BIỆN PHÁP THI CÔNG (DUYỆT)

13 132 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 11:03

Các Phòng ban trong công ty hỗ trợ, tiến hành công tác chuẩn bị theo kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục cụ thể để Ban chỉ huy Công trường (BCHCT) triển khai trong suốt quá trình thi công.2.1.Ban chỉ huy Công trườngTiến hành phân công cán bộ kỹ thuật trực tiếp triển khai theo dõi giám sát công trình. Thành lập tổ trắc đạc và bộ phận thí nghiệm hiện trường để luôn luôn bám sát công trường theo dõi giám sát chất lượng công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI CÔNG DỰ ÁN: GĨI THẦU: THI CƠNG KẾT CẤU VÀ HỒN THIỆN THÔ, CHỐNG THẤM CHO _ MỤC LỤC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT THI CÔNG ÁP DỤNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TẠI VĂN PHỊNG TỔ CHỨC BỐ TRÍ THI CƠNG TẠI CÔNG TRƯỜNG BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ TRÊN CÔNG TRƯỜNG 1 TIÊU CHUẪN KỸ THUẬT THI CƠNG ÁP DỤNG 1.1 Cơng tác tổ chức thi cơng - TCVN 4055:1985 Tổ chức thi công - TCVN 4516:1988 Hoàn thiện mặt xây dựng – quy phạm thi công nghiệm thu 1.2 Công tác trắc đạc - TCXDVN 9360:2012 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún cơng trình dân dụng cơng nghiệp phương pháp đo cao hình học - TCXDVN 9068:2012 Cơng tác trắc địa xây dựng cơng trình – u cầu chung - TCXDVN 9399:2012 Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển bị ngang cơng trình 1.3 Cơng tác thi cơng phần khung - TCVN 4453:1995 Kết cấu bê tông bê tơng cốt thép tồn khối Quy phạm thi cơng nghiệm thu - TCVN 5593:1991 Cơng trình xây dựng dân dụng Sai số hình học cho phép - TCXDVN 296:2004 Giàn giáo – yêu cầu an toàn - TCVN 1651:1985 Thép cốt bê tơng cán nóng - TCVN 3105:1993 Hỗn hợp bê tông nặng bê tông nặng – lấy mẫu, chế tạo bảo dưỡng mẫu thử - TCVN 3106:1993 Hỗn hợp bê tông Phương pháp thử độ sụt 1.4 Cơng tác hồn thiện - TCVN 4085:1985 Kết cấu gạch đá Quy phạm thi công nghiệm thu - TCVN 1450:1986 Gạch rỗng đất sét nung - TCVN 1451:1986 Gạch đặc đất sét nung - TCVN 4314:1986 Vữa xây dựng yêu cầu kỹ thuật - TCVN 4459:1987 Hướng dẫn pha trộn sử dụng vữa xây dựng - TCVN 5674:1992 Cơng tác hồn thiện xây dựng Thi công nghiệm thu 1.5 Hệ thống chất lượng, an tồn sức khỏe mơi trường - ISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng - TCVN ISO 14001:2005 Hệ thống quản lý Môi trường – Các yêu cầu Hướng dẫn sử dụng - BS OHSAS 18001:2007 Hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp – Các yêu cầu CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TẠI VĂN PHỊNG Các Phòng ban cơng ty hỗ trợ, tiến hành công tác chuẩn bị theo kế hoạch chi tiết cho hạng mục cụ thể để Ban huy Công trường (BCHCT) triển khai suốt trình thi cơng 2.1 Ban huy Cơng trường - Tiến hành phân công cán kỹ thuật trực tiếp triển khai theo dõi giám sát cơng trình Thành lập tổ trắc đạc phận thí nghiệm trường để luôn bám sát công trường theo dõi giám sát chất lượng cơng trình theo u cầu kỹ thuật - Nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế thực tế trường để có biện pháp tham mưu cho BCHCT, hỗ trợ cho đội thi công hiệu tốt - Bám sát trường, phối hợp đội thi cơng hồn chỉnh hồ sơ nghiệm thu tốn cơng trình hồ sơ hồn cơng cơng trình - Tổ trắc đạc với công nhân trắc địa luôn bám sát công trường để kiểm tra giám sát tọa độ cao độ thi cơng suốt q trình thi cơng - Tổ thí nghiệm với thiết bị lấy mẫu kiểm tra mẫu thí nghiệm ln bám sát cơng trường để kiểm tra toàn vật liệu trước đưa vào sử dụng cho cơng trình, vật liệu khơng thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật dự án loại bỏ yêu cầu vật tư 2.2 Bộ phận cung ứng vật tư - Căn vào tiến độ thi công, kế hoạch cung ứng vật tư theo tiến độ để tính tốn khối lượng vật tư, vật liệu u cầu cơng trình - Tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế với nhà cung ứng hệ thống quản lý chất lượng Công ty đánh giá để tổ chức cung ứng vật tư, cấu kiện cần thiết theo tiêu chuẩn quy cách thiết kế quy định tiến độ thi công sở sử dụng tối đa vật liệu sẵn có địa phương - Liên hệ chặt chẽ với BCHCT tình hình thi cơng cơng trường để cung ứng vật tư, vật liệu kịp thời, phù hợp khơng để tình trạng thiếu dư thừa ảnh hưởng đến tiến độ thi cơng cơng trình 2.3 Bộ phận máy móc thiết bị - Lên kế hoạch chi tiết để điều động xe máy thiết bị thi công phù hợp với hạng mục thi cơng cơng trình, ln đáp ứng kịp thời hiệu cho công tác thi cơng cơng trình Tránh tình trạng thiết bị đưa cơng trình phải nằm chờ đợi khơng có việc làm gây lãng phí - Vận chuyển cung ứng vật tư: bố trí hợp lý, đủ số lượng phương tiện sở chủ động, bám sát kế hoạch thi công cho hạng mục công việc - Bố trí phận bảo dưỡng, sửa chữa động, bám sát hoạt động thiết bị cơng trình, kịp thời khắc phục hỏng hóc nhỏ, để bảo trì bảo dưỡng cơng trình - Lập kế hoạch dự phòng máy móc thiết bị để khơng ảnh hưởng đến tiến độ cơng trình 2.4 Bộ phận nhân - Lập kế hoạch chuẩn bị lực lượng kỹ sư, công nhân phù hợp với yêu cầu thi công cơng trình - Ra định điều động nhân kịp thời theo kế hoạch tiến độ chung cho hạng mục toàn dự án - Ln ln có kế hoạch dự phòng cần thiết phải tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi cơng giai đoạn, đảm bảo cơng trình trình hồn thành theo thời gian qui định 2.5 Bộ phận tài - Chuẩn bị nguồn kinh phí để kịp thời cung cấp cho công tác phục vụ thi cơng đảm bảo tiến độ cơng trình - Phối hợp với phận khác để tổ chức, phân bổ nguồn vốn, thu chi dự án - Có kế hoạch dự phòng nguồn kinh phí cần thiết 2.6 Bộ phận an toàn lao động - Lên kế hoạch, quy an toàn lao động chi tiết cho công trường phổ biến cụ thể đến cán cơng nhân viên tham gia thi cơng cơng trình Luôn bám sát công trường kiểm tra phát vị trí thiết bị máy móc có nguy xảy tai nạn lao động, bên cạnh kiểm tra nhắc nhở cán cộ công nhân tham gia thi công nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực nội quy an toàn lao động để tránh tai nạn đáng tiếc xảy - Dự trù kinh phí để trang bị bảo hộ an toàn lao động cho tất cán bộ, công nhân viên tham gia thi công công trường, kiểm tra định kỳ cơng trường, nhanh chóng báo cáo Ban Giám đốc để có phương án giải kịp thời TỔ CHỨC BỐ TRÍ THI CƠNG TẠI CƠNG TRƯỜNG 3.1 Quy trình hướng dẫn tổ chức thi công 3.2 Công tác nhận mặt thi công - Sau bàn giao mặt bằng, Nhà thầu nhanh chóng triển khai cơng việc dọn dẹp, chuẩn bị mặt để triển khai thi công - Trên sở mốc chuẩn Chủ đầu tư bàn giao, nhà thầu tiến hành xây dựng mạng lưới định vị chuẩn cho cơng trình, bảo quản suốt q trình thi cơng Cao độ chuẩn cơng trình xác định sở cao độ chuẩn bàn giao từ Chủ đầu tư, nhà thầu sử dụng máy thủy bình để xác định cao độ chuẩn cơng trình bắn gửi vào vật bên ngồi cơng trình sau bắn chuyển vào cơng trình - Sau nhận mặt thi cơng, nhà thầu bố trí mặt tổ chức thi cơng: xây dựng văn phòng làm việc, xây dựng kho chứa vật liệu, lán trại cơng nhân, hệ thống cấp nước công trường, điện thi công, đường giao thông nội bộ, tập kết đầy đủ thiết bị, máy móc phục vụ thi công - Những biện pháp chuẩn bị tổ chức, phối hợp thi cơng gồm có: o Thỏa thuận thống với quan có liên quan việc kết hợp sử dụng, lực lao động địa phương cơng trình, hệ thống kỹ thuật hoạt động gần cơng trình xây dựng để phục vụ thi công như: hệ thống đường giao thông, mạng lưới cung cấp điện, mạng lưới cung cấp nước nước, mạng lưới thơng tin liên lạc… o Xác định tổ chức tham gia xây lắp dự án o Nghiên cứu thiết kế kỹ thuật, dự tốn cơng trình phê duyệt điều kiện xây dựng cụ thể địa phương trước định biện pháp chuẩn bị tổ chức, phối hợp thi công công tác chuẩn bị khác o Cần phải chuẩn bị công tác bên ngồi mặt cơng trường bao gồm: hệ thống kho bãi, thông tin liên lạc, đường ống nước cơng trình lấy nước, tuyến nước cơng trình phụ xử lí nước thải… o Xây lắp nhà tạm, lán trại cho công nhân o Đảm bảo hệ thống cấp nước phòng cháy trang bị chữa cháy, phương tiện liên lạc còi hiệu chữa cháy o Tận dụng tối đa mạng lưới đường sá có, khơng có khơng tận dụng làm đường thi cơng tạm, nguồn điện thi công phải lấy từ hệ thống điện có kết hợp sử dụng cơng trình cấp điện cố định có thiết kế; cấp nước thi công, trước hết phải tận dụng hệ thống cung cấp nước hoạt động gần công trường 3.3 Tổ chức tổng mặt thi công, hàng rào, biển báo Nhà thầu triển khai công tác chuẩn bị triển khai thi cơng, cụ thể: - Trình toàn hồ sơ thiết kế kỹ thuật chi tiết: biện pháp, tiến độ, tổ chức nhân lực, danh mục máy móc thiết bị, sơ đồ bố trí trường giấy tờ pháp lý, tài liệu có liên quan đến việc thi công Chủ đầu tư duyệt tới quan quản lý chuyên ngành hữu quan như: giao thông, thuỷ lợi bên có liên quan để phối hợp giải cơng trình ngầm liên quan đến cơng trình thi cơng - Dựng bảng hiệu vị trí bên tường rào bao che thể rõ nội dung như: Tên phối cảnh cơng trình; tên đơn vị Chủ đầu tư; Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát tên Đơn vị thi công, Trụ sở làm việc cơng ty, văn phòng ban huy cơng trường, thời gian làm việc ngày để nhân dân, quyền địa phương đơn vị quan, cá nhân có cơng trình khu vực lân cận biết để thuận tiện cho việc liên hệ - Phối hợp với công an, đội quản lý trật tự trị an địa phương địa bàn thi công nhằm đảm bảo trật tự, an ninh ngăn chặn tượng tiêu cực, gây rối trật tự an toàn xã hội suốt thời gian thi công, nâng cao tinh thần trách nhiệm chung - Tại góc tường rào có bố trí hệ thống đèn pha chiếu sáng bảo vệ Phòng bảo vệ bố trí để giữ an ninh chung cho công trường - Nhà thầu bố trí lan can an tồn lối chính, rào chắn vị trí lỗ mở sàn để tránh xảy tai nạn lao động q trình thi cơng - Ngồi ra, mặt thi cơng Nhà thầu bố trí biển báo: o Biển lối o Biển báo nguy hiểm o Biển báo cấm o Biển báo cấm lửa dễ cháy, nổ o Các biển báo an toàn lao động o Đèn báo ban đêm o Nội quy chung nội quy riêng 3.4 Tổ chức bố trí văn phòng tạm, kho bãi 3.4.1 Nhà bảo vệ - Ngồi lực lượng bảo vệ Chủ đầu tư, nhà thầu bố trí nhà bảo vệ kích thước 2x2m vị trí đường vào gần bãi gia cơng cốt thép cốp pha bên cơng trình Bố trí lực lượng bảo vệ trực kiểm sốt lượng vật tư, phương tiện vận chuyển lượng người khu vực thi cơng 24/24 3.4.2 Văn phòng cơng trình - Văn phòng làm việc Nhà thầu bố trí khu dự án gần vị trí thi cơng bao gồm: Văn phòng làm việc chính, phòng y tế, phòng họp, kho chứa vật liệu, máy móc thi cơng, thiết bị an tồn - Văn phòng làm việc bố trí dựa vào số lượng nhân dự án, trang bị đầy đủ tiện ích phục vụ cho công việc như: bàn ghế, máy tính, máy photocopy, máy fax… đảm bảo phục vụ tốt cho công tác thi công - Nhà thầu niêm yết danh sách, số điện thoại liên hệ Ban huy công trường, Đơn vị tư vấn giám sát, Chủ đầu tư, Công an địa phương bên liên quan… để tiện cho việc liên hệ trình thi cơng 3.4.3 Hệ thống kho bãi, lán trại cho tổ đội thi công - Khu vực bãi tập kết cốt thép, cốp pha, vật tư khác bố trí vị trí sàn thao tác để đảm bảo thuận lợi cho trình vận chuyển, gia công suốt thời gian thi công - Các vật liệu rời cát, đá, gạch xây…được xếp trời phủ bạt, tính tốn lượng tiêu thụ có kế hoạch cung ứng đầy đủ đảm bảo tiến độ thi công - Các vật liệu dễ cháy…sẽ lưu phòng chưa hồn thiện trang bị đầy đủ bình chữa cháy biển báo nguy hiểm 3.4.4 Nhà vệ sinh - Nhà thầu bố trí nhà vệ sinh; phục vụ cho cán BCH cơng trình phục vụ cho cơng nhân thi cơng cơng trình Nhà thầu thực việc rút hầm tự hoại 01tháng/lần - Tại vị trí thuận lợi bố trí thùng rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi trường Mỗi tuần hai lần chuyển khỏi công trường 3.4.5 Cầu rửa xe - Trên lối vào cơng trình Nhà thầu bố trí cầu rửa xe vị trí cổng vào với hệ thống máy bơm ga thu nước để rửa phương tiện thi công khỏi công trường, đảm bảo vệ sinh môi trường 3.5 Tổ chức lực lượng thi cơng - Dựa vào diện tích mặt cơng trường nhà thầu huy động số công nhân cốt thép, cốp pha, bê tông cho phù hợp với diện tích với tiến độ thi cơng Tránh bố trí q nhiều cơng nhân diện tích thi cơng, dẫn đến tình trạng dẫm chân thi công, giảm suất lao động - Tiến độ huy động nhân lực thi cơng trình bày Hồ sơ dự thầu - Tổ chức chuyên nghiệp hóa đội: nhằm giảm giá thành xử lý công tác kỹ thuật loại giống - Nhà thầu xây dựng nhà lán trại tạm phục vụ sinh hoạt cơng nhân suốt q trình thi cơng dự án, nhà tạm bố trí bên ngồi gần dự án để thuận tiện cho việc di chuyển cơng nhân 3.6 Tổ chức bố trí thiết bị thi cơng - Bố trí trạm trộn hồ thuận tiện cho việc tiếp nhận cát, xi măng để cung cấp vữa xây dựng - Thiết bị vận chuyển vật liệu: nhà thầu sử dụng 03 cẩu tháp (bán kính từ 55 đến 60m), 01 xe cẩu tự hành vận thăng để vận chuyển vật liệu suốt trình thi cơng - Các thiết bị thi cơng khác vận chuyển vào khỏi công trường cho phù hợp với tiến độ thi công yêu cầu Tránh việc sử dụng bừa bãi lãng phí tài ngun, thiết bị 3.7 Tổ chức bố trí cơng tác điện, chiếu sáng, nước thi công thông tin liên lạc 3.7.1 Giải pháp cấp điện, chiếu sáng - Tại cơng trường có Trạm điện hữu, Nhà thầu liên hệ với Công ty điện lực để lắp đặt đồng hồ điện cung cấp nguồn điện cho máy móc thiết bị cơng trường sử dụng suốt q trình thi cơng Ngồi Nhà thầu bố trí máy phát điện dự phòng đảm bảo tiến độ thi công trường hợp điện có cố điện xảy - Tồn hệ thống dây dẫn điện treo cột gỗ dọc theo hàng rào công trường phân nhánh đến điểm tiêu thụ, hộp cầu dao có nắp che chắn bảo vệ đảm bảo an toàn điện cho người thi cơng Nếu có u cầu đặc biệt an toàn điện, hệ thống dây cáp ngầm PVC chơn vào đất - Ngồi ra, Nhà thầu thiết kế trang bị hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm cho khu vực văn phòng, cổng chính, cổng phụ (nếu có), dọc theo hàng rào tạm, vị trí kho bãi tập kết thiết bị, chốt bảo vệ, lán trại đội văn phòng nhà thầu phụ đảm bảo đủ ánh sáng thi cơng ban đêm đề phòng xảy cắp cơng trường 3.7.2 Giải pháp cấp nước - Nhà thầu khoan giếng khu vực dự án thử mẫu nước nhằm phục vụ công tác thi cơng, ngồi đảm bảo đáp ứng đủ nguồn nước phục vụ cho công tác trộn vữa, trộn bê tông…và trường hợp bị nguồn cung cấp nước, Nhà thầu vận chuyển nguồn nước khác đạt yêu cầu - Hệ thống đường ống van khóa bố trí tới khu vực thi cơng, sử dụng bơm có đủ sức cấp nước tới vị trí xa công trường, cung cấp nước cho cơng tác như: tưới nền, bảo dưỡng bê tơng, vệ sinh thiết bị vào công trường… - Tổ chức nước tổng mặt bằng: bố trí rãnh thu nước dọc theo tường rào tạm, hệ thống hố ga thu nước góc cơng trình hệ thống cống khu vực 3.7.3 Giải pháp thông tin liên lạc - Để phục vụ cho thơng tin liên lạc q trình thi công, nhà thầu liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ internet Ngồi chúng tơi trang bị điện thoại di động, máy đàm cho kỹ sư, cán kỹ thuật để thuận tiện cho công tác điều hành, quản lý công trường 3.8 Tổ chức giao thông công trường 3.8.1 Bố trí giao thơng tổng mặt - Nhà thầu bố trí hệ thống giao thơng vào cơng trình, kết hợp đường giao thơng nội vẽ tổng mặt thi công đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng bên Bên cơng trình hệ thống đường bãi thi cơng thiết kế tính đến việc dự trù xếp, bố trí bãi vật tư đảm bảo lưu thơng cho loại xe tồn q trình thi cơng - Nhà thầu thi cơng hệ thống giao thông xung quanh 10 - Các loại vật liệu cồng kềnh đối trọng, sắt thép, loại chất thải vận chuyển vào thời gian quy định thành phố để tránh ảnh hưởng tới hoạt động giao thông khu vực 3.8.2 Giải pháp đảm bảo giao thông nội công trường - Để cơng trình trạng lại đảm bảo hoạt động bình thường, Nhà thầu tổ chức bố trí hệ thống cổng hàng rào cơng trình Nhà thầu tính tốn khoảng cách lại để đảm bảo giao thông nội công trường - Thiết lập hệ thống biển báo giao thông vị trí dễ nhận biết - Đặt biển báo hướng dẫn giao thông công trường BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ TRÊN CÔNG TRƯỜNG Nhà thầu đề xuất biện pháp phối hợp với Chủ đầu tư, Tư vấn Quản lý dự án, Tư vấn giám sát thi cơng, Đơn vị Kiểm định chất lượng cơng trình 4.1 Mục đích - Quy trình nhằm mục đích thể rõ mối quan hệ phối hợp Nhà thầu xây lắp, đơn vị Tư vấn giám sát, Tư vấn quản lý dự án, Ban quản lý dự án Chủ đầu tư (nếu có), Chủ đầu tư, công tác quản lý dự án Xây dựng - Quy trình ban hành để bên nhanh chóng nắm bắt tồn q trình thực hiện, đạt kết tốt cho việc thực thi công Dự án - Các xây dựng quy trình: - Các văn pháp lý quản lý chất lượng cơng trình: o Hồ sơ thiết kế vẽ thi công; o Hồ sơ dự thầu Nhà thầu thi công o Hợp đồng ký kết Chủ đầu tư Nhà thầu thi công; o Hợp đồng ký kết Chủ đầu tư Đơn vị thiết kế; o Hợp đồng ký kết Chủ đầu tư Đơn vị Tư vấn quản lý dự án; o Hợp đồng ký kết Chủ đầu tư Đơn vị Tư vấn giám sát 4.2 Nội dung quy định - Các đơn vị có liên quan từ viết tắt: o CĐT : Chủ đầu tư; o BQLDA : Ban quản lý dự án Chủ đầu tư o TVTK : Tư vấn thiết kế; o TVQLDA : Tư vấn quản lý dự án o TVGS : Tư vấn giám sát; o NT : Nhà thầu - Các họp công trường: o Để quản lý điều hành cơng trình tiến độ, nhà thầu đề xuất kế hoạch tổ chức họp công trường sau: o Giao ban hàng tháng: Chủ đầu tư - Nhà thầu - TVGS - Tư vấn thiết kế - tư vấn kiểm định chất lượng: tháng lần, vào ngày thứ tuần cuối tháng Thành phần tham dự đại diện có thẩm quyền bên o Nội dung họp hàng tháng 11 - -  Nhà thầu TVGS báo cáo tiến độ chất lượng thi cơng cơng trình, trình bày đề xuất kiến nghị (nếu có)  CĐT có ý kiến giải đề xuất kiến nghị bên phạm vi trách nhiệm quyền hạn CĐT quy định theo luật xây dựng nghị định liên quan Đối với vấn đề vượt thêm quyền Chủ đầu tư ghi nhận biên họp Chủ đầu tư có tờ trình gửi cấp có thẩm quyền để giải  Nghiệm thu khối lượng công việc thực tháng để làm sở toán cho nhà thầu Giao ban hàng tuần: Ban quản lý dự án (đại diện CĐT) - nhà thầu - TVGS: tuần lần, vào ngày thứ hai Nếu tuần cuối tháng buổi giao ban tuần thay buổi giao ban tháng Thành phần tham dự đại diện có thẩm quyền bên công trường Nội dung họp hàng tuần o Nhà thầu cáo tiến độ chất lượng thi công công trình, trình bày đề xuất kiến nghị (nếu có) o Tư vấn giám sát báo cáo đánh giá tiến độ chất lượng thi cơng cơng trường, trình bày đề xuất kiến nghị (nếu có) o Ban QLDA giải đề xuất kiến nghị nhà thầu TVGS Giao ban nội nhà thầu; Vào sáng thứ hàng tuần Thành phần tham dự Giám đốc dự án, huy trưởng/ phó công trường, cán kỹ thuật thi công, cán quản lý chất lượng, đội trưởng, thầu phụ… Nội dung họp nội hàng tuần o Đánh giá chất lượng hiệu công việc tuần o Rút kinh nghiệm sai sót biện pháp khắc phục o Nghiệm thu nội công việc tuần o Triển khai công việc tuần o Họp triển khai kỹ thuật nhà thầu cần thiết: o Thành phần tham dự: Chỉ huy phó phụ trách thi cơng, cán kỹ thuật thi cơng có liên quan, đội trưởng nhà thầu phụ có liên quan o Giao nhiệm vụ thi cơng cho đội trưởng nhà thầu phụ o Giao nhiệm vụ giám sát kỹ thuật cho cán kỹ thuật liên quan o Triển khai vẽ thi công yêu cầu kỹ thuật, tiến độ kèm 12 4.3 Quy trình quản lý thầu phụ: 13 ...1 TIÊU CHUẪN KỸ THUẬT THI CÔNG ÁP DỤNG 1.1 Công tác tổ chức thi công - TCVN 4055:1985 Tổ chức thi cơng - TCVN 4516:1988 Hồn thi n mặt xây dựng – quy phạm thi công nghiệm thu 1.2 Cơng tác... công trường - Thi t lập hệ thống biển báo giao thơng vị trí dễ nhận biết - Đặt biển báo hướng dẫn giao thông công trường BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CÁC ĐƠN VỊ TRÊN CÔNG TRƯỜNG Nhà thầu đề xuất biện pháp. .. kết tốt cho việc thực thi công Dự án - Các xây dựng quy trình: - Các văn pháp lý quản lý chất lượng cơng trình: o Hồ sơ thi t kế vẽ thi công; o Hồ sơ dự thầu Nhà thầu thi công o Hợp đồng ký kết
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP THI CÔNG (DUYỆT), BIỆN PHÁP THI CÔNG (DUYỆT)

Từ khóa liên quan