Phân tích hoạt động cung ứng thuốc và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện hạ hòa tỉnh phú thọ

81 237 4
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2019, 11:01

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC NỘI LÊ QUANG HẬU PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẠ HOÀ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2012 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I NỘI - NĂM 2013 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC NỘI LÊ QUANG HẬU PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẠ HOÀ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2012 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I Chuyên ngành : Tổ chức quản lý Dược Mã số : CK 60 73 20 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS TS NGUYỄN THỊ SONG NỘI - NĂM 2013 LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi nhận tận tình bảo thầy, cơ, nhiệt tình giúp đỡ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: PGS TS Nguyễn Thị Song – Trưởng phòng Sau đại học - Trường đại học Dược Nội, người trực tiếp hướng dẫn tận tình, chu tơi hồn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cám ơn: Ban giám hiệu Trường đại học Dược Nội, Phòng Sau đại học, Bộ môn Quản lý & Kinh tế dược, Bộ môn Dược Lâm sàng, thầy giáo, cô giáo, Trường đại học Dược Nội giảng dạy cho hội học tập nâng cao Tôi xin trân trọng cám ơn: Ban giám đốc, khoa, phòng cán nhân viên Bệnh viện đa khoa Huyện Hạ Hoà, Tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện cho triển khai thực luận văn Tôi xin trân trọng cám ơn: Gia đình, bạn đồng nghiệp giúp đỡ, động viên suốt thời gian học tập./ Nội, ngày 18 tháng năm 2013 Học viên: Lê Quang Hậu Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BYT Bộ y tế BV Bệnh viện BVĐKHH Bệnh viện đa khoa Hạ Hoà BS Bác sĩ BN Bệnh nhân BHYT Bảo hiểm y tế DSTH Dược sĩ trung học DSĐH Dược sĩ đại học DMT Danh mục thuốc DMTBV Danh mục thuốc bệnh viện GĐBV Giám đốc Bệnh viện HĐ Hội đồng HĐT&ĐT Hội đồng điều trị ICD-10 Phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 KHTH Kế hoạch tổng hợp MHBT Mơ hình bệnh tật TTT Thơng tin thuốc YHCT Y học cổ truyền WHO Tổ chức Y tế giới MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ CUNG ỨNG THUỐC BỆNH VIỆN 1.1.1 Lựa chọn thuốc 1.1.2 Mua thuốc 1.1.3 Quản lý tồn trữ cấp phát thuốc 1.1.4 Giám sát quản lý kê đơn sử dụng thuốc 1.2 TỔNG QUAN VỀ KHOA DƯỢC HỘI ĐỒNG THUỐC ĐIỀU TRỊ 11 1.2.1 Vị trí, chức nhiệm vụ khoa Dược bệnh viện 11 1.2.2 Hội đồng thuốc điều trị (HĐT&ĐT) bệnh viện 13 1.3 TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUNG ỨNG THUỐC BỆNH VIỆN 14 1.3.1 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên, xã hội 14 1.3.2 Nguồn nhân lực 15 1.3.3 Mơ hình bệnh tật bệnh viện 15 1.3.4 Kỹ thuật chuẩn đoán bệnh điều trị 17 1.4 MỘT SỐ NÉT VỀ TÌNH HÌNH CUNG ỨNG THUỐC BỆNH VIỆN Ở VIỆT NAM 17 1.5 SƠ LƯỢC VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẠ HOÀ 21 1.5.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 1.5.2 Chức nhiệm vụ Bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hồ 21 1.6 TỔNG QUAN TĨM TẮT CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VỀ CUNG ỨNG THUỐC BỆNH VIÊN HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 23 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 25 2.2 ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 25 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu: 25 2.2.2 Thời gian nghiên cứu: 25 2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 26 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu mô tả hồi cứu: 27 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu 27 2.4.3 Trình bày xử lý số liệu 27 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 3.1 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẠ HOÀ NĂM 2012 28 3.1.1 Hoạt động lựa chọn xây dựng danh mục thuốc bệnh viện 28 3.1.1.1 Quy trình lựa chọn thuốc 28 3.1.1.2 Danh mục thuốc bệnh viện 29 3.1.2 Hoạt động mua sắm thuốc 31 3.1.2.1 Quy trình mua sắm thuốc 31 3.1.2.2 Kinh phí mua thuốc 32 3.1.2.3 Nguồn mua thuốc 34 3.1.2.4 Nhập kho toán 34 3.1.3 Hoạt động bảo quản, tồn trữ cấp phát thuốc 35 3.1.3.1 Bảo quản thuốc 35 3.1.3.2 Quản lý tồn trữ 36 3.1.3.3 Cấp phát thuốc 37 3.1.4 Hoạt động giám sát sử dụng thuốc 39 3.1.4.1 Tình hình sử dụng thuốc năm 2012 39 3.1.4.2 Thông tin thuốc 42 3.1.4.3 Hoạt động bình bệnh án 42 3.1.4.4 Hoạt động giám sát xử lý ADR 43 3.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẠ HOÀ NĂM 2012 …………… 45 3.2.1 Cơ cấu tổ chức, nhân lực bệnh viện năm 2012…………………… 45 3.2.1.1 Cơ cấu tổ chức……………………………………………………… 45 3.2.1.2 Cơ cấu nhân lực: …………………………………………………… 46 3.2.2 Cơ cấu tổ chức, nhân lực, sở vật chất khoa Dược 48 3.2.2.1 Tổ chức, nhân lực 48 3.2.2.2 Cơ sở hạ tầng trang thiết bị khoa Dược……………………… 51 3.2.3 Tổ chức hoạt động Hội đồng thuốc điều trị (HĐT&ĐT) 53 3.2.4 Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh năm 2012 55 3.2.5 Mô hình bệnh tật bệnh viện 57 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 60 4.1 Về yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng 63 4.2 Hoạt động cung ứng bệnh viện 60 4.3 Hạn chế đề tài 65 KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT 67 I KẾT LUẬN 67 II ĐỀ XUẤT 69 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 3.1 DMT tân dược BVĐK Hạ Hòa theo nhóm tác dụng năm 2012 29 Bảng 3.2 DMT đơng dược BVĐK Hạ Hòa theo dạng thuốc năm 2012 30 Bảng 3.3 Kinh phí cấp cho mua thuốc năm 2012 33 Bảng 3.4 Tổng giá trị xuất, nhập, tồn kho dược năm 2012 36 Bảng 3.5 Số tiền thuốc sử dụng năm 2012 40 Bảng 3.6 Số thuốc nội thuốc nhập ngoại sử dụng năm 2012 41 Bảng 3.7: Cơ cấu nhân lực BVĐKHH năm 2012 47 Bảng 3.8: Cơ cấu nhân lực khoa Dược 49 Bảng 3.9: Trang thiết bị khoa dược bệnh viện năm 2012 52 Bảng 3.10 Số lượng bệnh nhân BHYT khám điều trị năm 2012 55 Bảng 3.11 Kết điều trị năm 2012 56 Bảng 3.12 Mơ hình bệnh tật năm 2012 57 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Chu trình cung ứng thuốc bệnh viện Hình 1.2: Sơ đồ cấp phát thuốc bệnh viện Hình 1.3 Các yếu tố định ảnh hưởng tới MHBT 16 Hình 2.1 Sơ đồ tóm tắt nội dung nghiên cứu 26 Hình 3.1 Sơ đồ quy trình lựa chọn xây dựng DMTBV 28 Hình 3.2 Qui trình mua thuốc BVĐKHH 32 Hình 3.3 Biểu đồ tỷ lệ kinh phí chi mua thuốc năm 2012 33 Hình 3.4 Quy trình cấp phát thuốc khoa dược 38 Hình 3.5 Biểu đồ so sánh tỷ lệ tiền thuốc nhóm thuốc 41 sử dụng năm 2012 41 Hình 3.6 Sơ đồ tổ chức bệnh viện 45 Hình 3.7 Mơ hình tổ chức khoa Dược 49 Hình 3.8 Mơ hình tổ chức Hội đồng thuốc điều trị 54 Hình 3.9 Tỷ lệ bệnh nhân BHYT đến khám điều trị năm 2012 56 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi ĐẶT VẤN ĐỀ Ở nước ta nhiều nước khác giới, việc khám bệnh, chữa bệnh chăm sóc sức khỏe người bệnh chủ yếu tiến hành bệnh viện Hoạt động thăm khám điều trị cho bệnh nhân bệnh viện hầu hết trường hợp phải sử dụng thuốc Nên, việc cung ứng thuốc bệnh viện mối quan tâm hàng đầu bệnh viện nói riêng tồn ngành Y tế nói chung Trong năm gần đây, với phát triển thị trường thuốc, hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện thu nhiều kết quả: thuốc cung ứng đa dạng chủng loại, đảm bảo đủ thuốc phục vụ cho trình khám điều trị bệnh viện Nhưng, bên cạnh tồn nhiều thiếu sót: nhiều bệnh viện trọng cung ứng thuốc nước sản xuất, thuốc mang tên biệt dược, số bệnh viện bng lỏng công tác giám sát sử dụng thuốc nên nhiều loại thuốc sử dụng khơng nhằm mục đích điều trị Chính vậy, việc phân tích, nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện giai đoạn việc làm thiết thực nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm chi phí tài cho người bệnh đồng thời giảm gánh nặng tài từ quỹ Bảo hiểm y tế Bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hoà bệnh viện đa khoa hạng III trực thuộc Sở y tế tỉnh Phú Thọ Trong cơng tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bệnh viện tiếp nhận lưu lượng bệnh nhân đến khám, điều trị ngày tăng, với mơ hình bệnh tật đa dạng nên nhu cầu thuốc bệnh viện lớn Vì vậy, việc nghiên cứu nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng thuốc, Bệnh Dada 365 3,5 10 Bệnh Hệ thần kinh 341 3,2 11 Bệnh Tai Xương 324 3,1 12 Bệnh mắt phần phụ 320 3,0 13 Khối U 206 2,0 14 Triệu chứng dấu hiệu bất thường phát 128 1,2 qua lâm sàng xét nghiệm 15 Nguyên nhân bên bệnh tật tử vong 92 0,9 16 Bệnh nội tiết, dinh dưỡng 87 0,8 17 Các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ 37 0,4 34 0,3 32 0,3 0,1 0,1 10.503 100,0 việc tiếp xúc với quan y tế 18 Bệnh máu, quan tạo máu số rối loạn liên quan đến chế miễn dịch 19 Rối loạn tâm thần hành vi 20 Dị tật, dị dạng bẩm sinh bất thường nhiễm sắc thể 21 Một số bệnh xuất phát thời kì chu sinh Cộng 58 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Nhận xét: Các nhóm bệnh chiếm tỷ lệ cao: Bệnh hệ hô hấp chiếm 23,1%, Bệnh hệ xương mô liên kết chiếm 11,5%, Chửa đẻ sau đẻ chiếm 10,9%, Bệnh hệ tiêu hố chiếm 10,7%, Bệnh nhiễm khuẩn kí sinh vật chiếm 8,9%, Sự tập trung bệnh tật số bệnh định yếu tố thuận lợi việc cung ứng thuốc cho bệnh viện, nhiên với bệnh đa dạng, phân tán, lại gây khó khăn cho cơng tác cung ứng với bệnh số lượng bệnh nhân nên khó mua thuốc dễ bị lãng phí thuốc khơng sử dụng 59 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 4.1 Hoạt động cung ứng bệnh viện * Lựa chọn thuốc Hoạt động lựa chọn thuốc BVHH thực theo quy trình định, dựa vào yếu tố: Nguồn kinh phí, danh mục thuốc chủ yếu, danh mục thuốc thiết yếu, danh mục thuốc trúng thầu, phác đồ điều trị, mơ hình bệnh tật danh mục đề nghị từ khoa để làm lựa chọn Tuy nhiên, việc phân tích đánh giá sử dụng thuốc, HĐT&ĐT sử dụng thống kê đơn giản hàng năm BV, chưa tiến hành phân tích đánh giá hiệu sử dụng, tồn trữ thuốc, để thu số liệu xác khách quan hơn, mà DMTBV có 298 loại thuốc tân dược sử dụng 263 loại Những hạn chế bệnh viện do: BV chưa có qui trình chuẩn lựa chọn thuốc, cán làm công tác cung ứng thuốc thành viên HĐT&ĐT chưa nắm phương pháp phân tích xác định nhu cầu thuốc BV cách phù hợp Do vậy, để hoạt động lựa chọn thuốc tốt BV cần đào tạo cán kiến thức phân tích đại cho thành viên HĐT&ĐT mà trực tiếp cán dược làm công tác cung ứng thuốc Đồng thời cán làm cơng tác cung ứng thuốc cần chủ động tìm hiểu, cập nhật phương pháp phân tích phù hợp để ứng dụng vào công tác thực tiễn hàng ngày * Mua thuốc Chấp hành qui định Sở y tế Phú Thọ, BVĐKHH không tổ chức đấu thầu mà tiến hành lựa chọn nhà cung ứng trúng thầu Sở Y tế tổ chức đấu thầu chung cho toàn tỉnh Hoạt động Sở Y tế có thuận lợi cho BV giảm chi phí, thời gian tổ chức đấu thầu, nguồn cung ứng thuốc đa dạng dễ đáp ứng, Tuy nhiên, hình thức gây khó khăn cho công tác cung ứng 60 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi thuốc BV thiếu số thuốc đặc thù mà BV thực cần thiết điều trị bệnh có số lượng BN ít; nhiều nhà cung ứng trúng thầu chưa biết bệnh viện xa Chính vậy, để khắc phục tình trang BV cần xác định rõ mặt hàng, số lượng, giá thành , từ đề xuất với Sở Y tế cho phép trích dự phòng nguồn kinh phí để BV tự tìm nhà cung ứng có lực đáp ứng nhu cầu thuốc BV thông qua chào hàng cạnh tranh, Sở Y tế đứng mua số thuốc đặc thù BV tỉnh, sau chuyển BV theo nhu cầu BV Tuy nhiên, với hai phương pháp giải pháp tình khó mua dễ gây lãng phí nguồn lực chậm bảo đảm thuốc theo nhu cầu điều trị * Bảo quản, cấp phát tồn trữ thuốc Hoạt động cấp phát thuốc BV thực chặt chẽ, qui định ngành, hoạt động bảo quản tồn trữ thuốc gặp nhiều khó khăn Thiếu trang thiết bị số phận (như nêu mục sở vật chất, trang thiết bị khoa Dược), chất lượng thuốc bị giảm sút (đặc biệt thuốc nhạy cảm với nhiệt độ, độ ẩm) Mặc dù chưa thấy tai biến hay điều trị không hiệu thuốc chất lượng Nhưng khoa Dược HĐT&ĐT cần tham mưu cho lãnh đạo quan tâm đến cơng tác bảo quản thuốc, cơng tác bảo quản thuốc khâu đặc biệt quan trọng hoạt động cung ứng thuốc Công tác tồn trữ thuốc bệnh viện chưa đảm bảo lượng thuốc dự trữ cho điều trị (đạt 0,97 tháng), mà theo quy định BYT 2-3 tháng Với lượng tồn trữ bệnh viện tiềm ẩn yếu tố rủi ro cao, thời gian tới có diễn biến bất thường (thiên tai, thảm hoạ, chiến tranh, dịch bệnh ), việc thiếu thuốc điều trị không tránh khỏi Bệnh viện cần tăng nguồn kinh phí cho mua thuốc, đảm bảo trì lượng tồn kho theo quy định BYT 61 * Giám sát sử dụng thuốc Theo nghiên cứu cho thấy thuốc định sử dụng BV thuốc nằm danh mục thuốc BV Công tác giám sát sử dụng thuốc BV tiến hành thường xuyên với hoạt động kiểm tra phòng ban chức ban giám đốc bệnh viện, tác động tích cực đến việc cung ứng thuốc Tuy nhiên, trình sử dụng thuốc, giám sát sử dụng thuốc thơng tin thuốc BVĐKHH số hạn chế sau: Hoạt động thông tin thuốc, bệnh viện chưa thành lập đơn vị thông tin thuốc, nên việc thông tin thuốc dừng lại mức độ thông báo văn BYT thuốc cấp số đăng ký, cảnh báo phản ứng có hại thuốc, thơng tin thu hồi thuốc , mà chưa có thơng tin theo nguồn khác tổ chức y tế, số nước khác quan nghiên cứu, Trong sử dụng thuốc sử dụng tập trung số nhóm thuốc (kháng sinh, giảm đau, ) đặc biệt BV đóng địa bàn miền núi xa tỉnh lỵ sử dụng nhiều thuốc thuộc nhóm corticoid, nhiều kháng sinh mới, có hoạt lực mạnh cefixim, cefuroxim , nhiều loại thuốc có DMTBV khơng sử dụng Những thiếu sót BVĐKHH theo tơi BV tồn số vấn đề nhân lực chưa làm tốt số công tác sau: Công tác thư viện BV chưa trọng (thư viện khơng có nhiều tài liệu chuyên ngành tài liệu chuyên ngành xuất năm 2010 trở lại Nên việc cập nhật thơng tin y tế nói chung, phương pháp điều trị thơng tin thuốc nói riêng thực khơng có hệ thống bị động Việc điều trị theo phương pháp YHCT việc kết hợp hai y học BV nhiều hạn chế, thiếu bác sỹ chuyên ngành YHCT thiếu quan tâm BV định hướng điều trị nên DMT YHCT BV số lượng thuốc chiếm tỷ lệ nhỏ kinh phí sử dụng mua thuốc 62 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi Do vậy, để hoạt động sử dụng, giám sát sử dụng thuốc thông tin thuốc bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ hoạt động tốt theo bệnh viện cần làm tốt công tác sau: Cần quan tâm trọng công tác tủ sách bệnh viện, bệnh viện có nhiều tài liệu chuyên ngành cập nhật điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhân viên bệnh viện tiện tra cứu cập nhật phác đồ điều trị mới, thông tin thuốc , ứng dụng công tác hàng ngày bệnh viện Đồng thời tạo nguồn động lực cho cán khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn Bệnh viện cần quan tâm nghiên cứu đánh giá toàn diện trình sử dụng thuốc bệnh viện sở đánh giá bệnh viện lựa chọn thuốc có hiệu lực điều trị, an tồn kinh tế cho người bệnh 4.2 Về yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng * Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức, phù hợp so với quy định BYT, việc tổ chức thực việc cung ứng thuốc thuận lợi * Nguồn nhân lực Bệnh viện Nhân lực bệnh viện thiếu nhiều so với định mức biên chế; năm 2012 tổng sốán giường bệnh 119/170 (~0,7), tỷ lệ thấp so với định mức quy định cho bệnh viện đa khoa hạng III 1,1-1,2 Tỷ lệ cán có trình độ sau đại học BV (4,2%) thấp BV đa khoa hạng III tỉnh số địa phương khác (như BVĐK huyện Đoan Hùng 4,8%; BVĐK huyện Cẩm Khê 5% ) Về cấu nhân lực cán dược: Tỷ lệ DSĐH/BS 1/24 (theo quy định 1/8), tỷ lệ DSĐH/DSTH 1/3,5 tỷ lệ thấp mức biên chế quy định Thông tư 08/2007/TTLT-BYT-BNV, (mức quy định Thông tư từ 1/1,2-1/1,25) Tuy nhiên, có 02 cán dược (gồm 01 DSĐH 01 DSTH) khơng bố trí khoa dược, mà phân cơng làm việc phòng ban khác khơng làm nhiệm vụ chuyên môn dược Cán dược thiếu, tổ chức dàn trải ảnh 63 hưởng trực tiếp tới hiệu cơng tác cung ứng khơng có đủ cán để giám sát khâu quy trình cung ứng, đặc biệt TTT dược lâm sàng Do vậy, để có đủ nhân lực cho hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện cần bố trí lại cán dược cách phù hợp, tránh lãng phí cán chuyên ngành * Cơ sở vật chất, trang thiết bị khoa dược Khoa dược bố trí vị trí thuận lợi cho việc nhập thuốc, vật tư tiện cho việc cấp phát, đặc biệt đối tượng điều trị ngoại trú có thẻ BHYT Tuy nhiên sở hạ tầng số tồn tại, hạn chế như: Nhà làm việc kho thuốc, thiết kế không phù hợp với chức nhiệm vụ, đặc biệt công tác bảo quản thuốc, nhà kho chưa có thiết kế đảm bảo độ thơng thống, chống nóng, ẩm, chống trùng, chống cháy nổ, chưa có khu tiếp nhận xử lý thuốc trước nhập kho, thiếu trang thiết bị để hoạt động (thiếu điều hòa khu vực cấp phát quầy thuốc bệnh viện, thiếu tủ bảo quản lạnh chuyên dụng) Do chưa đảm bảo tiêu chuẩn “Thực hành tốt bảo quản thuốc” Đây vấn đề ảnh hưởng lớn đến công tác cung ứng thuốc Khoa Dược cần tham mưu, đề xuất với lãnh đạo bệnh viện sớm có giải pháp xây dựng khoa Dược theo hướng dẫn Thông tư số 22/2011/TT-BYT, ngày 10/6/2011, BYT, quy định tổ chức hoạt động khoa Dược bệnh viện * Hội đồng thuốc điều trị HĐT&ĐT bệnh viện có nhiều hoạt động thiết thực tham gia vào hoạt động cung ứng thuốc HĐT&ĐT xây dựng DMT BV; đánh giá tình hình sử dụng thuốc tham gia đóng góp vào dự trù thuốc hàng tháng; tham gia kiểm tra giám sát việc sử dụng thuốc khoa lâm sàng Tuy nhiên, so với chức nhiệm vụ HĐT&ĐT BV chưa đạt yêu cầu đề ra: chưa xây dựng phác đồ điều trị chuẩn cho BV; chưa tham gia vào trình thơng tin thuốc mới, thơng tin điều trị mới, cho BV Theo tơi thiếu sót HĐ BV thiếu cán có trình độ cao (chưa có BS có trình độ chun khoa cấp II hay tiến sỹ), BV nằm huyện miền núi nên gặp 64 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi nhiều khó khăn công tác tra cứu thông tin giao lưu trao đổi với đồng nghiệp BV khác Những yếu tố khó khăn cho hoạt động cung ứng thuốc Để khắc phục HĐT&ĐT cần thực tốt chức nhiệm vụ theo Thông tư số 08/1997/TT-BYT, ngày 4/7/1997, hướng dẫn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ Hội đồng thuốc điều trị bệnh viện * Hoạt động khám chữa bệnh Số lượng bệnh nhân đến khám điều trị BVĐKHH tăng so với tiêu kế hoạch chủ yếu bệnh nhân tham gia BHYT (67,8%), công xuất sử dụng giường bệnh năm 2012 đạt 119,0%, điều có tác động tích cực đến hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện, việc toán chi trả viện phí chủ yếu nguồn kinh phí từ quan BHYT, không phụ thuộc vào kinh tế bệnh nhân, nên việc lựa chọn thuốc cung ứng ổn định theo phác đồ xây dựng * Mơ hình bệnh tật MHBT đa dạng gồm (21 nhóm bệnh), nhiều bệnh xuất nhỏ lẻ (10 nhóm bệnh có số lượt BN 250 người/ năm) nên thuốc mua bệnh viện phải dàn trải nhiều chủng loại gây khó khăn cân đối kinh phí đặc biệt khó tìm nhà cung ứng cho thuốc có số lượng ít, việc bảo quản gặp khó khăn, ảnh hưởng đến cơng tác cung ứng thuốc 4.3 Hạn chế đề tài Do hạn chế thời gian nghiên cứu mục đích đề tài nên đề tài có số hạn chế: - Số liệu kết phân tích hoạt động cung ứng thuốc BVĐKHH chưa phong phú, chưa đầy đủ, đơi thiếu tính thống - Chưa phân tích đánh giá yếu tố địa lí, điều kiện tự nhiên xã hội ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc BVĐKHH 65 - Chưa tiến hành phân tích, đánh giá kỹ chất lượng nhân lực bệnh viện (số năm kinh nghiệm, trình cơng tác, ) - Chưa tiến hành phân tích danh mục thuốc sử dụng DMTBV phương pháp phân tích ABC phân tích VEN - Chưa tiến hành khảo sát, phân tích đơn thuốc, hồ sơ bệnh án bệnh viện - Chưa áp dụng phân tích quản trị học 66 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT I KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu phân tích hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ năm 2012, đề tài đưa số kết luận sau: Về hoạt động cung ứng Bệnh viện * Hoạt động lựa chọn xây dựng DMT Danh mục thuốc tân dược gồm 24 nhóm tác dụng dược lý với 298 loại thuốc DMT YHCT gồm 83 vị thuốc 24 chế phẩm thuốc đông dược DMT phù hợp với MHBT khả tài bệnh viện * Hoạt động mua sắm Năm 2012 BVĐKHH chi 230 768 000 đồng cho mua thuốc, chiếm 37,1% nguồn kinh phí chung BV Thuốc mua cơng ty trúng thầu Qui trình dự trù mua thuốc, kiểm nhập thực quy định bệnh viện * Hoạt động bảo quản, tồn trữ cấp phát Kho dược bệnh viện chưa đáp ứng yêu cầu sở vật chất, thiếu trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản thuốc Lượng thuốc tồn trữ chưa đảm bảo theo quy định BYT Hoạt động cấp phát thực cách thủ cơng, chưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cấp phát * Hoạt động giám sát sử dụng thuốc Việc sử dụng thuốc năm 2012 hợp lý so với mơ hình bệnh tật, số thuốc sử dụng danh mục thuốc bệnh viện 263/298, 35 thuốc khơng sử dụng 67 Việc bình bệnh án, đơn thuốc chưa trì thường xuyên, thời gian cách tổ chức chưa thực phù hợp, hiệu chưa cao Bệnh viện chưa thành lập đơn vị thơng tin thuốc, ảnh hưởng lớn đến công tác cung ứng thuốc Bệnh viện có quy định theo dõi xử lý ADR, nhiên việc theo dõi chưa sát sao, chưa có số liệu đầy đủ Về yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện * Về tổ chức nhân lực BV khoa dược Tổ chức đủ phòng chức năng, khoa lâm sàng cận lâm sàng lồng ghép hợp lý, đảm bảo thực chức nhiệm vụ theo quy định bệnh viện đa khoa hạng III Nguồn nhân lực BV thiếu so với quy định, đạt 119 cán 170 giường bệnh, thiếu cán có trình độ sau đại học (mới có 4,2%), cán chuyên ngành dược BV bố trí chưa hợp lý, nên thiếu DSĐH làm công tác dược (do DSĐH DSTH phân công làm công tác khác), khoa dược tỷ lệ DSĐH DSTH 1/3,5, thấp so với quy định * Hội đồng thuốc điều trị Hội đồng thuốc điều trị chưa tham mưu tốt cho giám đốc việc thành lập đơn vị thơng tin thuốc, hoạt động bình hồ sơ bệnh án…, chưa xây dựng phác đồ điều trị chuẩn cho BV, chưa thực tốt việc giám sát sử dụng thuốc * Hoạt động khám, chữa bệnh Đạt kết cao, tổng số bệnh nhân khám bệnh 157 092 lượt, đạt 120,0% so kế hoạch, điều trị nội trú 10 503 lượt, đạt 124,0%, so kế hoạch, công xuất sử dụng giường bệnh, đạt 119,0% Việc khám chữa bệnh hiệu tác động tích cực đến việc cung ứng thuốc * Mơ hình bệnh tật bệnh viện 68 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi MHBT đa dạng gồm nhiều bệnh xuất nhỏ lẻ, nên việc mua thuốc bệnh viện phải dàn trải nhiều chủng loại gây khó khăn cân đối chi phí, đặc biệt khó tìm nhà cung ứng cho thuốc có số lượng ít, ảnh hưởng đến cơng tác cung ứng thuốc II ĐỀ XUẤT Để giúp cho hoạt động cung ứng thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh BVĐK huyện Hạ Hòa tốt hơn, chúng tơi xin đưa số đề xuất sau: - Bệnh viện cần có sách thu hút xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, bố trí lại nguồn nhân lực chỗ, cần trọng đến cán dược, để đáp ứng yêu cầu cung ứng thuốc bệnh viện - Chẩn chỉnh hoạt động HĐT&ĐT, để thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định - Đầu tư kinh phí triển khai xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng, trang thiết bị khoa Dược - Đầu tư xây dựng hệ thống mạng nội bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi việc quản lý cung ứng thuốc./ 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo lao động (2012), Doanh nghiệp Việt bỏ ngỏ thị trường thuốc đặc trị, Số 36 - Thứ sáu 14/09/2012 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên (2013), Khoa dược, Website: http://www.bvdktuthainguyen.gov.vn/?mode=tochuc&phong=52 Bộ môn Quản lý Kinh tế dược (2005), Giáo trình dược xã hội học, Trường Đại học Dược Nội Bộ Y tế (1997), Quyết định việc ban hành quy chế bệnh viện Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 19 tháng 09 năm 1997 Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ Y tế (2003), Hướng dẫn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ hoạt động Đơn vị thông tin thuốc bệnh viện, công văn số 10766/ YT-ĐTr ngày 13/ 11/ 2003 Bộ Y tế (2004), Chấn chỉnh công tác cung ứng, sử dụng thuốc bệnh viện, Chỉ thị số 05/2004/CT - BYT ngày 16/04/2004 Bộ y tế (2004), Hội nghị đánh giá thực thị 05/2004/CT-BYT việc chấn chỉnh công tác dược bệnh viện Bộ y tế (2007), Tài liệu tập huấn công tác dược lâm sàng bệnh viện Bộ Y tế (2007), Thông tư liên tịch: Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc sở y tế công lập, Số: 10/2007/TTLT-BYT-BTC, ngày 10 tháng năm 2007 10 Bộ Y tế (2007), Quyết định: Về việc ban hành lộ trình triển khai áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”, Số: 27/2007/QĐ-BYT, ngày 19 tháng năm 2007 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi 11 Bộ Y tế (2008), Quy chế kê đơn thuốc điều trị ngoại trú, Quyết định, số 04/2008/QĐ- BYT ngày 01/02/2008 12 Bộ y tế (2010), Báo cáo kết công tác khám, chữa bệnh năm 2010 trọng tâm 2011 13 Bộ Y tế (2011), Quy định tổ chức hoạt động khoa Dược bệnh viện, Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 14 Bộ Y tế (2012), Thông tư liên tịch hướng dẫn đấu thầu mua thuốc sở y tế, Số: 01/2012/TTLT-BYT-BTC, ngày 19 tháng 01 năm 2012 15 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2006), Nghị định: Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Số: 111/2006/NĐ-CP 16 Cục quản lý dược Việt Nam (2010), Hội nghị định hướng đầu tư lĩnh vực dược giai đoạn tới năm 2020 17 Nguyễn Thị Bích Duyên (2011), Phân tích hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương, giai đoạn 2006-2009 18 Nguyễn Thị Song (2006), Bài giảng Quản lý tồn trữ thuốc, giáo trình Pháp chế hành nghề dược, Trường Đại học Dược Nội 19 Hoàng Hồng Hải (2008), Phân tích, đánh giá hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện châm cứu trung ương giai đoạn 2005-2007, Luận văn thạc sỹ Dược học 20 Nguyễn Thị Thái Hằng (2005), Nhu cầu phương pháp xác định nhu cầu thuốc, Giáo trình Kinh tế dược, Trường Đại học Dược Nội 21 Vũ Bích Hạnh (2010), Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện đa khoa Xanh pôn - Nội, gia đoạn 2006-2008, Luận văn thạc sỹ Dược học 22 Nguyễn Hồng Phong (2008), “ Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện 105 - Tổng cục hậu cần giai đoạn 2003-2007”, Luận văn thạc sĩ dược học, Học viện quân y 23 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật đấu thầu, Luật số 61/2005/QH11 24 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2005), Luật dược, Số: 34/2005/QH11 25 Huỳnh Hiền Trung (2012), Nghiên cứu số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc Bệnh viện Nhân dân 115 26 Tuổi trẻ online (2012), Mỗi bệnh viện giá thuốc, http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/507176/moi-benh-vien-mot-giathuoc.html#ad-image-0 27 Jonathan D Quick et al (1997), Managing Drug Supply, Management Sciences for Health 28 Kathleen Holloway, Terry Green (2003), Drug and therapeutics committees a practical guide, World Health Organization, Department of Essential Drugs and Medicines Policy, France ... LÊ QUANG HẬU PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HẠ HOÀ TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2012 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I... yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hoà năm 2012” với hai mục tiêu sau: Phân tích hoạt động cung ứng thuốc Bệnh viện đa khoa huyện Hạ Hồ năm 2012 Phân tích. .. nhiên, xã hội có ảnh hưởng lớn đến hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện Khi thực hành cung ứng thuốc, bệnh viện cần phân tích yếu tố để đưa biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu cung ứng thuốc 1.3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cung ứng thuốc và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện hạ hòa tỉnh phú thọ , Phân tích hoạt động cung ứng thuốc và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa huyện hạ hòa tỉnh phú thọ , * Nhận thuốc và kiểm nhập, * Sử dụng thuốc, Khoa Dược bệnh viện nằm trong khối cận lâm sàng và là nơi thực thi chính sách quốc gia về thuốc, thuộc sự quản lý, điều hành của Giám đốc bệnh viện. Trong bệnh viện, khoa Dược là một tổ chức cao nhất đảm nhận mọi công việc về dược, tham mưu cho giám ..., Nội dung nghiên cứu của đề tài được tóm tắt trong hình 2.1., CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Kinh phí mua thuốc của BVĐKHH gồm 3 nguồn cơ bản:, Tình hình sử dụng thuốc của BVĐKHH, trong năm 2012, tập trung phần lớn ở 4 nhóm thuốc chính: Kháng sinh, Vitamin và khoáng chất, dịch truyền và corticoid (chiếm 52,1% giá trị sử dụng), kết quả cụ thể được trình bày tại bảng 3.5., * Về trang thiết bị, KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn