Quản lý hoạt động kiểm định chất lượng các trường trung học phổ thông công lập ở tỉnh thái bình

165 100 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THỊ NHƯ PHONG QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THỊ NHƯ PHONG QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ TÍNH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập riêng Các số liệu, kết nêu luận văn xác, trung thực có nguồn gốc rõ ràng Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Thị Như Phong Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Tháii Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập triển khai đề tài "Quản hoạt động kiểm định chất lượng trường trung học phổ thơng cơng lập tỉnh Thái Bình”, tơi nhận động viên, khuyến khích tạo điều kiện giúp đỡ thầy giáo, cô giáo, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp gia đình Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thầy cô giáo tham gia giảng dạy giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Tính, người tận tâm dẫn cho kiến thức phương pháp luận suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo Sở GD&ĐT Thái Bình, Phòng Khảo thí Kiểm định chất lượng, Ban Giám hiệu giáo viên nhà trường trung học phổ thơng tỉnh Thái Bình tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu khoa học, cung cấp số liệu tham gia giúp đỡ để tơi hồn thành luận văn Dù có nhiều cố gắng, song luận văn chắn tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận ý kiến dẫn thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Thị Như Phong Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Tháii iNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v MỞ ĐẦU 1 chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng khách thể nghiên cứu 4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài Chương 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THPT 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Ngoài nước 1.1.2 Trong nước 10 1.2 Một số khái niệm 12 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiiiiNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3 Kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT 13 1.3.1 Mục đích, ý nghĩa kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT công lập 13 1.3.2 Nội dung, quy trình, kiểm định chất lượng trường THPT 16 1.4 Quản hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục THPT 18 1.4.1 Lập kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT 18 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT 19 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiiiiNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.4.3 Chỉ đạo thực kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT 20 1.4.4 Kiểm tra đánh giá kết kiểm định chất lượng giáo dục 21 1.5 Vai trò Phòng chức quản hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục THPT 21 Kết luận chương 23 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP TỈNH THÁI BÌNH 24 2.1 Tổ chức khảo sát 24 2.1.1 Một vài nét đối tượng khảo sát 24 2.1.2 Tổ chức khảo sát 25 2.2 Thực trạng hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT cơng lập tỉnh Thái Bình 26 2.2.1 Thực trạng nhận thức cán quản Sở Giáo dục - Đào tạo cán quản trường THPT ý nghĩa quy trình kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông 26 2.2.2 Thực trạng hoạt động tự đánh giá 28 2.2.3 Thực trạng hoạt động đánh giá 33 2.2.4 Những khó khăn cơng tác kiểm định chất lượng giáo dục THPT tỉnh Thái Bình 34 2.3 Thực trạng quản hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT công lập tỉnh Thái Bình 34 2.3.1 Thực trạng công tác lập kế hoạch kiểm định chất lượng THPT tỉnh Thái Bình 34 2.3.2 Thực trạng công tác tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục THPT Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ tỉnh Thái Bình 35 2.3.3 Thực trạng công tác đạo kiểm định chất lượng giáo dục THPT công lập tỉnh Thái Bình 38 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháiivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.3.4 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT công lập tỉnh Thái Bình 43 2.3.5 Những thuận lợi khó khăn cơng tác quản hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT công lập tỉnh Thái Bình 44 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản công tác kiểm định chất lượng trường THPT cơng lập tỉnh Thái Bình 45 2.4.1 Về nhận thức 45 2.4.2 Về công tác tự đánh giá đánh giá 45 2.4.3 Thực trạng quản công tác kiểm định chất lượng giáo dục 46 Kết luận chương 47 Chương 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG THPT CƠNG LẬP TỈNH THÁI BÌNH 48 3.1 Định hướng đề xuất giải pháp 48 3.1.1 Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2011-2020 48 3.1.2 Nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục đào tạo Thái Bình 51 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 53 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan, trung thực 53 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính giáo dục tnh phát triển 53 3.2.3 Đảm bảo tnh đồng biện pháp 53 3.2.4 Đảm bảo tnh thực tiễn biện pháp 54 3.2.5 Đảm bảo tnh khả thi biện pháp 54 3.3 Một số biện pháp quản hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục 54 3.3.1 Nâng cao nhận thức cho CBQL giáo viên vai trò tác dụng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục 54 3.3.2 Xây dựng hệ thống văn quy định hướng dẫn trường THPT công lập thực kiểm định chất lượng giáo dục nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá nhà trường 58 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học TháivNguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Ban hành hệ thống văn đạo cách đồng để sở khơng gặp khó khăn việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, văn hướng dẫn thực kinh phí cho cơng tác kiểm định CLGG để tạo điều kiện thống kinh phí hoạt động cho sở GDPT Trường THPT công lập cần chủ động tự đánh giá thường xuyên để sẵn sàng tham gia kiểm định chất lượng giáo dục Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thá7i 9Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ TÀI LIỆU THAM KHẢO Anna Maria Tammaro (2005) Report on quality assurance models in LIS Đặng Quốc Bảo (2010), Đổi quản nâng cao chất lượng giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội Vũ Quốc Bình (2008), Giáo dục Việt Nam thời kỳ đổi mới, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội Bộ trị (2009), Thông báo kết luận Số :242-TB/TW Về tiếp tục thực nghị Trung ương (Khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010) Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác tự đánh giá sở Giáo dục Phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Chỉ thị số 46/2008/CT-BGDĐT - tăng cường công tác đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Quyết định số 83/2008/QĐ-BGDĐTQuy định quy trình chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐTQuy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Công văn số 7880/BGDĐT- Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng sở giáo dục phổ thông 10 Bộ Giáo dục Đào tạo (2009), Cơng văn số 9040/BGDĐT- Hướng dẫn đánh giá ngồi đánh giá lại sở giáo dục phổ thông 11 Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT- Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục sở giáo dục phổ thông, sở giáo dục thường xuyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thá7i 10Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 12 Charles Wankel (2013), Research in Management Education and Management, St John University, NewYork 13 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2005), luận đại cương quản lí, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 14 Nguyễn Đức Chính (2002), Kiểm định chất lượng giáo dục đại học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 15 Dorothy Myers and Robert Stonihill (1993), Đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo 16 Trần Thị Dung chủ biên (1999), Quản chất lượng đồng bộ, Nxb Giáo dục, Hà Nội 17 Nguyễn Tiến Đạt (2004), Bàn chất lượng giáo dục, Tạp chí phát triển giáo dục số 12, tháng 12/2004, Hà Nội 18 Ellis.R (1993), Đảm bảo chất lượng giảng dạy đại học: Vấn đề cách tiếp cận 19 Nguyễn Công Giáp (2005), Một cách tiếp cận xác định chất lượng giáo dục, Tạp chí giáo dục số 122, tháng 9-2005, Hà Nội 20 Vũ Ngọc Hải (2003), Hệ thống giáo dục đại năm đầu kỷ XXI (Việt Nam giới), Nxb Giáo dục, Hà Nội 21 Phan Văn Kha (2007), Giáo trình quản nhà nước giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 22 Đặng Bá Lãm (2006), Quản nhà nước giáo dục: Một số vấn đề lí luận thực tiễn nước ta, Tạp chí KHGD số 14, tháng 11-2006, Hà Nội 23 Nguyễn Lộc (2009), Cơ sở lí luận quản lí tổ chức giáo dục, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 24 Petros Kefalas, Symeon Retalis, Demosthenes Stamatis, Kargidis Theodoros (2003), Quality assurance procedures and Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thá8i 0Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ E-odl, 25 QA Focus team at UKOLN and AHDS (2005) Quality Assurance Handbook, Published by QA Focus 26 Sở GD&ĐT Thái Bình (2013), Cơng văn số 290/SGDĐT- KT&QLCLGD- Báo cáo kết công tác kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012-2013 27 Southeast Asian Ministers of Education Organization (2003), Framework For Regional Quality Assurance, Cooperation in Higher Education 28 Phạm Viết Vượng (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội 29 Warren Piper D (1993), Achieving Quality Learning in Higher Education, NewYork Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thá8i 1Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ THAM GIA KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THPT (Đồng chí trả lời cách đánh dấu X vào ô câu hỏi lựa chọn, câu trả lời vào dòng…) Câu Theo đồng kiểm định chất lượng trường THPT có ý nghĩa sau đây? a Giúp nhà trường biết điểm mạnh, điểm yếu b Giúp nhà trường cải tiến nâng cao chất lượng c Giúp nhà trường công khai trước xã hội chất lượng giáo dục d Tất nội dung Câu Theo đồng chí quy trình kiểm định chất lượng giáo dục gồm bước sau đây? a Tự đánh giá sở giáo dục b Đăng ký đánh giá sở giáo dục c Đánh giá sở giáo dục d Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng GD cấp giấy chứng nhận e Tất bước Câu Đồng chí đánh chất lượng báo cáo tự đánh giá trường THPT với trườngđồng chí tham gia đánh giá ngoài: a Rất tốt b Tốt c Bình thường d Chưa tốt e Chưa đạt yêu cầu Câu Trong tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá trường phổ thông mô tả nội dung sau mức độ nào? Nội dung Mức độ Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Mơ tả trạng Chỉ điểm mạnh Chỉ điểm yếu Kế hoạch cải tiến chất lượng Tự đánh giá Câu Điểm yếu báo cáo tự đánh giá trường THPT gì? Câu Hàng năm Sở Giáo dục Đào tạo có xây dựng kế hoạch KĐCLGD khơng? a Hiệu b Chưa hiệu c Chưa xây dựng kế hoạch Câu Phòng chức tiến hành nội dung công tác tổ chức KĐCLGD sau mức độ nào? Mức độ Nội dung Thành lập ban đạo Xây dựng lực lượng cán tham gia KĐ Bồi dưỡng cán tham gia KĐ Ban hành văn hướng dẫn KĐ Hướng dẫn trường THPT thực tự đánh giá Huy động nguồn tài phục vụ KĐCL Chuẩn bị cơng cụ đo, phương pháp đo đánh giá Một số nội dung khác Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Câu Phòng chức tiến hành biện pháp đạo sau để làm tốt công tác tổ chức KĐCLGD mức độ nào? Mức độ Nội dung Chỉ đạo trường THPT thực tự đánh giá Chỉ đạo thành lập đoàn đánh giá Chỉ đạo bồi dưỡng cán tham gia KĐCL Chỉ đạo thiết kế công cụ đo, phương pháp đo Chỉ đạo phân tích báo cáo tự đánh giá Chỉ đạo khảo sát thực trạng trường THPT Chỉ đạo công tác tư vấn trường THPT cải tiến chất lượng Các biện pháp khác Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Câu Hàng năm Phòng chức có rà sốt kiểm tra, tổng kết cơng tác kiểm định chất lượng không? a Rất hiệu b Hiệu c Chưa hiệu d Không thực Đồng chí có ý kiến khác: Họ tên : Nam, nữ : Tuổi Chức vụ: Nơi công tác : Năm tốt nghiệp : Hệ: Thâm niên ngành GD: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! PHIẾU KHẢO SÁT DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN TRƯỜNG THPT (Đồng chí trả lời cách đánh dấu X vào ô câu hỏi lựa chọn, câu trả lời vào dòng…) Câu Theo đồng kiểm định chất lượng trường THPT có ý nghĩa sau đây? a Giúp nhà trường biết điểm mạnh, điểm yếu b Giúp nhà trường cải tiến nâng cao chất lượng c Giúp nhà trường công khai trước xã hội chất lượng giáo dục d Tất nội dung Câu Theo đồng chí quy trình kiểm định chất lượng giáo dục gồm bước sau đây? a Tự đánh giá sở giáo dục b Đăng ký đánh giá sở giáo dục c Đánh giá sở giáo dục d Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp giấy chứng nhận e Tất bước Câu Khi tiến hành tự đánh giá nhà trường, hiệu trưởng tiến hành nội dung sau đây? Thành lập Hội đồng tự đánh giá Xây dựng kế hoạch tự đánh giá Thu thập thông tin minh chứng Đánh giá mức độ đạt theo tiêu chí Viết báo cáo tự đánh giá Công bố báo cáo tự đánh giá Tất nội dung Câu Trong tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá trường phổ thơng mô tả nội dung sau mức độ nào? Mức độ Nội dung Mô tả trạng Chỉ điểm mạnh Chỉ điểm yếu Kế hoạch cải tiến chất lượng Tự đánh giá Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Câu Điểm khó khăn viết báo cáo tự đánh giá trường THPT gì? ………………………………………………………………………………… Câu Hàng năm Sở Giáo dục - Đào tạo có xây dựng kế hoạch KĐCLGD khơng? a Hiệu b Chưa hiệu c Chưa xây dựng kế hoạch Câu Phòng chức tiến hành nội dung công tác tổ chức KĐCLGD sau mức độ nào? Mức độ Nội dung Thành lập ban đạo Xây dựng lực lượng cán tham gia KĐ Bồi dưỡng cán tham gia KĐ Ban hành văn hướng dẫn KĐ Hướng dẫn trường THPT thực tự đánh giá Huy động nguồn tài phục vụ KĐCL Chuẩn bị cơng cụ đo, phương pháp đo đánh giá Một số nội dung khác Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Câu Phòng chức tiến hành biện pháp đạo sau để làm tốt công tác tổ chức KĐCLGD mức độ nào? Mức độ Nội dung Rất tốt Tốt Bình Chưa thường tốt Chỉ đạo trường THPT thực tự đánh giá Chỉ đạo thành lập đoàn đánh giá Chỉ đạo bồi dưỡng cán tham gia KĐCL Chỉ đạo thiết kế công cụ đo, phương pháp đo Chỉ đạo phân tích báo cáo tự đánh giá Chỉ đạo khảo sát thực trạng trường THPT Chỉ đạo công tác tư vấn trường THPT cải tiến chất lượng Các biện pháp khác Câu Hàng năm Phòng chức có rà sốt kiểm tra, tổng kết công tác kiểm định chất lượng không? a Rất hiệu b Hiệu c Chưa hiệu d Không thực Đồng chí có ý kiến khác: Họ tên : Nam, nữ : Tuổi Chức vụ: Nơi công tác : Năm tốt nghiệp : Hệ: Thâm niên ngành GD: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí! ... trạng quản lý hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT cơng lập tỉnh Thái Bình; - Đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT công lập tỉnh Thái Bình. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM PHẠM THỊ NHƯ PHONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC... Cơ sở lý luận quản lý hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục trường THPT công lập tỉnh Thái Bình Chương 3: Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động kiểm định chất lượng các trường trung học phổ thông công lập ở tỉnh thái bình , Quản lý hoạt động kiểm định chất lượng các trường trung học phổ thông công lập ở tỉnh thái bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn