Báo cáo Đồ án tốt nghiệp Quản lý bán hàng sử dụng mã vạch

82 130 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 13:54

Báo cáo đồ án tốt nghiệp đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng có sử dụng mã vạch.Lập trình giao diện bằng WPF.Tải sorce code tại đâyhttps:sharecode.vnsourcecodesourcecodequanlybanhangcosudungmavachbangcgiaodienwpfhuongdancaidat2140.htm Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh LỜI CẢM ƠN Đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, cô giáo môn Công nghệ phần mềm - Khoa công nghệ thông tin - Trường Đại học Xây Dựng tận tình giảng dạy trang bị cho em kiến thức vô quý báu năm học vừa qua Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến cô giáo TS TRẦN KHÁNH DUNG giúp đỡ em trình học tập, nghiên cứu làm “Đồ án tốt nghiệp” Cô giúp em nhiều trình tìm tài liệu tham khảo, hướng dẫn vơ tận tình để em hồn thành tốt đồ án Tiếp đến, em xin gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè động viên, góp ý suốt thời gian học tập gần tháng làm đồ án Họ người ln cho em đóng góp q giá tinh thần mặt ý tưởng, thiết kế giúp em thu thập nguồn tài liệu quý giá Khi làm đồ án trình độ hiểu biết cá nhân có hạn, thời gian làm đồ án nên quy mô hệ thống chưa lớn, chưa toàn diện cho tất mặt hoạt động mơ hình website bán hàng trực tuyến Vì kính mong thầy thơng cảm bảo thêm để em có thêm kinh nghiệm cho thân.Giúp em có thêm kiến thức bổ ích để có tự tin sống công việc em sau Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Văn Tùng SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG -o0o GVHD: TS Tr ần Khánh NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o Khoa: CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Bộ mơn: Cơng nghệ phần mềm NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP SỐ:……………… Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Tùng Lớp: 55PM1 Năm thứ: Ngành: Công nghệ phần mềm Đầu đề thiết kế: Xây dựng phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch 2.Các số liệu ban đầu để làm thiết kế: a) Cơ sở liệu b) Phân tích thiết kế hệ thống thông tin c) Công nghệ phần mềm d) Ngơn ngữ lập trình Nội dung phần thuyết minh tính tốn: SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh Chương 1: Đặt vấn đề Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống Chương 3: Ngơn ngữ công nghệ sử dụng Chương 4: Xây dựng chương trình Chương 5: Kết luận hướng phát triển Các vẽ đồ thị (ghi rõ loại vẽ kích thước vẽ): Khơng có vẽ Cán hướng dẫn chính: Cơ: Trần Khánh Dung Cán phụ đạo phần: Cô: Trần Khánh Dung Ngày giao nhiệm vụ thiết kế: Ngày … tháng … năm … Ngày hoàn thành nhiệm vụ thiết kế: Ngày … tháng … năm … CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp (Ký tên ghi rõ họ tên) Bộ môn thông qua ngày tháng … năm… TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký tên ghi rõ họ tên) Sinh viên hoàn thành nộp đồ án cho Tổ, Bộ môn ngày … tháng … năm … SINH VIÊN LÀM THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP (Ký tên ghi rõ họ tên) SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ Đặt vấn đề Giới thiệu toán Một đất nước coi phát triển đất nước có khinh tế vững mạnh hiệu Xét từ phạm vi cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ doanh nghiệp lớn chế thị trường trình bán hàng có vai trò lớn,quyết định tồn phát triển Trong năm gần đây,sự chuyển hướng đổi chế thị trường kinh tế nước ta có nhiều biến động Hoạt động kinh doanh bước đầu hoà nhập với kinh tế khu vực giới Đối với cửa hàng kinh doanh nhỏ vấn đề tiêu thụ yếu tố quan trọng việc tiêu thụ hàng hố nghệ thuật kinh doanh cửa hàng Mỗi cửa hàng kinh doanh phải biết nắm bắt nguồn cung ứng hàng hố biến động nó, phải động, thích hợp, mềm dẻo Và q trình kinh doanh phát triển cửa hàng lượng lớn thông tin giao dịch (mua bán, trao đổi) loại hàng hoá bên liên quan nhà cung cấp, nhà buôn bán khách hàng cần quản lí, theo dõi hàng ngày Quy mơ số lượng giao dịch lớn, nhiều người số lượng thơng tin nhiều, SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh quan trọng phức tạp Chính nhiều thời gian, công sức để quản lí để dẫn đến sai sót đáng tiếc quản lí, khai thác xử lí thơng tin Với thực trạng việc ứng dụng tin học vào cơng tác quản lí làm cho trình tác nghiệp đạt hiệu lớn, nhanh chóng xác Ứng dụng CNTT mang lại bước đột phá cho công tác quản bán hàng, giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin hàng hóa, vật tư, thơng tin khách hàng, trạng thái đơn đặt hàng cách xác kịp thời Từ người quản đưa kế hoạch định đắn, giảm chi phí tăng khả cạnh tranh, nâng cao kết hoạt động sản xuất kinh doanh Nhận xét toán Bài toán quản bán hàng toán phức tạp với nhiều modul khác nhau: quản thông tin sản phẩm, quản thơng tin khách hàng, lập hóa đơn bán hàng, thống kê báo cáo…Việc quản thông tin cách thủ cơng dẫn tới nhiều hạn chế khó khăn, bên cạnh với xuất đa dạng hàng hóa yêu cầu ngày cao khách hàng yêu cầu giải pháp quản bán hàng cách nhanh chóng, hiệu quả, xác để bắt kịp xu hướng thời đại, nâng cao hiệu kinh doanh cửa hàng Nhiệm vụ đề tài hướng giải Mục tiêu cần đạt  Vận dụng kiến thức học để xây dựng phần mềm Quản bán hàng giải vấn đề quản bán hàng cửa hàng nhỏ lẻ chưa áp dụng công nghệ thông tin Dựa tảng ngôn ngữ C# Hệ quản trị sở liệu lưu trữ SQL Server đáp ứng yêu cầu sau: - Quản sản phẩm: thêm, sửa, xóa tìm kiếm thơng tin loại hàng mặt hàng - Quản nhóm sản phẩm: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thơng tin nhóm sản phẩm - Quản nhân viên: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thơng tin nhân viên - Quản khách hàng: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, thơng tin khách hàng - Quản nhóm khách hàng: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thơng tin nhóm khách hàng SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh - Quản nhà cung cấp: thêm, sừa xóa, tìm kiếm thơng tin nhà cung cấp - Nhập sản phẩm vào kho - Tạo tem vạch cho sản phẩm - Lập hóa đơn bán hàng - Nhập hàng khách trả - Kiểm kê sản phẩm kho - Thống kê hàng hóa doanh thu theo tháng, năm  Hiểu quy trình làm sản phẩm phần mềm  Nhận thấy khó khăn việc giải vấn đề đặt toán quản SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh Kế hoạch thực Thời gian Kế hoạch Mô tả công việc Kết cơng việc 3/10/2014 13/10/2014 Phân tích thiết kế database Thiết kế database cho đề tài Hoàn thành ngày 10/10/2014 14/10/2014 28/10/2014 Tìm hiểu cơng nghệ, ngơn ngữ C#,SQL,Microsoft Visual Paradiagm 1.1 Học ngôn ngữ Java , SQL, Nắm phần ngôn ngữ 29/10/2014 7/11/2014 Thiết kế giao diện Giao diện Đăng nhập, Quản hàng hóa, Quản Loại hàng, quản nhóm hàng, quản nhà cung cấp, quản nhân viên, quản hóa đơn, tạo hóa đơn bán, tạo hóa đơn nhập, thống kê Hoàn thành 8/11/2014 31/11/2014 Viết code cho giao diện Viết code đưa liệu vào giao diện Hoàn thành 1/12/2014 10/12/2014 Viết báo cáo Viết thuyết minh đồ án hướng dẫn cài đặt Hoàn thành 11/12/2014 15/12/2014 Xây dựng slide thuyết trình bảo Học cách vẽ Biểu đồ UML SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang Hoàn thành Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung vệ đồ án tốt nghiệp SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang GVHD: TS Tr ần Khánh Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG I Phân tích Phần mềm quản bán hàng phải hỗ trợ việc quản thông tin cho doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá, dịch vụ… tự động hóa quy trình quản hàng hóa, vật tư giảm chi phí nhân cơng, tăng độ xác đơn hàng cung cấp dịch vụ nhanh chóng đến cho khách hàng Nó phát triển với mục đích đáp ứng kịp thời chức từ khâu nhập, xuất, kiểm kê, quản xếp hang hóa, doanh thu, quản đơn đặt hàng nhằm làm tăng hiệu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Bộ phận quản cửa hàng gồm quản có tồn quyền quản hệ thống, số nhân viên đảm nhận công việc khác bán hàng, nhập hàng, ghi nhận thông tin khách hàng, nhà cung cấp in ấn hóa đơn Mỗi loại sản phẩm cửa phép kinh doanh thường gồm nhiều sản phẩm Mỗi sản phẩm nhận biết qua tên sản phẩm, đơn vị tính, giá nhập, giá bán lẻ, giá bán sỉ gán cho số gọi sản phẩm để tiện việc theo dõi Cửa hàng việc nắm bắt thị trường phải theo dõi tình hình mua bán cửa hàng để kinh doanh hiệu Đồng thời nhận báo cáo số lượng hàng kho để tổng hợp lại để xem mặt hàng tồn ngưỡng cho phép đề xuất với quản để có hướng giải quyết, bán hạ giá nhằm thu hồi vốn dành kinh doanh mặt hàng khác Khi cửa hàng mua hàng phải làm thủ tục nhập kho Mỗi lần nhập kho hóa đơn nhập lập Trên phiếu nhập có ghi số nhân viên cửa hàng chịu trách nhiệm nhập kho mặt hàng, số lượng, ngày nhập kho, đơn giá mua thành tiền tương ứng Công việc nhập hàng xảy có hàng mua Khi bán hàng cho khách hàng hóa đơn xuất lập Hóa đơn xuất nhân viên lập xuất cho khách hàng Trong hóa đơn bao gồm thông tin hàng, số lượng, đơn giá, tỉ lệ giảm tổng số tiền bán SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh Cuối tháng, người quản thực việc thống kê lại mặt hàng để tổng hợp doanh thu kiểm tra tình hình kinh doanh cửa hàng giúp cho người quản có nhìn tổng thể nhu cầu thị trường để có chiến lược kinh doanh hiệu  Sơ đồ quy trình bán hàng cửa hàng: Nhập sản phẩm cửa hàng Khách đến cửa hàng chọn sản phẩm mua Nhân viên lập hóa đơn bán hàng Kết thúc Hình 2.1 - Quy trình bán hàng cửa hàng  Quy trình bán hàng cửa hàng : Sản phẩm nhập từ nhà cung cấp cửa hàng, sảu người quản đặt lại thông tin giá bán, tỉ giá chiết khấu cho loại sản phẩm, sau in tem dán lên sản phẩm thuận tiện cho trình quản Khách hàng đến cửa hàng chọn lựa sản phẩm cần mua toán cửa hàng Khách hàng đến hàng cửa hàng có trường hợp:  Nếu khách hàng mua lần đầu chưa đăng kí thành viên của hàng Sau khi tới cửa hàng cửa hàng chọn lựa sản phẩm muốn SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 10 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung ChietKhau_MGG NgayHetHan_MGG TrangThai_MGG GhiChu_MGG Int Datetime Bit Varchar(100) GVHD: TS Tr ần Khánh X X X X  Bảng thiết lập hệ thống STT Tên trường Kiểu liệu Khơng Khóa rỗng MaThietLap_TL Varchar(20) X ChucNang_TL GiaTri_TL GhiChu_TL Varchar(20) Nvarchar(50) Nvarchar(100) X X X Khóa II Một số cài đặt chương trình  Một số cài đặt quan trọng phần mềm:  Một số cài đặt giao diện WPF  Button: > SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 70 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh  Xử lập hóa đơn bán hàng: public static void BanHang(HoaDonPublic _hoaDon, List _gioHang) { #region 1.Thêm hóa đơn //Lưu hóa đơn ThemMoiHoaDon(_hoaDon); #endregion #region 2.Lưu hàng mua HangMuaPubLic _hangMua = new HangMuaPubLic(); _hangMua.HoaDon.SoHD_HD = _hoaDon.SoHD_HD; foreach (SanPhamPublic _sp in _gioHang) { //Lấy thông tin hàng mua _hangMua.SanPham.MaSP_SP = _sp.MaSP_SP; _hangMua.SoLuong = _sp.SoLuong_SP; _hangMua.ChietKhauPhanTram = _sp.CKPhanTram_SP; _hangMua.ChietKhauTienMat = _sp.CKTienMat; _hangMua.GiaNhap_HM = _sp.GiaNhap_SP; _hangMua.GiaBan_HM = _sp.GiaBan; //Thêm hàng mua ThemHangMua(_hangMua); //Trừ hàng kho TruSoLuongSPTrongKho(_hangMua.SanPham.MaSP_SP, _hangMua.SoLuong); } #endregion #region 3.Cập nhật thông tin mua hàng cho khác //Cộng điểm tích lũy cho khách hàng if (!String.IsNullOrEmpty(_hoaDon.KhachHang_HD.MaKH_KH)) { bool _CongDiem = _thietLap.CongDiemKhachHang; if (_CongDiem) CongDiemTichLuy(_hoaDon.KhachHang_HD.MaKH_KH, _hoaDon.TongTien_HD); //Cập nhật số lần mua hàng ngày mua hàng gần CapNhatSoLanMuaChoKhach(_hoaDon.KhachHang_HD.MaKH_KH); //Xét nhóm khách hàng cho khách hàng XetNhomKhacHang(_hoaDon.KhachHang_HD); } #endregion #region 4.Lưu lịch sử bán hàng LichSuBanHangPublic _lsbh = new LichSuBanHangPublic(); _lsbh.MaLSBH_LSBH = GetNextID("tbl_LICHSUBANHANG",MaLSBH_LSBH", "LS.", 10); _lsbh.NhanVienThucHien_LSBH.MaNV_NV = _hoaDon.NguoiLap_HD.MaNV_NV; _lsbh.SoHD_LSBH.SoHD_HD = _hoaDon.SoHD_HD; _lsbh.MoTa_LSBH = "Khách mua hàng"; SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 71 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh _lsbh.ThoiGian_LSBH = DateTime.Now; LichSuBanHangDataAccess.ThemLichSuBanHang(_lsbh); #endregion }  Thiết kế tem sản phẩm: Phần mềm sử dụng loại vạch Code 39 //Tạo vạch worker private void TaoMaVach_dowork() { //Khai báo report _report = new ReportDocument(); _report.Load(" / /Report/TaoMaVach_rpt.rpt"); //Table liệu cho report TaoMaVach_ds _dsTaoMaVach = new TaoMaVach_ds(); DataTable _dtReport = _dsTaoMaVach.tbl_SANPHAM; DataRow _dr; foreach (SanPhamPublic _sp in _dsSanPham) { for (int i = 0; i < _sp.SoLuong_SP; i++) { _dr = _dtReport.NewRow(); _dr["MaSP_SP"] = _sp.MaSP_SP; _dr["TenSP_SP"] = _sp.TenSP_SP; _dr["GiaBanLe_SP"] = _sp.GiaBanLe_SP; _dr["TenShop"] = "Minh Thúy Shop"; _dr["Barcode"] = "*." + _sp.MaSP_SP + "*"; _dtReport.Rows.Add(_dr); } } } _report.Database.Tables["tbl_SANPHAM"].SetDataSource(_dtReport); SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 72 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh III Giới thiệu sản phẩm  Giao diện đăng nhập hệ thống: Để sử dụng người dùng phải đăng nhập vào hệ thống Tên đăng nhập nhân viên, mật người quản đặt tạo nhân viên Nhân viên sau đăng nhập đổi mật khác Hình 4.1 - Giao diện đăng nhập hệ thống  Giao diện chức quản sản phẩm: Người dùng thêm, sửa, xóa hay tìm kiếm thơng tin sản phẩm giao diện quản sản phẩm Thông tin chi tiết sản phẩm hiển thị lên Hệ thống hỗ trợ người dùng thêm nhiều sản phẩm lúc cách nhập sản phẩm qua tập tin Excel mẫu hệ thông cung cấp SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 73 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh Hình 4.2 - Giao diện chức quản sản phẩm  Giao diện chức nhập hàng: Sau thêm thông tin sản phẩm vào hệ thống, người dùng thực nhập hàng vào kho giao diện chức nhập hàng Người dùng chọn mặt hàng để nhập dùng tập tin Excel mẫu Thông tin phiếu nhập hệ thống lưu lại Hình 4.3 - Giao diện chức nhập hàng  Giao diện chức in tem sản phẩm: Để tăng tính hiệu việc quản bán hàng Phần mềm hỗ trợ tạo vạch cho sản phẩm Người dùng tạo vạch cho sản phẩm giao diện tạo vạch SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 74 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh Hình 4.4 - Giao diện chức tạo vạch  Giao diện lập hóa đơn bán hàng: Khách hàng tới cửa hàng sau chọn sản phẩm muốn mua mang sản phẩm tới quầy toán Tại nhân viên chọn chức Bán hàng (Lập hóa đơn bán hàng)trong hệ thống Nhân viên bán hàng nhập sản phẩm, dùng máy qt vạch Sau tiến hành tốn cho khách hàng Hình 4.6 - Giao diện chức lập hóa đơn bán hàng SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 75 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung  GVHD: TS Tr ần Khánh Giao diện toán: Tại giao diện toán, nhân viên bán hàng nhập số tiền khách trả, voucher giảm giá có Hệ thống hiển thị số tiền phải trả lại cho khách hàng Hình 4.7 - Giao diện tốn  Hóa đơn bán hàng: Nhân viên in hóa đơn bán hàng cho khách SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 76 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh Hình 4.8 - Hóa đơn bán hàng  Giao diện nhập hàng trả: Hình 4.9 - Giao diện chức nhập hàng trả  Giao diện chức kiểm kê: Vào cuối tuần cuối tháng, người quản làm nhiệm vụ kiểm kê lại số sản phẩm kho Tại chức kiểm kê người quản in danh sách sản phẩm theo nhóm sản phẩm có thông tin số lượng sản phẩm phần mềm Sau kiểm hàng kho, có sai sai lệch người quản cập nhật số lượng sản phẩm hệ thống SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 77 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh Hình 4.10 - Giao diện chức kiểm kê Hình 4.11 - In danh sách sản phẩm SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 78 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh  Giao diện chức thống kê theo sản phẩm: Chức thông kê theo sản phẩm cung cấp thông tin số lượng bán, tong thu, tổng lợi nhuận loại sản phẩm Ngoài hệ thống cung cấp thơng kê theo hóa đơn, theo nhân viên, theo khách hàng Hình 4.12 - Giao diện chức thống kê theo sản phẩm SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 79 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI I Kết luận Sau tháng kể từ nhận đề tài em bắt tay vào công việc, nghiên cứu công nghệ tham khảo học hỏi từ nguồn tài liệu mạng , với bảo hướng dẫn tận tình cô giáo TS Trần Khánh Dung kiến thức tích lũy thân q trình học tập, với nỗ lực làm việc thân, đề tài “Xây dựng phần mềm quản bán hàng” em hoàn thành chức Với thuận lợi khó khăn trình làm việc, phần mềm quản bán hàng em hoàn thành khơng tránh khỏi sai sót Tuy nhiên, em nỗ lực phần mềm hoàn thành nội dung sau: - Phân tích đánh giá yêu cầu phần mềm quản bán hàng Vận dụng ngôn ngữ C#, PHP, SQL server công cụ Visual Studio, - xây dựng phần mềm Xây dựng phần mềm quản liệu cửa hàng, giúp cho quản dễ vào việc dàng quản thơng tin, xem, thêm, xóa, cập nhật thơng tin, xuất hóa đơn bán hàng, giúp tăng hiệu kinh doanh cửa hàng Trong trình xây dựng sản phẩm, có cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu bước đầu xây dựng sản phẩm Tuy nhiên, điều kiện thời gian, việc tìm hiểu nghiệp vụ vòn gặp nhiều điểm hạn chế nên chắn sản phẩm không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến từ phía thầy giáo bạn để sản phẩm ngày hoàn thiện có tính ứng dụng cao Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 80 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung II GVHD: TS Tr ần Khánh Hướng phát triển Tiến hành phát triển thêm chức như: - Tính quản kho Tính quản khay đựng tiền Tích hợp RFID Tính chăm sóc khách hàng gửi sms maketing, email maketting SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 81 Phần mềm quản bán hàngsử dụng vạch Dung GVHD: TS Tr ần Khánh TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Pro WPF in C# 2010 [2] Sams.WPF.4.Unleashed.Jun.2010 [3] http://www.codeproject.com/ [4] http://www.csharp-examples.net/ [5] http://stackoverflow.com/questions SVTH: Nguyễn Văn Tùng – MS: 661855Trang 82 ... với xuất đa dạng hàng hóa yêu cầu ngày cao khách hàng yêu cầu giải pháp quản lý bán hàng cách nhanh chóng, hiệu quả, xác để bắt kịp xu hướng thời đại, nâng cao hiệu kinh doanh cửa hàng Nhiệm vụ... cách xác kịp thời Từ người quản lý đưa kế hoạch định đắn, giảm chi phí tăng khả cạnh tranh, nâng cao kết hoạt động sản xuất kinh doanh Nhận xét toán Bài toán quản lý bán hàng toán phức tạp với... hàng cho khách hàng hóa đơn xuất lập Hóa đơn xuất nhân viên lập xuất cho khách hàng Trong hóa đơn bao gồm thông tin mã hàng, số lượng, đơn giá, tỉ lệ giảm tổng số tiền bán SVTH: Nguyễn Văn Tùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Đồ án tốt nghiệp Quản lý bán hàng sử dụng mã vạch, Báo cáo Đồ án tốt nghiệp Quản lý bán hàng sử dụng mã vạch, Nhiệm vụ của đề tài và hướng giải quyết

Từ khóa liên quan