KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV MINH NHÃ QUÝ II NĂM 2012

145 56 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:22

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** PHẠM TƠN HỒNG YẾN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV MINH NHà QUÝ II NĂM 2012 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 11/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** PHẠM TƠN HỒNG YẾN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV MINH NHà QUÝ II NĂM 2012 Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS.Trịnh Đức Tuấn Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 11/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ” “CÔNG TY TNHH TM & DV MINH NHÔ PHẠM TƠN HỒNG YẾN, sinh viên khóa 35, ngành Kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ ThS Trịnh Đức Tuấn Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 tháng năm 2012 Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm 2012 LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin gởi lời cảm ơn đến bố mẹ người thân gia đình sinh thành, nuôi dưỡng dạy dỗ lớn khôn ngày hôm nay, động viên, bảo ban làm tốt tất lựa chọn Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Khoa Kinh Tế trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM truyền đạt kiến thức bổ ích, kinh nghiệm vơ q báu trình học tập, sở vững để em làm đề tài tốt nghiệp Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy TRỊNH ĐỨC TUẤN tạo điều kiện tốt nhất, tận tình hướng dẫn cho em hồn thành luận văn Qua đây, xin cảm ơn quý Công ty TNHH TM & DV MINH NHà tạo điều kiện thuận lợi cung cấp số liệu cần thiết, nhiệt tình hướng dẫn trình tơi thực tập Đặc biệt NGUYỄN MINH TÂM – Giám đốc cơng ty chị phòng Kế tốn tận tình hướng dẫn góp ý cho Cuối xin gửi lời cảm ơn đến tất bạn bè quan tâm giúp đỡ góp ý cho tơi hồn thành khóa luận Tôi xin chân thành cảm ơn! Ngày 11 tháng 11 năm 2012 Sinh viên PHẠM TƠN HỒNG YẾN NỘI DUNG TĨM TẮT PHẠM TƠN HỒNG YẾN Tháng 11 năm 2012 “Kế Tốn Doanh Thu, Chi Phí Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH TM & DV Minh Nhã” PHAM TON HOANG YEN November 2012 “Turnover Expenses Determined Trading Result Accounting At Minh Nha TradingAndService Company Limited” Khóa luận tìm hiểu cơng ty TNHH TM & DV Minh Nhã với nội dung chính: - Từ q trình thực tập cơng ty tiến hành mơ tả, phân tích, đưa ví dụ nhằm làm bật q trình kế tốn doanh thu – chi phíxác định kết kinh doanh cơng ty gồm: + Phương pháp hạch tốn kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ + Phương pháp hạch tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp + Phương pháp hạch toán doanh thu chi phí tài chính, doanh thu chi phí khác + Phương pháp hạch tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp + Q trình hạch tốn kế toán xác định kết kinh doanh - Nhận xét kiến nghị cơng tác kế tốn cơng ty MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1 Đặt Vấn Đề 1.2 Mục Tiêu Nghiên Cứu 1.3 Phạm Vi Nghiên Cứu Của Khóa Luận 1.4 Cấu Trúc Khóa Luận CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 2.1 Tổng Quan Về Lịch Sử Hình Thành Phát Triển Của Cơng Ty 2.2 Chức Năng Nhiệm Vụ Của Công Ty 2.2.1 Chức 2.2.2 Nhiệm Vụ 2.3 Cơ Cấu Tổ Chức Của Công Ty 2.3.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý 2.3.2 Chức Năng Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban 2.4 Tổ Chức Cơng Tác Kế Tốn Tại Cơng Ty 2.4.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán 2.4.2 Chức Năng Nhiệm Vụ Nhân Viên Phòng Kế Tốn 2.5 Chuẩn Mực Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Tại Công Ty CHƯƠNG 3NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1.1 Khái Niệm 10 3.1.2 Ý Nghĩa 11 3.2 Khái Niệm, Nguyên Tắc Nhiệm Vụ Kế Toán Liên Quan Đến Việc Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 11 3.2.1 Khái Niệm 11 3.2.2 Nguyên Tắc Kế Toán 11 3.2.3 Nhiệm Vụ Kế Toán 11 v 3.3 Nội Dung Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp 12 3.3.1 Kế Toán Tập Hợp Doanh Thu 12 3.3.2 Kế Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu 15 3.3.3 Tập Hợp Chi Phí 17 3.3.4 Kế Tốn Hoạt Động Tài Chính 23 3.3.5 Kế Tốn Hoạt Động Khác 26 3.3.6 Kế Tốn Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 31 3.3.7 Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 32 3.4 Phương Pháp Nghiên Cứu 33 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ THẢO LUẬN 4.1 Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Cung Cấp Dịch Vụ 34 34 4.1.1 Đặc Điểm Doanh Thu Phương Thức Bán Hàng Của Cơng Ty 34 4.1.2 Hình Thức Thanh Tốn 34 4.1.3 Hình thức ghi sổ 35 4.1.4 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ 35 4.1.5 Phương Pháp Hạch Toán 38 4.2 Kế Tốn Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Dở Dang 44 4.3 Kế Tốn Chi Phí Giá Vốn Hàng Bán 53 4.4 Kế Tốn Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 55 4.5 Kế Toán Xác Định Kết Quả Hoạt Động Tài Chính 63 4.5.1 Kế Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 63 4.5.2 Kế Tốn Chi Phí Tài Chính 67 4.6 Kế Tốn Hoạt Động Khác 70 4.7 Kế Tốn Chi Phí Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 70 4.8 Kế Toán Xác Định Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh 72 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 75 5.1 Kết Luận 75 5.2 Kiến Nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản BH Bảo hiểm BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BTC Bộ tài CBCNV Cán công nhân viên CKTM Chiết khấu thương mại Cont Container CP Cổ phần Cty Công ty CVC Cước vận chuyển ĐĐH Đơn đặt hàng DN Doanh nghiệp DT Doanh thu DV Dịch vụ GBN Giấy báo nợ GBC Giấy bào có GTGT Giá trị gia tăng GVHB Giá vốn hàng bán HĐ Hóa đơn HĐKT Hợp đồng kinh tế HH Hàng hóa HTTK Hệ thống tài khoản KC Kết chuyển KD Kinh doanh vii KH Khách hàng KPCĐ Kinh phí cơng đồn KT Kế tốn LN Lợi nhuận MST Mã số thuế MTV Một thành viên NLĐ Người lao động NSNN Ngân sách nhà nước PP Phương pháp PS Phát sinh PT Phiếu thu QĐ Quyết định QLKD Quản lý kinh doanh SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TM Thương mại TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phẩm TTĐB Tiêu thụ đặc biệt TSCĐ Tài sản cố định XNK Xuất nhập viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Công Ty 6  Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Tốn 7  Hình 2.3 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn Trên Máy Vi Tính 9  Hình 4.1 Lưu đồ luân chuyển chứng từ trình cung cấp dịch vụ vận tải 37  Hình 4.2 Sơ đồ chữ T TK 511 43  Hình 4.3 Sơ đồ chữ T TK 154 52  Hình 4.4 Sơ đồ chữ T TK 632 54  Hình 4.5 Sơ đồ chữ T TK 642 60  Hình 4.6 Sơ đồ chữ T TK 515 66  Hình 4.7 Sơ đồ chữ T TK 635 69  Hình 4.8 Sơ đồ chữ T TK 911 74  ix                               ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** PHẠM TƠN HỒNG YẾN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV MINH NHà QUÝ II NĂM 2012 Ngành:... tháng 11 năm 2012 Sinh viên PHẠM TƠN HỒNG YẾN NỘI DUNG TĨM TẮT PHẠM TƠN HỒNG YẾN Tháng 11 năm 2012 Kế Tốn Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH TM & DV Minh Nhã PHAM... tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh phương pháp nghiên cứu đề tài Chương 4: Kết thảo luận Mơ tả q trình hạch tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh công ty Chương 5: Kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV MINH NHÃ QUÝ II NĂM 2012 , KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM DV MINH NHÃ QUÝ II NĂM 2012

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn