KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THÔNG THOÁNG CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI HEO

93 78 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 12:07

KHẢO SÁT VÀ TÍNH TỐN HỆ THỐNG THƠNG THỐNG CHUỒNG TRẠI CHĂN NI HEO Tác giả Hồng Nam Hưng Thái Hồng Bảo Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Công nghệ nhiệt lạnh Giáo viên hướng dẫn Thạc sĩ Nguyễn Hùng Tâm Tháng năm 2010 i CẢM TẠ Chúng xin cảm ơn gia đình thân yêu động viên, chia sẻ giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi vật chất tinh thần năm tháng học tập giảng đường Đại học, suốt trình làm đề tài tốt nghiệp Chúng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM Ban Chủ nhiệm Khoa Cơ Khí – Cơng Nghệ tồn thể quý thầy cô Khoa tận tâm, tận lực dạy bảo, giúp đỡ, truyền đạt kiến thức khoa học q giá cho chúng tơi năm học tập vừa qua Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến thầy Nguyễn Hùng Tâm quan tâm, tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ để chúng tơi hoàn thành đề tài Cảm ơn người bạn thân yêu lớp DH06NL chia sẻ năm tháng học tập quí báu giúp đỡ, góp ý cho đề tài chúng tơi hồn chỉnh Do có hạn chế mặt thời gian trang thiết bị, chưa có kinh nghiệm nhiều, nên đề tài chúng tơi khơng thể tránh sai sót khuyết điểm, mong nhận lượng thứ quý thầy ii TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Khảo sát tính tốn hệ thống thơng thống chuồng trại chăn ni heo” tiến hành Khoa Cơ khí Công nghệ khu chuồng trại chăn nuôi heo Khoa Chăn nuôi – Thú y, thời gian từ 20/03/2010 đến 20/07/2010, chúng tơi tiến hành khảo sát tính tốn hệ thống thơng thống chuồng trại dựa thông số điều kiện thực tế mà khảo sát Nội dung đề tài bao gồm phần: Phần 1: Giới thiệu số vấn đề chung thơng gió mà cụ thể định nghĩa, phân loại thơng gió đồng thời nêu lên đối tượng nghiên cứu, mục tiêu yêu cầu cụ thể đề tài Phần 2: Tra cứu tài liệu, sách báo để tổng qt hệ thống thơng gió tiến hành lập sở khảo sát tính tốn hệ thống thơng gió tự nhiên cưỡng cho chuồng, cụ thể là: - Chuồng thơng gió tự nhiên: Khảo sát hệ thống, nhận xét khả đáp ứng hệ thống thơng gió, sở đó, tính tốn số lượng vật ni thích hợp với điều kiện sẵn có - Chuồng thơng gió cưỡng bức: Khảo sát hệ thống, nhận xét khả đáp ứng hệ thống thơng gió, sở điều kiện có sẵn chuồng trại, tính tốn lượng vật ni thích hợp Phần 3: Kết luận đề nghị nội dung thực đề tài iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Cảm tạ ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vi Danh sách hình vii Danh sách bảng viii Chương TỔNG QUAN Chương TRA CỨU TÀI LIỆU 2.1 Một số vấn đề chung 2.1.1 Định nghĩa phân loại thơng gió 2.1.2 Đặc điểm khí hậu thành phố Hồ Chí Minh 2.1.3 Ảnh hưởng môi trường đến phát triển heo gà 10 2.1.4 Một số vấn đề chuồng trại 22 2.2 Tìm hiểu khơng khí ẩm 25 2.2.1 Định nghĩa 25 2.2.2 Phân loại 25 2.2.3 Các thơng số biểu diễn trạng thái khơng khí ẩm 25 2.2.4 Một số q trình biểu diễn trạng thái khơng khí ẩm 27 2.3 Bộ phận hệ thống 29 2.3.1 Hệ thống thơng thống 29 2.3.2 Nhà che thiết bị phụ 44 2.3.3 Thiết bị kiểm tra điều khiển 46 2.3.4 Hệ thống xử lý chất thải 50 Chương PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN 51 3.1 Đối tượng khảo nghiệm 51 3.2 Phương pháp khảo nghiệm 51 3.2.1 Khảo sát kết cấu hệ thống chuồng trại 51 3.2.2 Khảo sát thông số kĩ thuật 52 iv 3.3 Phương tiện 52 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 53 4.1 Khảo sát hệ thống thơng gió chuồng trại ni heo có sẵn 53 4.1.1 Hệ thống thơng thống tự nhiên 53 4.1.2 Hệ thống thơng thống cưỡng 55 4.1.3 Khảo sát quạt thông số hệ thống 58 4.1.4 Nhận xét hệ thống thơng gió áp dụng 66 4.2.Tính tốn thiết kế hệ thống thơng gió chuồng trại ni heo 69 4.2.1 Cơ sở tính toán 69 4.2.2 Số liệu lựa chọn 69 4.2.3 Thống kê số liệu 72 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Đề nghị 74 Phụ lục số hình ảnh 75 Tài liệu tham khảo 81 v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU BEP - Best Efficiency Point, Điểm làm việc tốt Dro - Đường kính rotor quạt Dtr - Đường kính trống quạt Dvo - Đường kính vỏ quạt EU - European Union, Liên minh châu Âu Gbh - Lượng nước bão hòa chứa khơng khí ẩm Gh - Lượng nước chứa khơng khí ẩm Gk - Lượng khơng khí khơ chứa khơng khí ẩm H - Cột áp quạt I - Enthalpy khơng khí ẩm IC - Integrated Circuit, Vi mạch LCD - Liquid Crystal Display, Màn hình tinh thể lỏng Plt - Cơng suất lý thuyết quạt Pth - Công suất thực quạt POP - Pump Operating Point, Điểm làm việc bơm Ppm - Parts per million, đơn vị đo mật độ, phần triệu Q - Lưu lượng quạt R - Tỷ số nén quạt RH - Relative Humidity, Độ ẩm tương đối RTD - Resistance Temperature Detector, Cảm biến nhiệt điện trở RW - Raw Waste, Chất thải thô SHF - Sensible Heat Factor, Hệ số nhiệt TS - Total Solid, Chất rắn tổng cộng V - Thể tích khơng khí ẩm VAC - Volts Alternative Current, Dòng điện xoay chiều VDC - Volts Direct Current, Dòng điện chiều VS - Volatile Solid, Chất rắn bay d - Độ chứa khơng khí ẩm dbh - Độ chứa khơng khí ẩm bão hòa n - Vận tốc quay quạt vi pf - Áp suất tổng quạt pfd - Áp suất động quạt pfr - Áp suất tổng đầu quạt pft - Áp suất tĩnh quạt pftr - Áp suất tĩnh đầu quạt prv - Áp suất tổng đầu vào quạt pr - Áp suất tuyệt đối khơng khí đầu quạt pv - Áp suất tuyệt đối không khí đầu vào quạt r - Bán kính loe quạt t - Nhiệt độ khơng khí ẩm tư - Nhiệt độ bầu ướt tk - Nhiệt độ bầu khô ts - Nhiệt độ đọng sương v - Thể tích riêng khơng khí ẩm Δ - Khe hở đầu cánh quạt β - Góc đặt cánh quạt η - Hiệu suất quạt φ - Độ ẩm tương đối ρh - Độ ẩm tuyệt đối μ - Mức độ bão hòa khơng khí ẩm vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Sự lưu thơng khơng khí phòng nguồn nhiệt Hình 2.2: Phân bố áp suất tác dụng gió Hình 2.3: Phân bố áp suất gió thổi qua nhà đứng độc lập Hình 2.4: Phân bố áp suất gió thổi vng góc với trục nhà Hình 2.5: Phân bố áp suất gió thổi qua nhiều nhà có độ cao khác Hình 2.6: Hướng chuồng hợp lý xây dựng chuồng trại chăn ni 12 Hình 2.7: Phần trăm tỷ lệ đẻ gà kiểu chuồng so với tiêu chuẩn 13 Hình 2.8: Sự ảnh hưởng nhiệt độ rơm tới nhiệt độ trực tràng gà 14 Hình 2.9: Vận tốc gió thích hợp chuồng gia cầm, dựa vào nhiệt độ 16 Hình 2.10: Rãnh phân chuồng heo 18 Hình 2.11: Các trình chuyển biến giản đồ trắc ẩm 27 Hình 2.12: Bạt bên hông chuồng sơ đồ cấu tạo 30 Hình 2.13: Kiểu mái chuồng sử dụng thơng gió tự nhiên (Hở nóc) 30 Hình 2.14: Sơ đồ chung hệ thống thơng thống tự nhiên 31 Hình 2.15: Sơ đồ chung hệ thống thơng gió cưỡng 32 Hình 2.16: Cooling Pad (Tấm làm mát) 32 Hình 2.17: Các thành phần cấu tạo Cooling Pad 33 Hình 2.18: Mơ hình quạt ly tâm 39 Hình 2.19: Quạt hỗn hợp (MixedFlow) 39 Hình 2.20: Quạt Cross flow 39 Hình 2.21: Quạt hướng trục 40 Hình 2.22: Quạt Propeller 41 Hình 2.23: Quạt Tubeaxial 41 Hình 2.24: Quạt Vaneaxial 41 Hình 2.25: Sơ đồ nguyên lý cấu tạo máy đo độ ẩm theo điểm sương 46 Hình 2.26: Cảm biến nhiệt độ 47 Hình 2.27: Bộ điều khiển nhiệt độ cao thấp 47 Hình 2.28: Đồng hồ đặt thời gian đa 48 Hình 2.29: Đồng hồ thời gian tắt trễ 48 Hình 2.30: Đồng hồ thời gian số đa chức 49 viii Hình 4.1: Chuồng thơng gió tự nhiên 53 Hình 4.2: Các bạt nilon nhìn từ bên 53 Hình 4.3: Kiểu mái nhà rãnh thoát phân sử dụng chuồng tự nhiên 54 Hình 4.4: Chuồng ni heo sử dụng thơng gió cưỡng 55 Hình 4.5: Sơ đồ hệ thống thơng gió cưỡng 56 Hình 4.6: Tấm bạt nilon chạy dọc bên hơng chuồng 57 Hình 4.7: Cơ cấu hạ bạt tự động điện 57 Hình 4.8: Quạt thơng gió hệ thống 58 Hình 4.9: Mặt cắt ngang vị trí quạt chuồng thơng thống cưỡng 58 Hình 4.10: Vị trí đặt nhiệt kế để đo nhiệt độ chuồng 59 Hình 4.11: Vị trí đặt nhiệt kế đo nhiệt độ mơi trường 60 Hình 4.12: Đồ thị diễn biến nhiệt độ chuồng thơng gió tự nhiên – 8h 62 Hình 4.13: Đồ thị diễn biến ẩm chuồng heo thơng gió tự nhiên từ – 8h 62 Hình 4.14: Đồ thị diễn biến nhiệt độ chuồng heo thơng gió tự nhiên 11 – 13h 63 Hình 4.15: Đồ thị diễn biến ẩm chuồng heo thơng gió tự nhiên từ 11h – 13h 63 Hình 4.16: Đồ thị diễn biến nhiệt độ chuồng heo thơng gió tự nhiên 15 – 17h 64 Hình 4.17: Đồ thị ẩm độ chuồng heo thơng gió tự nhiên từ 15h – 17h 64 Hình 4.18: Vị trí đặt nhiệt kế đo nhiệt độ mơi trường chuồng cưỡng 65 Hình 4.19: Vị trí đặt nhiệt kế để đo nhiệt độ chuồng cưỡng 65 ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Khí hậu thành phố Hồ Chí Minh 10 Bảng 2.2: Nhiệt độ yêu cầu heo theo lứa tuổi 11 Bảng 2.3: Nhiệt độ yêu cầu cho gà theo lứa tuổi 11 Bảng 2.4: Mối quan hệ nhiệt độ chuồng đến thân nhiệt heo 11 Bảng 2.5: Ảnh hưởng nhiệt độ môi truờng đến tỷ lệ tử vong gà 14 Bảng 2.6: Nhiệt độ khơng khí tốc độ gió giới hạn gà dựa theo tuổi 15 Bảng 2.7: Ẩm độ thích hợp cho gà 15 Bảng 2.8: Vận tốc gió thích hợp chuồng heo, dựa vào nhiệt độ 16 Bảng 2.9: Vận tốc gió thích hợp cho chuồng heo dựa theo lứa tuổi 16 Bảng 2.10: Diện tích chuồng sân chơi cho loại heo 17 Bảng 2.11: Mật độ thích hợp cho gà theo lứa tuổi 17 Bảng 2.12: Cường độ sáng thời gian chiếu sáng thích hợp cho gà 20 Bảng 2.13: Lượng tính chất chất thải heo gà 24 Bảng 2.14: Ảnh hưởng vật liệu làm mái đến hiệu chống nóng 29 Bảng 4.1: Số liệu yêu cầu yếu tố chăn nuôi gà thịt 52 Bảng 4.2: Số liệu yêu cầu yếu tố chăn nuôi heo nái nuôi 55 Bảng 4.3: Thông số quạt sau khảo sát 58 Bảng 4.4: Thơng số trạng thái khơng khí chuồng cưỡng kiểu hở 14 – 15h 62 Bảng 4.5: Số heo tối đa ni chuồng cưỡng 66 Bảng 4.6: Số lượng gà tối đa ni chuồng tự nhiên 68 Bảng 4.7: Số lượng heo tối đa ni chuồng tự nhiên 68 x Hệ thống thơng gió khu chuồng trại hoạt động chủ yếu thông gió tự nhiên Các thơng số nhiệt độ, độ ẩm chuồng ứng với điều kiện môi trường cự thể ngày khảo sát đạt yêu cầu Về cấu tạo vật liệu chế tạo thành phần hệ thống phổ biến đạt chất lượng, số bị hư hỏng theo thời gian khả trì hoạt động hệ thống tốt Nếu cần sửa chữa, thay không tốn nhiều tiền bạc công sức Về thiết bị sử dụng hệ thống, chủ yếu thiết bị tự sản xuất nước, thiết bị kiểm tra điều khiển, phải nhập từ nước giá không đắt dễ kiếm Nhận xét ưu nhược điểm hai chuồng: Cả chuồng sử dụng hệ thống thơng gió kiểu tự nhiên cưỡng có ưu điểm nhược điểm riêng Nhận xét chung Ưu Hệ thống thơng gió Kiểu tự nhiên Kiểu cưỡng Tiết kiệm tiền bạc, dễ lắp đặt thi công Chủ động điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, mùi Chi phí lượng khơng có thấp Không phải quan tâm lo lắng vấn đề thời tiết Không chủ động điều tiết không khí Chi phí lượng cao Nhược Gặp nhiều khó khăn Gặp khó khăn thời tiết thay đổi điện, sửa chữa, bảo trì thiết bị phức tạp Tùy vào điều kiện kinh tế, thời tiết địa phương mà ta chọn cách thơng thống cho chuồng trại thích hợp, với thời tiết TPHCM khuyến khích nên sử dụng loại hệ thống thơng gió kiểu cưỡng để chủ động điều tiết nhiệt độ chuồng trại Mặc dù phải tốn tiền đầu tư ban đầu theo thấy nhờ áp dụng biện pháp thơng thống quy tắc xây dựng chuồng trại mà hệ thống cần đáp ứng, giúp giảm bớt phần chi phí chăn ni, đồng thời tạo tiểu khí hậu thích hợp cho vật ni, từ giúp vật ni sinh trưởng phát triển tốt Tuy - 69 - nhiên hệ thống thơng thống cưỡng khơng hoạt động nên chúng tơi nhận xét thông qua số liệu lấy khảo sát chế độ hở 4.2 Tính tốn kiểm tra hệ thống thơng gió chuồng trại ni heo 4.2.1 Số liệu khảo sát Sau khảo sát hệ thống, ta có thơng số sẵn có sau: Chuồng thơng gió tự nhiên: Kích thước: Dài 30 m x Rộng 8,6 m x Cao 3,5 m Hai bạt bên hông chuồng: Tấm phía làm nilon: Dài 24,5 m, Cao 1,8 m Tấm phía vải bố: Dài 24,5 m, Cao 2,35 m Hai trước đầu hồi nilon, tấm: Dài m, Cao 1,9 m Chuồng chia làm dãy, dãy có 12 chuồng 12 vòi nước, lại có thiết bị cung cấp thức ăn Sử dụng bóng đèn loại 1,2 m Tại thời điểm chúng tơi đo kích thước chuồng có 30 heo, khoảng 80 kg, nuôi dãy chia cho ngăn chuồng Nhưng đến thời điểm lấy số liệu thơng số trạng thái vật ni bị bán hết, nên số liệu đo điều kiện khơng tải Chuồng thơng gió cưỡng bức: Kích thước: Dài 27,4 m x Rộng 15,5 m x Cao 2,6 m Tấm làm mát: Dài 12 m x Cao m x Dày 0,2 m Quạt lớn: Lưu lượng 23220 m3/h Quạt nhỏ: Lưu lượng 11120 m3/h Tính tốn số liệu dựa tiêu đưa 4.2.2 Cơ sở tính tốn Chuồng ni heo thịt – tháng sử dụng thơng gió cưỡng bức: a Tính tốn số lượng heo thích hợp chuồng cưỡng bức: Bài tốn xác định qui mơ đàn heo tối đa ni dựa vào chuồng ni có sẵn Chuồng heo sử dụng thơng gió cưỡng với diện tích chuồng: 15,5 x 27,4 = 424,7 (m2) - 70 - Ta chọn tỷ lệ diện tích làm chuồng khoảng 60 % diện tích chuồng: 424,7 x 0,6 = 254,8 (m2) Từ số liệu Bảng “Diện tích chuồng sân chơi cho loại heo” ta tính toán bảng sau: Bảng 4.5: Số heo tối đa ni chuồng cưỡng Loại heo Nái nuôi Nái chửa chờ phối Cái hậu bị Heo đực giống Đực hậu bị Heo thịt – tháng Heo thịt – tháng Heo ốm cách ly Số heo tối đa ni (con) Heo Heo lai, nội ngoại 64 51 255 170 319 255 51 42 64 51 637 510 364 255 127 85 Số chuồng (ơ chuồng) Diện tích chuồng (m2) Heo lai, Heo lai, Heo nội ngoại ngoại 51 17 – 34 – 15 7,5 – 15 21 – 51 – 12 – 12 42 51 20 – 51 – 12,5 – 12,5 21 – 42 4,2 - 12 – 12 - Heo nội 64 25 – 51 27 – 64 51 64 25 – 64 30 – 61 - b Tính tốn vận tốc gió chuồng: Ta có kích thước chuồng bản: Dài 27,4 m x Rộng 15,5 m x Cao 2,6 m Công suất chuồng: 27,4 x 15,5 x 2,6 = 1104,2 (m3) Phần mặt cắt ngang chuồng: 15,5 x 2,6 = 40,3 (m2) Mặt khác, từ số liệu khảo sát, ta có tổng lưu lượng gió chuồng là: (2x23220 + 2x11120) / 3600 = 19,1 (m3/s) Từ ta có vận tốc gió chuồng là: Vmax = 19,1 / 40,3 = 0,47 (m/s) Với số liệu có sẵn tính tốn ra, ta chọn số lượng vật nuôi thông số sau: Heo: Gà: - Đối tượng vật nuôi: Heo thịt – - Đối tượng vật nuôi: Gà thịt tháng - Số lượng: 2000 - Số lượng vật nuôi 500 - Chỉ tiêu kĩ thuật: + Nhiệt độ: 26 - 30 oC - Chỉ tiêu kĩ thuật: + Nhiệt độ: 25 - 30 oC + Độ ẩm: 60 – 65 % + Độ ẩm: 70 – 75 % + Vận tốc gió: 0,5 – m/s + Vận tốc gió: 0,4 – 0,9 m/s - 71 - c Tính toán lượng chất thải: Xác định lượng phân heo thải ra, dựa vào Bảng: “Lượng tính chất chất thải heo gà” trình bày 3.1.4, ta tính tốn lượng phân heo thải ngày Heo thịt – tháng có trọng lượng trung bình từ 20 – 60 kg Từ ta có: Lượng phân mà 500 heo thịt – tháng thải ngày: 500 x (20 kg đến 60 kg) : 454 kg x 29,5 kg/ngày = 650 – 1950 (kg/ngày) Cũng từ Bảng: “Lượng tính chất chất thải heo gà”, ta tính lượng nước tiểu heo: Lượng nước tiểu mà 500 heo thịt – tháng thải ngày là: (650 kg/ngày đến 1950 kg/ngày) : 1,2 = 542 – 1625 (kg/ngày) Thể tích phân mà 100 heo thịt – tháng thải ngày là: (650 kg/ngày đến 1950 kg/ngày) : 1010 kg/m3 = 0,64 – 1,93 (m3/ngày) Từ ta xác định chọn phương pháp xử lý phân nước tiểu Chuồng nuôi gà thịt heo thịt sử dụng thơng thống tự nhiên: a Tính tốn số lượng gà thịt heo thịt tối đa ni chuồng tự nhiên: Bài tốn xác định qui mơ đàn gà tối đa ni dựa vào chuồng ni có sẵn Chuồng gà sử dụng thơng gió tự nhiên với diện tích chuồng: 8,6 x 30 = 258 (m2) Ta chọn tỷ lệ diện tích làm chuồng khoảng 60 % diện tích chuồng: 258 x 0,6 = 154,8 (m2) Kết ta được: Bảng 4.6: Số lượng gà tối đa nuôi chuồng tùy theo lứa tuổi Gà thịt – 10 ngày 11 – 30 ngày 31 – 45 ngày 46 – 60 ngày Mật độ nuôi tối đa (con/m2) Mùa đông Mùa hè 50 44 25 22,5 20 18 15 13,5 Số Mùa đông 7740 3870 3096 2322 Mùa hè 6966 3483 2786 2090 Bảng 4.7: Số lượng heo tối đa ni chuồng tự nhiên tùy theo lứa tuổi Heo thịt – tháng – tháng Số heo tối đa (con) Heo Heo nội ngoại, lai 387 310 221 155 Số ô chuồng tối đa (ô chuồng) Heo Heo nội ngoại, lai 15 - 39 12 – 31 18 - 37 13 - 26 Diện tích chuồng (m2) Heo Heo nội ngoại, lai 10,0 - 12,5 – 5,0 8,4 – 4,2 12,0 – 6,0 b Tính lượng phân đàn gà thải ngày: Gà thịt từ – tháng có trọng lượng trung bình từ 1,2 – kg Theo bảng “Lượng chất thải phát sinh tính chất” ta có: 454 kg thịt (theo trọng lượng) thải 32,2 kg phân/ngày 2000 gà thịt (từ 1,2 – kg) có trọng lượng 2400 kg – 4000 kg Vậy lượng phân mà 2000 gà thịt thải là: 170 – 284 (kg phân/ngày) Thể tích phân mà 2000 gà thịt thải ngày là: (170 kg/ngày đến 284 kg/ngày) : 1050 kg/m3 = 0,16 – 0,27 (m3/ngày) 4.2.3 Thống kê số liệu Vậy với số liệu khảo sát qua tính tốn, ta sử dụng khu chuồng trại để nuôi vật nuôi sau: a Chuồng thông gió tự nhiên: Ni 2000 gà thịt tuổi từ 46 đến 60 ngày nuôi 300 heo thịt tuổi từ – tháng b Chuồng thơng gió cưỡng bức: Nuôi 500 heo thịt tuổi từ – tháng 200 nái chửa chờ phối - 73 - Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Chuồng heo sử dụng hệ thống thông thoáng tự nhiên Cargill tài trợ đưa vào sử dụng từ tháng 2/2007 họat động tốt Tuy nhiên vào thời điểm khảo sát chuồng thơng thống tự nhiên chưa có vật ni, ta chưa thể đánh giá khả thơng thống chuồng có đạt hiệu cách xác hay không Ở không quan tâm đến hệ thống cung cấp thức ăn nước uống cho vật nuôi mà quan tâm đến kết cấu, thiết bị, vật liệu có khả tạo tiểu khí hậu tốt cho vật ni Đồng thời dựa khảo sát sau chúng tơi tính toán để kiểm tra lại Như điều kiện khí hậu nay, với diện tích có khả ni từ 150 – 300 heo Vấn đề đặt với kích thước ni tối đa gà Qua tính tốn chúng tơi xác định chuồng có khả ni 2000 gà thịt từ tháng tuối đến tháng tuổi Chuồng sử dụng hệ thống thơng thống cưỡng ngưng họat động quy mô chưa lớn nên khó áp dụng hệ thống thơng thống cưỡng chi phí lượng cao so với suất đầu Vì chuồng thiết kế theo kiểu kín nên khả thơng thống chế độ hở chuồng tự nhiên Dù vậy, với khả hoạt động hai chế độ kín hở, chuồng hoạt động mà khơng tốn chi phí lượng, tất nhiên với điều kiện thời tiết không khắc nghiệt Hiện nay, chuồng trì hoạt động kiểu hở với khoảng 30 heo nái khoảng 50 heo Với tính tốn chúng tơi, chuồng với điều kiện có sẵn, cần thay đổi lại ngăn chuồng chuyển sang ni heo thịt loại – tháng với khoảng 500 - 74 - 5.2 Đề nghị ™ Đối với chuồng thơng thống tự nhiên: • Tấm cách nhiệt: Cần sữa chữa thay cách nhiệt, yếu tố quan trọng hàng đầu tạo mơi trường tốt cho vật ni • Tấm bạt: Cần thay bị rách để đảm bảo che chắn tốt cho vật nuôi ™ Đối với chuồng thơng thống cưỡng bức: • Cần thêm kinh phí để thực dự án ni heo thịt với chế độ kín áp dụng biện pháp phun sương để làm giảm nhiệt độ môi trường • Với thiết bị khơng hoạt động, thay dùng với cơng việc khác để tránh lãng phí - 75 - PHỤ LỤC Phụ lục 1: Đồ thị t – d khơng khí ẩm - 76 - Phụ lục 2: Bảng Các số giảm nhiệt độ hiệu cho đàn gà 28 ngày - 77 - Phụ lục 3: Bảng Độ dài sóng lượng chúng thành phần quang phổ xạ mặt trời Nhóm tia xạ Nhóm sóng ngắn C B A Nhóm trơng thấy A Giới hạn độ dài sóng λ 0,2 – 0,39 B C Nhóm tia hồng ngoại A B C Tổng số Năng lượng Calo/cm2/phút % 0,140 Chú thích 0,2 – 0,28 0,29 – 0,32 0,32 – 0,39 0,4 – 0,75 0,008 0,025 0,107 0,910 0,4 1,22 5,4 46 Bị lớp ozone hấp thụ Chiếu tới mặt đất 0,4 – 0,52 0,350 18 Tia tím, chàm, lam, lục, vàng, da cam, đỏ 0,52 – 0,62 0,62 – 0,75 0,76 – 24,00 0,300 0,260 0,930 15 13 47 0,76 – 1,40 1,40 – 3,00 3,00 – 24,00 0,2 – 24,00 0,640 0,250 0,400 1,980 32 13 100 Gần tia đỏ Phụ lục 4: Bảng Thông số trạng thái khơng khí chuồng heo tự nhiên ngày 19/05/2010 Buổi sáng: – 8h: Thời gian 6h00 6h15 6h30 6h45 7h00 7h15 Nhiệt độ (oC) Ẩm độ (%) bầu khô bầu ướt Môi trường 28,5 28 97 Trong chuồng 28,5 27 89 Môi trường 30,5 28,5 87 30 28 87 30,5 28,5 87 30 28 87 30,5 28 84 30 27,5 84 30,5 28 84 30 27,5 84 30,5 28,5 87 Trong chuồng Môi trường Trong chuồng Môi trường Trong chuồng Môi trường Trong chuồng Môi trường - 78 - Chênh lệch ẩm độ (%) 0 0 Trong chuồng 7h30 7h45 8h00 30,5 28 84 31 28,5 84 30,5 28 84 31 28,5 84 30,5 27,5 80 Môi trường 31 28,5 84 Trong chuồng 31 28 80 Môi trường Trong chuồng Môi trường Trong chuồng 4 Buổi trưa: 11 – 13h: Thời gian 11h00 11h15 11h30 11h45 12h00 12h15 12h30 12h45 13h00 Nhiệt độ (oC) Ẩm độ (%) bầu khô bầu ướt 38 30 56,3 37,5 29 54 Môi trường 38 29,5 54 Trong chuồng 37 29 56 Môi trường 38 29 52 Trong chuồng 37,5 29 54 Môi trường 38,5 29,5 52,5 38 29,5 54 38,5 29,5 52,5 Trong chuồng 38 28,5 50 Môi trường 38 29 52 Trong chuồng 38 28 47 Môi trường 39 29,5 50 Trong chuồng 39 29 48 38,5 29 50,5 38 28 47 39,5 29 47 39 28,5 46 Môi trường Trong chuồng Trong chuồng Môi trường Môi trường Trong chuồng Môi trường Trong chuồng - 79 - Chênh lệch ẩm độ (%) 2,3 -2 -2 -1,5 2,5 3,5 Buổi chiều: 13 – 15h: Thời gian 15h00 15h15 15h30 15h45 16h00 16h15 16h30 16h45 17h00 Nhiệt độ (oC) Ẩm độ (%) bầu khô bầu ướt Môi trường 38,5 31 58 Trong chuồng 37,5 30 58,5 Môi trường 38 30,5 58,5 Trong chuồng 37 30 60,5 Môi trường 33,5 27 60,5 Trong chuồng 33,5 27 60,5 Môi trường 31 26 67,5 Trong chuồng 31 25,5 64,5 30,5 25,5 67,3 Trong chuồng 31 25,5 64,5 Môi trường 31 26 67,5 Trong chuồng 31 25,5 64,5 Môi trường 32 27 68 31,3 26,3 67,8 32 27,5 71 31,5 26,5 68 32 27 68 31,5 27 70,3 Môi trường Trong chuồng Môi trường Trong chuồng Môi trường Trong chuồng - 80 - Chênh lệch ẩm độ (%) -0,5 -2 2,8 0,2 -2,3 Phụ lục 5: Bảng chuyển đổi đơn vị Chiều dài 1m 3,281 ft 1μm 10-6 m Diện tích m2 10,76 ft2 Thể tích m3 35,31 ft3 Khối lượng kg 2,205 lb Năng lượng cal 4,184 J bar 14,504 psi bar 105 Pa m/s 196,85 ft/min con/ft2 10,76 con/m2 kg/m2 0,205 lbs/ft2 Áp suất Vận tốc Mật độ Nhiệt độ Ánh sáng o C (oF – 32) x 5/9 fc 10,76 lux - 81 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Trần Ngọc Chấn, 1998 Kĩ thuật thơng gió Nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội Nguyễn Văn Chí, 2001 Thơng gió Nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội Nguyễn Duy Động, 1999 Thơng gió kỹ thuật xử lý khí thải Nhà xuất Giáo Dục Bùi Hải, 2005 Tính tóan thiết kế hệ thống điều hòa khơng khí theo phương pháp Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Bùi Hải, Hà Mạnh Thư Vũ Xuân Hùng, 2001.Chương Thông gió, tiêu âm, lọc bụi Hệ thống điều hòa khơng khí thơng gió Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, TPHCM Trang 528 – 684 Kiều Minh Lực, Thách thức chăn nuôi heo Việt Nam, Báo điện tử Nông nghiệp – Nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, tháng 10 năm 2006 COBB-VANTRESS INC 2008 Hướng dẫn kĩ thuật chăn ni gà thịt Cobb Cobb-Vantress Inc US Hồng Thị Hiền, Bùi Sỹ Lý, 2004 Thơng gió Nhà xuất Xây Dựng Phan Hiếu Hiền, 2001 Phương pháp bố trí thí nghiệm xử lý số liệu Nhà xuất Nơng nghiệp, TPHCM 10 Lê Chí Hiệp, biên tập Phạm Thị Thanh Hiền, 2007 Kỹ thuật điều hòa khơng khí Nhà xuất Khoa Học Kỹ Thuật, TPHCM 11 Đỗ Ngọc Hòe, 2005 Giáo trình vệ sinh vật nuôi Nhà xuất Hà Nội 12 Võ Văn Ninh, 2001 Những điều cần biết xây dựng chuồng trại nuôi heo Nhà xuất Trẻ 13 Trịnh Thị Thu Hương, 2000 Hướng dẫn làm chuồng trại gia súc – gia cầm Nhà xuất Văn Hóa Dân Tộc 14 Nguyễn Văn May, 2006 Bơm Quạt Máy Nén Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật 15 Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tố, biên tập Lê Thị Nhường, 2006 Xác định cấu qui mô đàn gia súc Các tốn ứng dụng chăn ni Nhà xuất Lao Động, Hà Nội, trang – 29 - 82 - 16 Nguyễn Xuân Trạch, 2007 Chương Giáo trình chăn ni trâu bò Đại học Nơng Nghiệp Hà Nội 17 Phạm Sỹ Tiệp, Nguyễn Đăng Vang, 2006 Sinh thái vật nuôi ứng dụng chăn nuôi gia súc, gia cầm Nhà xuất Lao Động Xã Hội 18 Wikimedia Foundation, Inc., Thành phố Hồ Chí Minh, Wikimedia Foundation, Inc., tháng năm 2010 Tài liệu tiếng Anh 19 B.T.NIJAGUNA, 2006, Biogas Technolog, New Age International Publisher, 298 pages 20 DICK MUYS, GEERT WESTENBRINK 2004 Pig keeping in the tropics Agromisa Foundation, Wageningen 21 ANS-JOACHIM MULLER, REINER BRUNSCH 2007 Technical Solution for Reduction of Heat Stress in Animal Houses Leibniz-Institute for Agricultural Engineering e.V.(ATB),Germany 22 POULTEC 2009 Cooling pad system Poultech - 83 - ... trục Tây Nam – Ðông Bắc Các quận nội thành huyện phía Bắc có lượng mưa cao khu vực lại Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng hai hướng gió gió mùa Tây – Tây Nam Bắc – Ðơng Bắc Gió Tây – Tây Nam từ... Việt Nam nguồn thu nhập nhiều gia đình Chính thế, vài năm gần đây, giá heo có nhiều lúc biến động, chí sụt giảm nghiêm trọng chăn ni heo ln lựa chọn số người dân Với lợi đó, đàn heo Việt Nam ngày... lại 10 % từ qui mô trang trại theo phương thức cơng nghiệp (theo báo Nơng Nghiệp Việt Nam) Từ ta thấy Việt Nam hầu hết người chăn ni heo theo hình thức chăn ni truyền thống, khơng có tính chun
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THÔNG THOÁNG CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI HEO , KHẢO SÁT VÀ TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THÔNG THOÁNG CHUỒNG TRẠI CHĂN NUÔI HEO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn