Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

3 75 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:14

Giáo án Tiếng việt Tập đọc BÀI: QUẢ TIM KHỈ I/ Mục tiêu: - Đọc đúng, đọc trôi chảy đoạn, tồn Nghỉ chỗ Đọc rõ lời nhân vật câu chuyện - Hiểu nội dung: Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa Khỉ khôn khéo nạn Những kẻ bội bạc Cá Sấu khơng có bạn (Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, – HS giỏi trả lời câu hỏi 4) - HS ln sống thật với người có nhiều bạn người yêu mến, giúp đỡ… II/ Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa đọc SGK III/ Các hoạt động dạy học: TIẾT 1/ Kiểm tra cũ: - em đọc bài: Nội quy Đảo Khỉ trả lời câu hỏi SGK 2/ Dạy mới: a/ Giới thiệu bài: - Dùng tranh vẽ SGK Hoạt động GV Hoạt động HS b/ Luyện đọc: - Đọc mẫu tồn - Theo dõi cách đọc GV + Giọng người kể chuyện: đoạn vui vẻ, đoạn hồi hộp, đoạn 3, + Giọng Khỉ: chân thật, hồn nhiên đoạn kết bạn với Cá Sấu + Giọng Cá Sấu giả dối - Hướng dẫn luyện đọc, giải nghĩa từ * Đọc câu: - Theo dõi HS đọc - Nối tiếp đọc câu - Đọc CN+ĐT tiếng, từ khó - Hướng dẫn luyện đọc tiếng từ khó: leo trèo, quẫy mạnh, sần sùi, nhọn hoắt, hoảng sợ, trấn tĩnh… - Nối tiếp đọc đoạn * Đọc đoạn trước lớp: - theo dõi, sửa sai - Đọc lại đoạn trước lớp - Hướng dẫn luyện đọc đoạn - Đọc CN+ĐT câu văn dài - Hướng dẫn luyện đọc câu văn dài, nhấn giọng từ ngữ in đậm + Một vật da sần sùi, / dài thượt, / nhe hàm nhọn hoắt lưỡi cưa sắc, / trườn lên bãi - Đọc từ giải nghĩa cát // Nó nhìn Khỉ cặp mắt ti hí / với hai hàng cuối nước mắt chảy dài // - Hướng dẫn giải nghĩa từ: dài thượt, ti hí, trấn tĩnh, bội bạc, tẽn tò (SGK) H/ Tìm từ đồng nghĩa với từ bội bạc? (phản bội, phản - Đọc nối tiếp đoạn nhóm trắc, vơ ơn, tệ bạc, bội ước, bội nghĩa…) - Các nhóm thi đọc trước * Đọc đoạn nhóm: lớp - Theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở - Lớp nhận xét * Thi đọc nhóm: - Theo dõi, nhận xét TIẾT c/ Hướng dẫn tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc lại bài, suy nghĩ trả lời câu hỏi H/ Khỉ đối sử với cá sấu nào? (Thấy Cá Sấu khóc khơng có bạn, Khỉ mời Cá Sấu kết bạn Từ đó, ngày Khỉ hái cho Cá Sấu ăn) H/ Cá Sấu định lừa Khỉ nào? (Cá Sấu giả vờ mời Khỉ đến chơi nhà Khỉ nhận lời, ngồi lên lưng Đi xa bờ, Cá Sấu nói cần tim Khỉ để dâng cho vua Cá Sấu ăn) - Đọc lại đoạn - Suy nghĩ câu hỏi cuối - Từng em trả lời câu hỏi - Lớp nhận xét, bổ sung H/ Khỉ nghĩ mẹo để nạn? (Khỉ giả vờ sẵn sàng giúp Cá Sấu, bảo Cá Sấu đưa trở lại bờ, lấy tim để nhà) H/ Câu nói Khỉ làm Cá Sấu tin Khỉ? (Chuyện quan trọng mà bạn chẳng bảo trước) - Giảng: Bằng câu nói ấy, Khỉ làm cho Cá Sấu tưởng Khỉ sẵn sàng tặng tim cho Cá Sấu H/ Tại Cá Sấu lại tẽn tò lủi mất? (Cá Sấu tẽn tò, lủi bị lộ mặt bội bạc, giả dối) H/ Hãy tìm từ nói lên tính nết Khỉ Cá Sấu? (Khỉ: tốt bụng, thật thà, thông minh; Cá Sấu: Giả dối, bội bạc, độc ác…) H/ Câu chuyện nói với điều gì? (Phải chân thật tình bạn, khơng dối trá./ Những kẻ bội bạc, giả dối khơng có bạn…) d/ Luyện đọc lại: - Tổ chức cho HS đọc theo vai (3 vai) - Theo dõi, nhận xét, tuyên dương - Các nhóm tự phân vai đọc trước lớp 3/ Củng cố - dặn dò: - Củng cố nội dung bài, giáo dục HS - Giảng: Cá Sấu thường chảy nước mắt, nhai thức ăn, tuyến nước mắt cá sấu bị ép lại thương xót hay buồn khổ điều Chính nhân dân có câu Nước mắt cá sấu để kẻ giả dối, giả nhân, giả nghĩa… - Nhận xét chung học ... luyện đọc tiếng từ khó: leo trèo, quẫy mạnh, sần sùi, nhọn hoắt, hoảng sợ, trấn tĩnh… - Nối tiếp đọc đoạn * Đọc đoạn trước lớp: - theo dõi, sửa sai - Đọc lại đoạn trước lớp - Hướng dẫn luyện đọc. .. Cá Sấu ăn) H/ Cá Sấu định lừa Khỉ nào? (Cá Sấu giả vờ mời Khỉ đến chơi nhà Khỉ nhận lời, ngồi lên lưng Đi xa bờ, Cá Sấu nói cần tim Khỉ để dâng cho vua Cá Sấu ăn) - Đọc lại đoạn - Suy nghĩ câu... Hướng dẫn tìm hiểu bài: - Yêu cầu HS đọc lại bài, suy nghĩ trả lời câu hỏi H/ Khỉ đối sử với cá sấu nào? (Thấy Cá Sấu khóc khơng có bạn, Khỉ mời Cá Sấu kết bạn Từ đó, ngày Khỉ hái cho Cá Sấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 24 bài: Tập đọc Quả tim khỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn