TÌM HIỂU PENTAHO SOLUTIONS VÀ ỨNG DỤNG

80 354 2
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 11:50

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TÌM HIỂU PENTAHO SOLUTIONS ỨNG DỤNG Ngành : Cơng Nghệ Thơng Tin Niên khố : 2006-2010 Lớp : DH06DTM Sinh viên thực : Quảng Trí Nguyên 06130057 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2010 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TÌM HIỂU PENTAHO SOLUTIONS ỨNG DỤNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: Ths Nguyễn Đức Cơng Song Quảng Trí 06130057 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2010 Nguyên  ­  LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn kính trọng sâu sắc thầy, thạc sĩ Nguyễn Đức Công Song, người tận tình hướng dẫn em suốt q trình hồn thành Luận văn Thầy mở cho em vấn đề khoa học lý thú, hướng em vào nghiên cứu lĩnh vực thiết thực vơ bổ ích, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho em học tập nghiên cứu Em học hỏi nhiều Thầy phong cách làm việc, phương pháp nghiên cứu khoa học… Em Thầy cung cấp tài liệu, dẫn quý báu cần thiết suốt thời gian thực luận văn Có lúc cần thiết bị để thực hành thầy sẵn sàng giúp đỡ Em xin thể kính trọng lòng biết ơn đến Q Thầy Cơ khoa Cơng Nghệ Thông Tin, người trang bị cho em nhiều kiến thức chuyên ngành, bảo, giúp đỡ tận tình q Thầy Cơ em suốt trình học tập Tất kiến thức mà em lĩnh hội từ giảng Thầy Cô vô quý giá Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Bố, Mẹ người thân gia đình, cảm ơn tình cảm lời động viên suốt q trình hồn thành luận văn Tôi xin cảm ơn tất bạn học, người cung cấp chia sẻ tài liệu, thơng tin q báu suốt q trình học tập, nghiên cứu, hoàn thành luận văn Tp.HCM, tháng 9-2010 Quảng Trí Nguyên DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT BI : Business Intelligence Kinh doanh thông minh DBMS: Database Management System Hệ thống quản lý sở liệu ETL : Extract Transform and Load Quá trình chiết xuất chuyển đổi lưu trữ ERP : Enterprise Resource Planning Tài nguyên kế hoạch OLAP : OnLine Analytical Processing Quá trình phân tích trực tiếp EUL : End User Layer Lớp người dùng cuối CSV : Comma Separated Variable Biến ngăn cách tạm MQL : Metadata Query Language Ngôn ngữ truy vấn metadata MDX : Multidimensional Expressions Biểu thức đa chiều MỤC LỤC TÓM TẮT 1  TỔNG QUAN 3  NỘI DUNG BÁO CÁO 3  Cơ sở lí luận 3  Nội dung nghiên cứu 4  1.1.1  Dimensional Modeling and Data Warehouse Design 4  1.1.1.1  Data Warehouse 4  1.1.1.2  The Central Data Warehouse 6  1.1.1.3  Data Marts 7  1.1.1.4  Những vấn đề dùng Data Warehouse 8  1.1.1.4.1  Chất lượng liệu 8  1.1.1.4.2  Khối lượng việc trình bày liệu 9  1.1.1.4.3  Cập nhật thay đổi liệu 9  1.1.1.4.4  Thay đổi yêu cầu việc phân tích 9  1.1.2  ETL Data Integration 10  1.1.2.1  Khái niệm 10  1.1.2.2  Hoạt động Data Integration 10  1.1.2.3  Quá trình Chiết xuất (Extraction) 10  1.1.2.4  Quá trình Chuyển đổi (Transformation) 10  1.1.2.5  Quá trình Lưu trữ tạm(Loading) 11  1.1.2.6  Khái niệm thành phần tích hợp liệu (Data Integration) 11  1.1.2.6.1  Cơng cụ Tiện ích 11  1.1.2.6.2  Engine cho tích hợp liệu 11  1.1.2.6.3  Kho lưu trữ (Repository ) 11  1.1.2.6.4  Jobs and Transformations 12  1.1.2.7  Giới thiệu hướng dẫn sử dụng công cụ Pentaho Data Integration14  1.1.2.7.1  Pentaho Data Integration 14  1.1.2.7.2  Lợi ích 14  1.1.2.7.3  Downloading Pentaho Data Integration 14  1.1.2.7.4  Cài đặt Pentaho Data Integration 15  1.1.2.7.5  Pentaho tích hợp liệu thư mục Scripts 15  1.1.2.7.6  Hướng Dẫn sử dụng chức PDI 16  1.1.3  Business Intelligence Applications(Ứng dụng Kinh doanh thông minh) 20  1.1.3.1  Lớp Metadata 20  1.1.3.1.1  Những thuận lợi lớp Metadata 20  1.1.3.1.2  Phạm vi dùng cách sử dụng lớp Metadata 21  1.1.3.1.3  Thuộc tính, concept, tính thừa kế lớp Metadata 23  1.1.3.1.3.2  Concepts 23  1.1.3.1.4  Tạo quản lý Metadata Metadata Editor 23  1.1.3.1.5  Metadata Repository 25  1.1.3.1.6  Các lớp lớp Metadata 26  1.1.3.1.7  Triển khai Sử dụng Metadata 26  1.1.3.2  Sử dụng công cụ báo cáo Pentaho 27  1.1.3.2.1  Kiến trúc 27  1.1.3.2.2  Báo cáo tảng Web 27  1.1.3.2.3  Giới thiệu hướng dẫn sử dụng công cụ Pentaho Report Designer 28  1.1.3.3  Giải pháp OLAP sử dụng phân tích Pentaho 35  1.1.3.3.1  Pentaho Analysis Services (PAS) 36  1.1.3.3.2  Kiến trúc 36  1.1.3.3.3  Schema 38  1.1.3.3.4  MDX Primer 38  1.1.3.3.5  Cubes Dimensions 38  1.1.3.4  Khai thác liệu với Weka 42  1.1.3.4.1  Data Mining 42  1.1.3.4.2  Weka Workbench 42  1.1.3.4.3  Sử dụng Weka với Pentaho 44  1.1.3.5  Xây dựng Dashboards 45  1.1.3.5.1  The Community Dashboard Framework 45  1.1.3.5.2  Các khái niệm Kiến trúc CDF 45  1.1.4  Pentaho BI Platform 47  1.1.4.1  Prerequisites 48  1.1.4.2  Server Installation and Configuration 48  1.1.4.2.1  Cấu hình Tomcat 49  1.1.4.2.2  Tự khởi động Windows 49  1.1.4.2.3  Quản lý Database Drivers 50  1.1.4.2.4  Cấu hình bảo mật JDBC 50  1.1.4.2.5  Chỉnh sửa tên Pentaho Startup Scripts 51  1.1.4.2.6  E-mail 51  1.1.4.2.7  Các nhiệm vụ người quản trị 52  1.1.4.3  The Pentaho BI Stack 55  1.1.4.3.1  Pentaho BI Stack Perspectives 56  1.1.4.3.2  The Pentaho Business Intelligence Server 56  1.1.4.3.3  Creating Action Sequences with Pentaho Design Studio 59  Ứng dụng Pentaho vào nghiên cứu dự báo khả học ngành công nghệ thông tin học sinh phổ thông 60  1.1.4.4  Giới thiệu 60  1.1.4.5  Bảng câu hỏi 60  KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC 61  HẠN CHẾ 61  HƯỚNG PHÁT TRIỄN 61  TÀI LIỆU THAM KHẢO 62  PHỤ LỤC 63  1.1.4.6  Thông Tin cá nhân 63  1.1.4.7  Thông tin học vấn 64  1.1.4.8  Câu hỏi test IQ 64  DANH MỤC CÁC HÌNH Data warehouse - Position1 4  Data warehouse - Architecture 5  Data warehouse – Independent Data Mart 6  Data warehouse – Data Mart Bus 6  Data warehouse – Hub and Spoke 7  Data warehouse - Centralized data warehouse 7  Data warehouse - Federated 7  Data warehouse - Data Mart 8  ETL : Steps, Hops and Record stream 13  BI Application :Scope and usage of Pentaho Metadata 22  BI Application : Giao Diện Metada Editor .26  BI Application : Report Ảchitecture 27  BI Application : OLAP components 37  BI Application : A cube as start schema 39  BI Application : Datamining method 42  BI Application : Dashboard Flow .46  Pentaho BI - Platform 48  Pentaho BI - User manager .54  Pentaho BI - Data source 54  Pentaho BI – Chức 55  Pentaho BI - Architecture 55  Pentaho BI - User console 58  Pentaho BI - Desktop tools and Server components 59  Pentaho BI - Eclipse 59  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  TĨM TẮT Luận văn tổ chức thành phần: Phần :Giới thiệu Data warehouse, tảng lưu trữ giúp xây dựng nên kho liệu Pentaho BI Data warehouse sở liệu có cấu trúc đa chiều, gồm Data Warehouse trung tâm nhiều Data Mart liên kết với có đặc điểm hướng chủ đề,dữ liệu tổng hợp không bị thay đổi tất hoạt động ghi nhận lại.Data Mart góc nhìn nhìn đa chiều liệu ,được lưu trữ thành OLAP cube giúp tăng tính linh hoạt sử dụng giúp truy xuất nhanh tới liệu Data Warehouse thu thập liệu từ nhiều nguồn ,dữ liệu làm biến đổi để phù hợp cho việc lưu trữ ,bằng cơng cụ ETL Pentaho.Sau liệu lưu trữ Data warehouse để dùng làm nguồn liệu đầu vào cho phần khác Pentaho báo cáo ,phân tích, Tìm hiểu phần giúp hiểu khái niệm,kiến trúc xây dựng, cung cấp hình ảnh tổng quan ưu khuyết Data warehouse Phần 2: Giới thiệu ETLvà Data Intergration ,là hệ thống quản lý liệu đầu vào data warehouse.Có chức thu thập liệu từ nhiều nguồn ,chọn lọc biến đổi liệu trước đưa vào lưu trữ kho liệu ETL gồm có phần Q trình Chiết xuất (Extraction), Quá trình Chuyển đổi (Transformation), Quá trình Lưu trữ (Loading).Pentaho sử dụng cơng cụ cho q trình data intergration Spoon.Quá trình xuất thu thập liệu từ nhiều nguồn lưu trữ tạm.Quá trình chuyển đổi thực xác minh liệu ,làm sạch, giải mã đổi tên, để phù hợp với với chi tiết kho lưu trữ.Cuối trình lưu trữ đưa liệu vào fact table demention table OLAP cube Trong phần giới thiệu nhiều khái niệm engine q trình ETL giúp hiểu bước xây dựng quy trình ETL Phần :Giới thiệu ứng dụng dựa kho liệu , Các ứng dụng nằm gói Pentaho BI suite.Các ứng dụng giúp theo dõi cơng việc ,hỗ trợ định ,cảnh báo giúp đưa dự đoán cho nhà quản trị dựa liệu lịch sử tích lũy Ứng dụng Pentaho BI gồm lớp Metadata,công cụ Report,công cụ Analysis ,công cụ Data Mining,công cụ Dashboard.Lớp Metadata giúp tạo thuận lợi việc quản lý liệu ,giúp tăng tốc độ truy xuất thông tin người dùng,metadata xây dựng quản lý công cụ Metadata Editor.Công cụ Report giúp tạo báo cáo từ kho lưu trữ hay metadata ,và xây dụng tảng Web.Công cụ Analysis thực việc phân tích dựa giải pháp OLAP.Cơng cụ data mining dùng Weka, công cụ khai thác liệu SVTH:QuảngTríNgun    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  1  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  Hầu hết trường hợp, liệu diện ứng dụng BI sở liệu quan hệ Do để truy xuất liệu cần thiết lập kết nối để gửi truy vấn nhận kết trả User authentication authorization services Pentaho platform sử dụng Spring Security(Acegi Security System for Spring) để sử lý việc xác thực người dùng Đây giải pháp standard security Java Spring framework Task-scheduling Pentaho platform dùng Quartz thành phần lập lịch Quartz tạo phát triễn dự án OpenSymphony theo license Apache 2.0 E-mail services Platform gửi mail dùng chuẩn SMTP 1.1.4.3.2.2 Những thành phần BI Các thành phần lớp hỗ trợ chức cho business intelligence ,các thành phần gồm: Lớp metadata Chức lớp metadata giúp ngăn người dùng khỏi phức tạp SQL sở liệu Lớp xây dựng dựa tảng Common Warehouse Metamode để chuyển SQL từ câu truy vấn thành Metadata Query Language (MQL) Lớp metadata bao gồm lớp con: Physical layer, Business layer, Business view Ad hoc reporting service The Web Ad Hoc Query Reporting service(WAQR) giúp người dùng cuối dễ dàng tạo báo cáo từ lớp metadata ETL engine ETL engine máy làm việc việc chiết xuất ,tổng hợp liệu ETL engine gắng vào BI stack ,nhưng chạy máy chủ khác Reporting engine SVTH:QuảngTríNguyên    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  57  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  Pentaho platform có nhiều Reporting engine ,Ngồi cơng cụ Ad hoc reporting có JfreeReport engine, JasperReports BIRT Điều có nghĩa Petaho BI có khả xử lý tất báo cáo từ công cụ mã nguồn mở phổ biến OLAP engine Mondrian Pentaho’s OLAP engine ,dùng để chuyển đổi truy vấn MDX thành SQL dựa multidimensional mode Data mining engine Data mining engine công cụ mạnh mẽ Pentaho platform Weka data mining engine dùng để xử lý công việc khai thác liệu 1.1.4.3.2.3 Lớp trình bày Một giao diện tích hợp web gọi user console.Các cơng cụ kết hợp với thành phần server Pentaho BI - User console Table 4-1: Desktop tools and server components SVTH:QuảngTríNgun    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  58  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  Design Studio (PDS) BI Platform Metadata Editor (PME) Metadata layer, component Schema Workbench (PSW) OLAP Engine Aggregate Designer (PAD) OLAP Engine Report Designer (PRD) Reporting engine Spoon (PDI) ETL engine Weka Data Mining Engine Ad Hoc Reporting Pentaho BI - Desktop tools and Server components 1.1.4.3.3 Creating Action Sequences with Pentaho Design Studio Chi tiết giải thích trang Pentaho wiki: http://wiki.pentaho.com/display/ServerDoc2x/Using+System+Actions+to+Contr ol+Data+Access Pentaho Design Studio (Eclipse) Primer Khái quát Eclipse and the Pentaho Design Studio: Pentaho BI - Eclipse SVTH:QuảngTríNguyên    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  59  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  III Ứng dụng Pentaho vào nghiên cứu dự báo khả học ngành công nghệ thông tin học sinh phổ thông 1.1.4.4 Giới thiệu Pentaho BI hệ thống đưa dự báo dựa vào tri thức học Dựa vào đặc điểm giúp đưa dự báo khả học ngành công nghệ thông tin học sinh phổ thông Cơ sở để dự báo dựa vào xác suất thống kê mẫu thu thập từ sinh viên học ngành cơng nghệ thơng tin Hồ Chí Minh Các thông tin mẫu đưa vào sở liệu để lưu trữ Khi dự đốn, thơng tin muốn dự đốn đối chiếu với thơng tin mẫu, trùng khớp theo tỉ lệ tính tốn trả kết đủ khả ,và ngược lại 1.1.4.5 Bảng câu hỏi Bảng câu hỏi dùng để thu thập thông tin mẫu dùng để đối chiếu Trang web viết để thu thập liệu mẫu http://nonglam.com:8080/predict/ Thông tin thu thập gồm : Thơng tin cá nhân (các thơng tin gia đình, môi trường sống, ) Thông tin học vấn (dựa thành tích học ,các kĩ ,sở trường ) Câu hỏi test IQ (xác định cá tính ,chỉ số iq, ) (Xem thêm bảng câu hỏi phần phụ lục ) SVTH:QuảngTríNgun    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  60  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC Hoàn thành mục tiêu đề ban đầu đề tài: Trang bị kiến thức lý thuyết xác suất thống kê Xây dựng thành công trang web servey để thu thập thông tin từ sinh viên Cài đặt cấu hình thành cơng BI platform, Pentaho server ,Intergrated server, MySQL Tìm hiểu phần lý thuyết Data Warehouse Data Intergration Học cách sử dụng công cụ ETL Spoon ứng dụng lọc liệu từ trang web servey thu thập thơng tin Tìm hiểu cơng cụ Pentaho Report Designer ứng dụng để xây dựng hoàn chỉnh report từ liệu sinh viên : • Lập báo báo tất thông tin sinh viên theo mã số • Tìm top 10 sinh viên giỏi theo chuyên ngành • Lập biểu đồ tỉ lệ số sinh viên theo nơi sinh • So sánh học lực sinh viên theo quê ,từ đưa dự báo sinh viên quê Tìm hiểu phần lý thuyết Pentaho Analysis, giải pháp OLAP, Modrian schema ngôn ngữ truy vấn MDX Tìm hiểu cơng cụ Agreegation Designer Schema WorkBench ,ứng dụng để xây dựng multidemetion data set từ liệu sinh viên Tìm hiểu lý thuyết Metadata cơng cụ Pentaho Metadata Editor 10 Tìm hiểu lý thuyết Pentaho Dashboard HẠN CHẾ Ứng dụng đơn giản chưa thể hết chức Pentaho Lập trang servey chưa thu thập đủ số lượng liệu cần thiết để dự đoán nên dùng làm liệu cho phần ETL HƯỚNG PHÁT TRIỄN Thu thập lượng liệu sinh viên đủ lớn phát triễn ứng dụng BI hồn chỉnh SVTH:QuảngTríNgun    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  61  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyen Thai Nghe, A DATA MINING MODEL FOR UNIVERSITIES: CASE STUDIES OF AIT AND CAN THO UNIVERSITY, Asian Institute of Technology School of Engineering and Technology, Thailand, December 2006 Roland Bouman -Jos van Dongen, Pentaho® Solutions :Business Intelligence and Data Warehousing with Pentaho and MySQL, Wiley Publishing Inc, 10475 Crosspoint Boulevard Indianapolis Canada,2009 PHILIP CARTER & KEN RUSSELL, The ultimate IQ test book, Great Britain by Bell & Bain Ltd, Glasgow ,525 South 4th street, #241 Philadelphia PA19147 USA,2007 Jiawei Han, Data Mining: Concepts and Techniques, Second Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 500 Sansome Street, Suite 400, San Francisco, CA 94111 UK, 2006 SVTH:QuảngTríNguyên    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  62  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  PHỤ LỤC 1.1.4.6 Thơng Tin cá nhân SVTH:QuảngTríNgun    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  63  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  1.1.4.7 Thơng tin học vấn 1.1.4.8 Câu hỏi test IQ TRÍ THƠNG MINH NGÔN NGỮ (văn ,sử , xã hội) Những sách bạn ? Rất quan trọng Bình thường Khơng thích sách p_ssy Ỉ pussy inv ved Ỉ involved t_a_s_ato_ Ỉ translator h_n_w_i_t_n Ỉ handwritten s SVTH:QuảngTríNgun    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  64  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  r A t e d l i b e e i e n v x s e p ÆLIBERATE ÆEXPENSIVE m t e e a n n m d Ỉ AMENDMENT c d m t c p e o a Ỉ COMPACTED TRÍ THƠNG MINH LƠ-GIC(tốn lý hóa,khoa học) sE s 13 SVTH:QuảngTríNgun    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  65  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  D sE SVTH:QuảngTríNgun    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  66  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  TRÍ THƠNG MINH KHƠNG GIAN sD sB SVTH:QuảngTríNgun    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  67  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  sD TRÍ THƠNG MINH VẬN ĐỘNG CƠ THỂ SVTH:QuảngTríNgun    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  68  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  Mơn thể thao bạn chơi giỏi : Những môn vận động mạnh (thể thao ngồi trời ,…) Những mơn thể dục nhẹ chạy Khơng thích chơi Bạn có thích du lịch xa ,tham gia hoạt động dã ngoại với bạn bè: Rất thích Thỉnh thoảng tham gia Khơng thích xa Bạn có giỏi thực hành hay lý thuyết hơn? Thích thực tập kỹ nhiều đọc Cả hai tốt Giỏi việc tìm hiểu ,nghiên cứu lý thuyết TRÍ THƠNG MINH ÂM NHẠC Bạn có u thích nghe nhạc ? Cuộc sống thật nghèo nàn, đơn điệu khơng có âm nhạc Chỉ nghe lúc hứng thú Không thường nghe Bạn thường tạo âm gõ nhè nhẹ hát giai điệu nhỏ làm việc, nghiên cứu làm điều mới? Có Khơng Bạn có chơi nhạc cụ khơng ? Có Khơng SVTH:QuảngTríNgun    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  69  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  Bạn có thấy giỏi việc ghi nhớ đoạn nhạc đó? Có Khơng TRÍ THƠNG MINH TƯƠNG TÁC CÁ NHÂN Bạn có thích tham gia hoạt động xã hội hay hoạt động có giao tiếp với nhiều người ? Có ,rất thích Tơi làm tốt Khơng thích Bạn thích làm việc cá nhân hay làm việc đồng đội ? Cá nhân Đồng đội Khi gặp khó khăn ,vướng mắc bạn thích tìm người khác giúp đỡ cố gắng giải mình? Thích tự giải Thích nhờ hỗ trợ người Bạn thấy có khả lãnh đạo(hoặc người khác gọi bạn vậy)? Có Khơng TRÍ THƠNG MINH NỘI TÂM Bạn có nhật kí để ghi lại kiện nội tâm mình? Có Khơng Bạn có thường dành thời gian nghiền ngẫm ,suy nghĩ nhữnng vấn đề quan trọng sống? SVTH:QuảngTríNguyên    GVHD:Nguyễn Đức Cơng Song  70  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và  ng d ng  Có Khơng Bạn có đọc sách hay tham khảo cá buổi hội thảo “sự trưởng thành người” để hiểu biết nhiều thân mình? Có Khơng Bạn thấy người có ý chí mạnh mẽ ,là người có khuynh hướng độc lập? Có Khơng SVTH:QuảngTríNgun    GVHD:Nguyễn Đức Công Song  71  ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TÌM HIỂU PENTAHO SOLUTIONS VÀ ỨNG DỤNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện:... quy trình nhiều Do việc tìm hiểu ứng dụng vào thực tế giúp ích nhiều cho cơng việc ,giúp rút ngắn thời gian nâng cao hiệu suất cho công việc Mục đích : • Tìm hiểu giải pháp Pentaho BI ,các lợi ích... Cơng Song  13  Tìm hi u gi i pháp Pentaho và ng d ng  1.1.2.7 Giới thiệu hướng dẫn sử dụng công cụ Pentaho Data Integration 1.1.2.7.1 Pentaho Data Integration công cụ linh hoạt sử dụngtrong trường
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌM HIỂU PENTAHO SOLUTIONS VÀ ỨNG DỤNG , TÌM HIỂU PENTAHO SOLUTIONS VÀ ỨNG DỤNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn