Kê toán chi phí SX tính giá thành sản phẩm tại DNTN minh phúc

134 84 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 22:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH PHÚC Ngành : KẾ TOÁN Chuyên ngành : KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Giảng viên hướng dẫn : TS Phạm Thị Phụng Sinh viên thực : Vũ Thị Huyền MSSV: Lớp: 11DKKT04 1154030305 TP Hồ Chí Minh, 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: ii Những nội dung Khóa luận thực Những số liệu sử dụng báo cáo thực Doanh nghiệp tư nhân Minh Phúc, không chép từ đề tài nghiên cứu khoa học Các thơng tin, tài liệu trích dẫn sử dụng Khóa luận ghi rõ nguồn gốc Tơi hồn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường cam đoan TP HCM, Ngày 20 tháng 08 năm 2015 Sinh viên thực Vũ Thị Huyền ii LỜI CẢM ƠN Em chân thành cảm ơn: iii Tất Giảng viên mơn học tận tình hướng dẫn, giảng dạy cho em suốt trình học tập, rèn luyện trường Đại học Công nghệ TP HCM TS Phạm Thị Phụng trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ cho em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp Anh Vũ, Anh Chinh, Chị Châu tất anh, chị làm việc Doanh nghiệp tư nhân Minh Phúc giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện cho em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp TP HCM, Ngày 20 tháng 08 năm 2015 Sinh viên thực Vũ Thị Huyền iii iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP.HCM, Ngày … tháng năm 2015 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 1.1 Vấn đề chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Chi phí sản xuất 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Phân loại Giá thành sản phẩm 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Phân loại Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản xuất sản phẩm 1.2 Kế toán chi phí sản xuất 1.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 1.2.2 Trình tự hạch tốn 10 1.2.3 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 11 1.2.4 1.2.3.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 11 1.2.3.2 Kế tốn chi phí nhân công trực tiếp sản xuất 13 1.2.3.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung 14 1.2.3.4 Kế toán khoản thiệt hại sản xuất 18 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất 19 1.2.4.1 Tổng hợp chi phí sản xuất 19 1.2.4.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 21 1.3 Tính giá thành sản xuất sản phẩm 24 1.3.1 Đối tượng tính giá thành sản xuất sản phẩm 24 1.3.2 Kỳ tính giá thành sản xuất sản phẩm 25 1.3.3 Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm 25 1.4 Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 31 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH PHÚC 35 Trong trình thực tập DNTN Minh Phúc, tơi tìm hiểu cơng tác kế tốn, tìm hiểu sâu thực trạng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Do thời gian thực tập ngắn phạm vi hạn chế nên chưa thể phản ánh đầy đủ tình trạng cơng tác kế tốn doanh nghiệp thực tế Nhưng qua đó, tơi tiếp cận cơng việc mà kế tốn viên thường làm Hiểu rõ nghiệp vụ kinh tế, cách hạch toán nghiệp vụ phát sinh áp dụng doanh nghiệp áp dụng phần nhỏ kiến thức học vào thực tế Hiểu biết tổ chức cơng tác kế tốn thực tế doanh nghiệp nào? Hiểu rõ phương pháp hạch toán nghiệp vụ phát sinh, cách lập báo cáo tài thực tế doanh nghiệp Học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc anh, chị doanh nghiệp qua lần vấn q trình thực tập doanh nghiệp Qua đó, xây dựng cho thân quy trình học tập có khoa học hệ thống hơn, làm tảng cho việc phát triển công việc tương lai TÀI LIỆU THAM KHẢO * Bộ Tài Chính, Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14/09/2006, Quyết định việc ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa * Bộ Tài Chính, Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014, Thông tư hướng dẫn Chế độ kế tốn doanh nghiệp * Hồng Anh, Quốc Cường (2011), Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa Nhà xuất Tài * ThS Trịnh Ngọc Anh, ThS Đào Thị Kim Yến (2012), Giáo trình Ngun lý kế tốn Nhà xuất Kinh tế Tp Hồ Chí Minh * ThS Trịnh Ngọc Anh (2012), Kế tốn tài Nhà xuất Thanh Niên * Nhiều tác giả (2013), Kế tốn chi phí Nhà xuất Kinh tế Tp Hồ Chí Minh * Nhiều tác giả (2014), Hệ thống thơng tin kế tốn tập Nhà xuất Phương Đông * ThS Ngô Thị Mỹ Thúy, Side giảng Kế tốn chi phí Lưu hành nội * Tài liệu nội DNTN Minh Phúc PHỤ LỤC Hóa đơn GTGT mua vào Hóa đơn GTGT bán Mẫu Phiếu chi Mẫu Phiếu thu Mẫu Phiếu Nhập kho Mẫu Phiếu Xuất kho Mẫu Phiếu Kế toán Mẫu Sổ Nhật ký chung Mẫu Bảng tính thành phẩm Mẫu Bảng nguyên vật liệu mua vào BẢNG NGUYÊN VẬT LIỆU MUA VÀO TRONG NĂM Ngày ghi sổ Số hóa đơn 20/02/2014 0030132 Mua cát m3 24/02/2014 0030133 Mua cát m3 10/04/2014 0030146 Mua cát m3 21/04/2014 0001306 Mua cát xây dựng m3 26/05/2014 0001334 Mua cát xây dựng m3 21/06/2014 0001356 Mua cát xây dựng m3 29/07/2014 0001378 Mua cát xây dựng m3 31/08/2014 0001402 Mua cát xây dựng m3 23/09/2014 0001417 Mua cát xây dựng m3 30/10/2014 0001441 Mua cát xây dựng m3 30/11/2014 0001456 Mua cát xây dựng m3 25/12/2014 0001473 Mua cát xây dựng m3 Diễn giải Tổng cộng ĐVT SL ĐG TT 50,0 100.000 5.000.000 50,0 100.000 5.000.000 50,0 100.000 5.000.000 57,0 80.000 4.560.000 113,7 80.000 9.096.000 114,0 80.000 9.120.000 57,0 80.000 4.560.000 113,7 80.000 9.096.000 170,5 80.000 13.640.000 101,5 90.000 9.135.000 151,6 90.000 13.644.000 192,0 1.221,0 90.000 86.102,38 17.280.000 105.131.000 ... hệ chi phí sản xuất giá thành sản xuất sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành sản xuất sản phẩm hai mặt biểu q trình sản xuất có mối quan hệ chặt chẽ với Chi phí sản xuất giá thành sản xuất sản. .. thời điểm tính giá thành, giá thành sản phẩm chia thành loại: 1) Giá thành kế hoạch: giá thành sản phẩm tinh sở chi phí sản xuất kế hoạch sản lượng kế hoạch Việc tính toán xác định giá thành kế... VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 1.1 Vấn đề chung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản xuất sản phẩm 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Chi phí sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Kê toán chi phí SX tính giá thành sản phẩm tại DNTN minh phúc , Kê toán chi phí SX tính giá thành sản phẩm tại DNTN minh phúc