TÌM HIỂU HỆ THỐNG BÔI TRƠN TRÊN ĐỘNG CƠ Ô TÔ. PHỤC HỒI BÀN KIỂM TRA BƠM DẦU NHỜN. XÂY DỰNG CÁC BÀI THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM

90 196 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU HỆ THỐNG BƠI TRƠN TRÊN ĐỘNG CƠ Ơ TÔ PHỤC HỒI BÀN KIỂM TRA BƠM DẦU NHỜN XÂY DỰNG CÁC BÀI THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM Họ tên sinh viên: LÂM MINH HIỂN PHẠM QUỐC TÙNG Ngành: CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT Ơ TƠ Niên khóa: 2006-2010 Tháng 6/2010     TÌM HIỂU HỆ THỐNG BƠI TRƠN TRÊN ĐỘNG CƠ Ô TÔ PHỤC HỒI BÀN KIỂM TRA BƠM DẦU NHỜN XÂY DỰNG CÁC BÀI THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM Tác giả LÂM MINH HIỂN PHẠM QUỐC TÙNG Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật ô tơ Giáo viên hướng dẫn: Th.S Trần Mạnh Q Tháng 06 năm 2010 i        CẢM TẠ Đối với chúng tôi, bốn năm khoảng thời gian không đủ để người sinh viên tiếp thu hết nguồn tri thức thầy cô giảng dạy ngày bục giảng hay để mở rộng kỹ thực tế lĩnh vực chun mơn Ngày đặt chân vào mái trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, ngày cắp sách tới giảng đường, buổi thực tập xưởng Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô, khoảng thời gian thực tế sở ngày hôm nay, ngày cuối quãng đời sinh viên Để trải qua hết khoảng thời gian ấy, dường khơng có chúng tơi, mà ln có gia đình, thầy bạn bè đồng hành sát cánh Với tư cách người con, chúng xin cảm ơn bố mẹ tất Bố mẹ ln người bên lúc khó khăn hạnh phúc Cảm ơn bố mẹ chăm lo học chúng động lực để chúng phấn đấu tiến phía trước Là sinh viên thầy Trường, Khoa Bộ môn giảng dạy suốt thời gian qua, niềm tự hào lớn lao chúng tơi nói riêng người sinh viên nói chung Xin kính gửi lời tri ân tới thầy, cô tận tụy với nghề, với học trò đứng bục giảng hay ngồi giảng đường Thầy gương sáng để hệ sinh viên noi theo Và xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người bạn chia sẻ bùi suốt bốn năm qua Mỗi cá nhân hướng nhau, quan tâm lẫn lúc học hành, hay sống ốm đau, bệnh tật Tập thể biết đoàn kết phấn đấu hoạt động lớp, khoa nhà trường tổ chức Cuối cùng, chúng tơi kính gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: - Thầy Trần Mạnh Quí, trưởng Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô hướng dẫn chúng em hồn thành khóa luận - Các thầy Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô - Các thầy Khoa Cơ khí, Ban Chủ nhiệm Khoa - Các bạn sinh viên Đã động viên giúp đỡ chúng tơi hồn thành tập khóa luận Chân thành cảm ơn, Lâm Minh Hiển – Phạm Quốc Tùng ii        TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Tìm hiểu hệ thống bơi trơn động ô tô Phục hồi bàn kiểm tra bơm dầu nhờn Xây dựng thực hành – thí nghiệm” tiến hành xưởng Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô, thời gian từ ngày 05/04/2010 đến 15/06/2010 Thí nghiệm bố trí bàn kiểm tra bơm dầu nhờn KИ-1575 Dưới hướng dẫn giúp đỡ thầy hướng dẫn, thầy cô Bộ môn Khoa, phạm vi đề tài, tập trung thực nội dung kết thu sau: - Nghiên cứu hệ thống cấu tạo hoạt động bàn thử, phục hồi bàn kiểm tra dầu nhờn KИ-1575 đưa vào vận hành, phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu - Nghiên cứu thiết kế chế tạo đồ gá bơm động xe ZIL-157, bơm dầu nhờn kiểu rôto bình lọc ly tâm - Kiểm tra tình trạng, thu thập số liệu lập quy trình thử nghiệm loại bơm dầu nhờn MT13 bình lọc ly tâm, bơm dầu nhờn động xe ZIL-157 bơm dầu nhờn kiểu rôto - Đề nghị số thực hành thí nghiệm phục vụ cho cơng tác giảng dạy thực tập Vì điều kiện thời gian có hạn, tài liệu, vật tư trang bị khác thiếu thốn với trình độ kiến thức thu thập trường, chúng tơi cố gắng hồn thành đề tài, song khơng hồn tất ý muốn Kính mong Thầy, Cô Bộ môn, Khoa, Hội đồng Giám khảo đóng góp ý kiến để đề tài chúng tơi thêm hồn thiện iii        MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách hình vi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Dẫn nhập 1.2 Mục đích đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Nhiệm vụ, yêu cầu hệ thống bôi trơn 2.2 Công dụng, yêu cầu tiêu dầu nhờn 2.3 Phân loại hệ thống bôi trơn 2.4 Các phương án bôi trơn động đốt 2.5 Kết cấu chi tiết, cụm chi tiết hệ thống bơi trơn CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Bố trí thí nghiệm 28 3.2 Phương pháp nghiên cứu thực 28 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Giới thiệu số bàn kiểm tra bơm dầu nhờn 30 4.1.1 Bàn kiểm tra dầu nhờn KИ-1575 30 4.1.2 Bàn kiểm tra dầu nhờn KИ-5278 42 4.2 Hồi phục đưa bàn thử KИ-1575 vào hoạt động 43 4.2.1 Hồi phục bàn thử KИ-1575 43 4.2.2 Nguyên tắc chăm sóc bảo dưỡng bàn thử KИ-1575 46 4.3 Nghiên cứu khảo nghiệm số loại bơm, bình lọc ly tâm bàn thử KИ-1575 47 4.3.1 Bơm dầu nhờn MT13 bình lọc ly tâm máy kéo MTZ 47 iv        4.3.2 Bơm dầu nhờn động xe ZIL-157 57 4.3.3 Bơm dầu nhờn kiểu rôto 61 4.4 Các thực hành thí nghiệm 65 4.4.1 Bài thực hành 1: Kiểm tra áp suất dầu nhờn, lưu lượng bơm loại bơm dầu nhờn bình lọc ly tâm bàn thử KИ-1575 66  4.4.2 Bài thực hành 2: Kiểm tra áp suất dầu nhờn bôi trơn động 67  4.4.3 Bài thực hành 3: Kiểm tra bơm nhớt 68 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69  5.2 Đề nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v        DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Sơ đồ ngun lý bơi trơn phương pháp vung tóe dầu Hình 2.2: Sơ đồ nguyên lý làm việc hệ thống bơi trơn cacte ướt Hình 2.3: Sơ đồ hệ thống bôi trơn trường hợp Hình 2.4: Sơ đồ nguyên lý làm việc hệ thống bơi trơn cacte khơ Hình 2.5: Kết cấu chung hệ thống bôi trơn động ô tơ Hình 2.6: Phao hút dầu 10 Hình 2.7: Bầu lọc thấm dùng lọc kim loại 11 Hình 2.8: Bầu lọc thấm dùng dải lọc kim loại 11 Hình 2.9: Bầu lọc thấm dùng lưới lọc đồng 12 Hình 2.10: Bầu lọc thấm có lõi lọc giấy 12 Hình 2.11: Bầu lọc thấm dùng lõi lọc (len) 13 Hình 2.12: Bầu lọc dầu tổ hợp 14 Hình 2.13: Sơ đồ hệ thống bơi trơn dùng lọc ly tâm khơng tồn dòng 15 Hình 2.14: Kết cấu bầu lọc ly tâm khơng tồn dòng 16 Hình 2.15: Kết cấu bầu lọc ly tâm tồn dòng 17 Hình 2.16: Sơ đồ hệ thống bơi trơn dùng bầu lọc ly tâm lắp bù 18 Hình 2.17: Bơm bánh 19 Hình 2.18: Bơm bánh ăn khớp 20 Hình 2.19: Bơm phiến trượt 21 Hình 2.20: Bơm trục vít 21 Hình 2.21: Bơm pittơng 22 Hình 2.22: Két làm mát dầu nhờn nước 23 Hình 2.23: Két làm mát dầu nhờn khơng khí 24 Hình 2.24: Sơ đồ thơng gió hộp trục khuỷu 24 Hình 2.25: Đèn báo áp suất dầu 26 Hình 2.26: Cấu tạo van giảm áp 26 Hình 2.27: Cấu tạo van an tồn 27 vi        Hình 2.28: Van điều chỉnh áp lực 27 Hình 4.1: Sơ đồ cấu tạo chung tồn bàn thử KИ-1575 31 Hình 4.2: Giá thử gá lắp bơm dầu nhờn bình lọc bàn thử KИ-1575 32 Hình 4.3: Sơ đồ giá lắp bơm (a) bình lọc (b) bàn thử KИ-1575 33  Hình 4.4: Sơ đồ hệ thống truyền động bàn thử KИ-1575 35 Hình 4.5: Sơ đồ hệ thống chứa dầu nhờn, đường ống dẫn dầu nhờn đồng hồ đo bàn thử KИ-1575 37 Hình 4.6: Sơ đồ đường dẫn dầu di chuyển đo lưu lượng bơm bàn thử KИ-1575 38 Hình 4.7: Sơ đồ đường dầu di chuyển thử nghiệm bình lọc bàn thử KИ-1575 39  Hình 4.8: Cơ cấu đảo chiều quay bàn thử KИ-1575 40 Hình 4.9: Sơ đồ hệ thống điện bàn thử KИ-1575 41 Hình 4.10: Cơ cấu điều khiển thiết bị kiểm tra bàn thử KИ-5278 42 Hình 4.11: Mạch điện sau tiến hành sửa chữa 44 Hình 4.12: Lắp ống đo lưu lượng 44 Hình 4.13: Siết chặt răcco 45 Hình 4.14: Siết chặt đinh ốc bulơng 45 Hình 4.15: Bàn thử KИ-1575 trước sau vệ sinh 46 Hình 4.16: Cấu tạo bơm MT13 47 Hình 4.17: Đồ gá bình lọc ly tâm máy kéo MTZ lên bàn thử KИ-1575 51 Hình 4.18: Gá bơm MT13 vào bàn thử KИ-1575 52 Hình 4.19: Gá bình lọc ly tâm lên bàn thử KИ-1575 53 Hình 4.20: Sơ đồ truyền động thử nghiệm bơm bình lọc ly tâm bàn thử KИ-1575 56  Hình 4.21: Cấu tạo bơm dầu nhờn động xe ZIL-157 57 Hình 4.22: Đồ gá mặt bích trục trung gian bơm ZIL-157 KИ-1575 59 Hình 4.23: Khảo nghiệm bơm ZIL-157 bàn thử KИ-1575 60 Hình 4.24: Đồng hồ áp suất khảo nghiệm bơm ZIL-157 61 Hình 4.25: Cấu tạo bơm dầu nhờn kiểu rơto 61 Hình 4.26: Đồ gá mặt bích trục trung gian bơm dầu nhờn kiểu rôto vii        bàn thử KИ-1575 63 Hình 4.27: Khảo nghiệm bơm dầu nhờn kiểu rôto bàn thử KИ-1575 64 Hình 4.28: Đồng hồ áp suất khảo nghiệm bơm dầu nhờn kiểu rôto 65 viii        Chương MỞ ĐẦU 1.1 Dẫn nhập: Để động hoạt động bình thường, an tồn, kéo dài thời gian phục vụ, nâng cao hiệu suất sử dụng, giảm giá thành sản xuất máy, phải chăm sóc, điều chỉnh phận hệ thống máy kịp thời xác Trong đó, hệ thống bơi trơn phần chủ yếu cần quan tâm kiểm tra, điều chỉnh, chăm sóc thường xuyên Hệ thống bơi trơn đóng vai trò quan trọng hoạt động máy, không giúp cung cấp dầu bôi trơn cho bề mặt ma sát, nhằm làm nguội bề mặt làm việc, giảm khả mài mòn chi tiết giảm tiêu hao cơng suất ma sát sinh ra, đồng thời dẫn nhiệt vỏ, giúp làm mát chi tiết, làm kín khít khe hở piston xylanh, bảo vệ chi tiết khỏi bị gỉ, làm trôi muội than mạt kim loại… Theo thống kê động xăng, tỷ lệ hư hỏng dẫn đến giảm công suất động hệ thống bôi trơn 1% Tuy nhiên, "căn bệnh" nguy hiểm, chí phá hỏng động khơng xử lý kịp thời Có trường hợp tự khắc phục chỗ, có cố mà chủ xe không phép liều lĩnh tay Công việc chăm sóc hệ thống bơi trơn tiến hành thao tác đơn giản, song việc kiểm tra cần phải tiến hành bàn thử nghiệm chuyên dùng nhằm xác định tình trạng hệ thống Tại xưởng Bộ mơn Ơ tơ có trang bị bàn thử KИ-1575 Liên Xô chế tạo Thời gian qua điều kiện Trường, Khoa, Bộ Môn, bàn thử KИ-1575 chưa triển khai hoạt động Với mục đích đưa bàn thử KИ-1575 vào hoạt động trở lại để phục vụ tốt công tác sửa chữa giảng dạy Bộ môn, phân cơng Khoa Cơ Khí Bộ mơn tiến hành thực khóa luận: “ TÌM HIỂU HỆ THỐNG BƠI TRƠN TRÊN ĐỘNG CƠ Ô TÔ PHỤC HỒI BÀN KIỂM TRA BƠM DẦU NHỜN XÂY DỰNG CÁC BÀI THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM ” 1        Bài thực hành số số khác với thực hành số không thực bàn thử KИ-1575 Tuy nhiên, thiết nghĩ tính thực tế nhu cầu cần thiết cho nội dung học Hệ thống bôi trơn động xe, chúng tơi đưa vào đề nghị khóa luận 4.4.2 Bài thực hành 2: Kiểm tra áp suất dầu nhờn bơi trơn động • Mục đích: Sau học xong người học có khả năng: - Có thể thực thành thạo thao tác để kiểm tra áp suất dầu nhờn bôi trơn - Trình bày áp suất nhớt động hoạt động, tốc độ cầm chừng số vòng quay định mức • An tồn:  Thực thao tác kiểm tra Khi có tượng bất thường xảy ra, phải ngừng hoạt động động Khơng mắc sai cực accu • Chuẩn bị: Động cần kiểm tra Đồng hồ đo áp suất nhớt Điện áp accu phải 11V • Phương pháp thực hiện: Tháo cảm biến áp suất nhớt Gá dụng cụ đo áp suất nhớt vào lỗ cảm biến Khởi động động làm ấm đến đạt nhiệt độ ổn định Kiểm tra áp suất nhớt: - Ở tốc độ cầm chừng phải lớn 0,3 kG/cm2 - Ở tốc độ khoảng 3000 v/ph, áp suất nhớt từ 2,5 − kG/cm2 Tháo dụng cụ đo Làm lỗ cảm biến Thoa lớp keo làm kín vào phần ren cảm biến lắp trở lại Cho động hoạt động kiểm tra rò rỉ nhớt Ghi nhận số liệu so sánh với giá trị yêu cầu nhà sản xuất • Nhận xét: 67        4.4.3 Bài thực hành 3: Kiểm tra bơm nhớt • Mục đích: Sau học xong người học có khả năng: Xác định tình trạng bơm dầu nhờn, van điều chỉnh áp suất tốt hay khơng? Trong qua trình kiểm tra áp suất nhớt, áp suất nhớ thấp cần phải kiểm tra bơm nhớt van điều chỉnh áp suất Có thể thực thành thạo thao tác để kiểm tra bơm nhớt • An tồn: Thực thao tác tháo lắp, tránh tình trạng lắp lẫn, thừa thiếu chi tiết • Chuẩn bị: Bơm dầu nhờn, dụng cụ chuyên dùng để tháo lắp, thước lá, thước thẳng • Phương pháp thực hiện: Xả nhớt khỏi cacte Tháo cacte khỏi thân động Tháo bơm nhớt khỏi thân động Tháo van an toàn Tháo bánh dẫn động bị động bơm nhớt Dùng cỡ kiểm tra khe hở đỉnh vỏ bơm Khe hở tối đa không vượt 0,2 mm Dùng cỡ kiểm tra khe hở hai bánh bơm nhớt Khe hở tối đa 0,2 mm Kiểm tra khe hở vỏ bơm bề mặt bánh Khe hở tối đa 0,15 mm Nếu khe hở lớn quá, cần thiết phải thay bơm Kiểm tra van điều chỉnh áp suất, dùng vật cứng đẩy van, thấy bị kẹt cứng phải thay Sau kiểm tra xong tiến hành lắp ráp bơm trở lại, ý phớt chặn đầu trục bơm, joint làm kín hỏng thay Khi ráp bơm xong lắp bơm trở lại thân động Ghi nhận số liệu so sánh với số liệu nhà sản xuất • Nhận xét: 68        Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận: Qua trình khảo nghiệm điều chỉnh loại bơm dầu bình lọc bàn thử nghiệm KИ-1575, dựa yêu cầu sở kỹ thuật bơm bình lọc, qua kết khảo nghiệm cho phép chúng tơi có số kết luận sau: - Bàn thử KИ-1575 sau qua sửa chữa, thay contactor (khởi động từ), lại hệ thống dây điện thay ống thủy tinh đo lưu lượng hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đưa vào hoạt động phục vụ công tác giảng dạy yêu cầu sản suất - Công việc kiểm tra thử nghiệm cho loại bơm bình lọc động ơtơ máy kéo hồn tồn thực bàn thử KИ-1575 trang bị thêm số phận gá lắp bơm số thiết bị khác - Hoạt động phận gá lắp bơm MT13, bình lọc ly tâm, bơm động xe ZIL-157 bơm dầu nhờn kiểu rơto qua nhiều lần khảo nghiệm có độ vững cao, đảm bảo làm việc liên tục, lâu dài - Quy trình khảo nghiệm loại bơm, bình lọc tiến hành xưởng thực tập ôtô thu kết mong muốn, tiếp tục khảo nghiệm điều chỉnh loại bơm bình lọc loại có Bộ mơn, Khoa nơi khác - Do bàn thử KИ-1575 có số vòng quay trục bơm nhỏ 2000 v/ph nên không xác định tình trạng kỹ thuật bơm qua suất bơm 5.2 Đề nghị: Cần trang bị thêm số thiết bị: - Phòng thực tập cần trang bị số bơm dầu nhờn - Nghiên cứu hồn thiện quy trình khảo nghiệm bình lọc ly tâm tồn dòng máy kéo MTZ (kiểm tra van nhiệt, van xả, van giảm áp) - Lắp thêm bóng đèn chiếu sáng bàn thử để thuận tiện thao tác thiếu ánh sáng 69        - Chế tạo thêm số phận gá lắp để thử nghiệm số bơm động ô tơ đời bình lọc khác - Nghiên cứu thêm số biện pháp để nâng cao số vòng quay trục bơm để khảo nghiệm xác loại bơm (phần lưu lượng bơm) loại bơm có số vòng quay lớn 2000 v/ph 70        TÀI LIỆU THAM KHẢO Th.S Trần Mạnh Q, Giáo trình Cấu tạo ơtơ I, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Ts Dương Việt Dũng, Kết cấu động đốt trong, Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng Trần Thanh Hải Tùng Nguyễn Lê Châu Thành, Chẩn đốn trạng thái kỹ thuật tơ Người dịch Nguyễn Văn Sùng, Sổ tay điều chỉnh máy kéo, Nhà xuất công nhân kỹ thuật Hà Nội, 1984 Vương Đình Bằng, Giáo trình Cơ sở kỹ thuật điện, Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Trình Xuân Dũng, 1985, Nghiên cứu đưa vào sử dụng bàn thử bơm bình lọc dầu nhờn KИ-1575, Luận văn tốt nghiệp Kỹ sư Cơ khí, Đại học Nơng Lâm, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Tham khảo từ hệ thống internet http://www.ebook.edu.vn/?page=1.17&view=11108 http://www.oto-hui.com/a186/he-thong-boi-tron-dong-co-xang.html http://bimbim.vn/tin-tuc/Garage-O-to/Can-bao-tri-he-thong-boi-tron-dong-co-540.aspx http://www.oto-hui.com/a756/ba%CC%89o-duo%CC%83ng-he%CC%A3tho%CC%81ng-boi-tron.html http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3ng_ch%E1%BB%AF_c%C3%A1i_ti%E 1%BA%BFng_Nga       PHỤ LỤC Phụ lục Sơ đồ chẩn đốn tình trạng kỹ thuật bơm MT13 Chú thích: : Nguyên nhân : Các kiểm tra, chẩn đoán       Phụ lục Sơ đồ chẩn đốn tình trạng kỹ thuật bình lọc ly tâm Chú thích: : Ngun nhân : Các kiểm tra, chẩn đoán         Phụ lục Số liệu khảo nghiệm bình lọc ly tâm tồn dòng máy kéo MTZ Người thực hiện: Lâm Minh Hiển Phạm Quốc Tùng Địa điểm: Xưởng Bộ mơn Cơng nghệ kỹ thuật Ơ tơ Tiến hành: Ghi nhận số liệu trình thực khảo nghiệm áp lực nhớt trước sau bình lọc ly tâm tồn dòng máy kéo MTZ   Tốc độ Áp lực trục bơm dầu nhờn (v/ph) (kgf/cm2) 1200 1200 Áp lực nhớt sau lọc (kgf/cm2) Trung 0,55 0,7 0,85 0,6 0,675 2,8 2,6 2,9 2,825 bình     Phụ lục Số liệu khảo nghiệm bơm nhớt MT13 Người thực hiện: Lâm Minh Hiển Phạm Quốc Tùng Địa điểm: Xưởng Bộ mơn Cơng nghệ kỹ thuật Ơ tơ Tiến hành: Ghi nhận số liệu trình thực khảo nghiệm áp lực nhớt trước, sau lọc lưu lượng nhớt bơm MT13 bơm phút Tốc độ trục bơm (v/ph)   Áp lực dầu nhờn (kgf/cm2) Lưu lượng bơm Q (l/ph) Áp lực nhớt sau lọc (kgf/cm2) Trung bình 1000 18 18 17 18 17,75 1000 17 17,5 16 17 16,875 1500 25 26 26 27 26 1975 37 35 36,5 33,5 35,5     Phụ lục Số liệu khảo nghiệm bơm nhớt kiểu rôto Người thực hiện: Lâm Minh Hiển Phạm Quốc Tùng Địa điểm: Xưởng Bộ mơn Cơng nghệ kỹ thuật Ơ tơ Tiến hành: Ghi nhận số liệu q trình thực khảo nghiệm áp lực nhớt trước, sau lọc lưu lượng nhớt bơm rôto bơm phút Áp lực Tốc độ trục Áp lực nhớt sau bơm dầu nhờn lọc (v/ph)   (kgf/cm ) Lưu lượng bơm Q (l/ph) (kgf/cm2) Trung bình 1200 4,5 4,5 4,25 1200 2,4 1,4 4,5 5 5,5 1500 2,2 1,2 4,5 4,5 4,5 4,625 1500 5,5 5,5 1500 5,5 5 5,5 5,25 1700 2,2 1,2 5,5 5,5 5,5     Phụ lục Thông số kỹ thuật hệ thống bôi trơn số ô tô Toyota Camry (01) 2.4 2001-05 Mã động cơ: 2AZ-FE Áp suất dầu bar/rpm : 2,5 ÷ 5,4/3000 Phân loại dầu động cơ: Vùng nhiệt độ xung quanh : -29oC → 5oC Chỉ số dầu động SAE : 5W/30 Phân loại dầu động API/ACEA : SJ/A2 Vùng nhiệt độ xung quanh : - 18oC → 38oC Chỉ số dầu động SAE : 10W/30 Phân loại dầu động API/ACEA : SJ/A2 Vùng nhiệt độ xung quanh : -12oC → 38oC Chỉ số dầu động SAE : 15W/40 Phân loại dầu động API/ACEA : SJ/A2 Vùng nhiệt độ xung quanh : - 7oC → 38oC Chỉ số dầu động SAE : 20W/50 Phân loại dầu động API/ACEA : SJ/A2 Động với lọc litres : 4,3 Daewoo Lacetti 1,6 2003-05 Mã số động cơ: F16D3 Áp suất dầu bar/rpm : 0,3/800 Tùy chọn dầu động cơ: Vùng nhiệt độ xung quanh : -30oC → 30oC Chỉ số dầu động SAE : 5W/30 Phân loại dầu động API/ACEA : SL/A1 Vùng nhiệt độ xung quanh : -20oC → 30oC Chỉ số dầu động SAE : 10W/30 Phân loại dầu động API/ACEA : SL/A1 Huyndai Santafe (01 ÷ 06) 2,0Di 2001-06 Mã động : D4EA Tùy chọn dầu động cơ: Vùng nhiệt độ xung quanh   : -25oC → 40oC     Chỉ số dầu động SAE : 10W/30 Phân loại dầu động API/ACEA : CF/B3 Vùng nhiệt độ xung quanh : -15oC → Chỉ số dầu động SAE : 15/40 Phân loại dầu động API/ACEA : CF/B3 Vùng nhiệt độ xung quanh : -15oC → Chỉ số dầu động SAE : 15W/50 Phân loại dầu động API/ACEA : CF/B3 Vùng nhiệt độ xung quanh : -10oC → Chỉ số dầu động SAE : 20W/40 Phân loại dầu động API/ACEA : CF/B3 Vùng nhiệt độ xung quanh : -10oC → Chỉ số dầu động SAE : 20W/50 Phân loại dầu động API/ACEA : CF/B3 Động với lọc litres : 5,9 Huyndai XG 3,0 30 2000-03 Mã động cơ: G6CT Tùy chọn dầu động cơ:   Vùng nhiệt độ xung quanh : thời tiết lạnh Chỉ số dầu động SAE : 5W/40 Phân loại dầu động API/ACEA : SJ/A3-96 Vùng nhiệt độ xung quanh : thời tiết vừa phải Chỉ số dầu động SAE : 10W/30 Phân loại dầu động API/ACEA : SJ/A3-96 Vùng nhiệt độ xung quanh : thời tiết vừa phải khác Chỉ số dầu động SAE : 10W/40 Phân loại dầu động API/ACEA : SJ/A3-96 Vùng nhiệt độ xung quanh : thời tiết nóng Chỉ số dầu động SAE : 20W/50     Phụ lục Một số hình ảnh bàn kiểm tra dầu nhờn KИ-1575 sau thực xong đề tài Hình Bàn kiểm tra bơm dầu nhờn KИ-1575 sau phục hồi       Hình Đồ gá bình lọc ly tâm lên bàn thử KИ-1575 Hình Đồ gá bơm dầu nhờn kiểu rơto bàn thử KИ-1575       Hình Đồ gá bơm dầu nhờn động xe ZIL-157 Hình Cơ cấu nâng hạ điều tốc hệ thống chứa dầu nhờn, đường dẫn dầu nhờn, phận đo đạc bàn thử KИ-1575   ... CƠ Ô TÔ PHỤC HỒI BÀN KIỂM TRA BƠM DẦU NHỜN XÂY DỰNG CÁC BÀI THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM Tác giả LÂM MINH HIỂN PHẠM QUỐC TÙNG Khóa luận đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật... để mở rộng kỹ thực tế lĩnh vực chun mơn Ngày đặt chân vào mái trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, ngày cắp sách tới giảng đường, buổi thực tập xưởng Bộ môn Công nghệ kỹ thuật ô tô, khoảng... Các bạn sinh viên Đã động viên giúp đỡ chúng tơi hồn thành tập khóa luận Chân thành cảm ơn, Lâm Minh Hiển – Phạm Quốc Tùng ii        TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Tìm hiểu hệ thống bơi trơn động
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU HỆ THỐNG BÔI TRƠN TRÊN ĐỘNG CƠ Ô TÔ. PHỤC HỒI BÀN KIỂM TRA BƠM DẦU NHỜN. XÂY DỰNG CÁC BÀI THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM , TÌM HIỂU HỆ THỐNG BÔI TRƠN TRÊN ĐỘNG CƠ Ô TÔ. PHỤC HỒI BÀN KIỂM TRA BƠM DẦU NHỜN. XÂY DỰNG CÁC BÀI THỰC HÀNH – THÍ NGHIỆM

Từ khóa liên quan