BỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ _HÀNH CHÍNH

46 487 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:42

18 CÂU HỎI THI TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH TRUNG CẤP LÝ LUẬN- HÀNH CHÍNH PHẦN NẦY ĐƯỢC CHIA RA 03 CỤM CẨU HỎI VÀ CÓ ĐÁP ÁN Câu 1: Thời gian qua địa phương đồng chí thực yêu cầu quan điểm thực tiễn nào? * Mở Lần LS triết học, Mác Ănghen đưa thực tiễn vào lý luạn nhận thức Xem thực tiễn sở, nguồn gốc, động lực, mục đích nhận thức t/chuẩn để k/tra nhận thức Lênin nhấn mạnh “Quan điểm đ/sống, thực tiễn phải quan điểm thứ I LL nhận thức ” * Thân bài: Thực tiễn toàn hoạt động VC có t/chất LS – XH người nhằm cải tạo giới khách quan Hoạt động thực tiễn hoạt động VC người, tác động vào TG khách quan nhằm biến đổi theo nhu cầu người Hoạt động thực tiễn có nhiều hình thức có hình thức là: hoạt động sx VC; hoạt động ch/trị XH hoạt động quan sát thực nghiệm KH Ba hình thức ko tách rời nhau, tác động wa lại, thúc đẩy phát triển, hoạt động sx VC hình thức QĐ tồn phát triển XH * Vai trò: Trong mối q/hệ với nhận thức, thực tiễn có vai trò sau: - Thực tiễn sở, động lực chủ yếu trực tiếp I nhận thức Con người quan hệ với TG bắt đầu ko phải lý luận mà = thực tiễn Chính từ q/trình hoạt động thực tiễn cải tạo TG mà nhận thức, lý luận ở người đc h/thành phát triển Chỉ có thơng wa thực tiễn, người tác động vaò TG, cải tạo TG, biễn “vật tự nó” thành “vật cho ta” TG bộc lộ thuộc tính, tính quy luật để người nhận thức chúng Trong trình tồn tại, người phải cải tạo TG = thực tiễn mình, q/trình biến đổi TG, người biến đổi ln thân Nhờ người ngày nhận thức sâu sắc TG, khám phá bí mật TG, làm phong phú sâu săc hiểu biết TG - Thực tiễn m/đích nhận thức, lý luận Thực tiễn định hướng cho phát triển nhận thức, lý luận, KH làm cho chúng phát triển hướng có td thiết thực - Thực tiễn t/chuẩn kiểm tra sai nhận thức, lý luận Trong LS triết học, Mác Và Ănghen khẳng định cách có KH: Thực tiễn t/chuẩn chân lý Nói cách khác, có lấy thực tiễn kiểm nghiệm xác nhận đ tri thức đạt đc hay sai, chân lý hay sai lầm Mác viết “V/đề tìm hiểu xem tư người đạt tới chân lý khách quan ko, h/toàn ko phải v/đề lý luận mà v/đề thực tiễn thực tiễn mà người phải ch/m chân lý…” Tuy nhiên cần phải hiểu thực tiễn tiêu chuẩn chân lý cách bc, vừa có tính tuyệt đối lại vừa có tính tương đối Tính tuyệt đối ở chỗ: thực tiễn I t/chuẩn chân lý, ngồi ko có khác làm t/chuẩn cho chân lý đc Suy đến cùng, có thực tiễn có khả xđ đúng, bác bỏ sai Còn tính tương đối ở chõ: thực tiễn lúc, ko thể khẳng định đc đúng, bác bỏ sai cách tức Hon thân thực tiễn có tính bc nên ko cho phép người ta hiểu biết hóa thành chân lý vĩnh viễn, bất biến * Ý nghĩa phương pháp luận: - nhận thức vật phải gắn với nhu cầu thực tiễn người, xuất phát từ thực tiễn địa phương, thực tiễn ngành, đất nước - nghiên cứu lý luận phải liên hệ với thực tiễn, học phải găắn với hành - phải “ đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp luận khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước” Phải lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn kiểm tra sai lý luận Trong hoạt động thực tiễn phải chủ động ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm, bệnh giáo điều Trong công tác, cán phải gương mẫu thực phương châm “nói đơi với làm”, tránh nói đằng, làm nẻo; nói nhiều làm ít; nói mà khơng làm, v.v Liên * Là người cán bộ, Đảng viên công tác phường Bình Khánh xem xét đánh giá đồng chí, đồng nghiệp Tơi vận dụng quan điểm phát triển để đánh giá nhiệm vụ đặt ra, phẩm chất đạo đức người đồng nghiệp theo khuynh hướng biến đổi phát triển Mặt khác thân tơi đánh giá không dựa vào tư tưởng bảo thủ cũ Ở nơi phải thấy đồng chí tiến bộ, đổi mới, vương lên vấn đề thực nhiệm vụ, phát triển nhân cách * Vận dụng quan điểm thực tiễn tình hình thực tế địa phương sau: Mỹ Thạnh phường nội ô TP Long Xuyên với diện tích 628,80 ha, dân số 24.425 người Địa bàn phường có 72 đất nơng nghiệp, chủ yếu người dân tập trung vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp mua bán nhỏ Qua phát huy thuận lợi sau: - Lĩnh vực Kinh tế: + Nông nghiệp: Phối hợp Mặt trận đoàn thể thực tốt cơng tác tun truyền, khuyến khích người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào q trình sản xuất nơng nghiệp nên xất đạt cao 50 triệu đồng/ha/năm + Thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp: Phát triển sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tăng quy mô vốn đầu tư lao động Có 2.347 cở sở TM-DV, kinh doanh cá thể tập trung ngành nghề: Bách hóa, mua bán phụ tùng, vật liệu xâu dựng… + Xây dựng bản: Đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường địa bàn phường Đồng thời thực nâng cấp hẻm thông hành khu dân cư - Lĩnh vực văn hóa- xã hội: + Giáo dục: Tổ chức phát động ngày toàn dân đưa trẻ đến trường đạt tiêu 100% Phối hợp trường địa bàn phường cấp phát 368 suất cho học sinh nghèo, có hồn cảnh khó khăn với kinh phí 38 triệu đồng + Y tế: Phối hợp Trung tâm y tế TPLX mở lớp tập huấn cơng tác an tồn vệ sinh thực phẩm, qua thu hút 824 lượt người tham dự cấp giấy chứng nhận sau khóa học Bên cạnh phối hợp ban ngành đồn thể khóm tun truyền người dân phòng chồng loại dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não Nhật Bản… + Công tác giảm nghèo: Phối hợp Mặt trận tổ quốc phường chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo vui xuân đón tết với 1.200 lượt với tổng số tiền mặt vật trị giá 200 triệu đồng Trong năm rà soát cất 05 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo Giải ngân cho vay vốn với 1.910 hộ nghèo, cận nghèo khó khăn + Cơng tác an ninh trật tự: Về phạm pháp hình sự, từ đầu năm đến khơng có vụ trọng án xảy Giảm số vụ án thường vụ so với kỳ Thực 46 chuyển xe lưu động để nhắc nhở bà đề cao, cảnh giác với hoạt động tinh vi bọn tội phạm Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương ổ định Đó nhờ quan tâm đạo cấp ủy Đảng quyền địa phương Mặc dù so với thình hình địa bàn TPLX đặc thù phường Bình Khánh tồn số hạn chế như: - Cơng tác lặp lại trật tự đô thị địa bàn thực thường xuyên ý thức chấp hành phận người dân chưa cao - Ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường người dân chưa đảm bảo - Cơ sở vật chất địa phương hạn chế - Tình hình ANTT địa bàn thực thường xuyên đề cao tình trạng trộm cắp vẫn tìm ẩn, phức tạp Từ thuận lợi khó khăn Đảng ủy, UBND phường đề số biện pháp khắc phục sau: + Nông nghiệp: Đẩy mạnh cơng tác khuyến nơng giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận Bên cạnh hướng dẫn người dân nuôi trồng loại có giá trị kinh tế cao như: Lúa chất lượng cao; Hoa kiểng; rau màu… + Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp: Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ sơ sở sản xuất kinh doanh có kiều kiện vay vốn để mở rộng quy mơ sản xuất, mở rộng ngành nghề mới, đồng thời giải việc làm cho người lao động + Vệ sinh môi trường: Vận động hộ dân tham gia xe rác tự quản địa bàn đạt 100%, phối hợp ban ngành đoàn thể tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chung tay bảo vệ môi trường + Lĩnh vực giáo dục: Nâng cao chất lượng dạy học ở trường địa bàn phường đồng thời xây dựng đội ngũ giáo viên “vững trị, giỏi tay nghề đạo đức sư phạm tốt” Công tác tuyên truyền vận động học sinh trở lại lớp quan tâm thường xuyên +Y tế: Chủ động phòng chồng loại dịch bệnh Cấp phát 100% thẻ bảo hiểm cho em tuổi, công tác tiêm ngừa quan tâm * Là người cán bộ, đảng viên thân tự nhận thấy phải thực việc sau: - Trước hết nâng cao trình độ học thức - Đặt nhiệm vụ lên hàng đầu bám sát thực tiễn hồn thành tốt cơng việc giao - Chống bệnh chủ quan ý chí, xem thường người khác - Ra sức học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Kết bài: Thời đại ngày có nhiều biến đổi sâu sắc k/tế, ch/trị, v/hóa, XH từ CMKH-KT công nghệ, với quy mô rộng lớn chưa có , lan truyền ảnh hưởng đên nhiều nước TG, có nước ta Thực tiễn đòi hỏi đổi sâu sắc, tồn diện, có đổi nhận thức, yêu cầu sống còn, quy luật tồn phát triển nước XHCN, để vượt qua tình trạng khủng hảng kéo dài Vơi thành tựu to lớn 20 năm qua “chứng tỏ đường lối đổi Đảng ta đắn sáng tạo, đường lên CNXH nước ta phù hợp với thực tiên VN”./ Câu 2: Sứ mệnh lịch sử giai câp công nhân Việt Nam nghiệp CNH, HĐH Làm để giai cấp cơng nhân Việt Nam hồn thành sứ mệnh lịch sử đó? (trang 250) * Mở bài: Giai cấp cơng nhân xuất CM công nghiệp khởi đầu từ nước Anh TK XVIII, sau lan rộng TG Việc ứng dụng máy móc vào q trình sản xuất, dịch vụ phân cơng loại lao động theo hướng xã hội hóa nội dug - Theo Ăngghen: Giai cấp công nhân đại sản phẩm chủ thể “Đại công nghiệp” tức cơng nghiệp hóa theo cách gọi đương thời - Theo CT HCM: Ngày Nhà nước ta Nhà nước dân chủ giai cấp công nhân vừa chủ vừa giai cấp lãnh đạo * Thân GCCN VN có đặc điểm chung GCCN TG Bên cạnh đó, hoàn cảnh lịch sử cụ thể VN chi phối, GCCN VN có đặc điểm riêng GCCN VN lực lượng xã hội to lớn, phát triển, bao gồm ngời lao động chân tay trí óc, làm cơng hưởng lương loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ công nghiệp, sản xuất kinh doanh dịch vụ có tính chất cơng nghiệp - Giai cấp cơng nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn là: giai cấp lãnh đạo thông qua đội tiền phong ĐCS VN, đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong nghiệp xây dựng CNXH, lực lượng đàu nghiệp CNH, HĐH đất nước mục tiêu, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; lực lượng nòng cốt liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng - Để thực thành công sứ mệnh GCCN VN cần phải: + Đẩy mạnh CNH-HĐH nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ lên CNXH ở nước ta + Xây dựng GCCN vững mạnh số lượng, chất lượng nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp, giữ vững tăng cường lãnh đạo Đảng, tăng cường chất GCCN ĐCS VN * Thành tựu Thời gian qua tác động cách mạng khoa học công nghệ đại, làm cấu kinh tế, cấu xã hội có biến đổi làm cho “giai cấp công nhân đại” khác với “giai cấp công nhân cổ điển” ở thời kỳ kỷ XIX, thời kỳ Mác sống, số điểm như: Tỉ lệ số người làm dịch vụ so với số người sản xuất trực tiếp tăng lên; trình độ văn hóa chung tay nghề chuyên môn cao hơn; mức thu nhập trước, làm cho phận người lao động trở thành “trung lưu hóa” Một phận giai cấp cơng nhân mua cổ phần chia lợi nhuận với giai cấp tư sản Tầng lớp quản lý ngày có vai trò quan trọng kiêm nhiều chức phụ giới chủ Những biểu chứng tỏ giai cấp công nhân ngày phát triển, "teo đi" số người quan niệm Thế kỷ XIX giai cấp công nhân chủ yếu lao động chân tay, điều kiện sản xuất lúc hạn chế Ngày điều kiện mới, lực lượng sản xuất đà phát triển mạnh, giai cấp công nhân không bao gồm người lao động chân tay mà lao động trí óc thơng qua máy điện tốn với thành tựu tin học Giai cấp cơng nhân có phát triển chất lượng để đảm đương nhiệm vụ điều kiện mới, hay nói cách khác “cơng nhân hóa trí thức” “trí thức hóa cơng nhân” xu tất yếu đại cơng nghiệp, q trình tự động hóa, tin học hóa Giai cấp cơng nhân lớn lên với đội ngũ trí thức giai cấp cơng nhân luôn người trực tiếp sản xuất, tham gia vào trình tạo giá trị vật chất, cải to lớn cho xã hội Giai cấp công nhân bao gồm người lao động lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ công nghiệp; nhà nghiên cứu, sáng chế, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ phục vụ cho sản xuất; kỹ sư, kỹ thuật viên, cán kỹ thuật thực chức công nhân lành nghề sản xuất tái sản xuất cải vật chất Giai cấp cơng nhân có mặt ngành kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giao thông vận tải, cơng nhân cơng xưởng, nhà máy sản xuất công nghiệp đại, tiên tiến phận nòng cốt, tiêu biểu với q trình phát triển giai cấp cơng nhân, trí thức gắn trực tiếp với lao động cơng nghiệp, với quy trình sản xuất công nghiệp tạo cải vật chất cho xã hội nằm nội dung khái niệm giai cấp công nhân Ngày nay, cấu giai cấp cơng nhân đại đa dạng, có nhiều trình độ khác khơng ngừng biến đổi theo hướng không nhất: Công nhân kỹ thuật ngày tăng cơng nhân ngày nâng cao trình độ, đóng vai trò q trình phát triển, công nhân truyền thống giảm dần * Hạn chế: - Sự phát triển giai cấp công nhân chưa đáp ứng yêu cầu số lượng, cấu trình độ học vấn, chun mơn, kỹ nghề nghiệp CNH, HĐH hội nhập kinh tế quốc tế, thiếu chuyên gia kỹ thuật cán quản lý giỏi, công nhân lành nghề; tác phong công nghiệp kỹ thuật lao động nhiều hạn chế - Một phận cơng nhân chậm thích nghi với chế thị trường - Địa vị trị giai cấp công nhân chưa thể đầy đủ Tỷ lệ đảng viên cán lãnh đạo xuất thân từ giai cấp cơng nhân thấp, phận cơng nhân chưa thiết tha phấn đấu vào đảng tham gia tổ chức trị xã hội - Lợi ích công nhân hưởng chưa tương xứng với thành tựu công đổi mới, việc làm, đời sống khó khăn * Giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực nghị số 20 BCH TW đảng (khóa X) tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước Bồi dưỡng giáo dục nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp, trình độ trị, tinh thần dân tộc cho cơng nhân Thực tốt chế độ sách có liên quan đến người lao động Tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động Tăng cường lãnh đạo đảng xây dựng đội ngũ công nhân Thực chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chinh đáng người lao động, chăm lo thiết thực cho đời sống công nhân, lao động, tham gia giải có hiệu xúc cơng nhân lao động Cần tích cực hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đội ngũ công nhân Việt Nam Tăng cường công tác giáo dục đào tạo nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp, bước trí thức hóa cơng nhân; giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức, xây dựng lối sống văn hóa cho đội ngũ cơng nhân Nâng cao, vai trò lực lãnh đạo tổ chức đảng; hoạt động tổ chức thuộc hệ thống trị sở sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngồi Đổi hệ thống sách pháp luật Nhà nước có liên quan trực tiếp tới đội ngũ cơng nhân Tóm lại, nói giai cấp cơng nhân q trình CNH, HĐH đất nước có vai trò quan trọng Quan tâm xây dựng hệ cơng nhân trẻ, có trình độ, chuyên môn kỹ thuật nghề nghiệp cao yêu cầu cần thiết Câu 3: Quá trình hình thành phát triển tư tưởng HCM Tại nói đến năm 1930 tư tưởng HCM hình thành bản? * Mở bài: Chủ Tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng giải phóng nhân dân Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất để lại cho dân tộc nhân loại cần lao di sản vơ to lớn tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng người soi đường cho đấu tranh cách mạng dân tộc ta đến thắng lợi.Đại hội đại biểu toàn quốc lần khẳng định: Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động * Thân bài: KN:Tư tưởng HCM hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê Nin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Quá trình hình thành phát triển TTHCM cách mạng Việt Nam (1921 – 1930) - 1921 – 1923: Người hoạt động Pháp tham gia sáng lập hội liên hiệp dân tộc thuộc địa, viết cho tờ báo Le Paria nhằm tố cáo mặt người khai hóa văn minh người đại diện cho cơng lý Pháp - Tháng 6/1923 Người rời Pháp sang Liên Xô, Người tham gia dự nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, hội nghị quốc tế nông dân bầu vào đồn chủ tích quốc hội - Tháng 11/1923 Người trở Quảng Châu – TQ, thời kỳ chuẩn bị trực tiếp cho tư tưởng trị tổ chức cho đời Đảng cộng sản Việt Nam + Tham gia sạng lập Hội liên hiệp dân tộc bị áp Á Đông + Tháng 6/1925 sáng lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh Niên tờ báo Thanh Niên làm quan ngôn luận hội + Mở lớp huấn luyện đào tạo cán Việt Nam giảng Người tập hợp lại “Đường cách mệnh” - Tháng 2/1930 Người chủ trì hội nghị hợp tổ chức cộng sản nước, sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, thảo cương lĩnh trị Đảng Cương lĩnh trị với tác phẩm, báo Nguyễn Ái Quốc thời kì thể quan điểm lớn, độc đáo, sáng tạo đường cách mạng Việt Nam Cùng với CN M-L, tư tưởng cách mạng HCM năm 20 kỷ XX truyền bá vào Việt Nam làm cho phong trào dân tộc giai cấp ở nước ta trở thành phòng trào tự giác dẫn tới đời Đảng cộng sản Việt Nam * 1920-1930 giai đoạn TTHCM hình thành Từ năm 1921- 1930, hinh thành tư tưởng HCM đương cách mạng Việt Nam Đây thời kỳ HCM hoạt động thực tiễn hoạt động lý luận phong phú, sôi địa bàn Pháp (1921-1923) Liên Xô (1923-1924), TQ (1924-1927), Thái Lan (1928-1929) Trong thời gian NAQ tích cực học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mac - Lenin tham gia vào phong trào cộng sản công nhân quốc tế, sáng lập tổ chức cách mạng ở nước hoạt động lý luận sôi nhằm truyền bá CN Mác Lenin vào nước thuộc địa Đặc biệt, cuối năm 1924, Người Quảng châu (Trung quốc) thành lập hội VN CM niên, mở nhiều lớp huấn luyện, đào tạo cho cán cách mạng Ngày 3-2-1930, người sáng lập DCSVN Các tác phẩm NAQ án chế độ thực dân pháp (1925) Đường cách mệnh (1927) cương lĩnh đảng(1930) nhiều viết giai đoạn phát triển tiếp tục hoàn thiện tư tưởng HCM giải phóng dân tộc Đương cách mệnh tác phẩm đánh dấu manh nha tư tưởng HCM giải phóng dân tộc, vạch phương hướng chiến lược sách lược CMGPDT ở VN Đường cách mệnh giới thiệu tính chất kinh nghiệm CM Mỹ (1776), CMTS Pháp (1789), CMT10 Nga (1917) rõ CM T10 Nga cách mạng triệt để CMVN phải theo học thuyết M_L thành công TT HCM bổ sung hồn thiện vào năm 1930 thơng qua cương lĩnh Đảng hội nghị thành lập Đảng: “Cương lĩnh ĐCS VN cương lĩnh giải phóng dân tộc đắn, sáng tạo theo đường CM HCM, phù hợp với xu phát triển thời đại, đáp ứng yêu cầu lịch sử thấm nhuần quan điểm tinh thần dân tộc" Những tác phẩm có tính chất lý luận chứa đựng luận điểm sau HCM CMGPDT: +Thứ CMGPDT muốn thắng lợi phải theo đường CMVN nhằm GPDT, GC nhân dân lao động +Thứ hai CMGPDT muốn thắng lợi phải Đảng lãnh đạo +Thứ ba, CMGPDT nghiệp tồn dân gốc liên minh cơng nơng +Thứ tư, CMGPDT thực bạo lực cách mạng +Thứ năm, CMGPDT chủ động, sáng tạo, có khả giành chiến thắng lợi trước CMVS quốc * Kết bài: Như vậy, khẳng định đến năm 1930, TT HCM hình thành vạch hứong đắn cho CMVN, thúc đẩyphong trào Dân tộc phát triển theo xu hướng thời đại Tư tưởng HCM sản phẩm tất yếu cách mạng VN, đời yêu cầu khách quan, đáp ứng nhu cầu thiết cách mạng VN đặt từ đầu TK XX Đại hội toàn quốc lần thứ 9, Đảng ta lại khẳng định lại vấn đề Đó khẳng định có ý nghĩa to lớn lý luận thực tiễn,về đường lối chiến lược đảng ta./ Câu 4: Từ nội dung tư tưởng HCM khéo dùng cán bộ, đề xuất số giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước ở địa phương thời gian tới MB:TheoChủ tịch Hồ Chí Minh, Dùng cán trách nhiệm người lãnh đạo, thể tài người lãnh đạo tiêu chí đánh giá cán lãnh đạo tốt, cán lãnh đạo giỏi Dùng cán cho phát huy điểm mạnh người cán bộ, giúp cán khắc phục hạn chế, khiếm khuyết tạo điều kiện cho cán hồn thành tốt cơng việc - Đây yêu cầu đặt người việc Người đời có chỗ hay chỗ dỡ Đã làm việc, dù người tài giỏi, khó tránh khỏi khuyết điểm Ta phải dùng chỗ hay giúp người sữa chữa chỗ dở, khéo nâng cao chỗ tốt, khéo sữa chữa chỗ xấu cho họ HCM nói “ dụng nhân dụng mộc” người thợ khéo gỗ to, nhỏ, thẳng, cong tùy chỗ mà dùng Người phê bình: thường khơng biết tùy tài mà dùng người Ví dụ: thợ rèn bảo đóng tủ, thợ mộc bảo rèn dao Thành thử hai người lúng túng Nếu biết tùy tài mà dùng người, hai người điều thành công Quan điểm HCM dùng cán đúng: - Phải có độ lượng vĩ đại, khơng có thành kiến với cán - Phải có tinh thần rộng rãi, gần gũi người khơng ưa - Phải có tính chịu khó dạy bảo để nâng đỡ cán - Phải sáng suốt để khỏi bị bọn vu vơ bao vây, mà cách xa cán tốt - Phải có thái độ vui vẻ, thân mật để cán gần gũi Liên hệ phường Mỹ Thạnh: - Thời gian qua Đảng ủy UBND phường thực tốt chủ trương, sách cấp xây dựng, kiện tồn đội ngũ cán bộ, cơng chức có đủ trình độ, lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao thực tốt Nghị TW (khóa IX) đổi nâng cao chất lượng hệ thống trị đề nhiệm vụ phải “chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải hợp lý đồng sách cán ”, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 với văn hướng dẫn tạo sở pháp lý để bước xây dựng, kiện tồn đội ngũ cán bộ, cơng chức, bước phát triển số lượng chất lượng Về chất lượng, đội ngũ cán bộ, công chức phường có chuyển biến tích cực định so với năm trước, trình độ chun mơn nghiệp vụ, trình độ lý luận trị, quản lý hành tin học, ngoại ngữ dần nâng cao so với tiêu chuẩn chức danh yêu cầu nhiệm vụ Về bản, đội ngũ cán bộ, cơng chức có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước; có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, gắn bó với nhân dân, nhân dân tín nhiệm Kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc cán bộ, cơng chức có nhiều chuyển biến tích cực theo hướng dân chủ, công khai, sát dân, sát thực tế, bước đầu khắc phục tệ quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân… Công tác xây dựng, kiện tồn đội ngũ cán bộ, cơng chức quan tâm trọng có đổi tích cực theo hướng trẻ hố, chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Đội ngũ cán bộ, công chức hưởng chế độ lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định pháp luật Từ góp phần nâng cao lực công tác, thay đổi phong cách làm việc theo hướng tích cực, thực thi nhiệm vụ đạt hiệu hơn; bước đầu đáp ứng yêu cầu đặt tình hình - Đánh giá cán bộ, công chức hàng năm địa phương thực tốt theo Nghị định số 88/2017/NĐ-CP Chính phủ đánh giá phân loại cán bộ, công chức như: xây dựng tiêu chí chi tiết để đánh giá cán cơng chức, phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc cán bộ, công chức thực so với khối lượng công việc chung quan, đơn vị đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, việc đánh giá không xem xét ngồi mặt mà phải xem xét tính chất cơng việc cán bộ, cơng chức thực công khai minh bạch, dân chủ Hạn chế: - Trong việc thực nhiệm vụ, công tác tiếp xúc, tiếp nhận hồ sơ giải công việc cho nhân dân, số cán bộ, công chức, tỏ rõ thái độ nhũng nhiễu giải công việc - Còn tượng đùn đẩy, né tránh trách công việc, chưa thường xuyên học tập bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, lực cơng tác hạn chế; - Một số đơn vị, tình trạng đồn kết nội vẫn xảy ra, có biểu cục bộ, kèn cựa địa vị, ganh tị, bè phái, lợi ích nhóm, thực nhiệm vụ chun môn không phối hợp với nhau, làm việc theo kiểu “mạnh làm” dẫn đến hiệu công việc không cao - Việc nhận xét đánh giá cán bộ, công chức cuối năm địa phương thực chưa nghiêm túc, vẫn mang tính hình thức, đánh giá chung chung nể nang; công tác thực chế độ báo cáo không trung thực, bao che cho cán bộ, công chức vi phạm Giải pháp: - Tăng cường cơng tác giáo dục tư tưởng trị đạo đức, lối sống cán bộ, công chức, kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn lệch lạc tư tưởng, đạo đức hành động cán bộ, công chức; nâng cao vai trò, trách nhiệm tính gương mẫu người đứng đầu quan, đơn vị - Triển khai thực tốt chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 theo Nghị số 30c /NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ Trong cần tập trung liệt cải cách thủ tục hành nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức - Thường xuyên kiểm tra, giám sát đạo đức cơng vụ đảm bảo tính khách quan, cơng bằng, đồng thời đưa hình thức xử lý trách nhiệm nghiêm khắc phù hợp - Khi xem xét, đề bạt, bố trí cán cần làm rõ dư luận không tốt liên quan đến cán bộ, công chức, trước định - Phát huy vai trò Mặt trận cơng tác phản biện xã hội - Nghiêm khắc việc giới thiệu để đua xét kỷ luật người đứng đầu quan, đơn vị, địa phương chưa thật gương mẫu vấn đề đạo đức, lối sống trách nhiệm việc để ảnh hưởng đến quan, đơn vị - Xây dựng hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ, công chức, theo hướng công khai, dân chủ, có tham gia dư luận xã hội công dân - Cải cách hệ thống tiền lương nâng cao chất lượng sống cho cán bộ, công chức, để cán bộ, công chức, đảm bảo điều kiện thiết yếu nhu cầu cho sống thân gia đình; xây dựng chế độ, sách khen thưởng thích đáng vật chất tinh thần cán bộ, công chức, viên chức làm việc tốt, tận tụy - Xử lý nghiêm, kịp thời công sai phạm cán bộ, công chức, viên chức nhằm giáo dục chấn chỉnh cán bộ, công chức, đồng thời củng cố niềm tin nhân dân vào Nhà nước pháp luật - Tăng cường nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát quan chức phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng giám sát hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quan nhà nước - Nâng cao nhận thức tư tưởng trị, xây dựng đạo đức lối sống lành mạnh, đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi biểu suy thoái đạo đức lối sống Tóm lại: Ngày nay, lời dặn, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh cơng tác cán vẫn nguyên giá trị Để vận dụng, yêu cầu có linh hoạt cao cách dùng người, sửa chữa khuyết điểm cho họ, giúp đỡ ưu điểm họ Đừng cảm nhận chủ quan: thợ rèn bảo đóng tủ, thợ mộc bảo rèn dao Nếu trả họ vị trí, biết tùy tài mà dùng người, việc thành công Câu 5: Nắm vững quan điểm LêNin tự phê bình phê bình quy luật phát triển Đảng Làm để thực tốt tự phê bình phê bình ở đảng bộ, chi nơi công tác? Mở bài: Trong giai đoạn cách mạng, tự phê bình phê bình việc làm khơng thể thiếu sinh hoạt hoạt động Đảng Nó giúp cho cán bộ, đảng viên tổ chức đảng thấy ưu, khuyết điểm mình, tìm cách thức, phương pháp khắc phục nhằm củng cố tăng cường thống ý chí hành động, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu để thực tốt nhiệm vụ tới Tự phê bình phê bình nguyên tắc quan trọng sinh hoạt hoạt động Đảng, quy luật phát triển Đảng, phương pháp để củng cố tăng cường đoàn kết thống Đảng, có ý nghĩa sống tồn tại, phát triển Đảng, biện pháp hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm Đồng thời vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại tàn dư xã hội cũ, chống lại tư tưởng, đạo đức, hành động tác phong thiếu lành mạnh, trái với phẩm chất đạo đức người đảng viên, trái với truyền thống tốt đẹp dân tộc Nội dung: - Khái niệm TPB PB: TPB PB ĐCS hoạt động TPB PB đảng viên tổ chức Đảng, diễn sinh hoạt nội Đảng nhằm giáo dục rèn luyện đảng viên đảng củng cố đoàn kết thống đảng - Tự phê bình phê bình V.I Lê-nin coi quy luật phát triển đảng Người cho “tự phê bình việc tuyệt đối cần thiết cho đảng sống đầy sức sống Khơng tầm thường chủ nghĩa lạc quan tự mãn” Người rõ: “Tất đảng cách mạng bị tiêu vong nay, bị tiêu vong tự cao tự đại, khơng biết nhìn rõ tạo nên sức mạnh mình, sợ sệt khơng dám nói lên nhược điểm Còn chúng ta, khơng bị tiêu vong, khơng sợ nói lên nhược điểm chúng ta, nhược điểm đó, học cách khắc phục” Vì vậy, đảng “cơng khai thừa nhận sai lầm, tìm ngun nhân sai lầm, phân tích hồn cảnh đẻ sai lầm, nghiên cứu cẩn thận biện phápđể sửa chữa sai lầm ấy, dấu hiệu chứng tỏ đảng nghiêm túc, đảng làm trònnhữngnghĩavụcủamình” - Tính chất TPB PB: + Một tính Đảng + Hai tính giáo dục + Ba tính khách quan, trung thực, chân thành công khai + Bốn cụ thể, thiết thực kịp thời - Nội dung hình thức TPB PB ĐCS: + Nội dung TPB PB ĐCS gồm: Đối với tổ chức Đảng, đảng viên Đối với tổ chức Đảng: Tập trung TPB PB vấn đề về: Nhận thức, chủ trương, đường lối sách Đảng, PL Nhà nước, việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ Đảng Đối với đảng viên: Cần tập trung TPB PB tư tưởng trị việc chấp hành đường lối, chủ trương đảng, sách PL Nhà nước, việc thực chức trách nhiệm vụ giao, đạo dức, lối sống… + HÌnh thức TPB PB: TPB PB cấp cấp cấp dưới, cấp phê bình cấp trên…cb, đảng viên phê bình cb lãnh đạo, quản lý… TPB PB thực lời nói văn hội ngị chi bộ, đảng bộ… - Phương thức TPB PB: + Phải cứng rắn + Quán triệt rõ mục đích ý nghĩa việc TPB PB hoạt động lãnh đạo, xây dựng + Cá nhân, tổ chức tự giác nghiêm túc TPB PB trước tập thể đảng viên + Tập thể, tổ chức tham gia đóng góp ý kiến cho cá nhân vŕ tổ chức + Cấp ủy lănh đạo cấp gợi ý văn cho cấp vấn đề cần TPB PB - Tăng cường cơng tác tun truyền bà thủ tục hành Cơng khai văn thủ tục hành chỉnh ở ấp để tiện cho bà đến xem - Tiếp tục đẩy mạnh thực cải cách hành ở địa phương, thực tốt nhiệm vụ phận cửa - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hành cải cách hành chính: Cần khẳng định vai trò quan trọng công tác tuyên truyền, giáo dục công cải cách hành Cần sử dụng đa dạng phối hợp nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, như: mở lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cách động, phát huy vai trò quan trọng phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, tổ chức thi tìm hiểu; thơng qua hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp luật; qua hoạt động quan nhà nước, tổ chức trị - xă hội; đội ngũ cán bộ, công chức… - Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành đơn vị Cần tập trung vào công tác qui hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, theo dõi, đánh giá cán bộ, đồng thời có phân cơng, bố trí cán có chất lượng hợp lý, phải dựa vào dân để phát hiện, giám sát kiểm tra cán Trong công tác xây dựng đội ngũ cán cần phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, tập hợp rộng rãi, trọng dụng nhân tài Tất cán có tài năng, có tâm huyết, có cống hiến, đóng góp trọng dụng, không cục bè phái - Cần cải cách hành với việc thực quy chế dân chủ ở cở giải tốt khiếu nại, tố cáo công dân - Đổi nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống thể chế, chế, sách, - Hồn thiện thể chế sở hữu, khẳng định rõ tồn khách quan, lâu dài hình thức sở hữu Tiếp tục đổi thể - Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật xã hội Xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật mối quan hệ Nhà nước nhân dân, - Cắt giảm nâng cao chất lượng thủ tục hành tất lĩnh vực quản lý nhà nước, - Cải cách thủ tục hành quan hành nhà nước, ngành, cấp, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành theo quy định pháp luật; - Công khai, minh bạch tất thủ tục hành chính, tiến hành tổng rà sốt vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế có - Tổng kết, đánh giá mơ hình tổ chức chất lượng hoạt động quyền địa Tiếp tục đổi phương thức làm việc quan hành nhà nước Cải cách triển khai diện rộng chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp dịch vụ công xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức *Tóm lại: Nói chung CCHC mụ tiêu chiến lược phủ nhằm cụ thể, kịp thời giúp cho CCHC đơn vị, địa phương tiến hành khoa học hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực nhận thức hành động đội ngũ cán bộ, viên chức, người dân vị trí, tầm quan trọng CCHC; công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật thực quy định; việc giải thủ tục hành qua Bộ phận tiếp nhận trả kết vào nề nếp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành cỏ quan, đơn vị./ Câu 13: Các yêu cầu định lãnh đạo, quản lý sở nơi đồng chí cơng tác vận dụng thực vừa qua nào? Biện pháp khắc phuc hạn chế? Mở bài:Trong giai đoạn nay,đề định đúng, có tính khả thi, quần chúng nhân dân ủng hộ lãnh đạo, quản lí củng cần phải cụ thể hóa chủ trương, đương lốinhà nước cấp trên, thực nhiệm vụ quyền hạn quyền sở, phù hợp vơi yêu cầu điều kiện quan, địa phương cụ thể, yêu cầu sau đây: - K/N: định lãnh đạo quản lý thể ý chí chủ thể hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội, tiến hành theo trình tự, thủ tục, ðýợc thể dýới hình thức định, nhằm tổ chức điều chỉnh trình xã hội hành vi hoạt động người theo định hướng định * Các yêu cầu định lãnh đạo, quản lý cấp sở sau: - Bảo đảm tính trị + Quyết định lãnh đạo, quản lý cấp sở cụ thể hóa Nghị Đảng vào thực tiễn địa phương sở, cụ thể hóa định quản lý quan nhà nước cấp trên, thực nhiệm vụ quyền hạn quyền sở theo quy định pháp luật ở địa phương sở + Nghị Đảng sở đinh quản lý quyền sở khơng trái với đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước - Bảo đảm tính hợp pháp + Quyết định ban hành phải phù hợp với nội dung mục đích luật, khơng trái với Hiến pháp, luật, pháp lệnh quy định quan Nhà nước cấp + Quyết định ban hành phạm vi thẩm quyền chủ thể Quyết định lãnh đạo, quản lý + Quyết định ban hành phải xuất phát từ lợi ích thiết thực người dân, đặc biệt người lao động + Quyết định phải đảm bảo trình tự, thủ tục, hình thức theo luật định - Về hình thức: định lãnh đạo, quản lý cấp sở phải tên gọi, thể thức như: tiêu đề, tiêu ngữ, số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành hiệu lực, chữ ký, dấu… hình thức thể chủ yếu văn Vi phạm quy định hình thức, thể thức dẫn đến hậu làm cho định lãnh đạo, quản lý trở thành bất hợp pháp - Bảo đảm tính hợp lý + Quyết định lãnh đạo quản lý phải tính đến yêu cầu tổng thể, đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, tập thể cá nhân + Quyết định lãnh đạo , quản lý phải cụ thể đáp ứng yêu cầu đời sống xã họi đặt với đối tượng thực + Quyết định lãnh đạo, quản lý phải mang tính hệ thống tồn diện Xem xét hiệu khơng kinh tế mà trị, xã hội, mục tiêu trước mắt lâu dài, hậu trực tiếp gián tiếp - Bảo đảm kỹ thuật ban hành định lãnh đạo, quản lý + Ngơn ngữ, văn phong, cách trình bày định lãnh đạo, quản lý phải rõ rang, dễ hiểu, ngắn gọn, xác, khơng đa nghĩa * LIÊN HỆ: Ưu điểm: Phường Mỹ Thạnh địa phương tách phần địa giới hành phường Mỹ Thới điều kiện khó khăn, Đảng bộ, quyền phường xác định mục tiêu cho phát triển địa phương tập trung xây dựng đạt phường văn minh đô thị sở 19 tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh thị UBND tỉnh An Giang - Qua định, lãnh đạo Đảng ủy – UB phường có bám sát chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước đạo cấp - Khi định, lãnh đạo có tham mưu ý kiến quan chuyên môn - Các định đặc biệt định trúng tuyển công chức, viên chức thi tuyển có niêm yết cơng khai trụ sở; nhanh chóng chuyển đến quan, đơn vị có liên quan - Trong hoạt động giao tiếp, văn phương tiện quan trọng nhằm ghi lại truyền đạt thông tin ngôn ngữ, nhằm điều chỉnh mối quan hệ xã hội cho phù hợp với pháp luật hành công tác soạn thảo văn nói chung văn hành nói riêng mảng khơng thể thiếu hoạt động quản lý hành Nhà nước -Về ngơn ngữ văn phong, văn hành sử dụng để điều chỉnh mối quan hệ hoạt động quản lí hay để truyền đạt thơng tin, trao đổi, phải có tính xác, đại chúng, khách quan, khuôn mẫu trang trọng, lịch - Cấp ủy đảng đạo quyền, mặt trận hội, đoàn thể phối hợp, phổ biến, tuyên truyền nội dung định đến toàn thể đoàn viên, hội viên quần chúng nhân dân; tiếp thu ý kiến phản hồi nhân dân để tiếp tục đưa ý kiến chỉnh sửa,bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế - Các cấp ủy đảng, cán lãnh đạo, quản lý trọng nhiều đến việc kiểm tra thực định Việc kiểm tra thực định tiến hành thường xuyên, liên tục,từ kịp thời nắm bắt thuận lợi khó khăn, từ có điều chỉnh kịp thời, đảm bảo định phù hợp với tình hình thực tế, đem lại hiệu cao - Nhìn chung, nhiều định lãnh đạo, quản lý tập trung hướng vào vấn đề thiết sống đặt ra, bước đầu đáp ứng tâm tư nguyện vọng nhân dân.Phường Mỹ Thạnh địa phương tách phần địa giới hành phường Mỹ Thới điều kiện khó khăn, Đảng bộ, quyền phường xác định mục tiêu cho phát triển địa phương tập trung xây dựng đạt phường văn minh đô thị sở 19 tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị UBND tỉnh An Giang - Để thực đạt mục tiêu đó, Đảng ủy- UBND phường ban hành nhiều chủ trương, Nghị xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát thực với điều kiện thực tiễn địa phương Đồng thời UBND phường lập kế hoạch thực thiện huy động hệ thống trị, ban ngành đồn thể khóm vào Trước hết thơng qua tiếp xúc cử tri ban ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền tiêu chí nhằm nâng cao nhận thức cho cán nhân dân để ghi nhận ý kiến nhân dân Song song với UBND chủ trương phát huy tảng sức dân huy động nguồn lực, đầy tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thịlà 19 tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh thị có việc lát gạch vỉa hè tuyến QL 91chỉ đạo Đội quản lý trật tự đô thị, ban ngành đoàn thể tập trung chấn chỉnh hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân, tổ chức qn tháo giỡ cơng trình vật dụng vi phạm hành lang an tồn giao thơng, xây dựng mơ hình đoạn đường tự quản, tuyến phố văn minh, Cổng trường văn hóa an tồn giao thơng, Hạn chế - Một số định trùng lặp, chồng chéo, không đủ pháp lý - Đôi số công việc người lãnh đạo tự định mà không trưng cầu ý kiến chuyên viên chun viên có đề xuất khơng chấp nhận - Khi lãnh đạo lấy ý kiến đóng góp để chuẩn bị ban hành quy định, định, quy chế số quan , nhân viên khơng tham gia góp ý, đến ban hành thực lại có ý chống đối, khơng muốn thực - Một số định ban hành không phù hợp với thực tế, khó thực hiện, giải vấn đề cách chung chung, không đảm bảo khách quan cơng bằng, hiểu làm khác - Vẫn tình trạng “lạm phát”, “mơ phỏng” cấp ủy đảng,các định lãnh đạo, quản lý, định mang tính dàn trải, định UBND ấp mà thiếu tính sáng tạo chưa vào vấn đề cấp bách, có tính dột phá địa phương đơn vị - Nhiều lãnh dạo tình trạng tin vào tham mưu, người dự thảo, không xem xét,nghiên cứu kỹ lưỡng, không lắng nghe kiến người tham gia, người phản biện, hay tin vào hiểu biết chủ quan - Đơi định lãnh đạo, quản lý nể nang, thỏa hiệp, dựa dẫm cấp mộtcách thụ động, không tự chịu trách nhiệm - Đôi khi, Ra định lãnh đạo, quản lý không thẩm quyền, khơng đủ pháp lý, định có nội dung trùng lặp, chồng chéo ngày thân định hoặcnhững định trước Giải pháp - Phải nắm vững sở pháp lý ban hành định, định phải phù hợp với chủ trương cấp trên, phải thẩm quyền ban hành - Khi ban hành định cần trọng công tác lấy ý kiến tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể, xem xét tham mưu quan chuyên môn, đảm bảo dân chủ, công bằng, sâu sát nhân dân - Khi ban hành định phải nắm vững thơng tin, có tầm nhìn chiến lược, xem xét nguồn lực thực hiện, tránh việc tin tưởng vào cấp trên, tránh chủ quan, ý chí,nóng vội - Phải đảm bảo định ban hành thực thực tế - Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực định, đảm bảo thực hiệncó hiệu - Cơng tác soạn thảo định cần ý tránh đa nghĩa; tránh hiểu làm theonhiều cách khác nhau; văn phòng, ngơn ngữ phải phù hợp; phải hình thức thể thức theo quy định KB: Cuộc sống chuỗi định hành động thực Một người thực tốt việc có hội thành cơng người khác.Người có kỹ đưa định đốn xác.Vì thế, rèn luyện kỹ đưa định cho thân để hoạch định chiến lược công việc sống tốt cho thân Câu 14: Mục tiêu điều hành công sở sở nơi đồng chí cơng tác vận dụng thực vừa qua nào? Đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế? MB: Điều hành công sở loại hoạt động thực công sở mà mục đích làm cho hoạt động cá nhân, phận hài hòa với hướng tới mục tiêu chung Điều hành công sở bao gồm hoạt động như: phân cơng cơng việc; điều hòa, phối hợp, đạo hoạt động… * Khái niệm: Điều hành công sở hoạt động đảm bảo cho cán bộ, công chức thuộc quyền thực hiệu cơng việc giao để hồn thành mục tiêu chung tổ chức * Mục tiêu điều hành công sở: - Hiện thực hóa chủ trương, sách Đảng Nhà nước - Nâng cao suất lao động công sở - Tạo nề nếp làm việc khoa học - Thực có hiệu q trình cải cách hành Nhà nước + Nhằm kết nối, phối hợp hoạt động cá nhân phòng, ban, tổ chức, đơn vị trực thuộc để tạo kết nối, liên tục hoạt động công sở đạt mục tiêu chung hồn thành nhiệm vụ, quyền hạn cơng sở Điều hành cơng sở hoạt động điều hòa phối hợp cá nhân, tổ chức, đơn vị công sở để hướng đến thực nhiệm vụ chung công sở giải hoạt động cụ thể.Chủ thể điều hành công sở cá nhân phận giữ vai trò lãnh đạo quản lý công sở thực Cá nhân người đứng đầu cơng sở, cấp phó người đứng đầu người đứng đầu quan, tổ chức, phận bên công sở… * Liên hệ: - Ưu điểm: - Điều hành cơng sở tiến trình cải cách hành nhà nước giai đoạn cần hướng tới phương thức điều hành đại sở không ngừng phát huy yếu tố truyền thống - Điều hành cơng sở tiến trình cải cách hành nhà nước giai đoạn phải hướng tới xây dựng nếp làm việc khoa học có hiệu quan Nhà nước Điều hành công sở tiến trình cải cách hành nhà nước giai đoạn phải tạo điều hành thuận lợi, đơn giản phù hợp - Điều hành cơng sở tiến trình cải cách hành nhà nước giai đoạn cần phải có tính tự giác cao định mức cần thiết - Điều hành cơng sở tiến trình cải cách hành nhà nước giai đoạn phải đặt yêu cầu kỹ hành cán bộ, cơng chức + Cơng khai hình thức xây dựng kế hoạch, chương trình thơng qua hoạt động kiểm tra + Cụ thể hóa chủ trương như: Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách… + Được quản lý cách thường xuyên liên tục, phối hợp với quy chế hoạt động công sở + Phân công rõ rang nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm cá nhân, phận Để giúp người làm việc có hiệu quả, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân hồn thành mục tiêu đề ra, khơng ỷ lại, trơng chờ tập thể + Ln dân chủ hóa điều hành công sở, lấy ý kiến tập thể, bàn bạc với ngành, đơn vị thông qua hình thức biểu quyết, tổ chức hội nghị… + Q trình cải cách hành Nhà nước điều kiện đổi khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin khơng có kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu thực tế + Làm việc có nề nếp, khoa học, tính tốn cẩn thận, chu đáo, tồn diện Các phương tiện đại làm tiết kiệm thời gian, tiền bạc, nhân lực, thuận tiện trao đổi thông tin người với người - Hạn chế + Một số đồng chí vẫn có tác phong làm viêc theo phong cách cũ, gây ảnh hưởng đến suất làm việc quan + số đồng chí chưa đủ kỹ định điều hành công sở + Việc phân công nhiệm vụ có đơi lúc chồng chéo, chưa rõ ràng + Tuy có phương tiện đại vẫn chưa có thống - Giải pháp + Xây dựng mơ hình mẫu quy trình điều hành cơng sở cách thống + Cần có quy chế chung trách nhiệm hoạt động công vụ + Tăng cường thiết bị tạo thuận lợi xử lý công việc cần thiết + Xây dựng định mức cần thiết để thực tiêu chuẩn hóa cơng việc: mẫu trình bày văn bản, sử dụng mẫu hồ sơ thống nhất, sổ theo dõi công việc hang ngày… + Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ hành cho cán bộ, cơng chức Tóm lại: mục tiêu điều hành công sở để phấn đấu xây dựng hành đại hơn, dân chủ hiệu hơn.Thực yêu cầu giúp đáp ứng dược nhu cầu thiết hoạt động công sở, nhằm đảm bảo cho công sở thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao phát triển công sở cách bền vững Câu 15: Nội dung tinh chất khó khăn, phức tạp quản lý hoạt động Đảng viên đảng sở đồng chí cơng tác vận dụng thực nào? Biện pháp khắc phục hạn chế? MB: Quản lý đội ngũ đảng viên nhằm để phát đảng viên có lĩnh trị vững vàng, phảm chất đạo đức tốt, có tình độ, lực nhiệt tình cơng tác để bố trí, xếp, phân cơng nhiệm vụ giới thiệu để tổ chức đảng, quyền, đoàn thể bầu cử giữ cương vị lãnh đạo, quản lý quan trọng Đảng, Nhà nước, đoàn thể Kn: Đảng viên người ở tổ chức đảng Khi đảng trị đời có đảng viên Kn: Quản lý hoạt động đảng viên nhiệm vụ quan trọng thường xuyên tổ chức Đảng Chất lượng đội ngũ đảng viên nhân tố định tạo nên sức mạnh Đảng * Nội dung tinh chất khó khăn, phức tạp quản lý hoạt động Đảng viên Đảng phường 19 chi trực thuộc Đảng bộ; tổng số đảng viên đảng phường 401 đảng viên (trong có 302 đảng viên đương chức 72 đảng viên hưu trí, lại đảng viên khác) tỷ lệ nữ chiếm 40,1% Qua kết đánh giá phân loại tổ chức sở Đảng trực thuộc Đảng ủy năm 2018 có: 19 chi đạt chi “Trong vững mạnh”; chi đạt chi “Trong vững mạnh tiêu biểu”, chiếm tỷ lệ 21,05%; 49 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 13,92%; 280 Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 79,55 % 23 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 6,53% + Chi nơi đảng viên tham gia sinh hoạt, nơi có trách nhiệm trực tiếp quản lý đảng viên Những nội dung quản lý hoạt động đảng viên bao gồm hoạt động công tác hoạt động quan hệ xã hội Hoạt động công tác hoạt động thực nhiệm vụ giao - Trong công tác quản lý đảng viên, quản lý hoạt động đảng viên nội dung khó khăn mà phức tạp quản lý tư tưởng đảng viên theo CT 05 NQ TW4 + Mỗi đảng viên có điều kiện sống, hồn cảnh công tác mối quan hệ xã hội khác nhau, hoạt động họ diễn hang ngày, số đảng viên thường thay đổi chỗ ở, nơi làm việc, nơi đăng ký hộ tạm thời với quan hệ gia đình, xã hội phức tạp + Hiện nay, điều kiện sống, số đảng viên thường xuyên làm ăn xa gia đình, xa địa phương nơi họ cư trú nhiều ngày, nhiều tháng, họ không thường xuyên tham gia sinh hoạt đảng theo quy định Điều lệ đảng, Việc quản lý đảng viên thường khó khăn + Để đảm bảo cho đảng viên vừa có cơng ăn việc làm, tổ chức đảng quản lý đảng viên mình, đảng cần có quy định rõ việc giữ mối liên hệ đảng viên chi đảng, không để tình trạng đảng viên đóng đảng phí dủ theo năm không sinh hoạt theo tháng, trái với quy định Điều lệ Đảng + Đối với đảng viên người có đạo tham gia hoạt động tơn giáo, phải phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp tôn giáo; tuyên truyền vận động đồng bào có đạo chức sắc tơn giáo hiểu thực đường lối đảng, sách pháp luật Nhà nước tôn giáo công tác tôn giáo; nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ Tổ quốc; phát đáu tranh chống lại hành vi lợi dụng tôn giáo hoạt động trái pháp luật, ngược lại đường lối, chihs sách đảng, pháp luật Nhà nước có hại đến lợi ích nhân dân đồn kết tơn giáo, đồn kết dân tộc + Đối với đảng viên học tập cơng tác ở nước ngồi dài hạn cần quản lý chặt chẽ, Những đảng viên lấy chồng, vợ người nước ngồi có kết với người nước phải tuân thủ quy định số 127-QĐ/TW ngày 03 tháng 11 năm 2004 Ban chấp hành TW đảng Hướng dẫn số 41-HD/BTCTW ngày 13 tháng năm 2005 Ban tổ chức TW, thường xuyên báo cáo với tổ chức đảng thay đổi Đồng thời tổ chức đảng cấp cần quản lý chặt chẽ đối tượng quan hệ cá nhân, diễn biến tư tưởng * Liên hệ: - Ưu điểm + Chi thực phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên sinh hoạt chi bộ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn… + Hàng tháng đảng viên báo cáo việc thực nhiệm vụ… + Thực tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, giúp việc… + Nghiêm minh xử lý đồng chí có sai phạm chi bộ… + Thường xuyên giữ mối liên hệ chi ủy, đảng ủy với tổ chức đảng nơi đảng viên cư trú, để thực nội dung, yêu cầu quản lý cần thiết… + Đảng viên làm ăn xa, miễn sinh hoạt, hưu điều thực theo Điều lệ Đảng… - Hạn chế + Khó khăn lớn việc quản lý đảng viên miễn sinh hoạt làm ăn xa + Một số đảng viên làm ăn xa, hết thời gian xin phép tạm miễn sinh hoạt, đảng viên không chủ động thực theo hướng dẫn số 01-HD/TW 20/9/2016 + Đảng viên doanh nghiệp, công ty thường không tham gia sinh hoạt đảng nơi chuyển + Một số chi quản lý đảng viên hình thức - Giải pháp + Tiếp tục xây dựng chi sạch, vững mạnh, củng cố lại đảng viên chi + Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xỷ lý kỹ luật đảng viên vi phạm + Chủ động đổi số biện pháp quản lý đảng viên + Tăng cường giáo dục trị, tư tưởng, bồi dưỡng ý thức đạo đức cách mạng + Chi quan tâm thực tốt công tác tổ chức, quản lý học tập, rèn luyện thường xuyên KB: Tóm lại, Quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên nguyên tắc, thủ tục phát phần tử hội chui vào đảng; kịp thời phát hạn chế, yếu kém, vi phạm, khuyết điểm đảng viên để bồi dưỡng, giáo dục kỷ luật nghiêm minh, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, bảo vệ nội Đảng sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trị giai đoạn cách mạng Câu 16: Vai trò cấp ủy cơng tác xây dựng Đảng ở sở thể ở cấp ủy nơi đồng chí cơng tác vừa qua ?Biện pháp khắc phục hạn chế (202) MB: Chúng ta biết tổ chức sở Đảng tảng, hạt nhân lãnh đạo trị ở sở, có vị trí đặc biệt quan trọng; trực tiếp lãnh đạo đơn vị thực nhiệm vụ trị, nhiệm vụ cơng tác xây dựng Đảng Là nơi thể toàn diện, trực tiếp cụ thể mối quan hệ gắn bó mật thiết Đảng với cán bộ, công chức, viên chức người lao động; nơi đào tạo, quản lý, rèn luyện, kết nạp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên * Khái niệm: Cấp ủy sở (đảng ủy, chi ủy sở): đại hội đảng bộ, chi sở bầu cấp ủy có thẩm quyền định, quan lãnh đạo tổ chức sở đảng hai kỳ đại hội * Vai trò cấp ủy sở - Thứ nhất, công tác xây dựng đảng ở sở Cấp ủy sở quan lãnh đạo tổ chức đảng trực thuộc đảng viên ở sở tiến hành công tác xây dựng đảng tất mặt - Thứ hai, hệ thống trị ở sở Cấp ủy sở lãnh đạo xây dựng tổ chức máy, xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo mặt hoạt động tổ chức hệ thống chinhs trị - Thứ ba, mặt đời sống xã hội ở sở như: kinh tế, trị, văn hóa, xã hơi, an ninh, quốc phòng…Sự lãnh đạo cấp ủy sở bảo đảm cho lĩnh vực phát triển theo đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước đời sống tinh thần, vật chất nhân dân - Thứ tư, Chỉ thi, Nghị cấp Cấp ủy sở quan tổ chức thực nghị quyết, thị cấp trên; đồng thời tiến hành sơ, tổng kết việc tổ chức thực hiện; đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, sách cấp - Thứ năm, công tác kiểm tra, giám sát Cấp ủy sở tiến hành lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc thực đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, Nghị cấp ủy cấp cấp tổ chức Đảng đảng viên ở sở *Liên hệ thực tế -Ưu điểm: + Lãnh đạo có chương trình, kế hoạch, xác định trọng tâm trọng điểm có biện pháp giải + Luôn dựa vào sức mạnh tập thể, thực nghiêm QCDC PB, TPB sinh hoạt + Lãnh đạo công tâm, khách quan tồn diện lĩnh vực + Có tính động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm + Đề chủ trương đắn, kịp thời.Thực tốt pháp lệnh DCCS, chấp hành nghị Đảng, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ trị địa phương + Điều động công tác cấp ủy viên + Chế độ chuẩn bị làm chủ tọa họp BTV, BCH, đảng + Có trách nhiệm lãnh đạo khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật… * Hạn chế - Làm việc thụ động, chậm đổi phong cách làm việc - Quy chế, quy định cấp ủy chưa cụ thể, cần bổ sung cho phù hợp diễn biến thực tế - Việc xử lý cá nhân sai phạm chưa mạnh tay, nể nang - Việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân chưa thường xuyên - Công tác kiểm tra, giam sát qua loa, chiếu lệ - Giải pháp + Bầu cấp ủy sở với số lượng cấu hợp lý + Đổi nội dung, chương trình, hình thức đào tạo + Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên + Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận trị, chun mơn, nghiệp vụ + Đổi nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu đảng Tóm lại, cấp ủy sở phải lãnh đạo, tổ chức tiến hành triển khai công công việc cụ thể tổ chức đảng: triển khai công tác phát triển đảng, quản lý đảng viên, phân công công việc, giao nhiệm vụ cho đảng viên, đánh giá phân loại đảng viên, bồi dưỡng v.v bổ sung lực lượng trẻ cho đảng, giáo dục nâng cao lĩnh trị, phẩm chất đạo đức cách mạng đảng viên, giúp cho đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật nhà nước, có kiến thức chun mơn, nghiệp vụ cần thiết để đáp ứng công việc giao, đồng thời thường xuyên tiến hành công tác phát triển đảng viên theo kế hoạch quy định Điều lệ đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảm bảo tăng thêm sinh lực cho đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm kế thừa phát triển đảng Câu 17: Phong cách làm việc”Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm với dân” (Chỉ thị 16 Thủ tướng phủ) đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở sở đồng chí cơng tác thực nào? Biện pháp khắc phục hạn chế? MB: Những phẩm chất tâm lý- đạo đức sở tạo nên riêng phong cách lãnh đạo, quản lý Phong cách người lãnh đạo bao gồm tính trung thực, độc lập, kiên quyết, cương nghị linh hoạt, đòi hỏi cao, thái độ ân cần, lịch thiệp, nhạy bén, sáng tạo Những phẩm chất thể hàng ngày hoạt động, phong cách làm việc người lãnh đạo gắn liền với hiệu làm việc bên cạnh có phong cách thiếu người lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức phải “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm với dân” * Phong cách làm việc”Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm với dân” - Cơng tác dân vận quan hành nhà nước, quyền cấp năm qua cấp ủy, quyền quan tâm, bám sát đạo Đảng Nhà nước công tác dân vận; đặc biệt việc thực hiệu Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng năm 2000 Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường cơng tác dân vận” góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác dân vận, ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân - Tuy nhiên, công tác dân vận quan hành nhà nước, quyền cấp vẫn bộc lộ số hạn chế như: Việc thực công tác dân vận ở số nơi chưa thường xuyên, kịp thời, hiệu thấp; phận cán bộ, công chức, viên chức nhận thức chưa đầy đủ chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước cơng tác dân vận; phối hợp số quan hành nhà nước, quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị - xã hội cấp chưa thường xuyên, hiệu chưa cao; số nơi tư tưởng xem nhẹ cơng tác dân vận quan hành nhà nước, quyền cấp Để tiếp tục thực tốt công tác dân vận quan hành nhà nước, quyền cấp, tăng cường đổi mới, tạo chuyển biến từ nhận thức công tác dân vận tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ u cầu Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy bannhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ giao tập trung thực tốt nội dung sau: Xác định công tác dân vận nhiệm vụ hệ thống trị Cơ quan hành nhà nước, quyền cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước công tác dân vận; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực công tác dân vận gắn với việc thực nhiệm vụ chun mơn; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu cơng tác dân vận quan hành nhà nước, quyền cấp, góp phần vào cơng xây dựng, phát triển đất nước hội nhập quốc tế Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức công tác dân vận Thực tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Tập trung triển khai thực Nghị số 25-NQ/TW ngày 03 tháng năm 2013 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Tăng cường đổi lãnh đạo Đảng cơng tác dân vận tình hình mới”; Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25 tháng 02 năm 2010 Bộ Chính trị việc ban hành Quy chế cơng tác dân vận hệ thống trị Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng năm 2015 Ban Bí thư Trung ương Đảng nâng cao hiệu công tác dân vận quan nhà nước cấp Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 Bộ Chính trị khóa XI tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu việc xây dựng thực quy chế dân chủ ở sở” Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật liên quan đến quyền người, quyền nghĩa vụ công dân phù hợp với Hiến pháp năm 2013 Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch hoạt động quản lý, Điều hành Tập trung giải kịp thời xúc, kiến nghị nhân dân liên quan đến lĩnh vực như: Đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, an ninh trật tự, Thực tốt Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 ngày 20 tháng năm 2007 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI thực dân chủ ở xã, phường, thị trấn Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 Chính phủ thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập Triển khai có hiệu Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ, tập trung xây dựng, hồn thiện quy định pháp luật mối quan hệ Nhà nước nhân dân (trọng tâm bảo đảm phát huy quyền làm chủ nhân dân, lấy ý kiến nhân dân trước định chủ trương sách quan trọng) quyền giám sát nhân dân hoạt động quan hành Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước cấp cơng tác cải cách thủ tục hành Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức; xây dựng, kiện tồn đội ngũ cán bộ, công chức thực công bộc nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, nhân dân phục vụ, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ tác phong làm việc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin” phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả” Tăng cường công tác kiểm tra, tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền lợi ích đáng nhân dân Phối hợp, tạo Điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị - xã hội”, “Quy định việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồn thể trị xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền” Hằng năm, Bộ, ngành Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá kết thực công tác dân vận quan hành nhà nước, quyền cấp, gửi Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Cán đảng viên ln phát huy vai trò độc lập, tự chủ sáng tạo * Thực tiễn: - Ưu điểm - Xây dựng thực chương trình, kế hoạch xuống địa bàn ấp để gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải đáp vướng mắc cho người dân, lắng nghe ý kiến , nguyện vọng nhân dân - Quan hệ giao tiếp, thái độ ứng xử với nhân dân tích cực - Cơng tác dân vận thực dân chủ, công khai, minh bạch, không gây phiền hà, sách nhiễu quan hệ công tác thực nhiệm vụ giao - Các thủ tục hành hoạt động điều liên quan mật thiết trực tiếp đến đời sống, kinh tế, an sinh xã hội người dân - Luôn bám sát chủ trương, sách địa phương gắn với việc chăm lo bảo vệ lợi ích nhân dân, củng cố vững long tin nhân dân, quan hệ máu thịt với đảng nhà nước - Xây dựng đội ngũ cán chuyên nghiệp hoạt động minh bạch, liêm có trách nhiệm, tận tụy với nhân dân, tôn trọng lắng nghe ý kiến nhân dân - Luôn chịu giám sát nhân dân - Mỗi cán bộ, đảng viên khơng ngại khó khăn lĩnh vực, làm gương hành động, không ngừng rèn luyện phẩm chất “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” - Đối với thân không tự cao, tự đại mà học hỏi, cầu tiến, tự phê bình rút kinh nghiệm mặt hạn chế.Làm có lợi cho dân tránh có hại cho dân - Trong cơng tác ln ghi nhớ phương châm “trọng dân, gần dân” - Hạn chế + Việc tiêp xúc, gặp gỡ dân thường qua loa, hình thức, tiếp xúc nghe ý kiến qua trung gian + Một số cán xuống địa bàn xã để nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân + Một số cán bộ, đảng viên nói khơng đơi với làm, khơng nghe ý kiến phê bình dân vẫn diễn + Trong quan hệ giao tiếp, cách ứng xử với dâ n chưa gần gũi dân - Giải Pháp + Phải coi trọng ý kiến dân, lấy dân làm gốc Tôn trọng sức mạnh dân, tin tưởng vào đoàn kết nhân dân + Phải tôn trọng quyền làm chủ nhân dân Dân chủ phải đôi với công khai, minh bạch cho dân biết + Dân phải bàn bạc kiểm tra giám sát hoạt động cơng trình, dự án, chủ trương, sách… + Phải ln tơn trọng lợi ích nhân dân, đặt lợi ích nhân dân lên hết + Xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên lợi dụng chức vụ xâm phạm đến lợi ích nhân dân Tóm lại, giai đoạn cán bộ, đảng viên phải thật có tinh thần cầu thì, thấm nhuần tư tưởng phong cách “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân” để hoàn thành nhiệm vụ mà đảng, nhà nước nhân dân giao phó Có vậy, đạt hiệu cao mối quan hệ máu thịt đảng với quần chúng nhân dân ngày thêm chặt Câu 18: Nội dung tuyên truyền, giáo dục trị tư tưởng sâu rộng nông dân hội nông dân ở sở đồng chí cơng tác vận dụng thực vừa qua nào? Biện pháp khắc phục hạn chế? - MB: Tuyên truyền ba mặt công tác Hội Nông dân xác định có vị trí quan trọng hàng đầu để đạt đồng thuận cao nhận thức hành động hội viên, nơng dân, góp phần thực tốt mục tiêu hội Vì vậy, cấp hội nông dân địa bàn tỉnh đa dạng hình thức, nội dung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân KN: Hội nông dân Việt Nam tổ chức trị - xã hội giai cấp nông dân Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt nam; sở trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam * Nội dung tuyên truyền, giáo dục trị tư tưởng sâu rộng nông dân: Tuyên truyền, giáo dục mặt công tác quan trọng công tác vận động nhân dân cơng tác quần chúng nói chung Vì vậy: - Phải tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục trị tư tưởng sâu rộng nơng dân chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, tình hình nhiệm vụ cách mạng, thành tựu đất nước năm đổi mới, thuận lợi, khó khăn, thách thức nông dân, nông nghiệp - Giáo dục, bồi dưỡng đạo đức, lối sống; phát huy truyền thống, sắc văn hóa; - Giáo dục, bồi dưỡng văn hóa, khoa học – cộng nghệ, tay nghề cho nông dân Xây dựng giai cấp nông dân mặt xây dựng người nông dân với yêu cầu cụ thể sau: - Có ý thức làm chủ ý thức trách nhiệm cơng dân, biết gắn lợi ích cá nhân với lợi ích cộng đồng lợi ích tồn xã hội - Giàu lòng u nước, có tinh thần quốc tế chân gắn với độc lập dân tộ chủ nghĩa xã hội - Có trình độ học vấn, khoa học kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp, nơng thơn hội nhập quốc tế - Có đời sống vật chất tinh thần ngày cao, có sức khỏe, sống có văn hóa tình nghĩa * Liên hệ thực tế: Ưu điểm:Đối với với phường Mỹ Thạnh, có 6/9 khóm có diện tich đất nơng nghiệp, hội nơng dân hoạt động mạnh mẽ Hội đãĐược quan tâm lãnh đạo địa phương phát triển kinh tế xã hội nhiều lĩnh vực có lĩnh vực liên quan đến hội nông dân đặc biên quan tân đến công tác tuyên truyền Tuy nhiên, địa phương sở vật chất đáp ứng tốt lao động sản xuất cho nhân dân như: điện, đường, hệ thống thủy lợi, thuận tiện + Hội nông dân đào tạo, bồi dưỡng, tham dự lớp tập huấn kỹ thuật, + Tiếp cận thực tiễn, qua báo, đài, internet, đặc biệt tự nghiên cứu sáng tạo, cải tiến qua kiến thức đào tạo, lao động thực tiễn từ ứng dụng cơng nghệ vào sản xuất góp phần tăng sản lượng chất lượng sản phẩm + Thông qua đào tạo, tập huấn, lao động sáng tạo, giúp trình độ nhận thức nông dân nâng lên, đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần phát triển kinh tế địa phương + Một số địa phương mạnh dạng tiên phong đầu chuyển đổi cấu kinh tế như: xã Lương An Trà mơ hình ruộng lên vườn áp dụng nhiều công nghệ mới, tổ chức vận động nông dân đầu tư mở rộng theo mô hình “lúa – màu – vườn”, chăn ni thủy sản, kinh doanh hoa kiểng, tạo việc làm cho người lao động ổn định đời sống nơng thơn.Trong đóThực chuyển dịch cấu trồng vật nuôi, Hội Nơng dân thành phố phường, xã tích cực vận động hội viên, nông dân chuyển dịch theo hướng “hai lúa màu, bởi mơ hình sản xuất có hiệu cao.Các mơ hình ni lươn, ni chép giòn, ni cá lóc bể ni long, … tiếp tục phát triển ổn định Mơ hình trồng rau an tồn có chỗ đứng siêu thị Vài năm gần đây, hội viên, nông dân phường tận dụng đất ven mương, bờ vườn để trồng hoa vạn thọ, huệ… mơ hình trồng cúc pha lê bán vào dịp Tết, lễ thường niên, tạo mơ hình cho hiệu kinh tế gia đình Bên cạnh đó, Hội Nơng dân kết hợp kết hợp ngành nông nghiệp thành phố thường xuyên tổ chức lớp cho người nông dân ứng dụng nghệ cao trồn trọt chăn ni, mơ hình ni vịt an toàn sinh học, trồng nâm rơ, trồng cúc pha lê, nhiều hộ vừa có thu nhập cao, vừa tạo việc làm cho hàng chục lao động Điều đáng trân trọng Hội ND vận động hội viên, nông dân tham gia hoạt động xã hội từ thiện đóng góp xây dựng cầu, đường, thủy lợi nội đồng, cất … thể “nghĩa tình có nhau”, góp phần quan trọng việc xây dựng nơng thôn nâng cao chất lượng sống người dân địa phương Địa phương có nhiều gương nơng dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh khen Hội ND kết hơp với ngân hành sách xã hội giới thiệu nông dân vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình * Hạn chế: + Có quan tâm lãnh đạo địa phương chưa mang tính sâu sắc, cụ thể cho lĩnh vực sản xuất, sở vật chất chưa hiện đại, + Có đào tạo bồi dưỡng chưa phong phú, đa dạng, số hộ nơng dân khó khăn kinh tế nên việc tiếp cận thông tin hạ chế, vùng sâu vùng xa chưa tiếp cận công nghệ, chủ yếu tự lao động sản xuất theo truyền thống, lối mòn nên hiệu sản xuất khơng cao + Đưa nhiều mơ hình hội chưa có mơ hình thực tế để người dân thấy hiểu để mạnh dạn đầu tư tâm lý người dân lạc hậu, * Giải pháp: - Công tác lãnh đạo cần đề chủ trương kế hoạch cụ thể để hội nông dân hoạt động hiệu cao hơn, đáp ứng nhu cầu nông nghiệp hóa đại hóa, lồng ghép hướng dẫn kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất - Đào tạo bồi dưỡng nhiều hình thức chun mơn cách sử dụng trang thiết bị công nghệ cao, bên cạnh phải tạo điều kiện để nơng dân tiếp cận hay tham gia buổi tập huấn, hội thảo, tun truyền sâu rộng mơ hình sản xuất có hiệu quả, đạt chất lượng, - Ứng dụng mơ hình cụ thể, thực tế từ nơng dân mạnh dạn đầu tư phát triển - Tạo môi trường chuỗi liên kết tốt để nông dân tiếp cận, an tâm việc ứng dụng, sản xuất như: hỗ trợ vay vốn, cách thức sản xuất, đầu sản phẩm ổn định giá, bao tiêu sản phẩm, Tóm Lại: Hội nơng dân đại diện giữ vai trò nòng cốt phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nông dân xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa xã hội,…Vì việc đạo lãnh đạo Ban Chấp hành hội thường xuyên đổi mới, hướng tới tổ chức thực có hiệu thể rõ vai trò, nhiệm vụ trị Hội Nên đòi hỏi cán làm công tác hội phải thực tâm huyết phong trào nông dân, không ngừng học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cơng tác hội, góp phần xây dựng tổ chức hội nông dân ngày vững mạnh./ ... công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đại, hiệu Cụ thể là: - Ngành công nghiệp: Đẩy mạnh việc chuyển dịch cấu nội ngành công nghiệp theo hướng tăng nhanh công nghiệp chế biến, chế tạo, cơng nghiệp. .. hiệu quả, rõ hướng, thi u liên kết nông nghiệp với công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến - chế tạo; - Kết cấu hạ tầng, ưu tiên dành nguồn lực đầu tư nhìn chung vẫn thi u, khơng đồng Cơ... cấp cơng nhân có mặt ngành kinh tế: Công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, giao thơng vận tải, cơng nhân cơng xưởng, nhà máy sản xuất công nghiệp đại, tiên tiến phận nòng cốt, tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ _HÀNH CHÍNH, BỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ _HÀNH CHÍNH

Từ khóa liên quan