Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh vĩnh phúc

130 90 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 07:49

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM- CHI NHÁNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS., TS VŨ VĂN HÓA THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Nguyễn Thị Phương Mai Sinh ngày: 22/12/1978 Quê quán: Thanh Minh- Phú Thọ Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Vĩnh Phúc Là học viên cao học khóa Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Nguyên Cam đoan đề tài luận văn: "Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc" Người hướng dẫn khoa học: GS., TS Vũ Văn Hóa Luận văn thực Trường Đại học Kinh tế & QTKD, Đại học Thái Ngun Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu tính độc lập riêng, chưa cơng bố đâu, số liệu sử dụng luận văn hồn tồn trung thực, xác trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương Mai ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập thực luận văn, nhận quan tâm giúp đỡ quý báu nhiều tập thể, cá nhân ngồi trường Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng quản lý Đào tạo Sau Đại học thầy giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh tận tình giảng dạy giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS., TS Vũ Văn Hóa người tận tình bảo, giúp đỡ thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc anh chị em Chi nhánh tạo điều kiện cho việc thu thập số liệu thơng tin cần thiết để tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày …tháng…năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương Mai MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, ix BIỂU MỞ ĐỒ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương NHỮNG NỘI DUNG BẢN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐNHIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Các chức NHTM 1.1.3 Hoạt dộng huy động vốn ngân hàng thương mại 10 1.2 Hiệu huy động vốn NHTM 21 1.2.1 Khái niệm hiệu huy động vốn NHTM 21 1.2.2 Một số tiêu chí đánh giá hiệu huy động vốn NHTM 22 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu huy động vốn NHTM 28 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 28 1.3.2 Các nhân tố khách quan 30 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu huy động vốn NHTM 32 1.4.1 Đối với NHTM : Giảm chi phí, tăng lợi nhuận 32 1.4.2 Đối với chủ thể vay: vay với lãi suất thấp, tạo sở hạ giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh thị trường 33 1.4.3 Đối với kinh tế: ổn định tiền tệ, nâng cao lực cạnh tranh 33 1.5 Bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu huy động vốn từ ngân hàng giới 34 1.5.1 Bài học kinh nghiệm từ Nhật Bản 34 1.5.2 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng Australia (ANZ Bank) 37 Kết luận chương 39 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 40 2.2 Đối tượng tiếp cận 40 2.3 Địa điểm nghiên cứu 40 2.4 Phương pháp thu thập thông tin 41 2.4.1 Số liệu thứ cấp 41 2.4.2 Số liệu sơ cấp 41 2.5 Phương pháp phân tích 42 2.6 Hệ thống tiêu chí nghiên cứu 43 Chương THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐNHIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 46 3.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc 46 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 46 3.1.2 Tổ chức máy tình hình nhân ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Vĩnh Phúc 47 3.1.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu Chi nhánh 52 3.2 Thực trạng huy động vốn hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc năm 2010 - 2013 59 3.2.1 Thực trạng huy động vốn VIB Chi nhánh Vĩnh Phúc 59 3.2.2 Phân tích hiệu huy động vốn VIB Chi nhánh Vĩnh Phúc 60 3.2.3 Tính cân đối cấu nguồn vốn huy động 68 3.3 Đánh giá khách hàng hoạt động huy động vốn VIB chi nhánh Vĩnh Phúc 71 3.4 Đánh giá khái quát hiệu huy động vốn Ngân hàng Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc 74 3.4.1 Kết đạt 74 3.4.2 Một số hạn chế 75 3.4.3 Nguyên nhân 76 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 80 4.1 Định hướng công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc 80 4.1.1 Định hướng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 80 4.1.2 Định hướng mục tiêu hoạt động huy động vốn VIB Chi nhánh Vĩnh Phúc Định hướng giai đoạn 2015-2020 81 4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc 82 4.2.1 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn 82 4.2.2 Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý sử dụng vốn sở gắn huy động vốn với nhu cầu sử dụng vốn 83 4.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing huy động vốn 84 4.2.4 Mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ Ngân hàng 85 4.2.5 Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán nhân viên 86 4.2.6 Giảm thiểu chi phí vốn, xây dựng sách lãi suất linh hoạt 88 4.2.7 Xây dựng cấu vốn hợp lý, phòng ngừa rủi ro huy động vốn 89 4.2.8 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt 90 91 4.3 Một số kiến nghị 92 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 92 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 95 4.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 98 Kết luận Chương 99 KẾT LUẬN 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 102 nhánh phải lựa chọn nguồn vốn huy động cho phù hợp với thời gian hoạt động tín dụng Bên cạnh để hoạt động huy động vốn hiệu quả, Chi nhánh cần quan tâm tới biện pháp phòng ngừa rủi ro huy động vốn Hoạt động huy động vốn điều kiện hoạt động ngân hàng cạnh tranh gay gắt hoạt động huy động vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro Các rủi ro chủ yếu hoạt động huy động vốn khách hàng rút tiền trước hạn làm Chi nhánh khả toán, ảnh hướng tới tính ổn định nguồn vốn Để hạn chế tình trạng mặt Chi nhánh áp dụng mức phạt lãi suất thấp mức tính kì hạn thực tế so với kỳ hạn thỏa thuận khoản tiền gửi, đồng thời nâng cao hiệu sử dụng vốn 4.2.8 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt Kiểm tra, kiểm sốt hoạt động vô quan trọng hoạt động kinh doanh theo chế thị trường, mặt giúp sửa chữa sai sót kịp thời, mặt khác nâng cao ý thức trách nhiệm cán công nhân viên Vì thế, phải coi trọng cơng tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát ngăn ngừa kịp thời sai sót việc thực quy trình nghiệp vụ, thể lệ chế độ, từ đưa hoạt động kinh doanh nói chung, hoạt động huy động vốn nói riêng Chi nhánh vào luật, nề nếp Phải tăng cường tần suất kiểm tra năm, nội dung kiểm tra phải tồn diện từ tốn niên độ năm, kiểm tra hoạt động huy động vốn, hoạt động tín dụng, kiểm tra xử lý rủi ro, kiểm tra nợ hạn, đảm bảo an toàn kho quỹ, kiểm tra cơng tác kế tốn, thu chi tài Phải xây dựng thực tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra theo đinh kỳ đột xuất hoạt động huy động vốn Đồng thời phải kiên đạo phúc tra, chỉnh sửa lại sai sót sau kiểm tra Tổ chức tốt cơng tác tiếp dân giải Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ kịp thời, chỗ đơn thư khiếu nại khách hàng Đồng thời tăng cường lực lượng nâng cao chất lượng đội ngũ cán kiểm tra, đặc biệt vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm ý thức trách nhiệm công tác kiểm tra 4.2.9 Công nghệ giữ vị trí ngày quan trọng hoạt động ngân hàng, tảng để ngân hàng phát triển dịch vụ nâng cao lực quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin ngân hàng ý nghĩa lớn khả cạnh tranh ngân hàng Trong thời gian tới Chi nhánh cần phải thực hiện: - Đầu tư tập trung trọng điểm, xây dựng ổn định sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đảm bảo triển khai chương trình ứng dụng - Tiếp tục trì, ổn định, nâng cấp chương trình ứng dụng nhằm đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ trước mắt Nâng cao việc chuẩn hóa yêu cầu, quy trình nghiệp vụ để xây dựng sản phẩm ứng dụng chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày phức tạp - Chủ động tiếp nhận chuyển giao công nghệ ngân hàng đại từ bên nhằm đưa nhanh vào sử dụng ứng dụng tiên tiến theo tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, đặc biệt trọng ứng dụng ngân hàng cốt lõi, từ phát triển kênh phân phối dịch vụ đa dạng cho khách hàng Từng bước đổi quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với mơ hình nghiệp vụ ngân hàng đại - Tăng cường đội ngũ cán kỹ thuật tin học số lượng chất lượng để đáp ứng đòi hỏi phát triển ngành Một điểm cần lưu ý phát triển công nghệ phải kết hợp với việc đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán nghiệp vụ để khai thác hiệu thiết bị kỹ thuật đại phát triển dịch vụ Đào tạo đội ngũ cán Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ quản lý đủ trình độ để quản lý giám sát hiệu hoạt động ngân hàng môi trường công nghệ dịch vụ đại 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 4.3.1.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật cạnh tranh Hiện NHTM Việt Nam sử dụng lãi suất hình thức cạnh tranh chủ yếu hoạt động huy động vốn cạnh tranh giành ưu với khách hàng chất lượng hoạt động ngân hàng Điều xuất phát từ phân biệt đối xử ngân hàng nước với ngân hàng nước ngoài, NHTM quốc doanh với NHTM quốc doanh Các NHTM quốc doanh chiếm ưu hẳn so với NHTM cổ phần NHTM nước ngồi ngân hàng phải sử dụng lãi suất công cụ chủ yếu để thu hút khách hàng Tuy nhiên, trước yêu cầu hội nhập, Việt Nam phải chấp nhận gia tăng nhanh chóng NHTM nước ngồi kinh nghiệm, điều kiện tài chính, hiểu biết rõ pháp luật Việt Nam, lớn mạnh số lượng lẫn quy mô NHTM cổ phần, NHTM tư nhân Việt Nam phải bắt buộc thực sách khơng phân biệt đối xử ngân hàng nước nước, NHTM quốc doanh ngồi quốc doanh Thực tế dẫn đến cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng trở lên liệt đua đáp ứng nhu cầu ngày cao kinh tế Hoạt động ngân hàng xem lĩnh vực quan trọng nhạy cảm kinh tế, Chính phủ cần hoàn thiện hệ thống pháp luật cạnh tranh hoạt động Cần phải tạo quy định pháp lý chặt chẽ điều chỉnh hành vi cạnh tranh đa dạng liên tục thay đổi nhằm trì mơi trường kinh doanh lành mạnh cho tất NHTM Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Nhận thức vấn đề cạnh tranh trở nên cấp bách, Chính phủ đa ban hành Nghị định 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết việc thực thi Luật cạnh tranh, theo nhiều quy định cạnh tranh liên quan đến lĩnh vực ngân hàng Tuy nhiên, quy định mang tính chung chung, chưa bao quát hết nét đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng Vì vậy, Chính phủ cần đạo Ngân hàng Nhà nước ban hành văn hướng dẫn chi tiết quy định cạnh tranh quy định Luật cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Thực điều giúp hoàn thiện hệ thống pháp luật cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng, từ thức đẩy NHTM cạnh tranh ngày lành mạnh, tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung nâng cao hiệu huy động vốn nói riêng 4.3.1.2 Đẩy mạnh phát triển hoạt động toán qua hệ thống ngân hàng Một vấn đề kinh tế-xã hội mà Việt Nam phải đối mặt tượng tâm lý sử dụng tiền mặt người dân nặng nề Hầu hết giao dịch toán dân cư thực chủ yếu tiền mặt Tình trạng toán tiền mặt lớn kinh tế vấn đề quan tâm không riêng nước ta mà tình trạng chung nước phát triển Tình trạng khơng đặt vấn đề quản lý nhà nước lĩnh vực tiền tệ, mà gây chi phí lớn cho xã hội, cho kinh tế số tiêu cực khác Do đó, khơng Ngân hàng Trung ương, mà Chính phủ nhiều quốc gia quan tâm đến vấn đề Tại Việt Nam, Chính phủ ban hành Nghị định số 161/NĐ-CP ngày 28/12/2006 quy định toán tiền mặt Điều cho thấy Chính phủ Việt Nam thực nhận thức tầm quan trọng vấn đề tâm thực biện pháp giảm tỷ trọng tốn tiền mặt hay nói Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ cách khác mở rộng hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế Đồng thời số sách bộ, ban, ngành việc trả lương cho cán cơng chức, giáo viên hình thức chuyển khoản biện pháp giảm tỷ trọng toán tiền mặt Một số dịch vụ thu phí như: bưu điện, điện lực, cước phí cáp truyền hình, bán xăng, bán vé tàu xe tơ, thu học phí, viện phí… giảm giá ưu tiên khác cho người toán qua dịch vụ ATM, tốn qua NHTM giải pháp quan trọng, động lực thúc đẩy tốn khơng dùng tiền mặt kinh tế Bên cạnh đó, Chính phủ cần sớm ban hành bổ sung hồn thiện quy định tốn, dịch vụ thẻ… Luật cần phải phù hợp với thông lệ quốc tế Các quy định dịch vụ ngân hàng điện tử, chứng từ điện tử, chữ ký điện tử,… cần sớm ban hành đầy đủ phải phù hợp với thông lệ quốc tế Đồng thời, phải chế tài đủ mạnh để đảm bảo tính kiện tồn hệ thống tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam như: quy định xử lý tranh chấp, phối hợp ngân hàng, chế phòng ngừa rủi ro… Cần phải hình phạt nghiêm khắc (ví dụ phạt nặng tiền, cho ngừng hoạt động kinh doanh thời gian…) tổ chức cung cấp dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt vi phạm quy định phòng hộ an tồn hệ thống toán Hiện nay, hành vi gian lận lừa đảo hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt ngày gia tăng, gây thiệt hại đáng kể cho chủ thể tham gia q trình tốn Vì vậy, Chính phủ cần phải đưa chế tài xử lý nghiêm khắc, kể truy tố hình hành vi gian lận như: ăn cắp thơng tin thẻ tín dụng, việc sở hữu sử dụng loại cơng cụ tốn khơng dùng tiền mặt giả mạo, việc chấp nhận toán biết giả mạo, lừa đảo… Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Nếu Chính phủ thực cách đồng giải pháp chắn thời gian tới, hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam bước phát triển vượt bậc sôi động hẳn Hoạt động phát triển theo đẩy lùi tâm lý sử dụng tiền mặt dân cư, từ tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM việc huy động vốn 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước quan quản lý điều hành hoạt động hệ thống NHTM, nhiệm vụ định hướng hoạt động cho NHTM Do vậy, NHNN ảnh hưởng lớn đến mặt hoạt động NHTM, dó hoạt động huy động vốn Để thực giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn NHTM, đòi hỏi NHNN cần phải tiếp tục thực số nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động NHTM, sau: 4.3.2.1 Thúc đẩy hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt phát triển Cùng với Chính phủ, NHNN cần kiện toàn hệ thống pháp lý tốn khơng dùng tiền mặt nhằm thúc đẩy hoạt động phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM thu hút nguồn vốn lớn, chi phí thấp tốn, nhờ mà nâng cao hiệu huy động vốn NHNN cần ban hành quy chế phát hành sử dụng phương tiện tốn điện tử thẻ tốn, thẻ tín dụng… nhằm giúp ngân hàng thương mại nhanh chóng triển khai dịch vụ hiệu Bên cạnh đó, NHNN cần tạo đồng hệ thống sở vật chất kỹ thuật, phần mềm chương trình ứng dụng tốn NHTM nhằm đem lại điều kiện thuận lợi cho phối hợp, liên kết dịch vụ thẻ hoạt động toán khác NHTM Để làm điều NHNN cần đứng đạo hay làm đầu mối chủ trì phối hợp, hợp tác,… cần hướng dẫn cụ thể NHTM Mặt khác, để thúc đẩy hoạt động toán khơng dùng tiền mặt phát Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ triển NHNN nên mở rộng phạm vi toán hệ thống tốn điện tử liên ngân hàng, nên điều chỉnh quy định phí tốn để NHTM chủ động quy định mức phí cụ thể khách hàng 4.3.2.2 Phát triển nghiệp vụ thị trường mở Phát triển nghiệp vụ thị trường mở giúp NHTM sử dụng vốn hiệu động kinh doanh vốn Bởi lẽ, thông qua hoạt động thị trường mở, tính khoản giấy tờ giá NHTM nắm giữ tăng cường Điều góp phần thúc đẩy hoạt động thị trường sơ cấp, giúp cho NHTM yên tâm đầu tư vào trái phiếu dài hạn Chính phủ, khuyến khích hoạt động mua bán lại trái phiếu Chính phủ Nhiều NHTM khơng coi việc đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc hình thức đầu tư an tồn mà hình thức dự trữ khoản hiệu cao Khi cần thiết để đảm bảo khả toán, NHTM sử dụng giấy tờ giá giao dịch thị trường mở nghiệp vụ thị trường tiền tệ nói chung, tạo điều kiện cho NHTM điều chỉnh cấu đầu tư theo hướng tăng tỷ suất đầu tư, giảm thiểu rủi ro hoạt động kinh doanh, từ nâng cao hiệu huy động vốn sử dụng vốn Chính NHNN cần đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ thị trường mở sở mở rộng loại hàng hóa giao dịch thị trưởng Việc đa dạng hóa hàng hóa giao dịch thị trường mở tạo nhiều hội lựa chọn đầu tư cho NHTM, NHTM đa dạng hóa danh mục đầu tư mình, từ sử dụng vốn hiệu Đồng thời, NHNN cần phối hợp với Bộ Tài việc phát hành loại giấy tờ tín phiếu NHNN, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc cho kỳ hạn phát hành đủ nhiều, gồm từ thời hạn tháng, tháng, tháng, tháng đến kỳ hạn dài 18 tháng, năm, năm, năm, 10 năm nhằm Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ làm tăng tính đa dạng hàng hóa thị trường Bên cạnh đó, NHNN cần tiếp tục nâng cấp đồng hóa trang thiết bị phần cứng, hồn thiện chương trình phần mềm ứng dụng cách nhanh chóng, thơng suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển nghiệp vụ Mặt khác, tăng cường an ninh mạng máy tính, thơng tin mang tính nhạy cảm NHNN, nhằm ngăn chặn rủi ro xảy nghiệp vụ 4.3.2.3 Hỗ trợ ngân hàng thương mại việc đổi công nghệ nâng cao chất lượng cán Đổi công nghệ việc làm cần thiết NHTM, NHNN cần phải hỗ trợ mặt tài cho NHTM việc đổi công nghệ NHNN hỗ trợ NHTM thơng qua hình thức cho vay ưu đãi Liên quan đến công tác đào tạo, NHNN với tư cách đại diện quốc gia, nhiều quan hệ với hệ thống ngân hàng giới cần phải đầu mối liên hệ giúp cho công tác đào tạo NHTM Hiệp hội Ngân hàng - đầu mối thực công tác đào tạo cho NHTM hội viên cần nâng cao chất lượng khóa đào tạo, cần làm cho khóa đào tạo thực bổ ích hiệu cho NHTM, đặc biệt khóa đào tạo nước ngồi cần theo hướng chuyên sâu, tranh theo kiểu tham quan, khảo sát, “cưỡi ngựa xem hoa” tốn kinh phí mà hiệu thấp Trên số kiến nghị với Chính phủ NHNN nhằm thực giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn NHTM nói chung Ngân hàng Quốc tế chi nhánh Vĩnh Phúc nói riêng Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Ngân hàng Quốc tế chi nhánh Vĩnh Phúc thực thực thành cơng Chính phủ Ngân hàng Nhà nước quan tâm giải tốt kiến nghị Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4.3.3 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Trong năm qua, VIB nhiều văn hướng dẫn thực Luật tổ chức tín dụng, hướng dẫn, định hướng sách huy động vốn cho chi nhánh Tuy nhiên VIB cần xây dựng sách huy động vốn chung hợp lý biện pháp triển khai áp dụng sách phù hợp, linh hoạt với đặc điểm hoạt động chi nhánh.Thực đa dạng hố hình thức huy động vốn, lãi suất áp dụng linh hoạt để phù hợp với nhu cầu, điều kiện doanh nghiệp Ngân hàng cần kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực sẵn cho nhu cầu tương lai Vai trò cán quản lý quan trọng, vậy, VIB cần phải mở lớp bồi dưỡng kỹ quản lý, quản trị điều hành cho cán chủ chốt, cán nguồn, kế hoạch quy hoạch, đào tạo cán Để nâng cao chất lượng hoạt động huy động vốn, việc ban hành văn đạo, VIB phải tăng cường cơng tác tra, kiểm sốt hoạt động huy động vốn Chi nhánh hệ thống Việc thẩm tra lại khoản vay giá trị lớn tiến hành kiểm tra chọn mẫu nhằm bảo đảm sách tín dụng tuân thủ, tài sản đảm bảo nợ vay thực đầy đủ tính pháp lý phù hợp với quy định đề qua giúp Ngân hàng đề sách, quy trình tín dụng bảo đảm tín dụng phù hợp với thực tế, đồng thời nâng cao hiệu hoạt động huy động vốn Bên cạnh đó, chi nhánh Vĩnh Phúc chi nhánh trẻ, nên kiến nghị VIB tạo điều kiện cho công tác luân chuyển cán bộ, để cán nguồn chi nhánh luân chuyển thời gian tới chi nhánh khác hội sở hoạt động tốt để học tập thêm kiến thức, kỹ phục vụ cho công việc Cũng việc luân chuyển số cán giỏi, nhiều kinh nghiệm từ hội sở, chi nhánh khác tới VIB chi nhánh Vĩnh Phúc; Từ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ CBNV chi nhánh trực tiếp học tập chỗ nhằm nâng cao lực, kỹ việc giải công việc Kết luận Chương Chương tác giả tổng hợp định hướng hoạt động kinh doanh VIB Việt Nam năm 2014 năm tiếp theo, đồng thời tổng hợp định hướng mục tiêu hoạt động huy động vốn VIB Chi nhánh Vĩnh Phúc Căn vào định hướng mục tiêu VIB Chi nhánh Vĩnh Phúc tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động vốn Chi nhánh thới gian tới đề xuất kiến nghị với quan quản lý Nhà nước VIB Việt Nam để giải pháp đề xuất tính khả thi KẾT LUẬN Vốn nói chung hoạt động huy động vốn vấn đề ý nghĩa quan trọng ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng hoạt độngchi nhánh cấp I trực thuộc VIB Việt Nam, VIB chi nhánh Vĩnh Phúc thực hiệu cơng tác huy động vốn năm qua Như số vốn huy động đáp ứng nhu cầu cho vay đầu tư chi nhánh, vốn huy động tăng trưởng nhanh qua năm, chi phí vốn xu hướng giảm…Thành cơng khẳng định đắn cơng tác đạo VIB Việt Nam, chấp hành vận dụng tốt hoạt động quản lý Ban lãnh đạo chi nhánh Vĩnh Phúc Tuy nhiên, đứng trước thách thức cạnh tranh ngày lớn thị trường tài chính, khơng từ ngân hàng nước, mà chi nhánh ngân hàng nước ngày phát triển vững mạnh Nền kinh tế tăng trưởng nhanh song tiêu kinh tế vĩ mơ chưa ổn định Đòi hỏi VIB chi nhánh Vĩnh Phúc phải thực giải pháp nhằm nâng cao Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ hiệu hoạt động huy động vốn Để làm điều này, bên cạnh nỗ lực chi nhánh việc hoàn thiện máy tổ chức, đa dạng hoá phương thức huy động vốn, nâng cao chất lượng hình thức huy động, nâng cao hiệu marketing, đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, động… chi nhánh cần hỗ trợ Nhà nước, NHNN việc tạo lập môi trường vĩ mô thuận lợi, hỗ trợ VIB Việt Nam để hoạt động huy động vốn ngày hiệu Trên sở nghiên cứu lý luận huy động vốn thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng hiệu hoạt động huy động vốn VIB Chi nhánh Vĩnh Phúc Luận văn đề xuất số giải pháp Chi nhánh kiến nghị VIB Việt Nam quan Nhà nước nhằm hoàn thiện hoạt động TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Bình (2011), “Các giải pháp Ngân hàng Nhà nước nhằm triển khai Nghị 11/NQ-CP ngày 24/11/2011 kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”, Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết năm 2010 Ban Tuyên giáo Trung ương Các Website: http://www.sbv.gov.vn, https://vib.com.vn, Frederic S Mishkin (1991), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2007), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội PGS.TS Phan Thị Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Nguyễn Thị Hiền (2007), Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Tạp chí ngân hàng số 5, Hà Nội Vũ Văn Hóa, Đinh Xuân Hạng (2007),“Lý thuyết tiền tệ”, NXB Tài Chính, Hà Nội Vũ Văn Hóa, Lê Xuân Nghĩa (2005),“ Một số vấn đề Tài - Tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010”, Đề tài cấp Nhà Nước, MS : ĐTĐL - 2005/25G, Bộ KH & CN PGS.TS Lưu Thị Hương tác giả (2003), Giáo trình tài doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 10 Ths Phạm Thị Thu Hương, TS Phi Trọng Hiển (2006), Phương hướng giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Việt Nam, Tạp chí ngân hàng số 21, Hà Nội 11 Nguyễn Minh Kiều (2010), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội 12 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội khóa 12 ban hành ngày 16/06/2010 13 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc (2011, 2012, 2013), Phương hướng kinh doanh, Báo cáo hàng năm 14 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc (2011, 2012, 2013), Tình hình tăng trưởng tín dụng, Báo cáo hàng năm 15 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chi nhánh Vĩnh Phúc (2011, 2012, 2013), Kết kinh doanh, Báo cáo hàng năm 16 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB Việt Nam) (2011, 2012, 2013), Báo cáo thường niên 17 Peter S Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 18 Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội 19 Nguyễn Văn Tiến (2009), Quản trị rủi ro Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin điền đầy đủ thông tin cho phiếu theo ý kiến Anh/chị Xin cảm ơn đóng góp quý khách hàng nhằm mục đích giúp ngân hàng đánh giá thực trạng công tác huy động vốn Các thơng tin mà anh chị cung cấp phục vụ cho đề tài không sử dụng cho mục đích khác Trân trọng cảm ơn Phần I: Thông tin người hỏi 1.Tên (lựa chọn): Vị trí cơng tác: Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Ngun http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 103 Trình độ văn hóa:… Năm kinh nghiệm: Phần II: Đánh giá tình hình huy động vốn Xin tích đầy đủ (/) vào ô lựa chọn câu trả lời theo tiêu chí đánh giá hoạt động huy động vốn ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Vĩnh Phúc Mức độ Mơ tả Hồn tồn đồng ý Đồng ý Không rõ Không đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý 104 TT A Chỉ tiêu Mức đánh giá Tình trạng huy động vốn ngân hàng Thị trường tài 1 Mức lãi suất cao so với ngân hàng khác      Quy trình thủ tục đơn giản nhanh      Thời gian làm việc phù hợp cho giao dịch      Sư dụng trang thiết bị đại nhanh      Khách hàng cảm thấy thoải mái so với ngân hàng khác nhiều hình thức huy động Đầu tư 1 Đáp ứng nhu cầu vốn      Vốn ngân hàng đủ đặc biệt loại hình dài trung hạn      Mức lãi suất cho vay phù hợp so với ngân hàng khác      sách tăng mức cho vay thị trường      Thủ tục cho vay nhanh gọn thuận tiện      B Yếu tố ảnh hưởng đến huy động vốn 5 Yếu tố bên sách huy động cho vay tốt      hệ thống rộng khắp cho vay huy động vốn      Đa dạng sản phẩm dịch vụ      Uy tín ngân hàng tốt so vơi đối thủ      Các nhà quản lý ngân hàng trình độ thái độ tốt giao dịch      Chất lượng dịch vụ nhân viên ngân hàng tốt      Ứng dụng khoa học công nghệ cao hoạt động giao dịch      Yếu tố bên ngồi chế sách ổn định Mức lãi suất quy định ngân hàng Nhà nước phù hợp Các sách tỉnh đáp ứng yêu cầu huy động vốn ngân hàng           Mức độ dao động thị trường nhỏ      Mức độ chênh lệch tỷ giá hối đoái thấp      Thói quen gửi tiết kiệm người dân vào nơi lãi suất cao      ... Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC 80 4.1 Định hướng công tác huy động vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh. .. vụ huy động vốn hiệu huy động vốn Ngân hàng Thương mại Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng huy động vốn hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc. .. 4: Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam- Chi nhánh Vĩnh Phúc 5 Chương NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh vĩnh phúc , Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam chi nhánh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan