Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

3 57 0
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:15

Giáo án Tiếng Việt TẬP ĐỌC QUẢ TIM KHỈ A-Mục đích u cầu: -Đọc trơi chảy tồn Ngắt nghỉ chỗ -Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật -Hiểu ý nghĩa từ: trấn tĩnh, bội bạc, tẽn tò,… -Hiểu nội dung câu chuyện: Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa khơn khéo nghĩ mẹo để nạn Những kẻ bội bạc, giả dối Cá Sấu khơng có bạn -HS yếu: Đọc trơi chảy toàn Ngắt nghỉ chỗ B-Các hoạt động dạy học: Tiết I-Hoạt động (5 phút): kiểm tra cũ: Nội quy Đảo Khỉ Đọc trả lời câu hỏi (2 HS) Nhận xét-Ghi điểm II-Hoạt động (70 phút): Bài 1-Giới thiệu bài: Cá Sấu sống nước, Khỉ sống bờ Hai vật chơi với kết thành bạn bè Vì thế? Câu chuyện “Quả tim Khỉ” giúp em biết điều  Ghi 2-Luyện đọc: -GV đọc mẫu tồn -Hướng dẫn HS đọc câu đến hết -Luyện đọc từ khó: leo trèo, quẫy mạnh, nhọn hoắt, lưỡi cưa,… -Hướng dẫn cách đọc -Gọi HS đọc đoạn đến hết HS đọc lại Nối tiếp Cá nhân, đồng Nối tiếp  Rút từ mới: trấn tĩnh, bội bạc,… Giải thích -Hướng dẫn HS đọc đoạn theo nhóm Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều) -Thi đọc nhóm Đoạn (cá nhân) -Hướng dẫn đọc toàn Đồng Tiết 3-Hướng dẫn tìm hiểu bài: -Khỉ đối xử với Cá Sấu ntn? -Cá Sấu định lừa Khỉ ntn? Cá Sấu khóc khơng có bạn Khỉ mời cá Sấu kết bạn Ngày Khỉ hái hoa cho cá sấu ăn Giả vờ mời Khỉ đến chơi nhà… Vua cá Sấu ăn Giả vờ sẵn sàng giúp cá Sấu, bảo đưa vào bờ… -Khỉ nghĩ mẹo để nạn? -Vì Cá Sấu lại tẽn tò lũi mất? -Hãy tìm từ ngữ nói lên tính nết Khỉ Cá Sấu? Vì bị lộ mặt bội bạc… Khỉ: tốt bụng, thông minh, thật thà,… Cá Sấu: giả dối, bội bạc, độc ác… nhóm 4-Luyện đọc lại: -Hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện theo lối phân vai III-Hoạt động (5 phút): Củng cố-Dặn dò -Câu chuyện nói với em điều gì? -Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi-Nhận xét Phải chân thật tình bạn, khơng dối trá ... dẫn HS đọc đoạn theo nhóm Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều) -Thi đọc nhóm Đoạn (cá nhân) -Hướng dẫn đọc toàn Đồng Tiết 3-Hướng dẫn tìm hiểu bài: -Khỉ đối xử với Cá Sấu ntn? -Cá Sấu định lừa Khỉ ntn?... Cá Sấu khóc khơng có bạn Khỉ mời cá Sấu kết bạn Ngày Khỉ hái hoa cho cá sấu ăn Giả vờ mời Khỉ đến chơi nhà… Vua cá Sấu ăn Giả vờ sẵn sàng giúp cá Sấu, bảo đưa vào bờ… -Khỉ nghĩ mẹo để nạn? -Vì... từ ngữ nói lên tính nết Khỉ Cá Sấu? Vì bị lộ mặt bội bạc… Khỉ: tốt bụng, thông minh, thật thà,… Cá Sấu: giả dối, bội bạc, độc ác… nhóm 4-Luyện đọc lại: -Hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn