BNT Luận văn thạc sỹ cao học Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước tại Tổng cục công nghiệp quốc phòng Nghiên cứu tại nhà máy Z181

81 25 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 21:06

NGUYỄN CHÍ THỨC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TÔ HUYỀN TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐẨY MẠNH CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CỤC CƠNG NGHIỆP QUỐC PHỊNG - NGHIÊN CỨU TẠI NHÀ MÁY Z181 LỚP: CH18A – QLKT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2018 NGUYỄN CHÍ THỨC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TÔ HUYỀN TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐẨY MẠNH CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG - NGHIÊN CỨU TẠI NHÀ MÁY Z181 CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ : 60 34 04 10 LỚP: CH18A – QLKT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS PHẠM VŨ LUẬN HÀ NỘI, NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN Sau hồn thành luận văn tốt nghiệp mình, tơi cam đoan thông tin, liệu sử dụng đề tài nhằm phân tích thực trạng vấn đề nghiên cứu Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Tô Huyền Trang ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực đề tài luận văn, nhận giúp đỡ quý báu quan, tập thể cá nhân Trước hết, xin chân thành cảm ơn thầy giáo, giáo, giảng viên khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương mại, quan tâm hướng dẫn nhiệt tình GS.TS Phạm Vũ Luận suốt thời gian triển khai đề tài luận văn Tôi xin cảm ơn giúp đỡ tạo điều kiện Ban lãnh đạo, tập thể cán người lao động làm việc Tổng cục Cơng nghiệp Quốc phòng nói chung Nhà máy Z181 nói riêng, giúp đỡ tơi hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo, bạn bè, gia đình đồng nghiệp động viên tạo điều kiện cho thực đề tài Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Tô Huyền Trang iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ghi BQP Bộ quốc phòng CP Chính phủ CPH Cổ phần hố CTCP Cơng ty cổ phần DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNQĐ Doanh nghiệp quân đội HĐQT Hội đồng quản trị KTQD Kinh tế quốc dân NSNN Ngân sách nhà nước QĐ Quân đội QP Quốc phòng QPAN Quốc phòng an ninh SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình đổi Việt Nam, nhiệm vụ phát triển đất nước theo mục tiêu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ chủ chốt mà Đảng nhân dân ta tâm thực Đây nhiệm vụ dễ dàng, bên cạnh đảm bảo trị, việc phát triển kinh tế để phù hợp với mục tiêu đề Kinh tế Nhà nước nắm giữ vai trò chủ đạo hoạt động khối doanh nghiệp Nhà nước năm vừa qua khơng đạt kết cao nhiều hạn chế Việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước phương tiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước hiệu Bên cạnh đó, Việt Nam vừa gia nhập tổ chức Thương mại giới, giới xu chung tồn cầu hóa, xu hướng hội nhập ngày tăng lên, Việt Nam biện pháp để thu hút nhà đầu tư nước vào thị trường vốn Việc tiếp tục q trình Cổ phần hóa để thúc đẩy tạo nguồn cung cho thị trường chứng khoán điều cần thiết thể thu hút thêm lượng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh ngày 18/12/2007, phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội " Sau năm 2012 cơng nghiệp quốc phòng cần hội nhập với cơng nghiệp quốc gia Chính phủ quản lý, Bộ Quốc phòng quản lý sở cơng nghiệp quốc phòng nòng cốt " Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp quân đội chủ trương đắn Đảng Nhà nước ta Tuy nhiên, dù hoạt động hiệu hay khơng hiệu sau CPH doanh nghiệp gặp khó khăn chung là: nhiều cán quân đội rút khỏi doanh nghiệp, mô hình tổ chức chưa vận hành tốt đội ngũ cán Do không biên chế, nhiều sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp cán bộ, nhân viên kỹ thuật, cán huy, cán trị xin phục viên, chuyển ngành, chuyển đơn vị… nên đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đơn vị bị hẫng hụt, đơn vị rơi vào tình trạng bị thiếu hụt nguồn nhân lực Xuất phát từ thực tế đó, em lựa chọn đề tài "Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Tổng cục cơng nghiệp quốc phòng - Nghiên cứu nhà máy Z181" để viết luận văn tốt nghiệp Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Cổ phần hoá chủ trương cần thiết đắn để làm cho hệ thống doanh nghiệp Nhà nước mạnh lên, tăng sức cạnh tranh, tăng hiệu kinh tế tăng sức mạnh chi phối, nâng cao vai trò chủ đạo hệ thống kinh tế thị trường tiến dần bước đường cơng nghiệp hố xã hội chủ nghĩa Khơng vậy, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước bối cảnh kinh tế mở cửa hội nhập điều tất yếu Với vị trí, vai trò quan trọng ấy, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước khơng nhận quan tâm Đảng, Nhà nước mà trở thành đối tượng nghiên cứu nhiều quan, tổ chức, cá nhân quan tâm với cơng trình nghiên cứu cụ thể thể kể đến số đề tài lớn như: (1) Đề tài :" Các điều kiện tiền đề cho việc cổ phần hóa cơng ty thương mại dịch vụ tổng hợp - Tổng công ty than Việt Nam tác giả Nguyễn Đức Thái viết đề tài nghiên cứu Đề tài hệ thống cách đầy đủ, toàn diện lý luận cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước làm rõ kết đạt được, hạn chế, bất cập nguyên nhân hạn chế, bất cập tiến trình cổ phần hóa; Kiến nghị giải pháp đẩy mạnh q trình cổ phần hóa thời gian tới (2) Đề tài :"Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Hải Phòng Thực trạng giải pháp" thạc sĩ Hồ Mạnh Tiến đánh giá thực trạng tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp, hiệu hoạt động doanh nghiệp sau cổ phần hóa Từ đề giải pháp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa cho doanh nghiệp lại phương hướng để doanh nghiệp hoạt động hiệu sau cổ phần (3) Đề tài :"Những vấn đề pháp lý cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước quân đội" tác giả Nguyễn Gia Trọng Đề tài đề cập đến mâu thuẫn, không đồng văn quy phạm pháp luật CPH DNNN với văn Quy phạm pháp luật quân (Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quốc phòng, Pháp lệnh Cơng nghiệp quốc phòng (CNQP), nghị định hướng dẫn qui định DN quốc phòng…) địa vị pháp lý "kép" người lao động DNQĐ (4) Đề tài :" Quản lý Nhà nước doanh nghiệp kinh tế quốc phòng" tác giả Nguyễn Xuân Phúc Đề tài hệ thống hoá làm rõ sở lý luận QLNN DN KTQP; phân tích hoạt động DN KTQP tác động QLNN; đánh giá thực trạng QLNN DN KTQP Từ đề xuất số giải pháp hoàn thiện QLNN DN KTQP nhằm bảo đảm cho DN thực sứ mệnh điều kiện hội nhập tồn cầu Những cơng trình nghiên cứu nói cho thấy từ góc độ khác tác giả đề cập đến lĩnh vực Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, nguồn tài liệu phong phú, gợi mở cho tác giả luận văn tiếp tục nghiên cứu Tuy nhiên vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước quân đội chưa nghiên cứu đầy đủ hệ thống Hơn cổ phần hoá DNNN quân đội hoạt động tính đặc thù khơng hồn tồn giống với DNNN túy Vì vậy, việc lựa chọn đề tài “Đẩy mạnh cổ phần hoá DNNN Tổng cục cơng nghiệp quốc phòng - Nghiên cứu nhà máy Z181” tác giả vừa mang tính khoa học thực tiễn, vừa không trùng lắp với công trình nghiên cứu cơng bố đến thời điểm Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất giải pháp khoa học thực tiễn nhằm đẩy mạnh trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Tổng cục cơng nghiệp quốc phòng Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước - Phân tích đánh giá thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Tổng cục cơng nghiệp quốc phòng - nghiên cứu nhà máy Z181 - Đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh q trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Tổng cục cơng nghiệp quốc phòng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu đề tài giải pháp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp taih Tổng cục cơng nghiệp quốc phòng Về phạm vi: Đề tài chọn điểm nghiên cứu thực tiễn Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng thời gian 2014-2017 Phương pháp nghiên cứu 61 Thứ hai, cần đổi việc tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp Mời chuyên gia kinh tế - kỹ thuật quan khoa học việc đánh giá tài sản, việc định giá cho DNNN nước ta chủ yếu số công ty Công ty cổ phần Công ty cổ phần Định giá Dịch vụ Tài Việt Nam tiếp tục Bộ Tài lựa chọn tham gia xác định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Thẩm định giá Vinacontrol, Công ty TNHH Một thành viên Thẩm định giá Sài Gòn Nhà đất, Cơng ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt Với số lượng vài chục công ty vài trăm thẩm định viên đủ tiêu chuẩn hoạt động không đáp ứng nhu cầu định giá ngày tăng DN Ngồi ra, hầu hết DN khơng hài lòng phần định giá tài sản vơ hình cơng ty thẩm định giá nước khuynh hướng tìm đến cơng ty thẩm định giá nước ngồi Do vậy, Nhà nước cần biện pháp tạo điều kiện cho công ty thẩm định nước ngồi tham gia vào định giá DNNN nước ta, điều đồng nghĩa với việc chất lượng thẩm định nâng cao Thẩm định giá trị doanh nghiệp, bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, giá trị lợi kinh doanh giá trị thương hiệu Cách tính giá trị quyền sử dụng đất giá trị lợi kinh doanh vào giá trị doanh nghiệp hướng dẫn chưa cụ thể Thứ ba, cần phải xác định phương pháp định giá doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện doanh nghiệp yếu tố khác kinh tế Để cho việc định giá minh bạch kịp thời, cần thiết phải xây dựng hệ thống sở liệu cập nhật thông tin giá cả, vụ mua bán đấu giá từ tài sản vô hình tới hữu hình 62 Tóm lại, quan kiểm tốn Nhà nước cần giám sát q trình định giá DN cổ phần hóa, kiểm tra lại kết định giá xử lý vấn đề tài doanh nghiệp quy mơ vốn lớn 3.2.3 Giải nợ doanh nghiệp trước cổ phần hóa Việc giải nợ DN trước cổ phần hóa vấn đề đáng lưu ý liên quan tới giá trị doanh nghiệp, liên quan tới trách nhiệm chủ sở hữu DN Do đó, nên cấu lại nợ nội DN để việc giải diễn cách nhanh chóng Nếu khoản nợ nguyên nhân chủ quan DN phải kiên xử lý bồi thường vật chất, không quy trách nhiệm cá nhân DN tự định xử lý khoản nợ phải thu vào hoạt động kinh doanh Đối với khoản nợ nguyên nhân khách quan, kể nguyên nhân chế, sách nợ ngân sách NN coi vay vốn Nhà nước DN để thực chuyển đổi sở hữu theo chế độ hành Nếu nợ nước ngồi mà DN vay vốn bảo lãnh, tổ chức bảo lãnh chủ động đàm phán với chủ nợ nước ngồi để xin giảm nợ kế hoạch với DN tìm nguồn vốn trả nợ nước Nếu khoản nợ với đối tác thành phần kinh tế ngồi quốc doanh kế hoạch chuyển giá trị thành cổ phần để chủ nợ tham gia cổ phần thành cổ đông doanh nghiệp Hơn nữa, cần biện pháp khác thị trường hóa khoản nợ Ở nước ta, khoản nợ thức chưa mua bán nhiều chưa sở pháp lý đồng bộ, hồn chỉnh, cần phải hồn thiện pháp lý, đồng thời DN bán nợ cho công ty mua bán nợ để giải nợ tồn đọng trước cổ phần hóa 3.2.4 Hồn thiện việc bán cổ phần bên Việc bán phân bổ cổ phiếu bên khâu quan trọng quy trình cổ phần hóa Việc phân bổ cổ phiếu ý nghĩa quan trọng việc định tỷ lệ sở hữu động lực cho hoạt động 63 Doanh nghiệp Khi tiến hành cổ phần hóa để đạt mục tiêu bán nhanh, giá bán cao nhất, thu hút nhà đầu tư chiến lược vốn, cơng nghệ, trình độ quản lý điều không đơn giản đáng phải bàn tới để ngày hoàn thiện Phải xác định mức độ Nhà nước nắm cổ phần chi phối DN cổ phần hóa theo hướng thu hẹp phần vốn Nhà nước để giảm can thiệp Nhà nước Việc phân bổ cổ phần cách khoa học, hợp lí cần thiết, tạo bình đẳng cho cổ đơng, khuyến khích thành phần tham gia tích cực mua cổ phiếu Đối với cán quản lý DN: nhằm mang lại quyền lợi trách nhiệm, cần xác định mức cao người lao động khác nhu cầu mua cổ phiếu nội cao số lượng cổ phần phát hành Đối với nhà cung cấp dịch vụ sản phẩm đầu vào nhà đại lý phân phối sản phẩm cho DN nên dành cho họ lượng vốn định họ nhu cầu mua Đối với Nhà đầu tư bên ngoài, phát hành cổ phần lần đầu cơng chúng nên thực theo giá thị trường, thực đấu giá để thu mức giá cao Bên cạnh cần phải bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số doanh nghiệp Đây nguyên tắc tài doanh nghiệp Việc bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số tạo điều kiện thuận lợi cho tham gia hiệu cổ đông bên ngoài, điều kiện cần cho tăng trưởng bền vững doanh nghiệp dài hạn Việc bảo vệ cổ đơng thiểu số làm giảm rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ, đặc biệt họ thơng tin khơng quyền tham gia điều hành doanh nghiệp 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Tiếp tục hồn thiện mơi trường pháp lí cho cổ phần hóa Xun suốt theo q trình cổ phần hóa, văn luật luật theo sát tiến trình cổ phần hóa hồn thiện liên tục Tuy 64 nhiên thời điểm thiếu sót hạn chế sách Nhà nước đề Chúng ta cần phải sửa đổi nội dung văn pháp quy cổ phần hóa trước ban hành văn cho thật phù hợp với tình hình Nhà nước Chính phủ nên ban hành tài liệu đầy đủ hồn chỉnh cơng tác Cổ phần hóa: từ văn mang tính chủ trương sách, văn pháp lý hướng dẫn cho DN thực bước cổ phần hóa cách chi tiết nhất, cụ thể Thực chất, số DN muốn cổ phần hóa tình trạng cấp lãnh đạo khơng nắm rõ phải làm theo trình tự nào, văn hướng dẫn việc cổ phần hóa, hạn chế dẫn tới tình trạng làm chậm tiến độ cổ phần hóa Như vậy, mặt cần thêm văn để tạo môi trường pháp lý đầy đủ, đồng CPH, mặt khác nên tránh việc ban hành nhiều văn hướng dẫn cổ phần hóa trước đây, điều gây nhiều bất lợi cho DN Chẳng hạn hầu hết nghị định Chính phủ Cổ phần hóa ban hành sửa đổi so với tình hình thực tế sau thời gian ngắn lại không phù hợp nên phải bổ sung sửa đổi Đối với DN CPH, khó khăn, gây ảnh hưởng đến q trình cổ phần hóa doanh nghiệpnhà hoạch định sách nên nghiên cứu kỹ để ban hành văn pháp lý lành mạnh ổn định để cấp ngành thuận lợi cơng tác Cổ phần hóa 3.3.2 Cổ phần hóa phải kết hợp với phát triển Thị trường chứng khốn Cổ phần hóa diễn nước ta trình hình thành điều kiện kinh tế thị trường Để cổ phần hóa diễn thuận lợi cần phải phát triển hoàn thiện yếu tố kinh tế thị trường, thị trường chứng khoán, đồng thời tiếp tục hồn thiện chế 65 sách nhằm khuyến khích kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể phát triển… để tạo đồng thị trường Nhà nước cần tạo điều kiện để hai Sở giao dịch chứng khoán phát triển ngày thuận lợi, phải tăng tiềm lực lành mạnh hóa tài quốc gia, hồn thiện sách thị trường tài hoạt động ngân hàng, ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát giảm phát đồng thời nâng cao lực quản lý kinh tế thị trường cấp, ngành từ TW tới địa phương Đi đôi với vấn đề cần phải hệ thống luật phù hợp hoàn chỉnh để tạo điều kiện cho kinh tế phát triển đồng thời thúc đẩy trình cổ phần hóa 3.3.3.Hồn thiện sách ưu đãi người lao động doanh nghiệp cổ phần hóa Chúng ta nhìn vào thực tế, nghị định Chính phủ chủ trương cổ phần hóa, khơng nghị định việc lập quỹ hỗ trợ cho người lao động vay mua cổ phiếu, mà vài ưu đãi Điều đòi hỏi, Nhà nước cần phải chủ trương định hướng tới quyền lợi người lao động DN cổ phần hóa Bởi cổ phần hóa để mang lại lợi ích cho Nhà nước, cho kinh tế hay cho người lao động Ưu đãi bán cổ phiếu cho người lao động trực tiếp xí nghiệp Ưu đãi thực theo hai tiêu chí: thâm niên cơng tác hệ số tiền lương; không nên thực theo thâm niên công tác, không công với người tay nghề cao, nhiều cống hiến cho doanh nghiệp Giả sử, lao động giản đơn hệ số lương (mức lương tối thiểu) mua tối đa 10 cổ phiếu cho năm làm việc với mệnh giá 100.000đ/cổ phiếu, người lao động phức tạp hệ số lương mua 40 cổ phiếu cho năm làm việc doanh nghiệp 66 Số cổ phiếu tối đa mua cho năm làm việc nên quy định tùy theo giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, khơng nên quy định chung cách cứng nhắc Cần bổ sung giá trị doanh nghiệp để quy định số cổ phiếu tối đa mua cho năm làm việc người lao động - Nhà nước thành lập quỹ hỗ trợ cơng nhân mua cổ phiếu: thể nhận thấy điều công nhân nước phát triển nước ta thường khơng vốn tích lũy, vậy, khơng lập quỹ chủ trương bán cổ phiếu ưu đãi cho công nhân khơng khả thi Vì vậy, quỹ cho cơng nhân vay mua cổ phiếu lấy từ phần giá trị tư liệu việc nên làm , khơng ảnh hưởng đến sản xuất mà tạo niềm tin, phấn khởi cho người lao động Từ đó, khiến họ quan tâm, nhiệt tình đến sản xuất Cũng ý kiến cho rằng, Nhà nước cần thu tiền để đầu tư vào chỗ khác nhằm tạo việc làm mới, nhiều người thất nghiệp Nói khơng quan tâm mức đến việc xóa bỏ điều chưa cơng bằng, hợp lý theo lộ trình bước, quan tâm đến “ngọn” mà bỏ quên “gốc” Trong nghị định 187/NĐ-CP quy định là: người lao động nghèo mua chịu cổ phiếu hoãn trả năm đầu trả dần tối đa năm tiếp theo, chịu lãi Thế nhưng, số cổ phiếu trả dần dành cho người lao động nghèo không 20% tổng số cổ phiếu Nhà nước bán giá ưu đãi Đây coi thứ quỹ hỗ trợ thực chất khơng áp dụng phổ biến cho tất người lao động trực tiếp doanh nghiệp - Người lao động không bán cổ phiếu tuổi lao động: Người lao động bán cổ phiếu hưu chết phải toán hết số tiền vay lại cho quỹ Khi chuyển nơi làm việc, người lao động quyền chuyển đổi cổ phiếu thuận lợi, phải giữ 67 nguyên số cổ phiếu công ty cũ với tư cách cổ đông, tức giữ quyền làm chủ Mặt khác, số cổ phiếu người lao động buộc phải lưu ký quỹ hỗ trợ, để tránh tình trạng gặp khó khăn người lao động bán “chui” cổ phiếu Theo nguyên tắc thị trường chấp để vay nên không vi phạm đến quyền sở hữu người lao động Bên cạnh phải đảm bảo vấn đề việc làm cho người lao động sau cổ phần hóa Với lao động dơi dư, cần sách phù hợp với thực tế, quyền lợi người lao động cần đảm bảo, ví dụ hưởng quỹ phúc lợi khen thưởng lại thời điểm cổ phần hóa cơng thành viên khác, quyền mua cổ phiếu ưu đãi Về phía Nhà nước, cần sách kích cầu lao động hỗ trợ vốn ban đầu cho DN vừa nhỏ Phát triển chương trình tạo cơng ăn việc làm cho người lao động, chuyển dịch lao động dư thừa DN sau CPH sang DN khác cần từ giảm thiểu tỉ lệ thất nghiệp, đồng thời làm cho người lao động DN khác tin tưởng vào CPH 3.3.4 Hồn thiện sách doanh nghiệp cổ phần hóa Những thành cơng doanh nghiệp cổ phần hóa tiền đề quan trọng lôi DNNN khác tham gia tình CPH DNNN Nhưng vướng mắc tài DN sau CPH khơng giải lại trở lực lớn trình CPH DNNN Cần quy định số ưu đãi thiết thực doanh nghiệp Thứ nhất, nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp sau Cổ phần hóa vay vốn ngân hàng cách thuận lợi chưa tiến hành Cổ phần hóa Cho phép ngân hàng cho vay theo hình thức tín chấp tất loại hình doanh nghiệp, phụ thuộc vào mức độ uy tín doanh nghiệp với ngân hàng mà khơng phụ thuộc loại hình doanh nghiệp 68 Hiện nay, Doanh nghiệp sau CPH gặp phải khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh phải giải khoản tồn đọng trình CPH Các khoản tồn đọng cần phải giao cho công ty mua bán nợ giải Bên cạnh đó, cho phép tách số tài sản khơng giá trị sử dụng tài sản khơng phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh khỏi giá trị doanh nghiệp nhằm trợ giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng trình hoạt động Những tài sản chuyển giao lại cho Nhà nước để xử lý phù hợp với pháp luật hành Nếu doanh nghiệp yêu cầu đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất theo phương án duyệt cho phép doanh nghiệp sử dụng phần số tiền bán cổ phiếu phạm vi cổ phần giữ lại thuộc sở hữu Nhà nước theo hình thức vay tín dụng ngân sách Thứ ba, cần hỗ trợ công ty cổ phần tham gia thị trường chứng khoán Việc hạ thấp mức tiêu chuẩn niêm yết phát hành chứng khốn cơng chúng khơng được, khơng đảm bảo hoạt động an tồn thị trường chứng khốn Để nhiều cơng ty tham gia thị trường chứng khốn, tạo nhiều hàng hóa thị trường chứng khốn, Nhà nước nên hỗ trợ cơng ty muốn niêm yết thị trường chứng khốn phí tư vấn kiểm tốn để cơng ty điều kiện tham gia thị trường chứng khoán cách chủ động tích cực Về quản trị DN, phải xác định rõ thực quyền hạn trách nhiệm Hội đồng quản trị Ban Giám đốc; tăng cường đào tạo, nâng cao hiểu biết trình độ quản lý cơng ty cổ phần nhà quản lý Đồng thời, Chính phủ nên can thiệp vào hoạt động quản trị công ty, phát huy vai trò Đại hội cổ đơng tổ chức, điều hành cơng ty cổ phần, chế sách phù hợp với cán quản lý cũ họ khơng nắm giữ chức vụ trước 69 3.3.5 Đổi tổ chức đạo thực cổ phần hóa Về tổng thế, máy quản lý hành cổ phần hóa tổ chức đạo chưa tập trung, thiếu tính quán trung ương địa phương, ngành Ví dụ doanh nghiệp làm xong thủ tục quyền địa phương khơng cho phép hoạt động, gây khó khăn khơng cho doanh nghiệp cổ phần, tạo tâm lý chán nản cổ đơng vòng năm vốn khơng luân chuyển (như công ty chế biến hàng xuất Long An, công ty chế biến thức ăn gia súc VIFOCO ) Để thực điều này, Nhà nước phải mở rộng quyền hạn trách nhiệm ban đạo Trung ương cổ phần hóa Hoặc Nhà nước thành lập Tổng cục chủ quản tương đương chuyên trách cổ phần hóa để điều chỉnh q trình cổ phần hóa DNNN hoạt động công ty cổ phần quan chuyên trách chịu trách nhiệm theo dõi, đạo đủ thẩm quyền để giải vấn đề liên quan đến cổ phần hóa phối hợp Bộ, ngành quan hữu quan, đồng thời phải quy định rõ quyền hạn nhiệm vụ cấp quan này, tránh “chồng chéo”, tránh tình trạng cấp cấp không thống quan điểm dẫn tới trì trệ cổ phần hóa DNNN muốn cổ phần hóa Cụ thể hơn, vấn đề cần phải giải nhanh chóng cải thiện lực quan chịu trách nhiệm quản lý tài sản Nhà nước DN cổ phần hóa để làm tốt nhiệm vụ nặng nề bao gồm: quản lý tài sản Nhà nước DNNN lại DNNN cổ phần hóa; xử lý khoản nợ xấu DN trước cổ phần hóa, vốn lý quan trọng làm chậm cổ phần hóa Bên cạnh đó, Nhà nước cần kiên giảm thiểu danh sách DNNN cần sở hữu hoàn toàn nắm sở hữu đa số 70 Trong trình thực CPH, cần linh hoạt mềm dẻo việc xác định doanh nghiệp cổ phần hóa, tránh gò ép miễn cưỡng cứng nhắc Tiến hành phân loại DN hoạt động vô quan trọng việc xác định doanh nghiệp CPH Thơng qua phân loại, sách cụ thể áp dụng cho loại doanh nghiệp Từ phân loại doanh nghiệp đó, thân doanh nghiệp tự xác định tất yếu phải tiến hành cổ phần hóa Bên cạnh đó, định doanh nghiệp CPH cần trao đổi, giải vướng mắc tư tưởng cho đội ngũ cán lãnh đạo chủ chốt DN, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương CPH cho người lao động doanh nghiệp Đó điều kiện quan trọng đảm bảo trình CPH DN tiến hành cách thuận lợi Cổ phần hóa DNNN cơng tác tiến hành lâu dài Bởi vậy, để tiến hành công tác cách hiệu cần đổi Ban đạo cổ phần hóa DNNN hoạt động tính chất chun trách Ban trách nhiệm trực tiếp lập kế hoạch tổ chức thực công việc liên quan đến chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần vấn đề sau cổ phần hóa 71 KẾT LUẬN Cổ phần hóa DNNN giải pháp quan trọng trình xếp, đổi phát triển DNNN, DNNN qn đội nhằm tạo loại hình DN nhiều chủ sở hữu, sử dụng hiệu vốn, tài sản nhà nước huy động nguồn vốn khác xã hội vào phát triển sản xuất kinh doanh, tạo động lực chế quản lý động, hiệu cho DNNN, phát huy vai trò làm chủ người lao động cổ đông; tăng cường giám sát xã hội DN, bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, DN người lao động Do vậy, cần tiếp tục đẩy nhanh, kiên tiến trình CPH DNNN, góp phần thúc đẩy phát triển thành phần kinh tế với nhịp độ cao ổn định, thực thắng lợi mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu trình CPH DNNN, DNNN quân đội, luận văn đề cập đến vấn đề sau Luận văn trình bày khái quát vấn đề chung CPH pháp luật CPH DNNN; nêu rõ khái niệm, đặc điểm tính tất yếu trình CPH DNNN, CPH DNNN quân đội Phân tích chủ trương, quan điểm Đảng, Đảng ủy Quân Trung ương văn quy phạm pháp luật CPH DNNN, DNNN quân đội Nêu sơ lược trình đổi DNNN số DN CPH Tổng cục CNQP; phân tích rút học, kinh nghiệm trình CPH DNNN quân đội Việt Nam Phân tích đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật CPH DNNN quân đội, kết đạt hạn chế vướng mắc, nguyên nhân thực trạng trình CPH DNNN quân đội 72 Trên sở thực trạng áp dụng pháp luật CPH DNNN quân đội kinh nghiệm số nước giới, luận văn đưa số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện quy định pháp luật CPH DNNN, DNNN qn đội; góp phần đẩy nhanh q trình CPH DN thời gian tới Việc nghiên cứu, lựa chọn đề tài: " Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Tổng cục cơng nghiệp quốc phòng - Nghiên cứu nhà máy Z181" với mong muốn đưa ý kiến từ thực tiễn trình cơng tác tác giả nhằm góp phần nâng cao hiệu trình CPH DNNN quân đội Tuy nhiên, CPH DNNN quân đội vấn đề phức tạp, nhạy cảm ý nghĩa đặc biệt quan trọng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Quốc phòng (2003), Quyết định số 133/2003/QĐ-BQP ngày 11/9 việc thực số chế độ, sách đối tượng làm việc doanh nghiệp quân đội chuyển thành công ty cổ phần, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2004), Quyết định số 53/2004/QĐ-BQP ngày 04/5 việc sửa đổi khoản Điều Quyết định số 133/2003/QĐ-BQP ngày 11/9 việc thực số chế độ, sách đối tượng làm việc doanh nghiệp quân đội chuyển thành công ty cổ phần, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2005), Thơng tư số 98/2005/TT-BQP ngày 11/7 hướng dẫn công ty nhà nước quân đội thành công ty cổ phần, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2008), Thơng tư số 31/2008/TT-BQP ngày 17/3 hướng dẫn chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước quân đội thành công ty cổ phần, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2008), Thơng tư số 49/2008/TT-BQP ngày 27/3 hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 Chính phủ sách người lao động dơi dư xếp lại công ty nhà nước quân đội, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2008), Chỉ thị số 75/2008/CT-BQP ngày 29/5 việc triển khai thực Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 31/3/2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, Hà Nội Bộ Quốc phòng (2008), Thơng tư số 76/2008/TT-BQP ngày 29/5 hướng dẫn thực xếp, đổi doanh nghiệp quân đội, Hà Nội Chính phủ (2001), Nghị định số 04/2001/NĐ-CP ngày 16/01 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 chế độ, sách sĩ quan thơi phục vụ ngũ; sĩ quan ngũ chuyển sang quân nhân chun nghiệp chuyển sang cơng chức quốc phòng, Hà Nội Chính phủ (2003), Cơng văn số 1231/CP-ĐMDN ngày 12/9 việc xử lý đất quốc phòng doanh nghiệp quân đội cổ phần hóa, Hà Nội 10 Chính phủ (2008), Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 31/3 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2008-2010, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá XII, Hà Nội 12 Đoàn Hùng Minh (2007), số sở lý luận thực tiễn để định hướng xây dựng chế độ sách cho người lao động cơng nghiệp quốc phòng, Hà Nội 13 Nguyễn Gia Trọng (2009), Những vấn đề pháp lý cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước quân đội, khoa Luật - Đại học Quốc gia, Hà Nội 14 Quốc hội (1999), Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Hà Nội 15 Quốc hội (2008), Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Hà Nội 16 Quốc hội (2016), Luật Quân nhân chuyên nghiệp công nhân, viên chức Quốc phòng, Hà Nội 17 Trần Ngọc Hiên (2007), "Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Thực trạng giải pháp", Tạp chí Cộng sản, 6(126), Hà Nội 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2008), Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng, Hà Nội BẢN CAM ĐOAN Tơi cam đoan thực việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung luận văn qua phần mềm Turnitin cách trung thực đạt kết độ tương đồng 7% toàn nội dung luận văn Bản luận văn kiểm tra qua phần mềm cứng luận văn nộp để bảo trước hội đồng Nếu sai xin chịu hình thức kỷ luật theo quy định hành Trường Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2018 HỌC VIÊN CAO HỌC Tô Huyền Trang ... vấn đề lý luận cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp Quốc phòng Chương 2: Thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Tổng cục cơng nghiệp quốc phòng - Nghiên cứu nhà máy Z181 Chương... chọn đề tài "Đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Tổng cục công nghiệp quốc phòng - Nghiên cứu nhà máy Z181" để viết luận văn tốt nghiệp Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Cổ phần hố chủ... thống hóa sở lý luận thực tiễn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước - Phân tích đánh giá thực trạng cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Tổng cục cơng nghiệp quốc phòng - nghiên cứu nhà máy Z181 -
- Xem thêm -

Xem thêm: BNT Luận văn thạc sỹ cao học Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước tại Tổng cục công nghiệp quốc phòng Nghiên cứu tại nhà máy Z181, BNT Luận văn thạc sỹ cao học Đẩy mạnh cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước tại Tổng cục công nghiệp quốc phòng Nghiên cứu tại nhà máy Z181

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn