Quản lý hoạt động dạy học ở trường chính trị tỉnh điện biên theo hướng đổi mới phương pháp dạy học

146 120 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 07:48

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ MINH LAN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ MINH LAN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THỊ TUYẾT OANH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, chưa sử dụng để bảo vệ học vị chưa cơng bố cơng trình Tác giả Nguyễn Thị Minh Lan LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp, hoàn thành lớp Cao học quản lý giáo dục k20 (2012 - 2014) - Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, nhận nhiều tận tình giúp đỡ Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cô Đại học Sư phạm Thái Nguyên Đặc biệt thầy, cô Ban giám hiệu, thầy, Khoa Tâm lý giáo dục, Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học giảng dạy tận tình, giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa học, hoàn thành đề tài tốt nghiệp tiến độ đạt kết Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Cô giáo hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh giành nhiều thời gian, công sức tận tâm giúp đỡ suốt q trình thực đề tài Tơi xin cảm ơn tới Ban giám hiệu Trường Chính tỉnh Điện Biên, thầy, cô giáo nhà trường, đồng chí học viên lớp TC LL CT - HC năm 2013, người thân gia đình, bạn bè thường xuyên khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành đề tài Q trình làm đề tài q trình tơi học hỏi trưởng thành nhiều Bản thân giành nhiều thời gian nghiên cứu, nhiên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy, giáo, đồng nghiệp, bạn bè đóng góp ý kiến để đề tài khoa học hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Điện Biên, tháng năm 2014 Tác giả Nguyễn Thị Minh Lan MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phương pháp nghiên cứu Phạm vi giới hạn nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Hoạt động dạy học 1.2.2 Quản lý hoạt động dạy học 1.2.3 Định hướng đổi phương pháp dạy học 13 1.3 Hoạt động dạy học trường Chính trị tỉnh 17 1.3.1 Đặc điểm hoạt động dạy học trường Chính trị 17 1.3.2 Định hướng đổi phương pháp dạy học trường Chính trị tỉnh 19 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.4 Quản lý hoạt động dạy học trường Chính trị tỉnh theo hướng đổi phương pháp dạy học 21 1.4.1 Các chủ thể quản lý hoạt động dạy học trường Chính trị tỉnh 21 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động dạy học trường Chính trị tỉnh 24 1.4.3 Yêu cầu quản lý hoạt động dạy học trường Chính trị tỉnh theo hướng đổi phương pháp dạy học 28 1.4.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến QLHĐDH trường Chính trị tỉnh theo hướng đổi PPDH 30 Kết luận chương 32 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 34 2.1 Một vài nét Trường Chính trị tỉnh Điện Biên 34 2.1.1 Lược sử hình thành phát triển Nhà trường 34 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức, máy 36 2.1.3 Tình hình đội ngũ cán quản lý, giảng viên Nhà trường 37 2.2 Thực trạng hoạt động dạy học Trường Chính trị tỉnh Điện Biên theo hướng đổi phương pháp dạy học 40 2.2.1 Thực trạng hoạt động dạy giảng viên 40 2.2.2 Thực trạng hoạt động học học viên 48 2.2.3 Thực trạng CSVC, thiết bị tài liệu phục vụ hoạt động dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học 51 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học Trường Chính trị tỉnh Điện Biên theo hướng đổi phương pháp dạy học 56 2.3.1 Thực trạng việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường DH theo hướng đổi PPDH 56 2.3.2 Thực trạng đạo hoạt động DH theo hướng đổi PPDH Nhà trường 58 2.3.3 Thực trạng quản lý hoạt động dạy giảng viên theo hướng đổi PPDH 62 2.3.4 Thực trạng quản lý hoạt động học tập học viên 65 2.3.5 Thực trạng quản lý CSVC, công tác thi đua, khen thưởng 68 2.4 Đánh giá thực trạng quản lý HĐDH Trường Chính trị tỉnh Điện Biên theo hướng đổi PPDH 71 2.4.1 Ưu điểm 71 2.4.2 Hạn chế 72 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 73 Kết luận chương 75 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐIỆN BIÊ N THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 74 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 76 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với đặc trưng trường Chính trị 76 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 76 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 77 3.2 Các biện pháp quản lý 77 3.2.1 Nâng cao nhận thức bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho giảng viên, học viên DH theo hướng đổi PPDH 77 3.2.2 Bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, PPDH cho giảng viên 78 3.2.3 Chỉ đạo phận nhà trường xây dựng ý thức, nếp học tập tích cực, chủ động, tự giác cho học viên 81 3.2.4 Tăng cường đầu tư quản lý việc sử dụng CSVC, thiết bị, tài liệu phục vụ hoạt động dạy học 84 3.2.5 Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá kết học tập học viên theo hướng đổi PPDH 86 3.2.6 Kiểm tra, đánh giá thường xuyên hoạt động dạy giảng viên theo hướng đổi PPDH 89 3.2.7 Xây dựng chế động viên, khuyến khích giảng viên học viên thực DH theo hướng đổi phương pháp dạy học 91 3.3 Mối quan hệ biện pháp điều kiện thực biện pháp 93 3.3.1 Mối quan hệ biện pháp quản lý 93 3.3.2 Điều kiện thực biện pháp quản lý 95 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp 96 3.4.1 Mục đích khảo nghiệm 96 3.4.2 Nội dung phương pháp khảo nghiệm 96 3.4.3 Kết khảo nghiệm 96 Kết luận chương 98 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 99 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CƠNG TRÌNH CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 103 PHỤ LỤC Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý CNTT Cộng nghệ thông tin CSVC Cơ sở vật chất ĐCSVN Đảng Cộng sản Việt Nam ĐTNCS HCM Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh ĐTND Đồn thể nhân dân GD - ĐT Giáo dục - đào tạo GV Giảng viên HV Học viên HTCT Hệ thống trị HĐND Hội đồng nhân dân HV CTQG HCM Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh KT - XH Kinh tế - xã hội KTDH Kỹ thuật dạy học LLCT Lý luận trị MTTQ Mặt trận Tổ Quốc PP Phương pháp PPDH Phương pháp dạy học QLGD Quản lý giáo dục QLHĐ DH Quản lý hoạt động dạy học SGK Sách giáo khoa TBDH Thiết bị dạy học TT - KH - TL Thông tin - Khoa học - Tư liệu TC - HC - QT Tổ chức - Hành - Quản trị TC LLCT - HC Trung cấp lý luận trị - hành THPT Trung học phổ thơng TCT Trường Chính trị iv Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 22 V.I Lênin toàn tập, t6(1980), NXB Tiến bộ, Matxcơva 23 Đặng Thị Kim Loan (2014) Đổi quản lý phương pháp dạy học trường phổ thơng vai trò người hiệu trưởng, dnulib.edu.vn, 24 C Mác Ăngghen toàn tập, t1 (1995), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 25 Hồ Chí Minh tồn tập, t8 (1996), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 26 Hồ Chí Minh (1957), Bài phát biểu khai mạc lớp học lý luận trị khóa 1, Trường Nguyễn Ái Quốc, Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngày 1/4/2003 27 Lưu Xuân Mới (2002), "Đổi PPDH nhằm nâng cao chất lượng hiệu đào tạo", Thông tin quản lý giáo dục số 4/2002 28 Quách Tuấn Ngọc (1999), "Đổi PPDH công nghệ thống tin Xu thời đại", Đại học Giáo dục chuyên nghiệp, tháng 7/1999 29 Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học, NXB Giáo dục, Hà Nội 30 Hà Thế Ngữ (2001), Giáo dục học, NXB ĐHQG Hà Nội 31 Hà Thế Ngữ (2001), Giáo dục - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB ĐHQG Hà Nội 32 Trần Thị Tuyết Oanh (2005), Giáo dục học đại, NXB ĐHSP 33 Trần Thị Tuyết Oanh (2007), Giáo dục học tập 1, NXB ĐHSP 34 Quốc Hội nước CHXHCN VN (2005), Luật Giáo dục, số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 35 Nguyễn Thiết Sơn (2014) Đổi phương pháp dạy học cần bắt nguồn từ người thầy, Trả lời vấn Báo GD - TĐ, tcnongnghiep.edu.vn, 36 Đỗ Tiễn Sỹ (2012) Đổi phương pháp dạy học tư quản lý trường học, sgdd.binhdinh.gov.vn, ngày 02/5/2012 37 Khoa Tâm lý - Giáo dục (2013), Tài liệu hướng dẫn học tập môn: Tổ chức quản lý hoạt động dạy học giáo dục, Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 38 Hà Nhật Thăng (1995), Lịch sử giáo dục giới, ĐHSP Hà Nội 39 Thủ Tướng Chính phủ nước CHXHCN VN, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 2020, ban hành kèm theo định 711/QĐ - TTg ngày 13/6/2012 106 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 40 Trường Chính trị tỉnh Điện Biên (2010), Quy chế làm việc TCT tỉnh Điện Biên, Ban hành kèm theo QĐ 525/QĐ - TCT Hiệu Trưởng TCT tỉnh Điện Biên 107 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 41 Thái Duy Tuyên (1996), "Một số vấn đề đổi PPDH", Nghiên cứu giáo dục, số 2/1996 42 Thái Duy Tuyên (1998), Những vấn đề giáo dục học đại, NXB Giáo dục, Hà nội 43 Thái Duy Tuyên (2008), Phương pháp dạy học truyền thống đổi mới, NXB Giáo dục, Hà Nội 44 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Đề án phát triển Trường Chính trị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2007 - 2010 định hướng đến 2015, ban hành kèm theo định 1695/QĐ - UBND ngày 31/12/2007 45 Viện ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng 46 Phạm Viết Vượng (2000), Giáo dục học, NXB ĐHQG Hà Nội 108 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho giảng viên) Để có đủ thực tiễn cho việc thực đề tài "Quản lý hoạt động dạy học Trường Chính trị tỉnh Điện Biên theo hướng đổi phương pháp dạy học" xin quý thầy (cơ) vui lòng trả lới câu hỏi đây, cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp với suy nghĩ quý thầy (cô) Câu Xin thầy (cơ) cho biết ý kiến vấn đề DH theo hướng đổi PPDH? TT Nội dung Mức độ thể Đồng ý Băn khoăn Không đồng ý Sử dụng phương pháp dạy học mới, đại Thay việc dùng bảng đen, phấn trắng phương tiện, kỹ thuật đại vào dạy học Phát huy vai trò người dạy q trình dạy học Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo người học Câu Trong trình dạy học thầy (cơ) thường sử dụng phương pháp dạy học sau mức độ sử dụng? TT Phương pháp dạy học Phương pháp thuyết trình Phương pháp dạy học nêu vấn đề Phương pháp vấn đáp Phương pháp dạy học trực quan Phương pháp dự án Phương pháp dạy học tình Mức độ thực Thường xun Đơi Chưa sử dụng Câu Trong trình dạy học thầy (cô) thường sử dụng kỹ thuật dạy học sau mức độ sử dụng? STT Kỹ thuật dạy học Mức độ thực Thường xuyên Đôi Chưa sử dụng Kỹ thuật khăn trải bàn Kỹ thuật mảnh ghép Kỹ thuật "Động não" Kỹ thuật "bể cá" Kỹ thuật tia chớp Kỹ thuật Mind - map Câu Xin thầy (cơ) cho biết q trình dạy học thầy (cô) thường sử dụng biện pháp sau mức độ sử dụng? STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nội dung Kích lệ ngƣời học trao đổi kinh nghiệp thực tiễn Giao nhiệm vụ cho ngƣời học Gợi mở từ vấn đề gần thực tế sống Dẫn chứng vấn đề sống Đƣa tập nhỏ có tính vận dụng Gợi mở vấn đề sống đặt để giải Dùng hồn tồn máy tính máy chiếu Projecter Dùng hoàn toàn bảng đen, phấn trắng Kết hợp bảng, phấn, giấy A0; A1 Kết hợp bảng, phấn, máy chiếu, bảng ghim, bảng lật, giấy A0, A1 Đặt mục tiêu cho ngƣời học Đặt vấn đề gây tính tò mò cho ngƣời học mở câu hỏi, tập Gợi nêu vấn đề Thay đổi hoạt động ngƣời học Khuyến khích ngƣời học tự đặt câu hỏi Động viên kịp thời cố gắng ngƣời học Thông báo trƣớc nội dung cần học cho ngƣời học Hƣớng dẫn, gợi mở nội dung cần học, cần nghiên cứu Hƣớng dẫn ngƣời học kỹ tự kiểm tra Thƣờng xuyên xem xét kết học tập ngƣời học Mức độ thực Thƣờng xuyên Đôi Chƣa sử dụng Câu Xin thầy (cô) cho biết ý kiến yếu tố mà thầy (cô) thấy ảnh hưởng tới việc thực dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học Nhà trường? (Mức đồng ý cao giảm dần, mức coi không đồng ý) TT Những yếu tố ảnh hưởng tới việc dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học Chưa có triển khai, đạo, tổ chức tập huấn cách có hệ thống DH theo hướng đổi PPDH Giảng viên tập huấn PPDH, chưa tập huấn KTDH tích cực Các mơn học lý luận trị mang tính khái quát cao Phần nhiều giảng lý luận trị có dung lượng kiến thức lớn Giảng viên ngại thay đổi, trì thói quen với phương pháp dạy học thụ động Giảng viên hạn chế lực (chuyên môn, phương pháp dạy học) CSVC, phương tiện, TBDH thiếu Học viên xác định động học tập chưa đắn (vì cấp) Khả nhận thức học viên hạn chế, thiếu tự tin 10 Số lượng học viên/ lớp thường đơng Cơ chế, sách, quy chế dạy học nhà 11 trường chưa khuyến khích dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học 12 Chưa có kiểm tra, đánh giá Nhà trường đổi phương pháp dạy học Mức độ ảnh hưởng Câu Xin thầy (cơ) cho biết ý kiến sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu nhà trường phục vụ dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học? (Mức mức phù hơp cao giảm dần, mức coi không phù hợp) TT Tiêu chí đánh giá Về diện tích phòng học Về ánh sáng phòng học Về vị trí kê đặt tạo tính tiện dụng bảng Mức độ phù hợp đen, bảng ghim, bảng lật Về số lượng, chất lượng máy tính Về số lượng, chất lượng máy chiếu Projecter Về giáo trình Về số lượng, chất lượng phòng làm việc/số lượng giảng viên Về chất lượng mạng Internet Về tài liệu tham khảo 10 Về chất lượng phục vụ thư viện Xin thầy (cơ) vui lòng cho biết vài thơng tin cá nhân? - Trình độ chun mơn (Cử nhân/ thạc sĩ/) - Trình độ lý luận trị (Trung cấp/cao cấp/cử nhân) - Thâm niên công tác - Chức vụ công tác Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý thầy (cô)! PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho học viên) Để có đủ thực tiễn cho việc thực đề tài "Quản lý hoạt động dạy học Trường Chính trị tỉnh Điện Biên theo hướng đổi phương pháp dạy học" xin đồng chí vui lòng trả lời câu hỏi đây, cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp với suy nghĩ đồng chí Câu Mục đích việc học đồng chí xác định nào? Học để thi qua có tốt nghiệp Học để có kết cao thi kiểm tra Học để làm phong phú thêm hiểu biết cho thân Học để ghi nhớ tài liệu nắm kiến thức có hệ thống Học để vận dụng kiến thức vào giải tình thực tiễn công tác, phục vụ công tác Câu Trong học đồng chí thường tham gia giải nhiệm vụ học tập nào? TT Nội dung Đặt câu hỏi liên quan đến nội dung học tập Đưa kiến cá nhân nội dung học tập Bàn luận học viên tổ, nhóm để đến thống Tích cực tham gia hoạt động học tập theo định hướng giảng viên Ln ln có tư tưởng phản biện nội dung học tập, quan điểm, ý kiến thầy, bạn Có đối chiếu, so sánh nội dung học với vấn đề thực tế sống, nhiệm vụ công tác Luôn sáng tạo cách giải nhiệm vụ học tập đề Mức độ thực Thường Khơng, Đơi xun Câu Để hoạt động tự học đạt hiệu cao đồng chí thực công việc sau nào? Mức độ thực TT Nội dung Thường xuyên Không thực Đôi Xây dựng kế hoạch học tập cho thân Xác định tiến độ học tập theo kế hoạch Lựa chọn xây dựng phương pháp học tập phù hợp Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch học tập Đánh giá, rút kinh nghiệm thực kế hoạch học tập Câu Đồng chí cho biết ý kiến sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu nhà trường phục vụ dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học? (Mức mức phù hợp cao giảm dần, mức coi không phù hợp) STT Tiêu chí đánh giá Về diện tích phòng học Về ánh sáng phòng học Về vị trí kê đặt tạo tính tiện dụng bảng đen, bảng ghim, bảng lật Về số lượng, chất lượng máy tính Về số lượng, chất lượng máy chiếu Projecter Về giáo trình Về số lượng, chất lượng phòng máy/số lượng học viên Về chất lượng mạng Internet Về tài liệu tham khảo Về chất lượng phục vụ thư viện 10 Mức độ phù hợp Xin đồng chí cho biết số thơng tin cá nhân? - Trình độ (cấp I/ cấp II/ cấp III) - Trình độ chun mơn (trung cấp/ cử nhân/ thạc sĩ) - Thâm niên công tác - Chức vụ công tác Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho cán quản lý) Để có đủ thực tiễn cho việc thực đề tài "Quản lý hoạt động dạy học Trường Chính trị tỉnh Điện Biên theo hướng đổi phương pháp dạy học" xin ơng/bà vui lòng trả lời câu hỏi đây, cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp với suy nghĩ ông/bà Câu Xin ông/bà cho biết ý kiến đánh giá cơng tác quản lý nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học? Mức độ thực Thường Đôi Không TT Nội dung xuyên thực Triển khai học tập văn đạo dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học lý luận trị Tổ chức buổi hội thảo đổi phương pháp dạy học lý luận trị Tổ chức thi tìm hiểu đổi phương pháp dạy học lý luận trị Phát tài liệu, hướng dẫn tìm tài liệu tự đọc Câu Xin ông/bà cho biết ý kiến số nội dung sau? STT Nội dung Lãnh đạo nhà trường thường xuyên quan tâm đạo đổi phương pháp dạy học Dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học coi nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch chuyên môn Nhà trường Dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học coi nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch chuyên môn khoa Dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học coi nhiệm vụ trung tâm kế hoạch tham mưu, đề xuất cho BGH phòng chức Các khoa xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học Mức độ đạt Tốt Khá TB Yếu Kém Câu Xin ông/bà cho biết Nhà trường thực hoạt động sau mức độ nào? TT Các hoạt động Mức độ thực Thường Không Đôi thực xuyên Chỉ đạo tập huấn nâng cao lực cho giảng viên phương pháp tích cực gắn với yêu cầu dạy học người lớn Chỉ đạo tập huấn nâng cao lực cho giảng viên kỹ thuật dạy học tích cực Chỉ đạo điểm dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học nhân rộng toàn trường Chỉ đạo thao giảng cấp trường, cấp khoa theo chuyên môn Chỉ đạo khoa tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề Chỉ đạo báo cáo sáng kiến kinh nghiệm đổi phương pháp dạy học giảng viên Chỉ đạo tham quan học tập kinh nghiệm trường trị tỉnh bạn Chỉ đạo đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học Câu Xin ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá quản lý công việc chuẩn bị lên lớp tổ chức hoạt động dạy học giảng viên theo hướng đổi phương pháp dạy học? TT Nội dung Tổ chức buổi tập huấn xây dựng kế hoạch giảng theo hướng đổi phương pháp dạy học Xây dựng tiêu chí đánh giá kế hoạch giảng, giảng theo hướng đổi phương pháp dạy học Duyệt kế hoạch giảng giảng viên Thăm lớp, dự giờ, thao giảng, rút kinh nghiệm Tổ chức Hội thi giáo án tốt, tiết dạy hay Mức độ đạt Tốt Khá TB Yếu Kém Câu Xin ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến quản lý việc đánh giá kết học tập học viên phù hợp với đổi PPDH? TT Nội dung Mức độ đạt Tốt Khá TB Yếu Kém Tổ chức cho giảng viên học tập nắm vững quy định kiểm tra, thi, ghi điểm, trả điểm, lưu giữ thi, kiểm tra Quy định khung thang điểm lý luận vận dụng, thực hành đề thi, kiểm tra Chỉ đạo thực phối hợp hình thức, phương pháp đánh giá Chỉ đạo xây dựng ngân hàng đề thi Tổ chức đánh giá việc đề, chấm thi, kiểm tra theo yêu cầu quy định khung phù hợp với đối tượng người học Câu Xin ông/bà cho biết ý kiến công tác quản lý hoạt động học tập học viên theo hướng đổi phương pháp dạy học? TT Nội dung Giáo dục ý thức, tinh thần, thái độ, động học tập đắn cho học viên Chỉ đạo giảng viên hướng dẫn, yêu cầu việc tự học, tự sáng tạo học viên Xây dựng tổ chức thực nội quy học tập cho học viên Chỉ đạo giảng viên tổ chức thi, kiểm tra, nghiêm túc đánh giá kết học tập Kết hợp giảng viên chủ nhiệm, phòng Đào tạo, giảng viên lên lớp, đoàn thể quản lý thực nếp học tập học viên Xây dựng chế độ thông tin hai chiều đơn vị côngviên, tác học thưởng viên vớikịp Nhàthời trường Động khen học viên tích cực, chủ động học tập Mức độ đạt Tốt Khá TB Yếu Kém Câu Xin ông/bà cho biết ý kiến công tác quản lý sở vật chất, thiết bị, tài liệu phục vụ dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học? STT Nội dung Mức độ đạt Tốt Khá TB Yếu Kém Xây dựng kế hoạch đầu tư sở vật chất, thiết bị, tài liệu phục vụ dạy học Xây dựng nội quy việc sử dụng sở vật chất, thiết bị, tài liệu phục vụ dạy học Tổ chức bồi dưỡng kỹ sử dụng thiết bị dạy học Động viên, khen thưởng giảng viên sử dụng hiệu thiết bị dạy học Hiện đại hóa cơng tác phục vụ tài liệu Lập hồ sơ theo dõi sở vật chất, thiết bị, tài liệu phục vụ dạy học Câu Xin ông/bà cho biết ý kiến công tác thi đua, khen thưởng hoạt động dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học? STT Nội dung Mức độ đạt Tốt Khá TB Yếu Kém Xây dựng tiêu chí thi đua, khen thưởng gắn với yêu cầu dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học Phát động sâu, rộng phong trào thi đua đổi phương pháp dạy học Xây dựng quy trình khoa học, dân chủ bình xét thi đua Sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng kịp thời Xin ơng/bà) vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân? - Trình độ chun mơn (Cử nhân/ thạc sĩ) - Trình độ lý luận trị (Trung cấp/cao cấp/cử nhân) - Thâm niên công tác - Thâm niên quản lý - Chức vụ công tác Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ ông/bà! PHỤ LỤC PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho cán quản lý) Để nâng cao chất lượng dạy học Trường Chính trị tỉnh Điện Biên theo hướng đổi phương pháp dạy học, theo ơng/bà biện pháp quản lý sau có cấp thiết khả thi không? Mức độ cấp thiết khả thi? (Ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu X vào ô phù hợp với suy nghĩ mình) TT 01 02 03 04 05 06 07 Biện pháp quản lý Mức độ cấp thiết Khơng Cấp Ít cấp cấp thiết thiết thiết Mức độ khả thi Rất Khả Không khả thi khả thi thi Nâng cao nhận thức bồi dưỡng ý thức trách nhiệm cho giảng viên, học viên đổi phương pháp dạy học Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp dạy học cho giảng viên Chỉ đạo phận nhà trường xây dựng ý thức, nề nếp học tập tích cực, chủ động, tự giác cho học viên Tăng cường đầu tư quản lý việc sử dụng CSVC, thiết bị, tài liệu phục vụ hoạt Kiểm tra, đánhđộng giá dạy thường xuyên hoạt động dạy giảng viên theo hướng đổi PPDH Kiểm tra, đánh giá kết học tập học viên theo hướng đổi PPDH Xây dựng chế động viên, khuyến khích giảng viên học viên thực đổi phương pháp dạy học Xin ơng/bà) vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân? - Trình độ chun mơn (Cử nhân/ thạc sĩ) - Trình độ lý luận trị (Trung cấp/cao cấp/cử nhân) - Thâm niên công tác - Thâm niên quản lý - Chức vụ công tác Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ ơng/bà! Xin ơng/bà) vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân? - Trình độ chuyên môn (Cử nhân/ thạc sĩ) - Trình độ lý luận trị (Trung cấp/cao cấp/cử nhân) - Thâm niên công tác - Thâm niên quản lý - Chức vụ công tác Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ ông/bà! ... sở lý luận quản lý hoạt động dạy học trường trị tỉnh theo hướng đổi phương pháp dạy học Chương Thực trạng quản lý hoạt động dạy học trường Chính trị tỉnh Điện Biên theo hướng đổi phương pháp dạy. .. SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Vấn đề dạy học, quản lý hoạt động dạy học, phương pháp dạy. .. liệu phục vụ hoạt động dạy học theo hướng đổi phương pháp dạy học 51 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học Trường Chính trị tỉnh Điện Biên theo hướng đổi phương pháp dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học ở trường chính trị tỉnh điện biên theo hướng đổi mới phương pháp dạy học , Quản lý hoạt động dạy học ở trường chính trị tỉnh điện biên theo hướng đổi mới phương pháp dạy học

Từ khóa liên quan