HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP P.D.T

103 352 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH VƯƠNG THỊ VĂN HỒN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HỐ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP P.D.T LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH VƯƠNG THỊ VĂN HỒN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HỐ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP P.D.T Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: GV MAI HOÀNG GIANG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “HỒN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HỐ BẰNG ĐƯỞNG BIỂN TẠI CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP P.D.T” VƯƠNG THỊ VĂN, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Người Hướng Dẫn GV Mai Hoàng Giang Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày….tháng….năm 2012 tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày….tháng….năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến gia đình tơi, cha mẹ tơi người có cơng sinh thành, dưỡng dục nên người Từ ngày đầu cắp sách tới trường, bên cạnh nổ lực thân, nhận công ơn dạy dỗ quý thầy cô Nhân xin cảm ơn tất thầy dìu dắt tơi, cảm ơn công lao thầy cô khoa kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm TPHCM tận tình truyền đạt cho kiến thức quý báu giảng đường học sống Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Mai Hồng Giang_người tận tình bảo hướng dẫn tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin chân thành gửi lòng biết ơn đến tồn thể Ban Giám Đốc anh chị cán nhân viên công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Chuyên Nghiệp P.D.T giúp đỡ suốt thời gian thực tập công ty Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Phan Đình Thư – Giám đốc cơng ty P.D.T giúp tơi có hội thực tập cơng ty Kế đến xin cám ơn cô Đỗ Thị Tú Hằng_người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ suốt q trình thực tập cơng ty Cuối cùng, xin gửi lời chúc tốt đẹp tới trường Đại Học Nông Lâm, nhân viên công ty P.D.T Chúc q thầy, q cơ, q anh chị tồn thể bạn bè mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt Xin chân thành cảm ơn! Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2012 Sinh viên Vương Thị Văn NỘI DUNG TÓM TẮT VƯƠNG THỊ VĂN Tháng 12 năm 2012 “Hồn Thiện Quy Trình Xuất Hàng Hố Bằng Đường Biển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Chuyên Nghiệp P.D.T” VUONG THI VAN Dercember 2012 “To Improve The process of exporting goods by sea At P.D.T Professional Developing Trader Company Limited” Trong giai đoạn kinh tế khó khăn nay, hoạt động hồn thiện quy trình xuất yêu cầu thiết đặt cơng ty xuất để tồn phát triển Vì vậy, khóa luận tập trung nghiên cứu đặc điểm, thực trạng thực quy trình xuất khẩubằng đường biển cơng ty P.D.T Cụ thể khóa luận sâu vào nghiên cứu mặt sau: Thực trạng hoạt động xuất khẩucủa cơng ty, tìm hiểu quy trình xuất khẩubằng đường biển cơng ty Khóa luận đánh giá quy trình xuất cơng ty, qua phản ánh cách khách quan quy trình xuất khẩu, mặt đạt được, điểm hạn chế… đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện quy trình xuất khẩubằng đường biển để công ty hoạt động hiệu Khóa luận sử nguồn số liệu thứ cấp phòng ban cơng ty, thu thập số liệu sơ cấp phương pháp quan sát, ghi chép thực địa, vấn với bảng câu hỏi Các phương pháp nghiên cứu sau sử dụng : thống kê mơ tả, so sánh, phân tích tổng hợp Kết điều tra cho thấy việc thực quy trình xuất khẩutại công ty tốt Trong năm qua công ty mở rộng thị trường, doanh thu lợi nhuận tăng Tuy nhiên thực quy trình xuất khẩucơng ty gặp nhiều khó khăn bộc lộ nhiều hạn chế, sở khó luận đưa số giải pháp đưa nhằm hồn thiện quy trình xuất khẩuhàng hóa đường biển cơng ty PDT MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC .x CHƯƠNG MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN .5 2.1 quan công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Chuyên Nghiệp P.D.T 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty .5 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức phòng ban cơng ty 2.1.3 Nghiên cứu trình kinh doanh CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận .9 3.1.1 Khái niệm chung xuất .9 3.1.2 Các hình thức xuất 12 3.1.3 Quy trình xuất đường biển nước ta 13 3.1.4 Ma trận SWOT 21 3.2 Phương pháp nghiên cứu 23 3.2.1 Phương pháp thu thập liệu 23 3.1.2 Phương pháp phân tích liệu 24 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Thị trường đồ gỗ gỗ 25 4.1.1 Hiện trạng rừng 25 4.1.2 Sản xuất thương mại sản phẩm từ gỗ đồ gỗ 26 v 4.1.3 Những tồn ngành đồ gỗ Việt Nam 30 4.1.4 Tầm nhìn ngành cơng nghiệp gỗ 30 4.2 Mặt hàng xuất thị trường xuất công ty 31 4.2.1 Đặc điểm mặt hàng xuất 31 4.2.2 Đặc điểm thị trường đồ gỗ xuất công ty 33 4.3 Kết kinh doanh công ty năm gần 37 4.3.1 Kết kinh doanh công ty năm 2009-2011 37 4.3.2 Kết kinh doanh công ty tháng năm 2012 39 4.4 Quy trình xuất hàng hóa qua đường biển công ty 40 4.4.1 Quy trình xuất hàng hóa qua đường biển công ty thời gian qua40 4.4.2 Đánh giá quy trình xuất hàng hố đường biển cơng ty 59 4.5 Phân tích ma trận SWOT công ty 67 4.6 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình xuất hàng hóa đường biển cơng ty P.D.T 70 4.6.1 Giải pháp nhân 70 4.6.2 Giải pháp yếu tố đầu vào 71 4.6.3 Giải pháp quy trình thực 72 4.6.4 Giải pháp sở vật chất 72 4.6.5 Giải pháp công nghệ 73 4.6.6 Giải pháp marketing 73 4.6.7 Giải pháp khác 74 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 5.1 Kết luận 75 5.2 Kiến nghị 76 5.2.1 Kiến nghị Hải quan 76 5.2.2 Kiến nghị Nhà nước 76 5.2.3 Kiến nghị công ty 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á ( Association Of Southeast Asian Nations) B/L Vận Đơn Đường Biển (Bill Of Lading) C/O Giấy Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hố (Certificate Of Origin) CNTT Cơng Nghệ Thơng Tin Công ty PDT Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Chuyên Nghiệp P.D.T CSVC Cơ Sở Vật Chất DN Doanh Nghiệp EU Liên Minh Châu Âu (European Union) FAO Tổ Chức Lương Thực Và Nông Nghiệp Liên Hiệp Quốc (Food And Agriculture Organization Of The United Nations) HĐ Hợp Đồng HH Hàng Hoá KH Khách Hàng IMF Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế(International Monetary Fund) SP Sản Phẩm TĐTXK Tờ Khai Hải Quan Điện Tử Xuất Khẩu TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn VCCI Phòng Thương MạiCơng Nghiệp Việt Nam WTO Tổ Chức Thương Mại Thế Giới XK Xuất Khẩu vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Ma Trận SWOT 23  Bảng 4.1 Tình Hình Xuất Khẩu Gỗ Và Đồ Gỗ củaNước Ta Giai Đoạn 2004-9/2012 27  Bảng 4.2 Doanh Thu Xuất Khẩu Theo Sản Phẩm Công Ty Giai Đoạn 2009-2011 31  Bảng 4.3 Doanh Thu Xuất Khẩu Theo Thị Trường Công Ty Giai Đoạn 2009-2011 35  Bảng 4.4 Bảng Doanh Thu Và Lợi Nhuận Công Ty Trong Năm 2009-2011 37  Bảng 4.5 Doanh Thu Tỷ Trọng Doanh Thu Theo Thị Trường Công Ty Tháng Năm 2012 39  Bảng 4.6 Kết Quả Khảo Sát Đánh Giá Quy Trình Xuất Khẩu Hàng Hóa Bằng Đường Biển Cơng Ty 60  Bảng 4.7 Ma Trận SWOT Công Ty PDT 67  viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Công Ty P.D.T 6  Hình 4.1 Biểu Đồ Tình Hình Xuất Khẩu Gỗ Và Đồ Gỗ Nước Ta Giai Đoạn 20049/2012 27  Hình 4.2 Biểu Đồ Thể Hiện Doanh Thu Xuất Khẩu Theo Sản Phẩm Công Ty Giai Đoạn 2009-2011 32  Hình 4.3 Biểu đồ Thể HiệnDoanh Thu Xuất Khẩu Theo Thị trường Công Ty Giai Đoạn 2009-2011 35  Hình 4.4 Biểu Đồ Thể Hiện Tốc Độ Tăng Doanh Thu Và Lợi Nhuận Công Ty Qua năm 2009-2011 37  Hình 4.5Biểu Đồ Thể Hiện Cơ Cấu Doanh Thu Theo Thị Trường Công Ty Tháng Năm 2012 39  Hình 4.6 Sơ Đồ Quy Trình Xuất Khẩu Hàng Hóa Bằng Đường Biển Cơng Ty 42  Hình 4.7 Quy Trình Thực Hiện Bước Mở Đơn xin khoang 46  Hình 4.8 Sơ Đồ Các Bước Thực Hiện Khai Báo Hải Quan Điện Tử 48  Hình 4.9 Sơ Quy Trình Thanh Tốn Bằng Phương Thức T/T Cơng Ty 56  Hình 4.10 Biểu Đồ Đánh Giá Quy Trình Xuất KhẩuHàng Hóa Bằng Đường Biển Cơng Ty 61  Hình 4.11 Biểu Đồ Thể Hiện Sự Đánh Giá Của Nhân Viên Trong Việc Cơng Ty Có Cần Thay Đổi Gì Trong Quy Trình Xuất Khẩu Hàng Hố Bằng Đường Biển 64  Hình 4.12 Biểu Đồ Thể Hiện Sự Đánh Giá Cơ Sở Vật Chất Công Ty PDT 65  ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Tuyết Hoa Nguyễn Thị Nhung, 2007 Tiền Tệ Ngân Hàng TP.HCM, Nhà Xuất Bản Thống Kê 366 trang Vũ Thanh Liêm, 2010 Bài GiảngNghiệp Vụ Ngoại Thương Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 98 trang Nguyễn Thị Bình Minh, 2010 Bài GiảngKinh Doanh Quốc Tế.Đại Học Nông Lâm TP.HCM, 144 trang Nguyễn Khánh Trung, 2010.Bài Giảng Quản Trị Chiến Lược Đại Học Quốc Gia TP.HCM, 132 trang Nguyễn Viết Sản, 2010 Tín Dụng Ngân Hàng ĐH Nơng Lâm TP.HCM, 102 trang Đồn Thị Hồng Vân, 2005 Giáo trình kỹ thuật ngoại thương TP.HCM, Nhà Xuất Bản Thống Kê 467 trang Luật Thương Mại, 2005/36 Hà Nội: Quốc hội Webside tham khảo: www.customs.com Webside Tổng cục Hải quan www.gso.gov.vn Webside Tổng cục Thống Kê Việt Nam www.vnecon.vn Webside Cộng đồng kinh tế 78 PHỤ LỤC Phụ lục 1:Bộ Chứng Từ Xuất Khảu Hàng Hố Bằng Đường Biển Của Cơng Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Chuyên Nghiệp P.D.T, Bao Gồm: - Tờ khai Hải quan điện tử xuất - Phụ lục tờ khai Hải quan điện tử xuất - Phiếu ghi kết kiểm tra chứng từ giấy - Purchase Order - Packing List - Commercial Invoice - Bill of Lading - Giấy giới thiệu - Giấy uỷ quyền - Hợp đồng nguyên tắc               Phụ Lục BẢNG CÂU HỎI Chào anh/chị, tên Vương Thị Văn sinh viên trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, thực việc khảo sát để đánh gía Quy trình xuất hàng đường biển công ty TNHH Phát Triển Chuyên Nghiệp P.D.T để phục vụ cho việc làm đề tài tốt nghiệp Rất mong anh chị giúp đỡ việc hoàn thành bảng câu hỏi khảo sát Họ tên: ………………… ……… Tuổi: … Cơng việc: ………………………… Khoanh tròn đáp án mà anh/chị chọn Anh/chị cho thấy sở vật chất công ty nào? b Tốt b Bình thường c Chưa tốt Anh/chị đánh giá bước quy trình XK HH đường biển cơng ty nào? (đánh dấu X vào đáp anh/chị chọn) Bước Tốt Tạm Chưa tốt Vì sao? Kí Hợp đồng ………………………………………………… xuất ………………………………………………… Nhân đơn đặt ………………………………………………… hàng ………………………………………………… Chuẩn bị hàng ………………………………………………… xuất ………………………………………………… Kiểm tra chất lượng hàng xuất ………………………………………………… ………………………………………………… Mở Đơn xin ………………………………………………… khoang ………………………………………………… Chuẩn bị ………………………………………………… chứng từ ………………………………………………… Khai báo Hải ………………………………………………… quan điện tử ………………………………………………… Làm thủ tục ………………………………………………… Hải quan ………………………………………………… Vào sổ tàu Thanh toán ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Giải ………………………………………………… khiếu nại ………………………………………………… Anh/chị thấy có cần phải thay đổi quy trình khơng? a Có b Khơng Cám ơn anh/chị giúp đỡ! ... VƯƠNG THỊ VĂN HỒN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HỐ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP P.D.T Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Thương Mại LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người... công ty tháng năm 2012 39 4.4 Quy trình xuất hàng hóa qua đường biển công ty 40 4.4.1 Quy trình xuất hàng hóa qua đường biển công ty thời gian qua40 4.4.2 Đánh giá quy trình xuất hàng hố đường. .. hiểu hồn thiện quy trình XK hàng hóa quan trọng.Chính vậy, tơi định chọn đề tài “Hồn thiện quy trình xuất hàng hố đường biển cơng ty TNHH Phát Triển Thương Mại Chuyên Nghiệp P.D.T để thực chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP P.D.T , HOÀN THIỆN QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI CHUYÊN NGHIỆP P.D.T

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn