Đời ngắn đừng ngủ dài

122 114 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 13:51

Mục LụcHãy là chính mìnhRào cản vô hìnhSức mạnh của sự đơn giảnHoặc giỏi hoặc ra rìaNguyên tắc mở rộng thành côngGiữ đôi giày bóng lángLắng nghe kỹƯớc mơ như DavidHãy làm ngayHãy tử tếKhông có lỗiMột ngày mớiLòng biết ơnNhanh chóng nhận lãnh trách nhiệmCác ý tưởng đều vô giá trịMở to mắtBiểu tượng huy hoàngHãy là người vô lýKhông phải mọi nhà lãnh đạo đều như nhauHọc từ lỗi lầmCâu hỏi đúngKhiêm nhườngNhãn hiệu nổi tiếngYêu quý xung độtĐồng hồ đo trách nhiệmThèm khát sự phát triểnLời ngợi khen không là gìChấp nhận là khôn ngoanNhà tư tưởng thanh caoDư luận chẳng là gìBạn biết đùa không?Cách tăng quyền lựcThói quenTìm giây phút tuyệt vờiNghịch lý của lời khenMay mắn và quy luậtHội chứng lưng lừaNỗ lực thêm một phần trămCó đi có lạiNói điều bạn muốnLạc quan mãnh liệtLời nói yếm thếThoát khỏi vỏ sòĐừng cố quá sứcKiểm tra trước gươngTìm những người bạn hay đòi hỏiĐổi mới nơi bạn làm việcTự hào làm cha mẹCỗ máy che giấuĐừng chờ cơ hội đến MụcLục Hãylàchínhmình Ràocảnvơhình Sứcmạnhcủasựđơngiản Hoặcgiỏihoặcrarìa Nguntắcmởrộngthànhcơng Giữđơigiàybóngláng Lắngnghekỹ ƯớcmơnhưDavid Hãylàmngay Hãytửtế Khơngcólỗi Mộtngàymới Lòngbiếtơn Nhanhchóngnhậnlãnhtráchnhiệm Cácýtưởngđềuvơgiátrị Mởtomắt Biểutượnghuyhồng Hãylàngườivơlý Khơngphảimọinhàlãnhđạođềunhưnhau Họctừlỗilầm Câuhỏiđúng Khiêmnhường Nhãnhiệunổitiếng uqxungđột Đồnghồđotráchnhiệm Thèmkhátsựpháttriển Lờingợikhenkhơnglàgì Chấpnhậnlàkhơnngoan Nhàtưtưởngthanhcao Dưluậnchẳnglàgì Bạnbiếtđùakhơng? Cáchtăngquyềnlực Thóiquen Tìmgiâyphúttuyệtvời Nghịchlýcủalờikhen Maymắnvàquyluật Hộichứnglưnglừa Nỗlựcthêmmộtphầntrăm Cóđicólại Nóiđiềubạnmuốn Lạcquanmãnhliệt Lờinóiyếmthế Thốtkhỏivỏsò Đừngcốqsức Kiểmtratrướcgương Tìmnhữngngườibạnhayđòihỏi Đổimớinơibạnlàmviệc Tựhàolàmchamẹ Cỗmáychegiấu Đừngchờcơhộiđến Đờingắnđừngngủdài Tácgiả:RobinSharma TácgiảnhữngcuốnsáchnổitiếngTheMonkWhoSoldHisFerrari,The LeaderWhoHadNoTitle,WhoWillCryWhenYouDie? Ngườidịch:PhạmAnhTuấn NhàxuấtbảnTrẻ Sốtrang:226 Ngàyxuấtbản:05-2014 Giábìa:60.000VND Chụppic:Lens9x Convert–Kiểmtrachínhtả–Làmebook:Bảon eBookĐờingắnđừngngủdàiđượcthựchiệnbởicácthànhviênnhóm OurSharedeBooksvàchỉlưuhànhnộibộ eBooknàyđượclàmvớimụcđíchphilợinhuận,nhằmchiasẻ,phụcvụ cộngđồng,gópphầnnhỏtrongviệcthúcđẩyVĂNHĨAĐỌCchocácbạn khơngcóđiềukiệnmuasáchgiấy Hãymuasáchtrongđiềukiệncóthểđểủnghộtácgiả,dịchgiả,NXBvà đơnvịpháthành! Dochúngtơichưathểliênhệđượcvớitácgiả,dịchgiảcũngnhưNXBđể xinphépnênrấtmongtácgiả,dịchgiảvàbạnđọcthơngcảmvàlượngthứ BảnquyềneBook©OurSharedeBooks,2016 Dựán#10|facebook.com/groups/OurSharedEbooks Nhữngđiềutốtnhấttrongđờiđềuđòihỏinỗlực,camkếtvàkỷluật NgườibạnNidoQubeincủatơitừngnói:“Cáigiácủakỷluậtbaogiờcũng rẻhơncáigiácủanỗiđauhốitiếc.”Hẳnrồi,ýtưởngnàyrấthiểnnhiên Thếnhưngđiềuhiểnnhiênnhấtlạihaybịlãngqnnhất -TríchĐờingắnđừngngủdài ROBINSHARMA LL.B, LL.M chuyên gia hàng đầu giới huấn luyệnnghệthuậtlãnhđạovàpháttriểnbảnthân,vớitriếtlýcốtlõicủaông lãnh đạo không cần chức danh thoải mái phát huy cao lực củamình Ơng tác giả sách bestseller giới, có The Monk Who Sold His Ferrari (được dịch 55 thứ tiếng), The Leader Who HadNoTitlevàWhoWillCryWhenYouDie? Robinđứngtrongtop2của khảo sát độc lập trang leadergurus.net thực để đánh giá ảnh hưởngcủanhữngnhàtưtưởnglãnhđạotrêntồnthếgiới ƠnglànhàsánglậpcủaSharmaLeadershipInternationalInc.,mộtcơng tyđàotạovớinhiềukháchhàngnổitiếngnhưFedEx,GE,IBM,Microsoft, NikevàĐạihọcYale BạncóthểtìmthêmthơngtinvềRobinSharmavàcácbàihuấnluyệncủa ôngtạiđịachỉrobinsharma.com Nếuđãcốlàmmọithứnhưngsựviệcvẫnkhôngnhưkếtquảbạnmong muốn,đừngcốquásức Nghỉngơiđi Cóthểmọichuyệnkhônghềsai Có thểchưađếnlúc Cóthểcánhcửanàyđónglạinhưngcánhcửakhácđang mởra Vàthơngthường,mộtkhiđãthựchiệnđiềubạncholàtốtnhất,bạn đãtạonênkhơnggianchođiềutốtđẹphơnsắpđến Mọiđiểmkếtthúcđều mởramộtđiểmkhởiđầumới -TríchĐờingắnđừngngủdài “CuốnsáchcủaRobinchứađựngrấtnhiềusựthơngtuệvàlờikhunsâu sắc,đượctrìnhbàyngắngọn,đơngiảnđểaicũnghiểuđược,vànếukiên nhẫnápdụngthìhiệuquảsẽrấttolớn.” -JohnSpence,nhàtưvấn,diễngiả,tácgiảcuốnsáchLetterstoa C.E.OvàStrategiesforSuccess:TheKeystoSuccessinCollege,Careerand Life “RobinSharmasởhữucáitàinăngrấthiếmhoilàviếtđượcnhữngcuốn sáchthậtsựkhiếnngườitađộtphátrongđời.” -TiếnsĩRichardCalson,tácgiảcuốnsáchbestsellerDon’tSweatthe SmallStuffcủaNewYorkTimes Hãylàchínhmình☎Ràocảnvơhình☎Sứcmạnhcủasựđơngiản☎ Hoặcgiỏihoặcrarìa☎Nguntắcmởrộngthànhcơng☎Giữđơigiày bóngláng☎Lắngnghekỹ☎ƯớcmơnhưDavid☎Hãylàmngay☎Hãy tửtế Khơngcólỗi☎Mộtngàymới☎Lòngbiếtơn☎Nhanhchóngnhận lãnhtráchnhiệm☎Cácýtưởngđềuvơgiátrị☎Mởtomắt☎Biểutượng huyhồng☎Hãylàngườivơlý☎Khơngphảimọinhàlãnhđạođềunhư nhau☎Họctừlỗilầm Câuhỏiđúng☎Khiêmnhường☎Nhãnhiệunổitiếng☎uqxung đột☎Đồnghồđotráchnhiệm☎Thèmkhátsựpháttriển☎Lờingợikhen khơnglàgì☎Chấpnhậnlàkhơnngoan☎Nhàtưtưởngthanhcao☎Dư luậnchẳnglàgì Bạnbiếtđùakhơng?☎Cáchtăngquyềnlực☎Thóiquen☎Tìmgiây phúttuyệtvời☎Nghịchlýcủalờikhen☎Maymắnvàquyluật☎Hội chứnglưnglừa☎Nỗlựcthêmmộtphầntrăm☎Cóđicólại☎Nóiđiều bạnmuốn Lạcquanmãnhliệt☎Lờinóiyếmthế☎Thốtkhỏivỏsò☎Đừngcố qsức☎Kiểmtratrướcgương☎Tìmnhữngngườibạnhayđòihỏi☎ Đổimớinơibạnlàmviệc☎Tựhàolàmchamẹ☎Cỗmáychegiấu☎ Đừngchờcơhộiđến Nguntắcđầutiênchoquanhệtốtđẹp☎Lolắngvàhồitưởng☎Tin nơingườikhác☎Thựchànhlàtốtnhất☎Đaukhổsẽgiúpbạn☎Chính bạnquyếtđịnhkhảnăngcủacảnhóm☎Âmnhạcgiúpđờitươivui☎ Đừnggâncổbàochữa☎Lnkếtnối☎Điềugìkhiếnbạnkhácbiệt Thờigiantrơiquarấtnhanh☎Thinhlặngthìsao?☎Mộttínhcách khơngrỉsét☎Hãyđểngườikháctựdo☎Mộtngàylắngnghe☎Cơngty khơnngoanbiếttranhthủcảmxúc☎Bạnsẽbiếtkhinàobạnbiết☎Hãylà ngườihùng☎Saophảicókếhoạch?☎Đòihỏiđểđượcđápứng Làmđiềumớimẻ☎Làmchủbảnthân☎Hãykhácbiệt☎Sởhữusựvĩ đại☎HãybắtchướcbannhạcColdplay☎Đờingắnđừngngủdài☎ Khámpháchântrờimới☎Sốngcuộcđờimình☎Chođiđểnhậnlấy☎ GiốngnhưJ K Rowling Tậntâm☎Vuimừnghaylolắng☎Xâycầunối,đừngxâyhàngrào☎ Thấtbạinhanhhơn☎Thiênthầntrongtiếnhóa☎Lãnhđạobằngcáchlàm gương☎Nhàmáysảnxuấtýtưởng☎Nóisựthật☎Tềgiatrướctiên☎ TơntrọngNguntắc HọctậpMichaelJ Fox☎Hànhtrìnhvàđíchđến☎Thànhcơnglàgì? ☎Tựdotuyệtđối☎BắtchướcHollywood☎Gánhnặngcủasựvĩđại☎ Sốngmãnhliệt☎Dấuấncủabạn☎Đểlạidisản☎NhưMandela☎Hơm naybạnsẽxuấtsắcchứ? 90 Tôntrọngnguyêntắc Chúngtađôikhilơlàvấnđềtôntrọngnhautronggiớicôngsở Vấnđề nàydườngnhưhiểnnhiênđếnnỗikhôngcầnbàntới Tấtcảchúngtabiết rằngnếuđốixửtốtvớinhânviên,họsẽđốixửtốtvớikháchhàng Tađều biếtnhânviênsẽhếtlòngnếuhọcócảmgiácđượcchămsóc,tintưởngvà đượcđánhgiácao Tấtcảđềuhiểurằngaicũngmuốnlàmviệcởnơihọcó thểpháttriển,kếtbạn,vàthểhiệnbảnthân Nhưngcóthậtthếkhơng? Tơi vừa đọc nghiên cứu 370.378 nhân viên Sirota Survey tiến hành chủ đề tôn trọng nơi làm việc Bạn hình dung đượckhơng?Trongtổngsốngườiđượcthămdò,chỉcó21phầntrămnhững ngườiởvịtríkhơngphảilàquảnlýcảmthấyđượcbangiámđốctơntrọngở mức “rất tốt” Có lẽ tầm quan trọng tơn trọng nơi làm việc khôngđượcnhậnthứcsâusắcnhưtatưởng Cơhộilớnlàđây Nghiên cứu xác nhận cảm thấy tôn trọng người cảm thấy gắn bó trung thành với cơng ty Trong giới mà việc thu hút giữ chân người tài nhữngyếutốthenchốtđểthànhcơng,bấtcứđiềugìgiúpnảysinhlòng trung thành nên thực Vậy thực nguyên tắc tôn trọng Hãyđốixửtốtvớimọingười Việcgiúpnhânviêncảmthấyhọđặc biệtnênlàđiềuưutiênhàngđầu Bởivìhọthậtsựđặcbiệt Sauđâylàmộtvàichiếnlượcđểtạosựtơntrọngnơilàmviệc: • Nói“Vuilòng”và“Cảmơn” •Đúnggiờ •Khenthưởngnhữngailàmviệcxuấtsắc •Biếtlắngnghe(họsẽmếnbạnvìđiềunày) •Hướngdẫnngườilàmviệcchungvàgiúphọnhậnratiềmnăng(aicũng muốntrởnêngiỏihơn) •Viếtlờinhắncảmơn •Khuyếnkhíchsựngaythẳngvàtrungthực •Chophépngườikhácchấpnhậnrủirovàtựdothấtbại •Khuyếnkhíchtinhthầnsángtạovàsựđángtincậy Khicảmthấyđượctơntrọng,ngườitasẽtựtin Ngườinàocảmthấytựtin sẽlàmviệchiệuquả 91 HọctậpMichaelJ Fox Tôi ngồi xem truyền hình vấn ngơi Michael J Fox đài NBCvàomộttốinọ HẳnbạncũngbiếtơngbịbệnhParkinson Tìnhtrạng runtaylẩybẩyấyđãhạgụcbaongười NhưngvớiFoxthìkhơng Thựclòng ơng cảm thấy bệnh lại mang đến nhiều điều phúc lành đời mình,vàkểvềchuyệncănbệnhđãgiúpơngthốtkhỏitấtcảnhữngthứphù phiếm, mang lại cho sống ơng điều phong phú hơn, thêmsựkhơnngoan,hiểubiếtvàtìnhu Tư tưởng lớn: Những trải nghiệm đau đớn đời lại nhữnglúcchotathấyđiềutốtđẹpnhấtcủabảnthân Nhữngkhidễdàng, tathườngbịgiamhãmtrongnhữngniềmvuivàmốibậntâmnơngcạn Thời khắckhókhănmớikhiếntađếnnhữngnơithâmsâu Mọithứvơnghĩasẽrơi rớtsangmộtbênvàtamởmắttrướcnhữngđiềuquantrọng Trongsốđócó nhiềuyếutốnhưgiađình,bạnbè,mốiquanhệ,thểhiệntrọnvẹnkhảnăng củamình,thưởngthứcnhữngmónqtặngmỗingày,biếnđổithếgiớitốt đẹphơnngàyhơmqua Cuộcđờinàorồicũngkếtthúc Dùsốngbaolâuđinữa,tấtcảđềusẽphải hướngvềcùngmộtđíchđến Khinhớrằngtấtcảđềutrởvềcátbụithìnhững điều giam hãm bạn (như lo sợ, lòng kiêu hãnh, thất vọng trongqkhứ)sẽrơirụng Vàbạnchợtkhámphárarằngthờiđiểmcầntỏa sáng–vàvượttrội–chínhlàlúcnàyđây XincảmơnMichaelJ Fox Vìđãchứngtỏlòngcanđảmvàvaitròlãnh đạocủamình Vìnóirấtchânthật Vìđãlàánhsángtrongmộtthếgiớicòn qnhiềutốităm 92 Hànhtrìnhvàđíchđến TơivừađọcmộtbàitrongtạpchíGQ Bàibáotríchdẫnlờicủadiễnviên AndyGarcianóirằng:“Điềuquantrọngkhibạntheođuổimộtmụctiêulà khơngbaogiờqntínhtồnvẹncủahànhtrìnhấy.”Tơirấtthíchcáchdiễn tảnày VàGarciađãđúng Hànhtrìnhđếnbấtcứkếtquảnào–dùlàmộtkỹ năngtuyệtvờihaymộtcáchsốngtốtđẹp–cũngquantrọngngangbằngvới đíchđếncủanó(nếukhơngnóilàquantrọnghơn) Cómộtđiềutơimong bạnhãysuyngẫm:hànhtrìnhleonúibantặngnhiềugiátrịvàphầnthưởng hơnviệcđếnđượcđỉnhnúi Tạisao?Bởivìchínhcuộchànhtrìnhsẽhình thànhcátính, tạo hội để bạn nhận tiềm kiểm tra xembạnthựcsựmuốnchiếnthắngtớiđâu Chínhhànhtrìnhmớidạybạn, biếnđổibạn,vàkêugọitàinăngẩnnáutrongconngười Bạnphảipháthuy phẩm chất người xuất sắc, kiên định, can đảm, dẻo dai,trắcẩn,hiểubiết Tấtnhiên,đạttớiướcmơsẽmanglạicảmgiáctuyệt vời Tơi ln đồng ý Nhưng khơng mang lại q tặng tươngtựnhưnhữnggìbạnnhậnđượcquacuộchànhtrình Trongthửthách, tahọchỏiđượcnhiềuhơnlúcthànhcơng Vậymỗikhibạncảmthấynơnnóng,tuyệtvọnghaychánnảntrênđường tiến tới đời mong muốn, nhớ nơi bạn dừng châncóthểlànơitốtnhấtdànhchobạn Vàcólẽhànhtrìnhcòntốthơncả đíchđến 93 Thànhcơnglàgì? Đối với tơi, thành cơng nghĩa q trình đầy vui thú tạo nên cuộcsốngphảnánhgiátrịcaonhất,lòngtinsâuxanhất,vàướcmơvĩđại nhấtcủamình Cónhiềuyếutốtrongcâunóinàyvàbạnhãysuyngẫmtừng phầnnhỏấy Phần“qtrình”đểtạonênmộtcuộcsốngtheoýbạn(hành trình thực quan trọng kết quả) Phần “vui thú” hành trình suốt cuộcđờivìýnghĩacuộcđờichínhlàniềmvui Phầnsốngvớigiátrịvàniềm tincủamình,nghĩalàsốngthậtvớiconngườimình Phầntheođuổiướcmơ, vìđólàthứbắttadậysớmmỗingàyvàđongđầytâmhồnbằngnguồnhy vọng TơinhớđếncâunóicủaMarkTwain:“Haimươinămsaubạnsẽhốitiếc vềnhữnggìđãkhơnglàmhơnlànhữnggìđãlàm Vậyhãyquẳngdâyneo Dongbuồmxakhỏibếnđỗanlành Xitheochiềugió Thámhiểm,ước mơ Khámphá.”Đómớilàthànhcơngđíchthực 94 Tựdotuyệtđối MộttrongnhữngcuốnsáchtơirấtthíchlàMan'sSearchforMeaning(Đi tìmlẽsống)củaViktorFrankl,mộtbácsĩtâmlýtrịliệungườiÁo,từngsống sóttrongcáctrạitậptrungcủaĐứcquốcxã Rấtnhiềungườichungquanh ơngđãchết Họmấtniềmhyvọng Họrơivàotuyệtvọng,rồichết Cònơng vượtquađượcthửtháchbằngcáchápdụngđiềumàtơitinlàsựtựdotuyệt đốicủaconngười:khảnănglựachọncáchđáptrảvàgiảiquyếtbấtcứsự việcnàoxảyđếnvớita Chúngtacóthểtìmkiếmđiềutốtđẹphoặcđểbịám ảnhbởinhữngđiềutồitệ Franklđãviết:“Ngườitacóthểlấyđitấtcảtrừ mộtthứ,mộtquyềntựdocuốicùngcủaconngười:lựachọntháiđộtrước nhữnghồncảnhậpđến,lựachọnmộtlốiđi.”Mộttưtưởngtuyệtvời 95 BắtchướcHollywood Một tối tội ngồi xem chương trình TheBigIdea Donny Deutsch trêntruyềnhình Tơikhơnghayxemtivilắm,nhưngtơithíchchươngtrình Kháchmờinổitiếng Nhữngcâuchuyệnsâusắc Rấtnhiềunguồncảm hứng ChươngtrìnhhơmnaymờinhàsánglậploạtphimCSI(Độiđiềutra hiệntrường) ƠngtừnglànhânviênláixeđiệnởLasVegasvớitiềnlương chỉ8,50đơlamộtgiờ Cònýtưởnglớncủaơng?Viếtkịchbảnchomộtloạt phimtruyềnhìnhkếthợpchươngtrìnhtruyềnthốngvềcảnhsátvớicácnhà điều tra trường Ý tưởng độc đáo khiến ông trở nên giàu có Nó cũnggợimộttưtưởng,vềkịchbảnvàngườiviếtkịchbản Họphảicócâu chuyện riêng Rồi lên danh sách nhân vật Xác định tồn câuchuyệnsẽkếtthúcrasao Bạncũngthế Tấtnhiêntakhơngthểtiênđốn cuộcđờisẽvénlênnhữngmàngì Theonhiềuphươngdiện,điềuduynhất ta mong đợi điều khơng mong đợi Nhưng cáchviếtracâuchuyệncủamình,làmhếtsứcđểdiễnxuấtmỗingày,tasẽ đếnrấtgầnnhữngkếtquảmìnhmongmuốnhơnlànhữngaikhơngviếtkịch bảncuộcđời Nhiềuhồibãotrongđờicũngnhưtrongnghềnghiệpthựcsự cóthểthànhhiệnthực–nếutaviếtmộtkịchbản Điềuđóquảlàtốtđẹp 96 Gánhnặngcủasựvĩđại TôivừaxemlạibộphimFreedomeWriters(Nhữngcâybúttựdo)cùng Câu chuyện nhắc điều quan trọng Vào cuối đời, điềuduynhấttrườngtồnchínhlàmìnhtrởthànhai,tạođượcsựkhácbiệt gì,vàchođitìnhuthươngnào Trongmộtcảnhphim,ngườichatựhào vềcơngviệccủacơcongái–giáodụcnhữnghọcsinhhưhỏngtrongthành phốbịcácgiáoviênkháchắthủi–vànói:“Conđượcchúcphúcbằngnhững gánhnặngthếnày.”Tơitinrằngsựthậtcũngtươngtựchomỗingườichúng ta NhàđồngsánglậpGoogle,LarryPage,từngnóirằnglãnhđạonghĩalà “bấtchấpmộtcáchhợplýnhữngđiềubấtkhả” Tấtcảchúngtađềucótàinăng,nguồnlựcđểtrởnênđặcbiệt Nhữngmón quà kèm theo trách nhiệm Phải sử dụng chúng Nâng cao chúng Đánhbóngvàlàmchúngsánglênđểtạoranhiềugiátrịhơnvànângtầmthế giớiquanhmình Bỏqnnhữnggánhnặngsẽkhiếnmìnhtrởnênxuấtsắc nghĩalàchúngtađãthờơtrướctráchnhiệmcủacuộcđờimình Vàchẳngcó thấtbạinàolớnhơnthấtbạinàynữa 97 Sốngmãnhliệt Tơithíchnghenhạclớntiếng,càphêmạnhvàướcmơvĩđại Tơithích mộtngàytrànđầymàusắc,nhữngconngườiđầyđammê,vànhữngbuổitrò chuyệngợilênđiềutốtđẹpnhấttrongtơi Tơimuốnsốngnhưthểkhơngcó ngàymai,đạttớiđiềutốtnhất,uthươngnhữngngườitrongđờitơibằng mộttìnhuthựcsự Tơimuốnlàmtrònphầnviệccủamìnhđểcảitạothế giới Tơimuốnsốngthậtmãnhliệt Đólàmộttừđẹp:Mãnhliệt Hãysốngmộtcuộcđờiphongphú Chơihết Nhậnrủiro Vươnthậtcao Đừngtiếcnuối Đángtincậy Vượttrội Như tiểu thuyết gia Albert Camus nói: “Sống nỗ lực trào nước mắt.”Tơithíchlờinày Tất nhiên ta cần hưởng thụ hành trình, bước nhẹ nhàng cân bằnglòngcantrườngvớilòngtửtế Nhưnghãyhànhđộngvớilòngsaymê, sựcanđảmvàánhmắtngờisáng Hànhđộngđầymãnhliệt Tấtcảnhững ngườivĩđạiđềunhưthế 98 Dấuấncủabạn TrongmộttờtạpchíBestLifetơiđọcđượcmộtcâucủaGeorgeClooney: “Bạn có thời ngắn ngủi đời để ghi dấu ấn mình.” Hiển nhiênchứ?Cóthể Nhưngrấtđúng Chúngtarấtdễbịmắckẹttrongnhữngcơngviệchàngngàymàqnlãng chuyệnxâydựngdisảnchomình Rấtdễtậptrungvàocácvấnđềmàqn chuyện theo đuổi lý tưởng Rất dễ bị lôi kéo vào mục tiêu tầm thườnghàngngàymàmấtdấunhữngmụctiêulớnlao Tuynhiên,cuộcđời xoayquanhvớitốcđộcựcnhanh Nếukhơngdùngmỗingàyđểthựchiệndù chỉmộtđiềunàođóđểghidấu,đểđẩyxatầmnhìn,đểtỏasáng,bạncó thểbỏlỡcơhội TơinhớđếnlờicủanhàtưvấnRichardLeidertừngnhận xét:“Nhữngngườitrên65tuổikhiđượchỏi‘nếusốnglạicuộcđời,bạnsẽ sốngkhácrasao?’vàhọnóibađiều:Tơisẽdànhthờigianđểdừnglạivà hỏinhữngcâuhỏiquantrọng Tơisẽcanđảmhơnvàchấpnhậnnhiềurủiro hơntrongcơngviệcvàtìnhu Tơisẽsốngcómụcđích–đểtạonênsự khácbiệt.”Đólàtấtcảýnghĩa 99 Đểlạidisản Sáng sớm ngồi viết thư viện, lắng nghe nhạc Luciano Ligabue,ngơisaonhạcrockngườiÝđanglàmrúngđộngnềntảngâmnhạc qnhàtrongmấytuầnqua Vàtơisuyngẫmđếnvaitròlãnhđạovớicuộc đời TơivừađọcxongtácphẩmHộichợphùhoacủanhàvănArtBuchwald, nayđã80tuổivàđangchiếnđấuvớicănbệnhsuythận[1] Khiđếngầncái chếtngườitadườngnhưgầnhơnvớinhữnggìquantrọngnhấttrongđời Nó mangđếnsựrõràngvơcùng Nóloạibỏmọithứphụtùngmàtatưởngrằng rấtcầnthiếtkhitacòntrẻ Nógiúptaliênkếtvớisựthật(vàsựthậtkhiếnta đượctựdo) [1]Ơngquađờihainămsauđó.  Họ hỏi ơng: “Hạnh phúc hồn hảo theo ơng gì?” Ơng trả lời: “Mạnh khỏe.”Họhỏiơng:“Khảnăngnàoơngmuốncónhất?”Ơngtrảlời:“Sống.” Rồihọhỏiơng:“Tàisảnqgiánhấtcủaơnglàgì?”“Tấtcảtácphẩmcủa tơi–bamươihaicuốnsáchvàmọibàiviếttrênbáo.”Bạnvàtơicóthểrútra điềuthơngtuệnàotừđó?Sựvĩđạinghĩalàkhibạntạonênmộtđiềutrong đờikhơngnhữnglớnlaohơnbạnmàcòntồntạilâuhơnbạn Sựcơngnhận, uytín,vậtchất,tấtcảnhữngthứđólànhữngmụctiêurấtconngườivàrất tốt Nhưngcònmộtthứquantrọnghơnnhiều:disản Nghĩalàtạosựkhác biệt,nhữngđiềurấtđặcbiệtvàýnghĩa Disảnnàobạntạonêntrongđờiđểthếhệmaisausẽbiếtbạntừngtồn tại?Bạnsẽthựchiệnhànhđộngcaoqnào,tháiđộcantrườngnàongaytại GiâyPhútNàyđểgiảiphóngchosựvĩđạiđangngủsaytrongbạn,giúpnó ratrướcánhsángcủaNgàyHơmNay?Tàisảnqgiánhấtcủabạnsẽtrơng nhưthếnào?Vàcuốicùng,bạnđãlàmgìvớinhữngtàinăngmìnhđượcban tặng?Hãytựvấnlươngtâm 100 NhưMandela Tôi đọc sách hay Nelson Mandela, người mà tơi ngưỡngmộ Mộtngườinhìnxatrơngrộng Mộtnhàđấutranhvìtựdo Một hìnhmẫutuyệtvờivềtầmcaomàconngườicóthểvươntới ỒngđãmờibangườicaingụcđếndựlễnhậmchứctổngtốngnướcNam Phicủamình–mộthànhđộngđầyvịtha TơimuốnchiasẻởđâymộtphầntronglờigiớithiệucủaBillClinton,vì nónóilênconđườngmàbạnvàtơi–nhữngngườidámướcmơ,nhữngnhà lãnhđạokhơngcầndanhphận,nhữngconngườimuốncốnghiếnhếtmình– đangbướclên:“Mỗi lần Nelson Mandela vào phòng, tất chúng tơi cảmthấymìnhtolớnhơnmộtchút,tấtcảchúngtơiđềumuốnđứngdậy,đều muốnreohò,vìchúngtơimuốnlàmộtMandelatrongngàytươiđẹpnhất củamình.” 101 Hơmnaybạnsẽxuấtsắcchứ? Có người đọc xong sách hôm bước giới để thực hiệnmộtđiềunàođógiúphọlênmộttầmcaomớicủasựxuấtsắc Cóngười sẽđưaraquyếtđịnhtrongnhữnggiờtớiđểnângcaochuẩnmựcvàthểhiện tiềmnăngcaonhất Cóngườisẽbắtđầumộtcơngviệcnàođó–thậmchíchỉ làmộtcửchỉnhỏ–màtheothờigiansẽtạonênbướcpháttriểnvàkếtquả khơng ngờ đường đời, chiều kích Tại người khơng phảilàbạn? Hãyqnđinhữnggìngườitatừngnói Đừngnghenhữngtưtưởngnhỏ mọn Hãybịttaitrướcnhữnglờichỉtrích Hãytinvàosựthật:Bạnsinhrađể làmnhữngđiềulớnlaotrongđờimình Đểrangồithếgiớivànổibậtlên Mỗilầnbạntừchốilờimờigọiấy,bạnđãphảnbộichínhbảnthân Hãytơnvinhmình Hãykhiếnhơmnay–vàcuộcđời–trởnênđặcbiệt khơngthểnàoqn Mộtbướcnhỏbéchắcchắnsẽtạonênkếtquảkhổnglồ theothờigian Hãynhớconngườithậtcủamìnhmàbạnđượctạonênđểtrở thành: lãnh đạo không cần danh phận, người nhất, ngườikhiếncuộcđờitrởnêntốtđẹphơn Tơimuốntạmbiệtbạnbằnglời nóicủatriếtgiaMarcusAurelius:“Đểsốngnhưthểđâylàngàycuốicùng, đừngbaogiờhoangmang,đừngbaogiờhờhững,đừngbaogiờkiểucách– đólàmộttínhcáchhồnhảo.”Mộtcâunóituyệtvời Tơichúcbạnthậtxuất sắc TableofContents Hãylàchínhmình Ràocảnvơhình Sứcmạnhcủasựđơngiản Hoặcgiỏihoặcrarìa Nguntắcmởrộngthànhcơng Giữđơigiàybóngláng Lắngnghekỹ ƯớcmơnhưDavid Hãylàmngay Hãytửtế Khơngcólỗi Mộtngàymới Lòngbiếtơn Nhanhchóngnhậnlãnhtráchnhiệm Cácýtưởngđềuvơgiátrị Mởtomắt Biểutượnghuyhồng Hãylàngườivơlý Khơngphảimọinhàlãnhđạođềunhưnhau Họctừlỗilầm Câuhỏiđúng Khiêmnhường Nhãnhiệunổitiếng uqxungđột Đồnghồđotráchnhiệm Thèmkhátsựpháttriển Lờingợikhenkhơnglàgì Chấpnhậnlàkhơnngoan Nhàtưtưởngthanhcao Dưluậnchẳnglàgì Bạnbiếtđùakhơng? Cáchtăngquyềnlực Thóiquen Tìmgiâyphúttuyệtvời Nghịchlýcủalờikhen Maymắnvàquyluật Hộichứnglưnglừa Nỗlựcthêmmộtphầntrăm Cóđicólại Nóiđiềubạnmuốn Lạcquanmãnhliệt Lờinóiyếmthế Thốtkhỏivỏsò Đừngcốqsức Kiểmtratrướcgương Tìmnhữngngườibạnhayđòihỏi Đổimớinơibạnlàmviệc Tựhàolàmchamẹ Cỗmáychegiấu Đừngchờcơhộiđến ... Thốtkhỏivỏsò Đừng cốqsức Kiểmtratrướcgương Tìmnhữngngườibạnhayđòihỏi Đổimớinơibạnlàmviệc Tựhàolàmchamẹ Cỗmáychegiấu Đừng chờcơhộiđến Đời ngắn đừng ngủ dài Tácgiả:RobinSharma... đại☎HãybắtchướcbannhạcColdplay☎ Đời ngắn đừng ngủ dài ☎ Khámpháchântrờimới☎Sốngcuộc đời mình☎Chođiđểnhậnlấy☎ GiốngnhưJ K Rowling Tậntâm☎Vuimừnghaylolắng☎Xâycầunối, đừng xâyhàngrào☎... Mọiđiểmkếtthúcđều mởramộtđiểmkhởiđầumới -Trích Đời ngắn đừng ngủ dài “CuốnsáchcủaRobinchứađựngrấtnhiềusựthơngtuệvàlờikhunsâu sắc,đượctrìnhbày ngắn gọn,đơngiảnđểaicũnghiểuđược,vànếukiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đời ngắn đừng ngủ dài, Đời ngắn đừng ngủ dài

Từ khóa liên quan