Đề cương ôn thi Môi giới Bất động sản

14 124 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 10:07

Trung tâm gửi đến các học viên bộ đề cương ôn thi khóa học Môi giới Bất Động Sản nhằm giúp học viên dễ hình dung và tiếp cận với kinh doanh bất động sản và đạt được giá trị cực kỳ hữu ích. Tài liệu dưới dạng file pdf ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN A PHẦN CƠ SỞ Câu 1: Trường hợp chủ đầu tư chấp nhà hình thành tương lai ngân hàng, trước ký hợp đồng mua bán, thuê mua nhà với khách hàng, phải đáp ứng điều kiện sau đây? A Phải giải chấp nhà trước ký hợp đồng huy động vốn, trừ trường hợp bên mua ngân hàng đồng ý B Có văn thơng báo nhà đủ điều kiện bán Sở Xây Dựng C Miễn khách hàng đồng ý mua, không cần đồng ý ngân hàng D Miễn ngân hàng chấp thuận cho bên mua nhà khoản tín dụng để mua nhà Đáp án: A B Câu 2: Tranh chấp đất đai bên, trước khởi kiện phải: A B C D Hòa giải UBND cấp xã nơi có đất Hòa giải UBND cấp huyện nơi có đất Khơng bắt buộc phải hòa giải Do bên thỏa thuận việc hòa giải Đáp án: A Câu 3: Những giao dịch sau giao dịch nhà ở: A B C D Mua bán Tặng cho Xây dựng, sửa chữa cải tạo nhà Cho thuê Đáp án: C Câu 4: Đơn vị chủ trì, phối hợp quan có liên quan để triển khai biện pháp phòng, chống rửa tiền lĩnh vực kinh doanh BĐS: A B C D Cục Phòng, chống rửa tiền- Ngân hàng nhà nước Bộ Tài Bộ Xây dựng Bộ Cơng an Đáp án: C Câu 5: Hành vi sau không bị cấm hoạt động kinh doanh BĐS? A Huy động vốn người mua BĐS hội đủ điều kiện B Không thực nghĩa vụ tài Nhà nước C Khơng đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật D Cả A, B, C sai Đáp án: A Câu 6: Phí bảo trì phần sở hữu chung chung cư mà khách hàng phải trả quy định: A B C D 2% giá bán hộ 2% giá trị hộ có giá bán cao 2% giá trị hộ diện tích khác bán cho khách hàng 2% giá trị phần sở hữu chung Đáp án: C Câu 7: Quyền sở hữu nhà theo quy định pháp luật nước ta thể qua quyền chủ đạo nào? A B C D Cho tặng, thừa kế, cho thuê, phá dỡ, thuế chấp, để không sử dụng, Sử dụng, chiếm hữu định đoạt Sử dụng định đoạt Khai thác, mua bán, cho tặng, thừa kế, góp vốn cho mượn Đáp án: B Câu 8: Từ 01/07/2015, thời hạn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước sở hữu nhà Việt Nam tính từ ngày cấp là: A B C D 50 năm 60 năm 70 năm Tương ứng với thời hạn ghi giấy chứng nhận đầu tư Đáp án: D Câu 9: Người Việt Nam định cư nước quyền sở hữu nhà A B C D Được phép nhập cảnh vào Việt Nam Được phép vào Việt Nam với thời gian tháng Được phép vào Việt Nam với thời gian tháng Được phép vào Việt Nam với thời gian 12 tháng Đáp án: A Câu 10: Trường hợp cá nhân nước ngồi kết với công dân Việt Nam A B C D Được sở hữu nhà tối đa 50 năm Được sở hữu nhà tối đa 50 năm lần gia hạn Chỉ thuê nhà Được sở hữu nhà ổn định lâu dài Đáp án: D Câu 11: Thời điểm chuyển quyền sử dụng đất giao dịch A B C D Các bên ký tên Phòng Cơng chứng UBND cấp xã Giao dịch đăng ký Văn phòng Đăng ký đất đai Khi bàn giao đất Theo thỏa thuận bên Đáp án: B Câu 12: Vai trò quản lý Nhà nước có tác động hoạt động kinh doanh thị trường BĐS A B C D định đến thúc đẩy phát triển kìm hãm phát triển khơng hiệu đến phát triển đến phát triển Đáp án: A Câu 13: Phần sau thuộc sở hữu riêng người mua hộ? A Phần diện tích bên hộ khơng bao gồm diện tích xây dựng vách ngăn phòng B Phần diện tích bên hộ diện tích hành lang tiếp cận trực tiếp với hộ C Phần diện tích bên hộ bao gồm diện tích ban cơng, lơ gia gắn liền với hộ D Phần diện tích đậu xe bánh phục vụ cho chủ sở hữu hộ Đáp án: C Câu 14: Cá nhân cấp chứng hành nghề mơi giới BĐS có đủ điều kiện sau: A Tốt nghiệp THPT trở lên B Có lực hành vi dân đầy đủ, tốt nghiệp cao đẳng C Có lực hành vi dân đầy đủ qua sát hạch kiến thức môi giới bất động sản D Cả A, B, C sai Đáp án : A C Câu 15: Tính bất động BĐS hiểu là: A BĐS dù đem chuyển nhượng, bán quyền sử dụng khai thác B BĐS dù đem chuyển nhượng, bán quyền sử dụng khai thác, chuyển BĐS đến nơi khác C BĐS dù đem chuyển nhượng, bán quyền sử dụng khai thác, mua bán D Cả A, B, C sai Đáp án: B Câu 16: Chỗ đậu xe ô tô khu nhà chung cư A B C D Có thể khách hàng mua thuê mua Thuộc quyền quản lý sử dụng chủ đầu tư Không phân biệt quyền ưu tiên sử dụng cư dân khách vãng lai Chỉ phép sử dụng dành riêng cho cư dân chung cư Đáp án: A B Câu 17: Nhà đủ điều kiện theo quy định, chủ sở hữu chấp cho tổ chức sau đây? A B C D Ngân hàng nhà nước Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ cầm đồ Cơng ty bảo hiểm Tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam Đáp án: D Câu 18: Tổ chức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất có quyền: A Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất B Được quyền thực tất giao dịch quyền sử dụng đất C Được quyền định đoạt tài sản đất mà tài sản khơng có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước D Chỉ quyền cho thuê quyền sử dụng đất Đáp án: C Câu 19: Nhận xét sau sai? A Sàn giao dịch BĐS phải pháp nhân B Sàn giao dịch BĐS phải có tên, địa chỉ, bảng hiệu phải thơng tin việc thành lập thông tin đại chúng C Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh BĐS thành lập sàn giao dịch BĐS sàn giao dịch phải có tư cách pháp nhân sử dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp D Sàn giao dịch BĐS pháp nhân Đáp án: D Câu 20: BĐS nhà riêng lẻ hộ gia đình, cá nhân: A B C D Phải giao dịch qua sàn Có thể chọn giao dịch qua sàn chủ sở hữu tự giao dịch Không giao dịch qua sàn Không bắt buộc qua sàn phải qua công ty môi giới Đáp án: B Câu 21: Giai đoạn không thuộc giai đoạn thực dự án? A Thực việc giao đất thuê đất B Giám sát thi công thực C Vận hành, chạy thử D Bảo hành cơng trình xây dựng Đáp án: D Câu 22: Mua bán nhà thuộc sở hữu chung A B C D Tất chủ sở hữu phải ký hợp đồng mua bán Có thể ủy quyền cho chủ sở hữu ký hợp đồng mua bán Chỉ cần 2/3 chủ sở hữu ký hợp đồng mua bán Chỉ cần đồng sở hữu đại diện ký hợp đồng mua bán Đáp án: A B Câu 23: Cá nhân nước sở hữu tối đa không hộ tòa nhà chung cư Việt Nam A B C D 10% 15% 20% 30% Đáp án: D Câu 24: Chứng hành nghề mơi giới BĐS có thời hạn sử dụng A B C D 02 năm 03 năm 04 năm 05 năm Đáp án: D Câu 25: Nội dung sàn giao dịch BĐS không bao gồm A B C D Mua bán BĐS Quảng cáo BĐS Đấu giá BĐS Công chứng hợp đồng BĐS Đáp án: D Câu 26: Phạm vi kinh doanh dịch vụ BĐS tổ chức, cá nhân nước; tổ chức, cá nhân nước ngồi: A Có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, sàn giao dịch BĐS, tư vấn BĐS, quản lý BĐS B Chỉ có quyền kinh doanh BĐS tư vấn BĐS C Chỉ có quyền kinh doanh mơi giới BĐS D Chỉ có quyền kinh doanh tư vấn quản lý BĐS Đáp án: A Câu 27: Trước bàn giao nhà (BĐS hình thành tương lai) cho người mua, doanh nghiệp nước lấy tối đa giá trị hợp đồng A B C D 50% 70% 80% 95% Đáp án: B Câu 28: Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà A Là trái quy định pháp luật hành B Được thực có nhu cầu thuộc diện chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận C Bên chuyển nhượng hợp đồng phải nộp loại thuế phí theo quy định D Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng phải nộp loại thuế phí theo quy định Đáp án: B C Câu 29: Các nội dung sau bị cấm? A B C D Sử dụng đất khơng mục đích Thực giao dịch quyền sử dụng đất không đăng ký với Nhà nước Sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất Sử dụng đất vào mục đích phát triển kết cấu hạ tầng để tăng giá trị đất Đáp án: A B Câu 30: Hợp đồng sau hợp đồng kinh doanh BĐS? A B C D Hợp đồng mua bán nhà, cơng trình xây dựng Hợp đồng th mua nhà, cơng trình xây dựng Hợp đồng quản lý BĐS Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất Đáp án: D B PHẦN CHUYÊN MÔN Câu 1: Nội dung sau không quy định nội dung hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng A B C D Giá bán BĐS Thông tin BĐS Địa bên Hoa hồng mơi giới Đáp án: D Câu 2: Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu hộ cao cấp quận Bình Thạnh; Trước ký hợp đồng mua, khách hàng đặt cọc 50.000.000 VNĐ tổng giá trị hợp đồng hộ 1.344.000.000 VNĐ đó:  Giá trị mua bán hộ là: 1.200.000.000 VNĐ  Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ  Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ tốn chia thành 07 đợt sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng sau ký hợp đồng Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua hộ thuế gía trị gia tăng Đợt 5: Thanh tốn đủ 20% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Bên cạnh đó, khách hàng toán thời hạn ưu đãi chiết khấu 1% cho đợt toán Người mua toán đợt là: A B C D 214.000.000 VNĐ 240.000.000 VNĐ 218.800.000 VNĐ 264.000.000 VNĐ Đáp án: D Câu 3: Khi tư vấn đặc điểm BĐS, người môi giới phải cho khách hàng thấy được: A B C D Uy tín chủ đầu tư Khả tăng giá Lợi ích sản phẩm Tiến độ thi cơng Đáp án: C Câu 4: Vai trò người môi giới BĐS A Cung cấp thông tin cách công khai, trung thực cho chủ thể tham gia giao dịch B Làm cầu nối người mua, người bán & hưởng phí mơi giới C Bán sản phẩm theo yêu cầu chủ đầu tư D Bán sản phẩm theo yêu cầu cảu khách hàng Đáp án: A B Câu 5: Yếu tố môi trường phân tích giá trị BĐS bao gồm nội dung gì? A B C D Môi trường vĩ mô môi trường vi mơ Mơi trường bên bên ngồi Mơi trường sẽ, thống mát Tiếng ồn, khơng khí, ngập lụt, ánh sáng, mùi,… Đáp án: D Câu 6: Trong môi giới BĐS dự án, tiếp nhận sản phẩm bước để nhân viên kinh doanh A B C D Am hiểu khách hàng Am hiểu sản phẩm Am hiểu chủ đầu tư Am hiểu đối thủ cạch tranh Đáp án: B C Câu 7: Một danh sách khách hàng tiềm cho sản phẩm riêng biệt A Danh sách khách hàng bạn có nhiều năm làm việc B Một danh sách thiết lập dựa đốn chủ quan người mơi giới C Một danh sách rút gọn sau sàng lọc từ danh sách khách hàng tiềm điện thoại, thư từ… D Cả A,B,C sai Đáp án: C Câu 8: Khi tiếp xúc, tư vấn khách hàng, người môi giới không nên: A B C D Nghe điện thoại, trao đổi công việc với nhân viên khác Ghi chép thông tin Lắng nghe khách hàng Quan tâm đến khách hàng Đáp án: A Câu 9: Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu hộ cao cấp quận Bình Thạnh; Trước ký hợp đồng mua, khách hàng đặt cọc 50.000.000 VNĐ tổng giá trị hợp đồng hộ 1.344.000.000 VNĐ đó:  Giá trị mua bán hộ là: 1.200.000.000 VNĐ  Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ  Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ tốn chia thành 07 đợt sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng sau ký hợp đồng Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua hộ thuế gía trị gia tăng Đợt 5: Thanh tốn đủ 20% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Bên cạnh đó, khách hàng toán thời hạn ưu đãi chiết khấu 1% cho đợt toán Sau toán tiền đặt cọc 50.000.000 VNĐ Người mua tốn đợt lại là: A B C D 214.000.000 VNĐ 240.000.000 VNĐ 218.800.000 VNĐ 264.000.000 VNĐ Đáp án: A Câu 10: Công việc người mơi giới tìm kiếm khách hàng phải xác định: A B C D Khách hàng mục tiêu Nhu cầu khách hàng Chuẩn bị chu đáo tài liệu bán hàng Học thuộc sản phẩm Đáp án: A Câu 11: Phong cách đàm phán bên quan tâm đến lợi ích với tinh thần hợp tác thu lợi ích phong cách đàm phán A B C D Thua-thua Thắng-thua Thua-thắng Thắng-thắng Đáp án: D Câu 12: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ tư vấn BĐS A B C D Phải thành lập doanh nghiệp Không phải thành lập doanh nghiệp Phải thành lập doanh nghiệp hộ kinh doanh Cả A,B,C sai Đáp án: A Câu 13: Khi chất lượng sản phẩm phải lấy yếu tố để cạnh tranh thị trường? A B C D Thông tin Dịch vụ khách hàng Sản phẩm Cả A, B C sai Đáp án: B Câu 14: Nội dung dịch vụ môi giới BĐS bao gồm lĩnh vực sau đây, ngoại trừ : A B C D Môi giới mua bán, chuyển nhượng, thuê, thuê mua BĐS Hỗ trợ xác định giá BĐS Thực thủ tục pháp lý liên quan đến BĐS Môi giới thành lập tổ chức pháp nhân có liên quan Đáp án: D Câu 15: Tình : Người mua đặt cọc 20 triệu đồng để mua nhà với giá 400 triệu đồng Người bán đổi ý không bán Giả sử hợp đồng đặt cọc khơng có điều khoản phạt vi phạm, người bán phải trả tiền đặt cọc đền bù tiền thiệt hại cho người mua theo luật, tổng cộng số tiền trả lại cộng với phạt vi phạm : A B C D 40 triệu đồng 60 triệu đồng 20 triệu đồng Không phạt vi phạm Đáp án: A Câu 16: Môi giới BĐS loại hình A B C D Đầu tư trục tiếp BĐS Kinh doanh BĐS Kinh doanh dịch vụ BĐS Cả A,B C sai Đáp án : C Câu 17: Bản chất môi giới BĐS : A Là ngành nghề, kinh doanh dịch vụ, hoạt động nhằm thu lợi B Là kết nối bên để thiết lập thương vụ C Là hoạt động không chịu quản lý quan nhà nước D Là hoạt động không cần phần chứng hành nghề giấy phép kinh doanh Đáp án: A Câu 18: Để tăng khả thành công môi giới, người mơi giới cần hiểu khách hàng ai, theo đó, người mơi giới cần: A B C D Khơng để khách hàng nói q nhiều Nói thật nhiều dự án cho khách hàng Lắng nghe khách hàng nói Cả A, B C sai Đáp án: C Câu 19: Khi ‘cầu’ BĐS tăng ảnh hưởng đến giá bán tiền thuê BĐS ngắn hạn ? A B C D Giá tiền thuê giảm Giá giảm tiền thuê tăng Giá tiền thuê tăng Giá tăng tiền thuê giảm Đáp án: C Câu 20: Cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS độc lập A B C D Khơng cần có chứng hành nghề BĐS Không cần đăng ký nộp thuế Chỉ cần có chứng hành nghề mơi giới BĐS Phải có chứng hành nghề mơi giới BĐS đăng ký nộp thuế Đáp án: D Câu 21: Tình : Trong hợp đồng mua bán nhà có quy định đặc điểm nhà mua bán sau : Diện tích sử dụng hộ F : 55,04 m2 ( tính theo kích thước thơng thủy theo quy định pháp luật nhà ở) Diện tích tạm tính tăng lên giảm theo thực tế đo đạc thời điểm bàn giao hộ Bên Mua có trách nhiệm tốn số tiền mua hộ cho bên Bán theo diện tích thực tế bàn giao hộ ; Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch thấp 3% so với diện tích ghi hợp đồng hai bên khơng phải điều chỉnh lại gía bán hộ Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt 3% so với diện tích ghi hợp đồng giá bán hộ điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế bàn giao hộ Khi bàn giao cho khách hàng hộ F có diện tích 57,7 m2, khách hàng quyền: A Nhận hộ toán theo diện tích thực tế B Từ chối nhận hộ không bị coi vi phạm điều kiện bàn giao hộ C Nhận hộ toán theo giá bán hộ hợp đồng ký D Cả A, B C Đáp án: A Câu 22: Chiến lược “Đẩy” áp dụng kinh doanh BĐS hiểu nào? A Tìm cách thu phục khách hàng mua sản phẩm B Tìm cách đẩy sản phẩm đến nhà phân phối khách hàng chương trình khuyến mãi, quà tặng, chiết khấu hoa hồng C Tìm nhận biết thương hiệu hấp dẫn khách hàng sản phẩm khác D Cả A, B, C Đáp án: B Câu 23: Điểm đặc biệt quan trọng việc hoạch địch chiến lược Marketing kinh doanh BĐS A B C D Chính sách nhà nước Nhu cầu khách hàng Lợi cạnh tranh Nguồn vốn Đáp án: B Câu 24: Tình huống: Căn hộ C15-7 thuộc khu hộ cao cấp quận Bình Thạnh; Trước ký hợp đồng mua, khách hàng đặt cọc 50.000.000 VNĐ tổng giá trị hợp đồng hộ 1.344.000.000 VNĐ đó:  Giá trị mua bán hộ là: 1.200.000.000 VNĐ  Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ  Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ toán chia thành 07 đợt sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng sau ký hợp đồng Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua hộ thuế gía trị gia tăng Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Bên cạnh đó, khách hàng toán thời hạn ưu đãi chiết khấu 1% cho đợt tốn Phí bảo trì toán đợt: A Đợt B Đợt C Đợt D Đợt Đáp án: C Câu 25: Nguyên tắc người môi giới muốn phát triển dài hạn A B C D Hướng đến khách hàng Làm đến đâu hay đến Bằng giá hướng đến thu nhập thân Cả A, B C sai Đáp án: A Câu 26: Tiếp nhận sản phẩm từ Ban Giám đốc Công ty, việc người môi giới cần thực A B C D Phân tích đánh giá sản phẩm Lên kế hoạch tìm kiếm nguồn khách Lên kế hoạch marketing sản phẩm Phân tích khách hàng Đáp án: A Câu 27: Khách hàng mua sản phẩm cho người môi giới A B C D Nhân viên tư vấn rõ ràng, phục vụ nhiệt tình, chu đáo Sản phẩm phù hợp nhu cầu Được người khác giới thiệu cho người mơi giới Có tiền nhàn rỗi Đáp án: A B Câu 28: Căn hộ C15-7 thuộc khu hộ cao cấp quận Bình Thạnh; Trước ký hợp đồng mua, khách hàng đặt cọc 50.000.000 VNĐ tổng giá trị hợp đồng hộ 1.344.000.000 VNĐ đó:  Giá trị mua bán hộ là: 1.200.000.000 VNĐ  Thuế giá trị gia tăng là: 120.000.000 VNĐ  Phí bảo trì là: 24.000.000 VNĐ Tiến độ toán chia thành 07 đợt sau: Đợt 1: Thanh toán đủ 20% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng sau ký hợp đồng Đợt 2,3,4: Thanh toán đủ 10% giá trị mua hộ thuế gía trị gia tăng Đợt 5: Thanh toán đủ 20% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Đợt 6: Thanh toán đủ 25% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Đợt 7: Thanh toán đủ 5% giá trị mua hộ thuế giá trị gia tăng Bên cạnh đó, khách hàng tốn thời hạn ưu đãi chiết khấu 1% cho đợt toán Đợt khách hàng toán thời hạn quy định hợp đồng, khách hàng ưu đãi chiết khấu, khách hàng toán đợt bao nhiêu? A B C D 61.340.000 VNĐ 65.340.000 VNĐ 67.340.000 VNĐ 66.000.000 VNĐ Đáp án: B Câu 29: Tình huống: Căn nhà giao dịch với giá 500 triệu đồng Ngân hàng định giá 420 triệu đồng ngân hàng cho vay 70% giá trị BĐS, số tiền ngân hàng cho vay A B C D 216 triệu đồng 350 triệu đồng 294 triệu đồng 420 triệu đồng Đáp án: C Câu 30: Tình huống: Trong hợp đồng mua bán nhà có quy định đặc điểm nhà mua bán sau: Diện tích sử dụng hộ F là: 55,04 m2 (được tính theo kích thước thơng thủy theo quy định pháp luật nhà ở) Diện tích tạm tính tăng lên giảm theo thực tế đo đạc thời điểm bàn giao hộ Bên Mua có trách nhiệm toán số tiền mua hộ cho bên Bán theo diện tích thực tế bàn giao hộ; Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch thấp 3% so với diện tích ghi hợp đồng hai bên khơng phải điều chỉnh lại gía bán hộ Nếu diện tích thực tế chênh lệch vượt 3% so với diện tích ghi hợp đồng giá bán hộ điều chỉnh lại theo diện tích đo đạc thực tế bàn giao hộ Khi bàn giao cho khách hàng hộ F có diện tích 51,24 m2, khách hàng quyền: A Nhận hộ tốn theo diện tích thực tế B Nhận hộ toán theo hợp đồng ký C Từ chối nhận hộ yêu cầu chủ đầu tư đổi hộ khác có diện tích thương lượng D Yêu cầu chủ đầu tư bồi thường giá trị hợp đồng toán Đáp án: A ... dịch Không giao dịch qua sàn Không bắt buộc qua sàn phải qua công ty môi giới Đáp án: B Câu 21: Giai đoạn không thuộc giai đoạn thực dự án? A Thực việc giao đất thuê đất B Giám sát thi công thực... người môi giới phải cho khách hàng thấy được: A B C D Uy tín chủ đầu tư Khả tăng giá Lợi ích sản phẩm Tiến độ thi công Đáp án: C Câu 4: Vai trò người mơi giới BĐS A Cung cấp thông tin cách công... chất môi giới BĐS : A Là ngành nghề, kinh doanh dịch vụ, hoạt động nhằm thu lợi B Là kết nối bên để thi t lập thương vụ C Là hoạt động không chịu quản lý quan nhà nước D Là hoạt động không cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi Môi giới Bất động sản, Đề cương ôn thi Môi giới Bất động sản

Từ khóa liên quan