC dựa tảng kỹ thuật nhạc như: Cantilena, Staccato, Passage, Trillo Đã chọn lọc, phân tích, đề xuất mẫu luyện thanh, tập vocalise phù hợp với phát triển loại giọng Những tập có ý nghĩa quan trọng phát triển kỹ thuật nhạc đào tạo giọng Colorature Soprano Đặc biệt, lựa chọn, phân loại tác phẩm nhạc dành cho đào tạo loại giọng từ năm thứ tới năm thứ Các tác phẩm lựa chọn dựa tiêu chí: Phù hợp với đặc điểm giọng hát; có tính nghệ thuật cao, nội dung phong phú Đó tác phẩm âm nhạc thời kỳ tiền cổ điển, cổ điển, tác phẩm âm nhạc lãng mạn tác phẩm Việt Nam Luận án đề số giải pháp đào tạo giọng Colorature Soprano CLC thông qua yếu tố Thứ nhất: Năng lực GV bao gồm Năng lực chuyên môn, lực môn bổ trợ, lực sư phạm lực nghiên cứu khoa học Đây lực thiếu GV đào tạo CLC Thứ hai: Những yêu cầu lực người học như: lực chuyên môn, lực tự học, hiểu biết môn bổ trợ, xử lý nghiên cứu tác phẩm, sức khỏe Thứ ba: Về chương trình, giáo trình Chúng tơi đề xuất đổi hồn thiện chương trình, giáo trình theo hai hướng, phân rõ đào tạo bậc đại học theo hai chuyên ngành tổ chức điều chỉnh lại chương trình, giáo trình Thứ tư: Xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá đào tạo giọng Colorature Soprano CLC Một phần đặc biệt quan trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo giọng Soprano CLC vấn đề hội nhập quốc tế Trên sở phân tích mục tiêu hội nhập 24 lĩnh vực TN, luận án đề giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo TN chuyên nghiệp kế hoạch đào tạo, phát triển giọng Soprano Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế Ngồi ra, chúng tơi cho rằng, phần có ý nghĩa quan trọng luận án Phụ lục Ngoài phụ lục từ đến đưa luận án phụ lục dành riêng cho đào tạo giọng Soprano CLC bao gồm: Những mẫu âm luyện thanh, tập vocalise tác phẩm nhạc điển hình Chúng tơi trọng tới kỹ thuật khó Staccato, passage, trillo để phát triển loại giọng đặc biệt Riêng phần phụ lục 13 có đĩa đính kèm Nhìn chung, chúng tơi đã kế thừa kết nghiên cứu trước đồng thời xây dựng khung lý thuyết cho đào tạo giọng Colorature Soprano CLC Từ đó, xây dựng hệ thống tập, tác phẩm đưa số giải pháp phù hợp đào tạo CLC loại giọng nhằm mong muốn hướng tới đào tạo tài đỉnh cao thời gian không xa KIẾN NGHỊ Trên sở kết nghiên cứu luận án, đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng tạo TN nói chung giọng Colorature Soprano Việt Nam gồm: Một là, quan quản lý nhà nước, HVANQGVN cần ghi nhận đóng góp quan trọng công tác đào tạo, phát triển TN, có giọng Colorature Soprano q trình phát triển nghệ thuật TN Việt Nam thời gian qua Hai là, trọng đổi toàn diện nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo theo hướng tăng chất lượng khâu tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng chương trình giảng dạy, giáo trình, hoạt động hỗ trợ đào tạo nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp đạt CLC Ba là, quan quản lý nhà nước, HVANQGVN tạo điều kiện đào tạo đội ngũ, sở vật chất, hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện giáo trình chuyên sâu, tài liệu bổ trợ đào tạo điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo giọng Colorature Soprano HVANQGVN Bốn là, cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết, đánh giá mơ hình, kinh nghiệm đào tạo ... tiễn đào tạo giọng Soprano chất lượng cao Chương II: Kỹ thuật đào tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Chương III: Giải pháp đào tạo giọng Colorature Soprano. .. định tiêu chí đào tạo chất lượng cao đào tạo giọng Colorature Soprano Xác định giống khác hai mơ hình đào tạo đại trà chất lượng cao ngành nhạc nói chung, đào tạo giọng Colorature Soprano nói riêng... tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao Việt Nam NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÀO TẠO GIỌNG SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 1.1 Vài nét đào tạo chất lượng cao 1.1.1 Một số khái niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo giọng soprano việt nam chất lượng cao (tt) , Đào tạo giọng soprano việt nam chất lượng cao (tt) , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÀO TẠO GIỌNG SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO, GIẢI PHÁP TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM

Mục lục

Xem thêm